WERKGROEPEN, GELOOFSGEMEENSCHAP HEILIGE ANTONIUS ABT  VRIEZENVEEN

Op deze pagina zullen we proberen om alle werkgroepen (met de vele vrijwilligers)  een plaatsje te geven. Deze pagina wordt met enige regelmaat aangevuld. Wij zijn momenteel aan het inventariseren en teksten aan het creëren om u een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven.

Wanneer u ook mee wilt werken met een werkgroep, schroom dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de groep of iemand van de locatieraad zelf.

Hieronder volgt een lijst van werkgroepen (deze is vast nog niet volledig!) en een omschrijving van taken

werkgroep Catechese

werkgroep Diaconie

werkgroep Liturgie

___________________________________________
parochiële werkgroep (coördinatie Ivonne Stege)
Deze werkgroep bestaat uit toegeruste vrijwilligers, die een woord- en communieviering kunnen voorbereiden en voorgaan op momenten dat er geen pastor of emeritus een dienst kan/zal doen. Deze kleine en selecte groep heeft hiervoor een toerustingscursus gevolgd om zodoende een (vol)waardige viering te kunnen opzetten en voorgaan. 
En dat is geen makkelijke taak. Vanuit het evangelie van die bewuste zondag willen ze een preek maken, waarin inhoud en actualiteit nauw met elkaar verbonden is en de luisterende kerkganger (of via de kerkomroep) zal boeien. Voorbeden, een communiegebed, alles moet passen en één geheel vormen dat klinkt als een (kerk)klok.
Dat ze daarin steeds goed slagen, blijkt wel uit de complimenten van de kerkbezoekers. Bij hen zit de kerk gezellig vol!
_______________________________________________________________________
werkgroep parochieblad de Bel (coördinatie René Smeenk / Ans Pijnappel / Leo Nijhof)
Deze werkgroep bestaat uit meerdere deel-werkgroepen. We hebben een eindredacteur (René Smeenk), een redactie die alle ingekomen stukken (en dat zijn er vele!) bundelt en verwerkt (Ans Pijnappel, Magda Bosman en Elly Spit), een vouwploeg (o.l.v. Leo Nijhof) en een grote groep bezorgers. 
De werkwijze van deze werkgroep is als volgt:
– VERZAMELEN KOPIJ :over een bepaalde periode worden stukken kopij verzameld en als de deadline is verstreken doorgestuurd naar de dames van de redactie.
– BOEKJE MAKEN voor deze dames begint dan de grote puzzel van het plaatsen en (over)typen van de teksten in een boekje. Tot slot nog een laatste check door de eindredacteur.
– BOEKJE PRINTEN dan wordt het boekje gedrukt (met dank aan de St. Antoniusschool) en naar de pastorie gebracht
– BEZORGING op de eerstvolgende donderdagmiddag wordt het boekje dan gevouwen, geniet en in bundeltjes verpakt. Deze bundeltjes worden vervolgens naar de bezorgers gebracht en deze brengen veelal dezelfde dag nog (door weer en wind) het parochieblad rond. Op die dag ontvangen parochianen die de Bel per e-mail willen ontvangen, deze in hun mailbox..
Doordat de Bel eens in de zes/zeven weken uitkomt, wil het wel eens voorkomen dat niet alle informatie erin staat (bijvoorbeeld alle vieringen voor de komende periode) In zo’n geval kunt u altijd de website raadplegen. Die is en blijft actueel.
Op het tabblad informatieblad treft u de inlever- en verschijningsdata van de BEL 2017 aan.
_____________________________________________________________
werkgroep onderhoud en beheer (algemene coördinatie Edwin Rohof)
Als locatie zijn we verantwoordelijk voor het kleine en grote onderhoud van onze kerk. We praten dan over het kerkgebouw, de pastorie (de benedeverdieping en de bovenwoning), de omliggende tuin, de parkeerplaats en de begraafplaats. 
We praten dan over het dagelijkse onderhoud zoals een ruit vervangen, de geiser schoonmaken, een koelkast vervangen, de verlichting verbeteren, en zo zijn er veel zaken te noemen die we zelf ook in onze woning tegenkomen.
We praten ook over het grote onderhoud zoals de vervanging van een verwarmingsketel (afgelopen jaar), de vervanging van het leien dak van de kerk (sparen en een voorziening van maken), het schilderen van buiten en binnen, de vervanging van een rot kozijn, kortom ook dit kent u als u woningbezitter bent.  
Onder leiding van Edwin Rohof (beleid en planning) en Gerard ter Halle (coördinatie en uitvoering) worden deze kleine en grote klussen geklaard. De ene keer alleen of met een klein ploegje vrijwilligers, de andere keer met een klein legertje van vrijwilligers. Maar altijd met de juiste deskundigheid en de goede materialen.
Begrotingstechnisch weten we waar we de komende tien jaren voor staan en we kunnen met trots vermelden dat we die klus kunnen klaren. 
Behalve gebouwkundige zaken hebben we ook een werkgroep technische ondersteuning. Hendrie Huls, Marco Neep en Gerard ter Halle zijn druk bezig (geweest) met de aanleg van internet, de kerkradio, maar ook met zaken die ons klaarmaken voor een technische digitale toekomst. Denk aan webcams, presentaties (beamer – scherm) enzovoort. Ons geloof mag dan wel van ouds her zijn, de visie is gericht op de toekomst. Ons munumentale pand zal klaar zijn voor die moderne toekomst, voor elke gelovige van onze gemeenschap, jong en oud. Misschien wordt twitteren tijdens de viering wel een manier van communiceren met de voorganger, wie weet? 
Voorlopig kunnen we trots zijn op een geweldig mooi gebouw, dat jaarlijks op monumentedag volop in de belangstelling staat en door veel belangstellenden bezocht wordt.
_______________________
werkgroep “de tuinploeg”
Geregeld krijgen we grote complimenten van bezoekers, parochianen, omwonenden, over de bijgehouden tuin en begraafplaats. Deze zien er altijd als een plaatje zo mooi en goedverzorgd uit.
En onze kerk heeft heel wat tuin! Neem alleen maar de lange oprijlaan naar de kerk toe, de tuin achter de pastorie en rondom de kerk zelf. En wat te denken van de tuin van het kerkhof zelf. Bij elkaar opgeteld bijna groot grondbezit, dat goed onderhouden moet worden anders wordt het een wildernis.
En dat goede onderhoud gebeurt door onze bevlogen tuinploeg, die dinsdags om de week (en soms tijdens groeizaam weer vaker) ’s morgens vroeg, bij mooi en slecht weer, staan te harken, schoffelen, spitten, snoeien, beplanten, maaien, te veel om op te noemen. Ze doen het met plezier, maar ook omdat ze vinden dat het moet.
Een vaste groep mannen zorgt daar met veel liefde en plezier voor. In de pauze genieten ze even kort van een kopje koffie, vaak gezet door één van de kosters, en na afloop nog even napraten onder het genot van een borreltje of ander drankje.
Mannen, bedankt voor het geweldige werk en we hopen dat jullie er nog veel plezier aan mogen beleven in gezondheid en met mooi (droog) weer.
werkgroep “de kosters” (coördinatie Sientje Roelofs)

Werkgroep MOV (coördinatie Marleen van Os)

Binnen onze parochie is er sinds een aantal jaren weer een MOV commissie. Deze bestaat uit Wendy Wichers en Marleen van Os. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Dit zijn 3 woorden die alles met elkaar te maken hebben.

Goed zijn voor je medemens dichtbij en veraf. Er zijn heel veel mensen in de wereld die het een stuk minder hebben dan wij. Door projecten van Adventsactie en de Vastenactie te steunen proberen wij ons steentje bij te dragen.

werkgroep doopvoorbereiding

Werkgroep avondwake (coördinatie Anny Niens)

Aan de vooravond van een uitvaart kan een avondwake voor de overledene worden gehouden.  Deze wake is een eenvoudige liturgische viering met gebed, schriftlezing en gezang. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke woorden, een in memoriam of andere persoonlijk gekozen elementen.

In nauwe samenwerking en goed overleg met de nabestaanden wordt de wake door 2 leden van de avondwakegroep tijdens een huisbezoek voorbereid. Ook gaan zij voor in de avondwake.

Leden van de avondwakegroep in onze geloofsgemeenschap zijn: Anny Niens, Marianne Spenkelink en Ans Pijnappel. Zij nemen – indien er een avondwake plaats vindt – contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Klik hier om het avondwakeboekje in te zien!
Klik hier om avondwakeboekje te downloaden!


Werkgroep uitvaart (coördinatie Annette Oosterhof)

Met ingang van 1 januari 2011 worden uitvaartvieringen op zaterdag en maandag verzorgd door een medeparochiaan. Dit is tevens het geval tijdens de Goede Week vanaf woensdag en op 24 december en 31 december. Deze vieringen kunnen woord- en communievieringen of gebedsvieringen zijn. Dit in overleg met de familie
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn de medeparochianen Annette Oosterhof en Ans Pijnappel voorbereid op hun taak: voorgaan bij uitvaarten. Zij voelen zich gedragen door de geloofsgemeenschap. Samen met de nabestaanden geven zij vorm aan de uitvaart of afscheidsviering. (Afscheid aan de vooravond van begrafenis of crematie).
De vorm van een afscheidsviering is altijd een gebedsviering.Voor aanvang van de dienst wordt de kist gesloten. De daaropvolgende dag vindt dan in kleine kring de begrafenis of crematie plaats.

Klik hier om het uitvaartboekje in te zien!
Klik hier om boekje uitvaartviering te downloaden!

Afscheidsviering!
Klik hier om het boekje afscheidsviering in te zien!
Klik hier om boekje afscheidsviering te downloaden!

werkgroep kindernevendienst

werkgroep jongeren