Flyer Aktie Kerkbalans 2024

 

 

 

 


Actie Kerkbalans 2024 gaat van start

In april gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. Met deze actie zorgen we ervoor dat de parochie in het jaar 2024 ook weer financieel draaiende blijft. We zien als parochiebestuur dat er de laatste jaren bij verschillende mensen twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan Actie Kerkbalans. In enkele dorpen zal de kerk in de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken, of is dit al gebeurd. Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: “Waarom zou ik nog geld geven aan Actie Kerkbalans?” Van oudsher was Actie Kerkbalans ook bestemd voor het eigen kerkgebouw en de desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel overzichtelijk. Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen bestaat, lijkt het geld te verdwijnen in een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat er mee gebeurt. Maar ook in de dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt, blijven er plekken waar mensen samen kunnen komen voor het beleven van het geloof. Denk aan de kapellen, aula’s en begraafplaatsen. Deze worden allemaal onderhouden met het geld dat wordt opgehaald met Actie Kerkbalans.

Levende stenen

Maar met het geld van Actie Kerkbalans worden niet alleen stenen van de gebouwen onderhouden, maar ook wordt er met dit geld geïnvesteerd in de levende stenen. Ook de geloofsgemeenschap zelf verdient alle aandacht. Door het pastoraal team worden binnen de  gehele parochie mensen bezocht die daar om vragen, zieken worden bezocht en krijgen wanneer ze hier om vragen een ziekenzegen of het sacrament van de zieken. Gelukkig worden nog steeds kinderen gedoopt en ouders daarop voorbereid. Kinderen doen hun Eerste Heilige Communie, ontvangen het sacrament van het Vormsel en worden samen ook met de ouders hierop voorbereid. Voor de jonge kinderen kennen we de Kinderkerk en voor de opgroeiende jeugd de Jeugdkerk en Rock Solid. Voor volwassenen het Leerhuis, waarin men elkaar gelovig kan ontmoeten en verdiepen in het geloof. Verschillende diaconale werkgroepen zijn in onze parochie actief, zodat we proberen als geloofsgemeenschap elkaar te dragen. Dit alles en nog meer, proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De Boodschap van Jezus, dat Gods liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild, die Boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja het kost ook geld. Actie Kerkbalans wordt gehouden van 2 t/m 14 april. Als we allemaal een steentje bijdragen, dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, draaiende, ook in moeilijke tijden. Daarvoor hartelijke dank!!!

Parochiebestuur en pastoraal team