HEILIGE ANTONIUS ABT  VRIEZENVEEN

Welkom op de pagina’s van onze geloofsgemeenschap.

Wij willen u ook van harte welkom heten tijdens onze vieringen:

Zondagochtend 09.00 uur of zaterdagavond 19.00 uur
Donderdagochtend 09.30 uur (eerste donderdag van de maand)
_______________________________________________________________________
Actualiteiten:

Door het aanklikken van de titel van het nieuws-item of nieuwsbericht wordt dit gedownload en kunt u het bericht openen c.q. lezen.

We hopen dat de communicatie via deze website weer tot uw genoegen mag zijn.

Belletje:

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Functieomschrijvingen dagelijks bestuur van de locatieraad:

functieomschrijving voorzitter

functieomschrijving budgethouder

functieomschrijving secretaris

Mededeling van het parochiebestuur inzake de nieuwe tarieven.

Met ingang van 1 januari aanstaande wordt een aanpassing in de tarieven doorgevoerd binnen de hele parochie. Dit betreft tarieven van misintenties tot tarieven voor de voorbereiding op sacramenten en bijv. uitvaart en grafrechten. Met alle lokale penningmeesters en het parochiebestuur zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en zijn uniforme afspraken gemaakt. Deze aanpassing is nodig om onze financiën op orde te houden en financieel gezond te blijven.

Verdere informatie kunt u vinden bij het menu “tarieven”.


E-mailadressen (nieuw bericht)
Via de enquête hebben we veel e-mailadressen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Echter nog niet van iedereen is een e-mailadres bekend. Graag alsnog doorgeven via het contactformulier.

Hartelijk dank voor uw medewerking.