LOURDESFONDS

Het Lourdesfonds biedt oudere en zieke parochianen de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in hun bedevaart naar Lourdes.

De financiële middelen van dit fonds worden verkregen uit giften en de “Kerst-kerkdeur-collecte”.
Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 45 RABO 0151431086 Rabo­bank,
t.n.v. Nationale Bedevaarten Lourdes Tubbergen.

Een lid/ leden van het pastoraal team en de VNB Parochiecoördinator Bedevaarten werken nauw samen om het pelgrimeren in de parochie onder de aandacht te brengen, te promoten en te organiseren. Voor het organiseren van bedevaarten kan dit op parochieel, vicariaats- en bisdomniveau zijn.

Doelstelling: Leden van het pastoraal team stimuleren het pelgrimeren vanuit zijn/haar functie en hier aandacht aan schenken tijdens vieringen, in het pastoraal team, in de diverse werkgroepen, het parochiebestuur, tijdens huisbezoeken, etc.

Pastores begeleiden daar waar mogelijk parochianen op de Lourdesbedevaarten.

Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers van het Lourdeswerk in onze parochie:

Fleringen: Sonja Kuipers, tel. 06-12872612
Geesteren: Ans Huis in ’t Veld, tel.0546-631183
Harbrinkhoek: Annie Ophof, tel. 0546-870169
Manderveen: Ans Haarhuis, tel.0546-681627
Langeveen: Elly Oude Steenhof, tel.0546-681614
Mariaparochie: Ria Leemhuis, tel.0546-861329
Reutum: Margret Lokotte,  tel.0541-670346
Tubbergen: Brigitte Olthof, tel. 0546-622774
Tubbergen: Ina Vreeswijk, tel. 0546-621563
Vasse: Elly Bekhuis, tel. 0541-680482

of met:

Truus Rozenkamp, parochiecoördinator van de H. Pancratius parochie, tel.0546-681479.
Arie Vreeswijk, vicariaatscoördinator aartsbisdom, tel.0546-621563