Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, tel. 06-18967876, e-mail: h.eerdman@hotmail.com

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com

Klik hier voor “Informatieblad nr. 18 van 18 – 19 september 2021”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 17 van 04 – 05 september 2021”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 16 van 21 – 22 augustus 2021″

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder!