Beëindiging  vrijwilligerstaken Henk Hoefnagels

Zoals u misschien al hebt gelezen in Kompas gaat Henk Hoefnagels een deel van zijn vrijwilligerstaken, met name die rondom de liturgie, beëindigen.

Omdat Henk meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht voor onze Pancratiusparochie , locatie Geesteren,  willen we hier toch enige aandacht aan schenken in en na de viering van zaterdag 24 november, 19.00 uur

Graag nodigen wij dan ook alle (oud)-parochianen,  (oud)-vrijwilligers en (oud)-koorleden van harte uit bij deze viering aanwezig te zijn.

Na afloop van de viering bieden wij u een kop koffie aan (in de kerk) en is er de mogelijkheid om Henk de hand te schudden.

Wij hopen van harte dat u met velen hierbij aanwezig zult zijn.

Locatieraad Geesteren

Parochiebode : 12 t/m 18 november 2018
Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores: C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Week van het respect:
Beste parochianen,
In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect.
Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.
Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.
Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.
Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven. Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg.

LITURGIEKALENDER:
Do. 15 nov.: 19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.
Jaargedachtenis: Annemieke de Roy van Zuiderwijn
Intenties: Gerardus Waaijer
Za. 17 nov.: 19.00 uur: Gebedsviering, samenzang,
parochiële werkgroep.
Zo. 18 nov.: 09.00 uur: Eucharistieviering, pastor Huisman,
herenkoor.

Misintenties: weekend 17 en 18 november:
Jaargedachtenis. Marian Ophof, Sien oude Wesselink-Mos, Marian oude Wesselink-Roelofs, Hendrikus Lammerink, Marie Vrielink-Löbker, ouders Kienhuis-Monnink;
Intenties: ouders oude Wesselink-Droste, ouders Lohuis-Paus, ouders Masselink-Pegge, Harry Lescher, Jan Schröder, Bernard en Jan Braakhuis, fam. Krone-Rikhof, Henk Oude Nijhuis, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek- Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harry Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Marie Pouwels-Oude Lenferink, Jan Dierink, Gerard Hemmer, Louis Wulferink, Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Finkers-Kottink, Harry Busscher, Bennie Oude Lokotte.

PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 4 nov. 2018: plaatsengeld € 72,50, 2e collecte € 67,40, collecte met Allerzielen € 379,40.
Overleden:
2-11-2018: Harry Busscher, De Smidse 1, 72 jaar;
3-11-2018: Bennie Lokotte, Zurinkstraat 39, 72 jaar.

Vieringen vanaf 22 november:
Do. 22 nov. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 24 nov. 19.00 u. Eucharistieviering St.Caecilafeest,
gemendkoor Cantare, pastoor Pikkemaat;
Zo. 25 nov. 09.00 u. Woord-communieviering St.Caeciliafeest,
parochiële werkgroep;
Do. 29 nov. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.
Za. 1 dec. 19.00 u. Gebedsviering met samenzang,
parochiële werkgroep;
Zo. 2 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastoor
Pikkemaat;
Do. 6 de . 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 8 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor Cantare,
pastor Linh;
Wo. 12 dec. 14.00 u. Kerstviering KBO/de Zonnebloem, pastor
Meupelenberg;
Do. 13 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 15 dec. 19.00 u. Gebedsviering, adventsactie, samenzang,
par. werkgroep;
Zo. 16 dec. 09.00 u. Woord-communieviering,herenkoor, pastor
Meupelenberg;
Zo. 16 dec. 10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;
Do. 20 dec. 17.00 u. Schoolviering, pastor Saris;
Do. 20 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;
Za. 22 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh;
Ma. 24 dec. 17.00 u.Gezinsviering, kinderkoor, pastor Saris;
Ma. 24 dec. 19.00 u. Eucharistieviering, gemengdkoor, pastoor
Pikkemaat;

Johannes Passion 12 april 2019:

U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 december! Er zijn slechts 20 kaarten, mooie zichtplekken. Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp, een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach! Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aansluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren. Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op: i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december. Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij! Kosten: € 50,- (mooie zichtplek in de baseliek). Adres Plechelmusbasiliek: Sint Plechelmusplein 10 Week van het respect’,

Jongerenbedevaart naar Lourdes 2020.
Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen.
U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking.
Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten.
Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen.
Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken.
Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661. Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes, Diaken Bert Huitink.

Mededeling:

Ik geef jou een pluim:
Achter in de kerk liggen kaarten met een pluim met de tekst: Ik geef jou een pluim… Deze kaarten kunt u meenemen en naar iemand sturen die volgens u een pluim verdiend.
Er is voldoende ruimte op de kaart voor nog een persoonlijk woord. We hopen dat velen van u hier gehoor aan geven.

Beste parochianen,
In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect.
Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.
Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.
Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.
Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven. Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.
Pastor Jacqueline Meupelenberg.

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?
In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds
wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.
Voor verdere info boekingen en kaartenbestellen zie
www.demariapassie.nl

Symbolisch bloemschikken rond de Advent 28 november 2018

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.
Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolische bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of – bloemstuk maken.
Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.
Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen te Noord Deurningen
Aanvang: 28 november om 19.30 uur
Kosten: 17,50 euro inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.
U wordt gevraagd zelf een schaal een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst
secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551

DORPSGEMEENSCHAP:
KBO.
Op maandagmiddag 19 nov. wordt er in zaal Kottink bingo gespeeld. Eigen bijdrage € 1,– per plankje per ronde. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. Aanvang: 14.30 uur.
Dames Vereniging Geesteren:
De ledenavond is op dinsdag 20 november. We gaan naar het Gemeentehuis in Tubbergen. Mevrouw Haverkamp heeft ons uitgenodigd om kennis met ons te maken en ons te vertellen over het wel en wee van onze gemeente, We worden om 20.00 uur verwacht. Iedereen kan op eigen gelegenheid er naar toe gaan. Het zal hopelijk een boeiende en spontane avond worden, waar we veel dames bij verwachten. 0546.632910.

Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Maandag 12 nov.:
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open
Dinsdag 13 nov.:
Van 9.00 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)
Van 10.00 tot 12.00 uur Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Woensdag 14 nov.:
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool
Van 19.30 tot 22.30 uur: Diavoorstelling waarbij Noord Geesteren door de Heemkunde in zaal Kottink onder de aandacht gebracht wordt. De zaal is om 18.45 uur open. Zie ook het artikel in het regioblad Op en Rond de Essen.
Donderdag 15 nov.:
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973).
Vrijdag 16 nov.:
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

HV Stevo wedstrijdschema:

In de competitie 2018-2019 van de handbal in het weekend van 10 en 11 november staan de volgende wedstrijden op het programma.
Zaterdag 10-11:
18.05 uur DB2 D.S.V.D. B-2 jeugd- Stevo B-2 jeugd, sporthal ‘t Hoge Vonder te Deurningen.;
19.30 uur: DS1 D.S.V.D. Dames 2- Stevo Dames1, Sporthal ‘t Hoge Vonder Deurningen.
20.10 uur DS2 Grol H.V. Dames 1-Stevo Dames 2, sporthal Den Elshof, Groenlo.
Zondag 11-11:
12.55 uur DB1 Avanti Wilskracht B-1 jeugd-Stevo B-1 jeugd, Sporthal De Brug, Enschede.
13.55 uur DA1 Avanti Wilskracht A-1 jeugd-Stevo A-1 jeugd, Sporthal De Brug, Enschede.
16.40 uur DS3 D.S.V.D. Dames 4-Stevo Dames 3, Sporthal ‘t Hoge Vonder, Deurningen.
Komt u ook kijken naar de mooie resultaten van onze dames?
Alle teams heel veel succes. Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar. Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
Dit weekeinde komt het 1e elftal van STEVO niet in actie. Na de mooie 4-1 overwinning op Heino speelt het volgende week zondag in Nijmegen tegen de amateurs van NEC. Aanvang 14:00 uur. Het overige programma voor deze zondag ziet er als volgt uit.
09:00 – STEVO 7 – De Tukkers 4, 10:00 – STEVO 9 – UD W. 8,
10:45 – STEVO 4 – Zender Vooruit 2, 09:00 – UD W. 7-STEVO 8
09:00 – TVC ’28 6 – STEVO 6, 10:30 – Achilles ’12 3 – STEVO 2.

        Parochiebode : 29 oktober t/m 4 november 2018.

Parochiesecretariaat : Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Beste parochianen,
Als we in deze tijd van het jaar een wandeling maken door de natuur dan zie je de mooie herfstkleuren om je heen, je wandelt door de vallende bladeren. Met een mooie najaarszon kun je genieten van de mooie natuur. In de herfst wordt de ballast vóór de winter afgelegd. In de herfst schept de natuur elk jaar weer uiterlijke beelden, zij legt al haar bonte kleuren af. Het wordt donker, koud en stil. Het planten- en dierenleven trekt zich terug. Wanneer je als mens afstemt op deze cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de mensen trekken zich terug uit de ‘samenleving’, zijn meer naar binnen gericht.
Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en je naar binnen te keren, door stille overdenking en meditatie.
De herfst gaat over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen, langzaam één voor één, zo mogen wij dat ook doen. Voor mensen is dit een tijd om te overdenken wat wij los willen laten. Daarmee komt een mens bij zich zelf terecht, bij het dagelijkse leven dat ook bestaat uit loslaten, maar ook over de nieuwe ruimte die in het leven komt. Het is als met de tijd die wij hebben in ons dagelijkse leven, vaak is onze tijd gevuld met drukke bezigheden. Als je in jou tijd onbelangrijke zaken kunt loslaten, dan komt er weer ruimte en tijd om die weer in te vullen. Loslaten is het moeilijkste in een mensenleven, vaak denken wij dat wij alles moeten vast houden en mee doorgaan. Wij zouden in de periode van de herfst ons “doen” moeten overdenken. Stel je de vraag: is het allemaal van nut? Kan ik de tijd beter inhoud geven? Als Diaken overdenk ik dat ook, moet ik overal bijzitten, moet ik bij groepen zitten om te vergaderen. Kan ik ook wat loslaten? Als er nieuwe tijd komt dan komen er weer ideeën, of er komt ruimte voor ideeën die er al zijn.
Als de herfst haar bladeren laat vallen, dan mogen wij als mens oude bladeren in ons leven laten vallen, om weer ruimte te zoeken om in het voorjaar weer tot bloei te komen.
Hartelijke groeten, diaken B. Huitink.

LITURGIEKALENDER:
Do. 01 nov.: 19.00 uur: Allerheiligen. Geen viering.
Vr. 02 nov.: 19.00 uur: Allerzielen. Woord- en communie-
Viering, parochiële werkgroep,
gemengd koor Cantare.
Za. 03 nov.: 13.30 uur: Eucharistieviering t.g.v. 50-jarig
huwelijk fam. Pegge-Busscher, pastor Verbraeken, Cantare.
Intentie: overleden fam.Pegge-Busscher.
Za. 03 nov.: 19.00 uur: Geen viering.
Zo. 04 nov.: 09.00 uur: Eucharistieviering, herenkoor, pastor Linh.

Intenties Allerzielen:
Gait Hoek, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, Gerard Nobbenhuis, ouders Busscher-Kuiphuis, Annegret Busscher-Löchte , ouders oude Voshaar-Mensink, Jan Waayer, ouders Waayer-Dierink, ouders Masselink-Maathuis en familie, familie Pegge-Geerink, Harry Lescher, Jan Droste, Hein Alberink, Jan Schröder, Ben Westerhof, ouders oude Wesselink-Mos en familie, Marian oude Wesselink-Roelofs, Elly Hemmer-Droste, familie Hemmer-Kienhuis, Sietske Loohuis en Jan en Paula Hagedoorn-Koebrugge, Harry Paus, Bernard en Annie Hoek-Evers en dochter, Arnold en Rieky oude Vrielink-Kienhuis en familie, Lonneke oude Vrielink, ouders Harmelink-Kamphuis, Jan Harmelink, Johan Haarhuis, Jan Wissink, ouders Haverkort-Koorman, Theo Haverkort, Jan oude Voshaar, ouders Schröder-Frons, Patrick Schröder, Ben, Riek en Jos Lohuis, Jan Steggink, Harry Steggink, ouders Groothuis-Kreuwel, Jan en Marie Pouwels, Jan Kleijssen, Leo Elferink, ouders Paus-Moes, vader Rosenberg, Esther Paus, Marie oude Booijink, Gerard en Marie oude Booijink-Stob, Hein en Sien oude Geerdink-Vrerink, Jan oude Geerdink, Jan Paus, Harrie en Grada Tijink-Wesselink, ouders Reinerink-Harmelink, ouders Nobbenhuis-Brughuis, Gerrit Nobbenhuis, ouders Brager-Nieuwmeijer, ouders Ophof-Hagedoorn en Marian, Gerard en Annie Haarhuis-Boswerger, Jan en Marie Vrielink-Löbker, ouders Potijk-Timmerhuis, Harry en Grada Tijink-Wesselink, ouders Ten Velde-Maathuis, ouders Kock-Leus, Gerrit en Elly Mensen-Wesselink, ouders Huis in ’t Veld-Kamphuis, Harry Wesselink, ouders Masselink-Maathuis en familie, familie Pegge-Geerink, ouders Masselink-Pegge, Jan en Riek Wesselink-Klumpers, Bennie Kroeze, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Joke Stamsnieder-Bloemen, Gerd Haarhuis, ouders Haarhuis-Nobbenhuis, ouders Lohuis-Busscher, Gesina Geertruida Busscher, Hennie Lohuis, ouders Busscher-Kock, ouders Waaijer-Stege-ter Borg, Jan en Helena Olimulder-oude Wesselink, ouders Potijk-Lohuis, ouders Kottink-Fleerkotte, Ellie Mekenkamp-Kottink, ouders oude Wessselink-Droste, Johan Schulte, ouders Lammerink-Roelofs, familie Geerdink-Engbers, Toon en Sien olde Dubbelink, Gerard Paus, ouders Velthuis-Reinerink, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink, ouders Lohuis-Paus, Jan en Marie Vrielink-Löbker, Harrie Gehring, ouders Schröder-Schutte en Hermien, ouders Leus-Haarhuis, ouders Broekhuis-Klink, Marc en Margaret Nijhuis, Gerhardus en Johanna Olimulder-oude Wesselink, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, Lowie Olimulder, Hennie Olimulder, Gerrit Maathuis, Jinthe Stange, Jan Rekers, ouders ter Wee-oude Hergelink, Lou Groot en Jan Hutten, familie Groot-Groote Hulst, Harry Kock, Theo Nieuwmeijer, familie Voshaar-Niemeyer, ouders Hutten-Lenferink, Ellen Maathuis-van der Aa, familie Blokhuis-Kroeze, Suze Bramer-Mensen, ouders en familie Mensen-Kokhuis, ouders en familie Bramer-Höfte, ouders Kemerink-Hamer, familie Kamphuis Erik en Bennie Steggink, Bennie Horst, Hein Waaijer, ouders Elferink-Kuipers, Gerard Elferink, Herman Masselink, Jan Haarhuis, Gerrit Arends, Dinie Groothuis-Klein Haarhuis, Miny Snijders, Riky Fransen-Steggink, ouders ten Broeke-ter Wee, ouders Hemmer-Albers, Inge Hemmer- van Disseldorp, Heidy Rikkink-Waaijer, Jan en Sien Lohuis-Oude Kotte, ouders Kraayvanger-van Huët , ouders Ophof-Krone, Henk en Mien Lohuis-Boswerger, fam. Hemmer-Wolberink,, Gerard Hemmer, fam. De Roy van Zuidewijn-Finkers, ouders Teikotte en ouders Kienhuis, Truus Roelofs-Nijenkamp, ouders Roelofs-Oude Voshaar, ouders Nijenkamp-Altena, overleden fam. Meinders en overleden fam. Pegge, Henk Oude Nijhuis, fam. Oude Nijhuis-Steggink, Marietje Kamphuis-Boerdijk, Henk Droste en Milo Ikink, Jan en Rudie Boswerger, Jan Damhuis en familie, Jan Brughuis, Jan Wolberink en familie, ouders Maathuis-Alberink en fam., Gerard Horst, Frans Lenferink, ouders Oude Avenhuis-Oude Hergelink,, Gerrit Oude Avenhuis, Jesse Kottink, ouders Veldhuis-Hemmer, Henk Veldhuis.

Misintenties: weekend 3 en 4 november:
Jaargedachtenis: Frans Lenferink;
Intenties: ouders oude Wesselink-Droste, Jan Schröder, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek- Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink, ouders Wesselink-Hake, Harry Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Marie Pouwels-Oude Lenferink, Jan Dierink, Gerard Hemmer, Louis Wulferink, Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Finkers-Kottink, ouders Ten Velde-Maathuis, Joke Stamsnieder-Bloemen, ouders Wesselink-Dierink, Jan en Sien Haarhuis-Maathuis, Jan Reinerink, ouders Huis in ’t Veld-Boerman.

PAROCHIEKALENDER:
Koffiemorgen:
Graag nodigen wij u uit om een kop koffie te komen drinken op zondag 4 november. Na de viering van 09.00 uur, in de kapel.
Opbrengst collectes: weekend 20/21 okt. 2018: plaatsengeld € 134,20, 2e collecte € 123,12, deurcollecte € 120,10.

Vieringen vanaf 8 november : Do. 8 nov. 19.00 u. Eucharistieviering; Za. 10 nov. 19.00 u. Eucharistieviering; Do. 15 nov. 19.00 u. Eucharistieviering;
Za. 17 nov. 19.00 u. Gebedsviering; Zo. 18 nov. 09.00 u. Eucharistieviering; Do. 22 nov. 19.00 u. Eucharistieviering;
Za. 24 nov. 19.00 u. Eucharistieviering St.Caecilafeest;
Zo. 25 nov. 09.00 u. Woord-communieviering St.Caeciliafeest;
Do. 29 nov. `19.00 u. Eucharistieviering.

Aanvragen vieringen:
Sinds lange tijd is Henk Hoefnagels de contactpersoon voor het aanvragen van speciale vieringen of concerten in de Pancratiuskerk te Geesteren.
Nu Henk te kennen heeft gegeven zijn werkzaamheden te willen afbouwen, kunt u dit voortaan, bij voorkeur, via mail: info.geesteren@hpancratius.nl aanvragen.
Eventueel kan dit ook telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216 (pastorie Geesteren).
Dit geldt ook voor vieringen in de kapel of als men iemand van het pastorale team als voorganger wil voor een speciale viering.
Het aanvragen van vergaderingen in de kapel kan via mail-adres: masselinkcilia@gmail.com

Uit het programma aanbod 2018-2019 van de H. Pancratiusparochie Parochie: Geloven nu; van 40 tot…?
In het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu wederom een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd.
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 8 november a.s. Diaken Huitink vertelt over de diverse activiteiten voor kinderen en jongeren binnen onze parochie zoals de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn wederom van harte welkom op donderdag 08-11-2018 met als thema:
“Activiteiten kinderen en jongeren in de H. Pancratius parochie”
En verzorgd door diaken Huitink. Tijd: 09.30 uur-11.30 uur
(inloop vanaf 09.15 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee. Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Plaats: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Informatie: Mevr. I. Wekking tel. 0546-433809

DORPSGEMEENSCHAP:
KBO: Op dinsdag 30 oktober is er een extra middag verzorgd door toneelvereniging “Kiekensweard”. Zij presenteren hun jaarlijkse toneeluitvoering in zaal Kottink. Aanvang: 13.00 uur. Toegang gratis.

Kledinginzameling Stichting Grote Geesterse Molen:
De Stichting Grote Geesterse Molen gaat zaterdag 3 november-2018 wederom kleding inzamelen!
Alle textiel is welkom, zowel kleding in prima staat, maar zeker ook versleten kleding. Handdoeken, gordijnen, dekbedden, poetsdoeken en schoeisel (wel per paar aan elkaar bevestigd), we kunnen alles heel goed gebruiken! Svp de kleding in een dichtgebonden (vuilnis) zak aanleveren.
De opbrengst wordt geheel besteed aan het broodnodige onderhoud en reparatie van onze molen.
Iedereen kan de kleding op zaterdag 03-november-2018 naar de Geesterse Molen brengen. Hier staan de bestuursleden klaar met koffie en thee. Wie niet in de gelegenheid is om de kleding zelf te brengen, kan Guus Bekhuis benaderen (email:
g.bekhuis@outlook.com, telefoon: 06 5384 9911. Guus haalt dan zaterdags de zakken met textiel bij u thuis op.

Lijkwagenvereniging:

Afgelopen dinsdagavond 16 oktober is tijdens de algemene ledenvergadering gestemd over de toekomst van de lijkwagenvereniging. Helaas was de vereiste helft van de leden niet aanwezig waardoor de stemming niet geldig is. Daarom nodigt het bestuur de leden uit voor een nieuwe stemming donderdagavond 8 november om 20.00h bij de Herterij, Meijersweg 8 te Geesteren. Voor deze stemming is het niet nodig dat de helft van de leden aanwezig zal zijn. De uitslag van deze stemming zal dan ook bindend zijn. De leden krijgen de mogelijkheid om te stemmen op een aantal opties voor de toekomst: 1) Opheffen van de vereniging en het kassaldo gelijkelijk verdelen onder de leden. 2) Geen contributie meer heffen en wel uitkeren totdat het ledenkapitaal geheel is uitgekeerd. Dit in combinatie met een ledenstop. 3. De gehele vereniging laten overnemen door een stichting die het beleid in nagenoeg dezelfde lijn kan voortzetten. aanmelden is niet nodig.

Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Maandag 29 okt. Van 14.00 tot 15.15 uur: Spreekuur in de bieb “de Ontmoeting”. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Nicolet Plegt (SWTD, mob. 06-38275388). Van 19.30 tot 22.00 uur:

Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink.

Zaal is om 19.00 uur open.
Dinsdag 30 okt.
Van 09.00 tot 11.30 uur: start van de Ipad cursus in de bieb “de Ontmoeting. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, mob, 06-38275388.)
Van 10.00 tot 12.00 uur: Dorpshuiskamer/koffiedrinken in de Aanleg, en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Van 12.30 tot 15.30 uur: KBO: extra middag verzorgd door Toneelvereniging “Kiekenswaerd” Zij presenteren hun jaarlijkse toneeluitvoering in zaal Kottink. Ook de leerlingen van groep 7 en 8 van de Aloysiusschool zijn aanwezig. De toegang is gratis.
Woensdag 31 okt.
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.
Van 10.00 tot 12.00 uur Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken. Ook rolstoelers kunnen mee.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Stevo-nieuws:
De 1e selectie van STEVO leed zondag op de Peuverweide een verdiende nederlaag tegen SC Bemmel. Een tegenvaller voor het elftal van trainer Geert Veldhuis. Deze zondag moet in Wageningen het sterke WAVV de punten afhandig worden gemaakt, een hele opgave. Om 14:00 uur is de aanvang op het Sportpark van Ketwich Verschuur aan de Peppelsteeg 4 in Wageningen. Programma: 09:00: STEVO 7-Langeveen 2, 10:00: STEVO 5- TVC ’28 6, 09:00: KOSC 6-STEVO 9, 09:30: Reutum 2-STEVO 4, 10:45: RSC 3-STEVO 6, 11:00 Achilles ’12 2-STEVO 2, 11:00 – KOSC 7-STEVO 8.


P
arochiebode        : 15 t/m 21 oktober 2018.

Parochiesecretariaat    : Vriezenveenseweg 2, 7678 VC      Geesteren, telefoon: 0546-631216.

Openingstijden             : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.

Misintenties                  : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment     of bij het   secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Uitvaartverzorging : R.J. Hams, Vriezenveen, tel.0546-561351.

Kerkhof en aulabeheer : H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.

Bankrekeningnummer  : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen); NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.

Emailadres     : bode.geesteren@hpancratius.nl

Website            : www.parochiegeesteren.nl

Weekwacht    : voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u nummer 06-20430155.

Ziekte               : Indien u bezoek  wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen    :  bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.


Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;

Bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig; Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester; Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail:  pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl


Herfst
Herfst is een tijd om van te genieten. Genieten van alles wat moeder aarde ons geeft.

De herfst laat ons ook zien dat we niet zonder moeder aarde kunnen. Haar vruchten en zaden zijn eten voor dieren en mensen. De boeren halen hun oogst binnen van het land. In veel kerken wordt in deze periode een dankviering gehouden, waarin God wordt bedankt voor alles wat zijn Schepping voortbrengt.

De verbondenheid met de vruchtdragende aarde klinkt ook als we eucharistie vieren: brood en de druiven van de wijn zijn de vruchten van de aarde, werk van mensenhanden. We zijn afhankelijk van de natuur en wat zij ons geeft. In onze samenleving zijn we ons hier niet altijd van bewust. De afgelopen zomer met de extreme hitte en droogte heeft ons laten zien dat het niet vanzelfsprekend is.

Het (oude) leven toont in de herfst haar vergankelijkheid. De bladeren zijn mooi van kleur, maar vallen daarna van de boom. De zaden vallen in de aarde. Het seizoen is ten einde. De aarde komt tot rust, maar draagt de belofte in zich van nieuw leven.

Misschien leert de aarde ons ook wel dat wij mensen soms tot rust moeten komen. Door een herfstwandeling in de natuur bijvoorbeeld, en je te verwonderen over al het moois dat je ziet: de kleurschakeringen, de paddestoelen en de zonnebloemen. Dan kunnen we misschien (oude) dingen loslaten en krijgen we nieuwe energie. Energie voor nieuwe dingen en mogelijkheden.

Ook op deze manier laat God ons zien: er is een nieuw begin, steeds weer. Kijk maar om je heen!

De locatieraad en pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Fleringen

 

LITURGIEKALENDER:

Do. 18 okt.:  19.00 uur:  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za.  20 okt.:  19.00 uur:  Gebedsviering parochiële werkgroep, samenzang.

Zo. 21 okt.:  09.00 uur:   Eucharistieviering pastor Huisman, Herenkoor.


Misintenties: weekend  20 en 21 oktober:
Intenties Ouders Kock-Leus, Harry Wesselink, ouders Paus-Klein Haarhuis Ouders oude Wesselink-Droste, ouders Masselink-Pegge, Harry Lescher, Jan Droste, Harrie Timmerhuis, Jan Schröder, uit dankbaarheid, Elly Hemmer-Droste, fam. Plas, Bernard en Annie Hoek- Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink,  ouders Wesselink-Hake, Harry Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Siny Busscher-Brokelman, Marie Oude Booijink-Stob, uit dankbaarheid, Marie Pouwels-Oude Lenferink, Jan Dierink, Gerard Hemmer, Louis Wulferink, Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Finkers-Kottink, Berhard en Annie Busscher-Geerdink en Henk, uit dankbaarheid.

Dopen: 14 oktober : Mats Geerdink, Gentenslag 7, Anne-Fleur Wesselink,  Wesselinkstraat 8, Lizz ter Groot, Langeveenseweg 108.


PAROCHIEKALENDER:
Opbrengst collectes: weekend 29-30 september 2018: plaatsengeld € 116,00, 2e collecte € 123,30.

Vieringen oktober 2018:
Za. 27 okt. 19.00 u.          Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, kinderkoor;
Zo. 28 okt. 09.00 u.        Geen viering;
Vr. 2 nov.  19.00 u.         Viering par. werkgroep, gemengdkoor


Aanvragen vieringen
Sinds lange tijd is Henk Hoefnagels de contactpersoon voor het aanvragen van speciale vieringen of concerten in de Pancratiuskerk te Geesteren.
Nu Henk te kennen heeft gegeven zijn werkzaamheden te willen afbouwen, kunt u dit  voortaan, bij voorkeur, via mail: info.geesteren@hpancratius.nl aanvragen.
Eventueel kan dit ook telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216 (pastorie Geesteren).
Dit geldt ook voor vieringen in de kapel of als men iemand van het pastorale team als voorganger wil voor een speciale viering.
Het aanvragen van vergaderingen in de kapel kan via mail-adres masselinkcilia@gmail.com


Jeugdkerk komt met: Poppentheatervoorstelling  ‘De schat van de pelgrim’,  

door broeder Alex van het poppentheater De arme pelgrim.
De jeugdkerk organiseert op woensdag- middag 24 oktober in de herfstvakantie om 14.30 uur een  speciaal poppenspel voor kinderen rond het leven van Franciscus van Assisi.  Het verhaal speelt zich af in onze moderne tijd.

Korte Inhoud:
Het verhaal gaat over Franciscus en hij geeft een veelbelovende carrière als handelaar in luxueuze stoffen op, om als een arme pelgrim op zoek te gaan naar het koninkrijk van liefde en vrede. Wanneer hij in een dorp aankomt gaat al snel het verhaal dat  hij schatrijk is. Hij zou namelijk een zoon van een koning zijn. Iedereen probeert  met die arme pelgrim in contact te komen om te kijken of er een graantje mee te pikken is… Wat gebeurd er dan?
Wie doen ermee: Antoinette Veel –Zorgen, Fleurtje Bloem, Franciscus de pelgrim en Herman de zwerver.

De voorstelling is voor jong en oud.

Het doel van het poppenspel is om onze schat van het geloof opnieuw  te ontdekken in een wereld die vast lijkt te lopen door het najagen van louter materiële dingen. Kunnen wij het ware kind-zijn in ons laten herleven.
In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met heel uiteenlopende karakters en opvattingen.
Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler.  Als broeder van Jezus en van mensen gaat hij jaarlijks op pelgrimstocht zonder geld of bankpas, om dieper God, zichzelf en de mensen te leren kennen. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en leeft een religieus leven in de wereld.

Wanneer: woensdag  24 oktober 2018       om 14.30 uur 
Waar: dagkapel in Geesteren.
Kosten: €1,50 inclusief ranja met een koekje.
Kinderen kunnen gebracht worden en rond 15.45 opgehaald worden.


Bijeenkomst : Wat betekent Maria voor ons?
De maand oktober is één van de maanden waarin we Maria bijzonder gedenken.
Op dinsdagavond 23 oktober willen we daarvoor samenkomen.
We nodigen u uit om uw favoriete Mariabeeld mee te nemen en te vertellen welk verhaal daaraan is verbonden. We willen u de volgende vragen voorleggen: Hoe bent u aan het beeld gekomen? Waar staat het in huis? Wat betekent het voor u?
Vervolgens lezen we een verhaal over Maria uit de bijbel en staan we hier kort bij stil.
We steken een kaarsje aan voor onze eigen gebeden en sluiten de avond af. Komt u ook? Van harte uitgenodigd!
Mocht u op de voorgestelde avond verhinderd zijn, maar wel interesse hebben in deze bijeenkomst, dan horen wij het ook graag. Dan kunnen we wellicht de bijeenkomst nog eens herhalen op een ander tijdstip
Dinsdag 23 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum van Tubbergen. Graag uw naam, mailadres en telefoonnummer doorgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl, tel. 06-20428594.
Pastor Christianne Saris.


DORPSGEMEENSCHAP:
KBO. Woensdag 17 oktober staat de Pancratiuskerk centraal. We beginnen met een kerkpuzzel en gaan daarna naar Zaal Kottink. Stichting Heemkunde zal daar 300 jaar kerkgeschiedenis speciaal voor onze vereniging presenteren. Aanvang: 14.00 uur in de kerk.  

Lijkwagenvereniging Laatste Eer Geesteren.
Het bestuur van de lijkwagenvereniging roept haar leden op voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 16 oktober vanaf 20.00 u. bij de Herterij, Meijersweg 8 Geesteren.
Het agendapunt van deze avond zal de toekomst van de vereniging zijn.

Activiteitenkalender senioren Geesteren: Week 42
Maandag 15 okt.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open

Dinsdag 16 okt.
Van 10.00 tot 12.00 uur: Geen Dorpshuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg, doch de bewoners van de Aanleg gaan op bezoek bij erve Mensman (voor mensen, die slecht ter been zijn is een busje beschikbaar) er is wel spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 17 okt.
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.
Van 14.00 tot 16.30 uur: KBO: deze middag staat de Pancratiuskerk in Geesteren centraal. Er wordt gestart met een kerkpuzzel en aansluitend naar zaal Kottink. Stichting Heemkunde zal daar 300 jaarkerkgeschiedenis speciaal voor KBO presenteren.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 18 okt.
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 19 okt.
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.


HV Stevo  wedstrijdschema:
De competitie 2018-2019 van de handbal  is weer van start gegaan en in het weekend van 13 en 14 oktober staan de volgende thuiswedstrijden op het programma in sporthal De Ransuil.
Zaterdag 13-10 19.30 uur Stevo Dames 1 – Avanti Wilskracht Dames 20.45 uur DS2 Stevo Dames 2 – Olympia HGL Dames 2

Zondag 14-10: 09.00 uur Stevo E-1 jeugd – Olympia HGL E-3 jeugd
09.55 uur Stevo B-2 jeugd – R.S.C. B-2 jeugd
10.55 uur Stevo B-1 jeugd – Borhave B-1 jeugd
11.55 uur Stevo A-1 jeugd – Stormvogels A-1 jeugd
13.05 uur DS3 Stevo Dames 3 – E.H.C. ’95 Dames 2

Donderdag 18-10: 21.00 uur D.S.V.D. Recr. Dames 3 – Stevo Recr. Dames 1 – Sporthal ’t Hoge Vonder in Deurningen.

Alle teams heel veel succes.  Supporters kies uw favoriete team(s) en moedig ze aan op een faire wijze. Denk aan ons nieuwe clublied: Schouder aan schouder. Uw steun is onmisbaar.  Wij wensen u veel kijkplezier.

Stevo-nieuws:
De eerste selectie van STEVO wist afgelopen zondag met maar liefst 4-0 te winnen van het sterke Longa. Met twee overwinningen en 1 nederlaag staat STEVO nu derde op de ranglijst. Dit weekeinde moet in Nijmegen de strijd worden aangegaan met BVC ’12, die STEVO nog kent van twee seizoenen geleden. Het elftal van trainer Geert Veldhuis wil graag vormbehoud tonen en met een goed resultaat huiswaarts keren. De aanvang is om 14:00 uur.

Programma

09:00 – Stevo 6 – Losser 5

09:00 – Stevo 9 – Saasveldia 7

10:00 – Stevo 3 – WVV ’34 2

10:45 – Stevo 4 – Vasse 2

10:45 – Stevo 8 – De Tukkers 6

09:00 – TVC ’28 9 – Stevo 7

11:00 – De Tukkers 3 – Stevo 5

11:15 – Bon Boys 2  – Stevo 2