Locatienieuws H.H. Joseph en Pancratius Vasse

ZONDAG 16 en 26 sept. 2018

Jaargang 45, week 38 en 39


Het geheim van winnen of verliezen.

Vreugde en verdriet horen bij het menselijk bestaan, zo zeggen wij. En zó is het ook eenmaal met ons mens-zijn: beperkt en kwetsbaar, broos en betrekkelijk, zoekend en steeds onderweg…..Die gewone mensen zijn we allemaal! En als geloofsgemeenschap beoefenen we dagelijks het pastoraat van zoveel vreugde en verdriet bij mensen / bij elkaar, van zowel lachen als huilen met anderen / met elkaar. Wij delen het leven samen. In dat pastoraat van het meeleven in het verdriet bijvoorbeeld, leren we ontdekken dat ieder mens er verschillend op reageert: sommigen krijgen het moeilijk met hun geloof en door hun Godsrelatie, anderen ervaren juist God erin te ontmoeten en tot Hem te kunnen bidden.
Ze groeien door de ellende heen in hun band met God de Schepper. Ook putten ze kracht uit het leven van Jezus die zelf het lijden niet uit de weg is gegaan, maar zijn eigen kruisweg heeft aanvaard ten einde toe.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden”. Zó  zegt Jezus tegen ons tijdens de woorddienst in de viering van de aanstaande zondag. En zó heeft Hij ons geleerd dat ook het lijden zin kan hebben. Bovendien leren wij ook ontdekken dat wij een goede geloofsgemeenschap moeten blijven vormen, opdat niemand zijn of haar verdriet alleen moet dragen, maar samen met anderen kan delen.
Een gemeenschap waarin we dankzij het levendige netwerk van onze vrijwilligers elkaar kunnen opvangen in moeilijke tijden.
Een gemeenschap van samen delen, samen leven en samen kerk-zijn. Zo’n gemeenschap kan zeker voor iedereen een bron van steun en verbondenheid betekenen. Mogen wij allen steeds dieper doordringen in het geheim van Jezus’ kruisweg, die tot onze redding geworden is, en Hem die het leven van ons leven is.
Pastor Linh

 

Zondag 16 september 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Gerard Kamphuis.

Int.: Mini Oude Vrielink-Kuiphuis, Gerard Blankenvoort, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger.

Woensdag 19 september 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Donderdag 20 september 14.00 uur Opening K.B.O.-jaar.
Voorganger: Pastor Heuven.

Int.: overleden leden van de K.B.O.

Zaterdag 22 september 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Johan Hulsmeijers.
Int.:
Ben en Marie Hansté-Alberink, o.o. Braakhuis-Hesselink, Hein Meijer. Harry Booijink, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Gerard Blankenvoort.

Woensdag 26 september Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 30 september 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep (Oogstdankdag)
m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Herman Nijhuis.

Int.: Marietje Rolefes-Stopel, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Harry Booijink, Jan Hulskotte, Minie Arends-Veelers, Albert Houwing (namens de KBO), Marietje Dierink-Sanderink (namens de KBO).

KOREN
Za. 22 sept. 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 30 sept. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.

LECTOREN
Za. 22 sept. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
Zo. 30 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Za. 22 sept. 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 30 sept. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 22 sept. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 30 sept. 09.00 uur: Harrie Kemna, Ben Demmer.

KOSTERS
Do. 20 sept. 14.00 uur: Johan Steggink.
Za. 22 sept. 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 30 sept. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES
Plaatsengeld 8 sept. € 66,10       Eigen kerk 8 sept. € 52,14

Afscheidsviering Mini Oude Vrielink-Kuiphuis € 321,78

Afscheidsviering Gerard Blankenvoort  € 101,10

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 16 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof.
De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes, tel. nr. 680617.

OVERLEDEN.
Donderdag 30 augustus is op 87-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Wilhelmina Theresia Oude Vrielink-Kuiphuis voorheen wonende aan de Hambroeksweg. Maandagavond 3 september heeft voor Mini de afscheidsviering plaatsgevonden en dinsdag 4 september is zij te Hardenberg gecremeerd.

Woensdag 5 september is op 68-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Gerardus Hendrikus Antonius Blankenvoort van de Bloomsweg 17 te Manderveen. Voor Gerard heeft zondag 9 september de plechtig gezongen afscheidsviering plaatsgevonden en maandag 10 september is hij te Hardenberg gecremeerd.


Berichtgeving aanstelling adviseur parochiebestuur voor de lokale parochiebladen:

Nieuws van het parochiebestuur:
Gezien de veelheid aan taken en het feit dat het steeds moeilijker is en wordt om bestuursleden voor het parochiebestuur te vinden, heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een adviseur voor het parochiebestuur. Net voor de zomervakantie heeft Jan de Wit te kennen gegeven zijn werkzaamheden binnen de beheercommissie Tubbergen te beëindigen. Het bestuur heeft daarop besloten Jan de Wit te polsen voor de functie van adviseur. Na een goede overweging heeft Jan aangegeven deze functie te aanvaarden. Datum van benoeming is 15 september 2018. De adviseur is er ter ondersteuning van het bestuur voor juridische zaken en onder andere voor de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten behorend bij het nieuwe huishoudelijk reglement van het parochiebestuur.

Het bestuur hoopt met deze aanstelling haar daadkracht te vergroten en de vele taken tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius


BEZINNING DAG 7-11-2018
Ook dit jaar is er weer een bezinning dag georganiseerd. En wel op woensdag 7 november 2018. Deze dag is in het Meulenbelt te Almelo. Het TMZ, Vriezenveenseweg 176 te Almelo.

Vanaf 9.00 uur zijn de gasten welkom. Om 10.00 uur begint de dag met een H.Mis. Verder deze dag veel gezelligheid en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Om 17.00 uur is deze dag weer afgelopen en gaat iedereen weer naar huis.

De kosten zijn € 15,– p.p., voor vervoer wordt gezorgd.

Opgave of vragen: Gerda Paalhaar, tel.0541680118

Femie Rikhof, tel.0541680352.

KBO Vasse
Opening nieuwe seizoen 2018 / 2019

Op donderdag 20 september a.s. om 14.00 uur is de aftrap van het nieuwe seizoen. We beginnen met een Eucharistieviering, die voor gegaan wordt door Pastor Heuven. Aansluitend gaan wij naar Café Bolscher, waar U verwelkomd wordt met een kop koffie.
Na de koffie krijgen we deze middag alles te horen over Diabetes, ook wel “Suikerziekte” genoemd. Bijvoorbeeld, wat is Diabetes precies, welke soorten Diabetes zijn er, waardoor ontstaat Diabetes, hoe herken je Diabetes. Waar moet je opletten, als je diabetes hebt.

En nog veel meer. Dus alle reden om deze middag niet te missen.

Zonnebloem Vasse
Door de extreme droogte kon het bosbessenplukken deze zomer geen doorgang vinden. Als vervangende activiteit heeft de werkgroep op woensdag 3 oktober een bezoek gepland aan het Los Hoes te Ootmarsum voor alle ouderen van Vasse. Het vertrek is om 13.30 uur bij de kerk en leden van de werkgroep regelen het vervoer. Dit bezoek duur tot circa 16.30 uur en is geheel gratis.

Tot 25 september kunnen belangstellenden zich opgeven bij

Anny Veldhuis (tel. 0541-680561)

Werkgroep Zonnebloem Vasse

Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.