Mantelzorg: compassie voor je naaste

Tien november 2019 is de dag van de mantelzorg. Er is dan landelijke aandacht en waardering voor alle mantelzorgers en er worden vele activiteiten georganiseerd. En dat is niet voor niets, het betreft een hele grote groep mensen. In 2016 verleenden één op de drie Nederlanders boven de zestien jaar mantelzorg. Dat betekent dat we in onze parochie ook heel veel mantelzorgers hebben! Wanneer verleen je mantelzorg? Wanneer je langdurig zorgt voor iemand in je omgeving die hulp nodig heeft. Het kan gaan om een partner, een kind, vader, moeder, broer of zus. Het kan gaan om intensieve hulp ( acht uur of meer per dag)  maar ook om minder intensieve hulp , bijvoorbeeld aan bewoners in instellingen.

Mantelzorg moeten we niet onderschatten. Het komt op je pad. Je kiest er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt je omdat er een emotionele band is met degene die zorg nodig heeft. Het vraagt een langdurige inspanning en het kan behoorlijke beperkingen opleggen. Het grote verschil met vrijwillige zorg is dat vrijwilligers ervoor kiezen om te zorgen, op een moment dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Mantelzorg gaat altijd door, daar heb je geen keuze in.

We hebben het niet zo vaak over mantelzorg met elkaar. Want het is toch vanzelfsprekend dat we er voor elkaar zijn? Jawel. Maar soms kan de zorg teveel worden. Dat zou jammer zijn. Het is goed om compassie te hebben voor je medemens te hebben, maar het is ook belangrijk om te zien wat je zelf nodig hebt, praat er dus gerust over met elkaar. En wijs elkaar de weg naar ondersteuning. Mantelzorgers verdienen respect en waardering. Het zijn mensen die, ook als het hen niet uitkomt, er toch zijn. Ze laten Gods liefde zien in onze samenleving. Dat ze kracht mogen krijgen bij hun werk en toch mogen blijven genieten van het leven en van de kleine dingen met elkaar.                       Hartelijke groeten, Christianne Saris, pastoraal werker

 

Zondag 10 november Zondag voor de Oecumene (collecte)

Zondag 10 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

 Woensdag 13 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 16 november 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: overl.fam.leden, Hein Meijer, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink, overl.leden van C.V. de Spekscheeters.

 Woensdag 20 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 23 november (Feest H. St. Cecilia) 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Gert Mulstege, Bernhard Veer, Jan en Annie Blankkenvoort-Eppink.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Groothuis.

KOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Herenkoor.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

 LECTOREN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

ACOLIET

Za. 16 nov. 19.00 uur: geen.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 16 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 16 nov. 19.00 uur: Johan Steggink.

Za. 23 nov. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 27 okt.   €         59,00    Eigen kerk 27 okt.      €      30,60

Plaatsengeld 2 nov.    €       234,10    Eigen kerk 2 nov.       €    246,86

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 17 december zal vanaf 18.00 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Denekamperweg/Voortsweg. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bos tel. nr. 680780.

DOPEN

Zondag 10 november zullen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Lucas Johannes Bernardus van Dellen, zoon en broertje van Bas, Marlou en Thijs en Noud van Dellen-van Dijk, wonende aan de Springerstraat 54 te Almelo en
  • Viënne Maria Olde Heuvel, dochter en zusje van Ben, Joyce en Pepijn en Vesper Olde Heuvel-Broenink, wonende aan de Vasserdijk 51 te Langeveen.
  • Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken. In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

 Toneel Vereniging Vasse

Sinds enige tijd is Toneel Vereniging Vasse weer druk in de weer met de repetities voor de opvoeringen eind november.

Dit jaar speelt TVV het blijspel ‘de Kriebelkroeg’,

geschreven door Uschi Schilling en geregisseerd door Harvy Oortgijs. De uitvoeringen zijn op:

Donderdag 28 november (ook voor KBO leden)

Vrijdag 29 november en Zaterdag 30 november

De avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur bij Hotel Restaurant “Tante Sien” te Vasse.

Kaarten kunnen vanaf 16 november besteld worden bij Fam. Borggreve, Booijinkstraat 19 te Vasse, tel.nr. 0541-680582.

KBO    PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 november a.s.  De activiteitencommissie van de SV Vasse organiseert die middag in samenwerking met de Heemkunde de PUB Quiz.  Hierbij worden de KBO-leden weer getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger). Ook de laatste 2 jaar zat de PUB Quiz al in het jaarprogramma en was het naar ieders zeggen een hele geslaagde, leuke en gezellige middag. Kom dus allen om te testen hoe het staat met uw kennis over vrogger.

Locatie: Café Bolscher.  Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237).

Locatie: Tante Sien. Aanvang: 20.00 uur

 UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu evenals voorgaande jaren een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 november 2019.

die in het teken staat van het weekend van de diaconie.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 14-11-2019

Thema:                      Hart voor Boeren / weekend van de diaconie

Verzorgd door:         Nicole Scholte Linde

Tijd:                           10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.55 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:                mw. E. van Aalst       – tel. 0546-623798
mw. A. Loohuis         – tel. 0546-681643

 

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2019

11               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

(Vasse Vitaal)

16               Start kaartverkoop toneelvoorstelling bij fam.

Borggreve (Toneelver.)

16               Elfde van de Elfde; aftreden prins Ronny en sik Clemens

en schoolprins Niek en schoolprinses Eefke 20.30 uur

bij café Bolscher (carnavalsvereniging)

18               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes. Na

afloop lezing van de Raw Milk Company (Vasse Vitaal)

20               Dorpshuiskamer

21               Plus Pub Quiz 14.00 uur café Bolscher (KBO)

21-22-23     Worstactie (Handbal)

25               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

28               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien; ook voor

KBO-leden (Toneelvereniging)

29               Fietsen om 13.30 uur, vertrek Eschhoes (Vasse Vitaal)

29               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

30               Toneelvoorstelling 20.00 uur bij tante Sien (Toneelver.)

DECEMBER 2019

02               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

03               Sinterklaas jeugd (Handbal)

04               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

09               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

16               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

18               Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

18               Kerstavond (KPOV)

19               Kerstmiddag 14.00 uur café Bolscher (KBO)

23               Wandelen om 19.00 uur, start vanaf het Eschhoes

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO19-1 (Danne Albergen

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO17-1 (Ransuil Geesteren

18-22 uur) (VMC)

27              Gem. Futsaltoernooi VMC JO15-1 (Vlaskoel Tubbergen 18-22 uur) (VMC)

27               Oliebollenmixtoernooi (Handbal)

28              Gem. Futsaltoernooi VMC JO11-1 (Vlaskoel Tubbergen 16-20 uur) (VMC)

31               Oliebollenactie (Scouting)

 

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van

‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

in de cirkel van de seizoenen van het leven?

Hoe schep je ruimte voor voeding en inspiratie?

Hoe krijg je energie en vind je balans?

Waar hoop je op en is er vertrouwen?

Wat heb je nodig? Waar is het tijd voor?

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons?

Wat houden wij als onderdeel van het geheel in ere,

met dagelijks brood als deelbare brandstof?

Laten wij elkaar helpen oogsten

tot vrede en welzijn van de hele wereld!

Uit gedicht van: Miriam van den Eerenbeemt.

Ondanks alle regelgeving en veranderingen zetten boeren zich vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar in voor hun bedrijf, voor hun dieren, voor het land etc. Steeds opnieuw zoeken zij naar nieuwe wegen om het rentmeesterschap goed in te vullen. Ze blijven liefde blijven voelen voor de natuur en haar vruchten die zij met veel inzet blijven oogsten voor ons allen. Zij werken met liefde en trouw, met roeping. Dit alles vraagt kennis, toewijding en een grote verantwoordelijkheid. Hier willen wij in het diaconaal weekend aandacht aan besteden.

Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven in onze parochie. Groepjes van vijf à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: De kerken worden versierd door onder andere leden van de LTO.

Vieringen: Het thema van de vieringen is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in alle kerken en in de kapel van de Eeshof opgehangen. Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

AFSCHEID NEMEN (Dietrich Bonhoeffer)

 

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten

der herinnering…

Is verwijlen

bij een brok leven

en stilstaan op de pieken

van pijn en vreugde.

Afscheid nemen

is met dankbare handen

weemoedig meedragen

al wat waard is

niet te vergeten…

Is moeizaam

de draden losmaken

en uit het spinrag

der belevenissen loskomen

en achterlaten en niet kunnen vergeten

Zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Woensdag 30 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zaterdag 2 november (Allerzielen) 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: o.o. Nijhuis-Heerink, Jan Oude Luttikhuis, Marie Nordemeule-Kreuwel, Marcel Nijhuis, Gerard Meijer.

Int.: Pastor Hein Booijink, o.o. Booijink-Hesselink, Herman Wenneger, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, Herman en Truus Huisken-Vrerink, Riet Kamphuis-Krakers, overleden leden v/d K.B.O., Manny Sanderink-Weernink, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Jan Oude Vrielink, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Harrie en overl.fam. Teikotte-Benerink, overl.fam.leden, overl.fam.leden Wenneger, Bennie Droste, Herman Droste, Hendrika Droste-Boerriger, Johannes Antonius Droste, Marietje Rolefes-Stopel, Henk Vrerink, Gerard Kempers en overl.fam. Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan Steggink (M’veen), o.o. Steggink-Boerrigter en Hennie Steggink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Jan en Annie Meen-Hesselink, Rutger Hamse, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Lidy Tulk-Leussink, Hendrik en Riek Leussink-Braakhuis, overl.fam.leden Veer, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Hein Meijer, Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Marietje Dierink, Jan en Jos Weersink, Meike Hamse, o.o. Hesselink-Blankenvoort, Johan Groothuis, Bennie en Annie Bossink-Booijink, Jan en Lies Wenneger-Krop, Johan Hulsmeijers, Minie Arends-Veelers, Harrie Booijink, Harrie Oude Luttikhuis, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, overl.fam.leden Mulstege-Groothuis, Bernard en Feem Blankenvoort-ten Dam, Jan en Annie Olimulder-Blankenvoort, Jan en Siny Booijink-Alberink, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Braakhuis-Klieverink, o.o. Oude Luttikhuis-Wiegink, o.o. Maathuis en zoon Jan, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Sinie Dijkers Koopman, o.o. Dijkers-Hansté, o.o. Bolscher-Heesink en zoon Henk en Huub, Harrie Steggink (M’veen), Gerard Michorius (M’veen), Frans en René Reinerink, Jan Kempers, Gerard Kempers, Harrie Kempers, o.o. Kempers-Masselink, o.fam.leden ter Heijne, o.o. ten Berge-a/d Stegge, Toon en Fien Blankenvoort-Hamer, overl.fam.leden Nordemeule, overl.fam.leden Ensink, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos, o.o. v/d Aa-Bodde, Dionne Meijer-Boswerger, overl.fam.leden Meijer-ScholtenLinde, Jan Alberink, o.o. Wigger-Booijink, Siny en Theo Wigger.

 Woensdag 6 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 10 novemer Zondag voor de Oecumene.

Zondag 10 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Gerhard Lenferink,

Int.:  Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan  Schulten, Harrie Booijink, Harrie Groothuis.

 KOREN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Ilse Bonke.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET

Za. 2 nov. 19.00 uur: Hennie Engbers + Bernard Jacobs.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Hennie Engbers.

 COLLECTANTEN

Za. 2 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge, Gerard Alberink.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 2 nov. 19.00 uur: Johan Steggink/Jan Veldhuis.

Zo. 10 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 13 okt.   €         68,60    Eigen kerk 13 okt.      €      44,70

Plaatsengeld 19 okt.   €         55,00    Eigen kerk 19 okt.      €      43,45

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

ALLERZIELEN

Tijdens de viering van allerzielen gedenken wij alle overledenen en heel in het bijzonder de parochianen die vanaf vorig jaar 1 november zijn overleden. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend en kunnen er lichtjes geplaatst worden bij onze dierbare overledenen. Deze graflichten zijn voorafgaand aan de viering achter in de kerk te koop voor € 1,50. (Graag met gepast geld betalen)

Het kerkhof is deze avond verlicht.

DOPEN

Zondag 10 november zullen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Lucas Johannes Bernardus van Dellen, zoon en broertje van Bas, Marlou en Thijs en Noud van Dellen-van Dijk, wonende aan de Springerstraat 54 te Almelo en
  • Viënne Maria Olde Heuvel, dochter en zusje van Ben, Joyce en Pepijn en Vesper Olde Heuvel-Broenink, wonende aan de Vasserdijk 51 te Langeveen.

 KBO 

PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21 november a.s. Dan organiseert de activiteitencommissie van de SV Vasse in samenwerking met de Heemkunde de PUB Quiz.  Hierbij worden de KBO-leden weer getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger). Ook de laatste 2 jaar zat de PUB Quiz al in het jaarprogramma en was het naar ieders zeggen een hele leuke en gezellige middag. Daarom ook dit jaar weer op de rol.

Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond bij Tante Sien

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op donderdag 28 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Fons Nijhuis (06 37286237).

Locatie: Tante Sien. Aanvang: 20.00 uur

Beste mantelzorgers,

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden.

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen, mantelzorgconsulenten van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond. Omdat veel mensen zo tevreden waren vorig jaar over Bistro de Kruidentuin, gaan we hier weer naar toe!

De middag/avond is op woensdag 6 november van 16.00 uur tot 19.30 uur.

Het adres van Bistro de Kruidentuin is Hardenbergerweg 105 in Geesteren.

Net als vorig jaar zingt het enthousiaste en sprankelende damesduo ‘Voizus’ liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 en er is een heerlijk warm en koud buffet. Wij zien ernaar uit om met jullie er een gezellige en ontspannen middag/avond van te maken! Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 1 november a.s. bij:

n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369.

Er is plek voor maximaal 100 mensen, dus weer er snel bij.

Hartelijke groet en graag tot 6 november,

Mantelzorgconsulenten

Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen

Start ANWB AutoMaatje  

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) start vanaf 11 november a.s. met het vervoersproject AutoMaatje.

Voor mensen die minder mobiel zijn en geen passend vervoer kunnen vinden voor bv. bezoek aan de dokter, kapper of boodschappen doen,

is deze vervoersvoorziening een uitkomst.

Neem 2 dagen van tevoren contact op via tel. 06-38681217.

Voor een lange rit een week van tevoren aanvragen.

Kosten voor een rit € 0,30 per kilometer.

Meer informatie te verkrijgen via automaatje@swtd.nl

 

Pastoraal artikel oktober 2019

Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30 uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

Geloof als missie.

Missie is op de eerste plaats Gods werk. Want Hij heeft ons allen opgeroepen tot mensen van geloof, hoop en liefde, mensen die op weg gaan voor het welzijn van anderen in alle tijden, vooral in deze maand. Ja, de oktobermaand is de maand van het rozenkransgebed, maar ook de wereldmissiemaand: een periode waarop de kerk wereldwijd stil staat bij het thema “missie”……….

Door het doopsel en andere sacramenten maakt God mensen ontvankelijk voor het luisteren naar Zijn roepstem en voor Zijn aanwezigheid in de wereld, en daarna voor het begrijpen van Zijn woord en Zijn geest. Hierin staat moeder Maria voor ons als voorbeeld missionair te zijn door haar aanvaarding tot God: “Mij geschiede naar Uw woord”. Maria’s geloof betekent een gebedsleven: Zij ontvangt het geloof als een missie, zij staat altijd open voor Gods uitnodiging tot verlossing en verkondiging dankzij Zijn barmhartigheid. In deze geest hebben wij als geloofsgemeenschap in onze parochie een weekend gekozen om te vieren en te bidden voor ons samen- kerk- zijn als een gelovige missie. Missie is daarom niet alleen maar een opdracht voor missionarissen in verre landen, maar ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving zoals moeder Maria dat ook gedaan heeft voor haar naasten.

Want bidden is leven, samenleven met God en met elkaar. En het gebed begint niet bij ons verstand, maar in het centrum van onze persoon met het geloof in God als de Vader van allen. Bidden moet ten eerste voortkomen uit ons hart waar we kiezen voor God, waar we Hem ontmoeten en van waaruit wij met Hem ons leven gestalte geven. Dat wil zeggen: de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van onze geloofsgemeenschap gebeuren niet alleen ver van ons huis, maar evenzeer in ons eigen land, in onze eigen woonplaats, in ons eigen gezin, in ons eigen hart. Dat noemen wij, als christenen, “missie”; en die missie proberen wij te volbrengen in de geest van Jezus en op voorspraak van Maria, de koningin van de heilige rozenkrans …… Door Jezus tot Maria, door Maria tot Jezus.

Pastor Linh.

 Zondag 13 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering (Mariaweekend) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Int.:  Harrie Booijink, Gerard en Truus Wenneger-Meijer.

Woensdag 16 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Bernardo Engbers.

 19-20 oktober Missiezondag (collecte)

Zaterdag 19 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Linh.

Jaarg.: Jos Weersink.

Int.: Hein en Marie Schurink-Vrerink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Harrie Booijink.

 Woensdag 23 oktober 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 27 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Bijz. int.: uit dankbaarheid voor een 80-jarige.

Jaarg.: vader en zoon Jan Booijink (Kemper)

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Jan en Jos Weersink, Jan Oude Luttikhuis, Mieke Hamse, Harrie Groothuis, Minie Arends-Veelers, Jan Hulskotte, Marie Booijink-Heerink, Herman Booijink (Kemper), Harrie Booijink.

KOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

ACOLIET

Za. 19 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Za. 19 okt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Za. 19 okt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 27 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Gerard Rikhof, tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE

Plaatsengeld 29 sept.  €         78,70    Eigen kerk 29 sept.     €      42,40

Plaatsengeld 5 okt.     €          51,30    Eigen kerk 5 okt.          €      29,90

Verjaardagsactie augustus-september 2019                           €     558,33

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 29 oktober zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk de Hooidijk. De contactpersoon voor deze wijk is Lidy Westerhof tel. nr. 680575.

ALLERZIELEN

Tijdens de viering van allerzielen gedenken wij alle overledenen en heel in het bijzonder de parochianen die vanaf vorig jaar 1 november zijn overleden. Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof. Daar worden de graven en de urnenmuur gezegend en kunnen er lichtjes geplaatst worden bij onze dierbare overledenen. Deze graflichten zijn voorafgaand aan de viering achter in de kerk te koop voor € 1,50. (Graag met gepast geld betalen)

Het kerkhof is deze avond verlicht.

 Nieuws van de beheercommissie

Weekendvieringen

Zoals u in het parochienieuws van 15 en 22 september heeft kunnen lezen treedt er met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (1 december 2019) een verandering op in het rooster van de weekend vieringen. Het pastorale team heeft daarvan tekst en uitleg gegeven.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen voor alle negen geloofsgemeenschappen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden per locatie:

Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team, er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn. De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf. Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Na overleg met de vrijwillige voorgangers en kosters in onze geloofsgemeenschap is besloten de twee andere weekenden allebei in te vullen met een woord- en communieviering. De beheercommissie is blij met dit besluit en dankt op voorhand de vrijwilligers die bij deze vieringen betrokken zijn. Het is goed om te zien dat de inzet van onze vrijwilligers een vitale geloofsgemeenschap laten zien.

Onderhoud kerkgebouw

In de afgelopen tijd is er een aantal werkzaamheden verricht aan ons kerkgebouw. Daarnaast heeft de monumentenwacht een volledige inspectie uitgevoerd aan het kerkgebouw. De voorlopige conclusie is dat ons kerkgebouw in goede staat verkeerd, hoewel er een aantal reparatie werkzaamheden zal moeten worden uitgevoerd. De beheercommissie heeft daarvoor bij het parochiebestuur een begroting ingediend. Tijdens de inspectie van monumentenwacht is gebleken dat het beeld van H. Pancratius bij de ingang van de kerk in dusdanig slecht staat verkeerd dat afbrokkelende onderdelen een gevaar zouden kunnen vormen voor de kerkgangers/bezoekers. De beheercommissie heeft daarom besloten het beeld te laten verwijderen. Over een te herplaatsen beeld wordt nagedacht.

Nieuwe koster en acoliet

Het verheugd de beheercommissie dat onze geloofsgemeenschap kan beschikken over een nieuwe acoliet én koster in dezelfde persoon, Gerard Weusthof. Het is mooi dat zich, na de oproep van de beheercommissie een nieuwe acoliet gemeld heeft. Maar het is in het bijzonder mooi dat er bij de kostergroep versterking komt, nu Ine Bos wegens privé omstandigheden haar taken tijdelijk heeft neergelegd. Bovendien zullen de voorgangers, die ook koster zijn, met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar drukker gaan worden met het verzorgen van de woord- en communievieringen in het derde en vierde weekend. We wensen Gerard veel plezier en succes met zijn nieuwe taken.

Secretaris beheercommissie

In de beheercommissie hebben we sinds het vertrek van Annie Schepers een vacature voor het secretariaat. In de persoon van Veronic Lummen heeft de beheercommissie een nieuwe secretaris gevonden. Zij zal, in verband met haar nieuwe baan, voorlopig een klein aantal secretariaatstaken op zich nemen. Het gaat dan om taken binnen de beheercommissie. Uiteraard is de beheercommissie blij met dit nieuwe lid en we wensen Veronic veel succes en plezier bij haar nieuwe werkzaamheden.

In gesprek over ‘Mijn Kerk 2030’

Tijdens de afgelopen jaarvergadering van de geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen heeft een groep haar bezorgdheid geuit over de toekomst van deze geloofsgemeenschap. De bezorgdheid, die werd uitsproken in een voorgelezen verklaring, richtte zich met name op de continuering van de pastorale zorg, de toekomst van het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de onzekerheid over de financiële middelen in de geloofsgemeenschap. In reactie op de voorgelezen verklaring hebben de voorzitter en vicevoorzitter van het parochiebestuur aangegeven graag in gesprek te willen gaan met de opstellers van de verklaring.

Inmiddels hebben twee gesprekken tussen de groep, die betiteld wordt als ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ en het bestuur van de H. Pancratius parochie plaatsgevonden. De beheercommissie van de locatie Vasse heeft zich als intermediair bij deze gesprekken aangesloten. De gesprekken zijn verkennend van aard geweest. Er is gesproken over de mogelijkheid om te onderzoeken wat er leeft onder de parochianen van de geloofsgemeenschap, de pastorale zorg in brede zin in de toekomst, de vitaliteit van de geloofsgemeenschap en de gevolgen hiervan voor het kerkgebouw, de door de fusie overgedragen eigendommen van de voormalige parochie Vasse en de financiële middelen op de lange termijn.

De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ neemt het standpunt in dat de dorps- en buurtgemeenschappen gezamenlijk het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie, met alle financiële verplichtingen die daarbij horen, op zich zou moeten nemen, waarbij de erediensten voortgezet moeten worden. Het parochiebestuur geeft aan dat, zolang zij eigenaar is van het kerkgebouw, er erediensten gehouden kunnen worden. Op het moment dat dit eigenaarschap wordt overgedragen aan de gemeenschap, in welke vorm dan ook, het kerkgebouw wordt onttrokken aan de erediensten, conform het huidige beleid van het bisdom. Daarbij geeft het parochiebestuur aan dat het vieren van de erediensten slechts een fractie van de pastorale zorg in brede zin is. Pastorale zorg is ook huisbezoek van de pastores, voorbereidingen bij huwelijk, doopsel, 1e H. Communie en Vormsel, pastorale ondersteuning bij noodsituatie en diaconale activiteiten opgezet door vrijwilligers in de parochie. Dit hele palet aan pastorale activiteiten wil het parochiebestuur blijvend garanderen en dit is niet alleen maar gebonden aan het kerkgebouw.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn door de deelnemende partijen actiepunten geformuleerd. Het parochiebestuur was al in overleg met de gemeente Tubbergen in verband met het opstellen van een Kerkenvisie voor de komende jaren. Er is rijksbudget beschikbaar gesteld voor gemeenten om dit proces te begeleiden en parochies hier op specifieke onderdelen te ondersteunen. Mocht een kerkgebouw aan de eredienst onttrokken dienen te worden dan is er aantal van mogelijkheden om het gebouw te behouden voor het dorp en een andere invulling te geven. Geprobeerd wordt om samen op te trekken met de gemeente, zodat de kerk en de omgeving van de kerk een nieuwe bestemming kunnen krijgen en zo behouden blijven voor het dorp. Naast het onderhouden van contacten met de gemeente gaat het parochiebestuur verkennen welke mogelijkheden er zijn, om na sluiting van het kerkgebouw, op een andere plek te vieren. De groep ‘Vrienden van de H.H. Joseph en Pancratius’ wil onderzoeken welke financiële lasten het beheer van het kerkgebouw, kerkhof en pastorie met zich mee zal brengen. De beheercommissie is in gesprek met de dorpsraad om aan te sluiten bij de ontwikkelingen ‘Mijn Dorp 2030’. Verder zal de beheercommissie zorgen voor communicatie naar de geloofsgemeenschap.

KBO Vasse bezoekt Raw Milk Company in De Lutte

Donderdag 17 oktober a.s. gaat de KBO Vasse naar Raw Milk Company in De Lutte, waar we een kijkje mogen nemen in het bedrijf van Jos en Dorthy Elderink. In hun kleine zuivelfabriek maken ze bv. rauwmelkse kefir en rauwmelkse yoghurt van melk van hun eigen koeien. Ook maken zij hangop van kefir en yoghurt.

Kosten zijn € 7,00 p.p.

Vertrek: 14.00 uur vanaf Café Bolscher …… met eigen vervoer.

Aanmelden kan bij Fons Nijhuis (06) 37 28 62 37

Muziekvereniging St. Cecilia Vasse presenteert

“Enjoy the Music”

Op 26 oktober houdt de muziekvereniging St. Cecilia uit Vasse haar najaar concert. Eens in de twee jaar wordt dit concert georganiseerd. De locatie voor het concert is zaal het ‘t Eschhoes te Vasse, een primeur voor de muziekvereniging. De muzikanten van zowel het orkest als de slagwerkgroep zijn al meer dan een jaar bezig met de voorbereiding, waaronder het instuderen van de muziekstukken. Het gaat daarbij niet alleen om muziekstukken die door de hele groep gespeeld worden, ook enkele solisten komen aan bod. Naast deze twee groepen van de vereniging zullen ook artiesten van buiten de vereniging hun muzikale kwaliteit op het podium brengen. Zo zal het dameskoor uit Vasse enkele stukken vertolken en ook de groep Sweet Surrender zal van zich laten horen. Verder zullen de solisten, Ceciel Bolscher, Frederique Geerdink Johannink en Floor Kooij, enkele nummers ten gehore brengen op het concert.

De toegang tot het concert op zaterdagavond 26 oktober is gratis. Het concert start om 20.00u en duurt tot ongeveer 11.30u. De zaal ‘t Eschhoes is open vanaf 19.30u. De muziekvereniging nodigt u van harte uit om het concert, met vele verrassingsacts, te bezoeken. Zoals het thema van het concert al zegt, kom genieten van de muziek.

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten.                       Op vrijdag 1 november 2019 wordt vanuit Twente weer een bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Deze bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Roermond, Harrie Smeets. Om 11.30 uur zal de bisschop in de Forum Pax Christi de Pauselijke zegen uitreiken. De reiskosten bedragen € 20,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan. Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie:                             Ria Kemna  tel. 0541-680294 / Lies a/d Stegge tel. 0541-680720ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

12 oktober is de volgende viering die in het teken staat van

‘anders vieren’

Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering te gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

Jongerenbedevaart naar Lourdes.

Jongeren gaan naar Lourdes!

Afgelopen werkjaar zijn de vele acties voor de jongerenbedevaart zo geslaagd dat de bedevaart definitief doorgaat. Door de inzet van jongeren en de toezeggingen van fondsen kunnen wij in de meivakantie naar Lourdes. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld, ons doel is om met 30 jongeren naar Lourdes te gaan. Een vijftal jongeren zou graag meewillen, zij zitten dit jaar in hun examenjaar en zijn afhankelijk hoe ze de examens ingaan.

Wij gaan het komende werkjaar de jongeren voorbereiden op de bedevaart. In november is er wederom een info bijeenkomst en zullen wij informatie geven over de bedevaart en het programma. In maart gaan we samen naar het klooster in Denekamp, daar gaan wij ons verdiepen in het verhaal van Lourdes en wat en wie je daar tegenkomt. Wij willen dat de onze jongeren goed voorbereid naar Lourdes gaan.

Uiteraard zal er een goede begeleiding voor de jongeren zijn, er gaan 10 begeleiders mee, wij gaan jongeren toewijzen aan een vaste begeleider.

Op dit moment zijn wij bezig om de busreis, overnachtingen, het programma te regelen. De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend, nadat wij de laatste nacht in Nevers  hebben overnacht komen wij 30 april weer thuis.

Misschien zijn er jongeren die belangstelling hebben voor deze bedevaart, er is nog ruimte in de bus, neem dan contact op met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of via mail b.huitink@hpancratius.nl

Wat nog noemenswaardig is, er gaan twee bussen, de bus met jongeren, de andere bus is de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan. De aanmeldingen voor de Lance bus moet nog opgestart worden

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes, deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Hartelijke groeten namens de werkgroep,’

Diaken Bert Huitink

WERELDMISSIEMAAND

De komende Wereldmissiemaand besteden wij bijzondere aandacht aan Noordoost-India. Dit gebied bestaat uit zeven deelstaten die slechts via een smalle doorgang verbonden zijn met het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken.

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

In het noordoosten van India werken nu veel zusters en priesters. Zij helpen om de mensen een beter leven te geven. Bijvoorbeeld door scholen te bouwen en les te geven. Of door naar de bergdorpen in de Hymalaya te gaan en voor de zieken te zorgen. Ook helpen ze de theeplantages en de kolenmijnbouw.

Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

VOORBEREIDING SAMEN TOP 2000 AL IN VOLLE GANG

Op vrijdagavond 10 januari 2020 vindt de vierde editie van Samen Top2000 plaats in de Pancratiuskerk in Albergen. Organisatie en koren zijn al enige tijd druk met de voorbereidingen. In de aanloop naar Samen Top2000 editie 2020 houden wij u van tijd tot tijd op de hoogte.

Het thema van dit jaar sluit aan bij de regenbooggedachte: als ‘anders’ standaard wordt is niets meer ongewoon. Er wordt daarbij stil gestaan bij groepen in onze gemeenschap die niet begrepen worden, die als ‘anders’ worden gezien en die zich daardoor niet zichzelf kunnen of durven voelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege seksuele geaardheid, een verslaving of handicap. Dit is ook in onze gemeenschap een heel actueel thema. Tussen 15 indrukwekkende Top2000 liederen door, gezongen door onze parochiekoren Courage, Cantiamo, Multiple Voices, Cantabilé, Belcanto, Clavis en Nouveau, zullen bijdragen te zien zijn van mensen die met deze thema’s te maken hebben. Een mooie afwisseling dat het geheel weer tot een bijzondere avond zal maken die u niet mag missen!

Hartelijke top 2000 groet,

Werkgroep top 2000.

Diaconaal weekend Heilige Pancratius parochie in het teken van ‘Hart voor boeren’

Het diaconaal weekend van 16 en 17 november aanstaande staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Afgevaardigden van het diaconaal beraad van de parochie en de LTO  hebben dit weekend voorbereid. Tijdens de kinderkerk op zondag 6 oktober j.l. werd aan het thema al aandacht besteedt. Het was daarom ook niet voor niets dat men op locatie vierde. De samenkomst  vond plaats bij het loon- en grondverzetbedrijf van de gebroeders Poppink in Reutum. Ruim vijftig kinderen met ouders, opa’s en oma’s, waren aanwezig.

Jeugdkerk: Op 16-11 gaat de jeugdkerk op bezoek bij een melkveebedrijf.

Rock Solid: Rock Solid gaat op bezoek bij diverse boerenbedrijven. Groepjes van vijf  à zes deelnemende jongeren zoeken zelf contact met een boerenbedrijf om een afspraak te maken. Er zijn elf bedrijven die hun medewerking hieraan verlenen.

Vervolgens maken de jongeren een verslag van deze activiteiten. Benieuwd naar hun ervaringen? Kom dan in het weekend van 16 en 17 november naar één van onze parochiekerken. Daar kunt u hun ervaringen horen en met hen in gesprek gaan.

Na de vieringen in alle kerken wordt er koffie/ thee geschonken met een heerlijke verrassing die u wordt aangeboden door diverse bedrijven.

Versiering kerk: Ook de kerken zullen worden versierd door onder andere de LTO.

Vieringen: Het thema van de viering is: ‘Is de oogst zo gewoon?’ De LTO is vertegenwoordigd tijdens de vieringen. In het vakblad ‘Nieuwe Oogst’ Vakblad LTO en op de website LTO zal ook aandacht worden besteed aan het diaconaal weekend.

Scholen: Alle basisscholen in de parochie hebben toegezegd een diaconale doek te maken dat het boerenbedrijf uitbeeldt. Deze doeken worden in de kerken opgehangen.

Hebt u hart voor boeren, bent u nieuwsgierig geworden of wilt u de boeren een hart onder de riem steken? Wees dan van harte welkom in een van onze vieringen.

Lijkt het je leuk om mee te doen met Rock Solid of met de jeugdkerk, neem dan contact op met b.huitink@hpancratius.nl  Voor alle andere vragen en informatie kunt u contact opnemen met j.meupelenberg@hpancratius.nl

We zien uit naar uw, naar jouw komst.

Mede namens de werkgroep diaconaal weekend, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Telefoon: 06-20486904

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

PAROCHIECENTRUM VASSE
Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Email: info.vasse@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)
Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of
mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .
Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803
t.n.v. H.Pancratius-Vasse.
Misintentie: per 1-1-2019 € 10,– / Jaargedachtenis € 10,–
Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op
nr. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Gerard Rikhof)
Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.
Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.
De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.
Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse
Jos Olde Loohuis, voorzitter, j.oldeloohuis@canisius.nl,
tel. 06-13263777;
Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,
tel. 06-22563352 of 0541-680233;
secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;
Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com
tel.06-13150513
Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,
tel. 06-30911607
Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,
tel. 06-23644347;

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl
H. Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.
Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

WEEKWACHT
‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155’

TELEFONISCHE HULPDIENST
De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN
Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)
C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)
Zilvermeeuw 1 te Almelo.
Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122
Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.
Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.
Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)
Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,
Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.
Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.
Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend,
van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)
Voor alle verpleging en verzorging thuis.
24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06-51447847.

Thuiszorg TMZ
Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,
‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum
Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407
e-mail: grootelaar@vrielinck.nl

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019

Bewaarexemplaar

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse          JANUARI 2019

PAROCHIECENTRUM VASSE

Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse

Email: info.vasse@hpancratius.nl

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652 (dienstdoende koster) .

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. H.Pancratius-Vasse.

Misintentie: per 1-1-2019 € 10,–      /    Jaargedachtenis     € 10,–

Opgave van misintenties is mogelijk via email (info.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op

  1. 0541-680201 (dinsdagmorgen) (Annie Schepers/Gerard Rikhof) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

Opgeven graag uiterlijk op dinsdag voor 11.00 uur en liefst 3 weken tot 14 dagen van te voren om te worden vermeld in het parochieblad.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Annet Lansink, tel. 06-30911607 of te mailen naar familielansink@outlook.com.
Indien gewenst, kunt u de communie thuis ontvangen. Daarvoor dient u contact op te nemen met Jan Veldhuis: tel. 0541-680561.

Colofon beheercommissie (voorheen locatieraad) Vasse

Bernadette Weersink, budgethouder, bimweersink@gmail.com,

tel. 06-22563352 of 0541-680233;

secretariaat: secretaris.vasse@hpancratius.nl ;

Jan Lansink, gebouwenbeheer, jjs.lansink@gmail.com

tel. 06-13150513

Annet Lansink, algemeen lid, familielansink@outlook.com,

tel. 06-30911607

Elise Booijink, algemeen lid, booij365@gmail.com ,

tel. 06-23644347;

voorzitter is nog vacant.

 Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

  1. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

 Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl

 WEEKWACHT

‘Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155′

 TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: dorpshuiskamervasse@gmail.com

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

 INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

MISINTENTIES :Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Andere berichten: Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: grootelaar@vrielinck.nl