TARIEVEN VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE. 

Tarieven H. Pancratius parochie per 1 januari 2020

Deze tarieven zullen worden verdubbeld voor parochianen die niet zichtbaar hebben bijgedragen aan de Aktie Kerkbalans en toch gebruik wensen te maken van de kerkelijke diensten.

Graf/urn/grafrechten Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij 2 overledenen boven elkaar worden begraven. Enige uitzondering is Fleringen, ivm het grondwaterpeil is op sommige plekken op het kerkhof aldaar geen andere mogelijkheid dan naast elkaar begraven in geval van een ‘dubbel’ graf (in deze specifieke gevallen dan tarief enkel graf gehanteerd).
Kaarsen Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven in de bijlage vastgesteld.
Kosten gebruik aula Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden een maximaalbedrag van € 300,00 voor gebruik van de aula vastgesteld.

 

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00*
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering  € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart  € 400,00*
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00*
Ter aarde bestelling  € 100,00*
Crematie  € 150,00*
Avondwake  € 250,00*
Gebruik aula per dag Met een maximum van                € 300,00  € 100,00*
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten Grafrechten 20 jaar vw € 600,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 350,00*
Grafrechten 20 jaar kind € 300,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100,00*
Ruiming graf vw  € 200,00*
Ruiming graf kind  € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief      € 100,00) € 1150,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 425,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100,00*
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00*
Pastorale begeleiding plaatsing urn in columbarium  € 100,00*
Plaatsen urn in bestaand graf  € 150,00*
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00*2
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars  € 0,50
Dunne witte kaars  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad Lokaal tarief
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*1 dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans

*2 uniforme collectes binnen parochie

vw = volwassene