Laatste viering dames- en herenkoor Fleringen – Caeciliafeest 26 november 2023
De laatste muzikale klanken en een gezellig samenzijn nadien

Op 26 november 2023 jl. heeft het dames- en herenkoor van Fleringen bij gelegenheid van het Caeciliafeest voor de allerlaatste keer gezongen tijdens een gebedsviering in de kerk in Fleringen.

In 1948 werd er een herenkoor opgericht in Fleringen. Het eerste officiële optreden van dit herenkoor was tijdens de inwijding van de noodkerk op 16 juli 1948. Aanvankelijk werd het koor begeleid door een harmonium. In 1962 kwam er pas een orgel. In het najaar van 1966 werd er een dameskoor opgericht en in 1979 gingen beiden koren samen verder onder de naam “dames- en herenkoor Fleringen”. In de afgelopen 75 jaar heeft het koor diverse dirigenten en organisten gehad, sommigen vele jarenlang.

Het dames- en herenkoor heeft ontelbare keren gezongen in de kerk van Fleringen en ook daarbuiten (zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen). Naast de “gewone” doordeweekse en weekendvieringen stond het koor altijd paraat bij rouw en trouw.

De leden van het koor vorm(d)en een hechte en trouwe club. Dat blijkt ook wel uit het feit dat veel leden hun 25-, 40-, 50- en zelfs 60-jarig jubileum hebben gevierd.

Vanaf het moment dat bekend werd, dat de kerk in Fleringen aan de eredienst zou worden onttrokken, heeft het dames- en herenkoor zich (ook) beraden over zijn toekomst. Het niet meer met enige regelmaat kunnen zingen in een viering in de kerk nam een deel van de motivatie weg en daarbij zagen de leden ook onder ogen dat de vitaliteit van het koor door de tijd afnam. Daarom heeft het dames- en herenkoor met pijn in zijn hart enige maanden geleden kenbaar gemaakt te stoppen.

In de viering op 26 november bracht het koor voor de laatste keer mooie liederen ten gehore en werd er op meerdere manieren aandacht geschonken aan het afscheid. Zo sprak de voorzitter van de commissie van beheer, Ben Oude Lansink, de leden toe en dankte hij hen voor hun grote inzet in al die jaren en werd hen een attentie aangeboden. Daarna klonk als slotlied het vertrouwde H. Maagd Caecilia… Na de viering heeft het koor voor de laatste keer bij Café Restaurant “De Molen” met elkaar het Caeciliafeest gevierd met een gezellig samenzijn!

Namens de geloofsgemeenschap Fleringen danken wij het dames- en herenkoor nogmaals voor hun betekenisvolle bijdrage aan de vieringen en het met elkaar geloofsgemeenschap zijn! Wij hopen de leden nog vaak te ontmoeten tijdens vieringen en andere activiteiten.

Commissie van beheer, pastoraatsgroep en secretariaat van de geloofsgemeenschap Fleringen.

Voor een foto-impressie KLIK HIER