Het informatieblad verschijnt eenmaal per twee weken. Bij abonnementhouders wordt het blad thuisbezorgd. Een nieuw abonnement kunt u aanvragen bij: Herman Eerdman, Klumperstraat 14, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670513, e-mail: h.eerdman@kpnmail.nl

Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk maandagavond 19.00 uur voorafgaand aan het eerstvolgend informatieblad bij: Agnes Booyink, Klumperstraat 7, 7667 PA  Reutum tel. 0541-670264, e-mail: a.booyink@hotmail.com

Klik hier voor “Informatieblad nr. 01 van 05-06 januari 2019”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 25 van 22-23 december 2018”

Klik hier voor “Informatieblad nr. 24 van 08-09 december 2018”

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder!