LOCATIESECRETARIAAT ST. PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres:  Kerklaan 3
7679 VG Langeveen
Tel: 0546-681142

Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Langeveen?
Neem dan contact op via E-mail info.langeveen@hpancratius.nl

Het secretariaat is geopend op: vrijdagmorgen: 09.00  tot 11.00 uur


WEEKWACHT PASTORES
Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en overlijden belt u met het nummer van de weekwacht van de H. Pancratius parochie.  Tel: 06-20430155


BEZOEK PASTOR THUIS OF ELDERS
Indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor thuis, of tijdens uw verblijf in het ziekenhuis, of bij opname voor kortere of langere tijd in een verpleegtehuis, kunt u of één van uw huisgenoten dit doorgeven aan het locatiesecretariaat, tel. 0546-681142 of via E-mail info.langeveen@hpancratius.nl

Als het dringend is, kunt u te allen tijde rechtstreeks bellen met de weekwacht.