MOGELIJKHEDEN M.B.T. AVONDWAKE, UITVAART IN DE KERK

Op 30 september jl. heeft de laatste eucharistieviering plaatsgevonden in de kerk en hiermee is de kerk onttrokken aan de eredienst. Het kerkgebouw van Fleringen is deze week overgegaan naar Stichting Dorpsgebouw Fleringen. In verband hiermee het volgende:

er is een toezegging vanuit de Stichting dat er vooreerst niets veranderd aan de mogelijkheden voor het houden van een avondwake, afscheidsviering en uitvaart in de kerk.

Een uitvaart is altijd een gebedsviering en er zal geen past(o)or of diaken voorgaan! Een afscheid/uitvaart- of avondwake- vrijwilliger is wel mogelijk. Ook van de aula kan gebruik gemaakt worden.

Eveneens hebben we de mogelijkheid om bijeen te komen zoals dat onlangs al is gebeurd tijdens een samenkomst rond Maria op 14 oktober jl. Over de bijeenkomsten die de komende tijd worden gehouden, hebt u een schrijven ontvangen en kunt u ook telkens lezen in Kruispunt.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: info.fleringen@hpancratius.nl of telefonisch: 0546-621953 (dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur)