Tarieven per 1 januari 2021

Parochie H. Pancratius, Geloofsgemeenschap St. Pancratius, Langeveen

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *5

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 € 400,00

 € 475,00

 

 

€ 300,00

Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00
Ter aarde bestelling € 100,00
Pastorale begeleiding plaatsing urn € 100,00
Crematie € 150,00
Avondwake € 250,00
Gebruik aula per dag Met een maximum van € 300 € 100,00
Graf delven vw € 200,00
Graf delven kind € 100,00
Graf/urn/grafrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf 700,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel / dubbel graf 400,00
Grafrechten 20 jaar kind 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf 200,00
Onderhoud begraafplaats  Per jaar € 5,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf € 200,00
Ruiming graf kind € 125,00
Urnengraf bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 700,00
Urnengraf bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 350,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00
Plaatsing urn in/op bestaand graf *4 Bij plaatsing op het graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00
Intenties Misintentie € 10,00
Jaargedachtenis € 10,00
Kaarsen/graflicht Ecolicht (klein devotielichtje) € 0,50
Dunne witte kaars (devotiekaars) € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar € 60,00
Lokaal parochieblad € 15,00
Lokaal parochieblad per post € 40,00
Kerk TV Kerk TV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van
het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.
*5 Tarief misintenties per 01-10-2021
vw = volwassene