HEILIGE ANTONIUS ABT  VRIEZENVEEN

Welkom op de pagina’s van onze geloofsgemeenschap.

Wij willen u ook van harte welkom heten tijdens onze vieringen:

ZONDAGOCHTEND 09.00 UUR

of zaterdagavond 19.00 UUR

zie het rooster van vieringen hieronder*

WOENSDAGOCHTEND 9.30 UUR*

_______________________________________________________________________

Actualiteiten:

Door het aanklikken van de titel van het nieuws-item of nieuwsbericht wordt dit gedownload en kunt u het bericht openen c.q. lezen.

We hopen dat de communicatie via deze website weer tot uw genoegen mag zijn.

 

Onze nieuwsbrief het Belletje  (ook te vinden onder de knop Informatieblad.)
Deadline aanlevering kopij voor het derde Belletje:
maandag 2 juli 2018, verschijningsdatum 13 juli 2018,
berichten t/m 16 september 2018 aanleveren mariposa05071@gmail.com 

Functieomschrijvingen dagelijks bestuur van de locatieraad:

functieomschrijving voorzitter

functieomschrijving budgethouder

functieomschrijving secretaris

 

Mededeling van het parochiebestuur inzake de nieuwe tarieven.

Met ingang van 1 januari aanstaande wordt een aanpassing in de tarieven doorgevoerd binnen de hele parochie. Dit betreft tarieven van misintenties tot tarieven voor de voorbereiding op sacramenten en bijv. uitvaart en grafrechten. Met alle lokale penningmeesters en het parochiebestuur zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en zijn uniforme afspraken gemaakt. Deze aanpassing is nodig om onze financiën op orde te houden en financieel gezond te blijven.

Verdere informatie kunt u vinden bij het menu “tarieven”.

E-mailadressen (nieuw bericht)
Via de enquête hebben we veel e-mailadressen ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Echter nog niet van iedereen is een e-mailadres bekend. Graag alsnog doorgeven via het contactformulier.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

De vieringen van de locatie Vriezenveen

sept2018

** Als koor Clavis zingt is er kindernevendienst