Tubbergen actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…

Stemmen voor Ariëns publieksprijs

, , ,
Beste parochianen, Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat…

Opbrengst Vastenactie 2019

,
OPBRENGST VASTENACTIE 2019 Dank u wel! Namens de MOV-groep Tubbergen dank ik u hartelijk voor uw  bijdrage voor schoon drinkwater. De Vastenactie 2019 had als thema: ‘Water verandert alles’. Uw giften hebben het mooie voorlopige bedrag…

Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’

, , ,
Beste parochianen, Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend.…

Verklaring beheercommissies H. Pancratius parochie

, , , , , , , , , , ,
In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z'n geheel en de locaties in het bijzonder.…

Nieuwsbrief Jongerenbedevaart Lourdes 2020

, ,
NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020 Startviering. Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen…

BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

,
DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK Beste parochianen In december 2018 is de actie: De basiliek luidt de noodklok gestart. Via de pers en ons parochieblad hebben we een oproep gedaan om ons financieel te steunen zodat het dak van onze basiliek…