Pancratius parochie: kerkelijk leven op anderhalve meter

Door de afgekondigde versoepeling van de maatregelen tegen het corona virus door de Nederlandse regering, kunnen ook de kerken voorzichtig gaan kijken naar een aanpassing van de reeds bestaande richtlijnen. De H. Pancratius parochie zal vanaf 14 juni mondjesmaat gelovigen toelaten tot de zondagse vieringen; dit beperkt zich in eerste instantie tot de vieringen in de Sint Pancratiusbasiliek in Tubbergen.

De H. Pancratius parochie heeft daartoe protocollen mogen ontvangen van de Nederlandse Bisschoppen, die in samenspraak met het RIVM zijn opgesteld. Met ingang van 14 juni zullen maximaal 30 personen worden toegelaten in de basiliek, met in achtneming van de algemene corona maatregelen. Parochianen uit de gehele parochie kunnen zich vanaf 8 juni telefonisch aanmelden voor de vieringen; daarvoor is een apart nummer beschikbaar gesteld (06-83347203) en drie contactmomenten (maandagavond 19.00-20.00uur, woensdagavond 19.00-20.00uur en vrijdagochtend 10.00-11.00uur). Wanneer het maximale aantal is bereikt, zullen mensen op de wachtlijst komen te staan en mogelijk worden aangemeld voor de eerstvolgende viering; of zij worden bij een afmelding gebeld om alsnog aanwezig te zijn. Vrijwilligers hebben zich beschikbaar gesteld om alles in goede banen te leiden, zowel aan de telefoon als in de kerk.

Het pastorale team en het parochiebestuur houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, om te kijken wanneer verdere uitbreiding van kerkgangers en kerkplekken mogelijk is.

De zang door koren is helaas nog niet mogelijk, omdat er nog steeds onzekerheid bestaat over de verspreiding van het coronavirus via druppels of via aerosolen door (luid) te zingen. Op dit moment is er nog geen eenduidig beeld over de risico’s die vast zitten aan de circulatie van (geïnfecteerd) mondvocht via zang in de ruimte. Van diverse kanten wordt eraan gewerkt om helderheid te verschaffen, om tot aanpassingen van de maatregelen te komen.

Vieringen van het doopsel worden opgeschort tot de maand september en de richtlijnen rondom uitvaarten blijven vooralsnog ongewijzigd. In een eerder stadium is door het pastorale team al besloten om de voorbereidingen en vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel door te schuiven naar het nieuwe schooljaar.
 

Hoop op leven
Beste parochianen, de zin ‘Breek die muren af, breek die deuren open, laat er voor de mensen hoop op leven zijn’ komt uit het lied: ‘Wat zou de wereld anders zijn’, dat door vele jongerenkoren jarenlang werd gezongen.
Wat zouden ook wij graag deuren willen openbreken, want we willen weer naar buiten, ademhalen, elkaar ontmoeten, ons oude leventje weer oppakken. Niet meer opgesloten zitten in onze eigen woning omdat de coronacrisis ons in de greep houdt. Geen glazen wand of raam meer als bescherming tussen elkaar, geen beschermende handschoenen meer bij een aanraking. Geen masker en mondkap meer tijdens de verzorging, geen angst meer om besmet te raken.
Wat zouden wij graag die coronadeur die ons van elkaar scheidt open willen breken. Wat zouden we graag afscheid nemen van de anderhalve meter afstand. Wat zouden we graag die arm weer om de schouder van iemand leggen, een dierbare een zoen geven, iemands hand vasthouden, een knuffel geven, wat zouden we elkaar graag weer ontmoeten. Maar zover is het helaas nog niet. En wat die anderhalve meter afstand betreft: ‘Ach’, zei iemand in afgelopen week tegen mij, ‘Ik ben niet ziek, ik voel me goed, ik houd me er niet zo streng aan als jij dat doet.’ Het voelde alsof ik me moest verantwoorden, me moest verdedigen, omdat ik wel die afstand houd. Het voelde niet fijn maar ik blijf afstand houden, hoe moeilijk én hoe lastig het soms ook is.
Zeker is, dat onze wereld niet meer dezelfde zal zijn na de coronacrisis, daarvoor heeft het te diep ingegrepen in onze levens, in onze families, onze samenleving. Vele mensen hoor ik zeggen: ’Ik ga het na de crisis anders doen, minder afspraken, meer vrije tijd, minder vergaderen, minder avonden weg.’ Ik hoor ook zeggen: ‘De economie moet weer draaien, het heeft lang genoeg geduurd. Dit kunnen we op deze manier niet meer volhouden.’
Ik hoop dat ons ‘normale’ leven, in de komende weken en maanden langzaam maar zeker weer gestalte mag gaan krijgen. Dat velen uit hun isolement kunnen treden. Dat we samen de juiste keuzes blijven maken, in ons eigen leven maar ook in het leven samen met anderen. Ruimte nemen daar waar het kan, een pas op de plaats waar nodig. Dit, maar ook veel wijsheid, is wat ik ons allen daarbij toewens.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Pinksteractie
Jaarlijkse actie voor de missie
Het belang van missie
Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Voorbeeld van een missionair werker is Inge Kuiphuis uit Geesteren. Zij zet zich in Guatamala in voor vrouwen en jongeren om hen weerbaarder te maken en hen door een betere opleiding meer kans te geven op een baan.
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt WNM het missiewerk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en belangstellenden.
Geloven in de ander. Samen één missie!
Missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt deze bevlogen mannen en vrouwen financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen blijven inzetten voor hun medemens. Gesterkt en geïnspireerd door het geloof maken zij zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in de wereld lijden te verlichten en te bouwen aan een rechtvaardige wereld.
Pinksteractie 23 t/m 31 mei 2020
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) wil onze missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun wereldwijde missie. Ook in 2020 kunt u met uw bijdrage het verschil voor hen maken. Uw steun door uw donatie is daarbij onmisbaar. De WNM hoopt van harte op uw betrokkenheid.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL30RABO0171211111 ten name van Week Nederlandse Missionaris te Den Haag.
Hartelijk dank voor uw bijdrage
MOV groepen H. Pancratius parochie
Jacqueline Meupelenberg
Pastoraal werker H. Pancratius parochie
Tel. 06-20486904
j.meupelenberg@hpancratius.nl

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.

Woensdag 20 mei jl. hebben wij de protocollen ontvangen die door de bisschoppen zijn vastgesteld ten behoeve van de publieke vieringen in alle kerken en instellingen naar aanleiding van de persconferentie inzake de versoepeling van de coronamaatregelen.

De uitvoering van deze protocollen voor onze parochie vergt de nodige voorbereiding om op een veilige manier te kunnen vieren. Hiervoor dient een stappenplan te worden ontwikkeld waaraan op dit moment volop gewerkt wordt.

Het pastorale team heeft besloten om met ingang van zondag 14 juni weer publieke vieringen te gaan verzorgen. Vooralsnog alléén op zondag om 10.30 uur in het eucharistisch centrum, de basiliek te Tubbergen. In deze vieringen zijn parochianen vanuit alle locaties van onze parochie van harte welkom. Er zal een aanmeldlijst worden gehanteerd, voorlopig tot maximaal 30 personen.

Het pastorale team houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra dit mogelijk is, zal het aantal personen per viering en/of het aantal locaties binnen onze parochie waar gevierd wordt, worden uitgebreid.

In alle locaties zullen vooralsnog geen gebedsvieringen en doordeweekse vieringen plaatsvinden.

Het is mogelijk om intenties op te geven voor de eucharistievieringen in Tubbergen met ingang van 14 juni. Deze intenties kunt u vanaf 3 juni alleen opgeven bij het lokale secretariaat van Tubbergen op woensdagochtend van 9.00 uur – 11.00 uur. Telefoon: 0546-621238 of e:mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Verdere informatie, ook m.b.t. het aanmelden voor de vieringen, volgt zo spoedig mogelijk via de website, de informatiebladen, Op en Rond de Essen en de social media van de parochie.

Met vriendelijke groet,

Het pastorale team H. Pancratius Parochie

Pastor Linh met emeritaat

De maand mei betekent voor pastor Linh niet alleen de Maria maand, verwijzend naar de moeder van de Heer die hem gedurende zijn priesterschap en leven zo dierbaar is geworden en aan wie hij al zijn gebeden, zorgen en vragen heeft mogen toevertrouwen. De maand mei is voor hem ook de maand waarin hij met emeritaat is gegaan; “met pensioen” zoals we dat in ons normale taalgebruik zeggen.

Zo’n vijftien jaar geleden kwam hij in onze Pancratius parochie, met Mariaparochie – juíst Mariaparochie – als zijn thuisbasis. Sindsdien heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor mensen, rekening houdend met zijn toch ook kwetsbare gezondheid. Hij toonde zich een hartverwarmende en betrokken herder; menigeen heeft hij versteld doen staan met zijn enorme geheugen. Zijn omgang met mensen en zijn woorden bij welke gelegenheid dan ook waren doorspekt van het geloof dat elk mens een beeld is van Gods liefde en dat elk mens het daarom waard is om geliefd te worden.

De laatste jaren kreeg hij op persoonlijk vlak te maken met het verlies van zijn ouders en zijn zus in Vietnam, allen met wie hij een bijzondere band had. Dit heeft het toeleven naar zijn pensioen ook beladen gemaakt; dat hebben wij van dichtbij wel gemerkt. Pastor Linh heeft aangegeven te willen onderzoeken of een toekomst in zijn geboorteland tot de mogelijkheden behoort, nu hij geen verplichtingen heeft aan onze parochie. Dat betekent dus dat onze parochie geen beroep meer op hem kan doen. Dat is natuurlijk jammer, maar wel te respecteren.

De omstandigheden van nu maken dat een mooi afscheid van pastor Linh er niet in zit; de normale omgangsvormen – handen schudden is pastor Linh’s handelsmerk – en een grote hoeveelheid mensen bij elkaar, kunnen vanwege de corona maatregelen nog niet. In overleg met pastor Linh is er dan ook voor gekozen om volgend jaar, wanneer de omstandigheden het toelaten, zijn afscheid te vieren. Parochianen die nu al als een blijk van waardering hem alle goeds en zegen willen toewensen, kunnen dat door middel van een kaartje doen. Zijn adres is: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Middels deze weg, willen wij pastor Linh bedanken voor zijn inzet voor onze H. Pancratius parochie en wensen hem alle goeds, geluk én zegen voor zijn toekomst. Wij hopen dat hij dit mag beleven te midden van zijn familie en vrienden.

Pastoraal Team, parochiebestuur en administratie H. Pancratius parochie

Een nieuwe lente, een nieuw geluid….

Beste parochianen,
De tijd dat we minder samen zijn en meer op onszelf zijn aangewezen, duurt al een aantal weken.
Ik hoor van verschillende mensen dat het hen ook wat brengt.
Dat de verplichte rust hen ook rustiger maakt.
Dat het leven voor de corona wel erg veel van hen vroeg.
Teveel vergaderingen, teveel activiteiten, teveel verplichtingen.
Daardoor liepen ze aan zichzelf voorbij. Er was een te groot accent op “moeten” en te weinig op “mogen”. Ik denk dat we allemaal wel tot de conclusie komen dat we meer rust en ruimte nodig hebben dan voorheen het geval was. Ruimte om te ontvangen, te luisteren, te bewonderen en te genieten. De coronatijd geeft ons dus ook nieuwe inzichten. Dat wij die inzichten mogen koesteren en met de opgedane wijsheid ons samenleven straks , als alles weer begint, mogen verbeteren. Dat God ons mag helpen onze Geest te vernieuwen!
Daartoe wil ik besluiten met twee strofen uit het lied:
“Wil de toekomst vrede brengen”
Wil de toekomst vrede schenken, Heer, neem ons dan bij de hand,
vernieuw met uw Geest ons denken, leid ons naar het nieuwe land.
Waar gerechtigheid zal wonen, ieder mens tot leven komt.
Laat vandaag opnieuw beginnen, al wat recht doet uw Verbond.
Leer ons kiezen voor het leven, zorgen voor wat groeit en bloeit.
Zuiver laten lucht en regen, schenk uw Geestkracht onvermoeid.
Dat wij ons tot U bekeren, doe ons luisteren naar uw Woord.
Om uw Schepping te beheren, zoals dat bij mensen hoort.
Hartelijke groeten, Pastoraal werker Christianne Saris

Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

GEBOREN
Wij feliciteren Roy, Maureen en Saar aan de Stegge van de Lageveldsweg 2 met de geboorte van hun dochter en zusje
Jet Marie Sien. Jet is geboren op woensdag 29 april 2020.

OVERLEDEN
Zaterdag 2 mei is op 91-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Susanna Geertruida Blankenvoort-Bels. Voor Truus heeft donderdag 7 mei de plechtige uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

KLEUR JE DUIF VOOR DE KINDERKERKVIERING VAN PINKSTEREN
De kinderkerk viert Pinksteren, geen viering waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn, de viering van Pinksteren zal worden opgenomen en via de website van de parochie kunnen gezinnen thuis naar deze viering kijken. Wij als werkgroep kinderkerk willen graag dat er toch iets van de kinderen zelf aanwezig mag zijn. Bij Pinksteren hoort een duif. Waarom nu de duif? De Heilige Geest kwam op aarde met het Pinksterfeest, dat is waar we bij stil staan. De duif staat voor de Heilige Geest. Daarnaast is de duif een teken van vrede, hoop en toekomst. Ik wil jullie ouders en kinderen vragen om een duif te tekenen, of je gaat op de computer kijken voor een mooie duif, of je knipt de duif uit. Maak er een gekleurde duif van, schrijf jouw voornaam op de duif en stuur deze naar: Pastor van de kinderkerk Bachstraat 49 7651MS Tubbergen.
Als jij een gebedje hebt voor de viering dan mag je deze meesturen en zal ik gebruiken in de viering. Ik neem jullie duiven mee naar de kinderkerkviering van Pinksteren en zal ze ophangen. Zo zijn jullie als de adem van God aanwezig bij de kinderkerk. Ouders een mooie opdracht voor de meivakantie. De duiven kunt u insturen t/m vrijdag 22 mei. Ik zou het bijna vergeten!!! Wij vieren op locatie, wij zijn welkom bij het kinderdagverblijf Bambino, wij gaan naar de buitenboel in Reutum. Voor info kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/ en via KerkTV – Herhaling bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/
Delen van dit bericht stellen wij op prijs.
KINDERKERK WIL GRAAG ADRESSENBESTAND.
Beste ouders,
Onze kinderkerk is de laatste twee tot drie jaar gegroeid, daar zijn wij blij mee. De kinderkerk leeft! Graag zouden wij een adressenbestand hebben van de gezinnen die naar de kinderkerk komen.
Waarom hebben wij dat nodig?
Om gezinnen uit te nodigen voor kinderkerk vieringen,
u te berichten over nieuws vanuit de Kinder- en Jeugdkerk,
u meenemen richting de toekomst en daarover informeren.
We willen snel en direct met ouders communiceren.
Dit adressen bestand zal NIET gebruikt worden voor andere doeleinden en is strikt vertrouwelijk voor de kinderkerk.
Wilt u op de hoogte blijven van onze kinderkerk geef adres en mailadres aan ons door middels ons eigen mail adres kinderkerk@hpancratius.nl en uiteraard de namen van de kinderen.
Samen willen wij met gezinnen werken aan ons geloof, geloof levendig houden. Ik hoop dat u mee wilt doen.
Wij hebben voor de zomervakantie nog een verrassing in petto voor de allerkleinsten, dat willen wij op ‘afstand’ komen brengen. Daar hebben wij adressen voor nodig. Vergeet niet de viering van Pinksteren, stuur duiven in, u kunt de kinderkerk viering zien via de website van de parochie.
Hartelijke groeten, Namens de werkgroep,
Diaken Bert Huitink 06-20432661

VIER THUIS MEE MET DE JEUGDKERK De Kruisweg van de Jeugdkerk is tijdens de Paasdagen digitaal goed bezocht. Zo konden wij gezinnen bij de hand nemen in deze dagen van afstand houden. Voorlopig kunnen wij niet samen komen om te vieren. De Jeugdkerk gaan door met op afstand vieren.
Op zaterdag 9 mei kunt u om 19.00 uur via de KerkTV zich aansluiten bij de jeugdkerkviering, die wordt gehouden in de basiliek te Tubbergen waarin pastoraalwerker Meupelenberg en diaken Huitink zullen voorgaan. Deze viering heeft als thema ‘werken aan je toekomst’. Inge Kuiphuis, onze missionair werker, zal onze gast zijn. Er zullen een viertal kinderen worden uitgenodigd. Inge zal op ‘afstand’ met hen in gesprek gaan over het werken aan je toekomst zoals dit bij ons kan en in Guatemala waar zij werkzaam is.
De Jeugdkerkviering kan rechtstreeks worden bekeken via
KerkTV – Tubbergen op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur en op een later tijdstip via KerkTV – herhaling – bij alle locaties.: http://pancratius.kerkentv.nl/
Wees welkom, vier thuis met ons mee.

Missionair werk vanuit Nederland
Ik, Inge Kuiphuis was tijdens de vastenperiode in Nederland om te vertellen over het eigendoelenproject van de Vastenactie voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Door het Coronavirus kan ik voorlopig niet terug naar Guatemala en werk ik vanuit Nederland. Gelukkig kan ik ook vanuit Nederland nog veel doen, misschien nog wel meer dan in Guatemala. Want daar zijn de maatregelen strenger dan in Nederland en de internetmogelijkheden beperkter.
Ook in Nederland doen we wat mogelijk is om het streefbedrag voor het vastenactieproject ‘Werken aan een veilige toekomst’ bij elkaar te krijgen. Zo wordt er een jeugdviering georganiseerd op zaterdag 9 mei om 19.00 uur, die via kerktv wordt uitgezonden. Tijdens deze viering stellen vier kinderen mij vragen over het project en het werken in Guatemala. Daarnaast hebben we met een aantal jongeren van Rock Solid een whatsappgroep opgezet waarin zij mij vragen kunnen stellen over het werk en het leven in Guatemala.
Ook kunt u originele spulletjes/ cadeautjes kopen uit Guatemala. Deze zijn gemaakt door jongeren en vrouwen aldaar. Ook kun je wenskaarten bestellen om het project te ondersteunen.
Voor alles geldt, tot zolang de voorraad strekt.
Bestellingen zijn exclusief verzendkosten. Bezorging binnen de parochie is gratis.
Interesse: stuur een mail naar inge.kuiphuis@mtc.org.gt.
Op mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com staat ook een foto van de producten met de prijzen.

 

Doneren kan ook, naar bankrekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
O.v.v. projectnummer 401397

Beste ouders,
Onze kinderkerk is de laatste twee tot drie jaar gegroeid, daar zijn wij blij mee. De kinderkerk leeft!
Graag zouden wij een adressenbestand hebben van de gezinnen die naar de kinderkerk komen.

Waarom hebben wij dat nodig?
Om gezinnen uit te nodigen voor kinderkerk vieringen, u te berichten over nieuws vanuit de Kinder- en Jeugdkerk, u meenemen richting de toekomst en daarover informeren. We willen snel en direct met ouders communiceren.

Dit adressen bestand zal NIET gebruikt worden voor andere doeleinden en is strikt vertrouwelijk voor de kinderkerk.

Wilt u op de hoogte blijven van onze kinderkerk geef adres en mailadres aan ons door middels ons eigen mail adres kinderkerk@hpancratius.nl en uiteraard de namen van de kinderen.

Samen willen wij met gezinnen werken aan ons geloof, geloof levendig houden. Ik hoop dat u mee wilt doen.

Wij hebben voor de zomervakantie nog een verrassing in petto voor de allerkleinsten. Dat willen wij op ‘afstand’ komen brengen. Daar hebben wij adressen voor nodig.

Vergeet niet de viering van Pinksteren, stuur duiven in, u kunt de kinderkerk viering zien via de website van de parochie.

Hartelijke groeten,
Namens de werkgroep,
Diaken Bert Huitink
06-20432661

KLEUR JE DUIF VOOR DE KINDERKVIERING VAN PINKSTEREN

De kinderkerk viert Pinksteren, geen viering waar kinderen bij aanwezig kunnen zijn, de viering van Pinksteren zal worden opgenomen en via de website van de parochie kunnen gezinnen thuis naar deze viering kijken.

Wij als werkgroep kinderkerk willen graag dat er toch iets van de kinderen zelf aanwezig mag zijn. Bij Pinksteren hoort een duif. Waarom nu de duif? De Heilige Geest kwam op aarde met het Pinksterfeest, dat is waar we bij stil staan. De duif staat voor de Heilige Geest. Daarnaast is de duif een teken van vrede, hoop en toekomst.

Ik wil jullie ouders en kinderen vragen om een duif te tekenen, of je gaat op de computer kijken voor een mooie duif, of je knipt de duif uit. Maak er een gekleurde duif van, schrijf jouw voornaam op de duif en stuur deze naar:
Pastor van de kinderkerk, Bachstraat 49, 7651 MS Tubbergen.

Als jij een gebedje hebt voor de viering dan mag je deze meesturen en zal ik gebruiken in de viering.

Ik neem jullie duiven mee naar de kinderkerkviering van Pinksteren en zal ze ophangen.
Zo zijn jullie als de adem van God aanwezig bij de kinderkerk.

Ouders een mooie opdracht voor de meivakantie.

De duiven kunt u insturen t/m vrijdag 22 mei.

Ik zou het bijna vergeten!!! Wij vieren op locatie, wij zijn welkom bij het kinderdagverblijf Bambino, wij gaan naar de buitenboel in Reutum.

Voor info kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website  van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/ en via KerkTV – Herhaling bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/

Delen van dit bericht stellen wij op prijs.

De Heer ontmoeten: overal
De twee Emmaüsgangers ontmoeten Jezus onderweg wanneer ze teruggaan naar hun geboorteplaats. Ze waren bedroefd, teleurgesteld en wanhopig, want hun Rabbi Jezus is aan het kruis gestorven. Maar de Heer leeft, Hij is verrezen, Hij gaat naar de Zijnen toe waar ze ook zijn. Hij ziet hun verdriet, Hij komt hen nabij, Hij draagt hun lasten mee en verlicht hun ziel door Zijn aanwezigheid. Ja, met de levende Jezus samenzijn beleef je de tijd als vrede, zelfs in deze periode van de coronacrisis. Want vrede is verbonden zijn met de bron van het bestaan, van genezing waarin je leeft ondanks gevaarlijke pandemie of ondanks dreigende haat en discriminatie, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst…… Het initiatief en motief voor deze ontmoeting ligt bij God, die liefde is. En de deur naar Zijn rust en vrede staat voor ieder van ons open, alleen moeten wijzelf ontvankelijk en toegankelijk blijven, zoals de twee leerlingen. “Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug” (Lc. 24,33). Dat wil zeggen, dat wij erkennen, dat we God nodig hebben, dat wij geloven dat enkel God ons redden kan, en dat wij aanvaarden dat wij nederig en klein moeten zijn tegenover Zijn grootheid en barmhartigheid. Want onderweg hebben we geleerd, dat we vanwege het gebrek aan het contact met de levende Heer steeds armer worden van geest, van rust en van vrede…… Ons leven gaat dan meer gebukt onder zware lasten en zorgen, én het krijgt eenzaamheid en verbittering door onze eigen hoogmoed en eigen belangen omdat we alleen verder willen gaan: zonder God, zonder licht, zonder zegen. Daarom mogen wij in deze bijzondere paastijd blij zijn, dat de levende Heer altijd met ons is. Hij blijft ons nabij tot aan de voleinding der wereld. Dankzij Zijn nabijheid mogen wij voor elkaar een bron van vrede en vreugde zijn. Overal kunnen wij de Heer ontmoeten tot een nieuw leven, een goed begin en een stralende lente 2020… En in verbondenheid gaat ons gebed nog steeds naar de overledenen aan het coronavirus, hun nabestaanden en onze zorgverleners. Pastor Linh

Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Beste parochianen,
Op dit moment is het gezien de corona crisis voor het pastorale team niet mogelijk om pastorale zorg te bieden in de vorm van de gebruikelijke huisbezoeken. Bij hoge uitzondering wordt een huisbezoek gepland. De beoordeling hiervan ligt bij de leden van het pastorale team zelf, met inachtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 16.00-17.00 uur voor een telefonisch gesprek. Voor de pastorale zorg in de weekenden kan de weekwacht gebeld worden tel. 06-20430155. Zij zullen dan contact opnemen met de dienstdoende pastor.
Met vriendelijke groet, Pastoraal team H. Pancratius parochie.

VIER THUIS MET DE KINDER EN JEUGDKERK MEE
De Kruisweg van de Jeugdkerk en de Paasviering van de Kinderkerk zijn tijdens de Paasdagen digitaal goed bezocht. Zo konden wij gezinnen bij de hand nemen in deze dagen van afstand houden. Voorlopig kunnen wij niet samen komen om te vieren. De Kinder- en Jeugdkerk gaan door met op afstand vieren.
Op zaterdag 9 mei kunt u om 19.00 uur via de KerkTV zich aansluiten bij de jeugdkerkviering, die wordt gehouden in de basiliek te Tubbergen. Deze viering heeft als thema ‘werken aan je toekomst’. Inge Kuiphuis, onze missionair werker, zal onze gast zijn. Er zullen een viertal kinderen worden uitgenodigd. Inge zal op ‘afstand’ met hen in gesprek gaan over het werken aan je toekomst zoals dit bij ons kan en in Guatemala waar zij werkzaam is.
Met Pinksteren, zondag 31 mei, zijn de deuren van de kinderkerk nog gesloten, helaas kunnen wij gezinnen en kinderen niet uitnodigen voor de Pinkster Kinderkerkviering. Wij gaan het weer doen zoals met Pasen, de viering zal worden opgenomen en is digitaal te zien via de website van onze parochie. De viering zal op locatie worden opgenomen. Op dit moment is de locatie nog niet bekend, laat u verassen. Op deze manier proberen wij er te zijn voor gezinnen en kinderen. De Jeugdkerkviering kan rechtstreeks worden bekeken via KerkTV – Tubbergen op zaterdag 9 mei a.s. om 19.00 uur en via KerkTV – herhaling – bij alle locaties.
De Kinderkerkviering, thema Pinksteren, kan worden bekeken op de website van de H. Pancratius parochie, www.hpancratius.nl, via KerkTV – herhaling – bij alle locaties: http://pancratius.kerkentv.nl/ of via
Videoboodschap: https://hpancratius.nl/videoboodschap/
Wees welkom, vier thuis met ons mee.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.

Beste mensen,
We leven in een tijd waarin we wel wat hoop kunnen gebruiken.
Het Paasfeest kan ons die hoop bieden. Jezus is drie keer gevallen onder het kruis, maar we zien hem ook drie keer weer opstaan.
En met Pasen vieren we dat God Hem heeft doen opstaan.
Het leven en de liefde hebben het laatste woord.
Daarom voor ons allen dit gedicht:
Sta op:
Jij ontmoedigde, jij diep teleurgestelde, jij verdrietige.
Verstik niet in je wanhoop, in je teleurstelling, in je verdriet.
Sta op:
Jij krachtige, jij vertrouw volle, Jij met je warmte.
Richt je kracht, je vertrouwen, je genegenheid,
op allen die krachteloos zijn, die zonder vertrouwen zijn,
die koud van binnen zijn.
Sta op:
Jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene, Jij midden in het leven, jij oudere.
Durf te geloven in het nieuwe leven, in de toekomst voor elke mens,
in een nieuwe aarde , waar wij van elkaar houden als broeders en zusters.
Sta op:
Laat het Pasen worden in ons leven.
Mede namens mijn collega’s en het centraal secretariaat,
Wens ik u van harte een Zalig Pasen!
Pastoraal werker Christianne Saris
Er zijn tot en met Pinksteren GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen met Pasen en Pinksteren. Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er voorlopig GEEN SPREEKUUR.
Mededeling omtrent de reeds opgegeven misintenties staan hieronder vermeld.

Berichtgeving inzake opgegeven intenties
Beste parochianen,
De maatregelen, die genomen worden in deze tijd van het corona virus, vragen om een voortdurende aanpassing van ons dagelijkse leven en ook van het kerkelijke leven. Van de meeste maatregelen in onze parochie bent u al op de hoogte gebracht via diverse kanalen.
Vanaf het weekend van 14/15 maart zijn in alle negen locaties alle vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen komen te vervallen. Op dit moment is bekend dat er zeker geen vieringen met aanwezige kerkgangers worden gehouden t/m Pinksteren (1 juni).
In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.
Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn.
Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Pastoraal team H. Pancratius parochie

KERKSCHOONMAAK
De kerkschoonmaak wordt uitgesteld. Als het weer door kan gaan zal het bekend gemaakt worden in het parochienieuws.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Vieringen rondom Pasen in de H. Pancratius parochie voor iedereen live te volgen
Het pastorale team van de H. Pancratius parochie zal de drie dagen rondom Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen zelf – vieren vanuit de Pancratiusbasiliek en dit wordt live gestreamd via KerkTV. Vanwege de maatregelen rondom het corona virus, kunnen er geen vieringen gehouden worden waar kerkbezoekers bij aanwezig zijn; dus is ervoor gekozen om dit via Internet aan te bieden.
Het hoogtepunt van het kerkelijke leven wordt aanstaande zondag gevierd met Pasen, maar kan onder de huidige omstandigheden niet in alle uitbundigheid gevierd worden met een volle kerk. Om de parochianen toch thuis de gelegenheid te bieden mee te vieren, kunnen de vieringen live gevolgd worden via de website van de parochie: www.hpancratius.nl. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Op Witte Donderdag – de dag van het Laatste Avondmaal – wordt er gevierd om 19.00uur. De dag van Jezus’ kruisiging, Goede Vrijdag, wordt herdacht om 15.00uur en 19.00uur. De Paaswake, waarin het Paasfeest gevierd wordt, begint om 20.00uur. Op Eerste Paasdag zal er vervolgens om 10.30uur gevierd worden.
Ook op de daaropvolgende zondagen zal het pastorale team vieringen zonder kerkbezoekers in de Pancratius basiliek blijven verzorgen, tot de maatregelen rondom het corona virus zijn opgeheven. Tot die tijd blijven de vieringen via de website voor iedereen vrij toegankelijk.

Voortzetting tijdelijke sluiting spreekuur op de dinsdagochtend
In verband met de corona crisis heeft de Commissie van Beheer besloten het spreekuur op de dinsdagochtend te laten vervallen tot en met dinsdag 28 april. Het spreekuur wordt in de regel bezocht door parochianen die onder de kwetsbare groep vallen, we willen deze parochianen niet aan onnodig risico blootstellen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen met info.vasse@hpancratius.nl
Misintenties en jaargedachtenis In de afgelopen week heeft het pastorale team zich gebogen over de intenties die parochianen hebben opgegeven voor de voorbije en toekomende vieringen. Aangegeven is dat deze gelezen zullen worden bij de eerstvolgende gelegenheid. Onderhand is de omvang van het aantal intenties aanzienlijk geworden. Daarom heeft het pastorale team besloten dat er in de eerstvolgende viering in elke locatie waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn, bij de voorbeden een speciale kaars wordt ontstoken voor deze reeds opgegeven intenties. De intenties worden met naam vermeld op een papier, dat u dan desgewenst van achter uit de kerk kunt meenemen.
Wanneer familieleden en nabestaanden ervoor willen kiezen om hun intentie op een ander moment in het kerkelijk jaar genoemd te hebben, kunnen zij daarvoor contact opnemen met het lokale secretariaat en hun wens kenbaar maken. Jaargedachtenissen die in de voorbije periode genoemd zouden worden, zullen daarentegen wel genoemd worden in de eerstvolgende viering waarbij kerkgangers aanwezig mogen zijn. Als pastoraal team hebben wij gezocht naar een meest passende vorm, om zoveel mogelijk recht te doen aan de gedachtenis van onze overledenen. Wij hopen op uw begrip in deze. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om woensdag tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich hierbij aangesloten. Dat betekent dat op de woensdagen 8 april, 15 april, 22 april en 29 april de klokken van onze locatiekerk zullen luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Palmzondag en Paaswake Alleen voor de vieringen op Palmzondag en de Paaswake is één afgevaardigde uit iedere geloofsgemeenschap uitgenodigd. Deze personen gelden dan in kerkelijke termen als ‘functionarissen’ en dat is conform de maatregelen toegestaan. Namens onze geloofsgemeenschap zal op Palmzondag (5 april) één van onze kosters (Jan Veldhuis) de viering in de St. Pancratius basiliek in Tubbergen bezoeken. Tijdens deze viering zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. In de Goede Week kunt u dus een gezegende palmtak ophalen in het portaal van onze kerk. De Paaswake (11 april) zal ook door één van onze kosters (Johan Steggink) bezocht worden. Na deze viering zal de Paaskaars voor onze locatie naar Vasse gebracht worden.
Zonnebloem annuleert activiteiten.
In verband met alle maatregelen rondom het
coronavirus ziet Zonnebloem Vasse zich genoodzaakt
om, in ieder geval tot 1 juni, alle activiteiten te annuleren.
Dat betekent o.a. dat het bezoekwerk geen doorgang kan vinden.
Een kaartje of telefonisch contact kan natuurlijk altijd.
Zonnebloem Vasse hoopt dat iedereen hiervoor begrip kan
hebben en wenst eenieder veel gezondheid toe in deze bijzondere
en soms wat onzekere tijd.
Beste parochianen, Vooralsnog is in verband met de Coronacrisis, door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande. U kunt dus tot 1 september geld doneren voor ons eigen doelenproject van Inge Kuiphuis. ‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ Het gaat om een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst. In het evangelie zien we dit perspectief op de toekomst, op een nieuw leven, ook terug wanneer Jezus een blinde man geneest. Laten ook wij elkaar toekomst bieden, daar waar wij kunnen. Op de website van onze parochie staat een ‘videoboodschap vastenproject’ van Inge Kuiphuis waar u meer kunt horen over het project dat wij ondersteunen. www.hpancratius.nl/ home Een donatie kunt u overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50t.n.v. Vastenactie, Den Haag O.v.v. projectnummer 401397 Of via de website van Vastenactie: https://www.vastenactie.nl/projecten/vrouwen-en-jongeren-weven-een-cultuur-van-vrede-in-guatemala Meer informatie over het werk van Inge Kuiphuis kunt u ook lezen op: www.missieinguatemala.wordpress.com Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker
SIZ Twente
Een beetje kleur in deze bijzondere tijd.
Het leven loopt in deze tijd net even anders dan normaal en dat is voor heel veel mensen ingrijpend en voor mantelzorgers in veel gevallen misschien nog wel net ietsje meer! Daarom heeft initiatiefneemster Annemarie Evers de handen met een aantal vrienden in één geslagen om (jonge) mantelzorgers een tafelmandala kleurpakket aan te bieden om op een positieve manier met elkaar in contact te zijn. Een welkome afleiding, wetende dat ruim één op de zes Twentenaren mantelzorg verleent.
Vrijwilligers zijn op dit moment hard aan het werk om alle pakketten in te pakken. En de leden van de Rotary staan klaar om de pakketten te gaan verspreiden. Dit alles zodat (jonge) mantelzorgers de komende tijd heerlijk kunnen tekenen met hun partner, het hele gezin, met ouders, broers en/of zussen. Het is helpend om op deze manier even de gedachten te verzetten, maar ook helend om samen op een geheel andere wijze in contact te zijn binnen gezinnen, waar in coronatijd veel extra stress wordt ervaren.
Het initiatief groeit dan ook hard. Vrijwilligers sluiten zich spontaan aan en donateurs melden zich belangeloos, waaronder het Lokaal Fonds Hengelo, het Twentse Noabers Fonds en een aantal grote bedrijven. Het idee wordt ten aanzien van onder meer distributie ondersteund door de Rotary en ook is de hulp van SIZ Twente ingeroepen om ervoor te zorgen dat de pakketten bij de juiste gezinnen terecht komen. Het doel was om in eerste instantie 1000 (jonge) mantelzorgers in Borne en Hengelo e.o. met hun naasten en/of gezin aan de slag te laten gaan. Echter is dit aantal reeds ruim overschreden en kan de actie breder worden uitgezet. Hiervoor zal de komende tijd de hulp van de diverse steunpunten mantelzorg in de regio worden ingeroepen.

De (jonge) mantelzorgers krijgen alle benodigdheden aangereikt en thuisbezorgd via het initiatief. Het pakket bestaat uit de tafelmandala’s (van 100 cm en 50 cm groot), de bijbehorende kleurpotloden en een puntenslijper uiteraard. De bezorging verloopt geheel contactloos volgens de huidige gewenste norm. Er is zelfs aan gedacht dat de pakketten zelf geheel ingepakt minimaal drie dagen in quarantaine gaan, voordat zij worden uitgeleverd.
Heeft u een gezinslid met een chronische ziekte, beperking, verslaving en/of psychische problemen? Woont u in de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, Enschede, Almelo, Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen en wilt u graag een kleurpakket ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@siztwente.nl. Voor meer informatie over het initiatief kunt u zich richten tot: eenbeetjekleur@gmail.com. Het initiatief financieel ondersteunen kan via Stichting Rotary Helpt: NL96 SNSB 0909 4155 28.

De mens in tijden van crises
De corona crisis hakt er flink in! Naast alle maatregelen en richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd en nauwkeurig dienen te worden nageleefd, heeft het corona virus ook in het persoonlijke leven van mensen littekens achter gelaten. Op de scharniermomenten van het leven – van de wieg tot het graf – kunnen we niet de lieve mensen om ons heen hebben, van vóór corona. In de meest schrijnende gevallen sterft iemand alleen en wordt zelfs ten grave gedragen, zonder familieleden en dierbaren – alles om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. De mens anno 2020 leeft in een wereldwijde crisis en het einde of de gevolgen zijn nog ongewis.
Maar de mensheid kent crises (meervoud). In het Oude Testament zien wij bijvoorbeeld dat het volk van God door een grote crisis gaat van uitbuiting, hongersnood, ziekte, vooral ten tijde van hun veertig jaar in de woestijn. In het Evangelie zien wij dat de leerlingen van Jezus Hem vaak niet begrijpen, en niet kunnen accepteren dat Hij moet lijden en sterven. En welk verhaal je ook leest: de boodschap van ons geloof is telkens, dat God uit de meest onbegrijpelijke en negatieve situaties steeds weer iets goeds, zelfs iets beters kan scheppen. Dat is de hoop die ons geloof ons biedt. Tekenen daarvan zien wij ook gebeuren: kinderen die tekeningen maken voor ouderen in één van onze verpleeghuizen, om een klein beetje uit het isolement te komen en op te fleuren. Of dat buurmeisje die zich spontaan aanbiedt om boodschappen te doen voor oudere of zieke buren. En vergeten wij vooral niet hen die werkzaam zijn in de zogeheten cruciale beroepen, in de zorg.
Ondanks alle droefheid, eenzaamheid, angst en onzekerheid, laten we – misschien wel juist door deze corona crisis – zien wie wij als mens ten diepste zijn: een solidair en sociaal schepsel die, in alle kwetsbaarheid, begaan is met het lot van mensen. Een crisis haalt het beste uit ons naar boven. Niet alleen het coronavirus is namelijk besmettelijk; hetzelfde geldt voor vriendelijkheid, hoop en naastenliefde. En dat zijn karaktereigenschappen die ons meer en meer mens kunnen maken, naar Gods hart. Laten we – in Gods naam – daaraan vasthouden, en elkaar ondertussen in woord, daad en gebed ondersteunen.
Mede namens mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, wensen wij u veel sterkte toe!
Pastoor Casper Pikkemaat

Er zijn tot en met PASEN GEEN vieringen in onze kerk.
Wel zijn er in de Basiliek van Tubbergen vieringen in de goede week en met PASEN.
Deze kunnen kosteloos worden meegevierd via www.hpancratius.nl/kerk-tv/

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

SPREEKUUR
Dinsdag ‘s morgens is er tot 7 april GEEN SPREEKUUR.

KERKSCHOONMAAK
De kerkschoonmaak wordt uitgesteld. Als het weer door kan gaan zal het bekend gemaakt worden in het parochienieuws.

KOPER POETSEN
Ook het koper poetsen zal op dinsdag 31 maart niet doorgaan.

OVERLEDEN
Woensdag 18 maart is op 81-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Johan Gerhardus Frons van de Beekzijdeweg 6 te Vasse. Maandagmorgen 23 maart is hij na een plechtigheid op het crematorium te Hardenberg gecremeerd.

PALMTAKKEN
Er zullen in de goede week palmtakjes beschikbaar zijn voor alle parochianen en deze kunnen worden afgehaald uit het portaal van de kerk.

KerkTV beschikbaar voor iedereen
Het corona virus houdt tal van zaken – ook van de parochie – in z’n greep en allerhande maatregelen worden getroffen. Met betrekking tot het afscheid van dierbaren, geldt de richtlijn “niet meer dan 30 personen”. Dit heeft nogal wat consequenties voor de aanwezigheid van betrokkenen die onder normale omstandigheden er gewoon bij zouden zijn geweest. Om hen toch deel te laten nemen aan de besloten plechtigheden, staat onze KerkTV ter beschikking en is per heden voor iedereen toegankelijk via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. Dit betreft onze locaties: Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen.
Op deze wijze proberen wij familieleden en nabestaanden tegemoet te komen in deze toch al moeilijke omstandigheden.
Voor vragen en/op opmerkingen, staat het pastorale team, parochiebestuur en centrale secretariaat ter beschikking.

Pancratius parochie scherpt maatregelen aan als gevolg van het corona virus
Het pastorale team van de H. Pancratius parochie heeft – als gevolg van de maatregelen en richtlijnen tegen het corona virus – de gehele pastorale organisatie en werkzaamheden onder de loep genomen en waar nodig besluiten genomen. Alles wat besproken en besloten is, staat in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het pastorale team meent te moeten nemen. De hieronder genoemde maatregelen zijn genomen met de wetenschap van nu en kunnen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen weer worden herzien en aangepast.
De vieringen in het weekend en op doordeweekse dagen zullen op alle negen locaties – zoals eerder – vooralsnog worden opgeschort tot 1 juni. Daarmee hebben de huidige omstandigheden als gevolg van het corona virus consequenties voor de vieringen van Pasen, dit geldt ook voor de geplande schoolvieringen in de week voorafgaand. Om toch ook de nabijheid met haar parochianen te blijven behouden, zal het pastorale team op de aankomende zondagen overdenkingen verzorgen over het Evangelie, die als videoboodschap gepubliceerd zullen worden op de website van de parochie: www.hpancratius.nl en via KerkTV. Op Palmzondag (5 april) zullen de palmtakken voor de gehele parochie gezegend worden in de St. Pancratius basiliek te Tubbergen, die vervolgens in de loop van de Goede Week in de negen kerken ter beschikking staan voor persoonlijk gebruik. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag zullen door het pastorale team gevierd worden in de basiliek te Tubbergen. De hierboven genoemde vieringen zullen live gestreamd worden middels onze website, en zonder parochianen plaatsvinden of in zeer beperkte kring.

Voor de maanden april, mei en juni staan voor een aantal zondagen vieringen van de Eerste Heilige Communie gepland. Deze en de voorbereidingen daarop zullen worden opgeschort en zo mogelijk weer worden opgepakt op een nader te bepalen moment in het nieuwe schooljaar. Het pastorale team begrijpt dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ziet zich hiertoe genoodzaakt door de geringe voorbereidingstijd die anders zou ontstaan en zij verwacht niet dat deze vieringen eenvoudig doorgeschoven kunnen worden naar een later moment in juni.

De voorbereidingen op het sacrament van het Vormsel zouden in deze periode ook gaan beginnen voor de vieringen, op 20 en 21 juni. Deze voorbereidingen zullen ook worden opgeschort en worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Verder overleg hierover zal ook met het Aartsbisdom Utrecht worden gevoerd.

In de maand mei staat een aantal doopvieringen gepland, meestal in een gemeenschappelijk moment. Het pastorale team heeft besloten om alle doopvieringen individueel te laten doorgaan, in beperkte kring van gezin, peetouders, opa’s en oma’s, en volgens een vereenvoudigde liturgie. De planning van deze vieringen zal gaan in overleg met de doopouders; de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook voor de doopouders om de doop van hun zoon of dochter uit te stellen tot het najaar. Nieuwe doopdata zullen daarvoor uitgeschreven worden.

Met betrekking tot de geplande huwelijksvieringen zal er contact opgenomen worden met de aanstaande bruidsparen om nauwkeuriger te bepalen wat te doen.

De activiteiten van de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid (het jongerenpastoraat van de H. Pancratius parochie) zullen ook worden opgeschort tot nader order. De laatste groep zou eind april – samen met een groep pelgrims uit onze parochie – vertrekken voor een indrukwekkende bedevaart naar Lourdes. In samenspraak met de VNB reisorganisatie, is besloten om deze reis niet door te laten gaan. De teleurstelling is uiteraard groot, want in de voorbije tijd zijn tal van activiteiten en sponsoring opgezet om deze reis te bekostigen. Er wordt gekeken naar een nieuw moment om deze ervaring te beleven.

Zoals reeds eerder aangegeven in de berichtgeving, zullen de vieringen rondom het afscheid van een dierbare overledene in beperkte kring gehouden worden; niet meer dan 30 personen. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De liturgie bij deze vieringen zal vereenvoudigd zijn en in de vorm van een woord- en gebedsviering (zonder een koor). Voor de herdenking van de overledenen – voor een breder publiek, op latere termijn – heeft het pastorale team aandacht en zal te zijner tijd hierover meer naar buiten brengen.

De pastorale zorg rondom zieken en stervenden, in de vorm van ziekenzalving of ziekenzegening, blijft de aandacht van het team behouden en doet zij het verzoek aan de familie om deze samenkomsten in zeer beperkte kring te houden. Wel respecteert het pastorale team de geldende richtlijnen en maatregelen van de zorginstellingen.

De pastorale zorg in de vorm van huisbezoeken en pastorale gesprekken zijn ter beoordeling van de leden van het pastorale team zelf, met in achtneming van de gezondheid van de betreffende parochiaan. Om contact te blijven houden onder de huidige omstandigheden, is het pastorale team op werkdagen bereikbaar tussen 16.00-17.00uur voor een telefonisch gesprek, onder de telefoonnummers die te vinden zijn in het parochiemagazine KOMPAS, de informatiebladen en via de website.

In deze periode van Veertigdagentijd is – in het kader van de Vastenactie – aandacht gevraagd voor de missionaire werker uit onze parochie Inge Kuiphuis, die werkzaam is in Guatemala en voor deze gelegenheid terug is gekomen naar ons land. Vanuit de drie parochies H. Pancratius, Lumen Christi en Plechelmus is ondersteuning gevraagd voor een tweetal projecten aldaar. Door de huidige omstandigheden zijn meerdere afspraken helaas opgeschort. Door de landelijke Vastenactie wordt gekeken naar een verlenging van de actie en in overleg met de bisschoppen naar een nieuw collecteweekend. Voor meer informatie en een mogelijke donatie verwijst het pastorale team naar de website www.vastenactie.nl en dan “Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala”. Wij hopen op de betrokkenheid van iedereen.

Rondom het hoogfeest van Pasen staat ook jaarlijks de Paaspakkettenactie gepland, diverse parochianen hebben hun bijdrage hiervoor al geleverd door houdbare producten te verzamelen. In samenspraak met de PCI en de Diaconie van de PKN kerk Tubbergen zal naar een gepaste oplossing worden gezocht.

Een nieuwe uitgave van het parochiemagazine KOMPAS is tot nader order uitgesteld. Gebleken is dat veel van de ingevoerde artikelen gingen over aanstaande zaken en activiteiten, die als gevolg van het corona virus vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. De redactie heeft daarom besloten een ander uitgavemoment te nemen.

Het pastorale team doet een dringende oproep om lokale vergaderingen van werkgroepen voorlopig niet meer te laten plaatsvinden, om daarmee de lijn van het pastorale team en parochiebestuur te volgen.

Tot slot, blijft het centrale secretariaat tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en wil het pastorale team alle parochianen vragen om de meest actuele berichtgevingen te blijven volgen via de verschillende kanalen.

De bovenstaande maatregelen zijn weloverwogen genomen, met in achtneming de richtlijnen en maatregelen van het RIVM, om ten einde te voorkomen dat het corona virus zich verder verspreid.
Wij danken alle lezers bij voorbaat voor het begrip en wij willen blijven vragen om uw gebed voor hen die getroffen zijn en voor hen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen. Als teken van hoop en bemoediging naar hen, hebben en zullen elke woensdagavond (te weten 18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15uur de kerkklokken geluid worden van alle negen kerken.
Wij wensen alle parochianen veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het omzien naar elkaar en in gebed, blijven we met elkaar verbonden, immers: onze verbondenheid is onze kracht.
Houd de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl) in de gaten voor de actuele informatie i.v.m. het coronavirus.
Pastoraal team H. Pancratius parochie Maart 2020

Kerk op zondag open van 9.00-17.00u voor individueel bezoek
Ondanks het feit dat de vieringen vanwege de coronacrisis geen doorgang meer hebben, blijft de behoefte aan bezinning natuurlijk bestaan. Om parochianen de mogelijkheid te bieden om onze kerk individueel te bezoeken om te bidden, te bezinnen of om een kaarsje op te steken is de kerk open, van 9.00u ’s morgens tot 17.00u in de middag. Mocht u de kerk willen bezoeken vragen we natuurlijk de richtlijnen van het RIVM te respecteren. Het openstellen van de kerk is bedoeld om de kerk individueel te bezoeken. Ga niet als bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.

Tijdelijke sluiting spreekuur op de dinsdagochtend
In verband met de corona crisis heeft de Commissie van Beheer besloten het spreekuur op de dinsdagochtend te laten vervallen tot en met dinsdag 7 april. Het spreekuur wordt in de regel bezocht door parochianen die onder de kwetsbare groep vallen, we willen deze parochianen niet aan onnodig risico blootstellen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen met info.vasse@hpancratius.nl
Parochieavond
Eerder heeft de Commissie van Beheer als datum voor de parochie avond vrijdag 17 april voorgesteld. Omdat het op dit moment onduidelijk is hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen wordt de parochieavond uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
Vanwege de maatregelen en richtlijnen tegen het coronavirus vervalt de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 16 april a.s.!

Klokken luiden in kader van hoop, verbinding en bemoediging Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op drie woensdagen (18 maart, 25 maart, 1 april) tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de negen kerken van onze parochie hebben zich hierbij aangesloten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.

De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Gevolgen van het coronavirus voor het vastenactieproject in Guatemala.
Beste parochianen,
Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.
Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.
Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.
In overleg met Inge Kuiphuis, MTC en ondergetekende worden prioriteiten gesteld aangaande de doelen.
Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.
Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.
Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker Tel. 06-20486904
Vierde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Vrouwen in Guatemala hebben te maken met een veelheid aan problemen: armoede, discriminatie, racisme (inheemse vrouwen), fysiek en emotioneel geweld en zeer beperkte politieke deelname.
We willen samen met lokale organisaties het geweld tegen vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken en actiepunten formuleren om de problemen aan te pakken.
Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Vijfde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’
Veel jongeren en vrouwen die buiten de stad wonen hebben weinig kans op een baan. Velen kiezen er daarom voor om te migreren naar bijvoorbeeld de hoofdstad, México of de Verenigde Staten. Voor veel vrouwen betekent een gebrek aan inkomsten bovendien financiële afhankelijkheid van hun echtgenoot.
Door een opleidingscentrum te voorzien van nieuwe apparatuur en het aanbieden van vier vakopleidingen krijgen vrouwen en jongeren de kans een vak te leren waarmee ze inkomsten kunnen genereren voor hunzelf en hun familie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!

Zesde zondag van de vasten
Een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen.
‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala, waar u de afgelopen weken over heeft kunnen lezen in ons parochieblad.
U maakt het verschil! Even minderen voor een ander!
PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Voor navigatie/tomtom toets de straatnaam Soeteman
Spoedpost Hengelo tel. 088-5551155
Geerdinksweg 143a 7555 DL Hengelo ( 17.00 tot 8.00 uur)
Is gevestigd in ZGT-Hengelo en heeft een aparte ingang.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52,
tel. 0541680407 e-mail: grootelaar@vrielinck.nl