Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, tel. 06-18967876, e-mail: h.eerdman@hotmail.com

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com

Klik hier voor “Informatieblad nr. 09 van 08 – 09 juni 2024”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 11 van 25 – 26 mei 2024”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 10 van 11 – 12 mei 2024”

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder!