H. Pancratius parochie locatie Geesteren

Vriezenveenseweg 2                                     7678 VC Geesteren                                              tel.: 0546-631216

 

Parochiebode        : 24 t/m 30 september 2018.

Parochiesecretariaat    : Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren Telefoon: 0546-631216.

Openingstijden             : Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.

Misintenties                  : Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment of bij het   secretariaat (zie tijden). Alle intenties die vóór dinsdag 12.00 uur zijn opgegeven   worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Uitvaartverzorging        : R.J. Hams, Vriezenveen, tel.0546-561351.

Kerkhof en aulabeheer : H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-31979                                                          

Bankrekeningnummer  : NL50RABO 0115 7020 16 (algemeen);  NL43RABO 0115 7924 49 (kerkbijdrage).

Emailadres  : bode.geesteren@hpancratius.nl

Website         : www.parochiegeesteren.nl

Weekwacht  : voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u nummer 06-20430155.

Ziekte : Indien u bezoek  wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team, kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen    : H. Hoefnagels, tel.06-11170786.

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie: Karin Grunder en Yvonne Kroeze,Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen;
E-mail: info@hpancratius.nl Telefoon: 06-33564002;

Bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur; donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores:
C.J.G. Pikkemaat, pastoor, maandag afwezig; Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen, tel. 06-52648770.
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

Nguyen Ngoc Linh, priester; Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936;
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Telefoon: 06-20432661;
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Tel. 06-20486904;
E-mail:  pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker; Werkadres: Grotestr. 66, 7651 CK Tubbergen; Maandag, dinsdag en donderdag; Telefoon: 06-20428594;
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 

Vredesweek 2018: Muren afbreken
Afgelopen zomer was ik met mijn gezin in Berlijn. We wilden graag een overblijfsel zien van de Berlijnse muur, het symbool van de Koude Oorlog. We kwamen uit bij de “East Side Gallery”. Hierop is het werk te zien van 118 verschillende kunstenaars uit 21 landen. Zij zijn na de val van de muur in 1990 uitgenodigd om hun visie op vrijheid weer te geven op het nog in tact zijnde stuk muur.  Het resultaat is zeer interessant en inspirerend. De teksten en afbeeldingen roepen ons stuk voor stuk op om te werken aan vrede. Eén van de teksten die ik heel treffend vond , was de zin: “Er zijn nog vele muren af te breken” Bij deze tekst was een muur te zien die tussen mensen van allerlei culturen stond en die aan beide kanten met man en macht werd afgebroken.

Aan deze zin moest ik denken in deze vredesweek, die van 15 tot 23 september wordt georganiseerd in ons land. Misschien dat deze week in eerste instantie wat verder van ons afstaat. Omdat wij geen oorlog kennen, maar leven in een vreedzame democratie. Of omdat beslommeringen in het eigen leven ons meer bezighouden. Maar de komst van vluchtelingen naar ons land laat wel zien dat vrede niet vanzelfsprekend is.  En het feit dat er nog veel kinderen en jongeren leiden onder pestgedrag laat dit ook duidelijk zien. Het is dan ook niet toevallig dat de landelijke “week tegen het pesten” ook in deze week valt.

Onbewust of bewust kunnen er dus muren ontstaan tussen mensen. Muren die mensen isoleren en hen verdrietig maken. Die het leven beknotten en heel ondermijnend werken. Die een goed samenleven in de weg staan. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze worden afgebroken? Hoe houden wij de deur van ons hart open? De vredesorganisatie Pax pleit voor gesprekken met elkaar en echte ontmoetingen. Dat willen wij als pastoraal team van harte ondersteunen en hopelijk merkt u dat in onze manier van werken.

Maar wij kunnen daarbij wel hulp gebruiken. Hulp van Jezus die ons heeft gezegd: “Vrede laat ik U , mijn vrede geef ik U” . Hij wil ons behoeden om onszelf in het centrum te zetten. Hij nodigt ons uit om er voor elkaar te zijn, in alle kwetsbaarheid. Hij vraagt ons om aan te schuiven aan zijn tafel, de tafel van de vrede. En roept ons op daar andere mensen bij te betrekken. Dat Hij ons de weg mag wijzen naar Gods wereld van vrede en gerechtigheid en ons daartoe zijn Kracht mag geven.
Pastor Christianne Saris.


Berichtgeving aanstelling adviseur parochiebestuur voor de lokale parochiebladen:
Nieuws van het parochiebestuur:
Gezien de veelheid aan taken en het feit dat het steeds moeilijker is en wordt om bestuursleden voor het parochiebestuur te vinden, heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een adviseur voor het parochiebestuur.

Net voor de zomervakantie heeft Jan de Wit te kennen gegeven zijn werkzaamheden binnen de beheercommissie Tubbergen te beëindigen. Het bestuur heeft daarop besloten Jan de Wit te polsen voor de functie van adviseur. Na een goede overweging heeft Jan aangegeven deze functie te aanvaarden. Datum van benoeming is 15 september 2018.

De adviseur is er ter ondersteuning van het bestuur voor juridische zaken en onder andere voor de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten behorend bij het nieuwe huishoudelijk reglement van het parochiebestuur.

Het bestuur hoopt met deze aanstelling haar daadkracht te vergroten en de vele taken tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius.

 

LITURGIEKALENDER:

Do.: 27 sept.: 19.00 uur: Geen viering.       

Za. 29 sept.: 19.00 uur:  Oogstdankdag, woord-en communieviering,
Pastor Huitink, start Jeugdkerk.

Zo. 30 sept.: 09.00 uur:  Oogstdankdag, woord-en communieviering,
Parochiële werkgroep, gemengd koor.

Misintenties: weekend  29 en 30 september:

Jaargedachtenis: Bernhard oude Nijeweme, Gerard Nieuwmeijer, An  Nieuwmeijer-Haarhuis.

Intenties:  ouders Huis in ’t Veld-Kamphuis, ouders Masselink-Pegge, Betsy ten Velde-Woolderink, ouders oude Wesselink-Droste, Jan Waaijer, Harry Lescher, An Kuipers- Schothuis, Jan Schröder, Gerard Nobbenhuis, fam. Plas, Bernard en Anny Hoek-Evers en dochter, Marie Bramer-Engelbertink,  ouders Wesselink-Hake, Harry Nobbenhuis, Gerrit Weerink, Femy Boswerger-Geeshink, Sien Lohuis-Oude Kotte, Siny Busscher-Brokelman, Marie Oude Booijink-Stob, Marie Pouwels-Oude Lenferink, Jan Dierink, Gerard Hemmer, Louis Wulferink, Sien Oude Geerdink-Oude Nijeweme, Hennie Olimulder, Marian oude Wesselink-Roelofs.

    

PAROCHIEKALENDER:

Opbrengst collectes: weekend 15/16 september 2018: plaatsengeld € 108,00, 2e collecte € 73,05.


Beste parochianen,
Graag nodigen wij u uit om een kop koffie te komen drinken op zondag 30 september aanstaande. Na de viering van 09.00 uur,  in verband met oogstdankdag. Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten.
Locatieraad Geesteren.

 

Vieringen oktober 2018:

Zat. 6 okt. 19.00 u.         Viering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 7 okt. 09.00 u.          Eucharistieviering, pastor Heuven; herenkoor.

Do. 11 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 13 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastor Linh, gemengd koor;

Zo. 14 okt.                     Geen viering

Do. 18 okt. 19.00 u.        Eucharistieviering, pastoor Pikkemaat;

Za. 20 okt. 19.00 u.        Viering, par. werkgroep, samenzang;

Zo. 21 okt. 09.00 u.         Eucharistieviering, pastor Huisman, herenkoor;

Za. 27 okt. 19.00 u.         Eucharistieviering, pastor Oude Vrielink, kinderkoor;

Zo. 28 okt. 09.00 u.        Geen viering;

Vr. 2 nov.  19.00 u.         Viering par. werkgroep, gemengd koor;

 

‘Huis van vrede’
De derde week van september vieren we traditiegetrouw de vredesweek. Ook dit jaar weer laten duizenden mensen zien dat het anders kan. Dat vrede wel degelijk bewerkstelligd kan worden. Vrede van en voor mensen. Afgelopen zondag was er de vredesbijeenkomst bij de Kroezeboom, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de PKN kerk Tubbergen en onze H. Pancratius Parochie. Het thema was: ‘Huis van vrede.’ Dit  thema was niet voor niets gekozen. Het echtpaar Nikos en Katharina die op Lesbos wonen runnen daar een restaurant en Nikos was er jarenlang naast restauranthouder ook visser. Hij zag dagelijks de vele vluchtelingen en werd erdoor geraakt. Hij besloot deze mensen te gaan helpen waardoor hij niet meer toekwam aan het vissen zelf. Zijn vrouw Katharina vertelde dat hij nu ‘visser van mensen’ is geworden.

Wat doet het echtpaar? Zij nodigen groepen vluchtelingen uit de kampen Moria en  Kara Tepe, uit voor een gratis maaltijd. De vluchtelingen noemen het restaurant ‘home for all’. Het project wordt ook wel ‘home for a day’ genoemd.  Inmiddels hebben Nikos en Katharina zich met hun restaurant volledig op de vluchtelingen gericht en besloten zij met behulp van vrijwilligers een hulporganisatie op te richten.

Elke dag komen er vanuit het opvangkamp Moria  en Kara Tepe drie groepen vluchtelingen voor een lunch én drie voor een diner. Tevens is er een muziekgroep die dagelijks komt musiceren.

Nikos zegt: ‘Het komt goed.  Dit is thuis en thuis is liefde en zorg.’

Misschien lijkt dit een druppel op de gloeiende plaat wetende dat er alleen al in het Kamp Moria bijna 10.000 mensen verblijven. Maar door zoveel mogelijk groepen te laten komen en ze te laten rouleren, probeert men zoveel mogelijk mensen ‘a home for a day’ bieden.

Een bijzonder echtpaar met een hart van goud, dat vrede wil bewerkstelligen tussen mensen. Ze zijn een groot voorbeeld voor de wereld. De collecte van de bijeenkomst afgelopen zondag zal aan dit echtpaar worden geschonken.

Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op www.homeforaday.gr of via pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp:
Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St.Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof. Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541-292344 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546-622438.


DORPSGEMEENSCHAP:

Collecte voor kankerbestrijding K.W.F. 2018:
Deze collecte heeft dit jaar in Geesteren het fantastische mooie bedrag van € 2.850,31 opgeleverd. Hiermee heeft Geesteren weer duidelijk onderschreven de noodzaak tot ondersteuning van het Koninklijk Wilhelmina Fonds zeer belangrijk te vinden. Dank aan alle inwoners van Geesteren die hiertoe hebben bijgedragen en de vele collectanten die zich weer hebben ingezet voor het welslagen van deze collecte.

 

Collecte Prinses Beatrix Fonds( Spierfonds):
De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds heeft het mooie bedrag van € 1204,97 opgebracht. Mede door uw gift kan er onderzoek gedaan worden naar spierziekten en naar mogelijkheden dit te voorkomen of mogelijk te genezen. Hartelijke dank!!! Ook dank aan alle collectanten voor hun geweldige inzet.


Activiteitenkalender senioren Geesteren:
Het bewegen –nog steeds onderdeel uitmakend van onze goede voornemen- staat nog steeds centraal, terwijl ook een goede voeding een bijdrage levert aan het vitaal zijn én voelen. Neem ook eens een kijkje op de website www.vitaalgeesteren.nl of op Facebook Vitaal Geesteren. Hierbij het overzicht van de activiteiten, die deze week worden gehouden voor de senioren in Geesteren:

Maandag 24 september:
Van 14.30 tot 16.30 uur Spelmiddag, w.o. kaarten, rummicuppen en biljarten in de Aanleg.
Van 19.30 tot 22.00 uur: Bingoavond van hv Stevo in zaal Kottink. Zaal is om 19.00 uur open.

Dinsdag 25 september:
Van 10.00 tot 11.30 uur: Spreekuur wijkagent, zie het informatiebord bij het kantoor van het Noaberteam in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.

Woensdag 26 september:
Van 09.00 tot 10.00 uur: Werelddansen in erve Kampboer.
Van 10.00 tot 12.00 uur  Wandelen in en rondom Geesteren; vertrek vanaf de Aanleg. Daarna gezamenlijk koffie drinken. Ook rolstoelers kunnen mee.
Van 19.00 tot 20.30 uur: Country-line dansen in de Aloysiusschool.

Donderdag 27 september:
Van 09.30 tot 11.30 uur: Koersbal in de Aanleg.
Van 12.00 tot 13.30 uur: Samen tafelen / Open Eettafel in de Aanleg; opgave via slagerij Hemmer, tel. 0546-633660.
Van 14.00 tot 15.00 uur: Senioren gezond bewegen bij FYON aan de Lutkeberg onder leiding van Justin (vooraf aanmelden via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl  of  mobiel: 06-53981973).

Vrijdag 28 september:
Van 09.00 tot 10.00 uur: GALM (Sport en spel) in sporthal de Ransuil.

Verbreding activiteiten:
De eerste stappen zijn reeds gezet en de opkomst is bijzonder goed geweest m.b.t. het koffie/thee tijd programma “Zet de stap” w.o. Bewegen – Voeding en Conditie uitvoerig aan de orde kwam. Wegens het succes worden de vervolg  thema’s van WijzOud  in het programma van oktober opgenomen.

Computerhulp:
De ‘Computer hulp voor senioren’, wordt herzien om over te gaan naar een ander opzet, dat beter aansluit bij de behoefte. Gedacht wordt aan een inloop in de maand september in de bieb; een voorbereiding voor een computercursus is in gang gezet.  Nader bericht hieromtrent volgt zo spoedig mogelijk.

Meer info
Het jeu de boules spel wordt –bij voldoende animo- weer in het programma opgenomen. Het koersbal op de donderdagmorgen kunnen nog steeds leden gebruiken. Aanmelden bij Yvonne Fransen of  via 06-53981973.
Nog tips, ideeën en/of wensen, laat het ons weten. Meer informatie is ook te verkrijgen via e-mail: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl of mobiel: 06-53981973.
Kijk ook eens in de bijgewerkte agenda op ons (vernieuwde) digitale dorpsplein: www.geesteren1.nl


Stevo-nieuws:
Het 1e elftal van STEVO begint deze zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen De Zweef uit Nijverdal. In de beker wedstrijden heeft STEVO de afgelopen weken nog niet echt kunnen overtuigen met 2 nederlagen en 1 gelijkspel. Tegen De Zweef is het elftal waarschijnlijk wel weer compleet. Voor het publiek zal het in ieder geval een mooie voetbalmiddag worden, zo is de verwachting. Voorafgaand aan het duel vind een grande parade van STEVO pupillen plaats op het hoofdterrein.  De aanvang van de wedstrijd is om 14:00 uur.

Programma: 09:00 -Stevo 7-UD W. 4, 10:45 -Stevo 2-BWO 2,
10:45 Stevo 5-SV  De Lutte 3, 10:00 RKSV Bornerbroek 2-Stevo 4,
10:30 MVV ’29 2- Stevo 3, 10:45 -RSC 7-Stevo 9, 12:30 -RSC 6- Stevo 8.