LOURDESFONDS

Het Lourdesfonds biedt oudere en zieke parochianen de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in hun bedevaart naar Lourdes.

De financiële middelen van dit fonds worden verkregen uit giften en de “Kerst-kerkdeur-collecte”.
Giften kunt u storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0121 4430 27 t.n.v. H. Pancratius Parochie o.v.v. Lourdesfonds

Een lid/ leden van het pastoraal team en de VNB Parochiecoördinator Bedevaarten werken nauw samen om het pelgrimeren in de parochie onder de aandacht te brengen, te promoten en te organiseren. Voor het organiseren van bedevaarten kan dit op parochieel, vicariaats- en bisdomniveau zijn.

Doelstelling: Leden van het pastoraal team stimuleren het pelgrimeren vanuit zijn/haar functie en hier aandacht aan schenken tijdens vieringen, in het pastoraal team, in de diverse werkgroepen, het parochiebestuur, tijdens huisbezoeken, etc.

Pastores begeleiden daar waar mogelijk parochianen op de Lourdesbedevaarten.

Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers van het Lourdeswerk in onze parochie:

Albergen: Annie Oude Breuil, tel. 06-15671440
Fleringen: Sonja Kuipers, tel. 06-12872612
Geesteren: Elly Horstman, tel.06-22064755
Harbrinkhoek: Ria Leemhuis, tel. 06-57426078
of Gerard Voshaar, tel. 06-52121053
Langeveen: Elly Oude Steenhof, tel.0546-681614
of Truus Rozenkamp, tel. 06-13759969
Mariaparochie: Ria Leemhuis, tel.0546-861329
Reutum: Christien Deterink,  tel.06-23100829
Tubbergen: Brigitte Olthof, tel. 0546-622774
Tubbergen: Ina Vreeswijk, tel. 0546-621563
of Brigitte Olthof, tel. 06-54907281
Vriezenveen: Katinka Dol, tel. 06-43127864

of met:

Truus Rozenkamp, parochiecoördinator van de H. Pancratius parochie, tel.0546-681479.
Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator aartsbisdom, tel.0546-621563