Zondag 17  oktober is het wereldarmoede dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht besteedt aan armoede. De Verenigde Naties omschrijven armoede als volgt: “Het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Meer dan 1 miljoen mensen leven vandaag de dag in armoede. Naast het hebben van onvoldoende financiële middelen ontstaat er bij vele mensen ook sociale armoede. Dit betekent dat er geen geld is voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, een koor, voor schoolactiviteiten van kinderen of een uitstapje van bijvoorbeeld de Zonnebloem of de KBO.

Cijfers tonen aan dat in onze parochie gemiddeld 88 gezinnen in armoede leven waaronder 72 kinderen.  Dit betekent dat er voor het noodzakelijke levensonderhoud onvoldoende geld ter beschikking is en voor extra uitgaven is er al helemaal geen geld. Dus ook niet voor bijvoorbeeld de verjaardag van een kind.  Gelukkig kunnen ouders in zo’n situatie gebruikmaken van de verjaardagsbox. Zo kunnen zij hun kind toch een feestelijke verjaardag geven. Dit jaar (tot en met september) is hier al 67 keer gebruik van gemaakt voor 148 kinderen. Dit geldt ook voor het meedoenpakket. Middels dit pakket kan men een bijdrage krijgen voor een activiteit of uitstapje of voor de aanschaf van kleding. Hiervan is vorig jaar 50 keer gebruik van gemaakt ten behoeve van 116 kinderen.

Stichting leergeld biedt kinderen de mogelijkheid om onder andere mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier is tot september dit jaar 148 keer gebruik van gemaakt.

Diverse gezinnen en volwassenen uit onze parochie maken gebruik van de voedselbank omdat ze niet de financiën hebben om elke dag een goede volledige en gezonde maaltijd te kunnen nuttigen.

De verwachting is dat gezien de gevolgen van de coronapandemie, het aantal mensen zal toenemen dat gebruik zal moeten maken van bovenstaande voorzieningen.

Als H. Pancratius parochie willen we daarom starten met de wekelijkse boodschappenmand. Vanaf 17 oktober zal er permanent in elke kerk een mand of een krat staan waarin houdbare levensmiddelen gedeponeerd kunnen worden. Deze levensmiddelen zullen worden verzameld en overhandigd aan de voedselbanken in onze parochie of ze worden gebruikt voor de kerstpakkettenactie ten behoeve van parochianen of voor de eventuele paaspakkettenactie. Daarom vragen wij u bij het inleveren van levensmiddelen voor de kerstpakketten)te letten op de houdbaarheidsdatum. Graag ten minste houdbaar tot februari 2022.

Deze diaconale opdracht die we tot uitvoer gaan brengen komt voort uit de werken van barmhartigheid waarin Jezus zegt: “ “Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven”.

Door middel van het opstarten van de boodschappenmand hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan degenen die dit het hardst nodig hebben.

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

 

Liever een financiële bijdrage?

Scan de QR code of geef een gift
via bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51
ten name van de PCI H. Pancratius parochie Tubbergen o.v.v. boodschappenmand.

 

KLIMAATPELGRIMSTOCHT KOMT DOOR TWENTE
Beste parochianen,
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische
klimaatpelgrimstocht door Nederland.
Groene Kerken en Vastenactie organiseren deze tocht omdat we ons
bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De
allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is
daarom van groot belang. Zij roepen christenen en kerken met deze
tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen ze dat
de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting
christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Elke
stem (voetstap) telt. Doe dit samen, want daar zit kracht in.
Hoe kun je meedoen?
Als individu of als groep kun je je aansluiten bij de pelgrimstocht.
Hoe groter de groep hoe meer gewicht we geven aan de bescherming
van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Er worden 11
etappes gelopen. Je kunt je opgeven om één (of meerdere) van de
etappes mee te lopen met de pelgrims. Er wordt per etappe een klein
bedrag aan servicekosten (2 euro) in rekening gebracht. Op zondag
10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats. Iedereen uit heel
Nederland kan dan aansluiten bij deze etappe van Amsterdam naar
Hoofddorp, met de pelgrimsgroep voorop.
Wat is de route?
30 september: Enschede – Borne (15 km)

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 10 en 17 oktober 2021
Jaargang 48, week 40 en 41

1 oktober: Borne – Goor (18 km)
2 oktober: Goor – Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate – Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn – Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen – Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort – Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km)
Elke etappe is tussen de 20 – 27 kilometer welke dagelijks wordt
gelopen tussen 9.00 – 17.00 (m.u.v. etappe 1, die start in de middag).
Deze klimaatpelgrimstocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30
pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld
klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze
aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie
en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken.
Loop een etappe mee met de pelgrims. Meld je hiervoor aan via
www.vastenactie.nl of via onderstaande link. Per dag kunnen er
maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
Onderteken de klimaatpetitie. De pelgrims nemen een petitie mee op
hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of
namens jouw kerk. Zie de website www.vastenactie.nl
Door middel van de pelgrimstocht en de klimaatpetitie worden
regeringsleiders opgeroepen om zich sterk te maken voor een
duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid.
Aandacht hiervoor wordt van harte aanbevolen.
Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 10 oktober 09.00 uur

Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg
Jaarg.: Sinie Dijkers-Koopman
Int.: Herman Wenneger, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-
Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Truus Masselink-Meijer, Bennie Bos, Anneke Weersink-
Lohuis
Woensdag 13 oktober 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink
Zondag 17 oktober 09.00 uur.
Viering Parochiële Werkgroep m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
Woensdag 20 oktober 09.00 uur. Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Zaterdag 23 oktober 19.00 uur.
Eucharistieviering m.m.v. Het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat
Int.: Herman Wenneger, Harry Booijink, Marie Wesselink-
Reinerink, Anneke Weersink-Lohuis, Sinie Dijkers-Koopman, Bertus
Bos.
KOREN
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Ben Demmer.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Ronny Booijink.
ACOLIET
Zo. 10 okt. 09.00 uur. Geen.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Geen.
Za. 23 okt. 19.00 uur: Hennie Engbers.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 10 okt. 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Johan Steggink
Zo. 23 okt. 09.00 uur: Jan Veldhuis
COLLECTES
Oogstdankdag 25 sept. € 87,00
Plaatsengeld/collecte 23 augustus € 62,06
Plaatsengeld/collecte 2 oktober €. 30,90
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 26 oktober vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze
wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.
DOPEN
Zondag 17 oktober wordt door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:
 Lasse Fons Hulshof, Voortsweg 7 te Mander.
Lasse is het zoontje van Anne Engbers en Sten Hulshof.
 Seth Vernooij, Broekdijk 46 te Manderveen
Seth is het zoontje van Wim Vernooij en Jette Wienk en het
broertje van Mart
VERSOEPELINGEN BINNEN DE RK KERKEN

PER 25 SEPTEMBER
De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen
plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.
Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie
1. De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt
losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na
vieringen voldoende geventileerd kan worden.
2. Touwen en stickers rond en op de banken kunnen verwijderd
worden. Gelieve die nog wel te bewaren.
3. Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer
nodig.
4. De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met
betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te
houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en
de communiegang.
5. Volkszang is weer toegestaan.
6. Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de
anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de
koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12
koorzangers komen te vervallen. (zie bijlage)
7. Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken
van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger
zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
8. Communiegang in alle kerken: kerkgangers lopen via middenpad
naar voren en gaan via de zijbeuken weer terug naar hun
zitplaats.
9. Rituele contactmomenten (doop, vormsel
ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.
Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de
Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met
elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de
kerk.
Wat is nog niet toegestaan
1. Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens

2. Tongcommunie
3. Doorgeven van collectemandjes/schalen. De collecte zal dus op
de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
4. Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
5. Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een
goed geventileerde ruimte.
Welke maatregelen blijven gehandhaafd
1. Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en
niezen in de elleboog,
2. thuisblijven en testen bij klachten.
3. Handen desinfecteren bij binnenkomst.
4. Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
5. Thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op corona.
Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de
openbare weg
Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen
van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met
groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een
mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.
Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt
dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.
Verder
 Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien
omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang
wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet
gevaccineerd zijn.
 Binnenkort komt het pastoraal team met aanvullende informatie
betreffende de wijze van voorbereiding op de diverse
sacramenten te weten: H. Doopsel, Eerste Heilige Communie, H.
Vormsel en de invulling van de vieringen zelf.
 Over het voorgaan van parochianen in woord- en
communievieringen is nog geen duidelijkheid. Zodra deze er is
zal het pastoraal team dit met betrokkenen communiceren.
 Wat betreft uitvaarten: over de beperkende maatregelen met
betrekking tot de uitvaartliturgie volgt binnenkort verdere

informatie, vooralsnog blijven de huidige afspraken
gehandhaafd.
Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande
versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het
pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).
Pastoraal team H. Pancratius parochie.
Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles
Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten
gelden voor koren en zangensembles  de
volgende extra aandachtspunten:
 Kijk op  Rijksoverheid.nl  voor de maatregelen die gelden voor
zingen en koren.
 De  algemene regels  vanuit de Rijksoverheid voor zingen &
musiceren moeten opgevolgd worden.
 Registratie en de  gezondheidscheck  zijn vereist.
 Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij
een  besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten,
met alle mogelijke gevolgen van dien.
 Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor
of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt er
bron-en contactonderzoek gestart. Een tijdelijke registratie van
koorleden door presentielijsten is vereist; het vergemakkelijkt
het eventuele bron- en contactonderzoek door
de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  onder koorleden.
Verdere uitwerking van het bron- en contactonderzoek is te
vinden in het  BCO-protocol .
 Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter
afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag
formatie.
 Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra
maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de
gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar
gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat
in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10
minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen
uit  LCHV Hygiënerichtlijnen ). Bij twijfel over de ventilatie en

luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel
advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen
niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is,
voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten
tijdens het luchten.
KBO
Volgende bijeenkomst :  “Veiligheid in en om huis”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 21
oktober  a.s. Deze middag hebben we onze wijkagent Michiel
Herbrink uitgenodigd om iets te vertellen over veiligheid in en om
huis.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die
voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.
Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning die is
beveiligd volgens de eisen van het Politiekeurmerk.
Hoe veilig is jouw huis? Hoe beheer jij jouw sleutels, heb je bij alle
buitendeuren een lamp, hoe zichtbaar is je woning, enz.
Maar ook de sociale veiligheid aan de voordeur bv. mensen (vaak
met z’n tweeën), die via een praatje aan de voordeur jou iets proberen
te verkopen of zelfs trachten binnen te komen. Of jou via een
telefoontje proberen iets te verkopen of zelfs diensten aanbieden?
Kom gewoon ook en luister.
Locatie: Het Bolscher. Aanvang is om 14.00 uur.
SAM’S KLEDNGACTIE
Op vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober tot 12.00 uur kunt u
weer kleding inzamelen voor het goede doel.
Om kinderen in Oeganda na Covid-19 naar school te laten gaan.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Fam. Nijhuis, De Schoolkolk 3
WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN ONDER LEIDING
VAN PAROCHIANEN
Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft al langere tijd
vragen gekregen van zowel vrijwilligers als kerkgangers naar de mogelijkheden om communie uit te reiken in vieringen die geleid
worden door parochianen. Het Aartsbisdom Utrecht heeft tijdens de
corona pandemie aangegeven dat slechts in vieringen van de
Eucharistie en in Woord- en Communievieringen onder leiding van
een permanent diaken of pastoraal werk(st)er de communie wordt
uitgereikt. Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, is de
reden minder urgent. De aartsbisschop heeft alle pastorale teams in
het Aartsbisdom laten weten dat hij in de maand november met een
pastoraal beleidsplan hoopt te komen, waar hij nader ingaat op de
verhouding tussen het aantal Eucharistievieringen en het aantal
Woord- en Communievieringen. Zijn besluit over het weer toelaten
van de Woord- en Communievieringen onder leiding van
parochianen wil hij zorgvuldig voorbereiden en daarom blijft
vooralsnog de situatie, zoals deze al tijden is, gehandhaafd. Wij
kennen als pastoraal team het onbegrip en de teleurstelling, dat
Woord- en Communievieringen onder leiding van parochianen nu
nog niet mogelijk is, en wij begrijpen het. Nauwlettend zullen wij de
ontwikkelingen blijven volgen en communiceren. Middels deze weg
willen wij onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers
die met geloof, eerbied en toewijding onze geloofsgemeenschappen
voorgaan in vieringen! Ook voor hen is de afgelopen corona periode
niet eenvoudig geweest en is de nodige flexibiliteit gevraagd.
Pastoraal Team H. Pancratius
INZAMELINGSACTIE GEBRUIKT GEREEDSCHAP
Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van
gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook
tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar,
enz.

-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters,
toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn
van harte welkom bij de inleverpunten.
Wat niet ingeleverd kan worden zijn:
Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
Inleverpunt op zaterdag 16 oktober
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL
Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109 de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema:
Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de
bedevaart ook dit jaar in een wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is
wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar
er is geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door
het park lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken. Om 15.00 uur
is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk. Voor kinderen zijn er
tijdens de viering kinderactiviteiten in het park. Ook alle activiteiten
in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de
huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden. De
vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op
donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur. Op
vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open
voor stil gebed.
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te
mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de
intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr:
NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v.

Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van
het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw
intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen
door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor
een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB
0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast
uw keuze voor de kaars en uw intentie.
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De
doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia
en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen. Hiervoor kunt u
geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder
vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de
brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van
“Missiecollecte 2021”.
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is
vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten
8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.
een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het
parochiecentrum naast de kerk. Indien U verdere informatie wenst
kunt u vanaf 4 oktober contact opnemen met het parochiecentrum
van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur telefoon 053-5381304. Mocht u hiervoor belangrijke vragen
hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat:
i.westenbroek@gmail.com
Graag tot ziens. Gerardus Bedevaart groep Overdinkel.
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Beste parochianen,
Na de lange corona pandemie zijn de voorbereidingen op de 1 e H.
Communie en Vormsel weer begonnen. De werkgroepen en ook het
pastores team hebben voor de komende maanden een flinke
inhaalslag te maken. Wij zijn blij dat het weer mogelijk is, fysiek
kinderen voorbereiden waar ze zolang op hebben moeten wachten.
We gooien het over een andere boeg, we gaan kinderen anders
voorbereiden, wij draaien een pilot. De kinderen voor de 1 e H.
Communie worden op twee woensdagmiddagen voorbereid. Ze gaan
op ontdekkingstocht door de kerk met de kerkpuzzel, wij leren ze het
kruisteken maken, en het bidden van het onze vader. De 2 e middag
gaan de kinderen wederom naar de kerk, daar leren wij de kinderen
wat wij doen als wij samen komen in de kerk. Als je naar de kerk
gaat, ga je op visite, kinderen gaan ook op visite bij opa en oma of bij
familie. Wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten! De
kinderen werken met een eigen ontwikkeld werkboek met
huiswerkopdrachten. De Vormelingen worden op één zondag
voorbereid, niet meer zes lessen op een avond of een middag. Zondag
19 september is de 1 e voorbereidingsdag geweest. Wij ervaren dat we
moeten concurreren met trainingen en andere verplichtingen waar
kinderen naar toe moeten. Een zondag waarin we starten met een
opfrisviering, aansluitend gaan de kinderen vier workshops volgen.
Een workshop over het koninkrijk van God waarin wij een
legeraalmoezenier als gast hebben. Twee workshops gaan over
luisteren en gehoord worden, een workshop over elementen van het

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse

ZONDAG 26 september en 3 oktober 2021
Jaargang 48, week 38 en 39

Vormsel, kinderen spelen een kwartet spel. Bij de laatste workshop
gaan ze kennismaken bij Rock Solid het jongerenpastoraat, daarin
gaan ze met elkaar ontdekken wat hun talenten zijn. Ook de
Vormelingen werken met een eigen ontwikkeld werkboek waarin de
workshops staan omschreven. De afgelopen maanden zijn wij aan de
slag geweest om het over een andere boeg te gooien, wij zijn
nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken. Wij horen geluiden van
parochianen en ook van werkgroepen dat het een minimale
voorbereiding is. Wij bieden als kerk meer aan dan deze
voorbereidingen. Wij willen kinderen, jongeren en ook gezinnen
meenemen in het geloof. Dat doen wij bij de kinderkerk, Jeugdkerk,
Rock Solid Junior en bij het jongerenpastoraat Rock Solid. Er is
meer dan alleen de voorbereidingen op de 1 e H. Communie en het
Vormsel. Wij willen gezinnen, kinderen en jongeren meenemen op
de weg van het geloof. Wij ervaren dat wij gezinnen na de communie
of Vormsel niet terug zien. Wij maken keuzes, willen onze tijd en
energie op de juiste manier gaan inzetten. Deze pilot gaan wij
uiteraard goed evalueren. Wij hopen dat meer gezinnen de
aansluiting gaan vinden bij de kinderkerk, bij onze jeugdkerk, bij
Rock Solid Junior en bij Rock Solid. Wij hopen dat u op deze manier
geïnformeerd bent over de voorbereidingen op de 1 e H. Communie en
het Vormsel. Mogelijk heeft u vragen over de voorbereidingen, over
keuzes die wij maken. Trek de pastores aan de jas, zij willen uw
vragen graag beantwoorden. Wij wensen de kinderen en de
werkgroepen een goede voorbereiding toe op de 1 e H. Communie en
het Vormsel.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink
Zaterdag 25 september 19.00 uur Viering Oogstdankdag m.m.v.
het Dames- en Herenkoor en Muziekver. Sint Cecilia.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Ria Oude Vrielink-Bokse-
beld, Anneke Weersink-Lohuis, Harry Booijink, Pater Frans
Weersink (op 17 september op 89 jarige leeftijd overleden te
Nijmegen,

Woensdag 29 september 09.00 uur. Viering Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 2 Oktober 19.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Herman Wenneger.
Int.: Pastor Hein Booijink, Anneke Weersink-Loohuis
Woensdag 6 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep in
de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 10 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg
Jaarg.: Sinie Dijkers-Koopman
Int.: Herman Wenneger, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-
Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Truus Masselink-Meijer, Bennie Bos, Anneke Weersink-
Lohuis
Woensdag 13 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
in de kerk.
Voorganger: Johan Steggink
Zondag 17 oktober 09.00 uur. Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
KOREN
Za. 2 okt. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Dameskoor.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 2 okt. 19.00 uur: Marieke Hansté.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Ben Demmer.
ACOLIET
Za. 2 okt. 19.00 uur. Geen.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Geen.
Za. 17 okt. 09.00 uur: Geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 2 okt. 19.00 uur: Ine Bos.
Zo. 10 okt. 09.00 uur: Ine Bos.
Zo. 17 okt. 09.00 uur: Johan Steggink.
COLLECTES
Uitvaart Anneke Weersink-Lohuis € 89,35
Plaatsengeld/collecte 12 september € 51,45
Jubileumviering KBO 50 jr. 19 september € 48,50
Huwelijksviering Rudolf Wigger/Ellen Lohuis € 105, 43
KERKSCHOONMAAK
Op dinsdag 26 oktober vanaf 8.30 uur zal de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hooidijk. De contactpersoon voor deze
wijk is Lidy Westerhof, tel. nr. 680575.
DOPEN
Zondag 17 oktober wordt door het H. Doopsel in onze
parochiegemeenschap opgenomen:

► Lasse Fons Hulshof van de Voortsweg 7 te Mander. Lasse is
het zoontje van Anne Engbers en Sten Hulshof.

DE VERJAARDAGSACTIE
De ‘verjaardagactie’ is in 1978 in het leven geroepen door de
muziekvereniging St. Cecilia in Vasse. Het was destijds een actie
(MA78) om geld in te zamelen ten behoeve van een jubileum en om
nieuwe uniformen aan te schaffen. De actie bleek zo succesvol dat
het jammer zou zijn zomaar met deze actie te stoppen. Omdat de
muziekvereniging haar doel bereikt had is de actie overgedragen aan
het toenmalige parochiebestuur van pastoor Van der Kuil. Het dak
van de kerk moest voorzien worden van nieuwe leien en daar was
veel geld voor nodig. Sindsdien is de ‘verjaardagsactie’ bij de kerk
gebleven, ten behoeve van het onderhoud van het kerkgebouw.
In het kader van de nieuwe ontwikkelingen, in gang gezet door het
besluit het kerkgebouw in Vasse voor 2025 aan de eredienst te
onttrekken, heeft de Commissie van Beheer besloten de
‘verjaardagsactie’ over te dragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed
Vasse. Dat houdt in dat het geld dat wordt opgehaald met de
verjaardagsactie volledig ten goede komt aan onderhoud van het
kerkgebouw Vasse. De overdracht van de ‘verjaardagsactie’ vindt in
septemder 2021 plaats.
WERKGROEP “TOEKOMST KERK VASSE”
ORGANISEERT INLOOPAVONDEN HERBESTEMMING
KERK VASSE.
De Werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” is al maanden bezig om een
proces van mogelijke herbestemming van het Kerkelijk erfgoed in
Vasse te begeleiden. De Werkgroep heeft inmiddels zijn doelstelling
geformuleerd en een Stichting opgericht. In de afgelopen maanden
zijn verenigingen en stichtingen betrokken bij een digitaal Webinar
en is er een enquête uitgeschreven voor Vasse, Mander, Hezingen en
Manderveen. Op 7 en 8 september j.l. hebben een 2-tal
inloopavonden plaatsgevonden. De avonden werden geopend met een
korte terugblik van het lopende proces van voorgenomen
kerksluiting. Vervolgens werden de resultaten van de gehouden

enquête gepresenteerd. Deze enquête is door bijna 500 mensen
ingevuld! Geconcludeerd kan worden dat ca. 50% van deze groep
jonger dan 50 jaar is, waaruit blijkt dat ook de jongeren uit de
gemeenschap betrokken zijn bij het proces en de herbestemming van
het kerkelijk erfgoed! Ook het overgrote deel, namelijk 90%, voelt
zich betrokken bij het gebouw als dusdanig echter een groot deel
daarvan bezoekt het gebouw (bijna) nooit meer. Als het op financiën
en giften aankomt, blijkt ook dat er grote bereidwilligheid is in een
gift, mits de middelen maar in onze gemeenschap blijven! Ook vindt
het overgrote deel belangrijk dat er een plek blijft voor
afscheidsvieringen en uitvaarten in de eigen gemeenschap. Het
overgrote deel vindt het een prachtig (esthetisch) gebouw waaraan
men ook een grote emotionele waarde hecht. En daarom vindt maar
liefst meer dan 97% van de geënquêteerden dat het kerkgebouw, als
dusdanig, in het dorp behouden moet blijven! Ook daarvoor is er een
grote mate van vrijwilligheid waarop een mogelijk beroep kan
worden gedaan in welke hoedanigheid dan ook. Ook zijn er door
menigeen verschillende mogelijke vormen van herbestemming voor
het gebouw opgesomd. Om de gemeenschap zich nu eens verder te
laten verdiepen in mogelijke vormen van herbestemming voor het
kerkgebouw en het overige kerkelijk erfgoed was er een mogelijkheid
om dit kenbaar te maken tijdens het verdere vervolg van de beide
inloopavonden. De aanwezigen werden aan de hand van een 4-tal
stellingen uitgedaagd om met hun ideeën, wensen en inzichten te
komen. Deze kon men op een post-it schrijven en mogelijk verder in
de groep bespreken. Hiervan werd door menigeen van de aanwezigen
goed gebruik gemaakt. De resultaten van die discussies werden na
afloop kort samengevat door de verschillende gespreksleiders van de
groepen. Al deze input en resultaten zullen nu door de stuur- en
werkgroep samengevat gaan worden en dit zal dan dienen als input
voor de scenario’s voor een mogelijke herbestemming. De werkgroep
heeft zich tot doel gesteld om dit de komende maanden uit te werken,
zodat er aan het eind van het jaar nog weer een beroep op de totale
gemeenschap zal worden gedaan om nog een keer mee te denken
over de verkregen scenario’s. Daarbij is het dan de bedoeling dat in
samenspraak met de gemeenschap er 1 scenario zal worden gekozen
en deze zal dan overgedragen worden aan het reeds opgerichte

stichtingbestuur: SKE Vasse. Ook heeft de werkgroep zich tot doel
gesteld om binnenkort nog een bijeenkomst te organiseren voor de
meer jongeren uit de gemeenschap. Uit de enquête bleek namelijk dat
juist bijna 50% van hen gebruik heeft gemaakt van de enquête, echter
zou het een pre zijn om met hen ook eens van gedachten te wisselen
over mogelijke herbestemmingsfuncties van het kerkgebouw, omdat
juist deze categorie de “erfenis” in de toekomst van dit gebouw
krijgen toebedeeld! De avonden werden geleid door het adviesbureau
Anno.nu en zij zullen ook garant staan bij de ondersteuning van het
verdere proces, welke de komende maanden zal worden voortgezet.
De gepresenteerde presentatie van de resultaten van de gehouden
enquête kun je ook inzien op onze website www.skevasse.nl
VREDESWEEK 18 TOT EN MET 26 SEPTEMBER 2021
‘Inclusief samenleven; thema vredesweek 2021
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord
worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Wat doe jij in Vredesnaam? De vraag herkennen wij om ons heen
hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken
zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en
hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil
PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in
liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te
vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Want er is pas
sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Wil je meer
weten over dit thema en de activiteiten in de vredesweek, ga dan
naar: www.vredesweek.nl MOV groepen H. Pancratius
parochie
MISSIO VRAAGT IN WERELDMISSIEMAAND AANDACHT
VOOR KERK IN GUINEE
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord
hebben.’ Met dit citaat uit het Bijbelboek Handelingen (4,20) voert
Missio dit jaar campagne voor Wereldmissiemaand. Op 24 oktober is

het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we
meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus
Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de Kerk van
Guinee voor het voetlicht.
Jonge Kerk
De geschiedenis van de Kerk van Guinee is jong. De meeste
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste
bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle
buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters,
maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de
laatste decennia is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. De Kerk
richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en
is actief in de gezondheidszorg.
Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters
zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters
Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek
aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en
opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs
volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in
de afgelegen dorpen. Missio wil het pastorale werk van de zusters
steunen.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000
0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl
UITNODIGING MEDITATIEF WANDELEN
vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum
met als thema ‘Loslaten’
Op zaterdagmorgen 2 okt. 2021 vindt er weer een meditatieve
wandeling plaats. Nu vanuit de H. Plechelmus kerk te Rossum.
Mediterend wandelen helpt corona los te laten. Zaterdagmorgen 2
okt. a.s. is eenieder om 09.30 uur welkom in de Plechelmus kerk

(Thijplein 3, 7596 KM) te Rossum om na ’n meditatief moment
samen te wandelen. Een mooie wandeling van plm. 10 km. rondom
dit kleine dorpje met zijn prachtige buitengebied. Onderweg ontstaat
er ruimte voor gesprek afgewisseld met stilte momenten of
bijzondere gedichten. Meestal zijn we tussen 12.00 en 13.00 uur weer
terug bij de kerk. Halverwege leggen we aan op ’n mooie locatie voor
koffie of thee. Deelname is gratis voor alle gezindten en leeftijden –
vrije gift ter bestrijding van de kosten. De werkgroep wil dit initiatief
graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte
welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent. Opgave svp. per mail bij
Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com Bij opgave per mail
svp. ook even uw woonplaats vermelden.
PS. de volgende wandelingen staan gepland op 19 maart 2022 vanuit
Geesteren met als thema ‘Opbloeien’ en op 6 juli 2022 volgt een nog
te plannen activiteit rond ’t Stift te Weerselo
OECUMENISCH EVENT ONDER DE KROEZEBOOM
Op zondagmiddag 3 oktober om 13:00 uur vindt – bij goede
weersomstandigheden – een oecumenisch event plaats onder de
Kroezeboom in Fleringen. Deze bijzondere bijeenkomst komt tot
stand door een samenwerking van de evangelische beweging 1LIFE
uit Vriezenveen en de H. Pancratius parochie; voorgangers zijn dan
ook Richard Grevelink en pastoor Casper Pikkemaat. Het thema van
dit samenzijn wordt ontleend aan Franciscus van Assisi, wiens
naamdag op 4 oktober wordt gevierd. Franciscus behoort zowel
binnen als buiten de kerk tot één van de meest aansprekende figuren,
wiens spiritualiteit velen heeft begeestigd. In de overdenking zullen
we stilstaan bij zijn manier van leven en geloven. Daarnaast wordt de
muziek verzorgd door de 1LIFE Worshipband en door Lars Gerfen,
een katholieke singer-songwriter, inmiddels sinds kort woonachtig in
Vriezenveen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten én
voor de jonge aanwezigen is er een luchtkussen om zich helemaal uit
te leven! Iedereen is van harte welkom! Neem alleen wel zelf een
kruk of gemakkelijke stoel mee.
INZAMELINGSACTIE GEBRUIKT GEREEDSCHAP

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV
groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van
gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.
Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:
-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en
borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter,
schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook
tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar,
enz.)
-Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen),
krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte
beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters,
toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.
Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn
van harte welkom bij de inleverpunten.
Wat niet ingeleverd kan worden zijn:
Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur,
schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl
Inleverpunt op vrijdag 15 oktober
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
HERFSTSTUK MAKEN IN HET KADER VAN
OOGSTDANKDAG
Dankbaar zijn is blij zijn met wat je ontvangt en voor het goede dat
ons gegeven wordt. Blij zijn met de aarde met alles wat daarop groeit
en bloeit. Dit najaar mogen we nog steeds genieten van de prachtige
natuur en van de oogst die zich in volle glorie aandient. Maar nemen
we de tijd en de ruimte om ons te verwonderen? En geven we daar
uiting aan? De Pancratius Commissie nodigt u daarom uit om onder
leiding van een professional een herfststuk te maken. Op

donderdagavond 8 oktober om 19.00 uur in dorpshuis “de Spil” in
Fleringen.
Zo brengen wij een eerbetoon aan de aarde die ons iedere dag haar
gaven schenkt. U bent hiervoor van harte welkom! De eigen bijdrage
bedraagt 5 euro. U kunt zich hiervoor tot 29 september aanmelden
via : c.saris@hpancratius.nl Graag tot dan! De Pancratius Commissie

DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds
gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral
lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag
in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes
Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van
harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij
te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven
maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen ( irmahamse@gmail.com )

ZAAIEN EN OOGSTEN

Zaaien gaat vlug, groeien gaat langzaam
en vruchten zie je meestal slechts in hoop en uit de verte.
Maar wat zou zaaien anders zijn
dan telkens maar opnieuw beginnen aan ons dagelijks werk:
een wereld maken die in vrede is.
Zo gaat het met de zaaier.
Hij betreedt het omgeploegde land en gaat geduldig heen en weer
en als zijn armen moe zijn en zijn handen leeg,
valt de avond over het land.
Dagen en nachten later gebeurt het wonder.
Het zaad word door de voorjaarsregen en de zon gebroken
maar opnieuw geheeld en het gaat weelderig bloeien.
Iedere ochtend worden de halmen door zachte dauw gekoeld
en als het volle zomer is, worden zij rijp en glanzend goud.
Dan is het tijd voor de oogst, tijd om te maaien en te binden;
tijd voor de dorsvloer, tijd voor de wan,
tijd om brood te worden, warm en voedzaam
op de tafel van de mensen
De weg van het zaad is de weg van iedere mens
die anderen wil dienen.
Hij moet zichzelf verliezen.
Dan wordt hij brood en zegen als ooit de laatste zomer komt.

Versoepelingen binnen de RK kerken per 25 september

De bisschoppen zijn blij dat er weer versoepelingen kunnen plaatsvinden en er zo meer ruimte komt voor het samen vieren.

Wat betekent dit concreet voor onze H. Pancratius parochie.

 • De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten omdat er in onze kerkgebouwen, voor, tijdens en na vieringen voldoende geventileerd kan worden.
 • Vooraf opgeven en registeren bij binnenkomst is niet meer nodig.
 • De coronacoördinatoren zullen nog wel aanwezig zijn met betrekking tot het geven van aanwijzingen om rekening te houden met elkaar, het handen desinfecteren bij binnenkomst en de communiegang.
 • Volkszang is weer toegestaan.
 • Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betekent in concreto dat de anderhalve meter voor koorzangers gehandhaafd blijft en de koorleden in zigzag formatie staan; wel is het maximum van 12 koorzangers komen te vervallen.
 • Communie uitreiken: Gebruik van een pincet bij het uitreiken van de communie is niet meer noodzakelijk mits de voorganger zijn/haar handen vooraf desinfecteert.
 • Rituele contactmomenten (doop, vormsel ziekenzalving/ziekenzegen) zijn weer beperkt mogelijk.

Hoewel de anderhalve meter wordt losgelaten, roepen de Nederlandse bisschoppen wel iedereen op om rekening te houden met elkaar zowel bij het kiezen van een plaats, als bij het lopen in de kerk.

Wat is nog niet toegestaan:

 • Elkaar een hand geven tijdens de vredeswens
 • Tongcommunie
 • Doorgeven van collectemandjes/-schalen. De collecte zal dus op de nu gebruikelijke wijze, na de viering, gehandhaafd blijven.
 • Gebruik van wijwaterbakjes. Deze dienen nog leeg te blijven.
 • Biechten in een biechtstoel, de biecht kan plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte.

Welke maatregelen blijven gehandhaafd:

 • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
  Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Wat betreft bedevaarten, openluchtvieringen en processies op de openbare weg:

Bedevaarten: hiervoor gelden met betrekking tot reizen de bepalingen van de (buitenlandse) overheid. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft het gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. het openbaar vervoer.

Openluchtvieringen en Processies op openbare weg: hiervoor geldt dat de regelgeving van de lokale overheid gevolgd dient te worden.

 Verder:

 • Kerkgangers hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk. Bij de kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over de bovenstaande versoepelingen, dan kunt u contact opnemen met een lid van het pastoraal team of met het centraal secretariaat (tijdens kantooruren).

Pastoraal team H. Pancratius parochie.

Inzamelingsactie gebruikt gereedschap

Op 16 oktober organiseert het diaconaal beraad samen met de MOV groepen van de H. Pancratius parochie weer een inzamelingsactie van gebruikt gereedschap dat is bestemd voor hergebruik in Afrika.

Goederen die ingezameld kunnen worden zijn:

-Naaimachines (hand, elektrisch, trap, overlock, industrieel), brei- en borduurmachines.
-Strijkijzers, strijkplanken, stofscharen.
-Gereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur, metaalbewerker, maar ook tuin- en landbouw-gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.)
Semiprofessioneel elektrisch handgereedschap en apparatuur.
-Rolstoelen (indien inklapbaar en uitsluitend met grote achterwielen), krukken, rollators.
-Fietsen, stevig en zonder versnellingen.
-Computers en laptops minimaal Pentium 4 of Intel Core 2, platte beeldschermen, computergeheugen, harddisks, SSD ’s. Laserprinters, toetsenborden (Qwenty of Azerty) muizen.

Bedrijven die bovenstaand gebruikt gereedschap willen doneren zijn van harte welkom bij de inleverpunten.

Wat niet ingeleverd kan worden zijn:

Injectprinters, inject all-in one’s, beeld- en geluidsapparatuur, schrijfmachines, witgoed en meubilair.
Zie ook: www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Inleverpunt op vrijdag 15 oktober

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk) Ootmarsumsestraat 496; de hele dag

Inleverpunten op zaterdag 16 oktober  

Mariaparochie: Mariaborg (naast de kerk); Ootmarsumsestraat 496, tot 9:00 uur
Albergen: bij Poppink; Hintvertsweg 26, van 9:30 uur – 12:00 uur
Fleringen: De Spil; Oldenzaalseweg 86, van 9:00 uur – 12:00 uur
Reutum: Brinkstraat 24; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vasse: kerkplein Denekamperweg 205; van 10:00 uur – 12:00 uur
Tubbergen: kerkplein bij de basiliek; Grotestraat 66, van 10:00 uur – 12:00 uur
Geesteren: parkeerterrein pastorie; Vriezenveenseweg 2, 10:00 uur – 12.00 uur.
Langeveen: Mariaschool, Kerklaan 2; van 9:00 uur – 12:00 uur
Vriezenveen: bij de kerk. Oosteinde  19; van 9:30 uur – 12:00 uur.

 

Lees hieronder de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior.

 

 

PANCRATIUSDAG 2021 :
EEN HEEL GOED BEGIN VAN HET NIEUWE PASTORALE
WERKJAAR!
We kunnen terugkijken op een geslaagde Pancratiusdag. De opkomst
was goed: veel parochianen kwamen op de fiets naar de Kroezeboom.
Alle 350 stoelen waren bezet. Er was een prettige sfeer en een goede
aandacht. Het hoogtepunt van de viering bestond uit de presentatie
van de symbolen en het bijbehorende verhaal van de
geloofsgemeenschappen. In verband met de start van het nieuwe
werkjaar was aan hen de vraag gesteld: Waarin kunt u een licht zijn
voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht
en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een
beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent? Op
die vraag kwamen mooie reacties en bijzondere symbolen , verteld en
gepresenteerd door vertegenwoordigers van de
geloofsgemeenschappen.
Albergen vertelde dat het sluiten van de kerk, niet het einde van de
geloofsgemeenschap heeft betekend. Er werd gewerkt aan een
nieuwe gebedsruimte en Mariakapel. Men heeft gastvrijheid ervaren
bij andere geloofsgemeenschappen. Men wilde een helpende hand
reiken aan andere geloofsgemeenschappen die met sluiting te maken
zouden krijgen. Het licht was kleiner geworden, maar niet gedoofd.
Het symbool was een foto van het interieur van de kerk voor sluiting

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 12 en 19 september 2021
Jaargang 48, week 36 en 37

-2-

en een kaars dat het licht nog brandde. “Aanvaard was is, laat los wat
was, omarm wat komt”
Fleringen vertelde over hun positieve en stimulerende instelling die
ze, ook in moeilijke tijden hebben uitgedragen naar elkaar. In
coronatijd werd niemand vergeten en werden er creatieve
oplossingen gezocht om elkaar een teken van leven te geven. Het
symbool bestond uit een knapzak waarin een kaarsje zat dat licht,
warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een noodhelper die ons
veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en
door (diepe) dalen. En een sleutelhanger met de tekst:“ God heeft een
sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct
hangen”
Geesteren vertelde over de deuren van de kerk die 365 dagen
openstonden voor iedereen en die iedereen uitnodigde binnen te
komen. Dat ze daarnaast hechten aan traditionele waarden en
normen, dat ze trots waren op de vrijwilligers, een veerkrachtig
waren gezien het aantal jonge mensen dat zich inzet en een groot
saamhorigheidsgevoel hadden. Iedereen was welkom, ook in de
toekomst. Als symbool was er een fotolijstje met een foto van een
open deur met een eigen gemaakt gedicht van een open deur.
Mariaparochie gaf aan dat de trouwe, enthousiaste en loyale
vrijwilligers de kracht en het fundament waren van de
geloofsgemeenschap. Alles was goed geregeld en netjes op orde. Het
symbool dat daarbij was een plak krentenwegge, als teken van
noaberkracht en een tekening van de kerk.
Reutum gaf aan dat het bericht van de toekomstige sluiting van de
kerk veel saamhorigheid en opbouwende energie had opgeleverd in
het zoeken naar nieuwe wegen. Men bleef zich op het licht richten.
Ze waren trots op de vrouwen die zich voor de kinderkerk van de
parochie inzetten, de betrokken ouders die steeds te vinden waren
voor de vormselwerkgroep en de grote groep jonge mannen die zich
al jarenlang inzetten als acoliet. Het symbool daarbij was een
zonnebloem: “Een bloem die trots zich richt naar het licht. Die groeit
van de zon en ook best tegen een beetje regen kan. Zo’n bloem die
vrucht draagt en niet te beroerd is om het te verspreiden. De

-3-

zonnebloem: heel gewoon, heel krachtig en niet zomaar kapot te
krijgen!”
Tubbergen was trots op het werk in de locatie maar ook op de goede
samenwerking in de parochie. Zij hadden gekozen voor een ingelijste
cirkel van negen handen. De betekenis werd aldus verwoord: “We
vinden dat we niet alleen als locatie maar ook als parochie goed
samenwerken. We reiken elkaar de hand. We nemen elkaar bij de
hand als het nodig is. We beschikken samen over scheppende
handen. Door elkaars hand te pakken hebben we contact met elkaar.
We dragen elkaar op handen om zo samen één parochie te vormen”
Vriezenveen had als symbool turf meegenomen, dat verbonden was
aan de plaatsnaam. De eigenschappen van turf passen ook bij de
geloofsgemeenschap van Vriezenveen: absorberend, bouwmateriaal,
isolatiemateriaal, grondstof, en veerkracht. Zo wil Vriezenveen het
vuur en de gemeenschapszin levend houden en blijven bouwen aan
de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben ook een enorme veerkracht,
zoals gebleken is na de brand in 1905 toen de kerk volledig verwoest
was. Die veerkracht wensen ze iedereen toe.
Langeveen had als symbool een hanger meegenomen met geloof,
hoop en liefde.
Zij gaven aan dat geloof, hoop en liefde de basis is voor de toekomst.
Geloof biedt vertrouwen, hoop geeft licht en kracht en liefde is geven
en ontvangen. Op deze drie pijlers willen zij, in samenwerking met
de geloofsgemeenschappen, bouwen aan onze Pancratius Parochie.
( Vasse was door omstandigheden niet in staat geweest om een
verhaal aan te leveren)
Tenslotte vertelde ondergetekende dat het pastoraal team had
gekozen voor de symbolen zout en licht als kracht van ons allen , als
kinderen van God. Door in deze geïndividualiseerde samenleving te
werken aan onderlinge vriendschap en verbondenheid en zorg en
aandacht te hebben voor elkaar. Door verbonden te blijven met de
positieve boodschap van ons geloof dat het licht en de liefde het
zullen winnen. En te geloven dat wij allemaal nodig zijn om dat door
te geven. Iedereen kreeg na afloop een zakje met zout en een waxine
lichtje, gemaakt door het dames en herenkoor van Mariaparochie.

-4-

Na de viering werd er nog gezellig koffie gedronken met een lekkere
appelkoek en gingen allen zeer geïnspireerd naar huis.
Vriendelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

Zondag 12 september Nationale Ziekendag 09.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Herman Bouhuis, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Oude
Luttikhuis-Koopmans, Harry Booijink, Johan Hulsmeijers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor
Hein Booijink, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Hein
Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos (nms. de
K.B.O.), Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Truus Masselink-
Meijer, Anneke Weersink-Lohuis, overl.fam.leden Steggink
(M’veen).
Woensdag 15 september 09.00 uur Viering Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Donderdag 16 september 13.30 uur.
Eucharistieviering i.v.m 50 jarig Jubileum K.B.O. Vasse
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overleden leden KBO Vasse.
Vrijdag 17 september 13.00 uur Huwelijksviering
Rudolf Wigger en Ellen Lohuis.
Voorganger: Diaken Huitink.
Zondag 19 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Herman Weersink.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Overl.

-5-

Fam Weersink-Braakhuis, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
Woensdag 22 september 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zaterdag 25 september 19.00 uur Viering Oogstdankdag m.m.v.
het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Anneke Weersink-Lohuis, Harry Booijink.
KOREN
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
LECTOREN
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Wilma Kempers.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Lies aan de Stegge.
ACOLIET
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Geen.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 16 sept. 13.30 uur: Jan Veldhuis.
Vrij. 17 sept. 13.00 uur: Johan Steggink
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Ine Bos
Za. 25 sept. 19.00 uur: Johan Steggink
KERKSCHOONMAAK

-6-

Dinsdag 14 september zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hanstiehook/DKW. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bouhuis, tel. nr. 680143.
HUWELIJK
Vrijdag 17 september om 13.00 uur zal de Huwelijksinzegening
plaatsvinden van Rudolf Wigger en Ellen Lohuis van de Bergweg 5
te Mander.
OVERLEDEN.
Op maandag 30 augustus is op 98-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Johanna Euphemia Theresia Weersink-Lohuis
van de Maatmansweg 21 te Hezingen. Zaterdag 4 september heeft
voor Anneke de plechtige uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze
te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.
VOORAANKONDIGING:HERFSTSTUK MAKEN
IN HET KADER VAN OOGSTDANKDAG
Op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur organiseert de
Pancratius commissie een activiteit met als thema “dankbaarheid”. In
het kader van oogstdankdag wordt er onder leiding van een
professional een herfststuk gemaakt in dorpshuis de Spil in Fleringen.
Voor deze activiteit wordt u gevraagd zich aan te melden:
c.saris@hpancratius.nl Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Nadere gegevens volgen nog.
De Pancratius Commissie
Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Marian Groothuis, Ans Schothuis,
Anne Boswinkel en pastoraal werker Christianne Saris
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds gestart.
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral lekker
kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag in
de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes

-7-

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van harte
welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij te
kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
WEET DAT JE WELKOM BENT!

DE KUNST VAN HET ZORGEN EN LOSLATEN
Een traject voor mantelzorgers i.s.m. IVT Ontwikkeling
‘Ik vind het zo moeilijk om los te laten’ ‘Ik heb voortdurend het
gevoel te kort te schieten’ ‘Het wordt me af en toe te veel maar ik kan
niet stoppen’ Is dit in jouw situatie herkenbaar? Herken je jezelf in
dit soort uitspraken of gevoelens? Zou je er iets mee willen doen voor
jezelf? Deze cursus biedt je handvatten.
Doel van het traject
Dit traject is bedoeld voor mantelzorgers en geeft je de gelegenheid
naar je eigen situatie te kijken.. Wat is het effect van jouw manier van
zorg verlenen op je familielid, op jezelf en op je situatie. Je leert er je
kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen, beide
vanuit je hart. Je krijgt handvatten om met de situatie, waar jij mee
zit, doelgericht om te gaan. Je kijkt naar de dagelijkse werkelijkheid
en zoekt uit wat je tegen houdt om in het zorgen ook los te laten. Je
ontdekt in de loop van het traject hoe je dat kunt doen. Je staat stil bij
situaties waar je in zit en gaat zien waar je wel of geen invloed op
hebt. Je leert je eigen mogelijkheden meer te gebruiken (nadat je ze
hebt ontdekt) en dat geeft energie en zelfvertrouwen, Het
uitgangspunt is dat je zelf invloed hebt op je leven. Je leert te kiezen
om zodoende dingen die je ‘overkomen’ anders te gaan doen.
Reacties van deelnemers
‘Dit traject confronteert mij met mezelf en mijn eigen handelen Het
laat me veel zien over mezelf.’ ‘Ik heb altijd alles als vanzelfsprekend

-8-

genomen’. Vooral dat waar ik goed in ben, vind ik zelf heel gewoon
om te doen. Het heeft nu een andere betekenis gekregen!’ ‘Het is heel
fijn om er met gelijkgestemden mee bezig te zijn.’ ‘Ik heb geleerd stil
te staan bij wat ik voel.’
Wanneer, waar en hoe vaak?
De cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten wordt in het najaar
gegeven, op een locatie in Reutum, en bestaat uit 9 dagdelen waarvan
2 keer een hele dag.
Wanneer in 2021 en 2022
donderdag 23 september van 09.30 tot 16.00 uur
donderdag 07 oktober van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 28 oktober van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 11 november van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 02 december van 09.30 tot 16.00 uur
donderdag 16 december van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 06 januari van 09.30 tot 12.30 uur
Je wordt geacht de gehele cursus te volgen, er zijn geen kosten
verbonden aan deze cursus.
Waar?
Erve Deperman Zoekeweg 18, 7667 SJ Reutum
Wil je meer weten over deze cursus of je aanmelden?
Aanmelden voor deze cursus (al dan niet met een familielid) kan bij
Edith Harmsen of Nicolet Plegt van SWTD. Wil je meer informatie?
Bel gerust met onderstaande nummers.
Edith Harmsen T: 06 385 943 69 E: e.harmsen@swtd.nl
Nicolet Plegt-Koedijk T: 06 382 753 88 E: n.plegt@swtd.nl
De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies,
vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers. (Ook voor
meer informatie over mantelzorg). Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland p/a Kerkstraat 94a 7667 PZ Reutum
THEMAVIERINGEN JAAR VAN DE HEILIGE JOZEF
4 e zaterdag van de maand 19.00 uur in de Plechelmusbasiliek
 25 september
 23 oktober
 27 november

-9-

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar
het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

We kunnen terugkijken op een geslaagde Pancratiusdag. De opkomst
was goed: veel parochianen kwamen op de fiets naar de Kroezeboom.
Alle 350 stoelen waren bezet. Er was een prettige sfeer en een goede
aandacht. Het hoogtepunt van de viering bestond uit de presentatie
van de symbolen en het bijbehorende verhaal van de
geloofsgemeenschappen. In verband met de start van het nieuwe
werkjaar was aan hen de vraag gesteld: Waarin kunt u een licht zijn
voor de parochie en met name andere locaties? Waar ligt uw kracht
en uw talenten? In hoeverre mogen andere locaties daarvoor een
beroep op u doen? En welk symbool past bij uw kracht en talent? Op
die vraag kwamen mooie reacties en bijzondere symbolen , verteld en
gepresenteerd door vertegenwoordigers van de
geloofsgemeenschappen.
Albergen vertelde dat het sluiten van de kerk, niet het einde van de
geloofsgemeenschap heeft betekend. Er werd gewerkt aan een
nieuwe gebedsruimte en Mariakapel. Men heeft gastvrijheid ervaren
bij andere geloofsgemeenschappen. Men wilde een helpende hand
reiken aan andere geloofsgemeenschappen die met sluiting te maken
zouden krijgen. Het licht was kleiner geworden, maar niet gedoofd.
Het symbool was een foto van het interieur van de kerk voor sluiting

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse
ZONDAG 12 en 19 september 2021
Jaargang 48, week 36 en 37

-2-

en een kaars dat het licht nog brandde. “Aanvaard was is, laat los wat
was, omarm wat komt”
Fleringen vertelde over hun positieve en stimulerende instelling die
ze, ook in moeilijke tijden hebben uitgedragen naar elkaar. In
coronatijd werd niemand vergeten en werden er creatieve
oplossingen gezocht om elkaar een teken van leven te geven. Het
symbool bestond uit een knapzak waarin een kaarsje zat dat licht,
warmte en kracht brengt. Een Christoffel, een noodhelper die ons
veilig verder zal begeleiden, ook over grenzen heen, over hobbels en
door (diepe) dalen. En een sleutelhanger met de tekst:“ God heeft een
sleutel voor elk probleem, soms zie je de juiste alleen niet direct
hangen”
Geesteren vertelde over de deuren van de kerk die 365 dagen
openstonden voor iedereen en die iedereen uitnodigde binnen te
komen. Dat ze daarnaast hechten aan traditionele waarden en
normen, dat ze trots waren op de vrijwilligers, een veerkrachtig
waren gezien het aantal jonge mensen dat zich inzet en een groot
saamhorigheidsgevoel hadden. Iedereen was welkom, ook in de
toekomst. Als symbool was er een fotolijstje met een foto van een
open deur met een eigen gemaakt gedicht van een open deur.
Mariaparochie gaf aan dat de trouwe, enthousiaste en loyale
vrijwilligers de kracht en het fundament waren van de
geloofsgemeenschap. Alles was goed geregeld en netjes op orde. Het
symbool dat daarbij was een plak krentenwegge, als teken van
noaberkracht en een tekening van de kerk.
Reutum gaf aan dat het bericht van de toekomstige sluiting van de
kerk veel saamhorigheid en opbouwende energie had opgeleverd in
het zoeken naar nieuwe wegen. Men bleef zich op het licht richten.
Ze waren trots op de vrouwen die zich voor de kinderkerk van de
parochie inzetten, de betrokken ouders die steeds te vinden waren
voor de vormselwerkgroep en de grote groep jonge mannen die zich
al jarenlang inzetten als acoliet. Het symbool daarbij was een
zonnebloem: “Een bloem die trots zich richt naar het licht. Die groeit
van de zon en ook best tegen een beetje regen kan. Zo’n bloem die
vrucht draagt en niet te beroerd is om het te verspreiden. De

-3-

zonnebloem: heel gewoon, heel krachtig en niet zomaar kapot te
krijgen!”
Tubbergen was trots op het werk in de locatie maar ook op de goede
samenwerking in de parochie. Zij hadden gekozen voor een ingelijste
cirkel van negen handen. De betekenis werd aldus verwoord: “We
vinden dat we niet alleen als locatie maar ook als parochie goed
samenwerken. We reiken elkaar de hand. We nemen elkaar bij de
hand als het nodig is. We beschikken samen over scheppende
handen. Door elkaars hand te pakken hebben we contact met elkaar.
We dragen elkaar op handen om zo samen één parochie te vormen”
Vriezenveen had als symbool turf meegenomen, dat verbonden was
aan de plaatsnaam. De eigenschappen van turf passen ook bij de
geloofsgemeenschap van Vriezenveen: absorberend, bouwmateriaal,
isolatiemateriaal, grondstof, en veerkracht. Zo wil Vriezenveen het
vuur en de gemeenschapszin levend houden en blijven bouwen aan
de geloofsgemeenschap. Maar ze hebben ook een enorme veerkracht,
zoals gebleken is na de brand in 1905 toen de kerk volledig verwoest
was. Die veerkracht wensen ze iedereen toe.
Langeveen had als symbool een hanger meegenomen met geloof,
hoop en liefde.
Zij gaven aan dat geloof, hoop en liefde de basis is voor de toekomst.
Geloof biedt vertrouwen, hoop geeft licht en kracht en liefde is geven
en ontvangen. Op deze drie pijlers willen zij, in samenwerking met
de geloofsgemeenschappen, bouwen aan onze Pancratius Parochie.
( Vasse was door omstandigheden niet in staat geweest om een
verhaal aan te leveren)
Tenslotte vertelde ondergetekende dat het pastoraal team had
gekozen voor de symbolen zout en licht als kracht van ons allen , als
kinderen van God. Door in deze geïndividualiseerde samenleving te
werken aan onderlinge vriendschap en verbondenheid en zorg en
aandacht te hebben voor elkaar. Door verbonden te blijven met de
positieve boodschap van ons geloof dat het licht en de liefde het
zullen winnen. En te geloven dat wij allemaal nodig zijn om dat door
te geven. Iedereen kreeg na afloop een zakje met zout en een waxine
lichtje, gemaakt door het dames en herenkoor van Mariaparochie.

-4-

Na de viering werd er nog gezellig koffie gedronken met een lekkere
appelkoek en gingen allen zeer geïnspireerd naar huis.
Vriendelijke groet, pastoraal werker Christianne Saris

Zondag 12 september Nationale Ziekendag 09.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Herman Bouhuis, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Oude
Luttikhuis-Koopmans, Harry Booijink, Johan Hulsmeijers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor
Hein Booijink, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Hein
Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos (nms. de
K.B.O.), Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Truus Masselink-
Meijer, Anneke Weersink-Lohuis, overl.fam.leden Steggink
(M’veen).
Woensdag 15 september 09.00 uur Viering Parochiële
Werkgroep in de kerk.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Donderdag 16 september 13.30 uur.
Eucharistieviering i.v.m 50 jarig Jubileum K.B.O. Vasse
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overleden leden KBO Vasse.
Vrijdag 17 september 13.00 uur Huwelijksviering
Rudolf Wigger en Ellen Lohuis.
Voorganger: Diaken Huitink.
Zondag 19 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep
m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Herman Weersink.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Overl.

-5-

Fam Weersink-Braakhuis, Fam. Koopman-Sand, Anneke Weersink-
Lohuis.
Woensdag 22 september 09.00 uur Eucharistieviering in de kerk.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Zaterdag 25 september 19.00 uur Viering Oogstdankdag m.m.v.
het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Int.: Marie Wesselink-Reinerink, Jan en Ria Oude Vrielink-
Boksebeld, Anneke Weersink-Lohuis, Harry Booijink.
KOREN
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
LECTOREN
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Wilma Kempers.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Lies aan de Stegge.
ACOLIET
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Geen.
Za. 25 sept. 09.00 uur: Geen.
COLLECTANTEN
Collecteschaaltje staat achterin de kerk.
KOSTERS
dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 16 sept. 13.30 uur: Jan Veldhuis.
Vrij. 17 sept. 13.00 uur: Johan Steggink
Zo. 19 sept. 09.00 uur: Ine Bos
Za. 25 sept. 19.00 uur: Johan Steggink
KERKSCHOONMAAK

-6-

Dinsdag 14 september zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Hanstiehook/DKW. De contactpersoon
voor deze wijk is Ine Bouhuis, tel. nr. 680143.
HUWELIJK
Vrijdag 17 september om 13.00 uur zal de Huwelijksinzegening
plaatsvinden van Rudolf Wigger en Ellen Lohuis van de Bergweg 5
te Mander.
OVERLEDEN.
Op maandag 30 augustus is op 98-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan Johanna Euphemia Theresia Weersink-Lohuis
van de Maatmansweg 21 te Hezingen. Zaterdag 4 september heeft
voor Anneke de plechtige uitvaartviering plaatsgevonden waarna ze
te ruste is gelegd op ons parochieel kerkhof.
VOORAANKONDIGING:HERFSTSTUK MAKEN
IN HET KADER VAN OOGSTDANKDAG
Op donderdagavond 7 oktober om 19.00 uur organiseert de
Pancratius commissie een activiteit met als thema “dankbaarheid”. In
het kader van oogstdankdag wordt er onder leiding van een
professional een herfststuk gemaakt in dorpshuis de Spil in Fleringen.
Voor deze activiteit wordt u gevraagd zich aan te melden:
c.saris@hpancratius.nl Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Nadere gegevens volgen nog.
De Pancratius Commissie
Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Marian Groothuis, Ans Schothuis,
Anne Boswinkel en pastoraal werker Christianne Saris
DORPSHUISKAMER VASSE
De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds gestart.
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral lekker
kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag in
de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: ’t Eschhoes

-7-

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van harte
welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij te
kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te
worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt
voor.
WEET DAT JE WELKOM BENT!

DE KUNST VAN HET ZORGEN EN LOSLATEN
Een traject voor mantelzorgers i.s.m. IVT Ontwikkeling
‘Ik vind het zo moeilijk om los te laten’ ‘Ik heb voortdurend het
gevoel te kort te schieten’ ‘Het wordt me af en toe te veel maar ik kan
niet stoppen’ Is dit in jouw situatie herkenbaar? Herken je jezelf in
dit soort uitspraken of gevoelens? Zou je er iets mee willen doen voor
jezelf? Deze cursus biedt je handvatten.
Doel van het traject
Dit traject is bedoeld voor mantelzorgers en geeft je de gelegenheid
naar je eigen situatie te kijken.. Wat is het effect van jouw manier van
zorg verlenen op je familielid, op jezelf en op je situatie. Je leert er je
kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen, beide
vanuit je hart. Je krijgt handvatten om met de situatie, waar jij mee
zit, doelgericht om te gaan. Je kijkt naar de dagelijkse werkelijkheid
en zoekt uit wat je tegen houdt om in het zorgen ook los te laten. Je
ontdekt in de loop van het traject hoe je dat kunt doen. Je staat stil bij
situaties waar je in zit en gaat zien waar je wel of geen invloed op
hebt. Je leert je eigen mogelijkheden meer te gebruiken (nadat je ze
hebt ontdekt) en dat geeft energie en zelfvertrouwen, Het
uitgangspunt is dat je zelf invloed hebt op je leven. Je leert te kiezen
om zodoende dingen die je ‘overkomen’ anders te gaan doen.
Reacties van deelnemers
‘Dit traject confronteert mij met mezelf en mijn eigen handelen Het
laat me veel zien over mezelf.’ ‘Ik heb altijd alles als vanzelfsprekend

-8-

genomen’. Vooral dat waar ik goed in ben, vind ik zelf heel gewoon
om te doen. Het heeft nu een andere betekenis gekregen!’ ‘Het is heel
fijn om er met gelijkgestemden mee bezig te zijn.’ ‘Ik heb geleerd stil
te staan bij wat ik voel.’
Wanneer, waar en hoe vaak?
De cursus De Kunst van het Zorgen en Loslaten wordt in het najaar
gegeven, op een locatie in Reutum, en bestaat uit 9 dagdelen waarvan
2 keer een hele dag.
Wanneer in 2021 en 2022
donderdag 23 september van 09.30 tot 16.00 uur
donderdag 07 oktober van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 28 oktober van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 11 november van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 02 december van 09.30 tot 16.00 uur
donderdag 16 december van 09.30 tot 12.30 uur
donderdag 06 januari van 09.30 tot 12.30 uur
Je wordt geacht de gehele cursus te volgen, er zijn geen kosten
verbonden aan deze cursus.
Waar?
Erve Deperman Zoekeweg 18, 7667 SJ Reutum
Wil je meer weten over deze cursus of je aanmelden?
Aanmelden voor deze cursus (al dan niet met een familielid) kan bij
Edith Harmsen of Nicolet Plegt van SWTD. Wil je meer informatie?
Bel gerust met onderstaande nummers.
Edith Harmsen T: 06 385 943 69 E: e.harmsen@swtd.nl
Nicolet Plegt-Koedijk T: 06 382 753 88 E: n.plegt@swtd.nl
De mantelzorgconsulent biedt ondersteuning, persoonlijk advies,
vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers. (Ook voor
meer informatie over mantelzorg). Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland p/a Kerkstraat 94a 7667 PZ Reutum
THEMAVIERINGEN JAAR VAN DE HEILIGE JOZEF
4 e zaterdag van de maand 19.00 uur in de Plechelmusbasiliek
 25 september
 23 oktober
 27 november

-9-

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van
9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan
aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar
het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

Lees hieronder Nieuwsbrief nummer 6 Kinderkerk / Jeugdkerk, september 2021.

Nieuwsbrief nr9 Kinderkerk Jeugdkerk september 2021

De school gaat weer beginnen!

Na een vakantie dichtbij of verder weg gaan de scholen weer beginnen. Voor vele kinderen is het spannend, vooral als je voor de eerste keer naar school mag, voor anderen die bekend zijn met hun school en klas zij gaan een groep hogerop. Voor de brugpiepers, de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, velen moeten buiten hun dorp naar school. Voor ouders betekent het een eerste stap naar het loslaten. Deze week sprak ik enkele jongeren van Rock Solid, afgelopen jaar geslaagd en zij maken een volgende stap naar het beroepsonderwijs. Voor deze inmiddels jongeren is het een spannende stap. Ik hoorde van jongeren dat zij alleen naar een vervolgopleiding gaan. Dan ga je in je eentje naar een onbekende school en je kent geen medestudenten. Je kunt niet met de fiets, je gaat met de trein. Op kamers wonen ben ik te jong voor zei een van de jongeren, mijn vader kan mij nog niet missen en ik heb het nog heel goed thuis. Voor velen gaat het een spannend jaar worden. Ik hoop dat kinderen, ook jongeren met hun eigen geloof het nieuwe schooljaar ingaan. Vooral geloof in zich zelf, dat proberen wij onze jongeren bij Rock Solid mee te geven: geloof in jezelf en zorg dat jij jezelf kunt zijn! Bij Rock Solid is er door de jaren heen een eenheid en een vriendengroep ontstaan, een groep die er voor elkaar wil staan in voor en tegen spoed. Als je dat gevoel in je hebt, met dat gevoel op weg gaat dan ga je een goed schooljaar tegemoet. Vergeet niet het geloof in God, een God die meegaat en ook een God die je de kans geeft om telkens weer opnieuw te mogen beginnen, dat je een fout mag maken. Namens de parochie wensen wij alle kinderen en jongeren een goed schooljaar toe met veel inspiratie en vooral veel plezier. Laten wij de leerkrachten niet vergeten, wij wensen hun veel succes. Vooral de leerkrachten die gaan beginnen na hun opleiding, leerkrachten die beginnen binnen een nieuwe school, wij wensen de leerkrachten en directies van scholen veel succes toe. Waar wij binnen scholen een ondersteunende rol kunnen spelen daar willen wij als pastores team graag aanwezig zijn.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

28/29 augustus is er GEEN viering.

Woensdag 1 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 5 september is er GEEN viering in onze kerk i.v.m. Pancratiusdag

Wel is er om 10.00 uur een viering bij de Kroezeboom voor alle parochianen.

Woensdag 8 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 12 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Herman Bouhuis, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Oude Luttikhuis-Koopmans.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos (nms. de K.B.O.), Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Truus Masselink-Meijer.

KOREN

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Zo. 5 sept. 09.00 uur:  geen viering.

 

Zo. 12 sept. 09.00 uur:  Jan Veldhuis.

COLLECTES

Plaatsengeld/collecte 1 augustus   48,20

Plaatsengeld/collecte 8 augustus   50,50

Plaatsengeld/collecte 14 augustus   32,30

Plaatsengeld/collecte 21 augustus €    29,76

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 september zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Hanstiehook/DKW. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bouhuis, tel. nr. 680143.

HUWELIJK

Vrijdag 17 september om 13.00 uur zal de Huwelijksinzegening plaatsvinden van Rudolf Wigger en Ellen Lohuis van de Bergweg te Mander.

DOPEN

Zaterdag 11 september zal om 16.00 uur Olivier Oude Nijhuis van de Hooidijk te Vasse door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen.

WERKGROEP “TOEKOMST KERK VASSE” ORGANISEERT INLOOPAVONDEN HERBESTEMMING KERK VASSE.

De Werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” is al maanden bezig om een proces van mogelijke herbestemming van het Kerkelijk erfgoed in Vasse te begeleiden. De Werkgroep heeft inmiddels zijn doelstelling geformuleerd en een Stichting opgericht. In de afgelopen maanden zijn verenigingen en stichtingen betrokken bij een digitaal webinar en is er een enquête uitgeschreven voor Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen, waarvan de resultaten inmiddels verwerkt zijn.

Op 7 en 8 september a.s. zullen er door de werkgroep een 2-tal inloopavonden georganiseerd gaan worden. Op deze avonden zullen de resultaten van het Webinar en de gehouden enquête aan de inwoners gepresenteerd worden. Ook zal er, aan de hand van een 4-tal stellingen, door de inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen gediscussieerd kunnen worden om mogelijke ideeën c.q. wensen in te brengen op de vraag: Als de kerk in de nabije toekomst gesloten gaat worden wat wordt dan een mogelijke nieuwe invulling/ herbestemming voor dit kerkgebouw en het kerkelijk erfgoed en hoe kan dit gestalte krijgen?  We hopen dat deze inloopavonden uiteindelijk mede leiden tot het opstellen van verschillende scenario’s voor mogelijke herbestemming.  

De beide inloopavonden op 7 en 8 september a.s. zullen gehouden worden in zaal Het Bolscher, Denekamperweg 135 in Vasse. De avonden starten om 19.30 uur en inloop is mogelijk vanaf 19.15uur. De werkgroep verwacht dat iedere bezoeker is gevaccineerd of is getest voor het coronavirus! Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen. Tevens is het nodig dat je bij opgave vermeld wat je voorkeursdatum is. Je zult vervolgens door de organisatie een bevestiging krijgen van inschrijving voor 1 van de beide avonden. Aanmelden kan voor uiterlijk 4 september a.s. via: secretaris.vasse@hpancratius.nl of via 0541-860163 (dagelijks tussen 18:00-20:00uur).

De werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” hoopt op een grote opkomst: Denk mee, doe mee!

PANCRATIUSDAG 2021: JIJ BENT NODIG!

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag onder de Kroezeboom te Fleringen. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de basiliek in Tubbergen.

Tijdens de viering zal het thema: ‘JIJ bent nodig!’ handen en voeten krijgen. Elke geloofsgemeenschap, alsmede het pastoraal team/parochiebestuur zal door middel van een symbool uitleggen hoe zij een bijdrage wil en kan leveren aan ons kerkzijn. Alleen lukt ons dit niet, samen wel. Samen mogen wij de handen ineen slaan om te laten zien hoe we onze krachten kunnen bundelen. We hopen dat er één groot parochieel koor kan zingen. Het dames- en herenkoor van Mariaparochie fungeert als ‘basis’koor. Laat u verrassen op 5 september en kom allen! Aanmelden is niet nodig. Na de viering kunt u op gepaste afstand met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee en iets lekkers. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Wees welkom!

Pastoraal team, Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker 

Christianne Saris.

LEZING ANTON STOLWIJK 

over zijn boek Buiten Dienst

Toen God kleiner moest gaan wonen en ik toekeek

Zondagmiddag 26 september 15.00 uur Cultureel centrum De CoCer in Rossum Toegang: gratis

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld: 

pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Anton Stolwijk heeft een jaar lang intensief meegeleefd met de mensen van de Josephkerk in Alkmaar, op weg naar de sluiting van deze kerk. 

Hij schreef een boeiend boek over zijn ervaringen.

DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR

Een nieuw werkjaar.

Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was er veel online, bijeenkomsten met jongeren, een muziekbingo, vieringen met kinderen waren veelal online. Zo af en toe waren er buitenactiviteiten op  1,5 meter afstand.  Het was niet wat wij gewend waren met onze kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren. Aan het begin van dit nieuwe jaar hopen wij weer fysiek samen te kunnen komen.

De kinderkerk.

De kinderkerk is er voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Wij hadden tot voor de corona een levende kinderkerk, de dagkapel van Geesteren waar wij samen komen met kinderen was bijna te klein. Een nieuw werkjaar geeft weer perspectief om samen te komen, juist de allerkleinsten kun je niet achter een scherm zetten en online laten vieren. Deze doelgroep, de gezinnen willen samen komen, levendig aanwezig zijn met elkaar, kunnen reageren, samen kunnen zingen, samen bidden. 12 september gaan wij van start met de kinderkerk, deze 1e viering zal op een buiten locatie zijn. Daarnaast zal er rondom Allerzielen, Kerst, Palmpasen vieringen zijn, wij hebben een vrij thema in Februari en de jaarafsluiting. Bij de 1e viering liggen flyers klaar met de data van de vieringen.

De Jeugdkerk.

Als kinderen de 1e Heilige communie gaan ontvangen komt er een nieuwe fase om kinderen mee te nemen in het geloof, daarvoor hebben wij de jeugdkerk. De jeugdkerk is voor kinderen t/m groep 6 van het basis onderwijs. De jeugdkerk gaat het om het doen, bezig zijn met elkaar. Door bezig te zijn leren kinderen gemakkelijker, door te doen komt geloof tot leven. De jeugdkerk heeft haar programma klaar. De jeugdkerk begint op zondag 10 oktober, wij gaan samen de ark van noach bouwen, dat gaan wij combineren met een korte eigentijdse viering. Verder is er dit jaar met kerst een lichtjestocht, er komt een opa en oma viering, Paaskaars maken staat op het programma, de speurtocht voor communicantjes wat afgelopen jaar een groot succes is geweest gaan wij werderom organiseren. Voor de Jeugdkerk staat er weer veel op het programma. De bijeenkomst op 10 oktober begint om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Rock Solid Junior.

Je zit in groep 7 of groep 8 van het basis onderwijs, kinderen voelen zich niet meer thuis bij de jeugdkerk. Dan kan je door stromen naar Rock Solid Junior, de voorloper van het grote Rock Solid. Deze groep is vorig jaar begonnen, de start was moeizaam door de corona. Er waren een aantal bijeenkomsten. 5 kinderen van de groep van afgelopen jaar stromen door naar het grote Rock Solid, voor het komende werkjaar hebben zich ook 4 kinderen aangemeld voor Rock Solid Junior. We gaan van start met een groep van ongeveer 10 kinderen. Ouders kunnen hun kinderen nog aanmelden voor Rock Solid Junior. Dat kan via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl Rock Solid junior start op vrijdag 

10 september met een kennismakingsavond. Daarnaast zijn er nog een viertal activiteiten voor deze doelgroep.

OPEN DAG HOSPICES TWENTE OP ZATERDAG 2 OKTOBER 

In het kader van de jaarlijkse ‘Dag van de Palliatieve Zorg’ wordt aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen. Dit jaar organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente een ‘Open dag hospices’ op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 – 14.00 uur. 

Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Voor zowel de zieke als de naasten. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg.  Met aandacht voor niet alleen de lichamelijke kant (fysieke dimensie), maar  ook voor de emotionele (psychische dimensie), sociale en de spirituele kant (aandacht voor zingeving en levensvragen). Inmiddels is er meer mogelijk dan veel mensen weten, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen. Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice en horen hoe mensen daar de laatste fase van hun leven doorbrengen? In Twente openen de volgende 8 hospices hun deuren: 

Buurtzorghuis Haaksbergen

Aaftinksweg 17, 7481VV Haaksbergen Tel: 06-30732101

Hospice Enschede

Het Bijvank 155, 7544DB Enschede Tel: 053-4753040

Hospice Geesteren

Dorpsstraat 10, 7678AW Geesteren Tel: 0546-631338

Hospice Holos
Monnikstraat 33, 7571CW Oldenzaal Tel: 06-22572319

Hospice Het Meulenbelt Almelo

Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo Tel: 0900- 2453 453

Hospice De Reggestroom

Groeneweg 5, 7461 RA, Rijssen Tel: 010-3200789

Hospice TMZ Hengelo 

P.C. Borstlaan 123, 7555 SL Hengelo Tel: 0900- 2453 453

Leonardus Hospice

Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo Tel: 074- 2434 589

Tevens zal in alle hospices ook algemene informatie over palliatieve zorg aanwezig zijn, waaronder de mogelijkheden voor (vrijwilligers) zorg/ondersteuning in de thuissituatie. Meer informatie over de open dag en de netwerken kunt u ook vinden op de netwerkwebsite

Aanmelden vooraf is niet nodig. 

JAARPROGRAMMA GELOVEN-NU 

Voor komend seizoen staan weer een aantal interessante bijeenkomsten gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie rondom Corona dit toelaat. Op verzoek van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends maar op donderdagmiddag gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9 september. Die middag brengen we een bezoek aan de basiliek, waar we een uitleg krijgen over de historie en  de ramen. 

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 11 november 2021: Sint Maarten door pastoraal werker Mevr. C. Saris

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: de 1,5 meter afstand in acht nemen en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).

DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: ’t Eschhoes

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.

Taxivervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij 

Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)

DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR

Een nieuw werkjaar.
Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was er veel online, bijeenkomsten met jongeren, een muziekbingo, vieringen met kinderen waren veelal online. Zo af en toe waren er buitenactiviteiten op  1,5 meter afstand.  Het was niet wat wij gewend waren met onze kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren. Aan het begin van dit nieuwe jaar hopen wij weer fysiek samen te kunnen komen.

De kinderkerk.
De kinderkerk is er voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Wij hadden tot voor de corona een levende kinderkerk, de dagkapel van Geesteren waar wij samen komen met kinderen was bijna te klein. Een nieuw werkjaar geeft weer perspectief om samen te komen, juist de allerkleinsten kun je niet achter een scherm zetten en online laten vieren. Deze doelgroep, de gezinnen willen samen komen, levendig aanwezig zijn met elkaar, kunnen reageren, samen kunnen zingen, samen bidden. 12 september gaan wij van start met de kinderkerk, deze 1e viering zal op een buiten locatie zijn. Daarnaast zal er rondom Allerzielen, Kerst, Palmpasen vieringen zijn, wij hebben een vrij thema in Februari en de jaarafsluiting. Bij de 1e viering liggen flyers klaar met de data van de vieringen.

De Jeugdkerk.
Als kinderen de 1e Heilige communie gaan ontvangen komt er een nieuwe fase om kinderen mee te nemen in het geloof, daarvoor hebben wij de jeugdkerk. De jeugdkerk is voor kinderen t/m groep 6 van het basis onderwijs. De jeugdkerk gaat het om het doen, bezig zijn met elkaar. Door bezig te zijn leren kinderen gemakkelijker, door te doen komt geloof tot leven. De jeugdkerk heeft haar programma klaar. De jeugdkerk begint op zondag 10 oktober, wij gaan samen de ark van noach bouwen, dat gaan wij combineren met een korte eigentijdse viering. Verder is er dit jaar met kerst een lichtjestocht, er komt een opa en oma viering, Paaskaars maken staat op het programma, de speurtocht voor communicantjes wat afgelopen jaar een groot succes is geweest gaan wij werderom organiseren. Voor de Jeugdkerk staat er weer veel op het programma. De bijeenkomst op 10 oktober begint om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Rock Solid Junior.
Je zit in groep 7 of groep 8 van het basis onderwijs, kinderen voelen zich niet meer thuis bij de jeugdkerk. Dan kan je door stromen naar Rock Solid Junior, de voorloper van het grote Rock Solid. Deze groep is vorig jaar begonnen, de start was moeizaam door de corona. Er waren een

 

aantal bijeenkomsten. 5 kinderen van de groep van afgelopen jaar stromen door naar het grote Rock Solid, voor het komende werkjaar hebben zich ook 4 kinderen aangemeld voor Rock Solid Junior. We gaan van start met een groep van ongeveer 10 kinderen. Ouders kunnen hun kinderen nog aanmelden voor Rock Solid Junior. Dat kan via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl Rock Solid junior start op vrijdag 10 september met een kennismakingsavond. Daarnaast zijn er nog een viertal activiteiten voor deze doelgroep.

 Rock Solid.
Je bent gevormd of je bent niet gevormd, jongeren zijn welkom bij Rock Solid. Deze groep bestaat inmiddels 6 jaar en is uitgegroeid tot een groep van ruim 30 jongeren. De jongsten zijn 12 jaar, de oudsten inmiddels 18/19 jaar. Rock Solid kent twee groepen met eigen begeleiding, 1x per maand is er op de vrijdagavond een activiteit. Voor de jongeren vaak in de vorm van spel, de oudere jongeren willen graag de diepte in met een gastspreker. Wij luisteren wat jongeren aangeven wat zij willen, er is inmiddels een denktank, jongeren die mee mogen denken in de activiteiten. Voor de 2022 staat Lourdes op het programma, jongeren wachten om naar Lourdes te gaan. Voor de corona hebben jongeren veel activiteiten ondernomen om deze reis te kunnen bekostigen. Alles was voorbereid, toen gooide corona roet in het eten en moesten jongeren wachten. In de mei vakantie van 2022 hopen wij dat wij in de bus kunnen stappen om naar Lourdes te kunnen gaan. Rock solid is de moeite waard, vrijdag 19 september beginnen wij met een startavond.

Kaars maken voor.
Een nieuwe activiteit die wij nog op stapel hebben liggen, geen tekening voor iemand die ziek is of aandacht nodig heeft, samen een eigen kaars maken voor een ander.
Een activiteit die wij in het najaar willen oppakken.

De bibliotheekkast.
Wij hebben voor kinderen, jeugd en gezinnen afgelopen jaar een bibliotheekkast laten maken. Deze kast staat in de dagkapel van Geesteren. Door de corona was er niet de mogelijkheid om boekeen te lenen. Als wij fysiek samen komen hopen wij dat kinderen en ouders boeken gaan lenen.

Vrijwilligers.
Een kinder, jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid, zonder vrijwilligers zou niet mogelijk zijn, met ongeveer 16 vrijwilligers organiseren wij tal van activiteiten. Vrijwilligers die hun vrije tijd gebruiken om kerk voor de toekomt te zijn. Er zijn er nooit genoeg, de jeugdkerk en Rock Solid kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Voor info neem contract op met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

De moeite waard.
De kinder, jeugd en Rock Solid gaat mee in de tijd, op een eigentijdse manier wordt er aandacht besteed aan deze doelgroepen. De reacties zeggen ons: doorgaan, ontwikkelen, hier is vraag naar. Velen denken ook dat het van de kerk is en dat het saai is, de kerk van deze tijd is niet saai, de kerk van deze tijd kan ook boeiend zijn, levendig. Onze ervaring leert ons dat kinderen, ouders en jongeren onze kerk moeten leren kennen, oordelen vooraf is gemakkelijk. Kom kennis maken, maak tijd voor de kinder, jeugdkerk, kom kijken bij Rock Solid Junior en Rock Sloid.

Sacramenten.
Door de kinder, jeugdkerk en Rock Solid hopen wij dat kinderen voorbereid richting het sacrament van de 1e Heilige communie en Vormsel kunnen doorstromen. Onze aandacht ligt meer op deze doelgroepen dan op de voorbereiding van de sacramenten. Dat is moeilijk uit te leggen. Wij willen kinderen meenemen in hun geloof, onze energie steken waar het omgaat. Binnen de kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid Junior leggen wij een basis, vanuit deze basis kunnen wij kinderen beter voorbereiden op de sacramenten. Dit najaar draaien wij een pilot met de voorbereiding van de 1e H.
Communie en het Vormsel. Geen zes lessen, voor de communicanten twee woensdagmiddagen, voor het Vormsel een gehele zondag.

Informatie.
Volg ons op sociale media, via Facebook van de H. Pancratiusparochie of via Instagram.

Voor informatie over kinderkerk, de Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl