Parochiebode 20 t/m 26 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

Terugblik parochie bedevaart Lourdes :

Op dinsdagochtend 30 april vertrokken we met 50 mensen met de bus naar Lourdes. De dag daarop zouden de vier overige pelgrims en vrijwilligers met het vliegtuig vertrekken. De busreis verliep voorspoedig. Op deze eerste dag hebben we onderweg de kathedraal van Amiens bezocht, een reusachtig bouwwerk uit de 13e eeuw met een indrukwekkende gevel en hele mooie glas in loodramen. ’s Avonds kwamen we aan in het klooster van Lisieux, waar de slaapvertrekken de sfeer ademen van Theresia van Lisieux: licht en liefdevol. De volgende dag bezochten we de schitterende  basiliek van Lisieux .De kerk ademde rust,  zuiverheid en schoonheid uit. Het deed heel goed om er te zijn. Vervolgens gingen we naar de crypte voor onze eerste viering. Deze ruimte was minstens zo adembenemend door de prachtige mozaieken. Voor ondergetekende was het heel  bijzonder en ontroerend om hier te mogen voorgaan in een viering. Na de middagmaaltijd vertrokken we met de bus voor een lange rit naar Niort. Halverwege de volgende dag kwamen we onder het lied “Avé, avé, avé Maria” in Lourdes aan. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in het hotel trokken we naar het heiligdom om  Maria te begroeten en een rondwandeling te maken. Er waren veel mensen in Lourdes omdat de orde van Malta aanwezig was met duizenden leden uit landen over de hele wereld. De vierde dag van onze bedevaart begonnen we met een welkomstviering in de St. Jozef kapel waar iedereen werd geraakt door de mooie overweging van hoofdaalmoezenier Oortman. Daarna was er gelegenheid om naar de baden te gaan of souvenirs te kopen. ’s Middags zijn we naar de beeldenmakerij geweest waar talloze beelden van heiligen te zien waren. Verder ook naar de dorpskerk van Lourdes waar we het doopvont konden bezichtigen waaraan Bernadette gedoopt is. We hebben het huisje bezocht waar Bernadette heeft gewoond met haar familie en het beeld gezien van Maria, zoals Bernadette haar echt heeft gezien: niet met gevouwen handen, maar met open armen. De lichtprocessie in de avond was indrukwekkend en gaf rust en bemoediging aan alle aanwezigen. De volgende ochtend hebben we de kleine kruisweg gelopen en de prachtige beelden uit wit marmer mogen bewonderen van de kunstenares Maria de Faykod. ’s Middags hebben we een nieuwe opzet meegemaakt van de sacramentsprocessie Er klonken prachtige liederen en er was veel verbondenheid en eenheid te ervaren. ’s Avonds kwamen we samen bij het kopaltaar van de Pius X kerk voor een gezamenlijke dodenherdenking, die heel stijlvol verliep. De zesde dag van onze bedevaart begon met een internationale viering in de Pius X kerk ,waar dit keer meer dan 20.000 mensen aanwezig waren. De bisschop van New York ging voor. Het was een viering van anderhalf uur, wat niemand in de gaten had vanwege de prachtige liederen en teksten. Daarna stond de bus klaar voor een excursie door de Pyreneeën, waar we vele besneeuwde bergtoppen mochten bewonderen in de stralende zon. Na afloop was er de mogelijkheid om de grote kruisweg te lopen of de crypte en de rozenkransbasiliek te bekijken. De laatste dag in Lourdes begon met een viering bij de grot, waarin mgr. De Korte voorging. Na de viering hebben we gezellig koffie gedronken in de zon. ’s Middags was er de viering met de handoplegging. Ondergetekende mocht de overweging verzorgen en samen met de andere pastores de handen opleggen aan de pelgrims en vrijwilligers. Een hele indrukwekkende ervaring! ’s Avonds werden de devotionalia gewijd in de kapel van het hotel. Op de zevende dag vertrokken we vroeg naar Nevers. Het was een hele lange reis, maar om 18.30 uur konden we Bernadette begroeten ,die daar ligt opgebaard in een glazen schrijn. In diezelfde ruimte vond de laatste viering van de bedevaart plaats, de zendingsviering. De volgende dag kwamen we na een lange busreis om 22.30 uur in Tubbergen aan. We kunnen terugkijken op een geslaagde bedevaart met een hele fijne groep mensen. Er was veel verbondenheid , aandacht en zorg voor elkaar. We hebben ons kunnen laven aan de sfeervolle en bemoedigende vieringen. We zijn gesterkt in ons geloof en vertrouwen en zijn daar heel dankbaar voor!

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker.

LITURGIEKALENDER:

Do. 23 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei: 19.00 u.: Woord- en communieviering, pastor Meupelenberg, Cantare.

Zo. 26 mei: 09.00 u.: Geen viering.

Intenties weekend 25  en 26 mei:

Jaargedachtenis: Sanny Masselink, Johan Haarhuis, Jan Haarhuis, Henk Lohuis.

Intenties: fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Marietje Timmerhuis-Bosgoed, ouders Timmerhuis-Heerdink,

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 11 en 12 mei  2019: Plaatsengeld € 99,00,  2e collecte € 67,87.

Overleden: 14 mei 2019: Ria Grootelaar-Vaanholt, Langemaatsweg 16, 63 jaar.

1e H. Communie:

De volgende kinderen ontvangen dit weekend hun 1e H. Communie :

Storm Maathuis, Alexander Kruse, Reinier Kruse, Jade Kamphuis, Sophie Kreuwel, Diede Braakhuis, Milan Dijkhuis, Sophie Vink, Ise Arends, Nils Timmerhuis, Stijn Kroeze, Stijn Broenink, Robin Veldhuis, Jaylin Volkers, Pien Gijsbers, Veere Schröder, Fleur Hemmer, Stijn Rozendaal, Elles Peulken, Rowan Oude Wesselink, Guus Nijhuis, Job Teikotte, Jet Wesselink, Mirthe Krikhaar, Fien Meulenbeld, Mart Schuttevaar, Lars Arends, Tim Arends, Loek Paus, Fleur Droste.

Vieringen mei-juni 12019:          

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet.

Meditatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht… beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis

Kosten: € 5,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten. We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum. De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging Geesteren:

Dinsdag 21 mei is ons jaarlijkse reisje. Wij vertrekken ̓s morgens om 8.00 uur bij zaal Kottink.

De wandeldriedaagse van Geesteren gaat weer van start op maandag 27 mei 2019:

De wandelliefhebbers uit Geesteren en omstreken kunnen hun hart weer ophalen. De  4e editie van de wandel driedaagse gaat van start op maandag 27 mei en eindigt op woensdag 29 mei met het begin van de jaarlijkse kermis, dit jaar op o.a. Hemelvaartsdag. Het is de organisatie weer gelukt om prachtige nieuwe routes te vinden.

De afstanden zijn 3, 5 en 10 kilometer. De 3 kilometer is speciaal voor gezinnen met jonge kinderen en de route is elke dag zodanig uitgezet dat er ook met rolstoelen kan worden meegelopen. De start is van 17.00 tot 18.30 uur bij Erve Kampboer.  Er moet voor 21.30 uur worden gefinished.

Voor een versnapering onderweg wordt weer gezorgd door de lokale middenstand. Dit jaar zijn dat  Plus supermarkt Wallerbosch, slagerij Hemmer en bakkerij  De Bőkke.

Deelname voor gezinnen is € 10,– voor 3 dagen en € 5,– voor 1 dag. Voor individuele deelname zijn de kosten € 3,– voor de 3 en 5 km voor 3 dagen en € 5,– voor de 10 km. Per dag kost deelname € 2,– p.p. Evenals bij de vorige edities hopen we op weer een grote deelname.

Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 30 mei 2019:

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van 06.30 u. in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de Eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Senioren-nieuws:

Maandag 20 mei: Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg,

w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 21 mei:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660

Woensdag 22 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 09.00 tot ??? KBO: Jaarlijkse uitstapje; vertrek vanaf zaal Kottink;

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool;

Donderdag 23 mei:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of mobiel 06-53981973).

Vrijdag 24 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport-

en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO speelt zondagmiddag in Lichtenvoorde tegen de kampioen van de 1e klasse Longa ’30. Het elftal van trainer Geert Veldhuis kan ontspannen naar het duel toeleven, omdat het zich inmiddels veilig heeft gespeeld. De aanvang is om 14:00 uur. Volgende week zondag speelt STEVO de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen thuis tegen BVC ’12 uit Nijmegen.

Programma: 09:00 Stevo 6 – MVV ’29 4, 10:00 Stevo 3-Vogido 2,

10:00 Stevo 9 – KOSC 8, 10:45 Stevo 8 – Reutum 3,

10:00 Fleringen 2 – Stevo 5, 10:30 Schalkhaar 2 – Stevo 2,

11:00 KOSC 4 – Stevo 7.

 

 


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Inwijding strooiveld

Passie 2019

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Parochiebode 13 t/m 19 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

‘Ontmoeting’

In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat. Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven. Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid. Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de ‘ontmoeting’. De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten, zomaar bij een autowas plaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn, dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn op meerdere plaatsen in onze parochie. Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun enthousiasme werden mensen geraakt. We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof en hun kerk. Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je door anderen geraakt worden door het enthousiasme. Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de bezoekers voor hun vrije gift. Diaken Bert Huitink

LITURGIEKALENDER:

Do. 16 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za.  18 mei: 19.00 u.: Gebedsviering parochiële werkgroep, Samenzang, Mariaweekend.

Zo. 19 mei: 10.30 u.: Eucharistieviering 1e H. Communie, pastor Linh en pastor Saris, kinderkoor.

Intenties weekend 18  en 19 mei:

Jaargedachtenis: ouders Nobbenhuis-Brughuis.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, ouders Lohuis-Paus, Johan Leus, Truus Roelofs-Nijenkamp, Marietje Bramer-oude Vrielink, ouders Hemmer-Kienhuis, Bennie Kroeze, ouders Nobbenhuis-Nijmeijer, opa Weerink, Gerard Bruggink, Herman Dijkhuis, Elly Hemmer-Droste, opa Gerrit Arends, opa Vrerink, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar, Jan Reinerink.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 4 en 5 mei  019:

plaatsengeld € 179,90,  2e collecte € 150,65.

Vieringen mei-juni 12019:          

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018:

Opvang straatkinderen in Rwanda.

Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terugplaatsingen.  Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen. Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs. In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt. Mede door uw bijdrage heeft  Cecydar dit kunnen bewerkstelligen, Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie, heel veel dank. Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

zo. 16-6: Wandel de ochtend tegemoet.

Meditatieve midzomerwandeling rond de Kuiperberg. Op de rand van langste dag en kortste nacht… beleven we het ontwaken van Gods schepping. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Soort activiteit: wandeling (ca. 7 kilometer)

Wanneer: 16 juni, 05.00 uur

Waar: parkeerplaats op de Kuiperberg in Ootmarsum, Almelosestraat, bij het landkruis

Kosten: € 5,00 (inclusief gezamenlijk ontbijt)

Aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

We zullen stukken in stilte wandelen, maar ook samen luisteren naar gedichten, passages uit de bijbel en andere teksten. We wandelen rondom de Kuiperberg en zullen na de wandeling, die zo’n 7 kilometer zal beslaan en ca. 2,5 uur duren zal, samen ontbijten in de pastorie van Ootmarsum. De wandeling wordt geleid door Karel Tijhuis.

21 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. om 20.00 u. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen in De Delle, ds. Hattinkstr.  4, Tubbergen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging   Geesteren:

Dinsdag 21 mei is ons jaarlijkse reisje, Ter Beek uit Tubbergen verzorgt deze tocht we vertrekken s’morgens om  8.00 uur bij Kottink.

We gaan richting Apeldoorn voor een kop koffie met wat lekkers.

Dan naar Paleis het Loo waar we met een deskundige  gids  een rondrit maken  door de Kroondomeinen.

in Almen hebben we een Luchbuffet .na de middag gaan we naar de Chocolaterie in Vierakker, hierna rijder we richting

Zutphen waar  iedereen vrijaf  is. We verlaten Zutphen om half zes en gaan naar Restaurant Evers in Haaksbergen voor een 3- gangendiner. Om 21.00 uur hopen we weer in Geesteren te zijn.

Lotenverkoop 2019 afd.  Zonnebloem Geesteren.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen en kijken we naar elkaar om. We hebben aandacht voor de zieke, de gehandicapte, de eenzame en de ouder wordende mens.

Daarom zijn we blij dat de jaarlijkse verkoop van loten door de Zonnebloem, afdeling Geesteren, weer gaat starten op 16 mei 2019.

Vanaf 16 mei kunt u dus weer veel vertrouwde lotenverkopers aan de deur verwachten. Een lot kost € 2, waarvan € 1,50  in onze eigen Zonnebloem vereniging in Geesteren blijft. Dat 75% van het lotengeld in onze eigen Zonnebloem Geesteren blijft, is nieuw in 2019. Met dit geld kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor onze Zonnebloem gasten.                             Vorig jaar hebben we een high tea georganiseerd bij de Herterij. We zijn met veel gasten een dagje naar Giethoorn geweest en we organiseren regelmatig een bingo. Maar ook met de Kerst en met Pasen worden onze gasten bezocht met een bloemetje of wat lekkers. Door gul loten te kopen draagt u een belangrijk steentje bij. Wij kunnen met de opbrengst van elk verkocht lot vele mooie dingen doen en organiseren voor onze medemensen. Help ons door loten te kopen en mede te zorgen voor alle medemensen in Geesteren die wel eens wat extra`s  van de Zonnebloem en van u hebben verdiend. De trekking van de loterij is dit jaar op 7 oktober 2019.

Activiteiten  KBO:                                                                                                                                                  

Op woensdag 22 mei is het jaarlijkse uitstapje. De bus vertrekt om 09.00 uur bij Kottink en gaat naar het Internationaal Klompenmuseum in Eelde waar we verwacht worden met koffie en gebak. In het museum krijgen we uitleg over de klompencollectie en is de expositie “Pracht en Praal” te zien. Er worden meesterwerken uit de hele wereld getoond. Klompen worden niet alleen gedragen maar worden tegenwoordig ook als kunstobject gezien. Vervolgens gaat de reis naar Restaurant Paterswolde voor de lunch. Na de maaltijd vertrekken we naar de stad Groningen waar we een vaartocht maken door de binnenstad. Omstreeks 17.30 uur zijn we terug in Geesteren en worden de deelnemers als vanouds onthaald op een diner bij Zaal Kottink. Ook gasten zijn welkom tegen een kleine extra vergoeding. Personen die de trip te lang vinden kunnen ook alleen het diner gebruiken. Kosten van de reis € 65,00 per persoon. Deelnemers kunnen zich melden bij Lies Geerink, secretaris KBO.

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 30 mei 2019:

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van 06.30 u. in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de Eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme.

Seniorennieuws:

Maandag 13 mei:

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal open om 19.00 uur;

Dinsdag 14 mei:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD); Mobiel: 06-38275388.

Van 10.00 tot 12.00 uur: Buurthuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg,  en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 19.00 tot 21.00 uur: Wandelen Fit en Vitaal. Vertrek vanaf de Peuverweide aan de Vinckenweg.

Woensdag 15 mei:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in Erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 16 mei

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 17 mei

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en

spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een  lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Seniorenbingo:

Woensdagmiddag 15 mei om 14.00 u. bingo voor alle senioren bij Erve Kampboer. Iedereen is van harte welkom.

Stevo-nieuws:

Het 1e elftal van STEVO speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Winterswijk. STEVO heeft zich inmiddels veilig gespeeld in de 1eklasse, FC Winterswijk is zo goed als veilig. Een puntje tegen STEVO is voor de Winterswijkers waarschijnlijk voldoende voor nog een jaar 1e klasse.  STEVO streeft een nog zo hoog mogelijke klassering na.  De aanvang is om 14:00 uur op de Peuverweide.

Programma:

09:00 Stevo 7-UD W. 6, 10:00 Stevo 5-Saasveldia 4;

10:45 Stevo 2-Avanti W. 2, 10:00 Fleringen 3-Stevo 8;

10:45 Langeveen 3-Stevo 9, 11:00 La Première 2-Stevo 4.

Parochiebode 6 t/m 12 mei 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.
Aanvragen vieringen : bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op woensdag- en donderdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur via tel. nr. 0546-631216.
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;
Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig;
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester;
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker;
Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen;
Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:

Do. 9 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis: Riek Kemerink-Hamer.

Za.  11 mei: 19.00 u.: Eucharistieviering Pastor Linh, Herenkoor.

Zo. 12 mei:  09.00 u.: Geen viering.

Intenties weekend 11  en 12 mei:

Intenties: fam. Krone-Rikhof, Marie Hoek-Droste, Truus Weghorst-Oude Vrielink, Ouders Oude Voshaar-Mensink, Jan Kreuwel, Annie Ophof-Hagedoorn, Herman Paus, Annie Nijhuis-Paus, Susanna Lohuis-Busscher, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk Hemmer, Jan en Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Truus Boswerger-Hagedoorn, Johan Leus, Jan Kroeze, Gerriet Kroeze, Riet Hemmer-Hulshof, Rikie Damhuis-Löbker, Grada Velthuis-Kolthof, Harrie ten Velde, Jan Krikhaar.

Dopen: 5 mei 12.15 uur. Flore Drijfhout, Ringoven 9, Albergen, Jidde Vehof, De Dijnsel 60, Albergen, Luuk van de Perre, Langemaatsweg 16, Manderveen.

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes weekend 27 en 28 april 2019: plaatsengeld € 97,75.  2e collecte € 86,25.

Beste parochianen, 

Graag nodigen wij u uit om koffie te komen drinken op zondag

5 mei,  na de viering van 09.00 uur. In de kapel.

4 mei gebedsviering in teken van Dodenherdenking.

Tijdens de gebedsviering van zaterdag 4 mei zal er aandacht zijn voor de Dodenherdenking.  Het koor Cantare en de Jachthoorn blazers ’t Huyeren zullen hun muzikale medewerking verlenen. Om 20.00 uur is het 2 minuten stil en daarna zal het Wilhelmus gezongen worden. Na de viering zullen bloemen uitgereikt worden die geplaatst kunnen worden bij het oorlogsmonument bij de kerk. De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Vieringen mei-juni 12019:          

Do. 16 mei:   19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 18 mei:   19.00 u.  Gebedsviering, Mariaweekend, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 19 mei:    10.30 u. Eucharistieviering, 1e H,.Communie, pastor Linh en pastor Saris; kinderkoor;

Do. 23 mei:  19.00 u.  Eucharistieviering pastoor Pikkemaat.

Za. 25 mei:    19.00 u. Woord- en communieviering pastor Meupelenberg, Cantare.

Do. 30 mei:     09.00 u. Woord-communieviering, St.Caecilia, pastor Huitink.

Zo. 2 juni:        09.00 u. Eucharistieviering, hwerenkoor, pastoor Pikkemaat;

Do. 6 juni:       19.00 u. Eucharistieviering, huwelijksjubileum fam. Reinerink,

Za. 8 juni:       19.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, pastor Linh, herenkoor;

Zo. 9 juni:       09.00 u. Pinksteren, woord-communieviering, diaken Thőni, samenzang;

Zo. 9 juni:        10.00 u. Kinderkerk in de kapel, diaken Huitink;

Do. 13 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 15 juni:      18.30 u. Eucharistieviering, H. Vormsel, Vormheer, diaken Huitink, Cantare;

Do. 20 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 22 juni:      19.00 u. Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, herenkoor;

Do. 27 juni:     19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 29 juni:      19.00 u.Gebeds-gezinsviering, kinderkoor, par. werkgroep;

Zo. 30 juni:      09.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat, herenkoor.

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Geesteren:

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van € 5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur. Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Inzegenen strooiveld donderdag 9 mei a.s.

Zoals u wellicht heeft gezien/gehoord is het strooiveld op ons parochiële kerkhof gereed.

Op 9 mei – na de donderdagavondviering – zal pastoor Pikkemaat het strooiveld  inzegenen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Als u vragen heeft over het gebruik van het strooiveld, dan graag contact opnemen met het secretariaat.

De beheercommissie/pastoraatsgroep Geesteren

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken , woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid.

Ook gaan de jongeren auto’s stofzuigen bij Schröder Carwash in Tubbergen. Van maandag 29 april t/m zondag 5 mei staan de jongeren klaar om Uw auto te stofzuigen. Terwijl Uw auto door de wasstraat gaat kunt U onze flyer lezen. Na de wasstraat staan de jongeren dus klaar om Uw auto te stofzuigen en u kunt achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart, diaken Bert Huitink.

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Tijd: 19.30 uur

Kosten: € 7,50

www.parochielumenchristi.nl

DORPSGEMEENSCHAP:

Dames Vereniging   Geesteren.

Dames  DINSDAG 21 mei is ons jaarlijkse reisje, Ter Beek uit

Tubbergen verzorgt deze tocht we vertrekken s’morgens om  8.00 uur bij Kottink.

We gaan richting Apeldoorn voor een kop koffie met wat lekkers.

Dan naar Paleis het Loo waar we met een deskundige  gids  een rondrit maken  door de Kroondomeinen.

in Almen hebben we een Luchbuffet .na de middag gaan we naar de Chocolaterie in Vierakker, hierna rijder we richting

Zutphen waar  iedereen vrijaf  is.

We verlaten Zutphen om half zes en gaan naar Restaurant Evers in Haaksbergen voor een 3- gangen Diner.

Om 21.00 uur hopen we weer in Geesteren te zijn.

Lotenverkoop 2019 afd.  Zonnebloem Geesteren.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen en kijken we naar elkaar om.

We hebben aandacht voor de zieke, de gehandicapte, de eenzame en de ouder wordende mens. Daarom zijn we blij dat de jaarlijkse verkoop van loten door de Zonnebloem, afdeling Geesteren, weer gaat starten op 16 mei 2019. Vanaf 16 mei kunt u dus weer veel vertrouwde lotenverkopers aan de deur verwachten. Een lot kost 2 euro, waarvan 1,50 euro in onze eigen Zonnebloem vereniging in Geesteren blijft. Dat 75% van het lotengeld in onze eigen Zonnebloem Geesteren blijft, is nieuw in 2019. Met dit geld kunnen wij leuke activiteiten organiseren voor onze Zonnebloem gasten. Vorig jaar hebben we een high tea georganiseerd bij de Herterij. We zijn met veel gasten een dagje naar Giethoorn geweest en we organiseren regelmatig een bingo. Maar ook met de Kerst en met Pasen worden onze gasten bezocht met een bloemetje of wat lekkers. Door gul loten te kopen draagt u een belangrijk steentje bij. Wij kunnen met de opbrengst van elk verkocht lot vele mooie dingen doen en organiseren voor onze medemensen. Help ons door loten te kopen en mede te zorgen voor alle medemensen in Geesteren die wel eens wat extra`s  van de Zonnebloem en van u hebben verdiend. De trekking van de loterij is dit jaar op 7 oktober 2019.

AKTIVITEITEN KBO

Woensdagmiddag 8 mei treedt de Harmonicagroep “De Kloosterspeulers” uit Kloosterhaar voor ons op. Dit orkest heeft een goede reputatie in de regio en zal zeker voor een muzikale en gezellige middag zorgen. Wij hopen u te mogen verwelkomen. De middag is in Zaal Kottink en begint om 14.30 uur.

Jaarlijks reisje.

Op woensdag 22 mei is het jaarlijkse uitstapje. De bus vertrekt om 09.00 uur bij Kottink en gaat naar het Internationaal Klompenmuseum in Eelde waar we verwacht worden met koffie en gebak. In het museum krijgen we uitleg over de klompencollectie en is de expositie “Pracht en Praal” te zien. Er worden meesterwerken uit de hele wereld getoond. Klompen worden niet alleen gedragen maar worden tegenwoordig ook als kunstobject gezien. Vervolgens gaat de reis naar Restaurant Paterswolde voor de lunch. Na de maaltijd vertrekken we naar de stad Groningen waar we een vaartocht maken door de binnenstad. Omstreeks 17.30 uur zijn we terug in Geesteren en worden de deelnemers als vanouds onthaald op een diner bij Zaal Kottink. Ook gasten zijn welkom tegen een kleine extra vergoeding.

Personen die de trip te lang vinden kunnen ook alleen het diner gebruiken. Kosten van de reis € 65,00 per persoon. Deelnemers kunnen zich melden bij Lies Geerink, secretaris van onze KBO.

Dauwtrappersviering te Hertme

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

Over een aantal weken is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis. Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, deze keer ondersteund met zang van het St. Stephanus parochiekoor van Hertme. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen. Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten. Wij heten u van harte welkom. Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Seniorennieuws:

STEVO

Het eerste elftal van STEVO komt zondag niet in actie. Op 12 mei wordt thuis tegen FC Winterswijk gespeeld.

Het programma  voor komend weekeinde ziet er als volgt uit.

09:00 – Stevo 6 – RSC 3

10:00 – Stevo 4 – Reutum 2

10:00 – Stevo 8 – KOSC 7

10:45 – Stevo 9 – KOSC 6

10:00 – Langeveen 2 – Stevo 7

11:00 – TVC ’28 6 – Stevo 5

11:00 – KOSC 2 – Stevo 3

Rijke traditie van Passiestonden Chr. Mannenkoor Vroomshoop

GEESTEREN/VROOMSHOOP – “We begrijpen dat er bij de Passiestonden na afloop niet wordt geapplaudisseerd. We hadden het graag gedaan, want we vonden het bijzonder mooi”, verzuchtte een van de bezoekers van de Passiestonde in Geesteren.

Enkele honderden belangstellenden bezochten de ingetogen Passieconcerten van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop, afgelopen woensdag in de R.K. kerk Sint Pancratius te Geesteren, en de dag erna in kerkelijk centrum Het Anker te Vroomshoop. De klank van de vierstemmige mannenzang, het verfijnde pianospel van dirigent Gezinus Veldman, en de melodieuze tonen van de dwarsfluit, bespeeld door Hilde Drees zorgden ervoor dat de bezoekers een uur lang prachtige passiemuziek te horen kregen.

In de loop der jaren is met deze concerten een rijke historie opgebouwd, want het was alweer de 22e keer in Vroomshoop en de 7e keer in Geesteren dat een Passiestonde werd uitgevoerd.

Deze keer waren ‘Midden in de dood het leven’ op muziek van Gezinus Veldman, een deel van de ‘Messe no. 5’ van Charles Gounod, en ‘Nader mijn God bij U’ opvallende elementen in dit uur. Halverwege het concert is er altijd een indrukwekkende stilte, voorafgegaan door ‘In Manus Tuas Pater’ (in Uw handen leg ik mijn geest). De Passiestondes eindigden met een krachtig gezongen ‘Non nobis Domine’ van Dwight Gustafson.

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Nu ook Kerk TV kerkdiensten vanuit Geesteren.

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken en vanaf november 2018 zijn daar de locaties Fleringen en Vasse aan toegevoegd. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang vanaf Pasen is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerk van Geesteren!

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Geesteren, Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het secretariaat in Geesteren via info.geesteren@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-631216 elke woensdag- en donderdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur.

Een medewerker van het secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

Carla Stamsnieder is tijdens een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria Lichtmis onderscheiden met de Willibrordpenning.

In deze bijzondere viering ging pastoor Casper Pikkemaat voor en werd de viering muzikaal begeleid door het kerkkoor Cantare. Aan het eind nam Gerrit Olimulder, voorzitter van de beheerscommissie locatie Geesteren, het woord.

Die ging in zijn toespraak in op de rol van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de kerk. Eén van die vrijwilligers, die op vele fronten actief is binnen en buiten de kerk is Carla Stamsnieder-Wermelink. Hij somde haar verdiensten op: secretaris van het koor, lid van de liedjescommissie, lid van de liturgiecommissie, ze vervangt de dirigent bij haar afwezigheid, regelt diverse zaken rondom avondwakes en uitvaarten, zorgt voor misboekjes, bezoekt zieke koorleden, helpt mee met de versiering met oogstdankdag, gaat voor tijdens de Kruisweg. “En zo kan ik”, aldus Olimulder, “nog even doorgaan”.

Willibrordpenning
Al met al voldoende redenen om haar Willibrordpenning toe te kennen. Pastoor Pikkemaat ging in op de betekenis van de kerkelijke onderscheiding. De aartsbisschop van Utrecht eert hiermee de gelovigen in het bisdom die betekenisvolle – meer dan gewone – verdiensten hebben verricht voor de plaatselijke kerkgemeenschap.

De geestelijke spelde Carla de versierselen op behorende tot de erkenning, de penning en de oorkonde. Namens Cantare sprak voorzitter Leo Stamsnieder en hij zei dat Carla van onschatbare waarde is. “Zij staat altijd klaar en niets is haar te veel. Het koor is trots op Carla.”

Hij sloot zijn toespraak af met “Carla jij bent een kanjer”, waarna Aloys Heerdink bloemen overhandigde en Germa Nieuwmeijer namens het koor een cadeau gaf.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor een kop koffie bij Erve Kampboer. Hier was ook de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren.

(bron: tubbergen.nieuws.nl)