Fleringen Actueel

Aanmelden weekendvieringen

, , , , , , , , , ,
Aanmelden weekendvieringen Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen…

Heilige Pancratius parochie scherpt corona maatregelen aan

, , , , , , , ,
Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te…

Weer samen vieren!

Zondagmorgen 27 september werd sinds een aantal maanden weer gevierd in de kerk Onbevlekt Hart van Maria in Fleringen. In een mooi versierde kerk bij gelegenheid van oogstdankdag ging pastoor Pikkemaat voor in een mooie viering waarbij de…

Vastenactie wordt zomeractie

Net als andere jaren heeft onze parochie weer meer gedaan aan de Vastenactie. Dit jaar stond het project  "SAMENWERKEN AAN EEN VEILIGE TOEKOMST” centraal. Een eigen doelen project van de parochies H. Pancratius, Lumen Christi en H. Plechelmus…

U blijft welkom!!

Beste mensen, Ook de komende tijd bent u welkom in onze kerk om b.v. een kaarsje aan te steken of even een moment van stilte te zoeken. Dit is dagelijks mogelijk van 10.00 tot 17.00 uur,  natuurlijk met inachtneming van de geldende regels:…