Een Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden ook in de gemeente Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Corona gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.

In 2020 zou 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden. De landelijke aftrap zou gedaan worden in de gemeente Tubbergen, met toespraken, bussen die vanuit het Raadhuisplein naar alle provincies rijden en lunches met genodigden bij inwoners thuis. Onderdeel van deze dag zou ook de Schaepmanlezing zijn. Dit in het kader van de tweejaarlijkse landelijke Schaepmandag.

Door corona is dit alles niet doorgegaan. De werkgroep die dit destijds organiseerde, het landelijk comité 4&5 mei, de stichting Socires, het Wilminktheater en de gemeente Tubbergen besloten om in mei 2021 het herdenkingsjaar feestelijk af te sluiten in de gemeente Tubbergen. Omdat dit door corona weer in het water dreigt te vallen, is in februari besloten een documentaire te maken en online uit te zenden.

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde documentairemaker Bas Westerweel Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vliegers en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen? De documentaire is vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl.

Ook de Vrijheidsmaaltijden worden dunnetjes overgedaan en wel met de Vrijheidsmaaltijdsoep waarvoor het recept speciaal voor deze gelegenheid door chefkok en schrijfster Yvette van Boven is ontworpen. “Als gemeente mogen we 1000 blikken soep uitdelen”, vertelt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ik zou het mooi vinden als jongeren in de week van 1 t/m 5mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de coronamaatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te maken.”

De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze actie kunnen zich hiervoor aanmelden https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/. Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.
Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.

Het licht van Pasen voor ons
In onze kerken (en in Albergen in de Mariakapel) staat weer een nieuwe
paaskaars te pronken. Tijdens de Paaswake in Tubbergen zijn de negen
kaarsen van onze geloofsgemeenschappen voor het eerst aangestoken. Het
was een mooi en indrukwekkend gezicht om ze naast elkaar te zien
branden. Zoveel licht van Christus bij elkaar, daar gaat een kracht vanuit!
En dan hebben we het nog niet gehad over de prachtige symbolen op de
kaarsen: het kruis met daarachter het licht van Pasen, de Griekse letters
Alpha en Omega (Christus als begin en einde, eerste en laatste) het jaartal,
de duif als symbool van de Heilige Geest, of het Lam met het vaandel, als
teken van de opstanding. De paaskaars zal gedurende de hele paastijd in de
vieringen branden. Dus tot Pinksteren. Dan kunnen we zeggen dat de H.
Geest het licht in ons hart heeft neergelegd. Daarna zal de kaars alleen bij
een doop of uitvaart ontstoken worden. De paaskaars wordt altijd ontstoken
vóór de viering, omdat Christus ons voor is gegaan in de verrijzenis, daar
komt geen mensenhand aan te pas. Dat de paaskaars ons geloof mag dragen
en versterken. Dat het een baken mag zijn voor ons in moeilijke tijden. Dat
we open mogen staan voor het licht ervan en het mogen ontvangen in ons
hart. Het gedicht van Toon Hermans , uit de bundel : “van de schaduw en
het licht” sluit hier mooi bij aan:
Heer, Zoals het licht doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt en alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht het warme licht van Uw liefde
op te vangen, en de dag zal gezegend zijn.
Hartelijke groeten, Pastoraal werker Christianne Sari
Zondag 11 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
Dameskoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Anna Gezina Bouhuis-Kristen, Gerard Michorius.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer,
overl.fam.leden Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude Luttikhuis en
Mieke Hamse, An Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink.
Woensdag 14 april 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zaterdag 17 april 19.00 uur Gebedsviering door de Parochiële
Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Harry Booijink.
Woensdag 21 april 09.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 24 april 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v.
het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: o.o. Booijink-Hesselink.
Int.: Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Harry Booijink, Hein
Meijer.
KOREN
Za. 17 apr. 19.00 uur: Herenkoor.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Dameskoor.
LECTOREN
Za. 17 apr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Marieke Hansté.

ACOLIET
Za. 17 apr. 19.00 uur: geen.
Zo. 24 apr. 19.00 uur: geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 17 apr. 19.00 uur: Ine Bos.
Za. 24 apr. 19.00 uur: Jan Veldhuis.
SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Misintenties kunnen alleen telefonisch of per
mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
COLLECTES
Collecte Palmzondag 28 maart € 34,20
Collecte Paaszaterdag 3 april 2021 € 43,10
Collecte Paaszondag 4 april 2021 € 51,90
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 11 mei zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt
door de wijk Oosterik. De contactpersoon voor deze wijk is Rieki
Droste, tel. nr. 680371.
Dankwoord
Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de
Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op
welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de tot stand koming van
ruim 180 Paasattenties.
Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

Actie Kerkbalans
Vanaf maandag 12 april zal de Actie Kerkbalans in Vasse, Mander
Hezingen en Manderveen van start gaan. De opbrengsten van de actie
zijn uitsluitend voor onze eigen geloofsgemeenschap hier in Vasse.
We hebben het geld hard nodig om de wekelijkse vieringen te kunnen
blijven verzorgen. Daarnaast is het geld nodig voor de diaconie en
het pastoraat in onze geloofsgemeenschap. We hopen daarom dat u
de Actie Kerkbalans van harte ondersteund.
Vanwege de coronamaatregelen zal de Actie iets anders uitgevoerd
worden dan u gewend bent. Nog steeds zullen de contactpersonen uit
de verschillende wijken de brieven van de Actie Kerkbalans bij u
thuis brengen. We laten het echter aan de contactpersoon over of
hij/zij de enveloppen ook weer ophaalt. In principe hanteren we dit
jaar de regel dat u zelf de enveloppe op het adres van de
contactpersoon van uw wijk weer inlevert.

Enquête
Tot op dit moment is onze geloofsgemeenschap alleen schriftelijk
door het parochiebestuur geïnformeerd (boekje ‘geloof is niet van
steen’) over het voorgenomen besluit onze kerk aan de eredienst te
onttrekken. Een fysieke bijeenkomst kon wegens corona niet plaats
vinden. Zodra de maatregelen dit wél toelaten zal er alsnog zo’n
informatie avond komen. Toch zit de dorpsgemeenschap niet stil als
het gaat om een herbestemming van het kerkgebouw. Tegelijk met de
Actie Kerkbalans krijgt u ook een enveloppe met een enquête in de
bus. Deze enquête is opgesteld door de werkgroep “toekomst kerk
Vasse”. Zoals u weet is deze werkgroep bezig om het proces, dat
moet leiden tot een herbestemming van de kerk, te begeleiden. Zij
willen graag uw ideeën en/of wensen met betrekking tot die
herbestemming ophalen door middel van een enquête. Ook deze
enquête bevelen wij bij u aan. U krijgt de kans mee te denken over
een invulling ven de kerk, mocht deze op den duur aan de eredienst
worden onttrokken. U kunt de ingevulde enquête samen met de
enveloppe van de Actie Kerkbalans inleveren op het adres van de
contactpersoon uit uw wijk.

Locatienieuws

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse

ZONDAG 28 maart en 4 april 2021

Jaargang 48, week  13 en  14

 

Oefening baart kunst

Beste parochianen,

In mijn werkkamer hangt een cartoon waarop Petrus een blinde man in het gezicht spuugt. ‘Nee, nee, Petrus’, hoor je Jezus op de achtergrond zeggen: ‘Je moet eerst modder maken.’ Deze cartoon verwijst naar het evangeliegedeelte, Johannes 9, 6-7. waar Jezus met speeksel wat modder maakt en dit op de ogen van de blinde smeert waardoor deze van zijn blindheid geneest.

De prent laat zien dat we elke dag opnieuw mogen blijven leren, mogen blijven oefenen om Jezus na te volgen.

De cartoon laat als we er goed naar kijken, tegelijkertijd zien dat er iemand is die ons helpt leren, die ons leert dat fouten maken niet erg is, die ons zegt hoe het beter kan en die ons vervolgens opnieuw laat oefenen. Oefening baart dus kunst.

Dit mag gelden voor ieder van ons. Maar dan moeten we wel in staat zijn om te (willen) leren, om een ander perspectief in te (durven) nemen en af te stappen van (oude) vertrouwdheden.

Durven leren, durven oefenen heeft ook te maken met onszelf kwetsbaar opstellen. Ons bij de hand laten nemen en durven geloven dat we nieuwe stappen kunnen zetten. Het heeft ook te maken met het vertrouwen dat de ander ons geeft. Een bemoedigend knikje, een glimlach, of even zeggen: ‘Je kunt het’, helpt de ander op weg en geeft misschien net dat ene zetje dat nodig is.

Wat ook kan gebeuren is dat we tot de conclusie komen dat iets na vele keren oefenen niet lukt, niet haalbaar is. Dan is het de kunst om dat te accepteren en doelen bij te stellen.

Oefenen in jezelf leren kennen, in de ander leren kennen, het blijft een proces waarin we onszelf kunnen blijven ontwikkelen opdat we er rijkere en wijzere mensen van mogen worden. De kunst van die oefening, met een goede leermeester zoals Jezus, wens ik u allen toe.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Zondag 28 maart  Palmpasen 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Herman Booijink.
Int.: Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Droste, Annie Klaas-Oude Vrielink, overl.fam.leden Koopman-Sand, An Oude Luttikhuis-Hannink.

Woensdag 31 maart 09.00 uur GEEN viering. 

Vrijdag 2 april 15.00 uur Kruisweg door de Parochiële Werkgroep. 

Zaterdag 3 april Paaszaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink/Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Weersink.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Truus Blankenvoort-Bels, o.o. Braakhuis-Olde Klieverink en fam., o.o. Stevelink-Lansink, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof en Bernardo Engbers, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Marietje Rolefes-Stopel, Wim Rijsman, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Gerard Kroezen, Bennie Droste, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, overl.fam.ledem Koopman-Sand, Gerard Michorius, An Oude Luttikhuis-Hannink.
Alwie Olimulder, Gert Mulstege, An Oude Luttikhuis-Hannink, Jan Schulten en Ine Borghuis, Bertus Bos en Ruud Bos, Hein Meyer, Harry Booijink.

Zondag 4 april 09.00 uur Eerste Paasdag Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Past.Werker Annet Zoet.
Jaarg.: zie 3 april.
Int.:
zie 3 april.

Woensdag 7 april 09.00 uur Gebedsviering door de Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.

 Zondag 11 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Anna Gezina Bouhuis-Kristen, Gerard Michorius.
Int.:
overl.fam.leden Oude Vrielink-Boksebeld, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, An Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink.

KOREN
Za. 3 apr. 19.00 uur: Herenkoor.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Herenkoor. 

LECTOREN
Za. 3 apr. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Wilma Kempers.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET
Za. 3 apr. 19.00 uur: geen.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: geen.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk. 

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 3 apr. 19.00 uur: Johan Steggink/Jan Veldhuis.
Zo. 4 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 11 apr. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

COLLECTES
Collecte 14 maart 2021                              €          37,80
Collecte 20 maart 2021                              €         26,75
Uitvaart Annie Klaas-Oude Vrielink         €          60,50

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 30 maart zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg. De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel.nr. 680603.

 OVERLEDEN
Maandag 15 maart is op 97-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Johanna Hendrika Oude Luttikhuis-Hannink voorheen wonende aan de Voortsweg te Vasse. An is zaterdag 20 maart te Borne gecremeerd. 

Online reserveren vieringen Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Ook voor de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag willen wij u vragen om zich aan te melden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “MEEVIEREN”. Dit is mogelijk vanaf donderdag 25 maart a.s.
Voor de viering van Witte Donderdag sluit de inschrijvingstermijn op donderdag 1 april om 12.00 uur en voor de Kruisweg vieringen en Goede Vrijdag viering op vrijdag 2 april om 10.00 uur.

Parochieavond geloofsgemeenschap Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
Het is gebruikelijk dat elk jaar, vaak in de maand april, een parochieavond voor de geloofsgemeenschap wordt gehouden. Vorig jaar hebben we deze avond moeten afzeggen wegens de corona maatregelen van het RIVM. U begrijpt dat het voor dit jaar weer een probleem zal gaan worden om in de maand april de parochieavond te organiseren. Hoe spijtig ook, een bijeenkomst zoals we die gewend zijn, zit er wegens de corona maatregelen nog niet in.
Zodra het mogelijk is willen we toch graag met de geloofsgemeenschap bijeenkomen, zeker in het licht van de ontwikkelingen rondom het op den duur sluiten van onze kerk. Zoals u weet is er een grote werkgroep bezig om alle dorpsgenoten te betrekken bij het nadenken over een mogelijke herbestemming van ons kerkgebouw. Via een nieuwsbrief, website (www.skeVasse.nl) en facebook wordt iedereen op de hoogte gehouden. De commissie van beheer voert in deze periode gesprekken met de vele vrijwilligersgroepen van onze geloofsgemeenschap. Wensen en ideeën vanuit deze groepen worden meegenomen door de grote werkgroep. Daarnaast is de commissie van beheer samen met de grote werkgroep in gesprek met het parochiebestuur over het voorgenomen besluit onze kerk aan de eredienst te onttrekken. Al deze ontwikkelingen zijn van belang met u te delen. Vandaar dat de commissie van beheer, zodra het RIVM dat weer toestaat, een parochieavond gaat organiseren.

Omzien naar elkaar: wie doet er mee?
Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken.  De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken.
Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt op maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel). Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie

Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris 

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven. Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken. De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken. Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt. Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid. Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt (voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

De Pancratius Commissie
Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 7 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Kinder- en Jeugdkerk maart 2021

Lees hier onder de nieuwsbrief nummer 3 – maart 2021

2021-03 Nieuwsbrief Rock Solid Maart 2021

 

Locatienieuws

H.H. Joseph en Pancratius

Vasse

ZONDAG 14 en 21 maart 2021

Jaargang 48, week 11 en 12

“Ik ben er voor jou”

In deze tijd is er meer dan ooit behoefte aan warmte, verbinding en hoop. Want door alle maatregelen wordt het leven nog steeds aan banden gelegd. En daardoor worden vele mensen op zichzelf teruggeworpen. En dat doet een mens geen goed. Want juist het voelen van verbondenheid is fundamenteel voor je gezondheid, je stemming, je levenslust.

In ons christelijk geloof is “verbondenheid” een hele belangrijke waarde. Het is de rode draad in de hele bijbel. God verbindt zich met mensen, hij laat hen niet aan hun lot over. In het scheppingsverhaal horen we God zeggen “Het is niet goed dat de mens alleen is” en daarom schept hij niet een metgezel voor Adam. Hij roept Mozes op om mensen uit een onmenselijke situatie te bevrijden en leidt hen naar een betere toekomst. Hij is mens geworden in Jezus om ons nabij te zijn en ons de liefde voor te leven.

De Passion, die dit jaar weer op Witte Donderdag wordt uitgezonden door de KRO-NCRV, sluit hierop aan en heeft dit jaar als thema gekozen “Ik ben er voor jou”. Op de website geven ze aan dat ze een beweging willen starten die laat zien dat mensen er zijn voor elkaar in woord en gebaar. Ze nodigen ons uit om te laten horen voor wie wij er willen zijn. Er zijn voor elkaar. Dat hebben wij als parochie ook hoog in het vaandel staan. En dat willen wij laten blijken met Pasen. Wij nodigen alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar iemand die een teken van geloof, hoop en liefde kan gebruiken. Een Paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een kaart die u zelf koopt of maakt. Dat kan ook met een kaartje van de parochie, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gemaakt. Op Palmzondag liggen achter in de kerk kaarten, die u voor deze actie mee kan nemen. Dat wij zo mogen laten weten dat wij aan elkaar denken. Dat wij verbonden zijn met elkaar. Want zonder elkaar is er geen leven. Van harte aanbevolen!

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Zondag 14 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Thöni.
Jaarg.: Ben Braakhuis, Sien Steggink-Kamphuis, Hein Meijer, Gerard Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jens Braakhuis en familie, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Marie Wesselink-Reinerink, o.o. Steggink-Kamphuis, Annie Klaas-Oude Vrielink.

Woensdag 17 maart 09.00 uur Gebedsviering door de Parochiële Werkgroep.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 20 maart 19.00 uur Gebedsviering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Int.: Annie Klaas-Oude Vrielink.

Woensdag 24 maart 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat. 

Zondag 28 maart  Palmpasen 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Droste, Annie Klaas-Oude Vrielink.

KOREN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Herenkoor. 

LECTOREN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Ilse Bonke. 

ACOLIET
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Geen.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Hennie Engbers. 

COLLECTANTEN
Za. 20 mrt. 19.00 uur: collecteschaaltje achterin de kerk.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: collecteschaaltje achterin de kerk.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 20 mrt. 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 28 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink. 

SPREEKUUR
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!
Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

COLLECTES
Aswoensdag                                                  €            17,90
2e zondag van de Vasten                               €            36,10
Uitvaart Marie Wesselink-Reinerink             €          166,00

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 30 maart zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg.
De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel.nr. 680603.

GEBOREN
Wij feliciteren Rob, Esther, Jens en Bart Veldhuis van de Hooidijk 42 te Hezingen met de geboorte van hun dochter en zusje Lieke Agnes Willy. Lieke is geboren op woensdag 17 februari 2021.

OVERLEDEN
Donderdag 4 maart is op 83-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Geertruida Klaas-Oude Vrielink van de Hambroeksweg te Vasse. Voor Annie heeft dinsdag 9 maart de plechtig gezongen uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.

VERZOEK
Beste parochianen, vele kerststukken en graftakken op het kerkhof liggen er nog mooi bij. Desondanks zou het voor het oog fijn zijn om deze voor Pasen (Goede Week) te verwijderen.
Hartelijke dank voor uw begrip en medewerking.
We wensen iedereen alvast fijne Paasdagen.

LOCATIENIEUWS:
Ons locatienieuws-blad  is de laatste jaren steeds dunner geworden en komt inmiddels nog maar één keer per veertien dagen uit. Nieuws van de verenigingen uit Vasse staat er nauwelijks meer in; het gaat alleen over de Locatie Vasse en de gehele parochie. Daardoor zijn de kosten van het maken van het blaadje ook een stuk lager dan in het verleden. Dit alles bij elkaar heeft de Commissie van Beheer doen besluiten, om de vergoeding van tien euro die jaarlijks automatisch werd afgeschreven bij parochianen uit Vasse, te laten vervallen. Degene die toch nog wil voorzien in een vergoeding voor dit blad, kan bij de Actie Kerkbalans in april eventueel een extra bijdrage overmaken.

Dank
Beste parochianen,
19 januari jl. ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik thuis revalideren. In deze periode heb ik veel steun vanuit de parochie ontvangen. ik wil u parochianen, Parochie Bestuur, collega pastores, commissies van beheer, werkgroepen, jongeren Rock Solid en koren hartelijk danken voor de mooie kaartjes en bloemen. Het waren mooie woorden voor een voorspoedig herstel. Laat ik de appjes en mails niet vergeten. Het heeft mij goed gedaan.
Helaas ben ik er nog niet, in de loop van deze maand hoop ik dat ik mijn werk stapje voor stapje kan gaan uitbreiden.
Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Kennis maken met Rock Solid Kennismaken met!
De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 2e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van Rock Solid het jongeren pastoraat.

Wij zijn Katinka Dol en Miranda Kruiskamp uit Vriezenveen, Mariël Freriksen, Debby Bats, Robin Roelofs en Therodia Render uit Albergen en Evelien Olimulder uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter Rock Solid.

Met Rock Solid inspireren wij jongeren om op een eigentijdse manier het geloof te beleven. Niet in de kerk (geloven kun je ook buiten de kerk), maar met leuke activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd. We willen ze begeleiden van puber naar volwassenheid. De jongeren zijn allemaal verschillend, maar samen een mooie hechte groep.

Wij willen de jongeren meegeven dat ze er voor elkaar moeten zijn, naar elkaar moeten omkijken, respect moeten hebben voor een ander en elkaar moeten accepteren. We geven iedereen vertrouwen, aandacht en liefde. Het is mooi om te zien dat Rock Solid  een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich thuis voelen en plezier beleven. Wij proberen ook de ouders iets mee te geven. Wij organiseren altijd een opening van het werkjaar waarbij de ouders aansluiten en we sluiten het jaar ook af samen met de ouders. Rock Solid laat zien dat geloof op een moderne manier vormgegeven kan worden. Door corona is van ons plan om een aantal keer per jaar een jongerenviering te houden nog niets gekomen, maar hopelijk kunnen we dat volgend werkjaar weer oppakken. Dat zijn mooie eigentijdse vieringen met mooie muziek die ouders waarschijnlijk ook zullen aanspreken. Wij organiseren spelavonden, sportactiviteiten, quizzen, maar regelmatig komen ook mensen op bezoek met een bijzonder verhaal. Er ontstaan dan hele mooie en bijzondere gesprekken. We sluiten altijd af met chips en drinken. Afgelopen jaar was erg improviseren, door de corona konden we bijna niet samenkomen. Maar er hebben leuke online bijeenkomsten plaats gevonden. Het leuke was dat jongeren nog de hele avond in teams bleven om gezellig met elkaar bij te kletsen. Rock Solid is echt een vriendengroep. Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, de kerk wordt als saai ervaren. Wij maken de kerk aantrekkelijk door het organiseren van leuke en voor jongeren aantrekkelijke bijeenkomsten waar geloof wel aan bod komt maar niet de rode draad in de bijeenkomst is. We proberen kerkelijke thema’s actueel te maken en te verbinden met de moderne wereld. Veel gehoorde opmerking van jongeren die voor de eerste keer deelnemen is: “ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” Er wordt vaak gezegd; “de kerk heeft geen toekomst.” Wij hopen dat de groep jongeren groeit, dat Rock Solid de kerk van de toekomst wordt. Daar is geen kerkgebouw bij nodig, geloof zit in je en in de mensen met wie je samenkomt. Kerk zijn in de toekomst is een plek waar jongeren samenkomen, leren, iets doen voor de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt.

Het kerkgebouw is voor Rock Solid niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen. Met Rock Solid hebben we al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, een scoutinggebouw, hulp bij de Passie en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Voor ons is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren ons, door hun te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven krijgen wij weer inspiratie om nieuwe ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten te bedenken. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is:  Luister naar de jongeren. Geef hen een stem in het vormgeven van de kerk van de toekomst. Luister waar hun behoeftes liggen en probeer hierop in te spelen. Daarnaast de verbinding leggen tussen jong en oud, van elkaar valt veel te leren. Er zijn voor elkaar! Laten we op deze manier doorgaan met Rock Solid, de jeugd heeft de toekomst!!

Diaconaal beraad H. Pancratius parochie in gesprek met ErfCoach Neeltje Bleumink
10 februari jongstleden hield ErfCoach Neeltje Bleumink een inleiding over haar werk in het diaconaal beraad in onze parochie.
Hieronder kunt u lezen hoe een ErfCoach opereert binnen de provincie Overijssel.

Mijn naam is Neeltje Bleumink. Ik ben ErfCoaches in Noordoost Twente samen met een paar collega’s. Als ErfCoach bieden wij erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan over de opgaves en vraagstukken op en rondom het erf.  Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbeëindiging of verduurzaming.

Als ErfCoach opereren wij onafhankelijk. De gesprekken die wij met erfeigenaren voeren zijn altijd vertrouwelijk. Zie ons als een sparringpartner die kijkt naar wensen en mogelijkheden op een erf. We helpen met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Door ons grote netwerk kunnen wij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties.

Ook hebben wij goed zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. Een ErfCoach neemt die regie niet over, maar houdt een spiegel voor.

Maak gebruik van de mogelijkheid.
De provincie Overijssel investeert samen met gemeenten in de ErfCoaches. Elke erfeigenaar in Overijssel kan een gesprek met ons aanvragen. We zitten in verschillende situaties aan tafel. Soms komen we bij iemand bij wie het water aan de lippen staat. Die is blij dat er iemand is die weet wat te doen. We komen ook bij mensen die vol plannen zitten en graag een volgende stap willen zetten. Ook dan is een gesprek met een ErfCoach waardevol.

We zijn er. Maak er gebruik van.

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met ons op via n.bleumink@eeckhof.nl of bel naar 06 41 84 82 35. Kijk voor meer informatie op www.erfcoach.com 

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten van Rock Solid die jongeren inspireren op een eigentijdse manier het geloof laten beleven. Lees hieronder meer.

“In dankbaarheid omzien, met vertrouwen verdergaan”

Beste parochianen,

De woorden hierboven stonden op de herinneringskaart van de St. Pancratiuskerk in Albergen, de kerk die gisteren aan de eredienst werd onttrokken. Misschien hebt u online naar de afscheidsviering gekeken. Het was een mooie, waardige en ontroerende viering, waar velen aan hebben meegewerkt en waar vanwege corona helaas maar 30 mensen aanwezig mochten zijn. Indrukwekkend en emotioneel was de slotprocessie waarin de liturgische voorwerpen en het portret van Pancratius werden uitgedragen. ’s Middags was ik in het kerkgebouw dat nu geen kerk meer is: het tabernakel leeg, het altaar ontbloot, de Paaskaars en de Godslamp uitgedragen. Vele Albergenaren en oud-Albergenaren, maar ook parochianen uit andere locaties kwamen die middag om afscheid te nemen van hun kerk. Zij konden overal rondkijken, konden zichzelf of familieleden opzoeken in de doop-, trouw- en overlijdensboeken. Velen deden dat. Ook kon je op de foto op je favoriete plek in de kerk. De fotograaf had het de hele middag druk! Er was een doorlopende powerpointpresentatie van de kerk vanaf de bouw tot het afscheid. Maar bovenal waren er – veilig op anderhalve meter en met mondkapje voor – ontmoetingen, werden er herinneringen gedeeld, verhalen verteld. Er was emotie, maar ook aanvaarding van het onvermijdelijke en grote waardering voor de manier waarop met alle beperkingen rond corona het afscheid is georganiseerd met inzet van vele Albergenaren.

Sluiting van de kerk is een ingrijpende stap voor alle parochianen in Albergen. Afscheid nemen van je kerk, doet pijn, is een breuk met het vertrouwde en het zal tijd kosten om dat een plek te geven. Zij staan voor de opgave om nieuwe manieren te vinden voor hun betrokkenheid bij elkaar als geloofsgemeenschap, de weg naar een andere kerk als zij willen vieren, nieuwe verbindingen aan te gaan met parochianen uit de andere geloofsgemeenschappen in de parochie.

Ik proefde in Albergen ook een open houding naar de toekomst en de mentaliteit: “we gaan verder, we zetten de schouders eronder”. Een van de ideeën  is om op de plek van de huidige aula een plek voor ontmoeting te creëren. Het koor Cantiamo gaat een samenwerking aan met het koor Cantabilé uit Mariaparochie.

Dat geeft vertrouwen, dat de nieuwe wegen ook gevonden gaan worden. Daarbij hebben zij zeker ook de openheid, de steun en de gastvrijheid van de hele parochie nodig. Dat gaat vast lukken!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet.

 

Zaterdag 27 februari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Jan Stevelink, Manny Sanderink-Weernink, Jan Kempers, Harry Kempers, Netta Weersink-Braakhuis.
Int.:
Hein Meijer, Stien Hemmer-Oude Vrielink, Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Marie Wesselink-Reinerink, Marietje Rolefes-Stopel, overl.fam.leden Weersink-Braakhuis.

Woensdag 3 maart is er GEEN viering.

Weekend 6/7 maart is er GEEN viering.

 Woensdag 10 maart is er GEEN viering.

Zondag 14 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastor Thöni.

Jaarg.: Ben Braakhuis, Gerard Steggink, Hein Meijer.

Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jens Braakhuis en familie, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Marie Wesselink-Reinerink.

 KOREN

Weekend 6/7 mrt.: Geen viering

Zo. 14 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.

 LECTOREN

Weekend 6/7 mrt.: Geen viering

Zo. 14 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer.

 ACOLIET

Weekend 6/7 mrt.: Geen viering

Zo. 14 mrt. 09.00 uur: GEEN.

 COLLECTANTEN

Weekend 6/7 mrt.: Geen viering.

Zo. 14 mrt.: collecteschaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Weekend 6/7 mrt.: Geen viering

Zo. 14 mrt. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 COLLECTES

Uitvaart Ria Oude Vrielink-Boksenbeld €  139,58

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Misintenties kunnen alleen telefonisch of per mail worden opgegeven!!!

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

 

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 30 maart zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg.  De contactpersoon voor deze wijk is Anny Lansink, tel.nr. 680603.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Missie terug in Guatemala 

Bijna een jaar geleden ging ik naar Nederland om in samenwerking met drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, geld in te zamelen voor het vastenactieproject  ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala.¨.  Net in Nederland begon  de coronapandemie. Hierdoor kon ik in april niet terug naar Guatemala en werkte ik bijna een jaar vanuit Nederland. Zo gaf ik verschillende presentaties over het vastenactieproject en kon ik via internet voor landarbeidersbeweging MTC aan de slag met bijvoorbeeld het bijhouden van de website en Facebook, online bijeenkomsten met jongeren  organiseren en het maken van informatiemateriaal.

Donderdag 4 februari jongstleden kon ik eindelijk terug naar Guatemala. Het werk bij landarbeidersbeweging MTC zal er dit jaar natuurlijk wel anders uitzien dan voorheen, want bijvoorbeeld bijeenkomsten met grote groepen zijn nog niet mogelijk. Ook in Guatemala zijn de gevolgen van het coronavirus groot, zoals kinderen die niet naar school gaan, mensen die hun baan hebben verloren zonder sociaal vangnet en grote druk op een toch al gebrekkige gezondheidszorg.

Namens MTC wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor de inzet en de bijdragen aan het Vastenactieproject. Het was een hele prestatie om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Over de bestediging van het geld, en meer, zal ik jullie komend jaar weer op de hoogte houden via mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com,  de informatiebladen, het parochieblad Kompas en de huis aan huis krant ‘Op en Rond de Essen’.  Heb je een vraag? Stuur me dan gerust een berichtje naar inge_kuiphuis@hotmail.com

Om een beetje de smaak te proeven van de Guatemalteekse keuken geef ik u hierbij het recept van een maiscake die ook in Nederland makkelijk te maken is.

Recept Guatemalteekse maiscake

Beschrijving
Dit recept is een simpele manier om een maiscake te maken. In Guatemala is maiscake een bekende lekkernij, en één van mijn favorieten. Meestal gebruiken ze daar geen mais uit blik, dus je kunt natuurlijk ook maiskolven kopen voor deze cake. Verder kan je zelf varieren met de kruiden. Dit recept is met kardemom.

Ingredienten

2 blikjes mais a 300 gram (uitgelekt)

2 kopjes maismeel (of ander meel)

2 eieren

1 blikje gecondenseerde melk

Snufje zout

2 theelepels bakpoeder

2 theelepels gemalen kardemom (of andere smaakstof naar keuze: kaneel, vanille, gember, koekkruiden…)

Bereiding

  1. Doe alle ingredienten in een kom, en pureer het met een staafmixer.
  2. Giet in een ingevette vorm naar keuze.
  3. Bak op 180 graden ongeveer 45 minuten.

Je kan zien of de cake gaar is door een sateprikker in de cake te steken. Komt deze er schoon uit, dan is de cake gaar.

Lekker met een chocolade sausje

Hak hiervoor 200 gram pure chocolade en giet daar 200 ml gekookte room over. Roer tot de chocolade gesmolten is. Hier kan je nog kardemom of andere kruiden aan toevoegen voor extra smaak.

Eet smakelijk!

Groeten van Inge Kuiphuis.

Missiewerker bij landarbeidersbeweging MTC Guatemala via de Week Nederlandse Missionaris en de Heilige Pancratius parochie.

JE EIGEN PAASKAARS MAKEN.

Voor het 4e opeen volgende jaar organiseert de jeugdkerk het Paaskaars maken, vorig jaar was het door de coronamaatregelen een thuisopdracht. Dit jaar zal het wederom een thuisopdracht zijn. U kunt de kaars bestellen via de mail van de jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl geeft u naam en 06 nummer door, de kaars met benodigdheden en uitleg bedraagt €4,00 dit bedrag betaald u via een tikkie. De kaars kunt u donderdag 1 april van 16.00 – 17.00 uur coronaproof ophalen bij de dagkapel in Geesteren.

Het is een mooie activiteit voor kinderen, het is geschikt voor iedere leeftijd. namens de jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

 Kennismaken met! De Jeugdkerk.

Beste parochianen,

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren. Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten? De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 1e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de jeugdkerk.

De jeugdkerk,

Wij zijn Marleen van Os, Yvonne van Langen, Ingrid Knoef, Moniek Peulken en Jelline Demmer. Onder leiding  van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de Jeugdkerk. Met de Jeugdkerk willen wij kinderen en ouders op een levendige en speelse manier de verhalen van ons geloof mee geven. Samen even stil staan bij normen en waarden, respect hebben voor elkaar en mensen helpen die het moeilijk of minder hebben. Middels de verhalen uit de bijbel willen we kinderen het verschil leren tussen goed en kwaad. We zetten kinderen op een eigentijdse manier aan het denken. Er gebeurt op school steeds minder aan het geloof en met de Jeugdkerk willen wij laten zien dat het geloof op een andere manier benaderd kan worden. We hopen hiermee ouders te ondersteunen  om binnen het gezin in gesprek te gaan en kinderen een eigen visie te geven op de wereld.

Wij realiseren ons dat het in deze tijd niet altijd meer aantrekkelijk is om naar de kerk te gaan. De maatschappij is de laatste 10 jaar erg veranderd en gezinnen bezoeken steeds minder de gezinsvieringen. Misschien is de kerk niet meer uitdagend genoeg voor jong en oud en past het niet meer in deze tijd? Toch proberen wij door middel van onze activiteiten de waarden van het geloof mee te geven. Door middel van doe-activiteiten hopen we het geloof aantrekkelijk te kunnen maken. We proberen  5 ā 6 keer per schooljaar samen te komen en zorgen er altijd voor dat kinderen iets met het geloof kunnen DOEN.

Kinderen moet je niet alleen maar op een stoel neerzetten en laten luisteren. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden zoals paaskaars maken, wandelvieringen en smokkeltocht. Inmiddels is er zelfs in de Kapel van Geesteren een mooie bibliotheekkast geplaatst vol met kinderbijbels en verschillende geloofsboeken om tijdens bijeenkomsten te lezen en uit te lenen. Door de combinatie van activiteiten met een verhaal krijgen we vele positieve reacties van kinderen en hun ouders. Daar doen we het allemaal voor!

Over het algemeen vinden de activiteiten in de dagkapel in Geesteren plaats. Soms komen we samen op een andere locatie. De kerk is een mooie plek en heeft voor kinderen iets magisch maar  ons geloof zit niet vast aan een kerk. Je kunt overal het geloof beleven.

Wij hopen dan ook dat we door middel van onze activiteiten van de Jeugdkerk het geloof op een leuke manier kunnen doorgeven. Het geloof is nu niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger maar dat betekent niet dat we er niks meer mee moeten doen. Het belangrijkste is dat we in deze maatschappij de tijd nemen voor elkaar en elkaar proberen te helpen. Daar kan de kerk bij blijven helpen!

Hartelijke groeten,

Moniek, Marleen, Ingrid, Yvonne en Jelline.

 

Samen op weg naar Pasen

Beste mensen,

We bevinden ons in een tijd waarin we sober leven en moeten loslaten. Tegelijkertijd komen we er ook achter wat voor ons echt van waarde is: vriendschap, ontmoetingen, verbondenheid, geloof, hoop en liefde. In de komende veertigdagentijd willen we daar met u als kerk meer bij stilstaan. Daartoe verzorgt de Pancratius Commissie vanaf 26 februari tot en met 26 maart ( de eerste vijf weken van de veertigdagentijd )  iedere vrijdag om 19.00 uur een meditatie bij staties van de kruisweg, die u via kerktelevisie kan volgen

(www.hpancratius.nl via de knop kerktv)   Er worden beelden getoond van de kruiswegen van Vriezenveen, Albergen, Fleringen. We staan stil bij cruciale momenten in het leven van Jezus en bij het kruis dat wij mensen te dragen krijgen. Maar we gaan ook na wat ons troost en kracht geeft.  Zo wordt u stap voor stap meegenomen naar de Goede Week en Pasen. Hieronder ziet u wanneer welke kerk aan de beurt is:

Vrijdag 26 februari : Vriezenveen 1e,2e,3e statie

Vrijdag 5 maart : Albergen, 4e,5e,6e statie

Vrijdag 12 maart: Fleringen 7e,8e,9e statie

Vrijdag 19 maart: Vriezenveen 10e, 11e, 12e statie

Vrijdag 26 maart: Albergen 13e en 14e statie

Wanneer u de uitzending wilt volgen, kunt u via kerktelevisie klikken op de kerk die in die week aan de beurt is. Ook na genoemde tijden kunt u meditaties terugkijken. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Anne Bossink, Leo Stamsnieder, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Kennismaken met!

De Jeugdkerk

Beste parochianen,

De Kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd aan geloof en kerk?

De 1e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de jeugdkerk.

De Jeugdkerk

Wij zijn Marleen van Os, Yvonne van Langen, Ingrid Knoef, Moniek Peulken en Jelline Demmer. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de Jeugdkerk. Met de Jeugdkerk willen wij kinderen en ouders op een levendige en speelse manier de verhalen van ons geloof meegeven. Samen even stilstaan bij normen en waarden, respect hebben voor elkaar en mensen helpen die het moeilijk of minder hebben. Middels de verhalen uit de Bijbel willen we kinderen het verschil leren tussen goed en kwaad. We zetten kinderen op een eigentijdse manier aan het denken. Er wordt op school steeds minder aandacht besteed aan het geloof en met de Jeugdkerk willen wij laten zien dat het geloof op een andere manier benaderd kan worden. We hopen hiermee ouders te ondersteunen  om binnen het gezin in gesprek te gaan en kinderen een eigen visie te geven op de wereld.

Wij realiseren ons dat het in deze tijd niet altijd meer aantrekkelijk is om naar de kerk te gaan. De maatschappij is de laatste 10 jaar erg veranderd en gezinnen bezoeken steeds minder de gezinsvieringen. Misschien is de kerk niet meer uitdagend genoeg voor jong en oud en past het niet meer in deze tijd? Toch proberen wij door middel van onze activiteiten de waarden van het geloof mee te geven. Met doe-activiteiten hopen we het geloof aantrekkelijk te maken. We proberen  5 á 6 keer per schooljaar samen te komen en zorgen er altijd voor dat kinderen iets met het geloof kunnen DOEN.

Kinderen moet je niet alleen maar op een stoel neerzetten en laten luisteren, dus bieden we verschillende activiteiten aan zoals paaskaars maken, wandelvieringen en smokkeltocht. Inmiddels is er zelfs in de dagkapel van Geesteren een mooie bibliotheekkast geplaatst vol met kinderbijbels en verschillende geloofsboeken om tijdens bijeenkomsten te lezen en uit te lenen. Door de combinatie van activiteiten met een verhaal krijgen we vele positieve reacties van kinderen en hun ouders. Daar doen we het allemaal voor!

Over het algemeen vinden de activiteiten in de dagkapel in Geesteren plaats. Soms komen we samen op een andere locatie. De kerk is een mooie plek en heeft voor kinderen iets magisch, maar ons geloof zit niet vast aan een kerk. Je kunt overal het geloof beleven.

Wij hopen dan ook dat we door onze activiteiten van de Jeugdkerk het geloof op een leuke manier kunnen doorgeven. Het geloof is nu niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger maar dat betekent niet dat we er niks meer mee moeten doen. Het belangrijkste is dat we in deze maatschappij de tijd nemen voor elkaar en elkaar proberen te helpen. Daar kan de kerk bij blijven helpen!

Hartelijke groeten,

Moniek, Marleen, Ingrid, Yvonne en Jelline.