Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, Klumperstraat 14, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670513, e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com  Informatieblad

                        Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas

                               Reutum en Haarle

10-11 november 2018                                     Tweeëndertigste zondag door het jaar.

48e jaargang, nr. 22

 

VERBONDENHEID IN GEBED:
Op 2 november vieren wij jaarlijks als kerkgemeenschap Allerzielen.
In deze bijeenkomsten en vieringen zullen we alle overleden gelovigen, maar in het bijzonder onze dierbare overleden parochianen en familie-leden, sinds Allerzielen vorig jaar herdenken.

Wij doen dit ter herinnering aan het leven en sterven van onze dierbaren met ons geloof dat wij in de kerk samenkomen onder Gods aanwezigheid en barmhartigheid. Want wanneer wij tot God bidden, kunnen we ons in het gebed ook tot de overledenen richten die we hebben liefgehad. Het gebed verbindt ons niet alleen met God, maar ook met de doden die nu bij God zijn, voor altijd.

Het gebed helpt ook de nabestaanden die het rouwproces nodig hebben om van hun dierbare afscheid te nemen en aan hen te blijven denken. Door het samen bidden hopen we dat de achterblijvenden hier nieuwe moed en kracht uit mogen putten om verder te leven met het geloof, dat de ander nu in de vrede van God is, dat deze niet meer lijdt onder pijn, ziekte en tranen. Want Hij, God-met-ons, zal onze tranen van onze ogen wissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En Hij maakt alles nieuw (Openbaring 21,4-5).

De viering op Allerzielen kan voor ons ook betekenen, dat wij zorgvul-dig en waakzaam moeten leven, dat we ons steeds meer bewust worden van het geheim dat wij er zijn, dat wij nog onderweg zijn naar het beloofde land, vooral dat we elkaar ondersteunen en troosten tijdens dit leven op aarde. Want het samen kerk zijn op Allerzielen betekent eigenlijk een wederzijdse herinnering en verbondenheid…..

Veel kracht, sterkte en Gods nabijheid en Maria’s bijstand voor allen die verdrietig en bedroefd zijn.

Pastor Linh

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594, e-mail: pastor.saris@hpancratius.nl 

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl tel. 06-33 56 40 02,
bereikbaar op: dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur,
donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

LITURGISCHE VIERINGEN:
10-11 nov.:   Tweeëndertigste zondag door het jaar.
Za. 10/11:     19.00 uur woord- en communieviering m.m.v. het dames- en herenkoor.
Weekend van de diaconie, na afloop koffie drinken.
Voorganger: pastor Meupelenberg.

Do. 15/11:    19.00 uur eucharistieviering.
Voorganger: pastor Linh.

17-18 nov.:   Drieëndertigste zondag door het jaar.
Zo. 18/11:     09.00 uur eucharistieviering m.m.v. het dames- en herenkoor. Ceciliafeest.
Voorganger: pastor Heuven.

Do. 22/11:    19.00 uur eucharistieviering.
Voorganger: pastor Linh.

24-25 nov.:   Vierendertigste zondag door het jaar.
                     Christus, Koning van het heelal.

Za. 24/11:     19.00 uur eucharistieviering m.m.v. Timeless.  Toediening H. Vormsel.
Voorgangers: Mgr. Woorts en pastor Huitink.

IN HET WEEKEND 10 EN 11 NOVEMBER 2018:
Jaargedachtenis:   Jan Niehuis; Eef Steggink.

Intenties:
Jan Niehuis en Monique; Eef Steggink; Henk Lansink; Hendrik en Feem Deterink.

IN HET WEEKEND 17 EN 18 NOVEMBER 2018:
Jaargedachtenis:   Marietje Nijhuis-Heerts; Gerard en Sien Lansink-Bartels; Gerardus Morskieft.

Intenties:
Marietje Nijhuis-Heerts; Gerard en Sien Lansink-Bartels; Gerardus Morskieft; Gerrit en Annie Deperink-Volmerink; overl. ouders Aarnink-Steggink; voor de overleden leden van het dames- en herenkoor.

DIENST KOSTERS: 
Za. 10/11 19.00 uur:   Hans Groothuis.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Gerard Vrooijink.
Za. 24/11 19.00 uur:   Gerard Vrooijink.

OPBRENGST PLAATSENGELD EN COLLECTE:
Zondag 21 okt.:     plaatsengeld                               €   60,50
Zondag 21 okt.:     collecte Missio                            € 110,73
Zondag 21 okt.:     collecte Sulawesi                        € 102,40
Zaterdag 27 okt.:   plaatsengeld                               €   46,30
Zaterdag 27 okt.:   collecte                                       €   33,50
Woensdag 31 okt: missiezakjes schoolkinderen      €   53,75

LECTOREN/LECTRICES:
Za. 10/11 19.00 uur:   Hans Groothuis.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Agnes Booyink.
Za. 24/11 19.00 uur:   geen lector.

ACOLIETEN:
Za. 10/11 19.00 uur:   Raymond Deterink en Rob Veelers.
Zo. 18/11 09.00 uur:   Gerard Pegge en Rob Scholten.
Za. 24/11 19.00 uur:   Richard Hartman en Maarten Vrooijink.

MISDIENAARS:
Do. 15/11 19.00 uur:  Florenzo ter Denge.
Do. 22/11 19.00 uur:  Jasper Oude Hengel.

DIACONAAL WEEKEND 11 EN 12 NOVEMBER 2018 IN HET TEKEN VAN VRIJWILLIGERS:
Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen. Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon!

Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof. De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden.

Wees allen van harte welkom! Informatie over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl, het parochiemagazine Kompas en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg, tel. 06-20486904.

DRINGENDE OPROEP OM DE VORMSELWERKGROEP IN LEVEN TE HOUDEN!!

Beste ouders en parochianen,

Ruim vóór de zomervakantie heb ik namens de werkgroep Vormsel een oproep gedaan om ouders te vinden die de werkzaamheden van de huidige werkgroep Vormsel willen gaan overnemen. Siny en Ans hebben dit jaren gedaan. Zij willen stoppen, het is nu tijd dat anderen deze taken over gaan nemen. Op de oproep vóór de vakantie heeft niemand gereageerd, vandaar dat wij een nieuwe dringende oproep plaatsen om de werkgroep Vormsel in leven te houden!

Als er geen nieuwe mensen opstaan voor de werkgroep Vormsel dan heeft dit wel consequenties voor de geloofsgemeenschap van Reutum en Haarle. Als er geen werkgroep meer is, kan er niet meer gevormd worden in Reutum en zullen vormelingen moeten aansluiten bij andere geloofsgemeenschappen.

Volgens mij is Reutum en Haarle een levendige gemeenschap, hetgeen onlangs samen is gevierd en waarin naar voren kwam dat er vele vrijwilligers zijn. Ik hoop dat uit jullie gemeenschap mensen gaan opstaan om de werkgroep Vormsel in leven te houden. Zoek elkaar op, spreek elkaar aan, overleg met elkaar om dit te gaan oppakken, met een viertal mensen zijn de taken goed te verdelen. Voor vragen of aanmelding kunt u terecht bij diaken B. Huitink: diaken.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661.

Namens de werkgroep,

Diaken B. Huitink


NIEUWS UIT DE KINDER-, JEUGD- EN JONGERENKERK ROCK SOLID:

De kinderkerk
Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtige landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kapelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk.

De volgende kinderkerk is zondag 16 december. Dan viert de kinderkerk Kerst. Dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

De jeugdkerk
De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, namelijk de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus. Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken. Er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De tweede activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo. Het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling. Eerst werd er een tweetal liederen ingestudeerd Toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld. Acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen was hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen,

even zelf spelen met de poppen die meededen. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden. U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

Rock Solid
Rock Solid is alweer volop bezig. In september was de start. Samen met ouders en jongeren hebben wij het spel ‘ik hou van Holland’ gespeeld, een bekend spel van de tv. Het was een mooie strijd, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema:

I AM! Ik ben! Wie ben ik, wie wil ik worden? Een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, de groep t/m
13 jaar en de groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met
de naam TEEN WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT. De eerste avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen ‘ik’. Met het maken van een collage van henzelf, met een foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto bij een bijzonder moment in hun leven stilstaan. In november gaan ze in gesprek met mensen die vertellen wie zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting.

De kinder-, jeugd- en jongerenkerk van onze parochie leeft. Wij blijven aan de weg timmeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink, tel. 06-20432661.

Hartelijke groeten namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

 

‘WEEK VAN HET RESPECT’:

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 t/m 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sport-verenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect. Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege
zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar.

Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal.

Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.

Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven. Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

 

SAMEN TOP 2000:

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende Samen Top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen Top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen.

Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaat een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Cantabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde zijn als de vorige keer: de kerk van Albergen. Deze locatie is het meest geschikt, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de Powerpoint presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied. U bent wederom welkom in Albergen. Schrijf het in uw agenda:

Vrijdag 4 januari 2019 19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen. In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink


JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020:

In 2020 staat de jongerenbedevaart naar Lourdes op het programma. Nu denkt u misschien: jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: “Kunnen wij ook naar Lourdes”? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaat. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen.

U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen,
op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking.

Langzaam gaan we warmdraaien om jongeren in beweging te zetten.

Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: “Hoe gaat dat
dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleidt de jongeren”? Daarvoor komen er info-avonden. De eerste staat gepland op vrijdag
8 februari 2019 om 19.00 uur in de kerk van Vriezenveen. Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken.

Mocht u al vragen hebben, dan kunt u bellen met ondergetekende: tel. 06-20432661.

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink

 

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN ROND DE ADVENT OP 28 NOV.:

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.

Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolisch

bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of -bloemstuk maken. Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen, Noord-Deurningen

Aanvang: 28 november om 19.30 uur

Kosten: € 17,50 inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.

U wordt gevraagd zelf een schaal, een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst: secretariaat@lumenchristi.nl of tel. 0541-353551

 

MARIAPASSIE:
Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt:
De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?
In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken.

Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten. Voor verdere info, boekingen en kaarten bestellen zie www.demariapassie.nl

Het project:
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk? De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vindt u op de site www.demariapassie.nl Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek.

Datum: 09 februari 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum
Verkoop kaarten: vanaf 15 november zijn kaarten in de voorverkoop
à € 10 verkrijgbaar bij de VVV te Ootmarsum en Denekamp alsmede de overige VVV’s in Noord-Oost Twente. Op 9 februari bedraagt de prijs van de toegangskaarten € 12,50.

JOHANNES PASSION 12 APRIL 2019:
Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 te Denekamp een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud-docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach! Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aan-sluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren. Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op: i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december.

Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!

Kosten: € 50,– (mooie zichtplek in de basiliek).

Adres: Plechelmusbasiliek, Sint Plechelmusplein 10, Oldenzaal.

LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2018:
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2018 dus op 18 november. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobus-kerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering start om 11.00 uur, de hoofdcelebrant is mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Pastoor P.F. Daggenvoorde van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede concelebreert. Het thema van de viering is ‘de missionaire zending van de Kerk’. Enkele jaren geleden
is de 33ste zondag door het jaar door paus Franciscus uitgeroepen tot

Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenis-viering besteedt aandacht aan deze Werelddag. Onder meer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, verleent muzikale medewerking aan de viering. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Daar zijn ook weer boeken en kaarsen te koop.

THEMA-CONCERT ‘MOEDER AARDE’:
Koor DA CAPO geeft op zondag 18 november 2018 om 14.30 uur een concert met beeldpresentatie in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het thema is ‘Moeder Aarde’. Komt u ook luisteren en kijken? Wij ontmoeten u graag. Na het concert is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of een drankje samen te zijn. Een vrije gift is uiteraard van harte welkom!

OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING:
De collecte voor de Nierstichting heeft het mooie bedrag opgebracht
van € 647,03. Aan alle gevers en collectanten hartelijk dank.

OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING:
De opbrengst van de collecte voor de Brandwondenstichting is dit jaar een geweldig mooi bedrag van € 564,10. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage.

En alle collectanten super bedankt voor de inzet!

BERICHT VAN KVV ACTIVA:
Beste dames van KVV Activa,
Komende week dinsdag op 13 november hebben we bloemschikken. Er zijn 40 aanmeldingen en we hebben dames op de wachtlijst. Dus er is veel belangstelling. Willen jullie zelf een platte schaal van 30 bij 40 centimeter meenemen. Hoeft niet nieuw te zijn. Kijk in je bloemenhoekje of vazenkast of ga naar de kringloop. De maat mag ook iets kleiner, zie wat je hebt. We hebben genoeg aan leeg fust. Het is mooi als dat hergebruikt wordt. Willen jullie het aan bekenden doorgeven. Het informatieblaadje komt niet bij iedereen op tijd. Denken jullie ook aan een schaar, lijmpistool en tangetje. We zien elkaar om 20.00 uur bij Bays. Groeten, uw Activabestuur.

INTOCHT SINTERKLAAS:
Op zondag 18 november zal Sinterklaas weer als vanouds feestelijk worden binnengehaald in Reutum. Omstreeks 10.45 uur zal hij begeleid door de muziekvereniging St. Jozef door het dorp gaan. De route gaat dit jaar vanaf de Kerkstaat via de Brinkstraat, Klumperstraat, De Scholmaat, De Elsmaat, De Haverkamp, Brinkstraat, Lauteslager-straat en Haarlefertsweg om tegen de klok van 11.00 uur bij Bays te arriveren. Hierbij nodigt de ondernemersvereniging alle inwoners van Reutum en Haarle uit om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen.

VERKOOP SINTERKLAAS LEKKERNIJEN VOOR HET GOEDE DOEL:
Binnenkort komen de kinderen van de Mariaschool weer bij u langs
om pepernoten en andere sinterklaaslekkernijen te verkopen. De opbrengst is altijd voor een goed doel. De kinderen komen vanaf maandag 19 tot vrijdag 23 november bij u aan de deur. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Ouderraad Mariaschool

JEUG V.V.REUTUM:
Op woensdag 14 november is de verkoop van de chocoladeletters ten bate van de jeugd van de vv Reutum, aanvang 18.00 uur. De spelers van de A- en B-teams helpen met de verkoop.

WEEKENDDIENSTEN:
                 Centrale Huisartsen Post Almelo, tel. 088-588 0588.
Huisartsenpost Oldenzaal, tel. 088-5551122.
10-11/11: Verlosk. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508899.
17-18/11: Verlosk. I. Hoekstra, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508899.
Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
Thuiszorg TMZ, 24 uur per dag zorg, bel: 06-24647169.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678  (24 uur bereikbaar).
Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie: 06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).
Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.
Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS :
Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,
tel. 0541-670204.
Spreekuur pastorie: wo. 9.30-12.00 uur.
E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. Locatieraad H.H. Simon en Judas.

Belangrijke telefoonnummers:
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u altijd met de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55

Algemene vragen:                          Marga Nijhuis            670473
Financiële vragen:                          Frans Lansink           06-25332321
Meldingen schade enz. aan en
rond de kerk en het kerkhof:           Siny Poppink             662780
|Coördinator kosters:                       Gerard Vrooijink        670471
Avondwake en uitvaart:                  Hennie Deterink        670210/06-55177591
Aulabeheer/bezoek aan de aula:    Annie Steggink         670155
Reserveren parochiecentrum:        Anita Hemmer           670118
Communie thuis ontvangen:          Rikie Rikhof              670460
Abonnement informatieblad:          Marian Vrooijink        670471

Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier
van
www.hpancratius.nl

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend
van 24-25 nov. Kopij kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren
tot uiterlijk maandag 19 nov. 19.00 uur bij Agnes Booyink,
Klumperstr. 7, tel. 0541-670264, e-mail:
a.booyink@hotmail.com.
Misintenties dienen binnen te zijn op woensdag 14 nov. vóór
12.00 uur bij
info.reutum@hpancratius.nl.