Parochiebode 23 t/m 29 september 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

“Blijf bij ons, Heer!”

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Nederlandse kunstschilder Rembrandt van Rijn overleed; bij die gelegenheid is 2019 uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Tot zijn meesterwerk behoort natuurlijk “De Nachtwacht”. Maar ook andere werken zijn gemeengoed geworden in onze Nederlandse geschiedenis. Een ander belangrijk werk schetst het Bijbelse verhaal van de Emmaüsgangers: twee vrienden van Jezus ontmoeten een paar dagen na Jezus’ kruisiging een onbekende voorbijganger, raken aan de praten en nodigen hem uit aan tafel met de woorden: “Blijf bij ons, Heer!”. Op het moment dat de vreemdeling het brood breekt, herkennen zij Jezus. Dát moment wordt door Rembrandt op prachtige wijze verbeeldt op het doek.

Dit werk van Rembrandt (en het naar hem vernoemde jaar) is aanleiding geweest voor onze aartsbisschop om het aankomende kerkelijke jaar (december 2019-november 2020) uit te roepen tot het “Jaar van de Eucharistie”. Daartoe heeft hij een pastorale brief doen uitgaan waarin hij de hoop uitspreekt dat “dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons, steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen”. Deze brief zal in de komende weken verspreid worden in onze gemeenschappen en verschijnen op onze website. Het schilderij van Rembrandt zal ook als beeldmerk fungeren en diverse keren terugkomen.

Als pastorale team hebben wij dit “Jaar van de Eucharistie” aangegrepen om een aantal activiteiten en impulsen uit te zetten, zodat dit bijzondere jaar ook in onze parochie mag gaan leven. Op onze website (speciale pagina met kalender en informatie) en in ons parochiemagazine “Kompas” zal daarvoor de nodige aandacht worden gevraagd. Wij spreken als pastorale team dan ook de hoop uit, dat dit sacrament ons verbindt, samenbrengt, onze onderlinge eensgezindheid mag versterken en doet groeien in geloof, hoop en liefde.

Pastoor Casper Pikkemaat

LITURGIEKALENDER:

Do. 26 sept.       19.00 u.  Geen viering.

Za. 28 sept.       19.00 u.  Woord-en communieviering. Oogstdankdag. Pastor Saris, koor Cantare.

Zo. 29  sept.       09.00 u. Geen viering.

Intenties weekend 28 en 29 september:

Jaargedachtenis: Gerhard Nobbenhuis, Bernhard oude Nijeweme.

Intenties: Sien Haarhuis- Maathuis, fam. Geerdink- Engbers,Toon en Sien olde Dubbelink, ouders Velthuis-Reinerink,  fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink.

PAROCHIEKALENDER:  

Collecte weekend 14 en 15 september 2019: plaatsengeld        € 76,–,  2e collecte € 59,19.

Dopelingen:

Zondag 22 september: Mick Kreuwel, Olde Mensink 12 en Ties Waaijer, Krikhaarsweg 15a, Geesteren.

Wijziging weekendvieringen per 1 december 2019:

Vieringen oktober 2019:

Do. 3 okt.           19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat ;

Za. 5 okt.           19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 6 okt.           09.00 u  Eucharistieviering,pastor Linh herenkoor

Zo. 6 okt.           10.00 u. Kinderkerk, diaken Huitink;

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

“Kracht van het Licht” tijdens Lichtprocessieweek.

Jaarlijks wordt begin oktober in Saasveld de kasteeltuin prachtig verlicht ter gelegenheid van de Lichtprocessie. Deze sfeervol verlichte tuin mag gezien worden. Vanwege het grote succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een extra activiteit georganiseerd. Donderdagavond 3 oktober zal in het teken staan van “Kracht van het Licht”.

De inloop in de St. Plechelmuskerk is om 19.30 uur, de aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u genieten van prachtige liederen en gedichten en natuurlijk ook van de rondgang door de verlichte kasteeltuin. Aansluitend volgt in de kerk een klankschalenconcert, dat uitgevoerd wordt door Karin Millo. Laat u verrassen door de harmonische geluiden van de klankschalen.

Na afloop wordt u koffie en thee aangeboden en kunt u de verlichte kasteeltuin nogmaals bekijken. Ook bij slecht weer gaat deze bijeenkomst door, het programma wordt dan aangepast.

Op zaterdagavond 5 oktober wordt in en om de St. Plechelmuskerk voor de 59e keer de jaarlijkse traditionele Lichtprocessie ter ere van Maria gehouden. Aansluitend aan de viering van 19.00 uur volgt de processie over het verlichte Kerkeiland.

Dragers uit de 4 buurtschappen dragen het Mariabeeld, begeleid door lantaarns, toortsen en bruidjes, in een sfeervolle processie over het kerkplein, door de kasteeltuin en over het kerkhof.

De processie wordt muzikaal begeleid door het dames- en herenkoor en de Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia uit Saasveld. Muziek en zang worden afgewisseld met het bidden van een tientje van de rozenkrans. Voorganger is pastor Sleegers.

In de weken voorafgaand aan de Lichtprocessie is een grote groep vrijwilligers bezig geweest om de verschillende lichtjes in de tuin te plaatsen. Dit ziet er in het donker prachtig uit.

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen de verlichte tuin te bekijken, is er op vrijdagavond 4 oktober van 20.00-21.00 uur gelegenheid om te wandelen door de sfeervol verlichte tuin. Dit kan ook op zaterdag na afloop van de processie.

Saasveld hoopt dat velen van u zullen deelnemen aan deze sfeervolle activiteiten.

Bericht van Inge Kuiphuis, missionair werker in San Marcos, Guatemala.

Zondag 1 september heeft Paus Franciscus 13 nieuwe kardinalen benoemd. Daaronder Álvaro Ramazzini, huidige bisschop van Huehuetenango in Guatemala. Hij stond aan de wieg van landarbeidersbeweging MTC waar missionair werker Inge Kuiphuis werkzaam is.

Lange tijd was Ramazzini bisschop in het departement San Marcos waar hij de maya-bevolking steunde in de strijd tegen een groot mijnbouwbedrijf en zich hard maakt voor betere arbeidsomstandigheden op de koffieplantages. Doordat hij hiermee ook tegen de belangen van de machtige elite in Guatemala gaat, is hij al meerdere malen met de dood bedreigd. Zijn benoeming betekent voor MTC hoop en vertrouwen in de kerk, in de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

DORPSGEMEENSCHAP:

Collecte voor kankerbestrijding K.W.F. 2019:

Deze collecte heeft dit jaar in Geesteren het fantastische mooie bedrag van € 2.856,17 opgeleverd. Hiermee heeft Geesteren weer duidelijk onderschreven de noodzaak tot ondersteuning van het Koninklijk Wilhelmina Fonds zeer belangrijk te vinden. Dank aan alle inwoners van Geesteren die hiertoe hebben bijgedragen en de vele collectanten die zich weer hebben ingezet voor het welslagen van deze collecte.

Prinses Beatrix Spierfonds:

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft het mooie bedrag van € 1.252,96 opgebracht. Dit is meer dan vorig jaar en daar zijn we uitermate blij mee. Mede door uw gift kunnen onderzoeken naar diverse spierziekten gedaan worden en mogelijk kan er hierdoor een middel gevonden worden waardoor  verbetering c.q.  genezing mogelijk is.

Dank voor uw gift. Ook een woord van dank voor alle collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt. Tof dat u zich hebt willen inzetten voor het Prinses Beatrix Spierfonds.

Kijkje in de keuken:

Voor de meesten is de vakantieperiode weer voorbij. Tijd voor een nieuw en interessant “Kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de gemeente Tubbergen.

Deze vindt plaats op donderdagavond 26 september aanstaande. Deze keer mogen we gebruik maken van de ruimte bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211 in Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur                            Inloop met koffie en cake;

19.00 uur                            Welkom

19.05 uur                            Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada;

19.40 uur                            Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink, 20.15 u. sluiting.

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Wilt u deze uitnodiging doorsturen binnen uw eigen organisatie, zodat we niemand vergeten?

Graag tot de 26e september!  Mariska Jogems.

Activiteiten senioren:

Maandag 23 september

Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 24 september

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 25 september

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken onder het genot van een lekkernij. Ook rolstoelers en gebruikers van rollators kunnen mee.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 26 september

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660 .

Van 14.00 tot 15.00 uur Starten met Senioren gezond bewegen bij Joost Uyterschout, nu Fyon, aan de Lutkeberg onder  leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl  of mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 27 september

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee / Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en

spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335.

Maandag 30 september

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open.

Verbreding activiteiten

Bepaalde activiteiten, die de vitaliteit bevorderen, worden vanaf heden opgenomen in het programma van Vitaal Geesteren.

Op de vrijdagmorgen is het GALM project overgenomen door Sport Service Tubbergen en heeft daardoor ook een andere invulling gekregen. Interesse? Kom dan gezellig een proefles meedoen!

Het gaat niet alleen om de beweging, maar ook zeker om de sociale contacten, gezelligheid en plezier………!!

Computerhulp

De eerder aangekondigde ‘Computer hulp voor senioren’ is met succes afgesloten. De start van nieuwe IPAD cursus is in de maart reeds begonnen. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD,   Mobiel: 06-38275388.). Men dient dan wel de eigen IPAD mee te nemen.

Meer info

Het jeu de boules spel is tot nader orde in de ijskast gezet. Er zijn nu voorbereidingen met de gemeente Tubbergen in gang gezet om dit opnieuw op te starten. Nadere informatie volgt spoedig.

Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973. Inmiddels hebben enkele nieuwe leden aangegeven interesse te hebben en willen zich aanmelden.

Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail:

secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.

Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale Dorpsplein: www.geesteren1.nl

Stevonieuws:

De voetbalcompetitie voor de amateurs gaat dit weekeinde weer van start. Het 1e elftal van STEVO speelt haar 1e wedstrijd zondagmiddag in Nijverdal tegen De Zweef. De aanvang is om 14:00 uur.

Programma zaterdag 21 september:

14:30  Stevo 2 zat.-Juventa ’12 4, 18:00 – Stevo 3-DSVD 2

Programma zondag 22 september:

09:00: Stevo 6- De Tukkers 4,10:00: Stevo 4-Bornerbroek 2;

10:00 Stevo 9 -Hengelo 3, 09:00 DTC ’07 4-Stevo 7;

10:00 S.V. Vasse 3-Stevo 8; 10:00 S.V. Vasse 2-Stevo 5;

11:00 Rohda Raalte 2-Stevo 2.

Programma uitreiking Ariënsprijs 12 oktober te Deventer

De Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 wordt op 12 oktober voor de zesde keer uitgereikt. Tot 10 oktober kan nog gestemd worden voor de publieksprijs (klik hier<https://www.dkci-utrecht.nl/stemmen-ariens-publieksprijs/>). Op dit moment worden de boekjes ‘Je moet het zien’ verspreid binnen het Aartsbisdom Utrecht. Hierin staan alle 31 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie beschreven. Ook bevat deze bundel een theologisch commentaar door de jury. Inmiddels is ook het programma van de dag vastgesteld.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Titus Brandsmahuis (Titus Brandsmaplein 2 Deventer). De toegang van deze dag is gratis, in verband met de lunch graag aanmelden bij: info@dkci-utrecht.nl<mailto:info@dkci-utrecht.nl>.

Programma

 • Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar
 • 10.30 uur: Opening met aansluitend openingsviering, mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury
 • 10.45 uur: Interview Diaconie en vieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 10.55 uur: Muzikaal intermezzo verzorgd door inloophuiskoor Sint Marten Arnhem
 • 11.00 uur: ‘Je moet het zien, theologische reflectie op de voorgedragen diaconale in initiatieven’, drs. Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker DKCI, tevens lid van de jury
 • 11.20 uur: Interview Diaconie en Werken van Barmhartigheid door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 11.30 uur: Interview Diaconie en Ontmoeting door Ellen Hogema met twee initiatieven
 • 11.40 uur: Muzikaal intermezzo door het Internationaal koor parochie Lelystad
 • 11.50 uur: De diaconale carrousel: 7 diaconale initiatieven presenteren hun werk en er is gelegenheid de stands van de organisatoren te bezoeken
 • 12.30 uur: Lunch met op de achtergrond live muziek door de aanwezige koren
 • 13.15 uur: Heropening door Hub Crijns, vice-voorzitter Ariëns-Comité en voorzitter jury
 • 13.20 uur: Interview Diaconie op allerlei manieren door Ellen Hogema met twee diaconale initiatieven
 • 13.30 uur: Uitreiking van de Ideeënprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Hub Crijns
 • 13.40 uur: Uitreiking Publieksprijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door Yvonne Schneider DKCI
 • 13.50 uur: Uitreiking tweede Prijs Ariëns Prijs voor Diaconie 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 14.00 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2019 door mgr. Th. Hoogenboom
 • 14.10 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes aan alle diaconale initiatieven, de juryleden, bestuur DKCI, bisschop, sponsors en fotoshoot op het podium
 • 14.25 uur: Feestelijke afsluiting
 • 15.00 uur: Einde programma

Routebeschrijving

Per trein: station Deventer-Colmschate, het Titus Brandsmahuis ligt naast het station.

Met de auto: Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven: Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid. 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 6 oktober om 10.00 uur met een viering op locatie, nl. loonbedrijf Poppink in Reutum. Een bijzondere locatie waar wij te gast zijn. We staan stil bij toer de boer, bij de vele mooie bedrijven in onze parochie die zorgen voor de aarde, zorgen voor ons voedsel, bedrijven die onmisbaar zijn in onze samenleving.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral

dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.

De data van de vieringen voor het komende werkjaar staan op een nieuwe flyer, u kunt deze meenemen bij deze 1e viering of u kunt deze vanuit de kerk meenemen.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Stefanie Poppink, Linda Waaijer, Ellen Kloosterman, Dorien Olde HengelDiaken en Bert Huitink (06-20432661)

 

 

 

Parochiebode 16 t/m 22 september 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Vrede verbindt over grenzen:                                                

Beste parochianen,                                                                    

Van 21 t/m 29 september 2019 organiseert PAX dé nationale actieweek voor vrede. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Durven wij over onze eigen grenzen heen te stappen en de ander tegemoet te treden? Ook als is hij of zij anders? Vele mannen en vrouwen, kinderen en gezinnen zijn gevlucht omdat hun leven werd bedreigd. ‘Als we de grens maar over zijn, dan zijn we veilig’, wordt vaak gedacht. Maar niets is minder waar. Ook in dat vreemde land worden ze na gekeken, nagewezen, of vervolgd. Of men wordt vastgezet in een opvangkamp met grote hekken eromheen. Gevangenen in een land van vrede. En áls je geluk hebt kom je vervolgens in een land terecht waar je een verblijfsvergunning krijgt. En dan nog ben je er niet en moet je vele ‘grenzen’ over. Grenzen van een andere cultuur, van een ander geloof en andere eetgewoontes. Je kunt ermee in gevecht komen maar het kan je ook ‘openbreken’ en ruimte geven. Over grenzen heen gaan, dit geldt niet alleen voor de vluchteling, de statushouder, het geldt evenzeer voor de autochtone inwoner van stad of dorp. Op woensdagavond 25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom. De bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Mede namens de leden van de oecumenische werkgroep vredesweek.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal Werker.

LITURGIEKALENDER:

Wo. 18 sept.      14.00 u.  Openingsviering KBO in de kapel, pastor Meupelenberg.

Do. 19 sept.       19.00 u.  Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis: Jan Droste;

Intentie: Gerardus Waaijer;

Za. 21 sept.       19.00 u.  Gebedsviering, parochiële werkgroep met samenzang;

Zo. 22  sept.       09.00 u.  Woord- en communieviering, diaken Thöni met herenkoor.

Zo. 22 sept         12.15 u.  Doopviering, pastoor Pikkemaat.

Intenties weekend 21 en 22 september:

Jaargedachtenis: Gerhardus Waaijer en familie, Jan Wesselink, Maria Lammerink-Roelofs.

Intenties: ouders Masselink-Pegge, Mark Peulken, Johan Haarhuis, Bennie Kroeze, Marian Oude Wesselink-Roelofs,    fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof,  Gerrard Reinerink.

PAROCHIEKALENDER:  

Collecte weekend 7 en 8 september 2019: plaatsengeld € 68,–, 2e collecte € 62,15.

Dopelingen:

Zondag 22 september: Mick Kreuwel, Olde Mensink 12 en Ties Waaijer, Krikhaarsweg 15a, Geesteren.

Wijziging weekendvieringen per 1 december 2019:

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team. Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.
 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet, namens het pastorale team H. Pancratius, pastoor Casper Pikkemaat.

Vieringen t/m oktober 2019:

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare.

Do. 3 okt.           19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat ;

Za. 5 okt.           19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 6 okt.           09.00 u  Eucharistieviering,pastor Linh herenkoor

Zo. 6 okt.           10.00 u. Kinderkerk, diaken Huitink;

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Lezing over vrede door aalmoezenier J. P. Thöni :

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 30 september 2019.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders.  . Sterker nog, dat gebeurt al! Iedereen kan namelijk iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel Nederland in actie voor vrede. De oecumenische werkgroep vredesweek van de Heilige Pancratius parochie en de PKN kerk Tubbergen organiseren een avond over vrede. Het thema van deze vredesbijeenkomst  is:  “Vrede verbindt over grenzen”. Op woensdagavond  25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over dit thema. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, onder genot van koffie of thee, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom. De Bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Leden oecumenische werkgroep vredesweek.

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar:

De 1e schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof.  Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid, diaken Bert Huitink.

DORPSGEMEENSCHAP:

Kijkje in de keuken:

Voor de meesten is de vakantieperiode weer voorbij. Tijd voor een nieuw en interessant “Kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de gemeente Tubbergen. Deze vindt plaats op donderdagavond 26 september aanstaande. Deze keer mogen we gebruik maken van de ruimte bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211 in Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur                            Inloop met koffie en cake;

19.00 uur                            Welkom

19.05 uur                            Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada;

19.40 uur                            Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink

20.15 uur                            Sluiting.

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Graag tot de 26e september!  Mariska Jogems.

KBO.

Op 18 september begint de KBO het nieuwe seizoen met een viering in de kapel, waarin pastor Meupelenberg zal voorgaan. Aansluitend vindt in zaal Kottink de jaarvergadering plaats. Het bestuur zal dan verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen. Ook wordt  afscheid genomen van Ans ten Velde als bestuurslid en wordt er een nieuw bestuurslid voorgesteld. Na de pauze wordt er bingo gespeeld, waarbij weer mooie prijzen te winnen zijn. Aanvang: 14.00 uur in de Kapel.

Activiteiten senioren:

Maandag 16 september:

Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open;

Dinsdag 17 september:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de ;Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD); Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 12.00 uur: Buurthuiskamer/ koffiedrinken in de Aanleg,  en spreekuur van het Noaberteam in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 18 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool

Donderdag 19 september:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl of  mobiel: 06-

53981973).

Vrijdag 20 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee/Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en Sport- en

spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie / thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl

Parochiebode 9 t/m 15 september 2019

Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216.
Openingstijden : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.
Misintenties : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant
van de pastorie op elk gewenst moment of bij het secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.
Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979.
Bankrekeningnummer : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);
NL43RABO 0115 7924 49 kerkbijdrage.
Emailadres : bode.geesteren@hpancratius.nl
Website : www.parochiegeesteren.nl
Weekwacht : voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u nummer 06-20430155.
Ziekte : Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Wijzigingen aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00 en 10.30 uur via tel. 0546-631216.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie:

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl  Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur;

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@h.pancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

LITURGIEKALENDER:

Do. 12 sept.       19.00 u.  Eucharistieviering, Pastoor Pikkemaat.

Jaargedachtenis:             Akke Kienhuis-Potijk.

Intentie:                           Gerard Paus.

Za. 14 sept.       19.00 u.  Eucharistieviering, Pastor Linh, herenkoor.

Zo. 15  sept.       09.00 u.  Geen viering.

Zo. 15 sept.        10.30 u.  Schelpjesviering, pastoor Pikkemaat, kinderkoor

Intenties weekend 14 en 15 september:

Intenties: Johan Leus,  Marc en Margareth Nijhuis, uit dankbaarheid, Jinthe Stange, fam. Plas, Marie Bramer-Engelbertink, Henk en Riet Hemmer-Hulshof, Truus Boswerger-Hagedoorn, Riek Brummelhuis-Kroeze, Linda Leus-Dijkhuis, Liesbeth Ophof.

Wijziging weekendvieringen per 1 december 2019:

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team. Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.
 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet, namens het pastorale team H. Pancratius, pastoor Casper Pikkemaat.

Vieringen t/m oktober 2019:

Wo. 18 sept.:     14.00 u. Openingsviering K.B.O., pastor Meupelenberg;

Do. 19 sept.:      19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 21 sept.:      19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 22 sept.:       09.00 u. Woord-communieviering, diaken Thőni, herenkoor;

Za. 28 sept.:        19.00 u. Oogstdankdag, woord-communie viering, pastor Saris, Cantare.

Do. 3 okt.           19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat ;

Za. 5 okt.           19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 6 okt.           09.00 u  Eucharistieviering,pastor Linh herenkoor

Zo. 6 okt.           10.00 u. Kinderkerk, diaken Huitink;

Za. 12 okt          19.00 u. Eucharistieviering, Mariaweekend, pastor Oude Vrielink, koor Cantare;

Do. 17 okt.         19.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 19 okt.         19.00 u. Gebedsviering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 20 okt.          09.00 u Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Do. 24 okt.          19.00 u.Eucharistieviering pastoor Pikkemaat;

Za. 26 okt.          19.00 u.Eucharistieviering, kinderkoor, pastor Heuven ;

Do. 31 okt.           9.00 u. Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat.

Lezing over vrede door aalmoezenier J. P. Thöni :

De vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 tot 30 september 2019.

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders.  . Sterker nog, dat gebeurt al! Iedereen kan namelijk iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek en komt men in heel Nederland in actie voor vrede. De oecumenische werkgroep vredesweek van de Heilige Pancratius parochie en de PKN kerk Tubbergen organiseren een avond over vrede. Het thema van deze vredesbijeenkomst  is:  “Vrede verbindt over grenzen”. Op woensdagavond  25 september houdt aalmoezenier J.P.Thöni  een lezing over dit thema. Vervolgens is er gelegenheid om met hem en met elkaar, onder genot van koffie of thee, in gesprek te gaan. Deze avondbijeenkomst is in plaats van de jaarlijkse vredesbijeenkomst bij de Kroezenboom. De Bijeenkomst begint  om 20.00 uur en vindt plaats in de Protestantse Kerk in Tubbergen, Hattinkstraat 2. Wees welkom! Leden oecumenische werkgroep vredesweek.

Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid begint aan nieuw werkjaar:

De 1e schoolweek zit erop, het dagelijks levensritme wordt weer opgepakt. In de kerk komen werkgroepen weer op gang, het nieuwe werkjaar is weer begonnen. De kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid gaat weer beginnen. De werkgroepen zijn op sterkte, de kinderkerk heeft een nieuwe werkgroep van vier vrijwilligers, de Jeugdkerk heeft zich versterkt met een tweetal nieuwe vrijwilligers, Rock Solid is uitgebreid met een drietal vrijwilligers. In totaal gaan zich het komende werkjaar twintig vrijwilligers zich inzetten voor de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid. Daar mogen wij als parochie trots op zijn.

Er staan weer verschillende activiteiten op het programma, daarvoor zijn flyers gemaakt die u achter in de kerk kunt vinden, via parochiebladen en sociale media kunt u ons volgen, worden gezinnen, kinderen en jongeren uitgenodigd om deel te nemen.

De kinderkerk gaat op 6 oktober om 10.00 uur beginnen met een viering op locatie, dit jaar gaan wij starten bij Loonbedrijf Poppink in Reutum. De Jeugdkerk opent op zaterdag 14 september in de dagkapel van Geesteren, deze middag zal Kees Posthumus komen met een voorstelling over Bijbelverhalen. Deze middag begint om 17.00 uur in de dagkapel van Geesteren. Gezinnen, kinderen kunnen zich opgeven via de mail: jeugdkerk@hpancratius.nl Rock Solid opent het werkjaar op vrijdag 13 september met een sport en spelavond in Fleringen, waarbij de jongeren de strijd tegen ouders aangaan. Deze avond zal er informatie gegeven worden over het nieuwe werkjaar.

De kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid hebben eigen mail adressen, mail adressen voor aanmeldingen, u kunt via de mail u vragen stellen. kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl,  rocksolid@hpancratius.nl

Kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid leeft, wij willen kinderen, gezinnen en jongeren betrekken bij geloof en de kerk. Dat proberen wij te doen door het geloof aan te bieden, daarbij wij sluiten aan in leefwereld van kinderen en jongeren. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ouders, wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd maken voor geloof. Vaak horen wij van ouders: wij zijn zo druk, het weekend willen wij rust in ons gezin. Wij hopen dat gezinnen en jongeren tijd willen maken voor geloof.  Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid bieden geloof aan op een nieuwe manier, het is een meerwaarde voor de ontwikkeling van het geloof. De afgelopen jaren hebben wij veel positieve reacties ontvangen hoe en wat wij aanbieden, neem tijd om aan te sluiten bij onze kerk die leeft.

Wij zijn klaar voor een nieuw werkjaar, wij hopen velen te ontmoeten in de activiteiten die wij aanbieden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groeten namens de werkgroepen, kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid, diaken Bert Huitink.

DORPSGEMEENSCHAP:

Kijkje in de keuken:

Voor de meesten is de vakantieperiode weer voorbij. Tijd voor een nieuw en interessant “Kijkje in de keuken” van de armoedebestrijding in de gemeente Tubbergen. Deze vindt plaats op donderdagavond 26 september aanstaande. Deze keer mogen we gebruik maken van de ruimte bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211 in Mariaparochie.

Het programma is als volgt:

18.45 uur                            Inloop met koffie en cake;

19.00 uur                            Welkom

19.05 uur                            Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door Tamara Rada;

19.40 uur                            Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink

20.15 uur                            Sluiting.

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Graag tot de 26e september!  Mariska Jogems.

Activiteiten senioren:

Maandag 9 september:

Van 14.30 tot 16.30 uur: Spelmiddag in de Aanleg, w.o. kaarten, rummicuppen, etc.

Dinsdag 10 september:

Van 9.30 tot 11.30 uur: IPAD computercursus in de bieb “de Ontmoeting”. Aanmelden bij Nicolet Plegt (SWTD, Mobiel: 06-38275388.)

Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent; zie het informatiebord

bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg;

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660;

Van 19.00 tot 21.00 uur: Wandelen Fit en Vitaal voor alle inwoners van Geesteren. Hoort, zegt het voort!

Vertrek vanaf de Peuverweide, bij het Stevo-terrein aan de Vinckenweg.

Woensdag 11 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.

Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool;

Donderdag 12 september:

Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.

Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen/Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail:secretaris@Buurtbelanggeesteren.nl omobiel: 06-53981973).

Vrijdag 13 september:

Van 09.00 tot 10.00 uur: Sport met ons mee/Senioren fit  in sporthal de Ransuil. Dit uur bestaat uit grondoefeningen en sport- en spelactiviteiten. Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken onder het genot van een lekkernij. Voor meer informatie en vragen: tel: 0546-623335; e-mail: mauro@sportserve-tubbergen.nl


Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.

Molenviering

Vormselviering

Eerste Heilige Communie

Inwijding strooiveld

Passie 2019

Willibrord-onderscheiding Carla Stamsnieder

50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

 • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

 • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

Foto Pancratiusdag 2019 klik hier

Het begint zo langzamerhand traditie te worden dat de Pancratius parochie haar nieuwe werkjaar begint met een viering onder de Kroezenboom. Voor de negende keer werd deze viering gehouden. De aftrap was in 2010 bij de totstandkoming van de fusie van de negen geloofsgemeenschappen. Ieder jaar kent de viering ander thema.

De viering die dit jaar door de werkgroep was voorbereid had als thema:  geloof, hoop en liefde.

Vele parochianen waren op deze viering afgekomen. Ongeveer 450 mensen maakten een mooie viering mee. De zang werd verzorgd door het kinderkoor Unique uit Albergen, aangevuld met kinderen uit Fleringen en Geesteren. Het koor stond onder leiding van Elise Kienhuis.

Het pastorale team bestaande uit: pastoor C. Pikkemaat, pastor Linh, diaken B.Huitink, pastoraal werker  J. Meupelenberg en pastoraal werker Chr. Saris gingen voor in deze viering.

In de overweging ging de pastoor in op het Bijbelverhaal: de Bergrede. Hierin kwam ook de link met het thema geloof, hoop en liefde goed naar voren.

Mirjam Wesselink zong met een gelegenheidskoor haar zelf geschreven lied voor Samenloop voor Hoop: Als we lopen gaan.

De viering was naast het begin van een nieuw werkjaar ook een aftrap van de Samenloop voor Hoop waar velen uit de gemeente Tubbergen over drie weken aan deelnemen. Een 24 uursloop  met 2500 deelnemers. Henny Oude Geerdink legde als voorzitter van deze organisatie een getuigenis af over de geweldige deelname en waarom dit in Tubbergen kan. Later in de viering vertelde Marietje Kuiphuis over haar motivatie voor de Samenloop voor Hoop. Velen hebben kanker of kennen iemand die er ziek van is. Vooral begrip en noaberhulp bij deze ziekte vond zij zelf als patiënt heel belangrijk. Loop niet langs iemand heen, maar vraag gerust: “Hoe gaat het er mee”.

De voorbeden in de viering werden gelezen door lectoren uit de negen geloofsgemeenschappen.

Aan het eind van de viering dankte pastoraal werker Chr. Saris grondeigenaar Luttikhuis, scouting Vasse, EHBO Vasse, vrijwilligers uit Fleringen en de werkgroepleden. Ze nodigde iedereen uit voor de koffie met cake. Iedere locatie had zes cakes gebakken en hier bleef weinig van over. Na afloop waren er vele positieve reacties. Dus op naar de lustrumviering in 2020.

 

Iedereen bedankt!

Januari 2004 ben ik gevraagd om wat voor onze Geesterense kerk te willen gaan doen. Daar heb ik toen ja op gezegd.

Nu bijna 16 jaar later heb ik besloten dat het mooi is geweest. De energie die ik in het besturen stak wil ik nu gaan gebruiken voor mijn dagelijks prachtige baan als begeleider van mensen die het net wat moeilijker hebben dan de meesten van ons.

Uiteindelijk bleek dat ik volgens de statuten het bestuur aan het eind van dit jaar moest verlaten. In 4×4 jaar heb ik veel mensen ontmoet en gesproken. Met veel bedrijven afspraken gemaakt en gezorgd dat onze kerk voor de toekomst klaar is. Tja en wat die toekomst ons zal brengen is natuurlijk moeilijk in te vullen. Wel hoop ik dat de kerk het trotse middelpunt van ons dorp mag blijven. Welke functie het ook mag gaan bekleden. Mijn functie als gebouwenbeheer heb ik graag gedaan. De kerktuin en het kerkhof worden goed verzorgd door tal van vrijwilligers.

Vele vrijwilligers heb ik nog gesproken en bedankt voor de afgelopen 16 jaar.

Maar bij deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie en goede samenwerking, Natuurlijk ook de bestuursleden waar ik fijn mee samengewerkt heb!

Bedankt en groeten…….Rinie Bekhuis.