Vriezenveen Actueel

Pancratiusdag

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020 Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan  van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk…

Wereldgebedsdag

VIERING WERELDGEBEDSDAG 2020 Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar op de 1ste  vrijdag van maart Wereldgebedsdag gevierd. In 140 landen zal er die dag op verschillende plaatsen een viering zijn, zo ook in Vriezenveen. Het thema…

Vieringen maart 2020

MRT 2020 A-JAAR 2e weekend zaterdags 4e weekend zondags datum tijd viering voorganger koor lector Organist Kosters Bijzonderheden Parochiezondag 1e zondag…

Lezing mgr. van Burgsteden - 9 februari 2020

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven. Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur  samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering…

Geloven NU - Uitleg Bijbelse zandsculpturen - 13 februari 2020

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020 VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen…

Informatie- bijeenkomst Lourdesbedevaart 6 februari 2020

INFORMATIEBIJEENKOMST LOURDESBEDEVAART PANCRATIUS PAROCHIE VOORJAAR 2020 Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek. De…

Parochiezondag 1 maart 2020

Op zondag 1 maart vieren we parochiezondag. Reserveert U alvast deze datum? Aansluitend aan de (extra) viering hopen we u allen bij zalencentrum Koebrugge te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie zullen we u bijpraten over het wel…

Pelgrimsreis Jordanië en Israël

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020 Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van…

vieringen februari 2020

2e weekend zaterdags 4e weekend zondags FEBR 2020 A-JAAR datum tijd viering voorganger koor lector Opdracht van de Heer za 01 feb zo 02…

Aktie Kerkbalans 2020

, , , , , , , , , , ,
Actie Kerkbalans 2020 In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren…

Aanmelden 1e H. Communie en Vormsel

Aanmelding Eerste Heilige Communie Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Pancratiusparochie  kinderen van groep 4 de gelegenheid deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Het komende jaar zal deze  plaatsvinden op zondag 14…

In memoriam Henk Langeler

Door Gerdi Langeler Lieve Henk,   “SAMEN”   SAMEN zijn we al bijna 55 jaar samen, maar we gaan nu even terug naar 10 januari 1965 onze eerste avond samen. We hadden 5 jaar verkering en we trouwden op 16 januari 1970.   SAMEN…