WAT MENSENHANDEN BOUWDEN…..……….

Ontstaansgeschiedenis van de H. Joseph kerk te Vasse.          


https://hpancratius.nl/wp-content/uploads/2020/05/Historie-Wat-mensenhanden-bouwdenA4.pdf