Vasse Actueel

H. Pancratius parochie: kerkelijk leven op anderhalve meter

, , , , , , , , ,
Pancratius parochie: kerkelijk leven op anderhalve meter Door de afgekondigde versoepeling van de maatregelen tegen het corona virus door de Nederlandse regering, kunnen ook de kerken voorzichtig gaan kijken naar een aanpassing van de reeds…

ZONDAG 24 en 31 mei 2020 Jaargang 47, week 22 en 23

Hoop op leven Beste parochianen, de zin ‘Breek die muren af, breek die deuren open, laat er voor de mensen hoop op leven zijn’ komt uit het lied: ‘Wat zou de wereld anders zijn’, dat door vele jongerenkoren jarenlang werd gezongen. Wat…

Publieke vieringen per juni 2020

, , , , , , , , ,
Woensdag 20 mei jl. hebben wij de protocollen ontvangen die door de bisschoppen zijn vastgesteld ten behoeve van de publieke vieringen in alle kerken en instellingen naar aanleiding van de persconferentie inzake de versoepeling van de coronamaatregelen. De…

Pastor Linh met emeritaat

, , , , , , , ,
Pastor Linh met emeritaat De maand mei betekent voor pastor Linh niet alleen de Maria maand, verwijzend naar de moeder van de Heer die hem gedurende zijn priesterschap en leven zo dierbaar is geworden en aan wie hij al zijn gebeden, zorgen…

ZONDAG 10 en 17 mei 2020 Jaargang 47, week 20 en 21

Een nieuwe lente, een nieuw geluid…. Beste parochianen, De tijd dat we minder samen zijn en meer op onszelf zijn aangewezen, duurt al een aantal weken. Ik hoor van verschillende mensen dat het hen ook wat brengt. Dat de verplichte rust…

Kinderkerk wil graag een adressenbestand

, , , , , , , , ,
Beste ouders, Onze kinderkerk is de laatste twee tot drie jaar gegroeid, daar zijn wij blij mee. De kinderkerk leeft! Graag zouden wij een adressenbestand hebben van de gezinnen die naar de kinderkerk komen. Waarom hebben wij dat nodig? Om…

Kleur je duif voor de Kinderkerkviering

, , , , , , , , , ,
KLEUR JE DUIF VOOR DE KINDERKVIERING VAN PINKSTEREN De kinderkerk viert Pinksteren, geen viering waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn, de viering van Pinksteren zal worden opgenomen en via de website van de parochie kunnen gezinnen thuis…

ZONDAG 26 april en 3 mei 2020 Jaargang 47, week 18 en 19

De Heer ontmoeten: overal De twee Emmaüsgangers ontmoeten Jezus onderweg wanneer ze teruggaan naar hun geboorteplaats. Ze waren bedroefd, teleurgesteld en wanhopig, want hun Rabbi Jezus is aan het kruis gestorven. Maar de Heer leeft, Hij is…

ZONDAG 12 en 19 april 2020 Jaargang 47, week 16 en 17

Beste mensen, We leven in een tijd waarin we wel wat hoop kunnen gebruiken. Het Paasfeest kan ons die hoop bieden. Jezus is drie keer gevallen onder het kruis, maar we zien hem ook drie keer weer opstaan. En met Pasen vieren we dat God Hem…

ZONDAG 29 maart en 5 april 2020 Jaargang 47, week 14 en 15

De mens in tijden van crises De corona crisis hakt er flink in! Naast alle maatregelen en richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd en nauwkeurig dienen te worden nageleefd, heeft het corona virus ook in het persoonlijke leven van…

Gevolgen coronavirus voor het Vastenproject

, , , , , , , , , ,
Vastenactieproject in Guatemala. Beste parochianen, Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande. Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie…

ZONDAG 15 en 22 maart 2020 Jaargang 47, week 12 en 13

  Beste parochianen, De kinderkerk beleefd door de ogen van een kind. Je mag met je ouders voor het eerst naar de kerk, dan ga je naar de kinderkerk in de dagkapel in Geesteren. Dan klopt er iets niet in de ogen van een kind! Op…