Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 2018 versie 0.3

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Alleen condoleren in kerk/aula Zonder een viering € 125,00
Ter aarde bestelling € 100,00
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium € 100,00
Crematie € 150,00
Avondwake € 250,00
Gebruik aula per dag Met een maximum van € 300,00 € 100,00
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw Lokaal tarief
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf Lokaal tarief
Grafrechten 20 jaar kind Lokaal tarief
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf Lokaal tarief
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief € 100,00
Ruiming graf vw € 200,00
Ruiming graf kind € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief
€ 100,00)
Lokaal tarief
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging Lokaal tarief
Urnengraf Slechts op enkele begraafplaatsen mogelijk Lokaal tarief
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsen urn in/op bestaand graf *3 Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Intenties Misintentie € 10,00
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
 
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.
Lokaal tarief: ga naar het gedeelte op de website van uw eigen geloofsgemeenschap
vw = volwassene