Locatienieuws, Zondag 23 en 30 juni

Beste parochianen,

De zomertijd nodigt ons uit om erop uit te trekken. We gaan wandelen, fietsen, mooie plaatsen bezoeken en nieuwe mensen ontmoeten. Maar we kunnen ons leven zelf  ook zien als een weg waarop we worden uitgenodigd om te gaan, om ons te geven aan elkaar en om te zijn naar Gods bedoeling. Onderstaand gedicht drukt dat goed uit. Daarom wil ik het graag met u delen.

Geroepen

Geroepen om te gaan, ben jij, onbekende wegen.
“Ja” gezegd ooit, hoe, wanneer, waartegen?

De weg neemt je mee, te gaan, is jouw bestemming,
nog verborgen in de ruimte, van iedere ontmoeting.

Te zijn, onderweg, waar mensen breken en delen,
huilen en lachen, elkaar kwetsen, vergeven, helen.

Te gaan, naast de ander, zijn woord, ’n sleutel voor jouw mond;
met schroom en eerbied, ’t besef: “Dit is Heilige Grond!”

Te zijn, onderweg, waar mensen loslaten en gevonden worden
vervreemd en verloren raken, en opnieuw met elkaar worden verbonden.

De weg leert je er te zijn in alle kwetsbaarheid,
opdat in de stille leegte wordt verstaan, het Woord zélf dat bevrijd….

en roept, jou, nu te gaan, jouw bestemming in ’t zicht,
geborgen zijn in de ruimte van zijn oneindige licht.

Geroepen ben je, gekend en bemind.
Ga, de weg brengt je thuis, daar waar je ziel haar oorsprong vindt.

( Uit: “Uw weg-mijn weg” van Sabine Nijland, blz. 83, Uitgeverij Abdij van Berne)

Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.
Int.: Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO), Jan Weersink (nms. de KBO).

Woensdag 26 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Zaterdag 29 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: Henrica Maria Leussink-Bekhuis, Herman Droste, Marie Teikotte-Kuiper, San Lohuis-Rolefes.

Int.: Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden Wenneger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink (M’veen), o.o. Leussink-Bekhuis.

Woensdag 3 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 7 juli  09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Herman Wenneger, Pastor Hein Booijink, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, Hein Meijer, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Jan en Jos Weersink, Jan Weersink (nms. de KBO), Lies Wenneger-Krop (nms. de KBO).


KOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 29 juni 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Johan Steggink.

ACOLIET
Za. 29 juni 19.00 uur: geen.
Zo. 7 juli 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 29 juni 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 29 juni 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 7 juli 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 9 juni     €         88,00    Eigen kerk 9 juni        €      45,01
Plaatsengeld 15 juni   €         38,00    Eigen kerk 15 juni      €      21,30
Uitvaart Harrie Steggink                                                       €    127,91
Verjaardagsactie april-mei                                                   €    694,60

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni  zal  vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld  tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:

  • Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
  • Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
  • Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

“Onderweg met Maria”
Vanaf 2001 tot en met 2018 werd, op enkele uitzonderingen na, ieder jaar vanuit onze H. Pancratiuskerk in Langeveen de Mariaprocessie gehouden op de laatste zondag in mei. Wat betreft de organisatie van de processie, vorig jaar de  “de stille tocht” genoemd, moest er steeds meer rekening worden gehouden met andere kerkelijke activiteiten in de gehele Parochie H. Pancratius Tubbergen, zoals 1e Heilige Communie, het Vormsel etc. Ook viel de Langeveense kermis een aantal keren in hetzelfde weekend. Het is dus steeds moeilijker om aan die laatste zondag in mei vast te houden. Om de hiervoor genoemde reden heeft de werkgroep besloten de overstap te maken naar de maand oktober, ook een Mariamaand. Er wordt voortgeborduurd op “de Stille Tocht” van vorige jaar, met dien verstande dat de naam gewijzigd is in: “Onderweg Met Maria”. Een zeer toepasselijke naam, omdat de beeltenis van Maria meegedragen wordt door de naast de pastorie gelegen tuin.

De werkgroep nodigt iedereen alvast uit om deel te nemen aan:

“Onderweg met Maria” op 27 oktober a.s. om 14.30 uur van uit H. Pancratiuskerk te Langeveen. Zet het alvast in uw agenda.

Hartelijke groeten,

De werkgroep “Onderweg Met Maria”


Nieuwe e-mailadressen

De leden van het pastoraal team hebben inmiddels allen hun nieuwe e-mailadressen in gebruik genomen (zie colofon). Vanaf heden zijn ook de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid via eigen e-mailadressen te bereiken: kinderkerk@hpancratius.nl, jeugdkerk@hpancratius.nl en rocksolid@hpancratius.nl. Vriendelijk verzoek om deze in uw adreslijst aan te passen. De oude e-mailadressen zullen na een half jaar automatisch komen te vervallen.

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur. 

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl 

PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: per 1-1-2019 € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–
Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Gerard Rikhof)
Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.
Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.
De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.
Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse
Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,
tel. 06-13263777;
Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,
tel. 06-22563352 of 0541-680233;
secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;
Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com
tel.06-13150513
Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,
tel. 06-30911607
Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,
tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122
Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.
Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)
Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,
Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.
Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.
Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,
van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)
Voor alle verpleging en verzorging thuis.
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06-51447847.

Thuiszorg TMZ
Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,
‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum
Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

“Doe een stapje naar voren, en een stapje terug”
Waarschijnlijk denkt u – bij het lezen van de titel – onmiddellijk aan het carnavalsnummer van De Deurzakkers. Dat is ook zo, maar het doet mij ook herinneren aan de zogeheten Springprocessie in het Luxemburgse Echternach. Dit idyllische plaatsje vormt op de dinsdag na Pinksteren (11 juni dit jaar) het centrum van een waar geloofsfeest. In dit stadje ligt namelijk de eerste bisschop van Nederland, de heilige Willibrord, begraven. Hier stichtte hij een abdij, van waaruit hij zijn missie – de verkondiging van het geloof – gestalte kon geven. Sinds zijn overlijden in 739, krijgt deze heilige een bijzondere verering in deze stad, tot op de dag van vandaag.
Het belangrijkste onderdeel van deze bedevaart is dus de jaarlijkse Springprocessie: deelnemers uit Luxemburg, België, Duitsland, Frankrijk én Nederland zijn aan elkaar vastgemaakt met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet. Wanneer je eenmaal hieraan mee hebt gedaan, krijg je de melodie van de mars niet meer uit je hoofd! Oorspronkelijk werd er echter op een andere manier gesprongen; tot 1947 sprong men drie stappen vooruit en twee achteruit. Dit was natuurlijk een enorme krachtsinspanning, waar je een goede conditie voor moest hebben. Deze oorspronkelijke springwijze is wellicht ook wel eens het beeld van ons geloven en onze kerk: drie stappen vooruit en twee achteruit. Op gedenk-waardige (levens)momenten kunnen we de aanwezigheid van God en de betrokkenheid op de kerk sterk ervaren, doet het ons goed en geeft het ons vertrouwen naar de toekomst. Op andere momenten – door tegenslagen, verdriet of teleurstellingen – lijkt het ons terug te werpen, om weer van voor af aan te beginnen. We hoeven ons echter niet te laten ontmoedigen of uit het veld te laten slaan, naast ons zal er altijd iemand of Iemand (God) staan die ons bij de hand neemt (al is het contact maar zo flinterdun als door een wit zakdoekje) en verder doet gaan, als een reisgenoot. De Spring- processie in Echternach mogen we zien in het licht van Pinksteren: het geboortefeest van de kerk. Geïnspireerd door Gods Geest, stonden destijds de leerlingen van Jezus op om met een vurig enthousiasme het geloof bij de mensen te brengen en mensen bij elkaar te brengen tot één wereldwijde kerk. Elk Pinksterfeest mogen ook wij ons – in navolging van zovele heiligen – laten inspireren door diezelfde Geest, om met dezelfde taak op tocht te gaan – soms door een stapje naar voren te doen, dan weer een stapje terug – maar altijd in vertrouwen en zonder angst. Pastoor Casper Pikkemaat

1 t/m 9 juni Pinksteractie / Week Ned. Missionaris.
Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Jan en Truus Ensink-Borggreve, Bernard en Sien Grootelaar, o.o. Hemmer-Steggink, Jan, Stephan en Ellen Hemmer, o.o. Rikhof-Westerhof en Annie Rikhof-Reinders.

Woensdag 12 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Gerard Bouhuis.
Int.: o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Bennie Droste, Henk Vrerink, Harrie Booijink, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, overl.fam.leden Steggink (M’veen), Gerard Michorius, Harrie Steggink.

Woensdag 19 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 23 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink.
Int.: Herman Wenneger, o.o. Booijink-Hesselink, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Harrie Booijink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Steggink.

KOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 15 juni 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET
Za. 15 juni 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 23 juni 09.00 uur: geen.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 15 juni 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.
COLLECTANTEN
Za. 15 juni 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 23 juni 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

COLLECTE
Plaatsengeld 26 mei € 55,15 Eigen kerk 26 mei € 35,83
Plaatsengeld 30 mei € 40,50 Eigen kerk 30 mei € 28,15
Plaatsengeld 1 juni € 42,00 Eigen kerk 1 juni € 21,50
Avondwake/uitvaart Gerard Booijink € 328,30

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld tel. nr. 680689.

DOPEN
Zondag 23 juni zullen door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Minke Suus Maria Braakhuis, dochter en zusje van Rob, Yvette en Fieke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander en
 Lis Paula Mariët Huisken, dochter en zusje van Adriaan, Simone en Sil Huisken-Silder van de Manderseweg 84 te Vasse en
 Nienke Gerda Rieki Droste, dochter en zusje van Jan, Iris en Fleur Droste-Reinink van de Oosteriksweg 20 te Mander.

OVERLEDEN
Maandag 3 juni is op 73-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Harrie Steggink van de Veendijk 38 te Manderveen. Zaterdag 8 juni heeft voor hem de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI 2019
12 Jaarlijks uitstapje (KPOV)
14 Seizoensafsluiting te Manderveen (VMC)
17 Wandelen om 19.00 uur, startpunt is het Eschhoes
(Vasse Vitaal)
19 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
24 Wandelen en steppen om 19.00 uur. Startpunt is het
Eschhoes (Vasse Vitaal)
JULI 2019
03 Dorpshuiskamer
07 Vasserse sfeermarkt
07 Open dag kruidentuin
12 25 jaar reünie te Manderveen (VMC)
13 Jubileumactiviteiten voor de jeugd in het stadion van
Heracles Almelo (VMC)
17 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
31 Dorpshuiskamer

INFORMATIE KERKTV
Vanaf 1-1-2019 zijn de kerkdiensten in de kerk van Vasse live te volgen via de knop “KerkTV” op onze website www.hpancratius.nl of via http://pancratius.kerkentv.nl. Inmiddels is de camera in de kerk vervangen door een nieuwe digitale camera waardoor de beeldkwaliteit nog beter is. Via deze mogelijkheden kunnen uitzendingen gekeken en ook teruggekeken worden op een later tijdstip. Om een kerkdienst te volgen heeft u een abonnement nodig en wordt u op basis van het eigen IP-adres aangesloten.
De kosten van een abonnement bedragen € 5.- per maand.
Er is dan toegang tot de uitzendingen via de computer, laptop, iPad of tablet! KerkTV -uitzendingen zijn ook te volgen via uw TV, mits er internet aanwezigen is en uw TV is voorzien van een HDMI-aansluiting! Dan zijn kerkdiensten alleen rechtstreeks te volgen.
Dat brengt dan wel veel extra kosten met zich mee nl. € 249,- voor de aanschaf en het aansluiten van de video ontvanger. Opgave voor een abonnement kan via tel. 06-33564002 of via 06-53230467
Fotowedstrijd H. Pancratius parochie: ‘Mijn heilige plek’
Beste parochianen,
Ieder van ons heeft wel een bepaalde plek die ons zeer dierbaar is. Die plek kan zelfs zo bijzonder zijn dat we het een heilige plek noemen. Heilige plekken zijn namelijk plekken waaraan bijzondere waarde wordt toegekend. Het zijn plekken die onder andere kracht, troost, rust, blijdschap of dankbaarheid kunnen vertegenwoordigen. Het kan ook een plek zijn waar we God mochten ervaren. Ieder van ons heeft vast wel zo’n bijzondere plek die ons heeft weten te raken,
op welke wijze dan ook. Een plek die ons leven misschien heeft veranderd, die een heilige onrust in ons heeft wakker gemaakt of ons hart heeft gestolen. Al die plekken vertellen namelijk een verhaal en elk van die verhalen is bijzonder en uniek. Naar dat verhaal en naar die bijzondere plek van u, van jou zijn wij op zoek.
Doe daarom deze zomer mee met de fotowedstrijd: ‘Mijn heilige plek’.
Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 organiseren we als parochie een fotowedstrijd met het thema: ‘Mijn heilige plek.’
Welke plek is voor u, voor jou heilig en waarom? Doe mee en vertel uw/ jouw verhaal in beeld en woord!
Jurering: De ingezonden foto’s zullen onder andere worden beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing.
Publieksprijs: Ook u kunt uw stem uitbrengen middels de publieksprijs. Deze prijs is voor de meest aansprekende foto en bijbehorend verhaal, gekozen door het publiek.
Tentoonstelling: Alle ingezonden foto’s zullen vanaf 6 oktober middels een rondgang in alle kerken van onze parochie ten toon worden gesteld. Vanaf dat moment start ook de stemperiode voor de publieksprijs. Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.
Doe mee! Maak een foto van uw, van jouw heilige plek en schrijf in maximaal 90 woorden een toelichting. Stuur dit voor 31 augustus naar: info@hpancratius.nl We zien uit naar uw inzending.
Mede namens de jury van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Tel. 06-20486904
Pancratiusdag 2019 in het teken van geloof, hoop en liefde
Op zondag 1 september 2019 starten we om 10.00 uur met de Pancratiusdag ons nieuwe pastorale werkjaar. Zoals voorgaande jaren, zal de viering weer plaatsvinden bij de Kroezeboom in Fleringen. Dit jaar zal de viering in het teken staan van de Samenloop voor Hoop, het evenement dat drie weken later plaatsvindt in Tubbergen en zoveel inzet en belangstelling kent in de gemeente. Het thema van de viering is “Geloof, hoop en liefde”. Er zijn twee sprekers uitgenodigd die vertellen wat het evenement voor hen betekent: Henny Oude Geerdink, de voorzitter en iemand van de eregasten. Het kinderkoor van Albergen zal samen met andere kinderkoren de zang verzorgen. Miriam Oude Wesselink zal het lied dat zij voor de Samenloop voor Hoop heeft geschreven, zingen. We staan stil bij alle mensen die ons ontvallen zijn en die op dit moment onze steun en betrokkenheid kunnen gebruiken. Het belooft een mooie en geïnspireerde viering te worden. U bent van harte uitgenodigd! Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Hartelijke groeten, Mede namens de werkgroep:
Leo Stamsnieder, Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier,
Christianne Saris, pastoraal werker

Jeugdkerk sluit werkjaar af in de pastorietuin van Langeveen.
Zaterdagmiddag 18 mei komen 15 kinderen voor een gezellige afsluiting naar Langeveen. Bekende kinderen die we dit jaar al eerder bij één of meerdere activiteiten hebben gezien. In de dagkapel wordt druk geverfd om een mooi glazen potje te versieren. Kaarsje erin en op naar de Maria kapel. Daarna lekker de tuin in. Met een heerlijk zonnetje wordt het een echte wedstrijd tussen de jongens en de meisjes. Zaklopen, watersponsspel, stellingen over het geloof met de vraag waar of niet waar, sleutel door de kleren halen en verstoppertje. Er wordt gelachen, goed samengewerkt en fanatiek gestreden. Ook gaat iedereen op ontdekkingstocht over de paden, tussen de bomen door en rond de vijver. De middag wordt afgesloten met een kleine buiten viering en heerlijke pannenkoeken. Iedereen gaat met een volle buik en een potje met daarin een klavertje 4 naar huis. Bedankt allemaal, een fijne vakantie en graag tot september!
Zo heeft de Jeugdkerk het werkjaar afgesloten, nu komt de tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe werkjaar, wat gaan we doen. We houden u op de hoogte met een nieuw jaarprogramma.
Namens de werkgroep, Marleen, Evelien, Ingrid, Jelline, Yvonne en
Diaken Bert Huitink.

Beste parochianen,
Het stemmen voor de Ariëns publieksprijs is begonnen.
Deze prijs wordt uitgereikt aan één van de 31 genomineerde projecten die ten dienste staan aan het lichamelijk en/ of geestelijk welzijn van mensen. Zij doen dat uit Christelijke naastenliefde.
Van 1 juni t/m 30 september kan er op de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (www.dkci-utrecht.nl) gestemd worden voor de Publieksprijs. Alle 31 projecten worden daarop beschreven. De Ariënsprijs voor Diaconie en de Publieksprijs worden uitgereikt op 12 oktober in Deventer. Stem op een van de drie projecten uit onze parochie opdat zij de publieksprijs in ontvangst mogen nemen.
ZE ZIJN HET WAARD!
1) Kearls unne mekaar
2) Oecumenisch vredeswerkgroep Kroezeboom
3) Missionair werker Inge Kuiphuis
Succes met stemmen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

Niet aangeboren hersenletsel!
(Lunchbijeenkomst voor mantelzorgers uit Tubbergen)
Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een hersentumor of een hersenkneuzing, kunnen mensen al dan niet ernstig last blijven houden van de gevolgen.
De lichamelijke, functionele beperkingen na bijvoorbeeld een beroerte vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De ‘onzichtbare gevolgen’ zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Denk hierbij aan geheugenproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Wat betekent bovenstaande voor de getroffene zelf, maar ook voor mantelzorgers?
‘Hij slaat nooit meer een arm om me heen, alles is zo veranderd‘.
Mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren een lunchbijeenkomst met gastsprekers Ronald Elferink en Heidi Arp.
Ronald en Heidi zijn werkzaam bij InteraktContour, een organisatie die zich richt op ondersteuning en gespecialiseerde zorg van mensen met hersenletsel en hun naasten. Middels informatie en oefeningen krijgt u meer inzicht in ‘niet aangeboren hersenletsel’ Naast deze presentatie lunchen we gezamenlijk! Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op: Dinsdag 18 juni 12.00 tot 14.00 uur in Herterij Twente, Meijersweg 8 in Geesteren. Aanmelden kunt u doen voor donderdag 9 juni. per email bij e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl of telefonisch 06-38275388 of 06-38594369 (ook voor meer informatie).
De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.

Multiculturele maaltijd op 20 juni in Tubbergen
Donderdag 20 juni is het de internationale dag van de vluchteling. Op die dag zullen er diverse activiteiten plaatsvinden in Tubbergen die door Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden georganiseerd. Eén van die activiteiten is een multiculturele maaltijd waar wij als H. Pancratius Parochie aan meewerken. Deze maaltijd zal plaatsvinden in het Oale Roadhoes van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is de bedoeling dat alle bezoekers een eigen bereide maaltijd meenemen voor het aantal personen waarmee ze komen. Deze maaltijden worden met elkaar gedeeld en zo kunnen elkaars gerechten geproefd worden. Maar natuurlijk staat deze avond vooral in het teken van ontmoeting. Aan de hand van kaartjes uit de zogenaamde “kletspotten” zullen we met elkaar in gesprek gaan. Kinderen zijn ook welkom, zij kunnen zich laten schminken. Er zullen diverse kraampjes staan van mensen die hier een nieuw bestaan hebben opgebouwd en ook van vluchtelingenwerk. Kortom: een unieke kans om nieuwe gerechten te proeven, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. We zouden het erg op prijs stellen als mensen van onze parochie ook aan deze maaltijd zouden kunnen deelnemen. Van harte welkom! U kunt zich aanmelden via pastor.saris@hpancratius.nl
Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

Samen zijn wij Kinderkerk…..
Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,
Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 9 juni vieren we Pinksteren. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur. Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken. Deze viering is de laatste van het seizoen. Na de zomervakantie starten we met nieuwe vieringen. De data zijn 6 oktober en 22 december 2019, 1 maart, 12 april en 31 mei 2020. Ook deze vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Alleen de viering in oktober is op een andere locatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl
of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u
donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)
Met vriendelijke groet, De werkgroep Kinderkerk
Diaken Bert Huitink Joke Pegge Moniek Peulken Susanne Burghout

Twentse Week van de Jonge Mantelzorger
SIZ Twente, Mediant en Tactus vragen als kartrekkers van een unieke Twentse samenwerking tussen diverse zorg- en welzijnsorganisaties, aandacht voor jonge mantelzorgers in Twente. In de week van 3 juni wordt uitgepakt op social media met verhalen van, voor en over jonge mantelzorgers.
Nederland telt ruim 350.000 jonge mantelzorgers. In Twente hebben we 15.000 jeugdigen die opgroeien met een vader, moeder, broer of zus met een beperking, verslaving, psychische problemen en/of chronische ziekte. De Week van de Jonge Mantelzorger (WVDJMZ) is bedoeld voor alle jonge mantelzorgers in Twente van 4 t/m 21 jaar.
We laten deze week zien welke mogelijkheden er voor hen zijn en waarom dit zo belangrijk is. Eén op de 6 jeugdigen in Twente heeft namelijk te maken met een gezinslid dat structurele zorg nodig heeft. Dit heeft niet alleen een grote impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mantelzorgers, maar op hun complete leven. Deze groep heeft alle aandacht voor de thuissituatie nodig en cijfert zichzelf daardoor vaak weg. Jonge mantelzorgers blijven daardoor vaak onopgemerkt. In de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers onderhuids wel degelijk met diverse emoties, spanningen en verantwoordelijkheden, die er toe bijdragen dat zij op enig moment in hun leven kunnen vastlopen. In Twente kijken we naar elkaar om en om dat nog wat te vergemakkelijken is er tevens een speciale pay-it-forward actie. Je kunt iemand anders (of jezelf) via de gemeenschappelijke website wijzen op de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. Jeugdigen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een toffe relaxactiviteit, een goed gesprek of een cursus boordevol goede tips.
Meer weten? Ga naar www.weekvdjmz.nl en houd de hashtag #wvdjmz goed in de gaten.

SIZ Twente zet in op vrijwilliger met ervaring
Heb je eigen familie ervaring in de GGZ of verslavingszorg? En wil je leren deze functioneel in te zetten ten behoeve van andere naasten? Schrijf je dan in voor een van onze trainingen.
Op woensdag 28 augustus 2019 start SIZ Twente in Hengelo weer met de trainingen Familie Ervaring-Deskundigheid (FED). De training bestaat uit twee delen. Deel I is gericht op inzicht en ondersteuning van het eigen (herstel) verhaal. Deel II is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.
Na het doorlopen van beide trainingen (totaal 17 dagdelen) ben je voldoende uitgerust om als vrijwillig FED aan de slag te gaan door het bieden van ondersteuning of voorlichting aan groepen en/of individuele familieleden en naasten. Wil je verder als professionele FED, dan start in februari 2020 de leergang FED bij de Saxion Hogeschool in Enschede. Daar kan je aan meedoen na het doorlopen van bovenstaande trainingen of soortgelijke trainingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
J. Huisman, trainer SIZ Twente, j.huisman@siztwente.nl of
06-47504724
Aanmelden kan via:
aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

Door Maria tot Jezus
Wij gedenken in deze meimaand Maria, de moeder van de Heer en onze moeder. Op haar voorspraak blijft zij met én voor ons bidden tot het pinksterfeest, maar ook in heel ons leven. In die zin mogen we God dankbaar zijn, dat Hij ons wil helpen “door bemiddeling” van Maria. Natuurlijk staat God altijd voor ons open, en Hij nodigt ons uit om ons rechtstreeks tot Hem te wenden, maar Hij weet ook dat we liever de “omweg” maken via Zijn en onze moeder Maria. Want Maria is het voorbeeld van Gods vertrouwen bij uitstek. Zij plaatst zich tussen haar Zoon en de mensheid in de werkelijkheid van hun zorgen, armoede en lijden. Zij plaatst zich “er midden tussen”, dat wil zeggen zij wordt onze bemiddelaarster bij God: om de noden van de mensen aan de Zoon voor te leggen. Haar bemiddeling heeft dus het karakter van tussenkomst door haar bijstand; Maria komt “tussenbeide” voor de mensen tot het uur van onze dood! Ja, álles wat wij aan Maria zeggen en vragen…. zal zij bij haar Zoon brengen. Als haar kinderen voelen we ons verbonden met Jezus, met God dankzij haar moederschap en geborgenheid. Wij bidden en zingen dit lied zo vaak in ons gebedsleven: “Nog nooit hebt Gij iemand verstoten, die hoopvol tot U was gevlucht” ……
En wat kan Jezus nog weigeren aan haar, Zijn moeder en onze moeder? Door Jezus tot Maria – Door Maria tot Jezus! Zij zorgt voor ieder van ons en op haar voorspraak blijven wij bidden, geloven en vertrouwen op God, de bron van ons leven.
Pastor Linh
Zondag 26 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.: o.o. Veldhuis-Paus.
Int.: Harrie Groothuis, Gerard Booijink.

Woensdag 29 mei 09.00 uur GEEN viering.
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Linh.
Jaarg.: Gerard Nijhuis en overl. fam. Nijhuis-Tijink.
Int.: Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman.

Zaterdag 1 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Pastor Hein Booijink, Hein Meijer, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.fam.leden, Bennie Droste, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Gerard Booijink.

Woensdag 5 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Herman Wenneger, Manny Sanderink-Weernink, Jan van der Ham, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Herman Nijhuis, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, overl.fam.leden Wenneger, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Marietje Rolefes-Stopel, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan Schulten en Ine Borghuis, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zr. Maria Wenneger, Marie en Gerard Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Kempers, Jan Steggink (M’veen), Harrie Booijink, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte,
Hein en Marie Schurink-Vrerink, Johan Groothuis, Jan Reekers en Theo Rozendaal, Lidy Tulk-Leussink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink.

KOREN
Do. 30 mei 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 1 juni 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
LECTOREN
Do 30 mei 09.00 uur: Wilma Kempers.
Za. 1 juni 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Do. 30 mei 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 1 juni 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 9 juni 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Do. 30 mei 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Za. 1 juni 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 30 mei 09.00 uur: Johan Steggink.
Za. 1 juni 19.00 uur: Jan Veldhuis.
Zo. 9 juni 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE
Plaatsengeld 12 mei € 55,10 Eigen kerk 12 mei € 30,70
Plaatsengeld 18 mei € 48,10 Eigen kerk 18 mei € 23,25

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 25 juni zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Booijinkstraat/Manderseweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Joke Beld tel. nr. 680689.

OVERLEDEN
Vrijdag 17 mei is op 65-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Gerhardus Bernardus Booijink van de Manderseweg 50 te Vasse. Woensdagmorgen 22 mei heeft voor Gerard de gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna hij te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

Eerste resultaten Vastenactie 2019
Tijdens de Vastenactie is er aandacht besteed aan het gebruik van en de behoefte aan schoon drinkwater. Onder de noemer ‘Water verandert alles’ hebben vele parochies en scholen geld ingezameld.
Tot nu toe is er een bedrag van meer dan 1 miljoen euro opgehaald. De komende maanden zal dit bedrag nog stijgen omdat nog niet alle parochies de opbrengst van hun collectes hebben overgemaakt.
Dankzij uw inzet hebben veel mensen nu toegang tot schoon drinkwater.
Op de basisscholen Kadoes te Albergen en Aloysius te Geesteren is de schoolmusical van Vastenactie opgevoerd. Ook deze stond in het teken van ‘Water verandert alles’ en in het belang van schoon drinkwater. In de weken daarna haalden de leerlingen zoveel mogelijk geld op voor de diverse waterprojecten.
Vastenactie en de MOV groepen uit onze parochie danken u allen voor uw bijdrage en giften.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Opbrengst Wereldmissiemaand 2018
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in samenwerking met de parochies in alle bisdommen aandacht gevraagd voor de katholieke kerk in Ethiopië. Dit had een mooie opbrengst tot gevolg, te weten: € 234.136,00
Waarvan:
Collecte Wereldmissiezondag € 127.045,00
Collecte Wereldmissiedag kinderen € 24.470,00
Donateurs via MISSIO: € 82.621,00
Het bedrag wordt onder meer besteed aan het pastorale werk van de ‘Kleine zusters van Jezus’bij de bevolkingsgroepen van de Menja’s en aan de bouw van een kapel voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen in de regio Gambella.
MISSIO en MOV groepen H.Pancratius parochie. Danken u/jou hartelijk voor de bijdrage.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

‘Ontmoeting’
In de week van 29 april t/m 5 mei waren jongeren van Rock Solid actief bij Carwash Schröder in Tubbergen. Ze waren daar om auto’s te stofzuigen, om geld te verdienen voor hun Lourdes bedevaart in 2020. Voor een vrije gift werd de auto’s schoon gezogen. U zult denken niets bijzonders. Er vonden ontmoetingen plaats met jongeren, leiding en bezoekers van de wasstraat. Waar ging het gesprek over? Veelal over de actie van Rock Solid, over wie deze jongeren zijn, wat ze willen en wat ze doen. Er was ontmoeting met het jongerenpastoraat Rock Solid. Er was respect van mensen over het enthousiasme die jongeren uitstraalden, wat bijzonder! Jongeren die geloven. Het ging ook over leeg lopen van kerken, nieuwe vormen van vieren, over Kevelaer, pastorale gesprekken over nabijheid. Een actie van jongeren met daarnaast ontmoeting met mensen, carwash Schröder kreeg een pastoraal tintje deze week, dat pastorale tintje was de ‘ontmoeting’ De kerk was aanwezig op een plaats waar mensen deze niet verwachten, zomaar bij een autowas plaats. Daarmee laat de kerk zien dat wij op weg zijn, dat de ontmoeting belangrijk is, dat er vanuit de ontmoeting gesprekken plaats gaan vinden. Dat de pastorale ontmoeting op meer locaties plaats kan vinden dan in de kerk. Dat is wat wij als kerk graag willen, ontmoeten en zichtbaar zijn op meerdere plaatsen in onze parochie.
Dit keer was het de actie van jongeren die dat mogelijk maakte, door hun enthousiasme werden mensen geraakt. We mogen op deze manier een levende kerk zijn, maar ook een kerk met mensen die enthousiasme uitstralen, laten zien dat ze blij zijn met hun geloof en hun kerk. Wij worden geroepen om geloof zichtbaar te maken. Luisteren naar de roepstem in ons hart, om deze te horen moet je het soms even stil maken, of je moet geraakt worden om die stem te horen. In de stilte kan er zomaar een ontmoeting plaats vinden met de Geest die ons raakt, in de ontmoeting kan je door anderen geraakt worden door het enthousiasme. Het was een bijzondere week voor Rock Solid, ook voor onze kerk. Dat werd mogelijk gemaakt door Carwash Schröder. Hennie en zijn werknemers bedankt dat wij deze week bij jullie wasstraat mochten staan, bedankt voor jullie gastvrijheid, dank aan de jongeren en leiding van Rock Solid, dank aan de bezoekers voor hun vrije gift.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

Zondag 12 mei Roepingenzondag.
Zondag 12 mei 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Jan en Jos Weersink.

Woensdag 15 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Huisman.
Jaarg.: Jan Steggink (M’veen), Johannes Antonius Droste, Dionne Meijer-Boswerger.
Int.: Hein Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink.

Woensdag 22 mei 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 26 mei 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Heuven.
Jaarg.: Herman Hemmer, Jan Hulskotte, Marie Booijink-Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan Oude Vrielink, Manny Sanderink-Weernink,
Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Jan van der Ham, Minie Arends-Veelers, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Jos Weersink,
Harrie Groothuis.

KOREN
Za. 18 mei 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 18 mei 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Ilse Bonke.

ACOLIET
Za. 18 mei 19.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN
Za. 18 mei 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 18 mei 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 26 mei 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof.

COLLECTE
Plaatsengeld 28 apr. € 43,60 Eigen kerk 28 apr. € 24,98
Plaatsengeld 4 mei € 48,00 Eigen kerk 4 mei € 41,35
Avondwake/uitvaart Aloys Bolscher € 594,57

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 14 mei zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki Droste tel. nr. 680371.

DORPSHUISKAMER Vasse
Huifkartocht met Frans Snijders op 22 mei a.s.
Frans Snijders van camping Erve Snieder in Mander heeft opnieuw aangeboden om met de bezoekers en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer een huifkartocht te maken. Dit gebeurde ook al in 2017 en was een fantastische ervaring voor iedereen. Maar wat wij als Dorpshuiskamer toen niet begrepen hadden, was dat Frans Snijders dit ieder jaar voor de Dorpshuiskamer wilde doen. Fantastisch! Dus stappen we woensdag 22 mei a.s. weer met bezoekers en vrijwilligers van de Dorpshuiskamer in de huifkar voor weer een heerlijke rit. Deze morgen sluiten we op een mooie locatie af met koffie / soep met broodjes.
Ook mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet (regelmatig) bezoeken zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij vertrekken woensdagmorgen om 10.00 uur vanaf ’t Eschhoes.

Open Eettafel verplaatst naar 5 juni a.s.
Vanwege de huifkartocht op 22 mei is de eerstvolgende open eettafel verplaatst naar woensdag 5 juni 20-19.

Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de Dorpshuiskamer kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat altijd de mogelijkheid opgehaald te worden. Gewoon even bellen naar Ine Bonke (06 38 55 84 12) of Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Taxi Piet rijdt voor.
De eerstvolgende Dorpshuiskamer na de huifkarrit met aansluitend de open eettafel is woensdag 5 juni a.s. van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Wil je ook graag een keertje mee eten tijdens de Open Eettafel? Dat kan, meld je dan aan bij Ine Bonke of Fons Nijhuis.

Vrijwilliger of maatje?
Vind je het leuk om je in te zetten voor de Dorpshuiskamer of wil je wel een maatje zijn voor iemand (om bv. te fietsen met de duofiets of een stuk te wandelen,) meld je dan aan als vrijwilliger bij Ine of Fons. Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 06 37286237 (Fons Nijhuis)

KBO Vasse
Afsluiting seizoen met ons jaarlijkse uitstapje op 16 mei a.s.
Op donderdag 16 mei a.s. sluiten we het seizoen 2018/ 2019 af met het jaarlijkse uitstapje. Dit jaar als reisdoel Ommen voor een boottocht op de Vecht. We vertrekken om 13.30 uur met Ter Beek Reizen vanaf Gasterij De Bakker. Rond 18.30 uur zullen we weer terug zijn om af te sluiten met een 3-gangendiner bij Gasterij De Bakker. De kosten bedragen € 35,00 p.p. met dank aan het
St. Elisabethfonds. Van hen mochten we een donatie van € 400,00 ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor ons jaarlijkse uitstapje. Wilt je nog mee, bel dan even Fons Nijhuis (06 37286237). Misschien lukt het nog.

Mantelzorgmiddag, wandeling met aansluitend koffie en lekkernijen!
Beste mantelzorger,
De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u (alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de volgende activiteit op
Maandag 20 mei a.s. a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’, Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .
Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.
De activiteit van deze maand is:
een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het Dal van de Mosbeek met houtwallen, essen en bronweiden. Aan het eind van de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij “Twentsch geluk”: een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op landgoed
“ ’t Knuuv’n”. Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten. We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk” plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!
Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:
e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl.
Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388
Graag tot ziens op 20 mei a.s..
Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.
Adviseurs Mantelzorg SWTD

VASSE VITAAL
Hier alvast een paar data om te noteren:
Maandag 3 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen, start is bij het Eschhoes.
Vrijdag 7 juni Vasse Vitaal om 13:30 fietsen, start is bij het Eschhoes.
Maandag 17 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen, start is bij het Eschhoes.
Maandag 24 juni Vasse Vitaal om 19:00 wandelen en steppen, start is bij het Eschhoes.

Voorjaarsconcert Muziekvereniging St. Cecilia Vasse
Het traditionele voorjaarsconcert van muziekvereniging St. Cecilia Vasse vindt dit jaar plaats op zondag 26 mei, in de zaal van Café-Restaurant Bolscher. Het concert begint om 10.30 uur en eindigt om ongeveer 12.00 uur. De Music4kids- en de klein koper leerlingen van de muziekvereniging zullen weer vele muziekstukken laten horen op diverse (blaas)instrumenten. Deze leerlingen staan onder leiding van Robert Brookhuis. Natuurlijk zullen ook de slagwerkgroep en de jeugdslagwerkgroep, allebei onder leiding van Gerrit Kelder, en het orkest, onder leiding van Edwin Luttjeboer, niet ontbreken.
We hopen velen van u te mogen verwelkomen!
AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK
De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen. De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld, met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN
Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de hemelvaartochtend, de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum, Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan. Op hemelvaarochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we starten bij Cafe Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling, daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaart ochtend mee te wandelen.
Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop en voor koffie, thee en een broodje.
Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen. Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia. Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren. Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep, Diaken Bert Huitink

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018
Opvang straatkinderen in Rwanda.
Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terug plaatsingen. Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen. Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs. In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.
Mede door uw bijdrage heeft Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,
Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,
Heel veel dank.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal

Hierbij nodigen wij u en alle mede-parochianen uit voor de

Jaarvergadering en vrijwilligersavond op

vrijdag 10 mei 2019

In Café-Restaurant zaal Bolscher om 20.00 uur.

 JAARVERGADERING EN VRIJWILLIGERSAVOND

GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE, MANDER, HEZINGEN

EN MANDERVEEN

 AGENDA 2019

1.Opening door Jos Olde Loohuis.

2.Verslag van de zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld en actiepunten voor de toekomst(Jos Olde Loohuis).

3.Mededelingen parochiebestuur:

Voorzitter Pastor C. Pikkemaat en vicevoorzitter B. Holtschlag zullen een toelichting geven op de financiële positie van onze geloofsgemeenschap in het licht van de fusie van 2010.

4.Financieel verslag door Bernadette Weersink.

5.Mutaties leden Beheercommissie.

6.Pauze

Tijdens de pauze zal de Paaskaars worden uitgereikt aan degene die het juiste antwoord weet op de door de Beheercommissie gestelde vraag.

7.Vrijwilliger(s) van het jaar.

 

  1. Rondvraag.

9, Sluiting.

Verslag jaarvergadering / vrijwilligersavond 22 april 2018 (aanwezig ca. 60 personen)

Bestuurslid G. Nijhuis heet iedereen welkom, in het bijzonder Diaken B. Huitink en namens Parochiebestuur dhr. J. Brouwers.

Bestuursleden worden voorgesteld met bijbehorende functies.

Verslag van zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld wordt voorgelezen door G. Nijhuis.

Geen opmerkingen na voorlezen verslag vorig jaar.

Vraag dhr. J. Veldhuis: Indien men zich wil laten uitschrijven bij de kerk en / of niet met de Kerkbalans mee doet men geen beroep meer kan doen op de diensten van de Kerk (in Vasse)?

Antwoord: Deze personen moeten dan een dubbel tarief betalen voor diverse diensten.

Vraag mevr. I. Bos: Hoe vaak afdekking van oude graven verwijderen, ieder jaar of elke 5 jaar?

Antwoord: Het streven is iedere 4 jaar, laatste keer was 2014.

Eind 2018 of voorjaar 2019 staat in de planning.

Het Financieel verslag wordt voorgelezen door mevr. B. Weersink

Geen vragen t.a.v. Financieel verslag.

Bestuur mutaties: G. Nijhuis stopt als bestuurslid na een periode van bijna 8 jaar.

  1. Blankenvoort bedankt namens het bestuur G. Nijhuis voor bewezen diensten. Bloemetje en attentie wordt aangeboden door A. Schepers. Mevr. E. Booijink treedt vanaf nu in de Locatieraad.

Er wordt ook nog aangegeven dat er dringend een nieuwe voorzitter wordt gezocht.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.

In de pauze wordt de Paaskaars uitgereikt aan mevr. Riet Lenferink, zij had de 1e vraag (hoogte kerktoren 68 mtr) goed beantwoord en zat het dichtste bij het antwoord op de 2e vraag (gewicht paaskaars).

Mededelingen namens het Pastoresteam door Pastor B. Huitink:

Kinderen van de basisschool meer betrekken bij de kerk, ook door C. Saris.

Rock-solid jongeren activiteiten “respect, vriendschap”.

Passie Passion in Mariaparochie.

Waar nood/zorg is graag melden, dan proberen wij ondersteuning te geven.

Komende week Koningsdag naar Lourdes met 83 personen.

Dhr. J. Steggink vult nog aan dat 27 mei de landelijke dag Mariakapellen bezoeken wordt afgesloten met een mis in Vasse.

Als vrijwilliger (s) van het jaar worden dit jaar de mensen aangewezen die elk jaar rondgaan voor de actie Kerkbalans. Zij worden bedankt door bestuur en krijgen een leuke attentie aangeboden.

Diegene welke niet aanwezig zijn wordt persoonlijk door één van de bestuursleden een attentie gebracht.

Rondvraag:

Dhr. J. Rolefes geeft aan dat gras kerkhof moet worden gemaaid.

Dhr. J. Lansink geeft aan dat iedereen een gelijke kans moet hebben indien het “Kerkenbos” in de verkoop gaat. Locatieraad geeft aan dat er uitstel komt voor indiening en er een advertentie in “Op en rond de Essen” zal komen.

Mevr. E. Ensink geeft aan dat het buitenschilderwerk van de “Fysio” noodzakelijk is. R. Blankenvoort geeft aan dat dit jaar noodzakelijk houtrot wordt gerepareerd en in 2019 het gehele buitenschilderwerk wordt aangepakt.

Dhr. J. Steggink geeft aan dat “Kerkenbos” rond 1800 toegewezen is door “De Marke” bedoeld om de arme mensen te voorzien van hakhout.

Ria Kemna wordt bedankt voor alle jaren dat zij rondgaat voor PCI en Caritas door pakketten uit te delen.

Femie en Gerard Rikhof nemen dit van haar over, samen met Els Veer die dit ook al jaren doet.

(Aftredend) Bestuurslid G. Nijhuis sluit om 21.30 uur de vergadering, bedankt allen en geeft aan dat het hapjesbuffet geopend is.

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

  1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl