Organisatie Contactpersoon Adres PC/woonplaats
Commissie van beheer Riki Schepers (secr.) Flamentstraat 8  7666 LA  Fleringen 0546 – 621497
Locatie Secretariaat Yvonne Kroeze de SPIL – Oldenzaalseweg 86 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Aktie Kerkbalans Yvonne Kroeze de SPIL – Oldenzaalseweg 86 7666 LH  Fleringen 0546 – 621953
Redactie Kruispunt(Dorpsraad) Annet Morsink Vollenbroek Oldenzaalseweg 129a 7666 LG  Fleringen 0541 – 670650
Marian Lentferink Molenbinnenweg 5 7666 LR  Fleringen 0546 – 441287
Drukwerk Kruispunt Paula Timmers
Irma Mentink
Verspreiding Kruispunt: Jan Dijkers Lenfertsweg 6 7666 LD  Fleringen 0546 – 622063
N.B. de Dorpsraad is contactpersoon van Kruispunt
  Secr. Marlon Gerink
Beheer en onderhoud: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Commissie van beheer: Jan Nijmeijer/Riki Schepers)
Coördinatie kerkschoonmaak Riki Schepers Flamentstraat 8 7666 LA  Fleringen 0546 – 621497
Verzorging bloemen Annie Oude Lansink B. Meenweg 5 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622364
Was kleden kerk/misdienaars
Kaarsen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
H. Hosties/Miswijn Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Bestelling zondagsmissaaltjes Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7667 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Coördinatie Kerststal  in de kerk
Riki Schepers Flamentstraat 8 7666 LA Fleringen 0546 – 621497
Coördinatie Kerstbomen in de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Coördinatie onderhoud kerkhof
Jan Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Coördinatie onderhoud rondom de kerk
Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Contactpersoon T.C. Jan Nijmeijer Pleijhuisstraat 1 7666 NN  Fleringen 0546 – 621990
Aulabeheer Jan/Ine Klein Haarhuis Past. Boddestraat 7 7666 LB  Fleringen 0546 – 621966
Liturgie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Sonja Kuipers)
P.L.B. / Voorzitster Sonja Kuipers Oude Maatsweg 7 7666 LN  Fleringen 06-12872612
Algemene vieringen Germa Booijink Putmansweg 33 7666 LX  Fleringen 0546 – 442214
Gezinsvieringen Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ Fleringen 0546 – 622596
Woord- en Communievieringen Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
‘NJoy Maureen Stokkelaar Oude Maatsweg 4a 7666 LN  Fleringen
Dames- en Herenkoor Frans Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst
Lectoren/lectrices Dinie Heithuis Oldenzaalseweg 75 7666 LG  Fleringen 0546 – 621890
Avondwake Annelies Kok Essenhuisweg 7 7666 LK   Fleringen 0546 – 442011
Kosters Erik Heerdink Pleijhuisstraat 20  7666 NN Fleringen 0546 – 623155
Misdienaars/acolieten Yvonne Kroeze B. Meenweg 21 7666 NJ  Fleringen 0546 – 622596
Collectanten Herman Booijink Putmansweg 5 7666 LX  Fleringen 0546 – 441243
Catechese: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Wilma Thöni)
Doopvoorbereiding Ingeborg Osinga Oldenzaalseweg 79 7666 LG  Fleringen 0546 – 432011
Werkgroep 1e H. Communie Femke Pouwel Scholtenbrink 22 7666 LJ Fleringen
Werkgroep H. Vormsel Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666 LH  Fleringen 0546 – 621944
Volwassen Catechese vakant
Kindercatechese: vakant
Jongerencontact Ilse Booijink Haarlefertsweg 45 7666 NA  Fleringen 0541 – 670587
Kinderwoorddienst
Diaconie: Contactpersoon Adres PC/woonplaats Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Wilma Thöni)
Kerngroep Diaconie Wilma Thöni Oldenzaalseweg 100 7666LH Fleringen 0546-621944
M.O.V. Ilse Tasche  Ingeborg Osinga
Zonnebloem Ida Heithuis Pastoor Boddestr. 30 7666 LB   Fleringen 0546 – 622948
Ouderen in de kerk Vakant