Op deze pagina kunt u het overzicht bekijken van onze vieringen in de H. Pancratius parochie.

Kerkelijke vieringen op 1,5 meter, zonder telefonische aanmeldingen.
Vanaf zondag 14 juni hebben in de basiliek van Tubbergen voor het eerst sinds de lock down weer eucharistievieringen plaatsgevonden met een maximum aantal van 30 parochianen. Dit was goed.  Per 1 juli mag dit worden uitgebreid naar 100 personen, mits de 1,5 meter wordt aangehouden. Dit betekent voor de basiliek te Tubbergen dat er maximaal 80 personen toegelaten kunnen worden. Hier is stapsgewijs naar toe gewerkt met inachtneming de regels van het RIVM en het aartsbisdom. Met ingang van 12 juli gaat het maximum aantal deelnemers omhoog naar 80. Deze gefaseerde uitbreiding heeft alles te maken met het verantwoord vieren en het voorkomen van besmettingen.

Telefonische aanmelding vervalt.
De ervaring leert dat telefonische aanmelding voor veel parochianen bezwaarlijk is en drempelverhogend werkt. Men kan vanaf 5 juli zonder aanmelding vooraf naar eucharistieviering in de basiliek te Tubbergen. De verplichte registratie zal plaatsvinden bij het betreden van de basiliek. Dit betekent dat sommige mensen teleurgesteld kunnen worden wanneer het maximale aantal personen is bereikt. Dit vraagt begrip en flexibiliteit.