Parochiebode 7 t/m 13 januari 2019.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Een nieuw jaar’
Beste parochianen,
Het jaar 2019 is inmiddels een aantal dagen oud. In de afgelopen weken is er door velen van ons teruggekeken op 2018. Wat is er uitgekomen van de plannen en dromen die we voor dat jaar hadden? Wat bracht 2018 ons aan vreugde, aan dankbaarheid, aan verdriet, zorgen, aan blijdschap, hoop en verlangen, verlies of leegte? Voor ieder van ons was dit anders.
Ook voor onze parochie was het een bewogen jaar. Er werd volop gevierd. Contacten met scholen werden geïntensiveerd. Kinderen en jongeren vonden op eigen wijze hun weg naar de kerk en we mogen dank uitspreken voor het vieren van het 200 jarig bestaan van de geloofsgemeenschap Reutum/ Haarle en het 100 jarig bestaan van geloofsgemeenschap Mariaparochie/ Harbrinkhoek. Er waren indrukwekkende bedevaarten waar mensen verbondenheid in geloof voelden. De inzet van onze PCI en niet te vergeten al het werk dat onze vrijwilligers hebben verzet voor onze kerk.
Maar er is ook zorg. Houden we voldoende vrijwilligers voor de toekomst? Kunnen we alle kerken open houden, en hoe kun je de bestuurlijke en pastorale zorg voor de toekomst waarborgen. Vanuit die zorg voor de toekomst hebben de geloofsgemeenschappen, het parochiebestuur en pastoresteam drie speerpunten gekozen waaraan zij de komende tijd verder aan willen werken. Tijdens de parochieavond van 13 november j.l. kon iedereen die dit wilde aan de hand van stellingen hierover meepraten.
En ook al zijn meningen soms verschillend, kiest de één voor de behoudende weg en kunnen voor de ander hervormingen niet snel genoeg gaan, samen proberen we de kerk levendig te houden, want de boodschap van het Evangelie is ook in 2019 nog zeer actueel.
Laten we hopen op een nieuw jaar vol goedheid, een jaar vol medemenselijkheid, een jaar vol van respect en zorg om elkaar. Een jaar waarin we elkaar mogen troosten, waarin we geluk en vrede dichterbij mogen brengen. Een jaar ook waarin we zelf steeds meer mogen groeien tot de mens die we uiteindelijk zijn. Dat Gods zegen op ons mag rusten bij de taak en zending die ieder van ons wacht in het komende jaar.
Mede namens mijn collega’s dank ik u allen voor de goede wensen die wij mochten ontvangen en wij wensen u allen een zalig en gezegend 2019 toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg.

LITURGIEKALENDER:
Do. 10 jan.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Jaargedachtenis: Rob de Roy van Zuydewijn, Annie Ophof-
Hagedoorn, Harry Oude Kotte;
Intentie: fam. Krone-Rikhof.
Za. 12 jan.: 19.00 uur: Gebedsviering, parochiële werkgroep,
kinderkoor.
Zo. 13 jan.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat,
herenkoor.
Zo. 13 jan.: 13.00 uur: Nieuwjaarsconcert St. Caecilia.
Misintenties weekend 12 en 13 januari 2019:
ouders Masselink-Pegge, Jan Schröder, Jan Kreuwel, ouders Kreuwel-Dierink, Marc en Margareth Nijhuis, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Josė Gehring, Ans Huis in ̓̓ t Veld-Lansink.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 24 en 25 dec. plaatsengeld € 709,45, 2e collecte € 733,47, adventsactie € 244,72, collecte Lourdesfonds € 510,10 en collecte 30 dec. plaatsengeld € 108,00 en 2e collecte € 83,75.

Overleden:
24 december 2018: Jose Gehring, Vriezenveenseweg 34a, 58
jaar;
28 december 2018: Ans Huis in ʼt Veld-Lansink, Sekhuisstraat 26,
63 jaar.

Vieringen vanaf 10 januari 2019:
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Zat. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u Viering in de kapel, dames ver. Geesteren,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor
Huisman;
Zo. 20 jan. 12.15 u. Doopviering, pastor Huitink;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Nieuwjaar:
Beste parochianen, graag willen wij u uitnodigen om een kop koffie te komen drinken op zondag 13 januari 2019, na de viering van 09.00 uur. In de kapel.
Tevens willen wij dan een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Locatieraad Geesteren.

Seniorenbingo: Woensdag 9 januari a.s. om 14.00 uur beginnen wij weer met onze maandelijkse bingo-middag bij Erve Kampboer. Wij hopen op een grote opkomst.

Parochiebode : 31 december t/m 6 januari 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het Kerstfeest niettemin één en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijkste feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we Kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijd thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:
Ma. 31 dec. 19.00 u. Woord-en communieviering, diaken Huitink,
samenzang.
Misintenties 31 december:
ouders Ophof Hagedoorn en Marian, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan Droste, Riky Fransen-Steggink, Bennie Kroeze,

Di. 01 jan. 09.00 u. Geen viering.

Za. 5 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor Cantare, pastor Huisman;

Zo. 6 jan. 09.00 u. Geen viering.
Misintenties weekend 5 en 6 januari 2019:
Betsie ten Velde-Woolderink, Suze Bramer-Mensen, Jan Schrőder, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer, ouders ten Velde-Maathuis, Joke Stamsnieder-Bloemen, ouders Wesselink-Dierink, ouders Wesselink-Hake, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink, ouders Huis in ’ t Veld-Boerman, uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en Uw zegen voor het nieuwe jaar.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 21 en 22 dec. 2018: plaatsengeld € 83,–, 2e collecte € 57,92.

Vieringen vanaf 10 januari 2019:
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Zat. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u Viering in de kapel, dames ver. Geesteren,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor
Huisman;
Zo. 20 jan. 12.15 u. Doopviering, pastor Huitink;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Nieuwjaar:
Beste parochianen, graag willen wij u uitnodigen om een kop koffie te komen drinken op zondag 13 januari 2019, na de viering van 09.00 uur. In de kapel.
Tevens willen wij dan een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.
Locatieraad Geesteren.

De Maria Passie:
In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.
Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.
Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de hh Simon en Judaskerk in Ootmarsum. De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.
Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl
De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.
De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee. De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.
Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de hh Simon en Judaskerk te Ootmarsum. Het organiserende comité.

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019:
In de 1e week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.
Maria beeldhouwen of schilderen: Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!
Wanneer Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur. Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal en lunch). Waar:Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp;
Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).
Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal in de kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.
Opgave: Niet nodig! Geen kosten!

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”
Op woensdag 6 februari om 19.30 uur lezen we o.l.v. pastor Kerkhof Jonkman een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.
ari om 19.30 uur. Kosten: € 7,50; Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

DORPSGEMEENSCHAP:
Activiteitenvereniging Geesteren:
Verbreding activiteiten:
De eerste stappen zijn reeds gezet en de opkomst is bijzonder goed geweest m.b.t. het koffie / thee tijd programma “Zet de stap” w.o. Bewegen – Voeding en Conditie uitvoerig aan de orde kwam. Wegens het succes worden de vervolg thema’s Voeding en het Gehoor door WijzOud in het programma van januari 2019 opgenomen.

Computerhulp:
De 5 lessen ‘Computer hulp voor senioren’ wordt wegens het voorzien in de behoefte in februari 2019 voortgezet. Nadere informatie volgt z.s.m.
Meer info:
Het jeu de boules spel is tot het voorjaar in de ijskast gezet. Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of via 06-53981973.
Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.
Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale dorpsplein: www.geesteren1.nl
Iedereen een goede jaarwisseling toegewenst.

Parochiebode : 24 t/m 30 december 2018.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’
Ieder jaar blijkt weer uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het Kerstfeest niettemin één en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijkste feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we Kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.
Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijd thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.
Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019! Pastoor Casper Pikkemaat.

LITURGIEKALENDER:
Ma. 24 dec.: 17.00 uur: Gezinsviering, pastor Saris,
kinderkoor.
Ma. 24 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor
Pikkemaat, Cantare.
Di. 25 dec.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor
Huisman, herenkoor.
Wo. 26 dec.: 09.00 uur: Geen viering.
Do. 27 dec.: 19.00 uur: Geen viering.
Za. 29 dec.: 19.00 uur: Geen viering
Zo. 30 dec.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastor Linh,
herenkoor.

Misintenties: kerstavond 24 december 2018.
Jaargedachtenis: Jan Wissink, Richard Huis in ’t Veld, Jan Hoek en Hans Levering, Theo Kreuwel;
Intenties: ouders Huis in ’t Veld-Boerman, ouders Kock-Leus, Gerrit en Elly Mensen-Wesselink, ouders Huis in ’t Veld-Kamphuis, Jan en Helena Olimulder-Oude Wesselink, Michiel van Dijk, ouders Potijk-Lohuis, ouders Kottink-Fleerkotte, Elly Mekenkamp-Kottink, ouders Oude Wesselink-Droste, fam. Geerdink-Engbers, Toon en Sien Olde Dubbelink, ouders Velthuis-Reinerink, ouders Lohuis-Paus, fam Waayer-Schothuis, ouders Weerink-Hoek, ouders Kreuwel-Oude Rengerink, Jan Kreuwel, ouders Oude Wesselink-Mos en fam., Marian Oude Wesselink-Roelofs, ouders Maathuis-Sekhuis, ouders Boerrigter-Vleerbos van Maanen, fam. Wissink-Wippert, Ellen Maathuis-van der Aa, ouders ten Broeke-ter Wee, ouders Hemmer-Albers, Inge Hemmer-van Disseldorp, Gerrit ter Halle, ouders ter Halle, ouders Tibbe, Alfons Maathuis, Marietje Kamphuis-Boerdijk, Ben Westerhof, ouders Harmelink-Kamphuis, Jan Harmelink, Johan Haarhuis, Erik Steggink, Bennie Steggink, Bennie Horst, Ben en Truus Vrerink-Tijhuis, Herman Masselink, Toon Oude Wesselink, Herman Maathuis, Bernhard Oude Nijeweme, Hein Alberink, Herman Hesselink, ouders Schröder-Frons, Patrick Schröder, Herman Reekers en Mascha Reekers-Henning, Harry Kock, Gerhardus en Johanna Olimulder-Oude Wesselink, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, Lowie Olimulder, Hennie Olimulder, Herman Masselink en fam. Masselink-Wesselink, ouders Leus-Haarhuis, ouders Broekhuis-Klink, fam. Paus-Lohuis, Frans Flik, Jan Droste, Harrie Timmerhuis, Jan Rekers, Jinthe Stange, ouders Hagenvoort-Kemna, Henk Droste en Milo Ikink, ouders Westerhof-Evers, ouders Veldhuis-Nijhuis, Henk Waayer, ouders Masselink-Krüse, ouders Kempers-Leus, Theo Oude Wesselink, ouders Nobbenhuis-Eidhof, Alfons Nobbenhuis, Mark Peulken, Marc Tibbe, fam. Horst-Kuiphuis, ouders Horstman-Hoek, ouders Hemmer-Kienhuis, José Oostenbrug-Hemmer, Harry Lescher, fam. Peuver, Arnold en Riky Oude Vrielink-Kienhuis en fam., Bernard en Annie Hoek en dochter, Lonneke Oude Vrielink, Johan ter Haar, ouders Kreuwel-Werger, ouders Oude Lansink-Kemna, Jan Kemna, Jan Dierink, Lies Dierink-Pegge, Harrie Nobbenhuis en fam., fam . Kreuwel-Hekwolter of Hekhuis, Martijn Leus, Alfons Maathuis, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

Misintenties Kerstmis 25 december 2018:
Jaargedachtenis: Jan Kleijssen.
Intenties: ouders Reinerink-Harmelink, ouders Nobbenhuis-Brughuis, Gerrit Nobbenhuis, ouders Ophof-Hagedoorn en Marian, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan en Marie Vrielink-Löbker, Harry en Grada Tijink-Wesselink, ouders ten Velde-Maathuis, Harry en Betsy Wesselink-Lansink, Gait Hoek, ouders Masselink-Pegge, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Bennie Kroeze, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Gerd Haarhuis, ouders Haarhuis-Nobbenhuis, ouders Lohuis-Busscher, Hennie Lohuis, Jan en Annie Mensink-Lohuis, Gesina Geertruida Busscher, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, Gerard Nobbenhuis, ouders Brager-Nieuwmeijer, ouders Waaijer-Stege-ter Borg, Betsie ten Velde-Woolderink, Johan Schulte, Gerardus en Marie Alberink-Hesselink, ouders Lammerink-Roelofs, fam. Geerdink-Engbers, Toon en Sien Olde Dubbelink, Gerard Paus, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Harry Gehring, Jan Waayer, ouders Waayer-Dierink, Harry Steggink, ouders Groothuis-Kreuwel, Jan en Marie Pouwels, Hein en Sien Oude Geerdink-Vrerink, Theo Nieuwmeijer, ouders Hutten-Lenferink, Suze Bramer-Mensen, ouders en fam. Mensen-Kokhuis, ouders en fam. Bramer-Höfte, fam. Kamphuis, Jan Haarhuis, Riky Fransen-Steggink, ouders Ophof-Krone, Truus Roelofs-Nijenkamp, ouders Roelofs-Oude Voshaar, ouders Nijenkamp-Altena, ouders Veldhuis-Hemmer, Henk Veldhuis, fam. Krone-Rikhof, ouders Dierink-Lenferink, ouders Krop-Schutte, ouders Oude Voshaar-Mensink, ouders Kamphuis-Weusthuis en fam., ouders Paus-Mensen en fam., Gerard Horst, Jan Paus, ouders Kroeze-Voorhuis, ouders Steggink-Eertman, Jan Paus, ouders Paus-Leus, Marc en Margareth Nijhuis, Gerard Paus, Rudy Kroezen, ouders Hamer-Haarhuis, Jan Hamer, Thea en Henny Fox-Hamer, Lou Groot en Jan Hutten, Gerardus Waaijer, fam. Waaijer-Bekhuis, fam. Meinders, fam. Pegge, Betsy Ophof-Peuver, Gerrit Maathuis, Hein Waaijer, fam. Oude Nijhuis-Vennegoor, ouders Nobbenhuis-Reinerink, Aleida Nobbenhuis, Jan Nobbenhuis, ouders Busscher-Brager, ouders Timmerhuis-Heerdink, Marietje Timmerhuis-Bosgoed, Henk Oude Nijhuis, ouders Teikotte en Kienhuis, Bernard en Jan Braakhuis, Gerrit Leus, ouders Hemmer-Kienhuis, José Oostenbrug-Hemmer, ouders Kienhuis-Monnink, ouders Snijders-Geeerdink, Miny Snijders, Toon Oude Hengel, fam. Oude Hengel-Voorpostel, fam. Kokhuis-Peulken, Johannes ter Braak, Jan en Rudie Boswerger, fam. Lohuis-Lansink, ouders Spenkelink-Kraayvanger en Merle Lohuis, fam. De Roy-van Zuidewijn-Finkers, G. Busscher-Kuiphuis, Paul Nijkamp, Frans Lenferink, Johannes Gerardus Wesselink, ouders Oude Hergelink-Engelbertink, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Intenties: Johannes ten Velde, ouders Wesselink-Droste, Jan Schröder, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Marian Oude Wesselink-Roelofs, Ellie Hemmer-Droste, uit dankbaarheid.
fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 15 en 16 dec. 2018: plaatsengeld € 93,90, 2e collecte € 92,65.
Vieringen vanaf 30 december 2018:
Ma. 31 dec. 19.00 u. Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang.
Za. 5 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor Cantare,
pastor Huisman;
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Zat. 12 jan. 19.00 u.Gebedsviering, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u. Viering in de kapel, dames ver. Geesteren,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Zo. 20 jan. 12.15 u. Doopviering, pastor Huitink;
Za. 26 jan. 19.00 u.Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u.Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Aanpassing zijbeuken kerk:
Kerkgebouw als ontmoetingsplek en meer multifunctioneel gebruik.
In de enquête van vorig jaar onder onze parochianen kwam regelmatig naar voren om onze kerk meer multifunctioneel inzetbaar te maken voor de toekomst. Hierover hebben we in een vorige berichtgeving reeds aangegeven mee aan de slag te gaan.
Inmiddels is er een voorstel uitgewerkt om de 2 zijbeuken voor in de kerk te ontdoen van de zitbanken; hiervoor in de plaats komen dan gemakkelijk zittende stoelen.
Doel hiervan is meer zitcomfort voor ouderen en een flexibele opstelling mogelijk te maken en biedt het ook een betere plek voor rolstoelgebruikers etc.
Daarnaast kunnen we met schoolkinderen dan een betere opstelling maken voor themavieringen en speciale kindervieringen rondom de hoogfeestdagen etc. Tevens biedt het de mogelijkheid voor een betere opstelling voor de baar tijdens avondwake en afscheidsviering en voor het condoleren van familie en afscheid nemen van de overledene. We gaan dan ook meer gebruik maken van de reeds gerealiseerde nooduitgang, waarvoor ook het grindpad nabij de pastorie zal worden vervangen door bestrating.
We zullen in de komende weken als eerste beginnen met de banken te verwijderen van de zijbeuk aan de zijde van de Langeveenseweg (voor het St.Joseph- altaar), zodat reeds met de komende kerst van deze gewijzigde opstelling gebruik kan worden gemaakt.

De Maria Passie:
In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.
Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.
Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de hh Simon en Judaskerk in Ootmarsum.
De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.
Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl
De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.
De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee. De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.
Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de hh Simon en Judaskerk te Ootmarsum. Het organiserende comité.

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019:
In de 1e week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.
Maria beeldhouwen of schilderen: Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!
Wanneer Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur. Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal en lunch). Waar:Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp;
Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal in de kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.
Opgave: Niet nodig! Geen kosten!

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”
Op woensdag 6 februari om 19.30 uur lezen we o.l.v. pastor Kerkhof Jonkman een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.
ari om 19.30 uur. Kosten: € 7,50; Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Maria “Passion”
De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op:
www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl
Wanneer: zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 u.inloop)
Waar: RK. Kerk in Ootmarsum
Kosten: € 12,50 aan de zaal.
Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.
Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.
Wandelen op de grens van oud en Nieuw in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg
De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.
Wanneer: 27 december, 13.00 uur
Startpunt: Hoek Onzoelweg/Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)
Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
www.parochielumenchristi.nl

Pelgrims in het land van geloven of niet?
Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons in gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven. Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-) kinderen nog uit eigen ervaring vertellen over hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met God in ons leven? Durven wij als ouder, grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de keuken van ons eigen geestelijk leven laten kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende en zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen, welke leefvorm en levensbeschouwing bij ieder van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel dat vaker te zien is in een overgangstijd en te vergelijken met de grote crisistijd vanaf het begin van de Moderne Devotie (14e/15e eeuw) met daarna de Reformatie van Luther. Toen zochten mensen ook naar een vorm van ‘Eigentijdse Godsdienstigheid’, net als nu. Ook nu zijn er veel nieuwe lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de afgelopen jaren een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter gelaten. Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets van God te ervaren?
Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit ‘Leven in Gods tegenwoordigheid hier en nu’ de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld. Nu, als emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil graag hierover in gesprek met de aanwezigen.
Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp
Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)
Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:
Stevo-nieuws:
Een selectie van STEVO spelers zal ook dit jaar meedoen aan het 36e Midwinter Futsal Toernooi op 2e Kerstdag in Tubbergen. Deze keer in de nieuwe sporthal De Vlaskoel. De intree is € 3,– voor volwassenen. De jeugd tot 16 jaar heeft gratis toegang. Vanaf 10.00 uur komen de zaalvoetbalteams uit de kerkdorpen van de gemeente Tubbergen in actie.

Activiteitenvereniging Geesteren:
Verbreding activiteiten
De eerste stappen zijn reeds gezet en de opkomst is bijzonder goed geweest m.b.t. het koffie / thee tijd programma “Zet de stap” w.o. Bewegen – Voeding en Conditie uitvoerig aan de orde kwam. Wegens het succes worden de vervolg thema’s Voeding en het Gehoor door WijzOud in het programma van Januari 2019 opgenomen.
Computerhulp
De 5 lessen ‘Computer hulp voor senioren’ wordt wegens het voorzien in de behoefte in februari 2019 voortgezet. Nadere informatie volgt z.s.m..
Meer info
Het jeu de boules spel is tot het voorjaar in de ijskast gezet. Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of via 06-53981973.
Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.
Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale dorpsplein: www.geesteren1.nl
Iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

 

 

Parochiebode : 17 t/m 23 december 2018.

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:
Do. 20 dec.: 19.00 uur: Geen viering.
Za. 22 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor Linh,
m.m.v. herenkoor.
Zo. 23 dec.: 09.00 uur: Geen viering.

Misintenties: weekend 22 en 23 december 2018:
Jaargedachtenis: ouders Ter Heine-Dierink.
Intenties: ouders Leus-Peulken, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, Elly Hemmer-Droste, fam. Hemmer-Kienhuis, uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijksjubileum, voor overleden familie van het 50-jarig bruidspaar, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Henk Hemmer.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 8 december 2018: plaatsengeld € 122,30, 2e collecte € 103,62.

Overleden: 9-12-2019: Henk Hemmer, Dorpsstraat 23, 83 jaar;

Vieringen 30-31 december 2018 en januari 2019:
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang;
Za. 5 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
gemengdkoor Cantare;
Do. 10 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 12 jan. 19.00 u. Gebedsviering, kinderkoor, par. werkgroep;
Zo. 13 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 17 jan. 19.00 u. Eucharistieviering kapel (viering Damesver. ,
pastoor Pikkemaat;
Za. 19 jan. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Za. 26 jan. 19.00 u. Gebedsviering, samenzang, par. werkgroep;
Zo. 27 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Oude
Vrielink.

Traditionele Nachtmis in de St. Pancratius Basiliek Tubbergen:
In de kerstnacht van 25 december a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.
Cantare.
Vanaf 04.30 uur tot 05.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a. Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht, Candleligth Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5: Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.
Viering.
Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart: Missa Brevi in C. De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.
Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

Kerkdeurcollecte met Kerstmis t.b.v. het parochiële Lourdesfonds:
Na afloop van de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag wordt er in alle alle kerken van onze H.Pancratiusparochie een kerkdeurcollecte gehouden ten bate van het parochiële Lourdesfonds.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor parochianen die graag een keer naar Lourdes willen, maar die de reis niet (helemaal) kunnen betalen. Voor deze pelgrims wil de parochie een steuntje in de rug verlenen, zodat men toch mee kan naar Lourdes.
De contactpersonen voor het Lourdeswerk in onze negen geloofsgemeenschappen doen daarom – gesteund door het pastoresteam – een oproep aan alle bezoekers van de verschillende vieringen om de collecte bij de uitgang goed te gedenken.
Op die manier draagt u er uw steentje aan bij dat voor iedere parochiaan die dat wenst – ziek of gezond – een bedevaart naar het Maria-oord bij uitstek – Lourdes – een stukje dichterbij komt.
Namens onze pelgrims nu alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven. De parochiële Lourdesgroep.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Bericht van Inge Kuiphuis vanuit Guatemala:
Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?
Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.
Geen ervaring:
Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…
Op naar Comitancillo
Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalfuur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.
Voorbeeldvrouwen:
Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.
… want jij bent een vrouw.
Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨
Minder onschuldig geweld:
Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren 8 jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.
Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: ¨MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨ Groeten uit San Marcos, Inge Kuiphuis.

DORPSGEMEENSCHAP:
Dames Vereniging Geesteren:
Op donderdag 20 december a’s vieren wij onze kerstavond.
Deze wordt gehouden in zaal Kottink aanvang 20.00 uur.
Eigen bijdrage is € 10,00. Het duo H. en A. uit Harbrinkhoek, Hermien Kuenen en Ans Bekhuis, zullen deze avond verzorgen, een gezellig optreden met harmonicamuziek, afgewisseld met kerst en andere muziek. Hopelijk wordt het een sfeervolle avond, en wij verwachten een goede opkomst.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 15 en 16 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 15-12: 19.00 uur DS3 Grol H.V. Dames 2 – Stevo Dames 3 – Den Elshof – Groenlo. 20.15 uur DS2 De Lutte Dames 1 – Stevo Dames 2 – Luttermolen – De Lutte.
Zondag 16-12: 10.50 uur DB1 Bentelo B-1 jeugd – Stevo B-2 jeugd – De Pol – Bentelo. 11.50 uur DB1 Stevo B-1 jeugd – R.S.C. B-1 jeugd – De Ransuil –Geesteren. 12.50 uur DA1 Stevo A-1 jeugd – R.S.C. A-1 – De Ransuil – Geesteren.13.00 uur DS1 JD Techniek Hurry Up Dames 1 – Stevo Dames 1 – De Eendracht – Zwartemeer.

Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
Na de moeizame overwinning bij hekkensluiter BWO staat er voor STEVO dit weekeinde de derby tegen Rohda Raalte op het programma.
Rohda heeft twee punten meer dan STEVO. De ploeg van trainer Geert Veldhuis moet winnen om de Raaltenaren voorbij te streven op de ranglijst. Het is tevens de laatste wedstrijd voor de winterstop. Het treffen begint zondagmiddag om 14:00. Na de wedstrijd rond de klok van 16:00 uur is er een optreden van zangeres Demi in de kantine. Haar repertoire is voornamelijk Nederlandstalige muziek.
Programma: 10:45: STEVO 2-Voorwaarts T 2;
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:00: ATC ’65 2-STEVO 3,
09:00: Saasveldia 4-STEVO 6, 10:45: TVC ’28 10-STEVO 9.

Parochiebode : 10 t/m 16 december 2018

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen, De advent is begonnen!
Wees waakzaam: want voor je het beseft…
Wees waakzaam want voor je het beseft heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje
genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Praat je mee met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich leeft in het leven,
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beseft ..
Leef jij ook ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol van
kiezen voor de zwaksten. Diaken Bert Huitink.

LITURGIEKALENDER:
Do. 13 dec.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.
Za. 15 dec.: 19.00 uur: Gebedsviering, adventsactie, parochiële
Werkgroep. Samenzang.
Zo. 16 dec.: 09.00 uur: Woord- en communieviering viering.
Pastor Meupelenberg, herenkoor
Zon. 16 dec.: 10.00 uur: Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink.

Misintenties: weekend 15 en 16 december 2018:

Jaargedachtenis: ouders Nobbenhuis-Brughuis.
Intenties: Gerrit Nobbenhuis, Herman Hagedoorn, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, ouders Wulferink-Hemmer, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme, ouders Masselink-Pegge, Elly Hemmer-Droste, Jinthe Stange en overleden familie Stange, Herman Maathuis, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harrie Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Louis Wulferink, Harry Busscher, Bennie Lokotte, Conny Busscher-Nijhuis, Annie Boswerger-Smook, Jan en Sien oude Geerdink-oude Nijeweme.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 1 en 2 dec. 2018: plaatsengeld € 113,50. 2e collecte € 116,45.

Vieringen vanaf 20 december 2018:
Do. 20 dec. 17.00 u. Schoolviering, pastor Saris;
Do. 20 dec. 19.00 u. Geen viering;
Za. 22 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Ma. 24 dec. 17.00 u.Gezinsviering, kinderkoor, pastor Saris;
Ma. 24 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor, pastoor
Pikkemaat.
Di. 25 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Huisman,
herenkoor.
Zo. 30 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor.
Ma. 31 dec. 19.00 u. Woord-en Communieviering, diaken Huitink,
samenzang.

Sacrament van boete en verzoening:
Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

Aanpassing zijbeuken kerk:
Kerkgebouw als ontmoetingsplek en meer multifunctioneel gebruik.
In de enquête van vorig jaar onder onze parochianen kwam regelmatig naar voren om onze kerk meer multifunctioneel inzetbaar te maken voor de toekomst. Hierover hebben we in een vorige berichtgeving reeds aangegeven mee aan de slag te gaan.
Inmiddels is er een voorstel uitgewerkt om de 2 zijbeuken voor in de kerk te ontdoen van de zitbanken; hiervoor in de plaats komen dan gemakkelijk zittende stoelen.
Doel hiervan is meer zitcomfort voor ouderen en een flexibele opstelling mogelijk te maken en biedt het ook een betere plek voor rolstoelgebruikers etc.
Daarnaast kunnen we met schoolkinderen dan een betere opstelling maken voor themavieringen en speciale kindervieringen rondom de hoogfeestdagen etc.
Tevens biedt het de mogelijkheid voor een betere opstelling voor de baar tijdens avondwake en afscheidsviering en voor het condoleren van familie en afscheid nemen van de overledene. We gaan dan ook meer gebruik maken van de reeds gerealiseerde nooduitgang, waarvoor ook het grindpad nabij de pastorie zal worden vervangen door bestrating.
We zullen in de komende weken als eerste beginnen met de banken te verwijderen van de zijbeuk aan de zijde van de Langeveenseweg (voor het St.Joseph- altaar), zodat reeds met de komende kerst van deze gewijzigde opstelling gebruik kan worden gemaakt.

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.
De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
De werkgroep Kinderkerk: Diaken Bert Huitink, Joke Pegge,
Moniek Peulken, Susanne Burghout.

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019:
In de 1e week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.
Maria beeldhouwen of schilderen: Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!
Wanneer Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur. Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal en lunch). Waar:Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp;
Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen: Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal in de kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.
Opgave: Niet nodig! Geen kosten!

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”
Op woensdag 6 februari om 19.30 uur lezen we o.l.v. pastor Kerkhof Jonkman een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.
ari om 19.30 uur. Kosten: € 7,50; Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Maria “Passion”
De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op:
www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl
Wanneer: zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 u.inloop)
Waar: RK. Kerk in Ootmarsum
Kosten: € 12,50 aan de zaal.
Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.
Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Programma-aanbod 2018-2019 van der H. Pancratius-parochie: Geloven nu: van 40 ..tot…?
Kerstmis: Licht voor iedereen! Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen. Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra. Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen. U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

Kerstsamenzang donderdag 13 december:
Evenals vorige jaren organiseert het dames en herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.
Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen. Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten. Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.
De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble. De plaats en aanvang van deze samenzang is: Kapel de Eeshof, Eeshoflaan 21, Tubbergen. Aanvang 19.00 uur. Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw
in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?
Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.
Wanneer: 27 december, 13.00 uur
Startpunt: Hoek Onzoelweg/Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)
Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)
Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.
www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:
Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Het bewegen – nog steeds onderdeel uitmakend van onze goede voornemen – staat nog steeds centraal, terwijl ook een goede voeding een bijdrage levert aan het vitaal zijn én voelen. Vooral in deze donkere dagen. Neem ook eens een kijkje op de website www.vitaalgeesteren.nl of op Facebook VitaalGeesteren.
De website www.dorpsbelanggeesteren.nl is opgenomen in www.geesteren1.nl en is derhalve opgeheven.
Maandag 10 dec.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open;
Dinsdag 11 dec.
Van 10.00 tot 12.00 uur Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Woensdag 12 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool
Donderdag 13 dec.
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 14 dec.
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

HV Stevo wedstrijdschema:
In de competitie 2018-2019 van de handbal worden in het weekend van 08 en 09 december de volgende wedstrijden gespeeld.
Zaterdag 08-12:
19.30 uur DS1 Stevo Dames 1-Olympia HGL Dames 1, sporthal De Ransuil, Geesteren.

Zondag 09-12:
09.00 uur E1 Stevo E-1 jeugd-Combinatie’64 E-3 jeugd De Ransuil;
10.30 uur DB1 Borhave B-1 jeugd-Stevo B-1 jeugd Sporthal ’t Wooldrik, Borne.
10.55 uur DB2 Stevo B-2 jeugd-Combinatie ’64 B-3 – De Ransuil;
11.55 uur DS2 Stevo Dames 2-D.H.V. Dames 1, De Ransuil;
13.05 uur DS3 Stevo Dames 3-Combinatie ’64 Dames 3, de Ransuil ;
Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
STEVO heeft de nederlaag tegen Winterswijk goed doorstaan door afgelopen zondag Rigtersbleek met 2-0 aan de zegekar te binden. De vierde plek op de ranglijst kwam daardoor niet in gevaar. Deze zondag is de nummer laatst BWO uit Hengelo de tegenstander. Onderschatting is het grootste gevaar voor de ploeg van trainer Geert Veldhuis. De wedstrijd tegen BWO in Hengelo begint om 14:00 uur.
Programma 09:00: Stevo 5-Losser 5,09:00: Stevo 6-SV De Lutte 3
10:00 Stevo 3-Tubantia 2, 10:45 Stevo 4-UD W. 3,
10:45 Stevo 9- SDC ’12 6, 10:00 v.v. Twenthe 2-Stevo 2,
11:15 DTC ’07 3-Stevo 7.