Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover onze kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u onderaan dit bericht. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vragen en Antwoorden Informatieavonden V1.0

Eerste bijeenkomst ‘Op verhaal komen’

Na de informatieavond van dinsdag 7 juli, hebben het pastorale team, parochiebestuur en Commissie van Beheer zich beschikbaar gesteld voor vragen, opmerkingen en suggesties van parochianen. Gisteravond hebben een aantal parochianen daarvan gebruik gemaakt en zijn in gesprek gegaan. Het was een zinvolle bijeenkomst waarin werd gesproken over de realiteit van onze kerk (en de daaruit voortvloeiende kerksluiting) maar ook over de toekomst met goede ideeën. Vanavond is er opnieuw een gelegenheid om ‘op verhaal te komen’.

Informatie avond dinsdag 7 juli

Dinsdag 7 juli zijn de parochianen en andere geïnteresseerden in Albergen geïnformeerd over de toekomst van het kerkgebouw in Albergen en de gevolgen voor de geloofsgemeenschap. In twee sessies zijn de aanwezigen bijgepraat over de plannen. De reacties van de parochianen waren emotioneel, maar ook realistisch. Voor velen was het een bevestiging waarover al langer gesproken en gedacht werd. Diverse parochianen hebben met elkaar kunnen napraten, om dit toch ook confronterende bericht met elkaar te delen. Hieronder volgt een kleine impressie.

Pancratiuskerk in Albergen wordt aan eredienst onttrokken

De kerk in Albergen maakt deel uit van de H. Pancratiusparochie, die in totaal negen kerken kent; naast Albergen zijn dat Fleringen, Geesteren, Langeveen, Mariaparochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Al langere tijd signaleert het parochiebestuur dat de inkomsten van de locaties dalen en de kosten flink stijgen. Met name het onderhoud van de gebouwen is een flinke kostenpost.

Financieel knel
De afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Zo is er stevig bezuinigd op het onderhoud, zijn de betalingen aan vrijwilligers stopgezet en de tarieven voor de dienstverlening verhoogd. Dit alles heeft helaas onvoldoende resultaat gehad. De begroting 2020 laat een groot tekort zien. Door opnieuw fors te snoeien in het onderhoud van de kerken, is de begroting rondgekomen voor dit jaar, maar financieel begint het flink te knellen. Dit vraagt om duidelijke besluiten en heldere plannen voor de toekomst van de parochie. Het besluit om de kerk in Albergen aan de eredienst te onttrekken, is daar onderdeel van.

Koop met oog voor geloofsgemeenschap
Het parochiebestuur heeft intern gesprekken gevoerd over de toekomst van de kerken. Intussen bleek er belangstelling voor het kerkgebouw van Albergen. Het betreft de broers Arjan en Léon Lucas (eigenaren van het bedrijf Lucas IT in Albergen), die zelf zeer betrokken parochianen zijn en al jaren actief als vrijwilliger in de kerk van Albergen. Zij zijn bereid om de kerk te kopen en daarbij rekening te houden met de parochiegemeenschap. Hun doel is karakteristieke delen van het gebouw te behouden en beschikbaar te laten voor de geloofsgemeenschap. Een unieke en mooie samenwerking. Daarom heeft het parochiebestuur besloten de kerk van Albergen aan de eredienst te onttrekken. De keuze hiertoe is gemaakt en het proces is inmiddels in gang gezet.