VLINDERTUIN

 

In Tubbergen op de begraafplaats De Esch aan de Prins Bernhardstraat bevindt zich een Vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit tot stand gekomen. Zaterdag 22 oktober 2011 is de Vlindertuin met vlinderboom ingezegend door pastoor Jurgen Jansen.

De Vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op de meeste begraafplaatsen geen plek.

Ouders uit onze H. Pancratius pa­rochie kunnen hun doodgeboren kindje kosteloos in de Vlinder­tuin begraven. Er hoeven geen graf- en delfkosten betaald te wor­den. De ouders kunnen vervol­gens zelf invulling geven aan de plechtigheid. Het is niet de bedoeling dat er een gedenk­steen bij komt. Wel is het mogelijk om een metalen vlinder in de vlinder­boom op het veldje te hangen, met daarop de naam van het kind­je gegraveerd. Wanneer mensen verhuizen kunnen ze dat blad mee­nemen, als aandenken.

Wanneer ouders gebruik willen maken van de Vlindertuin op de begraafplaats in Tubbergen, kunnen zij bellen met de weekwacht
van de H. Pancratius parochie: 06-20430155. De weekwacht contact op met de contactpersoon van de Vlindertuin, mw. M. van Wegen.

Een vlinder van God

Soms valt een knop
Nog vóór het een bloem wordt
Soms dooft een vonkje
Nog vóór het een vlam wordt
Soms droogt een druppel
Nog vóór het een stroom wordt

Soms breekt een twijgje
Nog vóór het een tak wordt
Soms sterft een eitje
Nog vóór het een vogel wordt
Soms sterft een kindje
Nog vóór het een mens wordt

Hoe kan dat? En mag dat?
Het moest toch niet mogen!
Hoe komt het, doet God dat?
Nee. God zou niet kunnen,
God wil het leven van alles en ieder
En huift met ons mee door onze ogen.

 

Kleine Vlinder

Vlinder, kleine vlinder,
Dalend over bloemen
Kleine vleugels steeds weer hier
Welke naam zal je me noemen.

Vlinder, kleine vlinder,
Dalend over bloemen
Kom toch dichterbij.
Teken van het leven zelf
Verdriet en vreugde allebei.
Heel ontroerend is je wezen
Doet me denken aan mijn kind.
Als een boodschap ‘ja ik ben er’
Weet dat ik je steeds weer vind.

Een schitterend veld vol bloemen
Kom vandaag maar heel lang weer
Wil zijn naam nog een keer noemen
Want verdriet is nog zo teer.