Omschrijving

Contactpersoon

Telefoonnr.

Organisatie
Commissie van beheer Wilma Thöni 0546 – 621944
Locatie Secretariaat Yvonne Kroeze
Oldenzaalseweg 86, 7666 LH Fleringen | di. 15.00 – 16.00 uur: 0546 – 621953
Aktie Kerkbalans Yvonne Kroeze
Oldenzaalseweg 86, 7666 LH Fleringen | di. 15.00 – 16.00 uur: 0546 – 621953
Redactie Kruispunt Annet Morsink 0541 – 670650
(Dorpsraad) Marian Lentferink 0546 – 441287
Drukwerk Kruispunt Paula Timmers
Irma Mentink 0546 – 622765
Verspreiding Kruispunt Jan Dijkers 0546 – 622063
N.b. Dorpsraad  is verantwoordelijk voor Kruispunt!! – Secr. Marlon Gerink
Beheer en onderhoud:  Contactpersoon Telefoonnr.
(Commissie van beheer: Jan Nijmeijer) 0546 – 621990
Verzorging bloemen Esther Kuipers
Coördinatie
Onderhoud Kerkhof Jan Klein Haarhuis 0546 – 621966
Coördinatie onderhoud rondom Hart van Fleringen Jan Nijmeijer 0546 – 621990
Contactpersoon T.C. Jan Nijmeijer 0546 – 621990
Aulabeheer Jan/Ine Klein Haarhuis 0546 – 621966
Liturgie:  Contactpersoon Telefoonnr.
(Pastoraatsgroep: Sonja Kuipers) 06-12872612
P.L.B. / Voorzitster Sonja Kuipers 06-12872612
Algemene Vieringen Germa Booijink 0546 – 442214
Gebedsvieringen Dinie Heithuis 0546 – 621890
nJoy Maureen Stokkelaar 06-53145090
Lectoren/lectrices Dinie Heithuis 0546 – 621890
Avondwake Annelies Kok 0546 – 442011
Kosters Erik Heerdink 0546 – 623155
Denktank Onbevlekt Hart van Maria Wilma Thöni 0546-621944
Catechese: Contactpersoon Telefoonnr.
Pastoraatsgroep: Wilma Thöni 0546 – 621944
Doopvoorbereiding | aanmelding via: https://hpancratius.nl/groeien-in-geloof/aanmelden-doopviering/             Ingeborg Osinga           0546 – 432011
Werkgroep 1e H. Communie Femke Pouwel
Werkgroep H. Vormsel Wilma Thöni 0546 – 621944
Diaconie: Contactpersoon Telefoonnr.
Pastoraatsgroep: Wilma Thöni 0546 621944
Kerngroep Diaconie Wilma Thöni 0546 – 621944
M.O.V. Ilse Tasche
Ingeborg Osinga
0546 – 631051
0546 – 432011
Zonnebloem Ida Heithuis 0546 – 622948