De volgende Communicanten doen op 22 mei 2022
hun eerste H. Communie in Vasse:

Wian Rijsman Eva Braakhuis
Wies Wienk Ella Masselink
Teun Busscher Olivier oude Nijhuis
Sterre Frons Carien Veldscholten
Lars Koopman Jens Veldhuis
Dize Veldscholten Douwe Franke
Noor Paalhaar Hidde Bels
Nora oude Alink Kyan Steggink
Suus Braakhuis Cato Lansink
Jasmijn Jonkheym Lauri Krikhaar
Bram Hansté Cato Busscher

Vakantietasjes voor kinderen in armoede.
Beste mensen, nog een aantal weken en de zomervakantie staat weer voor de deur. Men gaat op vakantie, of dagjes uit. Maar wat als je als ouders geen geld hebt om samen met je kinderen op vakantie te gaan, of samen een dagje uit? Wat als er geen geld is om een lekker ijsje te kopen of een kaartje voor het zwembad bij warm weer? Wanneer elke cent moet worden omgedraaid en je aan het eind van de maand nog tekort komt. Vele ouders overkomt dit dagelijks. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de energiearmoede. Dit alles is zeer pijnlijk en verdrietig. Daarom is er een aantal jaren geleden vanuit het diaconaal platform Twenterand de actie ‘vakantietasjes’ gestart. Speciaal voor kinderen die in armoede leven. Deze actie wordt georganiseerd vanuit alle kerken die zijn aangesloten bij het diaconaal platform Twenterand. De actie wordt dit jaar georganiseerd door onze parochie, en wel de locatie Vriezenveen, de PCI H. Pancratius, de St. Marcellinus parochie, locatie Vrooms-hoop/Geerdijk, in samenwerking met de interkerkelijke voedselbank ‘Stichting Manna’. Kerk in Actie levert de tasjes, net als vorig jaar gratis. Beide parochies zorgen voor de inhoud van de tasjes. Hiervoor zullen diverse sponsoren worden benaderd.We hopen aan het begin van de zomervakantie zo rond de 245 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een tasje te kunnen uitreiken. De eerste ontmoeting met de vrijwilligers van beide parochies was prettig, er werd gebrainstormd, er werden plannen gemaakt. Een groepsapp is aangemaakt en het vullen van de tasjes zal vast ook een succes worden.Wij hopen dat door middel van deze actie in de vakantieperiode vele kindergezichtjes zullen stralen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman,
Bernadette Zanderink-Ter Brake, Jan en Annie Busscher-Lesker,
Jan Reinerink, Jan Reekers en Theo Rozendaal, Bets Kok, Yvon Wienk en Jan Reinerink, Marga Olde Loohuis (nms KBO), Annie Nijhuis-Velthof (nms KBO), Hendrik Franke, opa Ben Hansté en oma Marie Hansté-Alberink, Hennie Steggink.

Woensdag 25 mei. geen viering

Donderdag 26 mei. 09.00 uur. Hemelvaart
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Zondag 29 mei. geen viering.

Woensdag 1 juni. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 4 Juni 19.00 uur. Pinksteren
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Bennie Droste, Gerard Kempers, ov. fam. Koopman-Sand, Pastor Hein Booijink, ov. fam. Wenneger-Meijer, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Jan Schulten en Jan en Ine Borghuis, Marie Wesselink-Reinerink, Marietje Rolefes-Stopel, Anneke Weersink-Lohuis, fam. Steggink (Manderveen), Jan Reekers en Theo Rozendaal.

Koren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Wilma Kempers.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Ronny Booijink.

Acoliet.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.
Do.26 mei. 9.00 uur. : geen.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : geen.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Gerard Alberink.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Gerard v/d Aa.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.
Do.26 mei. 9.00 uur. : Ine Bos.
Za 4 Juni. 19.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes.
Collecte/Plaatsengeld 8 mei € 32,64 / € 36,90
Collecte/Plaatsengeld 14 mei € 11,80 / € 30,30

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 14 juni zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Manderveen/Broekdijk. De contactpersoon voor deze wijk is Ellie Bekhuis, tel. nr. 680482.

Overleden
Dinsdag 11 mei is op 61-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Annita Heijink-harmelink van de Manderveenseweg 58 te Manderveen. Voor Annita was op maandag 16 mei de afscheidsviering waarna ze op ons parochiële kerkhof in Vasse is begraven.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Geslaagde lourdesbedevaart Rock Solid
Op zaterdag 30 april was het eindelijk zover. Na 2 jaar wachten vertrokken 29 jongeren van Rock Solid met 11 begeleiders naar Lourdes. De jongeren kregen in Tubbergen de reiszegen van pastoor Pikkemaat en werden uitgezwaaid door familie en vrienden. Na de nacht doorgereden te hebben kwam de groep op zondagochtend in Lourdes aan.
Welkomstviering Op zondagavond was er een welkomstviering met de
eigen groep in de Kolbe kapel. Deze viering was voor en door de jongeren zelf, en werd voorgegaan door bedevaartleider diaken Bert Huitink. Aansluitend aan de viering was er een passage door de grot waarin Maria in 1858 meerdere keren aan Bernadette is verschenen.
Bernadette In de dagen daarna was er een vol programma. Dit stond in het teken van het leven van Bernadette. Zo werd onder andere ‘Le Cachot’, het huis waar zij gewoond heeft, bezocht, als ook de begraafplaats waar haar ouders en familie begraven liggen. Bijzonder was de viering in de ‘groene kathedraal’. Dit is een kerk midden in de natuur met de hemel als dak. De viering werd afgestemd op het leven van de jongeren. ’s Avonds hebben de jongeren kaarsen opgestoken voor intenties, die zij vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie hadden meegenomen. Elke intentie werd voorgelezen waarna er een kaars werd ontstoken. Halverwege de week was er een Nederlandse viering bij de Mariagrot met alle Nederlandse pelgrims die in Lourdes aanwezig waren. Vanuit Nederland werd de viering online gevolgd. Op donderdag werd de grote kruisweg gelopen. Bij elke statie werd uitgebreid stil gestaan waarbij diaken Huitink uitleg gaf met een overdenking over hoe de statie betrekking kan hebben op het eigen leven van de jongeren. Tussen alle activiteiten door was er voldoende ruimte voor vrije tijd voor de jongeren voor een terrasje, het kopen van souvenirs of bezoek aan het Heiligdom. Ook was er een dagtocht naar de Pyreneeën. De laatste avond werd deelgenomen aan de lichtprocessie. Dit is één van de meest indrukwekkende momenten tijdens een bedevaart in Lourdes. Na afloop van de lichtprocessie werd met het ontsteken van een aantal kaarsen de tijd in Lourdes afgesloten.
Nevers De volgende ochtend vertrokken de jonge pelgrims voor een bezoek aan Nevers, zo’n 700 kilometer verderop. Hier staat het klooster waar Bernadette in haar latere leven gewoond heeft. Het lichaam van Bernadette is hier opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. Hier vond de zendingsviering plaats en werd de jongeren op indrukwekkende wijze de handen opgelegd.
Thuisfront reisde mee Dagelijks was er een blog op de facebookpagina van de H. Pancratius parochie en elke ochtend werden enkele jongeren geïnterviewd in het radioprogramma van Twente FM. Hierdoor reisde het thuisfront met de jongeren mee. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde jongerenbedevaart die in zijn geheel gericht was op het leven van jongeren. We hebben ervaren dat ze dit aan het denken heeft gezet, en dat ze de ervaringen van deze bedevaart meenemen in hun verdere leven’, aldus diaken
Bert Huitink. En dat is waar Rock Solid voor wil staan: geloof op een eigen
tijdse manier laten aansluiten bij het leven van jongeren.
Dank aan sponsoren en terugkomavond De bedevaart werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Langs deze weg worden alle sponsoren die hebben bijgedragen aan de bedevaart heel hartelijk bedankt. Op vrijdagavond 20 mei a.s. is er een terugkomavond in de kerk van Langeveen met een viering die in het teken zal staan van deze jongerenbedevaart naar Lourdes. In de viering, die om 19:00 uur begint zullen de jongeren vertellen over hun ervaringen en foto’s van de bedevaart laten zien. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Inspiratiebijeenkomst Geesteren als aftrap van de jaarlijks Pinksteractie
In de kapel te Geesteren kwam maandagmiddag 25 april een klein groepje mensen bijeen om naar de ervaringen te luisteren van Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. De inspiratiebijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Bij binnenkomst kregen belangstellenden de gelegenheid om enkele producten te kopen uit Guatemala, zoals koffie van kleine koffieboeren en geweven producten gemaakt door vrouwen en jongeren van een opleidingscentrum. Na een korte introductie, waarin iedereen zich kon voorstellen en kon delen wat ze hoopten te horen, begon Inge te vertellen over haar werk bij boeren- en arbeidersbeweging MTC (Movimiento de Trabajadores Campesinos). De beweging is ontstaan uit het sociale pastoraat in San Marcos, tijdens de koffiecrisis in 1997. Het doel was om arbeiders te informeren over hun rechten en ze te helpen organiseren. In de loop der jaren heeft MTC het werk uitgebreid door bijvoorbeeld de oprichting van een vrouwen- en jongerenraad en spaar- en kredietcooperaties. Daarnaast werken ze samen in netwerken zoals de vakbondbeweging en de inheemse volksraad. Over haar rol als missionair werker vertelde Inge dat het vooral gaat om samenwerking en uitwisseling, niet om als buitenlander alleen maar te vertellen hoe het anders moet. Samen met jongeren werkt ze aan communicatie voor ontwikkeling. Het doel is sociale verandering door middel van communicatiecampagnes die worden ontwikkeld samen met de mensen waar het om draait. De relatie met Nederland vindt ze belangrijk: ¨Want onrechtvaardigheid en armoede in Guatemala staat niet los van de keuzes die we in Nederland maken”. Ze vertelde ook over de resultaten van het Vastenactieproject 2020 voor vakopleidingen aan jongeren en vrouwen en over trainingen aan vrouwen die te maken hebben met geweld. De pandemie maakte het moeilijk om regionale bijeenkomsten te organiseren, maar de trainingen in kleine groepjes op lokaal niveau werkten wel erg goed. In verschillende gemeenschappen hebben de vrouwen zich georganiseerd en hebben zij contact met de gemeente over wat er nodig is in hun gemeenschap. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WNM en de Heilige Pancratiusparochie en is de start van de Pinksteractie 2022 met als thema: ¨Geloven in de ander. Samen één missie.¨ Al meer dan 50 jaar ondersteunt WNM Nederlandse Missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.

De Week van de Jonge Mantelzorger 2022: #NietTeMissen
In de week van 1 tot en met 7 juni is het weer de week van de Jonge Mantelzorger.Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland groeit op terwijl ze zich zorgen maken over een naaste. Zij zorgen bijvoorbeeld voor iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders, een broer of zus. Veel jonge mantelzorgers zijn zich niet bewust van de impact van de zorgsituatie op hun persoonlijke leven; de zorgen beschouwen ze als normaal en vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg op jonge leeftijd ook mentaal belastend zijn. Ze dragen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden en maken zich meer zorgen dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis.De coronacrisis heeft ook merkbaar impact gehad op kinderen, jongeren en gezinnen. Het is daarom goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kan iemand nog wel goed genoeg concentreren op school als een zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet de jonge mantelzorger soms afspraken met vrienden afzeggen omdat zijn of haar moeder niet alleen thuis kan zijn? Om jonge mantelzorgers zichtbaar te maken en hen indien nodig te ondersteunen, vragen we jaarlijks aandacht voor deze groep in de Week van de Jonge Mantelzorger. Deze vindt plaats van 1 tot en met 7 juni. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg vraagt tijdens deze week aandacht voor jonge mantelzorg via de landelijke bewustwordingscampagne Niet te missen.
De campagne laat via video’s, posters, portretten en verhalen zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis ownloaden op de website van de Week van de Jonge Mantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning.Niet te missen is uiteraard in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf tot stand gekomen. Niets over hen, zonder hen! JMZ Go! is een ketenpartner van de Strategische Alliantie en vraagt deze week ook extra aandacht voor de jonge mantelzorgers in Twente.
Mail: info@jmz-go.nl of m.groothuys@jmz-go.nl Tel:085-7731720

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen. De zaal is open om 13.45 uur en de middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Wat is dat toch met Maria?
Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig. Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven. Wat hebben mensen met
Maria? Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes? Voor veel mensen is Maria een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.
Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.
Wat is dat toch met Maria?
Wat hebben mensen met deze vrouw?
Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?
Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken
ligt dicht bij ons eigen leven.
Zij was een moeder met zorg.
Zij was een moeder die door bleef gaan,
net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.
Zij staat zo dicht bij ons leven;
wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.
Wat komen wij tegen in ons leven?
ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,
niet meetellen, opzij geschoven worden.

Bij dit alles hebben wij licht nodig.
Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?
In het vertrouwen dat het goed komt,
in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen
of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!
Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,
maar ook in onze huiskamers.
Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.
Licht brandt bij Maria,
het licht brandt volop en sterkt ons.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink.

Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Truus Blankenvoort-Bels.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten, Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink, ov. ouders Steggink-Kamphuis.

Woensdag 11 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 mei 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Dionne Meijer-Boswerger.
Int.: Bennie en Annie Bossink-Booijink, Hein en Siny Meijer-Wissink, Manny Sanderink-Weernink, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde.

Zondag 15 mei 10.30 uur.
Doopviering.
Voorganger: Diaken Huitink.

Woensdag 18 mei. 09.00 uur.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg.: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman.

Koren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Ronny Booijink
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.

Acoliet.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Geen.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Geen.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Wo. 18 mei. 09.00 uur. : Annie Wigger
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.

Collectes.
Collecte 23 april € 29,65
Plaatsengeld 29 April € 22,25
Collecte 29 april € 27,83

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Dopen.
Zondag 15 mei om 10.30 uur wordt door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

► Sofie Maria Slag van de Vlamoven 33 te Albergen. Sofie is het dochtertje van Paulien en Gideon Slag-Von Piekartz en het zusje van Milan.
► Guus Ben Herman Braakhuis van de Meijersweg 23 te Geesteren.
Guus is het zoontje van Marloes en Bram Braakhuis-Haarhuis en
het broertje van Mijs.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl .
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!
Vriendelijke groet, Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com

Een baken van geloof, hoop en liefde
We hebben onlangs het grootste feest van ons christelijk geloof mogen
vieren: Pasen. Feest van de opstanding, van nieuw leven, van licht dat de
duisternis overwint. We kunnen terugkijken op mooie Paasvieringen in de
kerken van onze geloofsgemeenschappen. In de Paaswakes in Vasse en
Tubbergen zijn de nieuwe Paaskaarsen ontstoken. Vervolgens zijn de
Paaskaarsen naar de overige locaties gebracht en zijn ze binnengedragen
in de viering op eerste Paasdag. De Paaskaarsen zijn het teken van de
aanwezigheid van de Levende Christus, die het Licht van de wereld is. Ze
zijn versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.
Met vijf wierookkorrels worden de vijf wonden van Christus aan het kruis
gesymboliseerd. De Paaskaars kaars brandt in alle vieringen van de
Paastijd tot en met Pinksteren. Met Pinksteren vieren we dat de Geest het
Licht in ons hart legt. Daarna brandt de Paaskaars alleen bij
doopvieringen, vormselvieringen, avondwakes, uitvaarten en het feest
van Allerzielen. Bij de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan
de Paaskaars en spreekt de voorganger de wens uit dat de dopeling mag
delen in het Licht van Christus, en altijd een brandend en warm hart mag
hebben voor anderen, waarin veel mensen geborgenheid mogen vinden.
Bij avondwakes en uitvaarten worden de kaarsen rond de kist ontstoken
met het licht van de Paaskaars, ten teken dat de overledene bij God is en
deelt in zijn Licht en Leven. Dat de Paaskaars ons een jaar lang mag
begeleiden in het leven, bij blijde en droevige gebeurtenissen. Dat het een
baken mag zijn dat ons mag bemoedigen. Dat het een herinnering mag
zijn aan onze levenslange verbondenheid met de opgestane Heer, die ons
alle dagen hoop en leven wil geven.
Een goede Paastijd toegewenst! Pastoraal werker Christianne Saris
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 24 april en 1 mei 2022
Jaargang 49, week 17en 18

Zaterdag 23 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: ov. ouders Booijink-Hesselink, Marie Lummen-Oude Vrielink.
Int.: Bennie Droste, Herman Wenneger, Annie Nijhuis-Velthof, Fien
Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-Wissink, Gerard Lummen en ov.
fam. Leden, Rutger Hamse.
Woensdag 27 april
Woord- en Communieviering
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 30 april 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink
Int.: Annie Nijhuis-Velthof, Fien Hemmer-Bekhuis, Hein en Siny Meijer-
Wissink.
Woensdag 4 mei.
Woord- en Communieviering
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-
Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans
Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten,
Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink.
Koren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Dameskoor.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Herenkoor.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Herenkoor.

Lectoren
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ronny Booijink.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Ilse Bonke.
Acoliet
Za. 23 apr. 19.00 uur. : geen.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : geen.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : geen.
Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 23 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Za. 30 apr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Zo. 8 mei. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Collectes
Collecte 10 april Palmzondag € 63,05
Collecte 16 April Paaswake € 159,70
Collecte 17 april 1 e Paasdag € 76,10
Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Overleden
Woensdag 13 april is op 27-jarige leeftijd overleden onze mede-
parochiaan Martijn Eidhof van de Broekdijk 33 te Manderveen. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Kerkschoonmaak
Dinsdag 3 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de
wijk Mander.
De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294 .
Mariaschool in actie voor Oekraïne
De berichtgeving rondom de oorlog in Oekraïne houdt ook de kinderen
op de Mariaschool in Vasse behoorlijk bezig. Tijdens de dagelijkse lessen
en gesprekken in de groepen is duidelijk te merken dat het de kinderen
erg aangrijpt dat de mensen in Oekraïne opeens niet meer veilig zijn en
moeten vluchten. Het is nauwelijks voor te stellen dat je door oorlog en
geweld alles moet achterlaten. De mensen in de Oekraïne hebben hulp erg
hard nodig en de Mariaschool wil dan ook een steentje bijdragen. De
schoolkinderen zijn in de week voor Pasen erg druk geweest met de
‘heitje voor een karweitje’-inzamelingsactie. Een week lang hadden ze de
tijd om allerlei karweitjes voor een ander te doen, waarvoor ze werden
‘betaald’. Tijdens de viering in de kerk op Witte Donderdag is al het
verdiende geld verzameld en bleek dat er maar liefst 1439,35 euro is
opgehaald. De leerkrachten van de Mariaschool zijn reuze trots op hun
leerlingen, die zich samen zo hebben ingezet voor de mensen in Oekraïne.
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen en
vooral lekker kletsen. De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag
27 april a.s. van 10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
 Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag.  Onze vrijwilligers
staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een
kopje koffie   en diverse activiteiten. 
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op
de woensdag van 12.00-13.15 uur! De eerstvolgende keer is op
Koningsdag 27 april. Locatie: ’t Eschhoes

KBO Vasse
Jaarlijkse uitstapje
Het jaarlijkse uitstapje – dit jaar een boottocht inWasserstadt Nordhorn –
is verplaatst naar donderdag 12 mei a.s.(was…
19 mei ) Vertrek om 13.00 uur vanaf Gasterij De Bakker
Rond  ca. 17.00 uur zijn we weer terug om af te sluiten met een 3-gangen
diner bij Gasterij De Bakker. De kosten houden we voor de leden laag op
€ 40,00 p.p. door een greep in de kas van de KBO. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen dan wel € 55,00 p.p.
Word je lid van de KBO Vasse, dan betaal je ook € 40,00!
Er zijn nog plaatsen vrij, dus meld je snel aan!! Aanmelden kan bij Fons
Nijhuis:        0541 850 758   óf   (06) 37 28 62 37
Lourdesbedevaart 19-26 september 2022
Nadat het ten gevolge van de coronapandemie twee jaar lang niet
mogelijk was, gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van maandag 19
tot en met zondag 26 september a.s. We reizen met Christoffel Reizen,
een nieuwe bedevaartorganisatie, maar met bekende gezichten. Als
contactpersonen van de geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben
wij er deze keer voor gekozen met het vliegtuig te gaan. Voordeel hiervan
boven het reizen met de bus is dat we daardoor eventuele
gezondheidsrisico’s onderweg tot een minimum kunnen beperken en
bovendien kunnen we dan langer in Lourdes zijn.
Programma
In de vroege ochtend van maandag 19 september vertrekken we per bus
naar Eindhoven Airport, van daar vliegen we naar Tarbes-Lourdes en
zitten met het middagmaal aan tafel in het voor ons gereserveerde vier-
sterren hotel in Lourdes, heel dicht bij de Heiligdommen. Vaste
onderdelen in het programma zijn in elk geval de viering bij de grot waar
Maria aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en
Sacramentsprocessie en we zullen als groep ook de kruisweg lopen.
Daarnaast is er in het programma ruimte om Lourdes verder te
“ontdekken” en is er ook de mogelijkheid voor deelname aan een excursie
naar de Pyreneeën. We sluiten de bedevaart op zondag af met deelname
aan de internationale hoogmis, samen met plm. 20.000 pelgrims in de
ondergrondse Pius X basiliek. Altijd een heel bijzonder aspect van de
bedevaart. Later in de middag vliegen we terug naar Eindhoven, waar de
bus ons om plm. 20.00 uur terugbrengt naar Tubbergen. De kosten voor
deze bedevaart bedragen € 985,– p.p., op basis van tweepersoonskamer.

en excl. reis- en annuleringsverzekering. Toeslag eenpersoonskamer €
180,–. Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen
dan kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden. Binnenkort
zullen we – aansluitend aan een Maria-viering – alle verdere informatie
geven over deze mooie bedevaart naar de plaats waar hemel en aarde
elkaar raken. Plaats en tijd worden vermeld in de informatiebladen en Op
en rond de Essen.
Voor nadere informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met een
van onze contactpersonen: Annie Oude Breuil, Albergen, tel.06-
15671440 , Sonja Kuipers, Fleringen, tel.06-12872612 , Elly Horstman,
Geesteren, tel.06-22064755 , Ria Leemhuis, Harbrinkhoek-
Mariaparochie, tel.06-57426078 , of Gerard Voshaar, tel.06-52121053 ,
Truus Rozekamp, Langeveen, tel.06-13759969, of Elly Oude Steenhof,
tel.06-23205768 , Ans Haarhuis, Manderveen, tel.06-30620801 ,
Christien Deterink, Reutum, tel.06-23100829 , Ina Vreeswijk, Tubbergen,
tel. 06-15236063, of Brigitte Olthof, tel.06-54907281 , Ellie Bekhuis,
Vasse, tel.06-22874026 , Katinka Dol, Vriezenveen, tel. 06-43127864.
Lourdesgroep H. Pancratius parochie
Uw kaarsje in Lourdes
Indien u graag wilt dat er namens u een kaars wordt ontstoken in Lourdes
dan is dat mogelijk. De jongeren van Rock Solid zijn graag bereid dit
tijdens hun bedevaart in de week van 30 april t/m 7 mei a.s. te verzorgen.
U kunt hiervoor uw naam en/of intentie met € 5,- in een enveloppe
inleveren in de brievenbus van het centrale parochiesecretariaat,
Grotestraat 66 in Tubbergen. Dit kan tot en met woensdag 27 april. De
jongeren zullen dan in Lourdes uw kaars van dat bedrag ontsteken bij
Maria
Geloven in de ander Uitnodiging 25 april Inspiratiebijeenkomst
Tijdens de Inspiratiebijeenkomst van de Week Nederlandse Missionaris
(WNM) op 25 april 2022 in Geesteren hoort u uit de eerste hand hoe
belangrijk en waardevol de Pinksteractie is voor het missiewerk. Samen
met u willen we de Pinksteractie ook dit jaar weer tot een succes maken
en zo missionarissen en missionair werkers een hart onder de riem steken
en hen laten voelen dat we achter hen staan, niet alleen met woorden
maar ook met daden. Laat u inspireren en kom ook!
Uitnodiging 25 april H. Pancratius Parochie in Geesteren

Geloven in de ander Samen één missie Frans van Kranen, missionair
werker in Brazilië, werkt vanuit het geloof en het vertrouwen voor de
rechten van kinderen. Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala,
maakt zich sterk voor de rechten van landarbeiders en jongeren. Frans en
Inge werken elk op een eigen manier aan een betere wereld. Graag
ontmoeten zij u op 25 april in de H. Pancratius Parochie in Geesteren. U
komt toch ook?
Frans van Kranen Missionair werker in Brazilië “Het is niet alleen mijn
werk, het is mijn leven,” zegt missionair werker Frans van Kranen. In
Natal, in het noordoosten van Brazilië, werkt hij als coördinator van twee
gezinsvervangende huizen en helpt hij kinderen die uit huis zijn geplaatst.
Inge Kuiphuis Missionair werker in Guatemala Inge Kuiphuis is
uitgezonden door de H. Pancratius Parochie in Geesteren met steun van
de WNM. In Guatemala zet zij zich in voor de rechten van de uitgebuite
landarbeiders en jongeren. Programma: 13.00 uur Inloop 13.15 uur
Welkom en inleiding door frater Wilfried van der Poll, voorzitter WNM
13.30 uur Week Nederlandse Missionaris 13.45 uur De missie van Frans
van Kranen in Brazilië 14.30 uur Pauze 14.45 uur Inge Kuiphuis over
haar missie in Guatemala 15.30 uur Afsluiting Adres H. Pancratius –
kapel Hoek Dorpsstraat/hoek Langeveenseweg 7678 VC Geesteren
Aanmelden Graag vóór 20 april onder vermelding van Geesteren
telefonisch of per e-mail: Telefoon: 06 – 15 14 2100
contact@weeknederlandsemissionaris.nl
Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een
ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle
geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of
ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en
er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is
café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van
de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en
een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt
afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien
euro. U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het
emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst! Vriendelijke groet,
Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Afgelopen dagen zijn er 200 paasattenties bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dank aan iedereen die een bijdrage hieraan heeft geleverd. Fijn dat het ook dit jaar weer in goed overleg is verlopen met o a. de diaconie van de Protestantse kerk Tubbergen, de PCI van onze parochie, de leden van het diaconaal beraad en alle bezorgers. Dank ook aan COOP Albergen die dit jaar aan de beurt was voor het verzorgen van de attentie. Namens iedereen goede Paasdagen gewenst.

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Hier vindt u informatie en wordt u uitgenodigd vrijmoedig deel te nemen aan de vragen rondom drie gekozen thema’s.

Inleiding

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023.

Synode is een chique woord voor kerkvergadering. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Soms nemen aan een synode alleen bisschoppen deel, soms worden anderen uitgenodigd om mee te praten. Dit laatste is nu heel nadrukkelijk aan de orde. Paus Franciscus heeft alle katholieke gelovigen – en zelfs geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van de Kerk.

Thema

Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van alle gelovigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden.

Hoe kunt u meedoen?

In het vervolg van deze pagina worden drie thema’s behandeld: “Vieren”, “Medeverantwoordelijkheid in de zending” en “Dialogeren in kerk en samenleving”. Diverse vragen komen daarbij ter sprake en wellicht dat u door één of meerdere vragen aangesproken wordt om te reageren. Dat kunt u vervolgens in het daarvoor bestemde tekstvak typen. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u op de knop “Verzenden” drukken en ontvangen wij uw bijdrage; alles gebeurt op anonieme basis.

Deze pagina zal tot 15 april 2022 openblijven om te reageren. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw tijd en bijdrage!

Inzending formulier Synodale Proces 2021-2023

Veertigdagentijd: op weg naar nieuw leven
Beste mensen,
Terwijl de paaseitjes al volop in de schappen liggen van de
supermarkten, gaan we in ons christelijk geloof het Paasfeest eerst
voorbereiden met de veertigdagentijd. Deze periode start op 2 maart
met Aswoensdag. Het is een tijd van vasten en bezinning. Misschien
valt het ons dit jaar wel wat zwaar om hieraan te beginnen. Met de
coronamaatregelen bijna achter de rug, hebben we al een hele tijd van
soberheid en onthouding achter de rug. Door de sluiting van winkels,
restaurants, bioscopen en theaters, en het niet samenkomen als
vereniging of groep, zijn we lange tijd op onszelf teruggeworpen. Hoe
kunnen we de energie opbrengen om de veertigdagentijd in te gaan?
Misschien helpt het ons als we weten dat het in ons geloof gaat om het
volle leven, om vrede en vreugde voor elke mens. Om licht aan de
horizon, vooral voor mensen die in het donker zitten, ook als wij dat
zelf zijn. Om toekomst voor deze wereld. Wij worden in de
veertigdagentijd uitgenodigd om te kijken waar dat licht nog niet
schijnt in ons leven en dat van anderen. Waar het ontbreekt aan
relaties, aan liefde, aan verbinding. Maar ook waar teveel overvloed is,
ten koste van anderen. Het gaat om balans, om evenwicht, in ons eigen
leven, en dat van onze samenleving. Veertig is een bijbels getal. En
niet zonder reden. Een aanstaande moeder draagt een kind gemiddeld
40 dagen voor het ter wereld komt. Zo speelt veertig ook een rol in de
geboorte van een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid. Denk aan
Mozes die met de Israëlieten 40 in veertig jaar naar het beloofde land
trok. En aan Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef om
Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 27 februari en 6 maart 2022
Jaargang 49, week 5 en 6

daarna, geïnspireerd door de Heilige Geest, te beginnen aan zijn
openbare leven in de wereld.
Wij mogen in de komende tijd nagaan wat er voor ons toe doet. En
daar wat meer ruimte voor maken. Als wij te weinig mensen zien of
spreken, worden we uitgenodigd daar meer werk van te maken. Als
wij het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, eens tijd maken
voor een telefoontje of een kaart aan iemand. Als wij het gevoel
hebben , meer te kunnen delen, geld geven aan Vastenactie of doneren
aan de voedselbank. Als wij behoefte hebben aan meer inspiratie, tijd
nemen voor gebed en vieringen. Of de vastenkalender ter hand nemen
van onze parochie. En kijken naar de digitale kruisweg op de website
van onze parochie, vanaf vrijdag 5 maart. In ons mag het nieuwe leven
groeien en beginnen. Dan kan er nieuwe Geestkracht groeien ten
behoeve aan de wereld. Dan maken we ruimte voor God in ons
midden, de bron van ons leven, die ons wil laten opstaan uit alles wat
ons teneergeslagen maakt. Dan wordt het pas echt Pasen. Ik wens ons
allen een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe!
Hartelijke groet,
Pastoraal werker Christianne Saris
Zaterdag 26 februari 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastoraal medewerker Saris.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Truus Masselink-Meijer, Herman Wenneger, Frans Nijhuis,
Marga Olde Loohuis.
Woensdag 2 maart 19.00 uur. Aswoensdag
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Diaken Huitink.
Int: Overleden leden Carnavalsvereniging De Spekscheeters, mis uit
dankbaarheid.

Zondag 6 maart 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Frans Nijhuis, Marga Olde Loohuis, Jan Oude Luttikhuis en
Mieke Hamse, Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam.
Wenneger-Meijer, Pastoor Hein Booijink.
Zondag 6 maart 10.30 uur. Doopviering
Voorganger: Diaken Huitink.
Woensdag 9 maart 09.00 uur.
Woord- en Communieviering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zondag 13 maart 09.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Jaarg.: Sien Steggink-Kamphuis, Gerard Kempers.
Int.: overl. ouders Steggink-Kamphuis, Frans Nijhuis,
Marga Olde Loohuis.
Koren
Zo. 26 febr. 09.00 uur. : Dameskoor.
Wo. 2 mrt. 19.00 uur. : Dames en Heren koor
Zo. 6 mrt. 09.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 13 mrt. 09.00 uur. : Herenkoor.
Lectoren
Zo. 26 febr. 09.00 uur. : Ilse Bonke.
Wo. 2 mrt. 19.00 uur. : Marieke Hansté.
Zo. 6 mrt. 09.00 uur. : Ben Demmer.
Zo. 13 mrt. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
Acoliet
Zo. 26 febr. 09.00 uur. : geen.
Wo. 2 mrt. 19.00 uur. : geen.
Zo. 6 mrt. 09.00 uur. : geen.
Zo. 13 mrt. 09.00 uur. : Hennie Engbers.

Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 26 febr. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Wo. 2 mrt. 19.00 uur. : Johan Steggink, Jan Veldhuis.
Zo. 6 mrt. 09.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Zo. 13 mrt. 09.00 uur. : Johan Steggink.
Collectes
Collecte 13 februari. € 47,10
Collecte 19 februari. € 27,50
Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Kerkschoonmaak
Dinsdag 5 april zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha
Spalink, tel. nr. 680105 .
Dopen
Zondag 6 maart om 10.30 uur wordt door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
► Mies Bente Bos van de Steenbrei 9 te Vasse. Mies is het dochtertje
van Imke en Marc Bos-Everlo en zusje van Jauke.
► Teun Daan Zwijnenberg van de Molendijk 29 te Albergen. Teun is
het zoontje van Marli en Martijn Zwijnenberg- Ter Heijne en broertje
van Lynn en Fem.Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen

Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg
verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de
veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken. Dit jaar is er voor
gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews
met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen. Er zijn vijf
gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij
geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met
een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema
gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring,
iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden,
waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een
vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren
is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden
overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.
Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en
laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is. U kunt de
gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website
van onze parochie.
Hierbij het programma:
Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema:
Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.
Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema:
Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en
Ghofran Zaghal
Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis
dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel
Kleissen
Vrijdag 25 maart 2022: Jezus valt voor de tweede keer onder het
kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.
Vrijdag 1 april 2022: Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema:
Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.
Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris
staat stil bij de verrijzenis.
Van harte uitgenodigd! De Pancratius Commissie
Bijeenkomst geloven-nu over Taizé

Donderdagmiddag 10 maart staat eer een interessante bijeenkomst
gepland van Geloven Nu. Die middag zal het thema ‘Taizé’ zijn en Ds.
Esther Scheer – Weijenberg, predikant van de Protestantse Kerk in
Tubbergen zal dan een inleiding over het onderwerp houden. De
Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke
oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door Broeder Roger
gesticht werd. Vanaf de jaren ’50 werd de gemeenschap in
toenemende mate door jongeren bezocht. De broeders doen veel
diaconaal werk in en buiten Europa.De bijeenkomst wordt gehouden
in het Parochiecentrum in Tubbergen, begint om 14.00 uur en wordt
om ca. 16.00 uur beëindigd. Ter bestrijding van de onkosten wordt van
de deelnemers een bijdrage van euro 2,50 gevraagd.
Met aandacht op weg naar Pasen
Beste parochianen,
op woensdag 2 maart begint de Vastenperiode.
Een tijd waarin we ons voorbereiden op het belangrijkste christelijke
feest, Pasen. De opstanding van Jezus Christus uit de dood. Wij hopen
dat de vastenkalender u mag inspireren om met aandacht toe te leven
naar Pasen. De kalender kunt u vanaf 24-2-22 downloaden via de
website www.hpancratius.nl Voor wie dit een probleem is, liggen er
een aantal gedrukte kalenders achter in de kerken/ aula. Mede namens
mijn collega’s wens ik u allen een goede voorbereiding op Pasen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Permanente inzameling levensmiddelen
Beste parochianen,
Zoals u bekend zijn we als parochie in oktober 2021 in het kader van
Wereldarmoededag, gestart met het inzamelen van houdbare
levensmiddelen voor mensen die in armoede leven. Hiervoor staat er
een krat of een mand in alle kerken én in de aula te Albergen. Deze
inzameling geldt NIET alleen voor Kerstmis of Pasen zoals sommigen
denken maar er wordt het gehele jaar door ingezameld omdat we nu
eenmaal alle dagen moeten eten en niet iedereen aan het eind van de
maand voldoende financiën heeft om boodschappen te kopen. De
ingezamelde levensmiddelen gaan vanuit de gemeente Tubbergen naar
de voedselbank Tubbergen en vanuit Vriezenveen gaan ze naar de

Interkerkelijke voedselbank ‘Manna’. Inmiddels heeft de voedselbank
voor de tweede keer levensmiddelen opgehaald. Ook deze keer mocht
men rekenen op een volle auto. Dank daarvoor. Wilt u ook een
bijdrage leveren aan de boodschappenmand dan zijn de volgende
levensmiddelen het meest nodig: koffie, thee, blikgroente, soep, pasta,
rijst, wasmiddelen en tandpasta. Liever een financiële bijdrage? Dit
kan via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 ten name
van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v.
boodschappenmand of via de QR code die bij de mand/krat ligt. Door
permanent in te zamelen dragen we als parochie bij aan de bijzondere
werken van barmhartigheid. Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg,
pastoraal werker. j.meupelenberg@hpancratius.nl

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  kaarten,  bowlsen
en vooral lekker kletsen.
De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag 2 maart a.s. van
10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Aansluitend is er de open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” met een
heerlijk 3-gangen diner. Kosten € 10,00 p.p.
De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks op de woensdag in de onveven
weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er 4-wekelijks!
Locatie: ’t Eschhoes
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties
kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook
telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius
Vasse ZONDAG 13 en 20 februari 2022
Jaargang 49, week 3 en 4

Voorwoord informatiebladen februari 2022

Deze weken kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. Het is fantastisch om te zien, wat voor een successen de sporters behalen en vooral wat ze er wel niet voor over hebben gehad om dat eremetaal te behalen. De keerzijde van de medaille is, dat ook veel sporters de verwachtingen niet kunnen waarmaken, stilvallen en uiteindelijk teleurgesteld de wedstrijd verlaten. Die t.v. beelden passeren ons vaak genoeg.

Een uitdrukking die nog wel eens gebruikt wordt, en oorspronkelijk uit het wielrennen komt, is de zin: “de man met de hamer tegenkomen”. Dat wil zeggen, dat een sporter – gedurende een wedstrijd – plotseling niet meer verder kan en wil opgeven. Het is als of hij een klap met een hamer op zijn hoofd krijgt. Zijn benen lijken loodzwaar en hij is niet meer vooruit te branden. Dan komt de verleiding om uit de wedstrijd te stappen en het strijdtoneel te verlaten.

Niet alleen sporters komen die man met de hamer tegen. Ook andere mensen kunnen dezelfde ervaring krijgen. Midden in de vaart van hun leven vallen zij onverwacht in een diep gat, een levenscrisis. Zij stellen zich dan de vraag: “Waar doe ik ’t eigenlijk voor?”. Wat heeft mijn leven nog voor zin? De verleiding ontstaat, om ermee op te houden en het op te geven. In allerlei omstandigheden, in allerlei leeftijdsfasen, kan dit gevoel voorkomen: “ik doe ’t niet meer” – ” ’t wordt mij teveel”. In ’t bedrijf, op school, in huwelijk of gezin, met geloof en kerk, kan men de “man met de hamer” tegenkomen.

In alle gevallen, waarin mensen de “man met de hamer” tegenkomen, gaat ’t om een crisis, gaat het om de vraag: “Wie ben ik nu eigenlijk?” Heeft dit leven zo nog zin?” Eens zijn we aan ’n bedrijf, op school, met huwelijk en gezin, met geloof en kerk, vol goede moed begonnen. De route van ons leven lag als ’n landkaart voor ons uitgetekend. We zouden ons doel zeker bereiken. Maar in de loop van onze tocht veranderde ’t weer, ’t landschap, de mensen om ons heen en ook wijzelf. Tenslotte zaten we in een doolhof en er was geen uitzicht meer, geen perspectief. Is er ’n oplossing voor dit probleem? Is er nog toekomst?

In de Bijbelse verhalen lezen we regelmatig dat God op momenten van crisis héél dicht bij ons is. Hij laat ons niet aan ons lot over. Je moet het wel willen en kunnen geloven, je moet uit je doppen kijken. Er zijn bijvoorbeeld mensen als engelen, die naast je komen zitten, luisteren, bemoedigen, verdragen, waarderen, een praatje maken, voorgaan, uitzicht geven en dat vaak op heel beslissende en heftige momenten. Die zijn als brood uit de hemel, niet om de maag te vullen, maar wel de innerlijke mens.

Ik hoop dat wij – op onze levenstocht – niet de “man met de hamer” tegenkomen, maar de “man van Nazareth” en vele anderen, die proberen te leven en te werken in het voetspoor van Jezus. Wie zich laat voeden door het Evangelie, zal niet bezwijken, maar komt er doorheen, ook al gaat ’t soms in pijn en volharding. Dat zijn ook échte winnaars, al is het zonder een medaille.

Pastoor Casper Pikkemaat

Zondag 13 februari 9.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bossink.
Int: Herman Wenneger, Frans Nijhuis, Marga Olde Loohuis.

Woensdag 16 februari .
Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 19 februari 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Manny Sanderink-Weernink.
Int.: Frans Nijhuis, Marga Olde Loohuis, Anneke Weersink-Lohuis.

Woensdag 23 februari 09.00 uur.
Woord- en Communieviering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zaterdag 26 februari 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Truus Masselink-Meijer, Herman Wenneger, Frans Nijhuis, Marga Olde Loohuis.

Koren
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Dameskoor.
Za. 19 febr. 19.00 uur. : Herenkoor.
Za. 26 febr. 19.00 uur. : Dameskoor.

Lectoren

Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
Za. 19 febr. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Za. 26 febr. 19.00 uur. : Ilse Bonke.

Acoliet

Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Geen.
Za. 19 febr. 19.00 uur. : Geen.
Za. 26 febr. 19.00 uur. : Geen.

Collectanten

Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

Kosters

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Johan Steggink.
Za. 19 febr. 19.00 uur. : Ine Bos.
Za. 26 febr. 19.00 uur. : Jan Veldhuis.

Collectes
Collecte 6 februari. €. 55,07

Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand,
ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155

Kerkschoonmaak
Dinsdag 22 februari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes, tel. nr. 680617 .

Versoepeling coronamaatregelen binnen de H. Pancratius parochie
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal kerkgangers per viering wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieren ’s avonds kan
weer met kerkgangers. Het maximum aantal kerkgangers per kerk bedraagt: Fleringen: 60; Geesteren: 85; Langeveen: 56; Mariaparochie: 84; Reutum: 65: Tubbergen: 80; Vasse: 75; Vriezenveen: 38.
Aanmelden via ‘Meevieren’ is niet meer nodig. Registratie van naam en telefoonnummer bij de ingang van de kerk volstaat. Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen: thuis blijven bij klachten,
anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd.
Samenzang is toegestaan en koren mogen weer zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Nog niet toegestaan is: elkaar een hand geven tijdens de vredeswens, de tongcommunie, doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke
wijze, na de viering, gehandhaafd blijven. Verder: het gebruik van wijwaterbakjes; biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte, gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering. Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid
van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).
Pastoraal team H. Pancratius parochie

Voorbereiding bisschoppensynode 2023
In oktober 2023 vindt de bisschoppensynode in Rome plaats. Ter voorbereiding hierop heeft de paus ervoor gekozen om gelovigen wereldwijd uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van de thema’s die tijdens de synode besproken zullen worden. Deze thema’s zijn: vieren, medeverantwoordelijkheid voor de missie en dialoog in Kerk en samenleving. Met andere woorden: “communio, participatio en missio”. De Nederlandse Bisschoppen hebben de pastorale teams uitgenodigd om hiervoor lijnen uit te zetten.
Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft de vragen die hieraan gekoppeld zijn uitgezet in de verschillende beraden en werkgroepen in onze parochie. Eveneens worden de commissies van
beheer nog gevraagd om de vragen uit te zetten. Daarnaast nodigt de paus ook vrouwen uit om mee te denken over de toekomst van de kerk, via het invullen van een individuele digitale vragenlijst. Deze zoomt in op vier kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen
zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de bisschoppensynode in 2023? Vrouwen die interesse hebben om
hierover in gesprek te gaan, onder leiding ondergetekende, pastoraal werker Christianne Saris, zijn van harte welkom op maandagavond 21 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum in Tubbergen. Bent u verhinderd dan bestaat er de mogelijkheid om hiervoor online een enquête in te vullen, die aan te vragen is via de website van het
katholiek vrouwennetwerk: www.unkv.online Aanmelden kan via y.kroeze@hpancratius.nl Alle uitkomsten zullen
worden verzameld en voor 1 april verstuurd naar het aartsbisdom voor het uiteindelijke document. De bedoeling van de Paus met deze synode is om “naar elkaar en de Heilige Geest te luisteren”. Dat dit mooie initiatief onze wereldwijde kerk ten goede mag komen.
Namens het pastoraal team, pastoraal werker Christianne Saris

Met geloofsgesprekken op weg naar Pasen
Evenals vorig jaar wil de Pancratius Commissie een digitale kruisweg verzorgen in de veertigdagentijd en iedere week van de veertigdagentijd een stukje bezinning aanreiken. Dit jaar is er voor gekozen om de kruisweg te actualiseren door middel van interviews met mensen, over thema’s die bij de kruisweg passen. Er zijn vijf gebeurtenissen uit de kruisweg gekozen, waar een actueel thema bij geplaatst is. Zo komen de thema’s pesten, vluchtelingen, leven met een handicap, vallen en opstaan en armoede aan bod. Over ieder thema gaan we met iemand in gesprek, die daar vanuit zijn of haar ervaring, iets over kan zeggen. Het zijn hele boeiende gesprekken geworden, waar we veel van kunnen leren. Iedere uitzending eindigt met een vraag aan de kijkers, naar aanleiding van wat in het gesprek naar voren is gekomen. Die vraag kan dan in de week die volgt worden overwogen. De kruisweg zal worden besloten met een Paasgedachte.
Zo wil de Pancratius Commissie met u op weg gaan naar Pasen en laten zien dat de kruisweg van Jezus nog heel actueel is. U kunt de gesprekken over de kruisweg zien via de kerktelevisie op de website van onze parochie.
Hierbij het programma:
Vrijdag 4 maart 2022: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Thema: Pesten. Gesprek met Marieke Dijkers.
Vrijdag 11 maart 2022: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Thema: Vluchtelingen. Gesprek met de Syrische vrouwen Nawar Abudallah en Ghofran Zaghal
Vrijdag 18 maart 2022: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Thema: Leven met een handicap. Gesprek met Marcel Kleissen
Vrijdag 25 maart 2022: Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis. Thema: Vallen en opstaan . Gesprek met Ilse Booijink.
Vrijdag 1 april 2022: Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Thema: Armoede Gesprek met Miranda Kranenberg.
Vrijdag 8 april: Jezus is verrezen. Pastoraal werker Christianne Saris staat stil bij de verrijzenis.
Van harte uitgenodigd! De Pancratius Commissie

Dorpshuiskamer Vasse
De Dorpshuiskamer Vasse is  weer als vanouds gestart.
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen en vooral lekker kletsen.
De eerstvolgende Dorpshuiskamer is op woensdag 16 februari a.s. van 10.00-12.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Daarna weer 2-wekelijks op de woensdag in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur Locatie: ’t Eschhoes

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Telefonisch bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig.
Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege
onderwijstaken.
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Vastenaktie 2022 

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf en de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering. Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die ook dit jaar van start zal gaan op Aswoensdag. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij. In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenaktie. Dit jaar steunt Vastenaktie het project “JE LAND IS JE LEVEN”

In Guatemala steunt een lokale partner via Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten.
 In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen in kampen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

In Brazilië staan kleine boeren in het noordoosten voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

Doneren kan via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag  o.v.v. Vastenactie 2022 of via de welbekende zakjes en de bussen achter in de kerken.

Alvast dank voor uw bijdrage.
Gezamenlijke MOV groepen H. Pancratius parochie. 

Geloof handen en voeten geven.

Beste parochianen,
Vorige week mocht ik als jurylid de beschrijvingen van de ruim 20
projecten ontvangen die zijn genomineerd voor de diaconale Ariënsprijs
2022. Al deze projecten laten zien hoe je het geloof handen en voeten kunt
geven in kerk en samenleving. De projecten zijn zeer divers, van het
inzamelen van kleding voor gevangenen tot de verjaardagsbox voor
kinderen, van een rolwandelclub tot boodschappen voor gezinnen in de
knel, van samen vieren en ontmoeten tot een soepcafe. En niet te vergeten
de werkgroepen Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze
parochie. Binnenkort mag ik net als de andere juryleden een aantal van deze
bijzondere projecten bezoeken. Mijn ervaring van drie jaar geleden is dat
de genomineerden zeer enthousiast, betrokken en geïnspireerd zijn. En dit
dragen zij over aan iedereen die het maar wil zien en horen. Een goed
concept en enthousiasme maakt dat vele projecten vaak al jarenlang
succesvol zijn. Maar er zijn ook projecten die ten gevolge van de
coronapandemie zijn ontstaan en onder andere een bijdrage leveren aan het
voorkomen van eenzaamheid en alleen zijn.
Nieuwe ideeën ontwikkelen, nadenken wat je aanspreekt en dit handen en
voeten geven in navolging van de priester Alphons Ariëns en Jezus
Christus. Dit is ten diepste kerk zijn, met en voor elkaar. Je hoort steeds
vaker zeggen: ‘Het gaat slecht met de kerk en de coronapandemie heeft
ervoor gezorgd dat het kerkbezoek is afgenomen.’ Als je alleen hier naar
kijkt en het aantal kerkgangers als norm hanteert dan zit hier een kern van
waarheid in. Maar als je kijkt naar wat er op diaconaal vlak allemaal
gebeurt, ook in onze parochie dan groeit en bloeit de kerk volop. De

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 30 januari en 6 februari 2022
Jaargang 49, week 5 en 6

nominaties voor de Ariënsprijs zijn hier een voorbeeld van. Maar je moet
het wel willen zien. Met een diaconaal oog en hart kijken is anders kijken
dan met het oog van alleen maar getallen en aantallen. In oktober zullen er
twee winnaars uit de bus komen maar eigenlijk zijn alle projecten winnaars
omdat elk project laat zien hoe hierin het evangelie handen en voeten wordt
geven in navolging van Jezus. En daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet
zeker dat ik als jurylid weer geïnspireerd zal raken door al deze projecten
en al die enthousiaste mensen met het hart op de juiste plek. En het zal ook
dit jaar weer moeilijk worden om uiteindelijk twee projecten te kiezen uit
als die genomineerden. Ik ga er mijn uiterste best voor doen.
Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 30 januari Geen viering
Woensdag 2 februari 09.00 uur.
Woord- en Communieviering in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink
Zondag 6 februari 9.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: o.o. ten Berge-Aan de Stegge
Int.: ov. fam. Wenneger-Meijer, Johan Groothuis, Jan Rolefes (nms.
KBO), Herman Wenneger, Marie Wesselink-Reinerink, Pastoor Hein
Booijink, Frans Nijhuis, ov. fam. Koopman-Sand, Harrie Groothuis, Marga
Olde Loohuis.
Woensdag 9 februari . Geen viering
Zondag 13 februari 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Ria en Jan Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bossink
Int.: Herman Wenneger, Frans Nijhuis, Marga Olde Loohuis.
Woensdag 16 februari 09.00 uur.
Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Koren
Zo. 6 febr. 09.00 uur. : Herenkoor.
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Dameskoor.
Lectoren
Zo. 6 febr. 09.00 uur. : Ben Demmer.
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
Acoliet
Zo. 6 febr. 09.00 uur. : geen.
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : geen.
Collectanten
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.
Kosters
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 6 febr. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Zo. 13 febr. 09.00 uur. : Johan Steggink.
Collectes
Collecte 16 januari. €. 37,12
Collecte 23 januari. €. 42,50
Collecte 18 januari Uitvaart Frans Nijhuis €. 44,–
OVERLEDEN
Op donderdag 13 januari is op 89-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Frans Nijhuis van de Amsinksweg 25 te Vasse. Voor
Frans was op 18 januari de gezongen uitvaart waarna hij is begraven op ons
parochiële kerkhof.
Op woensdag 19 januari is op 69-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Marga Olde Loohuis van de Manderseweg 72 te Vasse
overleden. Voor Marga heeft woensdag 25 januari het afscheid en de
crematie in besloten kring plaats gevonden.

Weekwacht
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en
bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155
Kerkschoonmaak
Dinsdag 22 februari zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus
Rolefes, tel. nr. 680617 .
Antwoorden van het parochiebestuur op vragen vanuit de
geloofsgemeenschap Vasse
In juni 2021 heeft er een informatieavond van het parochiebestuur
plaatsgevonden over het onttrekken van de kerk van Vasse aan de
eredienst. Er zijn op die avond, maar ook daarvoor en daarna veel vragen
onbeantwoord gebleven. De commissie van beheer heeft al deze vragen
verzameld en voorgelegd aan het parochiebestuur. In onderstaande brief
van het parochiebestuur geeft men antwoorden op de ingezonden vragen.
Mocht u aan de hand van deze antwoorden nieuwe vragen hebben dan kunt
u deze doorgeven aan een van de leden van de commissie van beheer van
Vasse. U kunt uw vragen ook mailen naar secretaris.vasse@hpancratius.nl
(emailadres commissie van beheer locatie Vasse)
Beantwoording parochiebestuur vragen kerksluiting Vasse.
Datum: december 2021
1. Het doel van de informatieavond was informatie verstrekken en een
luisterend oor zijn voor vragen en emoties.
1.1 Vindt u dat dit doel bereikt is?
Ja, na de berichtgeving vorig jaar 15 september hebben het
parochiebestuur en pastoraal team alle geloofsgemeenschappen bezocht
om dit voorgenomen besluit toe te lichten en in te gaan op vragen en
emoties. In alle geloofsgemeenschappen is de informatieavond op precies
dezelfde wijze ingericht. Zoals bekend, heeft deze avond niet in Vasse
plaatsgevonden; het parochiebestuur blijft van mening dat deze avond –
met in acht neming van de corona maatregelen – door had kunnen gaan,
maar heeft de bezwaren gerespecteerd. Op 17 oktober 2020 is afgesproken
en gecommuniceerd dat de inhoud van de informatieavond op papier
verspreid zou worden. In december 2020 zijn hiervoor speciale folders

door het parochiebestuur uitgezet in Vasse met alle informatie van de
informatieavond en dat vragen gericht konden worden aan de secretaris
van de Commissie van Beheer; daar is geen gebruik van gemaakt.
Daarnaast waren de informatie en reeds ingezamelde vragen en
antwoorden (uit andere geloofsgemeenschappen) in te zien op de website
van onze Pancratius parochie.
1.2 Kan het PB terugkomen op het voorgenomen besluit?
Het parochiebestuur en pastoraal team hebben een weloverwogen
voorgenomen besluit genomen op basis van een uitgebreid onderzoek van
meerdere jaren, welke gedaan is naar aanleiding van een structurele
teruggang van onder andere financiën, kerkbezoek, deelname aan de
sacramenten en beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Daarnaast
zijn er structureel oplopende kosten voor onderhoud aan de gebouwen en
een toekomstig tekort aan pastorale krachten. In gesprekken met
commissies van beheer, pastoraatsgroepen en andere werkgroepen, in het
dagelijkse pastoraat, is vanaf 2017 informatie verzameld over de vitaliteit
van de diverse geloofsgemeenschappen. Na dit intensieve proces zijn het
parochiebestuur en pastoraal team tot het reeds bekende beleid voor de
komende jaren gekomen en zal dit derhalve niet terugdraaien.
1.3 Kan het bisdom het voorgenomen besluit terugdraaien?
Het Aartsbisdom is gekend in de gestarte procedure (conform de kerkelijke
procedure tot onttrekking aan de eredienst van een kerkgebouw) en kijkt
vanaf het begin over onze schouder mee. Het complete dossier zal na de
hoorzitting verstuurd worden naar de aartsbisschop, ter beoordeling en
definitieve besluitvorming.
2. In 2019 op de vrijwilligersavond werd nog gezegd: als er genoeg
kerkbezoekers, voldoende vrijwilligers en voldoende financiële
middelen zijn dan is er geen reden om een kerk te sluiten. Vasse
voldeed aan alle 3 voorwaarden. Waarom nu toch sluiting?
Zowel in de schriftelijk verspreide informatie (december 2020), als op de
informatieavond (juni 2021), is aangegeven welke ontwikkeling de
geloofsgemeenschap Vasse in de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt.
Voor de goede orde herhalen wij deze cijfers: In de voorbije jaren is het gemiddeld aantal kerkgangers gedaald tot 3%,
in getal zijn dat ongeveer 50 á 55 personen in de weekendviering. De
cijfers met betrekking tot de initiatiesacramenten (doopsel – vormsel –
Eerste H. Communie) in Vasse vertonen de sterkste daling in de Pancratius
parochie. In de loop der jaren is het vrijwilligerskader (in 2010: 210
vrijwilligers, in 2020: 209) gelijk gebleven, maar zijn de vrijwilligers ook
10 jaar ouder geworden. Niet als vanzelfsprekend zijn jonge vrijwilligers
opgestaan om vrije plekken in te vullen. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat
in het afgelopen decennium meerdere vrijwilligersgroepen zijn verdampt,
bijvoorbeeld: het kinderkoor, de bezoekgroep, de werkgroep
gezinsvieringen. Daarnaast zien wij dat binnen de geloofsgemeenschap
Vasse bepaalde werkgroepen onderbezet zijn geraakt, soms zelf beperkt tot
één persoon. En vaak vervullen deze personen al meerdere taken binnen de
gemeenschap. Een andere belangrijke factor betreft de beschikbaarheid
van het pastoraal team; in de loop van de decennia is het aantal priesters,
diakens en pastoraal werkers afgenomen. Waar vroeger nog één pastoor
(vaak nog met een paar kapelaans) op één parochie werkte, werken nu al
jaren pastores samen in een groter gebied met een groot aantal kerken.
Tevens kan er steeds minder een beroep worden gedaan op emeriti om in
de (weekend)vieringen te assisteren. Daarnaast vraagt het huidige
pastoraat ook nieuwe vormen waar tijd en ruimte voor gemaakt wordt. Dit
alles maakt dat het pastoraal team zich genoodzaakt ziet om de
(weekend)vieringen te concentreren op drie kerklocaties. De bovenstaande
gegevens over het liturgische gebruik van het kerkgebouw dienen dan ook
in verhouding te worden gezien tot (verwachte) onderhoudskosten van het
kerkgebouw en dan zien wij dat dit niet in goede verhouding met elkaar
staat.
3. Er is overleg geweest met het PB van de St. Jozefparochie in Almelo.
3.1 Welke mogelijkheden zijn toen besproken?
Er is zowel op bestuurlijk als op pastoraal niveau niet gesproken met St.
Joris parochie in Almelo, waartoe de St. Jozefkerk behoort.
3.2 Kunnen we een afschrift van de notulen/het besluitenlijstje van dit
overleg ontvangen?
Er heeft geen overleg plaatsgevonden en er zijn dus ook geen notulen.
3.3 Het oorspronkelijke plan was dat de locaties Tubbergen-Albergen-
Geesteren open zouden blijven. Albergen is nu gesloten; waarom blijft
Mariaparochie wel open

Zowel het pastoraal team, als het parochiebestuur hebben nooit gesproken
over een oorspronkelijk plan en herkennen zich dus niet in de gestelde
vraag.
3.4 Indirect komt het geld uit de te sluiten kerken via Mariaparochie
toch bij deze Almelose kerk terecht? Dit is de bedoeling? En zo kan de
St. Jozefkerk in Almelo open blijven?
De H. Pancratiusparochie is een zelfstandige eenheid met een eigen
bestuur en dat geldt ook voor de St. Joris parochie, waar de St. Jozefkerk
toe behoort. Alle middelen die vrijkomen, zijn voor onze eigen parochie als
geheel waar onze negen geloofsgemeenschappen toe behoren en dat zal
ook zo blijven.
4. U geeft aan over de balans: “Dit vinden wij als parochiebestuur
voldoende en we vinden het geen toegevoegde waarde om de balans cq
balansposten publiekelijk te delen”. Het lijkt wel of bepaalde financiële
zaken niet openbaar mogen worden. Een locatie heeft gewoon belang
bij de financiële stand van zaken! Wil men de financiële positie goed
kunnen beoordelen dan heeft men zeker een balans nodig. Balans heeft
zeker een toegevoegde waarde. Er wordt meermaals gesproken over
‘transparantie’ van het parochiebestuur. Door balans achterwege te
laten is de transparantie helaas ver te zoeken. Een jaarlijks
exploitatieoverzicht alleen zegt weinig.
Door de fusie in 2010 is er sprake van één parochie en één balans en één
begroting. Op kostenplaats houden we per locatie de inkomsten/uitgaven
bij, maar deze zijn niet compleet. Steeds meer kosten worden gezamenlijk
gemaakt (personeel (pastoraal en administratief) ICT-aangelegenheden,
centraal parochieblad, voorbereiding sacramenten enz. enz.). Voor het
Aartsbisdom bestaat er maar één begroting en één balans van de H.
Pancratius parochie.
4.1 Kunnen we als locatie inzage krijgen in de balans? De reserves van
ALLE locaties gaan naar de parochie. Dit betekent dat de reserves
worden besteed verdeeld over T-G-M. En niets in de andere locaties.
Dit is niet juist. Ook de locaties waarvan de kerk wordt onttrokken aan de
eredienst houden een eigen geloofsgemeenschap met alle wensen van dien.
Denk bijvoorbeeld aan: onderhoud van de begraafplaats, facilitering en
ondersteuning van de vrijwilligers ter plekke, pastorale zorg door leden
van het pastorale team, wellicht nog onderhoud van pastoraal
steunpunt/secretariaat, bekostiging van dirigenten en organisten (indien
een kerkkoor doorgaat), organisatie van kerkbezoek naar één van de drie

kerklocaties. De kerk gaat wel dicht maar dat betekent niet dat de
geloofsgemeenschap ook op slot gaat. Wel zal de geloofsbeleving een
andere vorm krijgen.
4.2 Houdt dit in dat de opbrengst van de kerkelijke erfgoederen in
Vasse worden verdeeld over de 3 resterende locaties?
Zie 4.1. Onttrekking van de plaatselijke kerk aan de eredienst betekent niet
dat de geloofsgemeenschap opgeheven wordt. Pastoraat blijft nodig.
Samen zal onderzocht worden waar de geloofsgemeenschap na de sluiting
samen kan komen. Dit brengt uiteraard ook weer kosten met zich mee.
5. U heeft aangegeven, dat als het kerkgebouw na onttrekking aan de
eredienst in Vasse een bestemming krijgt die de leefbaarheid in het
dorp ten goede komt, het kerkgebouw overgedragen kan worden voor
een symbolisch bedrag.
5.1 Klopt dit?
In het geval van duurzame plannen is het de bedoeling tot een acceptabel
aankoopbedrag te komen voor het kerkgebouw. De hoogte van dit bedrag
hangt af van het soort gebruik van de ruimte. Volledig maatschappelijk,
deels commercieel of volledig commercieel.
5.2 Waar denkt u aan bij een symbolisch bedrag?
Hier valt pas wat over te zeggen zo gauw de soort herbestemming van het
kerkgebouw bekend is. Zie antwoord op vraag 5.1.
5.3 Welke erfgoederen vallen daaronder (kerk-pastorie-pastorietuin-
bieb-aula-kerkhofVeelboer)?
Het gaat hierbij enkel en alleen om het kerkgebouw. De pastorie zal
commercieel verkocht worden en de bieb blijft voorlopig buiten de verkoop.
Met de huidige taxatie is alleen de kerk en de pastorie meegenomen. De
taxatiewaarde van de pastorie is onlangs herzien op verzoek van het
Aartsbisdom omdat voor de verkoop van de pastorie uitgegaan dient te
worden van een woonbestemming en niet van een maatschappelijke
bestemming. De Veelboer zal verkocht moeten zijn, voordat de kerk aan de
eredienst wordt onttrokken omdat de opbrengst van de Veelboer op een
aparte bankrekening mee gaat in de verkoop van de kerk (geoormerkt geld)
en alleen expliciet voor restauraties van het kerkgebouw aan te wenden.
5.4 Als er niet gesproken kan worden over een symbolisch bedrag, over
welk bedrag hebben we het dan?
Dit zal op basis van de plannen in de onderhandelingen duidelijk worden.
6. Door PB is toegezegd dat de opbrengst van de Manderheide in 2021

kan worden gebruikt voor verbouw en onderhoud van de pastorie in
Vasse.
6.1 Gaat dit nog door?
6.2 Of blijft dit bedrag in de niet bestaande reserve voor groot
onderhoud?
De opbrengst van de Manderheide is toegevoegd aan de reserve van de
parochie en heeft geen bijzondere bestemming. Van toezeggingen door het
parochiebestuur is niets bekend.
7. Waarom is er in het verleden (en tot op heden) geen reserve voor
(groot) onderhoud gevormd?
Het Aartsbisdom Utrecht heeft aan parochies gevraagd om een
MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) op te maken van kerken en pastorieën.
Dit plan omvat een periode van zeven jaar. Deze MJOP is de basis van de
hoogte van de voorziening. Samen met de begroting, moeten parochies aan
het bisdom een onderhoudsbegroting leveren. Het begrotingsjaar moet
gedetailleerd zijn; de jaren twee t/m zeven mogen globaal zijn. Het verschil
tussen de huidige hoogte van de voorziening en het benodigde voor het
onderhoud in de komende zeven jaar, wordt gedeeld door zeven en dat
vormt de hoogte van de dotatie aan de voorziening. Ongeacht het resultaat
moet dit bedrag jaarlijks worden opgenomen in de begroting. Het
onderhoud van het begrotingsjaar kan afwijken van het MJOP. Het is het
parochiebestuur die bepaalt wat er moet gebeuren aan onderhoud. Het
MJOP is een theoretisch onderhoudsplan.
8. In 2029 is er voor herstel van voegwerk aan de toren €100.000
opgenomen. Indien eventueel de kerk voor Vasse behouden blijft
betekent dit dan dat deze onderhoudskosten aan de kerk door Vasse
alleen moeten worden opgebracht of kan men dan nog terugvallen op
de parochie?
Zodra het kerkgebouw verkocht is zijn de onderhoudskosten voor de
nieuwe eigenaar. De opbrengst van de verkoop van de Veelboer gaat mee
naar deze nieuwe eigenaar aangezien in het testament van de nalatenschap
de Veelboer expliciet is gekoppeld aan restauraties van het kerkgebouw
van Vasse
9. De Veelboer is geoormerkt, dat houdt in dat de opbrengsten uit de
nalatenschap moeten worden aangewend voor restauratie aan het
kerkgebouw in Vasse.

9.1 Kan het PB inzichtelijk maken hoe de opbrengst van de Veelboer
sinds de fusie in 2010 is aangewend voor restauratie aan het
kerkgebouw in Vasse?
De oormerking van de Veelboer is pas recent bekend geworden. Het is niet
duidelijk hoe de kosten van het onderhoud van de Veelboer en de
opbrengsten zich tot elkaar hebben verhouden in het verleden. Duidelijk is
wel dat de inkomsten uit de verhuur van het voorhuis van de Veelboer
aanmerkelijk lager waren dan de kosten van het onderhoud van de kerk.
9.2 Is de economische waarde van de Veelboer van invloed op de
verkoopprijs van de kerk? Plat gezegd: wordt de kerk daar duurder
van?
De economische waarde van de Veelboer heeft bij een maatschappelijke
herbestemming geen invloed op de waarde van het kerkgebouw. Indien het
kerkgebouw commercieel verkocht zou worden zal de waarde van de
Veelboer versleuteld worden in de totale verkoopprijs van het kerkgebouw.
10. De Telecom zendmasten aan de kerktoren geven jaarlijks een bron
van inkomsten. Deze inkomsten waren in het verleden voor de locatie
Vasse. 10.1 Zijn deze inkomsten nog steeds voor de locatie Vasse?
De opbrengst van de zendmasten zijn en blijven door de fusie van de gehele
parochie, wat betekent dat bij verkoop van de kerk er een recht van opstal
zal worden gevestigd.
10.2 Zijn deze inkomsten gekoppeld aan het gebouw: dus de
toekomstige eigenaar neemt de contracten over?
De parochie is en blijft eigenaar. De contracten worden niet overgedragen.
11. Er zijn in Vasse diverse vrijwilligersgroepen die zich bezig houden
met werkzaamheden van uiteenlopende aard aan/in/rondom de kerk
en in de parochie. Uit de enquête is gebleken dat nagenoeg alle
groeperingen zich helemaal niet geroepen voelen zich voor een kerk in
een andere plaats in te zetten. Hoe denkt het parochiebestuur nu met
deze groepen om te kunnen gaan?
Het staat elke vrijwilliger vrij om zelf de keuze te maken wat hij/zij voor de
locatie of parochie kan en wil betekenen. Er zal ook nog steeds op lokaal
niveau vrijwilligerswerk blijven. Er zijn binnen onze parochie al meerdere
voorbeelden van goede samenwerkingen tussen werkgroepen van de
verschillende locaties. Neem als voorbeeld de communieen
vormselwerkgroepen, de vrijwilligers die betrokken zijn bij de kinder-,
jeugd- en jongerenkerk, Rock Solid, diaconale werkgroepen.

12. Nu is het zo dat als je als parochiaan meedoet aan de Actie
Kerkbalans dat je begraven kunt worden op het kerkhof in Vasse.
Blijft dit in de toekomst ook zo? Gelden dezelfde spelregels na de
kerksluiting?
Het sluiten van kerken verandert niets aan alle afspraken die we samen
hebben gemaakt. De Actie Kerkbalans zal ook in de toekomst hard nodig
blijven om de kosten van de geloofsbeleving op lokaal niveau te kunnen
dekken, denk aan huur ruimte, kosten van pastoraat, onderhoud
begraafplaats en aula etc (zie 4.1)
13. De actie Kerkbalans is nodig om in Vasse de wekelijkse vieringen te
kunnen bekostigen. De actie Kerkbalans is door het voorgenomen
besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken al behoorlijk
teruggelopen. Toch is de verwachting dat de actie Kerkbalans ook in
Vasse wel de nodige inkomsten zal blijven opleveren. Maar als de kerk
in Vasse wordt gesloten, zullen er ook geen vieringen meer zijn. Wat
kan de geloofsgemeenschap Vasse, nadat de kerk is onttrokken aan de
eredienst, van de opbrengst van de actie Kerkbalans terugzien?
De pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap blijft, te denken valt aan
huisbezoeken aan ouderen of zieken, catechetische voorbereiding op de
sacramenten, zorg rondom het afscheid van een overledene (ziekenzalving
of -zegen, uitvaartviering), diaconale projecten, bezoek aan de basisschool
etc. Tevens zal de opbrengst uit de Actie Kerkbalans gebruikt worden om
een pastoraal team aanwezig te houden voor onze parochie, met haar
negen geloofsgemeenschappen. Tevens zal de behoefte en zullen de
mogelijkheden van een pastoraal steunpunt worden onderzocht: dit is een
locatie die de parochie in eigendom heeft of die door de parochie wordt
gehuurd en ingericht, met het doel om daar andere parochiële activiteiten
dan liturgische vieringen te doen plaatsvinden. Te denken valt aan een plek
waar het lokale secretariaat gevestigd is en waar mogelijk ook activiteiten
met een diaconaal of catechetisch doel of ten behoeve van de opbouw van
de geloofsgemeenschap plaatsvinden.
14. Volgens de statuten dient de penningmeester van het
parochiebestuur een actueel overzicht bij te houden van alle
schenkingen c.a. die in het verleden ooit eens zijn gedaan aan de kerk.
We gaan ervan uit dat de penningmeester van het parochiebestuur dit
overzicht ook heeft. Kunnen we een overzicht krijgen van deze
schenkingen?

Alle schenkingen zijn keurig notarieel afgehandeld en in beeld. Inzage is
conform richtlijnen van het AVG, de privacywetgeving, niet mogelijk.
15. De afgelopen jaren is er in Vasse veel geld uitgegeven voor de
instandhouding van de kerk. Schilderwerk, voegen bijwerken,
bescherming van de glas in loodramen etc.. Hoe is het mogelijk dat er
voor de komende jaren nog zoveel op de planning staat?
De kerk in Vasse is een mooie maar dure kerk, voor wat betreft het
onderhoud. De bouw is helaas niet duurzaam te noemen. Zo zijn er
vraagtekens te zetten bij het metselwerk en voegwerk. Ook de afdekking
van de kantelen aan de buitenkant van de kerk zijn met stukadoorswerk
afgedicht, helaas is dit niet waterdicht waardoor er om de zoveel jaar
geschilderd dient te worden. Dit alles maakt de kerk van Vasse weliswaar
op haar wijze uniek, maar daar hangt een prijskaartje aan.
16. Het PB geeft op de informatieavond aan dat qua onderhoud de
kerk in Vasse het duurst is van alle locaties. Volgens het MJOP is de
komende 5 jaar het onderhoud aan de kerk in Tubbergen bijna het
dubbele van het onderhoud aan de kerk in Vasse. En dat geldt ook
voor een periode van 10 jaar. Waar baseert u de uitspraak op, dat qua
onderhoud de kerk in Vasse het duurst is?
De Pancratius basiliek in Tubbergen is een rijksmonument, wat betekent
dat de kosten van onderhoud voor 50% van overheidswege worden gedekt
door subsidie (BRIM).
17. De onderhoudskosten voor de kerk in Vasse vallen natuurlijk weg
voor het PB als de kerk wordt overgedragen aan een andere eigenaar.
Dat is mogelijk het grootste argument om de kerken aan de eredienst
te onttrekken. Stel dat de dorpsgemeenschap Vasse, lees Stichting
Kerkelijk Erfgoed Vasse het gebouw overneemt, met alle
onderhoudskosten die erbij horen.
17.1 Wat is er dan op tegen om de vieringen op de gebruikelijke
manier door te laten gaan? Dus ook de eucharistie.
Het kerkelijk recht schrijft voor dat vieringen van de eucharistie alleen
gevierd kunnen worden in een gewijde ruimte, d.i. het kerkgebouw.
Wanneer deze aan de eredienst is onttrokken en ontvreemdt, is het –
conform het kerkelijke recht – geen plaats meer waar de eucharistie en
andere sacramenten gevierd kunnen worden. Hoe zit dat dan met vieringen
in de open lucht (Kroezeboom) of in andere ruimtes? Dit betreffen
vieringen op incidentele basis en vallen niet structureel onder het pastorale
beleid van de parochie; zij zijn bij wijze van uitzondering. Bovendien

hebben we bij vraag 2 een schets gegeven van de situatie in onze H.
Pancratius parochie als geheel en van de geloofsgemeenschap Vasse in het
bijzonder: een voortzetting van het pastorale beleid inzake
eucharistievieringen is dan niet realistisch en niet haalbaar.
17.2 Als we een deel van dit mooie gebouw willen houden voor de
eredienst, zoals nu, wat mag hier dan in combinatie met andere zaken
als verdienmodel?
Een kerkgebouw zal in z’n geheel worden onttrokken aan de eredienst, en
niet voor een bepaald percentage. Of de geloofsgemeenschap gebruik kan
maken van de ruimte voor bijeenkomsten, hangt af van de nieuwe eigenaar.
Voor de liturgische vieringen zoals we die nu kennen (denk aan
eucharistievieringen of woord- en communievieringen), is dan – vanwege
de kerkelijke regelgeving – geen ruimte meer en wordt verwezen naar de
drie kerklocaties. Avondwakes en uitvaarten zijn – afhankelijk van de
toestemming van de nieuwe eigenaar en welke herbestemming het gebouw
heeft gekregen – wel mogelijk, in de vorm van Woord en Gebed en kan
(vooralsnog) worden voorgegaan door een vrijwilliger. Op het moment dat
het kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken, is het in feite een gebouw
die geschikt kan worden gemaakt voor andere doeleinden. Het kerkelijke
recht zegt wel dat er na sluiting geen wapenindustrie gevestigd mag
worden in het gebouw, geen sexindustrie en geen moskee.
17.3 Bestaat de kapelfunctie nog? Is dat een mogelijkheid voor de kerk
in Vasse?
De zogeheten kapelfunctie is al eens eerder onderzocht en voorgelegd aan
het Aartsbisdom; dit is niet mogelijk gebleken. En op zich is dat wel te
begrijpen: wanneer een kapelfunctie wordt toegekend aan een locatie, blijft
deze onder de verantwoordelijk van de rk kerk, cq het parochiebestuur. Dat
wil zeggen dat ook alle onderhoudskosten etc voldaan dienen te worden
door de parochie en dat zou niet wenselijk zijn, gegeven de huidige en
verwachte situatie van onze Pancratius parochie. Daarnaast blijven alle
kaders bij het gebruik van een kerkgebouw/kapel van kracht en beperken
het ‘andere’ gebruik van de ruimte drastisch.
18. In het kader van transparantie en een goede beeldvorming moet
het toch voor het PB mogelijk zijn per locatie financiële overzichten te
verstrekken over de laatste jaren. Dan pas kan iedereen zich ook een
goed beeld vormen over hetgeen wel of niet nodig is. Waarom gebeurt
dit nu niet?
Zie antwoord vraag 4

Aanmelden 1 e Heilige Communie kinderen bijzonder onderwijs.
De voorbereiding en aanmelding 1 e Heilige Communie 2022 is weer van
start gegaan. Kinderen, die niet op de plaatselijke basisscholen zitten en
willen deelnemen aan de 1 e Heilige Communie worden van harte
uitgenodigd voor deelname. Aanmelden kan via email:
info@hpancratius.nl Duidelijk vermelden de naam van het kind, volledig
adres, emailadres en telefoonnummer. Wij hopen dat er in de loop van
februari informatieavonden kunnen gaan plaats vinden, dit is afhankelijk
van de corona maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor vragen
kunt u contact opnemen met Diaken B. Huitink 06-20432661

400 e sterfdag van FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)
24 januari aanstaande wordt de 400 ste sterfdag van de heilige Franciscus van
Sales gevierd. In een samenwerking van de Nederlandse en Vlaamse
Salesianen van don Bosco en de Nederlandse Oblaten van Franciscus van
Sales, wil men proberen deze heilige nationaal en internationaal opnieuw in
het daglicht te stellen. En dat is niet alleen een terugdenken aan, maar meer
nog een zoeken naar de betekenis die deze heilige heeft gehad in zijn eigen
tijd en ook nog vandaag. Franciscus was bisschop van Génève kort na de
Reformatie. Génève was een calvinistisch bolwerk waardoor hij een
‘bisschop in ballingschap’ werd in het mooie stadje Annecy. Als bisschop
was hij zeer gezien. Hij was een beminnelijk mens wiens overtuiging het
was in het besturen van zijn diocees maar ook in de geestelijke begeleiding
van mensen dat liefde steeds weer het uitgangspunt moet zijn. Zijn
belangrijkste leefregel was dan ook: ‘DOE ALLES UIT LIEFDE, NIET
OMDAT HET MOET’. Dat was bijzonder in een tijd waarin zowel bij de
calvinisten als de katholieken de gestrengheid van de kerkelijke leer de
boventoon voerde. Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot het devote
leven’, dat ook na 400 jaar nog veel mensen inspireert en dat nog steeds
herdrukt wordt, ook in Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij steeds de
concrete mens als uitgangspunt neemt, niemand overvraagt en mensen
helpt om kleine stapjes te zetten in de voortgang van een gelovig
vertrouwen het leven als christen. Hij nodigt mensen uit met zijn bekende
adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ en ook ‘WEES WIE JE
BENT EN WEES DAT ZO GOED MOGELIJK’. De congregaties
Salesianen van Don Bosco en de Oblaten van Franciscus van Sales weten
zich door deze heilige geïnspireerd en nemen zijn voorbeeld en geschriften
als uitgangspunt voor hun leven. En zij hebben weer mensen om zich heen
verzameld, die ook vandaag willen putten uit dat belangrijke erfgoed voor
hun leven. Meer informatie over deze heilige kunt u vinden op de website
www.oblaten.osfs.nl Hier vindt u ook allerlei informatie over de
activiteiten, die ontplooid worden in dit jubileumjaar. In de basiliek in
Tubbergen is een raam te vinden van deze
heilige. Wim Holterman osfs

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal parochies Lumen Christi en
H. Pancratius
Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar
een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16–26 mei a.s.
Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en
vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal
draagt een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis
met zich mee die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan
belangrijke steden als Porto en Lissabon komen we op onze rondreis
bijvoorbeeld in Braga, religieus centrum en zetel van het oude keizerrijk.
Maar we komen natuurlijk ook in de bekende bedevaartplaats Fatima. Op
onze reis door het cultuurhistorisch en bijzonder mooie natuurrijke land
zullen we verder onder meer middeleeuwse stadjes bezoeken en mooie
kerken en kloosters. De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie
Drietour en zal worden begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op
onze eerdere parochiereizen zal ook deze reis vanuit onze parochies
worden begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk.
De reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en
maaltijden, entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De
kosten bedragen plm. € 1700,– per persoon. Voor een eenpersoonskamer
wordt een toeslag berekend. De reissom is exclusief reis- en
annuleringsverzekering en de kosten van vervoer naar en van Schiphol.
Zoals gewoonlijk zal de reisleiding in overleg met de deelnemers dat
vervoer regelen.
Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie
wilt, dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, e-mail:
ahvreeswijk@outlook.com , tel.06-50251252.
Actie Kerkbalans H. Pancratius parochie in april

Via de media hebt u wellicht gelezen en gehoord over de start van de
landelijke actie Kerkbalans. Met ingang van vorig jaar is besloten deze
actie in onze parochie en geloofsgemeenschappen in de maand april te
houden.
Binnenkort ontvangt u verdere informatie hierover.
Brigitte Holtschlag namens de centrale werkgroep actie Kerkbalans
Dorpshuiskamer Vasse
De regels rond om Corona zijn gelukkig weer versoepeld. We zijn dan ook
heel blij dat de Dorpshuiskamer spoedig weer van start kan gaan. Over het
hoe en wanneer wordt nog nader gecommuniceerd. Tot gauw!
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Telefonisch bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig.
Maandagochtend, donderdag en vrijdag afwezig vanwege onderwijstaken.
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Woensdag en vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)