Zondag 12 december 2021

 

LET OP!!
AANMELDEN VIA DE WEBSITE EN MAIL IS NIET MEER MOGELIJK. WEL KUNT U ZICH EVENTUEEL NOG VANAF 15.00 UUR AANMELDEN,
IN DE BASILIEK, BIJ LEDEN VAN DE WERKGROEP WERELDLICHTJESDAG.

Samenzijn Wereldlichtjesdag op zondag 12 december in de Basiliek te Tubbergen

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de derde keer wordt in de H. Pancratius basiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam en door het lezen van troostende gedichten. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

Het koor Cantiamo uit Albergen zal de muziek verzorgen.

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

Het samenzijn is tevens te volgen via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl/(Tubbergen)– of via de kerkradio.

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie en de uitbreiding van de coronamaatregelen door de overheid, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit betekent dat er geen vieringen en samenkomsten in kerken na 17:00 uur kunnen plaatsvinden. Daarom is het samenzijn ‘Wereldlichtjesdag’ verplaatst naar zondagmiddag 12 december om 15:30 uur. Inloop vanaf 15:00 uur.

Na afloop is er gelegenheid om op gepaste afstand na te praten.
Als u wilt kunt u om 19:00 uur thuis een kaarsje branden.

Voor het aanmelden, het opgeven van de naam van uw kind/kinderen een kind, een kaarsje aansteken, het bestellen van een herinneringskaart of het downloaden van een hartje, het boekje, klik hiervoor op de desbetreffende balk: praktische informatie, een kaarsje voor of aanmelden Wereldlichtjesdag.

Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen van de overheid en kerk.

Werkgroep Wereldlichtjesdag