COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratiusparochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken.

De taken van de Commissie van Beheer zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatiebezittingen zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie wat betreft de profielen beheer en gebouwen, gemeenschapsopbouw en financiën.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de beheercommissie deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud en gemeenschapsopbouw.

Namen van de bestuursleden Commissie van Beheer: 

Voorzitter Mw. Siny Poppink  0541-662780  
Secretaresse Mw. Marian Groothuis 0637471543 Mail: secretaris.reutum@hpancratius.nl
Penningmeester Vacant Financiële zaken
Algemeen lid Hr. Johan Deterink 0628383524 Gebouwen en beheer