Beste parochianen,
Aan het begin van deze zomervakantie, wil ik met u terugkijken op
het afgelopen werkjaar. Het was een bewogen jaar, voor ons
allemaal. We voelden allemaal de gevolgen van COVID-19. Het
raakte ons allen. Velen verloren een dierbare aan corona, anderen
kregen zelf Corona en zijn gelukkig hersteld. Weer anderen kregen
Corona en kampen nog steeds met de gevolgen ervan. Ook kampen
velen nog met de financiële gevolgen die deze pandemie
veroorzaakte. En nog steeds zijn de besmettingsaantallen hoog.
Bijzonder was het om te zien hoe de geloofsgemeenschappen hun
creativiteit in de afgelopen periode gebruikten om toch iets van
verbondenheid met elkaar en omzien naar elkaar te blijven delen. Fijn
was het om dit binnen het diaconaal beraad te delen met elkaar en
waar het kon namen locaties initiatieven van elkaar over. Na het 10
jarig jubileum van onze parochie dat maar in beperkte kring kon
worden gevierd werd bekend gemaakt dat in de komende jaren zes
kerken binnen onze parochie aan de eredienst worden onttrokken. Dit
besluit heeft veel losgemaakt en gaat nog steeds gepaard met
(heftige) emoties. Het was pijnlijk, verdrietig, we werden allen
geraakt door wat er op ons af kwam.
Tranen vloeiden bij de kerksluiting in Albergen, dat mocht ook. Het
raakte ons allemaal, we zagen het aan elkaar. En het raakt ons nog,

het is nog niet voorbij. Maar Albergen toont veerkracht en daadkracht
om de toekomst positief in te zien en dit verdient respect.
Het afgelopen werkjaar was een jaar van telkens opnieuw schakelen,
van bijsturen, van keuzes maken rond diaconie, liturgie, catechese en
opbouw. We maakten kennis met Inge Lansbergen, zij gaf haar
pastorale stage handen en voeten in onze parochie. Collega Annet
Zoet kreeg de mogelijkheid om bij ons te re-integreren om zo in haar
eigen parochie de werkzaamheden weer te kunnen oppakken. We
hebben ook gemerkt dat andere parochies zien hoe wij pastoraat
vorm geven en dat zij van ons willen leren, onze hulp vragen. Dit
alles hadden we een jaar geleden niet kunnen voorzien. De H.
Plechelmus parochie krijgt ondersteuning van Diaken Bert Huitink
betreffende het jongerenpastoraat en de diaconaal assistent van de St.
Joris parochie wil graag wat meer informatie van ondergetekende
over diaconie, diaconale weekenden en hoe we hier scholen bij
betrekken. De Goede Herder parochie had interesse in de wijze
waarop wij de jeugdkerk gestalte geven en zij wilden informatie over
de opzet van de jongerenbedevaart naar Lourdes. Gezegd mag
worden dat we tezamen het afgelopen jaar heel veel werk hebben
verzet. Daarnaast was er ook nog tijd voor nieuwe activiteiten
bijvoorbeeld de churchquiz, kruiswegstaties, wandeling rond Vasse.
Ook de Paasactie vanuit onze diaconie, de PCI en de diaconie van de
PKN kerk Tubbergen werd zeer gewaardeerd.
Rond de Eerste Heilige Communievieringen in juni jongstleden en bij
momenten van afscheid van een dierbare hielpen we elkaar. Koren
en vrijwilligers uit de ene locatie sprongen waar nodig bij in andere
locaties. Dit is met recht bouwen aan een levende kerk zoals God die
bedoeld heeft. Hier speelt Pancratiusdag 2021 ook op in.
We mogen geloven en vertrouwen dat God ons bijstaat en ons op het
juiste moment geeft wat we nodig hebben. Niet alleen nu maar ook in
de toekomst, wat deze ook brengen moge.
Ik wil eindigen om jou, om u te bedanken voor jouw/uw inzet en
betrokkenheid in het afgelopen werkjaar. Dat we samen mogen
blijven bouwen aan onze Pancratius parochie, een parochie waar
eenieder zich thuis mag en kan voelen.

Hartelijke groet, en een goede zomertijd gewenst.
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker/

Zondag 1 augustus 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld.
Woensdag 4 augustus 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in
de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 8 augustus 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Orgelspel.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Bertus Bos.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Harry Booijink, Hein Meijer, Gerrit Niehof (nms.
de K.B.O.).
Woensdag 11 augustus 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 14 augustus 19.00 uur Woord- en Communieviering
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Annie Kempers-Lansink.
Int.: Gerard Kempers, overl.fam.leden Koopman-Sand.
Woensdag 18 augustus 09.00 uur Geen viering.
Zaterdag 21 augustus 19.00 uur Woord- en Communieviering
m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Diaken Huitink.
Jaarg.: Marietje Rolefes-Stopel.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Marie Wesselink-Reinerink, Harry Booijink.
Woensdag 25 augustus 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
28/29 augustus is er GEEN viering.
KOREN
Zo. 8 aug. 09.00 uur: Orgelspel Riet.
Za. 14 aug. 19.00 uur: Dameskoor.
Za. 21 aug. 19.00 uur: Herenkoor.
28/29 aug.: Geen viering.
LECTOREN
Zo. 8 aug. 09.00 uur: Wilma Kempers.
Za. 14 aug. 19.00 uur: Ronny Booijink.
Za. 21 aug. 19.00 uur: Ilse Bonke.
28/29 aug.: Geen viering.
ACOLIET
Zo. 8 aug. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 14 aug. 19.00 uur: geen.
Za. 21 aug. 19.00 uur: geen.
28/29 aug.: Geen viering.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 aug. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Za. 14 aug. 19.00 uur: Johan Steggink.
Za. 21 aug. 19.00 uur: Ine Bos.
28/29 aug.: Geen viering.

COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 17 juli € 56,20
Plaatsengeld/collecte 24 juli € 26,60
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 3 augustus zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Kottinkkamp. De contactpersoon voor
deze wijk is Ria Braakhuis, tel. nr. 680583.
DOPEN
Zaterdag 21 augustus zal door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap worden opgenomen:
► Jet Marie Sien aan de Stegge van de Lageveldsweg 2 te
Vasse. Jet is een dochter en zusje van Roy, Maureen en Saar
aan de Stegge-Brinkman.
HERHALING ZOMERWANDELING IN VASSE
Woensdagochtend 14 juli jongstleden vond de zomerwandeling
plaats die de Pancratius Commissie had georganiseerd in de
omgeving van Vasse. Helaas waren de weersverwachtingen voor die
morgen slecht en zag het er donker en regenachtig uit bij aanvang
van de wandeling. De opkomst was dan ook niet zo groot. Toch bleef
het de hele ochtend droog en waren de deelnemers zeer tevreden over
de route , de teksten, de sfeer en de saamhorigheid. Daarom willen
we de wandeling nog een keer organiseren. In de hoop dat het dan
beter weer is, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen om mee te
lopen. De nieuwe datum is dinsdagmorgen 24 augustus om 9.30 uur
bij de kerk in Vasse. Mocht u interesse hebben, in deze wandeling die
ongeveer vijf kilometer bedraagt, noteert u dan deze datum vast in
uw agenda? U hoeft zich niet aan te melden. Van harte welkom!
De Pancratius Commissie:
Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Ans Schothuis,
Marian Groothuis, pastoraal werker Christianne Saris
TENTOONSTELLING MARIA MAGDALENA
Maria Magdalena, een mysterieuze en inspirerende vrouw. Al ruim
2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. In het Catharijne Convent

in Utrecht heeft ze nu haar eigen tentoonstelling gekregen. Je kunt
haar ontmoeten via oude bronnen , indrukwekkende schilderijen,
hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur. Ze blijkt een
veelzijdige vrouw te zijn in vele gedaantes. Met behulp van de
tentoonstelling kun je de beeldvorming over haar door de eeuwen
heen ontrafelen en nagaan wie ze voor jou is. Van 25 juni 2021 tot 9
januari 2022 vindt de tentoonstelling over Maria Magdalena plaats. U
kunt tickets reserveren via www.catharijneconvent.nl
Van harte aanbevolen! Hartelijke groeten,
Mede namens het pastoraal team, Pastoraal werker Christianne Saris
PANCRATIUSDAG
Beste parochianen,
Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag. Deze dag is tevens de
start van het nieuwe werkjaar.
Het thema van deze dag is: ‘JIJ bent nodig’. Waarom dit thema?
Om de eenvoudige reden dat je niet in je eentje kerk kunt zijn. Daar
hebben we elkaar voor nodig. Want met ‘Kerk zijn’ vorm je niet
alleen een gemeenschap van mensen die in Christus geloven, je
vormt ook een gemeenschap van mensen die dienstbaar willen zijn,
die willen leren en vieren maar bovenal ook willen bouwen aan een
mooie toekomst. Pancratiusdag is ook altijd een dag van ontmoeting,
van gezelligheid, met elkaar in gesprek gaan en beseffen dat je toch
meer gemeen hebt met elkaar dan je misschien in eerste instantie zou
denken. Dit te ervaren is voor velen van ons een grote meerwaarde.
Kijkend naar het komende werkjaar, dan zal dit jaar ons allen vast en
zeker weer nieuwe uitdagingen gaan brengen. Daarvoor kan het
betekenen dat we soms een beroep moeten doen op de kwaliteiten of
beschikbaarheid van anderen. Daarom is het goed om te weten over
welke capaciteiten en talenten wij als parochie beschikken. Over
welke capaciteiten en talenten onze parochie beschikt, daarover hoort
en ziet u meer tijdens Pancratiusdag. Wel is nu al duidelijk dat we
niet zonder jou, niet zonder u kunnen. JIJ bent nodig! Het dames- en
herenkoor uit Mariaparochie zal dit jaar het ‘basis’ koor vormen
tijdens de eucharistieviering. Alle parochiekoren worden uitgenodigd
om mee te zingen. We hopen van harte dat de corona maatregelen dit

toestaan. Laat het thema van dit jaar: ‘JIJ bent nodig’ een mooie
aanzet zijn om samen op te trekken, om ons geloof meer en meer
handen en voeten te geven. Graag tot ziens op zondag 5 september
om 10.00 uur bij de Kroezeboom te Fleringen.
Pastoraal team, H. Pancratius parochie.
Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, Pastoraal werker
Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker Christianne Saris.
VOORAANKONDIGING
Lezing: Buiten dienst- toen God kleiner moest gaan wonen en ik
meekeek
Kerksluitingen – bijna elke Nederlandse parochie heeft ermee te
maken. Het is een onderwerp dat vanuit kerk, overheid en media dan
ook volop aandacht krijgt. Maar meestal gaat het dan om allerlei
praktische beslommeringen. Hoeveel geld levert een kerkgebouw op?
Wat is een goede herbestemming?
De schrijver Anton Stolwijk volgde het laatste jaar van de Sint
Josephkerk in Alkmaar voordat het gebouw werd verkocht aan een
projectontwikkelaar. Hij werd lid van het Ritmisch Koor, ging mee
op ziekenbezoek, poetste het koperwerk en ging wekelijks ter
communie. Over zijn ervaringen schreef hij het tragikomische boek
Buiten Dienst – toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek,
dat is verschenen bij uitgeverij De Geus.
Vanaf mei 2021 trekt Anton Stolwijk langs Nederlandse parochies
voor een serie lezingen over zijn boek.
Zondagmiddag 26 september om 15.00 uur komt hij in de CoCer in
Rossum.
Meer informatie volgt t.z.t. in de informatiebladen, op de website van
de parochie en via FB.
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur.
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het
mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

PANCRATIUSDAG

Beste parochianen,

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag. Deze dag is tevens de start van het nieuwe werkjaar.

Het thema van deze dag is: ‘JIJ bent nodig’.

Waarom dit thema?

Om de eenvoudige reden dat je niet in je eentje kerk kunt zijn.  Daar hebben we elkaar voor nodig.

Want met ‘Kerk zijn’ vorm je niet alleen een gemeenschap van mensen die in Christus geloven, je vormt ook een gemeenschap van mensen die dienstbaar willen zijn, die willen leren en vieren maar bovenal ook willen bouwen aan een mooie toekomst.

Pancratiusdag is ook altijd een dag van ontmoeting, van gezelligheid, met elkaar in gesprek gaan en beseffen dat je toch meer gemeen hebt met elkaar dan je misschien in eerste instantie zou denken.  Dit te ervaren is voor velen van ons een grote meerwaarde.

Kijkend naar het komende werkjaar, dan zal dit jaar ons allen vast en zeker weer nieuwe uitdagingen gaan brengen. Daarvoor kan het betekenen dat we soms een beroep moeten doen op de kwaliteiten of beschikbaarheid van anderen. Daarom is het goed om te weten over welke capaciteiten en talenten wij als parochie beschikken.

Over welke capaciteiten en talenten onze parochie beschikt, daarover hoort en ziet u meer tijdens Pancratiusdag. Wel is nu al duidelijk dat we niet zonder jou, niet zonder u kunnen. JIJ bent nodig!

Het dames- en herenkoor uit Mariaparochie zal dit jaar het ‘basis’ koor vormen tijdens de eucharistieviering. Alle parochiekoren worden uitgenodigd om mee te zingen. We hopen van harte dat de corona maatregelen dit toestaan.

Laat het thema van dit jaar: ‘JIJ bent nodig’ een mooie aanzet zijn om samen op te trekken, om ons geloof meer en meer handen en voeten te geven.

Graag tot ziens op zondag 5 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom te Fleringen.

Pastoraal team, H. Pancratius parochie.

Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker Christianne Saris.

 

VACARE DEO!

Een paar weken geleden dachten velen nog te kunnen gaan genieten van een zomer zonder beperkingen, nu is dat wreed verstoord door de oplopende corona cijfers en het terugdraaien van een aantal versoepelingen. We liepen ook wel te hard van stapel…

Dus blijft er voor veel mensen niets anders over dan een vakantie in eigen land, net als vorig jaar. Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent ‘vrij zijn’. Vrij van verplichtingen, van vaste patronen. Het is tijd voor een vrije bos- of bergwandeling, waarbij we niet bang hoeven te zijn om een andere weg in te slaan dan normaal. We hoeven immers niet op tijd terug te zijn. Die aaneengesloten, vrije dagen geven ook de mogelijkheid om ons méér toe te leggen op onze contacten met vrienden en gezinsleden. En hiervoor kunnen we blijven in de vertrouwde omgeving van het huis of we gaan op reis. We doen nieuwe ervaringen op in het buitenland, proeven van een andere cultuur en genieten van een ander klimaat. Allemaal, stuk voor stuk, verrijkende ervaringen die mogelijk zijn, omdat we vrij zijn van verplichtingen en zorgen.

Vacare kan ook ‘Vacare Deo’ zijn: vrij zijn voor God. Deze Latijnse spreuk staat o.a. boven de ingang van de St. Adelbertabdij (benedictijnen) in Egmond-Binnen. Omdat we vrij zijn van alle beslommeringen van het dagelijkse leven, kunnen we openstaan voor God die ons leven een bepaalde richting in kan sturen, ons kan aanvuren en sterken om nieuwe wegen in te slaan. In vrijheid kunnen we ons met ons geloof bezighouden, kunnen we werken aan ons christen-zijn. In die vrijheid kunnen we ons laten inspireren door de nieuwe ervaringen die we opdoen, onze gedachten de vrije loop laten, ze onderzoeken en komen tot nieuwe ideeën. Het is vaak in de ontspanning dat problemen kunnen worden opgelost die op momenten van stress onoplosbaar leken. Daarom is vakantie een tijd van re-creatie, herschapen worden. We zeggen wel eens: Je wordt er een heel ander mens van. De komende maanden mogen we vrij zijn, een stapje terugnemen van het dagelijkse leven en open staan voor het andere. Laten we proberen ook open te staan voor de Ander, voor wat God met ons leven wil. 

Graag wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur – een zalige en gezonde vakantieperiode toe en voeg daarbij een zegenbede van St. Patrick, de patroonheilige van Ierland:

De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u, om u in de armen te sluiten, 

om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u, als een beschermende muur, 

wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

Pastoor Casper Pikkemaat

Zaterdag 17 juli 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Bertus Lenferink, Riek Weersink-Demmer.

Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand, Jos, Jan en Riek Weersink-Demmer, Marie Wesselink-Reinerink.

Woensdag 21 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 24 juli 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie Droste, Harry Booijink, Frans en overl.fam. Oude Nijhuis en Bos.

Woensdag 28 juli 09.00 uur GEEN viering.

Zondag 1 augustus 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

KOREN

Za. 24 juli 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 1 aug. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 24 juli 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 1 aug. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 24 juli 19.00 uur: geen.

Zo. 1 aug. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 24 juli 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 1 aug. 09.00 uur: Ine Bos.

COLLECTES

Plaatsengeld/collecte 4 juli   48,00

Plaatsengeld/collecte 11 juli   51,90

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 3 augustus zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kottinkkamp. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Braakhuis, tel. nr. 680583.

INFORMATIEAVOND 29 JUNI J.L.

Op dinsdag 29 juni heeft de informatieavond van het parochiebestuur plaatsgevonden. Op deze avond heeft het parochiebestuur haar voorgenomen besluit om onze kerk aan de eredienst te onttrekken toegelicht. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het uiten van gedachten. Wij kunnen ons voorstellen dat u, gezien de beperkte tijd tot het stellen van vragen, met een aantal vragen bent blijven zitten. Misschien was u op die avond verhinderd en was u niet in de gelegenheid vragen te stellen. Wij willen u oproepen dit kenbaar te maken bij ons, de commissie van beheer. We zullen dan al uw vragen en opmerkingen bundelen en aan het parochiebestuur doen toekomen. U kunt uw vragen en opmerkingen inleveren bij een van de leden van de commissie van beheer. Of u stuurt een mail naar secretaris.vasse@hpancratius.nl.

INTENTIES PANCRATIUSDAG 2021

Beste parochianen,

De gemeente Tubbergen heeft toestemming gegeven dat we dit jaar de Pancratiusdag weer kunnen vieren bij de Kroezeboom te Fleringen. De maatregelen van 1,5 meter afstand blijven vooralsnog gehandhaafd. Bij slecht weer zullen we zoals gebruikelijk uitwijken naar de basiliek te Tubbergen. Wilt u voor deze viering een misintentie opgeven dan kan dit zoals gebruikelijk bij uw lokale secretariaat. Zij zullen er dan zorg voor dragen dat de intenties worden gelezen tijdens de Pancratiusviering. Graag tot zaterdag 5 september.

Pastoraal team H. Pancratius parochie: 

Pastoor C. Pikkemaat, Diaken B. Huitink, pastoraal werker J.Meupelenberg, pastoraal werker C. Saris.

SAMEN WANDELEN IN DE OMGEVING VAN VASSE 

We wonen in een prachtige omgeving met een schitterende natuur, waarin we mooie wandelingen kunnen maken. Samen wandelen is gezellig en brengt verbondenheid. De Pancratius commissie organiseert op 14 juli een wandeling voor alle belangstellenden in

en buiten de parochie in de omgeving van Vasse. De lengte is 5 kilometer. We starten om 9.30 uur bij de kerk. Er is onderweg volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Onderweg worden er enkele teksten gelezen ter inspiratie, onder anderen bij het Maria kapelletje aan de Hooidijk. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken op het terras van het parochiecentrum in Vasse. Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte uitgenodigd! 

Hartelijke groeten, 

De Pancratius commissie : 

Anne Bossink, Marian Groothuis, Ans Schothuis, Leo Stamsnieder, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris 

DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: ’t Eschhoes

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.

Taxivervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Het werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior is al weer voorbij. Helaas waren er weinig mogelijkheden om samen te komen. In de nieuwsbrief van juli 2021 wordt teruggeblikt op wat wel mogelijk was en een kleine voorblik naar wat hopelijk wel mogelijk wordt.

 

DE KERKDEUREN GINGEN WEER OPEN…
Afgelopen zaterdagmiddag liep ik de kerk van Vasse binnen en er
was bedrijvigheid, voor in de kerk hingen de silhouetten van
kinderen. Vrijwilligers en kosters waren bezig om een viering voor te
bereiden. Het kinderkoor van Geesteren kwam binnen lopen. Wat
gebeurt hier? Samenkomen met kinderen en gezinnen in de kerk was
lang niet mogelijk, afgelopen zaterdag 26 Juni kon het weer. De
kerkdeuren stonden ver open om kinderen en gezinnen welkom te
heten. In een tweetal vieringen ontvingen 22 kinderen uit groep 5 en
groep 6 hun 1 e H. Communie. Wij waren blij dat er weer lachende
kinderen in de kerk zaten, ze waren mooi gekleed, de Fanfare stond
tussen de twee vieringen door buiten te spelen, een genot om dit
geheel te zien. Het kan weer en mag weer, ondanks de Corona, de
samenleving lijkt weer open te gaan, zo voelde het afgelopen
weekend. Wij hopen dat de komende weken velen de drempel van de
kerk durven passeren om de vieringen te bezoeken. Veel mensen
durfden dat nog niet, veel van deze parochianen zullen dit samen zijn
hebben gemist. Niet alleen het samen vieren werd gemist, de sociale
contacten werden gemist, wel vieren, geen kopje koffie. Niet even
horen hoe het gaat. Samen vieren en bijpraten hebben wij afgelopen
vrijdagavond gedaan, een Lourdes viering voor belangstellenden,
voor de vele vrijwilligers, voor wie ooit in Lourdes zijn geweest en
het gevoel van Lourdes voelen. Aansluitend kon iedereen op zijn of
haar plaats blijven zitten en kreeg koffie en thee aangeboden. Ook dat
kon weer, wel in de buitenlucht. Hoe groot de behoefte is aan sociale

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 4 en 11 juli 2021
Jaargang 48, week 27 en 28

contacten was afgelopen vrijdag zichtbaar. Wij nodigen u uiteraard
van harte uit om vieringen te bezoeken, u bent welkom zonder dat u
zich moet aanmelden, hoe fijn is dat voor de oudere parochianen.
Straks na de zomervakantie gaan wij kinderen in de andere locaties
voorbereiden op de 1 e H. Communie en het Vormsel. Wij hebben
inmiddels een inhaalslag gemaakt bij het dopen. Eind November
proberen wij in het ritme van het kerkelijk leven te komen.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink
Zondag 4 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Maria Weersink, overl.fam.leden Weersink-
Braakhuis, Santje en Toon Pegge-Kempers, Herman Droste, Hein
Meijer, Ed Westgeest.
Woensdag 7 juli 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zondag 11 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Annie Bossink-Booijink, Marie Booijink-Heerink.
Int.: Harry Booijink, vader en zoon Booijink (Kemper), Herman
Booijink (Kemper).
Woensdag 14 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Bertus Lenferink.
Zaterdag 17 juli 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand.
KOREN
Zo. 11 juli 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 17 juli 19.00 uur: Dameskoor.

-3LECTOREN
Zo. 11 juli 09.00 uur: Ilse Bonke.
Za. 17 juli 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
ACOLIET
Zo. 11 juli 09.00 uur: geen.
Za. 17 juli 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 11 juli 09.00 uur: Ine Bos.
Za. 17 juli 19.00 uur: Jan Veldhuis.
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 19 juni € 51,00
Plaatsengeld/collecte 26 juni € 23,30
Afscheidsviering Ed Westgeest € 23,45
Kaarsengeld € 78,25
OVERLEDEN
Donderdag 16 juni is op 70-jarige leeftijd thuis overleden onze
medeparochiaan Ed Westgeest van de Denekamperweg. Woensdag
23 juni is hij na een afscheidsviering begraven op ons parochieel
kerkhof.
DOPEN
Zondag 4 juli zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Florien Saskia Agnes, dochter en zusje van Martijn, Karin en
Julan Nijhuis van De Dijnsel 25 te Albergen.
► Hein Jan Gerard, zoon en broertje van Rob, Yvette, Fieke en
Minke Braakhuis-Oosterik van de Uelserweg 162 te Mander.KERKSCHOONMAAk

Dinsdag 3 augustus zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Kottinkkamp. De contactpersoon voor
deze wijk is Ria Braakhuis, tel. nr. 680583.
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
OPROEP!!! OPROEP!!!
Zoals u wellicht allemaal wel weet is er in Vasse elk jaar de
mogelijkheid om uw zoon/dochter in groep 8 mee te laten doen aan
het H. Vormsel. Om dit mogelijk te maken is er hulp van vrijwilligers
nodig. In de verschillende geloofsgemeenschappen zijn er
werkgroepen die de voorbereidingen samen met Diaken Bert Huitink
vorm geven. Deze werkgroepen bestaan uit 2 of meerdere personen.
De Vormselwerkgroepen uit de verschillende locaties werken nauw
samen. In Vasse bestaat de werkgroep uit 1 persoon en dat is
ondergetekende. 1 Persoon is erg minimaal, er moeten veel
werkzaamheden gecoördineerd worden. De werkgroep heeft
uitbreiding nodig, wie staat op om het Vormsel in de toekomst door
te kunnen laten gaan.
Wij zoeken dus iemand die feeling heeft met de kerk en het geloof,
met jongens/meisjes en bereid is om van september t/m november
hier samen met mij tijd in te steken. U hoeft het niet zelf te

willen/kunnen, een opa/oma of buurvrouw mag natuurlijk ook. Voor
nadere informatie mag u altijd contact met mij opnemen.
Sandra Bouhuis Vormselwerkgroep Vasse 06-15564547 of Diaken
Bert Huitink 06-20432661
Er is meer nodig! Naast de Vormselwerkgroep zijn er vrijwilligers
nodig voor de doopwerkgroep, de werkgroep 1 e H. Communie. Wie
staat er op om deze werkgroepen te komen versterken? Welke jonge
ouders komen hiervoor in beweging? Pas geleden heb ik een oproep
gedaan voor de Jeugdkerk, graag zou ik een vrijwilliger uit Vasse die
deze werkgroep komt versterken. Helaas is daar geen reactie op
gekomen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert
Huitink 06-20432661. Ouders wij hebben u nodig!
BRUSSENCURSUS
Op 25 augustus gaat er weer een nieuwe Brussencursus van JMZ Go!
van start! De brussencursus is bedoeld voor kinderen die opgroeien
met een bijzondere broer of zus. Bij de Brussencursus staat het
opgroeien met een bijzondere broer of zus centraal.
Tijdens de cursus van 5 bijeenkomsten praten we over de
thuissituatie en krijgen we inzicht in onze emoties en manier van
handelen. We doen leerzame spellen en (knutsel) activiteiten die te
maken hebben met het opgroeien als jonge mantelzorger. Interesse of
wil je meer informatie? Meld je dan aan via  info@jmz-go.nl  of bel
naar 06-35894536.
DIT JAAR WEER BEDEVAART NAAR KEVELAER
Wij hebben als bestuur van de Broederschap Kevelaer Noord-Oost
Twente overleg gehad over de invulling van de augustus-bedevaart
dit jaar 2021. Ook dit jaar is nog heel anders dan zoals wij in
voorgaande jaren gewend waren. Maar toch is er wel hoop! Wij zien
in de media en om ons heen dat de vaccinatiecampagne in Nederland
nu echt goed op stoom komt. Onze overheid geeft aan dat voor
september alle volwassenen, die dat willen, gevaccineerd kunnen
zijn.
Wij hopen en verwachten dan ook, dat er in de loop van de zomer
meer mogelijkheden zijn, ook voor onze jaarlijkse bedevaart naar

Kevelaer. Daarbij zijn wij ook afhankelijk van de Covid-19-
maatregelen die in Duitsland gelden. Wij zijn al wel bezig met de
voorbereiding van onze jaarlijkse tweedaagse bedevaart naar
Kevelaer. Naast de busprocessie, wordt ook de mogelijkheid geboden
om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Ook zal er in
principe een groep pelgrims wandelend naar Kevelaer gaan en zich
op vrijdag bij de andere pelgrims uit Oost Twente aansluiten.
Natuurlijk zal zowel tijdens de reis, als tijdens het verblijf in
Kevelaer rekening gehouden worden met op dat moment van
toepassing zijnde overheidsvoorschriften, zowel van de Nederlandse
als van de Duitse overheid. Voor het reizen met de bus geldt op dit
moment de verplichting om gedurende de reis een mondkapje te
dragen. De 1,5-meter regel geldt nu niet meer voor busreizen.
Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 27 en zaterdag 28
augustus 2021.
DE MUZIEKVERENIGING VAN VASSE ZAL DIT JAAR
VOOR DE MUZIKALE BEGELEIDING ZORGEN. Het koor
van Denekamp zal de zang verzorgen.
De intentie voor de bedevaart is : Adem in ons, Heilige Geest
Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:
Vrijdag 27 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost
Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit
vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is
ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken
wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt
ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar
het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze
rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.
Zaterdag 28 augustus is er 's morgens om 8.30 uur een plechtige
hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en er is om

14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we
weer huiswaarts.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 26
augustus ’s morgens om 8.00 uur vanuit Geesteren en Denekamp.
Ook gaat er bij voldoende belangstelling een racefietstocht naar
Kevelaer, en wel op vrijdag 27 augustus om 6.00 uur vanuit
Ootmarsum.
De vieringen worden verzorgd door pastores, die de reis naar
Kevelaer begeleiden. Tussen de programma-onderdelen door is er
uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke
gesprekken. Dat is zeker ook waar bedevaart om gaat.
150-jarig jubileum
Vorig jaar, in 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de
Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging.
Omdat de bedevaart in 2020 niet kon plaatsvinden zal de viering van
deze bijzondere mijlpaal tijdens de bedevaart van dit jaar
plaatsvinden. Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de
bedevaart deel te nemen dan kunt u uzelf aanmelden bij de
plaatselijke broedermeester, met opgave
naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de
fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te
maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage
in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies zijn hierbij niet
inbegrepen. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen
met de plaatselijke broedermeester van uw parochie: Ria Kemna
(0541 680294) of Lies aan de Stegge  (06 50610870). Voor
specifieke informatie over de fietsbedevaart: Jos Bijen, Weerselo
(06–23997906) of Ria Vloothuis, De Lutte (06-22044822) of over de
wandelbedevaart: Gerard Lohuis, Ootmarsum (06–12353745).
SAMENWERKING MET DE H. PLECHELMUS PAROCHIE
In het kader van de samenwerking met de H. Plechelmus parochie
werkt ondergetekende vanaf heden 8 uur per week in Oldenzaal en
haar vier kerkdorpen. Het pastorale team van deze parochie heeft
behoefte aan ondersteuning in de opzet van het jongerenpastoraat.
Voor mij een uitdaging om met de ervaring vanuit onze parochie in

de Plechelmus parochie het jongerenpastoraat te gaan opzetten.
Jongerenpastoraat staat hoog in het vaandel, jongeren zijn onze
toekomst. In onze parochie is gebleken dat wij jongeren op een
eigentijdse wijze kunnen meenemen in het geloof. Geloof dat aansluit
bij hun levensfase. In onze H. Pancratius parochie is in bijna 6 jaar
veel ervaring opgedaan, de ervaringen vanuit Rock Solid zal ik
meenemen en gebruik van gaan maken in de H. Plechelmus parochie.
Dat zal consequenties hebben voor mijn taken pakket in onze
parochie, samen met mijn collega’s zal worden gekeken naar ons
taken pakket wat ik wel blijf doen en wat voor mij niet meer of
minder mogelijk zal zijn. Ik zal uiteraard de kinderkerk, jeugdkerk,
Rock Solid Junior en Rock Solid blijven aansturen. Wij zullen u
daarover informeren. Met hartelijke groet, Diaken Bert Huitink.
LOCATIENIEUWS
Het locatienieuws, of zoals in de volksmond het parochieblaadje
genoemd, wordt vanaf juni niet meer samengesteld door Silvia
Grootelaar, maar door Ingrid Hamse-Lummen. Na bijna
vijfentwintigjaar werd het voor Silvia tijd het stokje over te dragen.
Jarenlang heeft Silvia het locatienieuws verzorgd: met nauwgezetheid
plaatste zij de berichten van het parochiebestuur en pastoraalteam en
natuurlijk de berichten uit onze eigen locatie. Ook berichten die soms
te laat werden aangeleverd wist zij altijd nog wel te plaatsen. Naast
het samenstellen van het nieuws maakte zij ook de kopieën van het
locatienieuws voor de parochianen uit onze geloofsgemeenschap. De
commissie van beheer heeft namens de geloofsgemeenschap naar
Silvia grote dank uitgesproken voor het vele werk dat zij voor onze
geloofsgemeenschap heeft verricht. We hebben dit ondersteund met
een attentie. Inmiddels heeft de overdracht naar Ingrid Hamse-
Lummen plaats gevonden. We wensen Ingrid veel plezier en succes
bij haar nieuwe taak. Commissie van
Beheer
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur.
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het
mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

De zomervakantie staat voor de deur en daarom een terugblik op het afgelopen werkjaar en vooruitblik op het nieuwe werkjaar van de Kinderkerk en Jeugdkerk.

De volgende Communicanten van Vasse doen op 26 juni 2021 hun eerste H. Communie:

Liza van der Aa          Dries Bossink
Bink Braakhuis           Duuk Braakhuis
Emma Droste             Tom Droste
Leon Elferink             Thijmen Frons
Rijk ter Haar               Fenne Haarhuis
June Hansté                Luuk de Keijser
Merle Koopman         Stijn Koopman
Suus Lenferink           Sam Masselink
Ludo Oude Alink        Phillip Oude Nijhuis
Mirthe Pouwel            Sophie Pouwel
Lot Scholten Linde     Len Spalink

Namens de parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd met jullie eerste H. Communie

VAN HUIS EN HAARD VERDREVEN
Beste parochianen,
Zondag 20 juni is het wereldvluchtelingendag.
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en
onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 79,5 miljoen mannen, vrouwen en
kinderen. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976
wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Vluchtelingen zijn
mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Ontheemden zijn op de vlucht in
eigen land.
Stichting Vluchteling biedt bij acute nood levensreddende noodhulp als
medische zorg, onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Maar ook bij
langdurige humanitaire crises kunnen mensen op hen rekenen, bijvoorbeeld
voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische
ervaringen. Stichting Vluchteling steunde in 2020 ruim 920.000
vluchtelingen verdeeld over 48 hulpprojecten in 24 landen in Afrika,
Midden-Oosten, Azië, Latijns-Amerika en Europa. In de komende jaren wil
Stichting Vluchteling zich onder andere richten op behandeling van
chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale
noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden om zo bij
te dragen aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de
vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling
organiseert gedurende het jaar door diverse events waaronder de
welbekende sponsorloop: ‘De nacht van de vluchteling’. Deze wordt dit jaar
voor de twaalfde keer georganiseerd. Dit keer in het weekend van zaterdag
11 op zondag 12 september 2021. In zes steden, te weten: Den Haag,
Haarlem, Arnhem, Tilburg, Utrecht en Rotterdam worden onvergetelijke
nachtelijke routes van 40 kilometer georganiseerd en loopt men om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen waar ook ter
wereld. Wil je meer weten over: ‘Stichting Vluchteling’ of wil je je
aanmelden voor ‘de nacht van de vluchteling’, of een donatie geven, ga dan
naar www.vluchteling.nl
Bidden kan ook: hiervoor kun je bijvoorbeeld het onderstaande gebed :
Getrouwe God,
Ik bid U voor hen die door oorlog en honger, natuurgeweld
en geloofsvervolgingen van huis en haard verdreven zijn.
Dat uw Geest hen mag troosten en helpen
en dat zij door de hulp van velen
een nieuw thuis en een nieuwe toekomst mogen vinden. Amen. Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Bertus Bos, Bennie Bos.
Woensdag 23 juni 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Harry Booijink.
Zaterdag 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur Vieringen Eerste
Communicanten m.m.v. het kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink.
Zaterdag 26 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het
Herenkoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: San Lohuis-Rolefes, Gerard Weersink, Anneke Lansink-Nieuwe
Weme, Herman Bouhuis, Gerard Wenneger, Mieke Hamse.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, o.o. Booijink-
Hesselink, Harry Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude
Luttikhuis, Bennie Bos.
Woensdag 30 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 4 juli 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Pastor Hein Booijink, Maria Weersink, overl.fam.leden Weersink-
Braakhuis, Santje en Toon Pegge-Kempers,
Herman Droste
KOREN
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Kinderkoor Geesteren.
Za. 26 juni 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Za. 26 juni 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Wilma Kempers.

-4-

ACOLIET
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 26 juni 19.00 uur: geen.
Zo. 4 juli 09.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 26 juni 15.00 uur en 17.00 uur: Ine Bos.
Za. 26 juni 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 4 juli 09.00 uur: Johan Steggink.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 6 juni € 41,00
Plaatsengeld/collecte 13 juni € 55,42
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 22 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor deze wijk is
Joke Beld, tel. nr. 680689.
DOPEN
Zondag 28 juni zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Jens Henk Guus Peters, zoon en broertje Danny, Suzan en Fien
Peters-Wesselink van De Veldekster 8 te Manderveen.
Zondag 4 juli zal door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap
worden opgenomen:
► Florien Saskia Agnes, dochter en zusje van Martijn, Karin en Julan
Nijhuis van De Dijnsel 25 te Albergen.

OVERLEDEN
Donderdag 10 juni is op 83-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan
Egbertus Johannes Gerardus Bos van de Booijinkstraat 24 te Vasse.
Woensdag 16 juni is Bennie na een plechtigheid op het crematorium te
Borne gecremeerd.
BEDANKT!!!
Na vier maanden in de Pancratiusparochie gewerkt te hebben neem ik
dankbaar afscheid. Ik ga weer aan het werk in de samenwerkende parochies
De Goede Herder, Heilige Geest en Heilige Jacobus en Johannes. Het
waren vier goede maanden waarin ik na bijna anderhalf jaar ziekteverlof
weer pastorale taken op heb kunnen pakken. Het was fijn om weer voor te
gaan in vieringen, deel te nemen aan de vergaderingen van het pastoraal
team en aan andere bijeenkomsten, pastorale gesprekken te hebben, een
ziekenzegen te geven en voor te gaan in een uitvaartviering. Ik maakte
kennis met de uitdagingen van pastoraat in coronatijd: online vergaderingen
(waarbij het handje dat je kunt opsteken heel handig is), vieringen zonder
kerkgangers die gestreamd worden, het pincet om communie mee uit te
delen, het askruisje uitstrooien op het hoofd, coronacoaches die alles in
veilige banen leiden. Dankbaar ben ik voor de ontmoetingen met
parochianen, voor hartelijke ontvangst door vrijwilligers en hun bereidheid
om mij wegwijs te maken, voor de goede gesprekken over wat er leeft.
Tijdens deze maanden heb een kijkje in de keuken kunnen nemen van de
Pancratiusparochie: het indrukwekkende sluiten van de kerk in Albergen
met de middag om afscheid te nemen van het kerkgebouw, de uitdaging om
na een jaar het dopen, de eerste heilige communie en het vormsel weer op te
pakken, vastenkalender en de paaspakkettenactie. Ik heb een parochie
gezien, die deel uitmaakt van de samenleving en die daarin verbinding
zoekt en samenwerking, die initiatieven ontplooit op diaconaal gebied en
die investeert in kinderen en jongeren met aantrekkelijke en laagdrempelige
activiteiten met een aansprekende inhoud. Er worden wegen gezocht om
samen te werken, wegen naar de toekomst ook wanneer kerken gesloten
worden, wegen om ondanks verschil van opvattingen in gesprek te gaan en
te blijven. Dat is bemoedigend en positief en biedt perspectief om met
elkaar verbonden te blijven in het geloof in Jezus Christus die is opgestaan
uit de dood en die ons samen met zijn Vader zijn Geest heeft gezonden als
een helper op onze levensweg .In het bijzonder gaat mijn dank uit naar het parochiebestuur en het pastoraal
team die mij de ruimte hebben gegeven om als pastor actief te zijn en zo
mijn zelfvertrouwen weer op te bouwen. Met name pastor Jacqueline
Meupelenberg en pastoor Casper Pikkemaat wil ik danken voor hun
begeleiding en steun.
God zegene jullie!

Pastoraal werker Annet Zoet.

MEDITATIEVE WOENSDAGAVOND WANDELING VANUIT DE
STIFTSKERK TE WEERSELO
Op woensdagavond 7 juli vindt weer een meditatieve wandeling plaats in
Noordoost-Twente. Nu vanuit de Stiftskerk Weerselo met als thema: ‘Los
van Corona’. Woensdagavond om 18.30 uur verzamelen de wandelaars zich
voor de Stiftskerk te Weerselo Na ontvangst bij deze prachtige kerk
wandelen we rondom Weerselo door open velden, door bossen met bomen
en struiken in vol ornaat. Velen zullen dan reeds zijn ingeënt maar
desondanks wandelen we op de voorgeschreven onderlinge afstand van
elkaar. Deze eerste wandeling na corona is kort – plm. 5 km. Onderweg is
volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld wat
corona met ons heeft gedaan, zowel thuis als met familie en kennissen. Er
zijn stilte momenten en misschien zang. Na deze wat kortere wandeling
schenken we koffie of thee in/bij het schooltje op het Stift. Deelname is
gratis – na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook
wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil
dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij
Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail
svp. ook even uw woonplaats vermelden.
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UITGESTELDE INFORMATIEAVOND VOORGENOMEN
KERKSLUITING VASSE
In september 2020 bracht het parochiebestuur van de H. Pancratiusparochie
het bericht naar buiten dat voor 2025, naast de kerk in Albergen, nog eens
vijf kerken aan de eredienst zullen worden onttrokken. In bijna alle
betrokken geloofsgemeenschappen heeft het parochiebestuur een
zogenaamde informatieavond gehouden. Op deze avonden werd het besluit
toegelicht en was er gelegenheid voor de parochianen om vragen te stellen
en hun emoties te uiten.

Bijna alle, want in de geloofsgemeenschap in Vasse heeft een dergelijke
informatieavond, aanvankelijk gepland op 19 oktober 2020, niet
plaatsgevonden. Op 17 oktober 2020 heeft het parochiebestuur – met
akkoord van de Commissie van Beheer Vasse – het volgende
gecommuniceerd: “In de laatste 48 uur hebben het parochiebestuur en de
Commissie van Beheer veelvuldig overleg gevoerd over het wel of niet
door laten gaan van deze bijeenkomst, in de wetenschap dat meerdere
sessies á dertig personen zouden moeten worden georganiseerd. De
Commissie van Beheer is van mening dat, gezien de huidige corona
maatregelen, de informatieavond geen doorgang kan vinden en vindt het
van belangrijk dat alle betrokkenen elkaars vragen en opmerkingen kunnen
delen. Het parochiebestuur vindt – met in acht neming van de corona
maatregelen – het van belang om deze wél door te laten gaan om de nodige
vragen en emoties, die nu leven onder de parochianen in Vasse, te
beantwoorden. Bovendien is een informatieavond ook onderdeel van de
procedure van het Aartsbisdom Utrecht.”
Het parochiebestuur heeft vervolgens in overleg met de commissie van
beheer besloten om voor de geloofsgemeenschap Vasse de informatie
schriftelijk en digitaal te verspreiden. Wel is afgesproken dat er, zodra de
corona maatregelen dat weer toestaan, alsnog een informatieavond voor de
parochianen gehouden zal worden.
Op dinsdag 29 juni zal deze uitgestelde informatieavond plaatsvinden. Door
de corona maatregelen van dit moment kan een beperkt aantal van
achtenzestig personen in de kerk worden toegelaten. Vandaar dat het
parochiebestuur kiest om op dinsdagavond 29 juni twee sessies te houden:
van 19.00 – 20.15uur en van 20.45 – 22.00uur. Aanwezig zullen zijn de
leden van het parochiebestuur en een afvaardiging van het pastoraal team.
In het eerste gedeelte van elke sessie zal informatie gegeven worden over
de achtergronden van de onttrekking aan de eredienst, vervolgens is er
gelegenheid tot vragen stellen.
Mocht u deel willen nemen aan deze voorlichtingsavond dan kunt u zich
opgeven.
Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het
beperkte aantal plaatsen.
Aanmelden kan via: secretaris.vasse@hpancratius.nl
of via 0541-680163 dagelijks tussen 18.00-20.00 uur
VERSOEPELING: AANTAL KERKGANGERS IN
VIERINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben verruimingen in de coronamaatregelen
aangekondigd, nadat dit eerder al door de overheid was gedaan. Deze
versoepelingen gaan in op zaterdag 5 juni a.s. en betreffen met name de
maximale bezettingen in onze kerken. Met ingang van de bovengenoemde
datum, is maximaal 15% van de normale bezetting toegestaan, mits de
gelovigen op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten en dit kerkgebouw
meer dan 300 zitplaatsen bevat. Voor kerkgebouwen onder de 300
zitplaatsen is de maximale bezetting opgeschroefd naar 50 personen, mits
ook zij op anderhalve meter plaats kunnen nemen van elkaar. Dit betekent
voor de kerkgebouwen in onze parochie het volgende:
Locatie Aantal zitplaatsen
Fleringen 53
Geesteren 85
Langeveen 53
Mariaparochie 84
Reutum 65
Tubbergen 78
Vasse 68
Vriezenveen 38

Deze aantallen gelden voor alle weekendvieringen, doordeweekse
vieringen, doopvieringen en andere liturgische vieringen in het
kerkgebouw. Voor uitvaartvieringen is al langer een uitzondering van 100
personen, mits zij op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.
De vraag is gesteld of met de toename aan versoepelingen ook Woord- en
Communievieringen door parochiële vrijwilligers is toegestaan; dit is helaas
nog niet mogelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben van meet af aan
gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn en dat daardoor de
maatregelen vrij nauwkeurig geformuleerd zijn, ook met betrekking tot het
uitreiken van de communie. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de
coronamaatregelen in vieringen ligt bij het pastoraal team, in het bijzonder
ook bij de pastoor. Het Aartsbisdom Utrecht heeft dan ook aangegeven om
de H. Communie vooralsnog alleen uit te reiken in vieringen, die door deze
leden van het pastoraal team worden voorgegaan.
Nog steeds gelden de basisregels van het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’, zoals vooraf reserveren, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Daarbij hoort ook nog steeds het aantal koorzangers, die
gesteld is op 4 personen (de verwachting is dat eind juni ook op dit terrein
meer versoepeld kan worden); een uitzondering vormen nu de kinderkoren
t/m 12-jarige leeftijd, daar zouden er meer kunnen zingen. Samenzang is
vooralsnog niet toegestaan.
Voor nu zijn dit de versoepelingen en aandachtspunten; wanneer daar
veranderingen in komen, zullen wij u hierover berichten.
Pastoraal team H. Pancratius parochie
ONLINE AANMELDEN VOOR VIERINGEN VERVALT
Met ingang van het weekend 19/20 juni a.s. komt het online reserveren voor
weekendvieringen te vervallen. Registratie van naam en telefoonnummer
bij de ingang van de kerk volstaat. Vriendelijk verzoek om in verband
hiermee tijdig aanwezig te zijn.
SAMEN WANDELEN IN DE OMGEVING VAN VASSE
We wonen in een prachtige omgeving met een schitterende natuur, waarin
we mooie wandelingen kunnen maken. Samen wandelen is gezellig en
brengt verbondenheid. De Pancratius commissie organiseert op 14 juli een
wandeling voor alle belangstellenden in en buiten de parochie in de
omgeving van Vasse. De lengte is 5 kilometer. We starten om 9.30 uur bij
de kerk. Er is onderweg volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Onderweg worden er enkele teksten gelezen ter inspiratie, onder anderen bij
het Maria kapelletje aan de Hooidijk. Na afloop is er gelegenheid om
koffie/thee te drinken op het terras van het parochiecentrum in Vasse.
Aanmelding is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
U bent van harte uitgenodigd!
Hartelijke groeten,
De Pancratius commissie :
Anne Bossink, Marian Groothuis, Ans Schothuis, Leo Stamsnieder, Johan
Steggink en pastoraal werker Christianne Saris
KERKBALANS 2021
Dit jaar is de Kerkbalans -actie voor het eerst niet begin februari maar in
april gehouden. Dit omdat het voor de meeste vrijwilligers een fijnere
maand is om de brieven rond te brengen.
De opbrengst van de KB-actie is bedoeld om alle kosten, die samenhangen
met het verzorgen van de erediensten in ons kerkgebouw, te bekostigen.
Dan moet je denken aan kosten voor de koren, de bloemen, de kaarsen en
administratiekosten. Evenals de kosten voor het onderhoud van het

kerkgebouw, de begraafplaats en het kerkplein enz. En daar hoort dus ook
een bijdrage in de lonen van de pastoor en de pastores bij. Al met al een
flinke kostenpost.
Nadeel dit jaar waren alle maatregelen die golden rondom corona, waardoor
het juist moeilijker was om de enveloppen weer op te halen. In de meeste
gevallen moesten de mensen de envelop zelf weer terug brengen. Daar
kwam nog bij dat de aankondiging van de sluiting van ons kerkgebouw
binnen nu en vijf jaar bij veel mensen de vraag opwierp of ze nog wel
wilden bijdragen.
Maar, de kerk is nog niet dicht in Vasse. Er worden gewoon erediensten en
woord- en gebed-diensten gehouden, voor zover dat is toegestaan i.v.m. de
nog geldende coronamaatregelen. Helaas reageren veel mensen alsof de
kerk al dicht is en willen niet meer bijdragen. Dat is jammer, omdat alles
staat of valt met de benodigde financiën. En alle gelden van de actie KB
zijn voor de eigen geloofsgemeenschap bestemd.
Maar een logisch gevolg van dit alles is, dat de opbrengst van KB-actie in
2021 een stuk lager is dan de voorgaande jaren. Globaal is op dit moment
rond de zes- en twintig duizend euro bijgedragen door de Locatie Vasse in
zijn geheel. Maar vergeleken met voorgaande jaren is er maar driekwart
binnengekomen. Met dit jaar veel meer mensen die de envelop niet
ingeleverd hebben, maar ook geen bijdrage hebben overgemaakt. Hopelijk
komt er na dit bericht van die mensen alsnog een bijdrage binnen. Omdat
we het met zijn allen zullen moeten doen!
LOURDESVIERING H. PANCRATIUS PAROCHIE 25-06-2021
Op vrijdag 25 juni a.s. organiseert de H. Pancratius parochie een Maria-
viering in de pastorietuin van Langeveen. Deze viering zal helemaal in het
teken staan van Lourdes.
De contactpersonen van het Lourdeswerk in de Pancratius parochie hebben
dit initiatief genomen, omdat bedevaarten naar Lourdes ten gevolge van de
coronacrisis al twee jaar niet meer mogelijk zijn. Van verschillende kanten
bereiken de contactpersonen vragen om – zij het in het klein – toch
aandacht te blijven geven aan Lourdes.
De pastorietuin van Langeveen leent zich bij uitstek voor een viering, met
elementen die gebruikelijk zijn in een normale bedevaart naar Lourdes.
Bovendien kunnen hier de geldende voorschriften met betrekking tot corona
in acht worden genomen. De viering is vrij toegankelijk; iedereen is van
harte welkom, bijzonder ook al diegenen die al vaker naar Lourdes zijn
geweest en het Lourdesgevoel toch weer even willen proeven. Maar ook
voor allen die wel gedachten hebben om eens een keer mee te gaan met een

bedevaart naar Lourdes zou dit een mooie opsteker kunnen zijn en vooral
ook voor de pelgrims die zich vorig jaar al hadden ingeschreven voor een
bedevaart naar het heiligdom in Zuid-Franrijk. De viering begint om 19.00
uur en wordt geleid door diaken Bert Huitink. Het themakoor Courage uit
Langeveen zal de viering met prachtige Marialiederen opluisteren. Na
afloop van de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen. Voor een
goede organisatie is opgave voor deze Lourdesviering gewenst. Opgave is
mogelijk via de website van de H. Pancratiusparochie- Meevieren:

Of via het centraal secretariaat: e-mail: info@hpancratius.nl
tel. 06-33564002
Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09:00 uur – 12:00 uur en 13:30 uur – 16:30 uur
donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Opgave is mogelijk tot vrijdag 25 juni, 12.00 uur.
VOORAANKONDIGING INZAMELINGSACTIE
(OUD)GEREEDSCHAP
Beste parochianen,
Begin oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd
voor hergebruik in ontwikkelingslanden.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar
ook tuin- en landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoei-
schaar, enz.)
-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laser-
printers, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Wat niet ingeleverd kan worden:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
In september volgt verdere informatie, via de informatiebladen en de
website van de parochie, over deze inzamelingsactie, over de exacte datum
en de inleverpunten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline
Meupelenberg, pastoraal werker. j.meupelenberg@hpancratius.nl
of tel. 06-20486904.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN DE H. PANCRATIUS
PAROCHIE
Dit najaar bieden de geloofsgemeenschappen van Albergen, Mariaparochie,
Fleringen, Tubbergen, Reutum, Geesteren, Langeveen en Vriezenveen aan
ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool de
mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan de Eerste Heilige
Communie. Ook kinderen, die niet op de plaatselijke
basisscholen zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden
van harte uitgenodigd voor deelname. De voorbereiding op de Eerste H.
Communie en de viering zullen dit najaar plaatvinden. Kinderen uit de
geloofsgemeenschap Vasse kunnen aansluiten bij andere locaties of
wachten tot 2022. Opgeven kan tot en met 2 juli 2021. Via email:
info@hpancratius.nl of 06-33564002. Duidelijk vermelden de naam van het
kind, volledig adres, emailadres en telefoonnummer.
HEILIG VORMSEL IN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Dit najaar bieden de geloofsgemeenschappen van Albergen, Mariaparochie,
Fleringen, Tubbergen, Reutum, Vasse, Geesteren, Langeveen en
Vriezenveen aan ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep 8 van de
basisschool en de kinderen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs
de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het H. Vormsel. Ook
kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en tot de
desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden van harte uitgenodigd voor
deelname. De voorbereiding op het H. Vormsel en de viering zullen dit
najaar plaatvinden.
Opgeven kan tot en met 2 juli 2021. Via email: info@hpancratius.nl of 06-
33564002. Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig adres,
emailadres en telefoonnummer.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES : dinsdag t/m 10.30 uur in het parochiecentrum of via e-mail

info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen)
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail
bij Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Beste parochianen,

Begin oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in ontwikkelingslanden. Lees hieronder meer

CST-2021-06 Vooraankondiging inzameling gebruikt gereedschap

 

De doop als eerste stap op de weg van het geloof
Een aantal weken geleden heeft het pastoraal team het dopen weer
hervat. Vanwege het feit dat er nog geen fysieke
doopvoorbereidingen plaats kon vinden, wordt er aan de ouders van
de dopeling gevraagd om een geloofsbrief te schrijven, naar
aanleiding van vragen die hen zijn toegestuurd. Voorafgaand aan de
viering vindt hierover een gesprek plaats met de betreffende pastor.
De brieven geven een heel goed beeld van wat de kerk voor de jonge
ouders betekent. Enkele citaten:  “Een plaats om tot rust te komen en
om na te denken over bepaalde zaken in het leven ”, “Verbondenheid
met de geloofsgemeenschap en met elkaar bij bijzondere
gebeurtenissen”, “Een gemeenschap van mensen die dezelfde
christelijke waarden belangrijk vinden”, “Een plaats waar je troost en
kracht kunt vinden en waar de waarden van het geloof worden
doorgegeven”.
Daarnaast is het boeiend om te lezen wat de ouders hun kinderen
willen meegeven:
“Geloof is iets waar je op moeilijke momenten steun uit kan halen”,
“Geloven in God geeft houvast in het leven” ,“Dankbaarheid voor
wat je hebt in het leven”, “Omzien naar elkaar en inzet voor de
samenleving”, “Respect voor elke mens, vooral voor degenen die niet
automatisch mee kunnen doen”,  “Niet veroordelend zijn”.
Deze uitspraken zijn in feite eigentijdse geloofsbelijdenissen van
jonge mensen. Zij geven aan dat Gods Geest nog steeds werkzaam is

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 6 en 13 juni 2021
Jaargang 48, week 23 en 24

-2-

in ons midden. Zij geven hoop en moed dat geloven ook iets is van
deze tijd.
Dat wij door deze ouders geïnspireerd mogen worden om verder te
gaan op de weg van het geloof. Dat we ons door onze eigen doop
verbonden mogen weten met God die ons kent en roept bij onze
naam. Die ons vraagt om iets te doen of te zijn, wat alleen wij kunnen
doen, omdat we allemaal uniek zijn. Dat we daarnaast verbonden
blijven met elkaar als geloofsgemeenschap en creatief durven te
zoeken naar nieuwe wegen op weg naar de toekomst.
Hartelijke groeten,
Christianne Saris, pastoraal werker
Zondag 6 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Marie Stevelink-Lansink.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus
Wenneger-Meijer, Gerrit Niehof.
Woensdag 9 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de
kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 13 juni 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Gerard Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer,
overl.fam.leden Koopman-Sand, Harry Booijink, Jan en Ria Oude
Vrielink-Boksebeld, Truus Masselink-Meijer (nms. de KBO), Harrie
Groothuis, o.o. Steggink-Kamphuis, overl.fam.leden Steggink
(M’veen).
Woensdag 16 juni 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de
kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

-3-

Zaterdag 19 juni 19.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Bertus Bos.
KOREN
Zo. 13 juni 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 19 juni 19.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Zo. 13 juni 09.00 uur: Ben Demmer.
Za. 19 juni 19.00 uur: Marieke Hansté.
ACOLIET
Zo. 13 juni 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 19 juni 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 13 juni 09.00 uur: Ine Bos.
Za. 19 juni 19.00 uur: Jan Veldhuis.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden
opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Plaatsengeld/collecte 22 mei Pinksteren € 35,70
Collecte Ned. Missionarissen € 49,20

-4-
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 23 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Booijinkstraat/Manderseweg. De contactpersoon voor
deze wijk is Joke Beld, tel. nr. 680689.
‘OPGROEIEN MET ZORG’
In Twente groeit 1 op de 5 kinderen op als jonge mantelzorger. Jonge
mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek
of beperkt gezinslid. Dit kan bijvoorbeeld een broer met autisme zijn,
een zus met ADD, een vader met psychische problemen of een
moeder met een chronische ziekte. Veel van hen helpen mee om de
boel thuis draaiende te houden, missen soms onbewust een stukje
zorg en aandacht en maken zich gemiddeld meer zorgen over hun
bijzondere papa, mama, broer of zus. Daarom wordt van 1 t/m 7 juni
de Week van de Jonge Mantelzorger georganiseerd. Gedurende deze
week wordt er in heel Nederland aandacht gevraagd voor jonge
mantelzorgers.
Met JMZ Go! vinden wij dat deze week uitgebreid gevierd moet
worden om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de
uitdagingen, die jonge mantelzorgers tegenkomen in hun jonge leven.
Bij het horen van het woord mantelzorg denken de meeste mensen
namelijk nog steeds aan het zorgen voor oudere mensen. Echter heeft
mantelzorg ook veel impact op jonge kinderen. Daarom delen we
gedurende week verschillende ervaringsverhalen van jonge
mantelzorgers via social media. Zijn we daarnaast aanwezig op
diverse (basis)scholen met de themadag Geboeid, waarbij het
levensverhaal van jonge mantelzorger Roos centraal staat
( www.projectgeboeid.nl ). Ook initiëren we samen met Tactus en
Mediant de Twentse Week van de jonge mantelzorger
( www.mantelzorgweek.nl ), waarop alle organisaties die jonge
mantelzorgers ondersteunen in Twente te vinden zijn. En tot slot
organiseren we op 5 juni een speciale grote verwendag voor jonge
mantelzorgers in samenwerking met serviceclub Inner Wheel uit
Enschede. Het is ons doel om met JMZ Go! jongeren zo onbezorgd
mogelijk te laten opgroeien. Niet omdat we vinden dat jonge

-5-

mantelzorgers zielig zijn of dat mantelzorg per definitie een probleem
is. Juist helemaal niet, je mantelzorgt voor iemand waar je super veel
van houdt, maar als je opgroeit zorgt het soms ook voor vragen, die je
niet altijd zomaar stelt. Bovendien is het fijn om anderen te
ontmoeten die je niets hoeft uit te leggen, omdat ze dezelfde dingen
mee maken als jij. Laagdrempelig, positief, vol humor en
gezelligheid dat is de manier waarop we werken! In Twente doen we
dat in de gemeenten Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Enschede en
in de gemeente Losser en gemeente Dinkelland en Tubbergen als
onderdeel van Fundament Losser en Stichting Welzijn Tubbergen en
Dinkelland. Buiten Twente zijn we onder andere actief in Zwolle,
Utrecht, Amersfoort en sinds kort in Ede.
Herken je je in het bovenstaande? Meld je dan bij ons aan en ga
gezellig mee met onze maandelijkse verwenactiviteiten, doe een
cursus, ga activiteiten ondernemen met een ervaringsmaatje of maak
een wandelgesprekje met één van onze coaches. Wil je meer weten
over onze mogelijkheden schrijf je dan in voor onze mailinglijst of
kijk op  www.jmz-go.nl .
APPEN MET PANCRATIUS!
Zoals u wellicht al hebt gelezen heeft de H. Pancratius parochie sinds
kort een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik
zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is
een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is
ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het
informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een
aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine
Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.
In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de
wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de
agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u
een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist
bij dringende informatie kan dit van belang zijn.
Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich
aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de
Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen)

-6-

en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en
geboortedatum door te geven aan ons secretariaat:
info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden:

CANTORCURSUS BINNEN ONS BISDOM
In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van
de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name
door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen
ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische
muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in
de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.
Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een
gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de
functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale
ondersteuning van het liturgische moment.
De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de
intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een
cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde:
de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een
muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen
van stemvorming.
Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus
worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-
(inclusief lesmaterialen).
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
ZINGENDE JEUGD IS SLIMMER!
Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint
Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag
voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende
jeugd is slimmer”.

-7-

Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel
schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport
is voor het lichaam, is zingen voor het brein.
De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze
liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor
deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren
graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.
Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan
houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en
jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die
specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden
ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen
zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire
in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden. De dag wordt
geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en
het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie
Ede-Wageningen.
De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint
Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur),
en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend
koor.
Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
ORIËNTATIE- EN BASISCURSUS KOORDIRECTIE
Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met
de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op
verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat
uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van
ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden
van dit jaar, docent is Ronald de Haan
De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige,
koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden
van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het
ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het

-8-

benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te
maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde
programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een
verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige
algemene muziekleer.
Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden,
waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus
wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij
bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail:  sintcaecilia@aartsbisdom.nl
INFORMATIEAVOND OMTRENT SLUITING KERK VASSE
Vorig jaar september kondigde het parochiebestuur van de H.
Pancratius parochie aan het besluit te hebben genomen om naast de
kerk in Albergen nog eens vijf kerken aan de eredienst te onttrekken.
Na deze aankondiging heeft het parochiebestuur in bijna elke
geloofsgemeenschap een informatiebijeenkomst gehouden om het
besluit toe te lichten. In Vasse kon dat op 19 oktober 2020 niet
doorgaan, omdat de situatie rondom corona aan het verslechteren
was. Het parochiebestuur heeft toen in overleg met de commissie van
beheer besloten de bijeenkomst uit te stellen. Omdat eind oktober nog
steeds niet duidelijk was op welke termijn een bijeenkomst wél
mogelijk zou zijn, is besloten om in Vasse de informatie digitaal en
schriftelijk te verspreiden (brochure “geloof is niet van steen: bouwen
aan Mijn Kerk 2030”). In december 2020 heeft u deze brochure
ontvangen. Met het parochiebestuur is afgesproken dat er uiteindelijk
alsnog een informatiebijeenkomst plaats zal vinden. Nu de situatie
rond corona weer versoepelingen toestaat heeft het parochiebestuur,
in overleg met de commissie van beheer, besloten om de uitgestelde
informatiebijeenkomst te houden op dinsdag 29 juni. Noteer vast
deze datum, verdere bijzonderheden volgen op een later tijdstip.
Commissie van beheer

De laatste activiteit van dit seizoen is voor kids die nu in groep 6 en 7 zitten. Jullie zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de eigentijdse activiteiten van Rock Solid Junior op vrijdag 18 juni a.s. om 18.30 uur bij de basiliek te Tubbergen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je dan op via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl (Opgave kan tot 1 juni a.s.) Of voor meer informatie mag je ook contact opnemen met diaken Bert Huitink: 06-20432661