Vrijwilligers houden het vuurtje brandend…..

De kerk heeft in onze samenleving geen goed imago. Men haakt eerder af , dan aan. Soms moeten degenen die gebleven zijn, nog aan anderen verantwoorden waarom ze deel uitmaken van de kerk. Dat is niet altijd goed uit te leggen, zeker niet aan mensen die er niet open voor staan. Maar als we kijken naar de mensen die kerk proberen te zijn met elkaar, dan zijn het mensen, die iets te geven hebben. Mensen die niet in zak en as zitten omdat de kerk het niet goed doet in de peilingen. Maar die op de een of andere manier geraakt zijn en dat door willen geven. Die daar wat voor over hebben, namelijk: hun schaarse vrije tijd. Die op tijden dat anderen iets voor zichzelf doen, opstaan om mensen nabij te zijn bij ziekte, overlijden, in een viering, een bedevaart of een diaconale actie. Opstaan om jeugd mee te willen nemen in datgene wat hen zelf op de been houdt. Maar ook opstaan om het werk achter de schermen te doen in de kerk, in de tuin en op de begraafplaats. Allemaal mensen, ieder met zijn eigen talenten, geven zich, in de schaarse vrije tijd die ze hebben en in de moeilijke tijd die de kerk nu doormaakt.

En in die zin hebben ze iets gemeen met de arme weduwe in het evangelieverhaal uit Marcus (12, 41-44) dat we gelezen hebben in het weekend van de diaconie. Deze vrouw had het tij ook niet mee. In die tijd was er voor weduwen geen enkele steun. Maar desondanks woekert ze met datgene wat ze heeft. Ze sluit zich niet op in haar eigen kleine wereld, maar ze blijft denken aan anderen, aan God.  Niemand heeft haar verplicht om wat te geven, maar ze doet het wel.  Haar geloof is sterker dan haar wanhoop. Zo toont zij in moeilijke omstandigheden, innerlijke geestkracht. Jezus had veel sympathie voor haar. Haar geloof is zijn geloof.  Zij laat zien dat vrijgevigheid niet alleen met geld te maken heeft, maar met aandacht, liefde, toewijding. De bereidheid om jezelf los te laten, weg te geven. Wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden. Dat hebben we mogen zien in het leven van Jezus. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Hij leeft  in al die mensen, die door zijn Liefde en door zijn Geest zijn geïnspireerd. Mensen die niet samen willen vallen met de wereld, waarin zovelen op zichzelf zijn aangewezen. Maar die kiezen voor verbondenheid en toewijding. Toewijding aan elkaar. Toewijding aan God, door voor Hem in hun doen en laten ruimte te maken. Vrijwilligers in onze kerk en onze samenleving. Zij zijn goud waard. Zij zijn tekens van geloof, hoop en liefde. Wij zijn er heel dankbaar voor. Dat zij zich gedragen mogen weten door hun omgeving en geïnspireerd hun werk mogen blijven doen.

Hartelijke groeten, Pastor Christianne Saris

Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Int.: Harrie Groothuis.

Woensdag 28 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 1 december 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Linh.

Jaarg.: Jan Schulten, Harrie Groothuis.

Int.: Pastor Hein Booijink, Marietje Rolefes-Stopel, Hein Meijer, Harrie Kempers, Jan Oude Luttinkhuis (Kapper), Ben en Marie Hansté-Alberink.

 Woensdag 5 december 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Zondag 9 december 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Int.: Manny Sanderink-Weernink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Hein Meijer, o.o. Wigger-Booijink en zoon Theo, Jan Hulskotte, Sinie Dijkers-Koopman, Harrie Groothuis, Herman Wenneger.

KOREN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Dameskoor.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Herenkoor.

 LECTOREN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 ACOLIET

Za. 1 dec. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 1 dec. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 1 dec. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 9 dec. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 11 nov.  €         42,30   Eigen kerk 11 nov.     €      35,40

Plaatsengeld 17 nov.  €          26,50   Eigen kerk 17 nov.     €      86,20

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

DOPEN

Zondag 25 november zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Hein Piet Gerwers van De Steenbrei 7, zoon en broertje van Peter, Harriët, Lot en Pien Gerwers-Kemna,
  • Jauke Hein Bos van De Steenbrei 9, zoon van Marc en Imke Bos-Everlo en
  • Fien Anja Sandra Peters van De Veldekster 8 te Manderveen, dochter van Danny Peters en Suzan Wesselink.OVERLEDENDinsdagmorgen 20 november is hij in besloten kring gecremeerd.
  • Woensdag 14 november is op 85-jarige leeftijd overleden onze mede-parochiaan Hein Stevelink (Hennie) voorheen wonende aan de Denekamperweg 156 te Vasse.
  •  

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Fleringen en Vasse

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratius parochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang van 12 november is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerken van Fleringen en Vasse! Begin 2019 zal ook de kerk van Geesteren worden aan “KerkTV” worden toegevoegd. Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden. Zonder toegang tot bovenstaande middelen zijn uitzendingen via de tv volgen, mits er wel internet aanwezig is en tv is voorzien van HDMI-aansluiting. Hiervoor dient een zogenaamde ‘Marcus video ontvanger’ te worden geplaatst en aangesloten op de TV.

De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl. aansluitkosten €249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook in het geval gebruik gemaakt wordt van deze ontvanger dient een abonnement voor €5 per maand afgesloten te worden. Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het Centraal Secretariaat van de parochie via info@hpancratius.nl of via tel.nr. 06-33564002.

Een medewerker van het Centraal Secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden. Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

 

ACTIVITEITENKALENDER

DECEMBER 2018

01      Toneelvoorstelling 20.00 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

02      Toneelvoorstelling 19.30 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

05      Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

07      Wandelen of Yoga; aanvang 19.00 uur (Vasse Vitaal)

08      Verkoop kerstbakjes (Volleybalver. de Eschsstars)

12      Kerstavond (KPOV)

14      Kerstbingo in het clubgebouw (SV Vasse)

18      Kerstuitvoering in de kerk music4kids-leerlingen en klein koper leerlingen; zij spelen sfeervolle en vrolijke kerstnummers. Aanvang 18.00 uur (muziekver. St. Cecilia)

19      Dorpshuiskamer

20      Kerstmiddag (KBO)

26      Midwinterfutsaltoernooi in de Vlaskoel Tubbergen (SV Vasse)

27      Oliebollenmixtoernooi  in het Eschhoes (Handbal SV Vasse)

28      Gemeentelijke zaalvoetbaaltoernooien J019, J017, J015, J011 (VMC)

31      Oliebollenactie (Scouting)

 

JANUARI 2019

05      Prinsenbal in zaal Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

06      Moosdag in het clubgebouw (SV Vasse)

09      Bekendmaking schoolprins en schoolprinses (Carnavalsver. de

Spekscheeters)

17      Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel (KBO)

18      Carnavalsver. de Spekscheetersviering 19.00 uur H. Pancratius Kerk in  Vasse (Carnavalsver. de Spekscheeters) 20.30 uur Jubileumfeest CV De Spekscheeters in zaal Bolscher (Carnavalsver. de Spekscheeters)

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Ook in 2019 wordt er vanuit de geloofsgemeenschappen in Tubbergen weer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek. De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019. De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan. De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

Informatiebijeenkomst

dinsdag 4 december a.s. zal er in de kerk van Langeveen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij: Ans Haarhuis, tel.0546-681627 of 06-41617427

of Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk,

tel. 0546-621563/06-50251252

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

LEZING GELOVEN NU:

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater op de Weegh. Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods  Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 13-12-2018

Thema:                      Lezingen van het weekend en liturgie rond Kerstmis

Verzorgd door:         Pater Op de Weegh

Tijd:                           09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

Locatienieuws

ZONDAG 11 en 18 nov. 2018. Jaargang 45, week 46 en 47

 

Zaterdag 24 november a.s. doen de volgende kinderen uit Vasse hun H. Vormsel:

Bente Hansté

Geert Kamphuis

Ylke Nijhuis

Teun Oude Luttikhuis

Senna-Lynn Oude Nijhuis

Niek Rikhof

Eefke Scholten Linde

Toon Weersink

Tess Wienk

Het toedienen van het H. Vormsel zal gedaan worden door

Mgr. Woorts om 19.00 uur in de parochiekerk van Reutum.

Namens de parochiegemeenschap van Vasse, van harte gefeliciteerd met jullie H. Vormsel.

‘Week van het respect’,

Beste parochianen,

In de tweede week van november, dit jaar van 5 tot en met 11 november, wordt er op diverse plaatsen aandacht besteedt aan de week van het respect. U moet daarbij denken aan scholen, gemeenten, sportverenigingen, politiek, artiesten et cetera. Ook een aantal basisscholen in onze parochie doen mee aan de week van het respect. Respect betekent volgens het woordenboek: aanzien, ontzag, eerbied of waardering die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar. Het doel van de Week van Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt. Daarbij staat het persoonlijke verhaal van mensen centraal. Daarom zijn duizenden gastsprekers en ambassadeurs deze week actief. Tweede Kamerleden, bestuurders, hulpdiensten, sporters, acteurs, vrijwilligers en vele andere betrokkenen stimuleren jongeren om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarbij iedereen meedoet en lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd besproken kunnen worden.​ Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respectvol samenleven.

Dat begrip en respectvol samenleven wens ik ons allen van harte toe.

Pastor Jacqueline Meupelenberg

Zondag 11 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Jan Braakhuis, Aleida Geertruida Hansté-Schurink, Gerhard Lenferink.

 Woensdag 14 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: overl.fam.leden.

Zaterdag 17 november 19.00 uur Eucharistieviering (Feest van de H.Cecilia) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gert Mulstege, Gerard en Truus Boerrigter-Vleerbos, Ruud Bos.

Int.: Bennie Droste, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, overl.leden C.V. de Spekscheeters, Jan Reekers, Marietje Dierink-Sanderink, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Eef en Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, leden en overl.leden van het Dames- en Herenkoor.

Woensdag 21 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 25 november 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

Jaarg.: Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Bernard Veer.

Int.: Herman Wenneger, Gerard Weersink, Manny Sanderink-Weernink, Hein Meijer, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Jan en Sieny Booijink-Alberink.

KOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Za. 17 nov. 19.00 uur: Henny Engbers.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 17 nov. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Harrie Pegge.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer.

KOSTERS

Za. 17 nov. 19.00 uur: Ine Bos.

Zo. 25 nov. 09.00 uur: Johan Steggink.

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 28 okt.   €         52,00   Eigen kerk 28 okt.      €      49,70

Plaatsengeld 2/3 nov. €        320,40   Eigen kerk 2/3 nov.    €    278,47

Afscheidsviering Truus Kuipers-v/d Ham.                           €    205,15

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

 DOPEN

Zondag 25 november zullen om 10.30 uur door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

  • Hein Piet Gerwers van De Steenbrei 7, zoon en broertje van Peter, Harriët, Lot en Pien Gerwers-Kemna,
  • Jauke Hein Bos van De Steenbrei 9, zoon van Marc en Imke Bos-Everlo en
  • Fien Anja Sandra Peters van De Veldekster 8 te Manderveen, dochter van Danny Peters en Suzan Wesselink.
  •  

PLUS PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 15 november a.s. De Activiteitencommisie van de SV Vasse organiseert in samenwerking met de Heemkunde evenals vorig jaar de PUB Quiz. Hierbij worden de KBO-leden wederom getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger).

Het wordt zeker weer een hele leuke en gezellige middag. Mis dit dus niet. Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op vrijdag 23 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Ria Rolefes (0546-221 233).

Locatie: Tante Sien in Vasse.   Aanvang: 20.00 uur

 Toneelvereniging Vasse brengt “Hemel op stelten.”

Ook dit jaar is toneelvereniging Vasse er weer in geslaagd om een dolkomische klucht op de planken te brengen. Onder leiding van regisseur Harvey Oortgijs staat de vereniging klaar om deze hemelse klucht op de planken te brengen. Het stuk “Hemel op stelten” is geschreven door Carl Slotboom. Het wordt gespeeld in onvervalst “Vassers plat.”

Het stuk speelt zich af in het voorportaal van de Hemel.

Twee vrienden komen hier terecht nadat ze helaas zijn verongelukt. Dat ze er moeite mee hebben dat ze het aardse leven moeten inruilen voor het hemelse spreekt voor zich. Dat geeft reden tot dolkomische situaties. Ook maken ze kennis met de elektricien die tijdens zijn werk naar de Hemel wordt gestuurd. Deze 3 heren willen graag aardse gewoontes doorvoeren in het voorportaal van de Hemel. Zijn alle hemelbewoners die al eeuwen hier wonen tegen al deze verleidingen bestand? Nadat de boel zo ver-aardst en de hemel dus volledig op stelten staat komen de eigenlijke hemelbewoners tot inkeer en besluiten ze het tij te keren. Maar of hun dat lukt op een hemelse manier is dus een grote vraag.

De Hemelbewoners zijn broeder Paulus (Arne Velthof), zuster Brocatia (Yoni Nijhuis), zuster Valeria (Nicole Demmer) en zuster Fenucia (Heidi van der Aa). De nieuwe hemelbewoners met nog al wat aardse behoeften zijn broeder Johannes (Stef Bos), broeder Petrus (Boyke Telgenkamp) en broeder Bertram (Frank oude Luttikhuis).

Voorstellingen met plaatsbespreking:

De voorstellingen zijn op vrijdag 23, zaterdag 24 november, zaterdag 1 en zondag 2 december. De eerste 3 avonden beginnen om 20:00 uur. De laatste avond begint vanwege de zondag om 19:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 10 november bij de familie Borggreve, Booyinkstraat 19 te Vasse. Tel: 0541-680582.

Zolang de voorraad strekt zijn er ook kaarten aan de zaal te koop. Hierbij geldt; vol is vol. Marlon Beld is Souffleuse en de decorbeschildering is verzorgd door Schildersbedrijf Oude Alink. Licht en geluid zijn in handen van Gerard Lansink. De grime wordt verzorgd door Kristel Bolscher, Leonie Homan, Famke Booyink, Anne Wilmink en Kim Warmes. Toneelmeesters Theo Borggreve, Frans van der Aa leiden alles in de goede banen, terwijl Coen Lenferink en Harry Bos deze avonden als spreekstalmeesters zullen optreden.

 SAMEN TOP 2000

We zouden bijna vergeten om een stukje te schrijven over de komende samen top 2000. Het is inmiddels de 3e editie van Samen top 2000, de koren zijn bekend, twee gastsprekers hebben toegezegd, het gaat zijn inhoud krijgen. Er nemen ook dit keer zeven koren deel, dat is het maximum aan koren die mee kunnen doen. Het zijn niet allemaal dezelfde koren als de laatste editie. Carpe Diem uit Geesteren is helaas opgeheven, Cantabilé uit Mariaparochie slaan een jaar over. Nieuw dit jaar is Nouveau uit Reutum. Doordat Catabilé niet meedoet is er ruimte voor een gastkoor. Pop4you uit Vasse is ons gastkoor. De volgende koren doen mee: Nouveau, Multiple Voices, Pop4you, Courage, Belcanto, Clavis en Cantiamo.

De locatie zal dezelfde locatie zijn als dit jaar, de kerk van Albergen. Deze locatie is de meest geschikte locatie, een kerk zonder pilaren zodat iedereen mee kan kijken met de power point presentatie. Er is een ruim priesterkoor beschikbaar voor de instrumenten. Er is ruimte voor koren om door te schuiven zodat op en afgaan van koren snel kan verlopen. Alle koren kunnen samen op het priesterkoor voor het gezamenlijk slotlied. U bent wederom welkom in Albergen.

Schrijf het in uw agenda: Vrijdag 4 januari 2019

19.00 uur SAMEN TOP 2000 in de kerk van Albergen.

In het volgende artikel zal het thema aan bod komen.

Namens de deelnemende koren

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

NIEUWS UIT DE KINDER, JEUGD EN JONGERENKERK ROCK SOLID.

De kinderkerk,

Het laatste weekend van september is de kinderkerk weer begonnen. Zoals de laatste twee jaar waren wij niet in de kapel in Geesteren, we waren op locatie. Dit keer waren we te gast bij erve de Wateregge in Almelo, een prachtig landelijke oude boerderij waar we samen konden vieren. Tegen tien uur kwamen vele ouders, kinderen, oma’s en opa’s samen voor de kinderkerk. Het verhaal dit keer was het verhaal van Franciscus. Wie was hij, wat heeft hij gedaan, waarom was hij zo bijzonder. Een bijzonder verhaal voor kinderen, en ook voor ouders en opa’s en oma’s. Aan het einde van het samen zijn werd het pas gebouwde kappelletje voor de H. Franciscus ingezegend. Nadien was er ruimte voor de kinderen om rond te lopen, te kijken bij de varkens, ezels, poesjes. Ouders die elkaar konden ontmoeten, in gesprek gingen met Paul en Mirjam de bewoners van deze unieke locatie. We kijken terug op een geslaagde opening van de kinderkerk. De volgende kinderkerk is zondag 16 december, dan viert de kinderkerk kerst, dat gaan we doen in de dagkapel van Geesteren.

De Jeugdkerk,

De jeugdkerk heeft inmiddels twee activiteiten achter de rug, de openingsviering en het poppentheater. Het laatste weekend van september was er op de zaterdag de startviering van het nieuwe werkjaar, het thema was hetzelfde als bij de kinderkerk: H. Franciscus. Het kinderkoor uit Langeveen was te gast in de kerk van Geesteren. Een mooie betrokken viering, het verhaal van Franciscus mocht ook hier klinken, er was een scherm met beelden over de H. Franciscus. Helaas waren er weinig kinderen in de kerk, dat was toch wel een teleurstelling. Wij moeten constateren dat gezinnen de weg naar de kerk moeilijk weten te vinden. De jeugdkerk staat nog in haar kinderschoenen, we gaan door.

De 2e activiteit was in de herfstvakantie, op de woensdagmiddag was er het poppentheater van Broeder Alex. Dit poppentheater kwam met de trein uit Den Haag richting Almelo, het gehele theater kwam uit een kistje en rugtas. Om 14.30 uur begon de voorstelling eerst tweetal liederen instuderen, toen begon het verhaal dat ging over een vredevolle wereld, acht verschillende personages deden mee. Kinderen deden mee, zongen mee, een mooie middag. Een leuke groep kinderen waren hiervoor samen gekomen. Aansluitend was er ruimte voor kinderen om even met de poppen in contact te komen, even zelf spelen met de poppen die mee deden. Dit is ook jeugdkerk, een actieve jeugdkerk die er wil zijn voor gezinnen om het geloof levendig te houden.

U kunt de jeugdkerk weer tegen komen op de kerstmarkt van Tubbergen waar wij staan met een wensboom.

Rock Solid,

Rock Solid is alweer volop bezig, in september was de start samen met ouders, hebben wij het spel ik houd van Holland gespeelt, bekend spel van de tv. Het was weer een mooie strijd tussen ouders en jongeren, de jongeren wonnen het spel. Dezelfde avond werd uitleg gegeven over het komende werkjaar. Wij als begeleiders vinden het belangrijk dat ouders daar bij zijn. Dit werkjaar gaan we aan de slag met het thema: IÁM. Ik ben, wie ben ik, wie wil ik worden, een bijzonder thema om bij stil te staan. Dit jaar gaan we werken in twee groepen, groep t/m 13 jaar en groep ouderen. De jongeren gaan door het leven met de naam TEEN-WORK. De ouderen hebben gekozen voor de naam TEEN SPIRIT

De 1e avond in oktober zijn de jongeren bezig geweest met hun eigen “ik”  Met het maken van een collage van hun zelf, met foto laten zien wie ze nu zijn, met een foto van een bijzonder moment uit hun leven stil staan. In November komen ze in gesprek met mensen die gaan vertellen wij zij zijn geworden. Een mooi thema om mee aan de slag te gaan. In de krokusvakantie gaat Rock Solid naar het klooster met overnachting. De kinder, jeugd en jongerenkerk van onze parochie leeft, wij blijven aan de weg timmermeren met het geloof van onze kerk voor jongeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661.

Hartelijke groeten, Namens de werkgroepen,

Diaken Bert Huitink

Diaconaal weekend van 11 en 12 november 2018  in het teken van vrijwilligers

Het diaconaal weekend dat op 10 en 11 november in onze parochie zal plaatsvinden staat in het teken van ‘Vrijwilligers’ en heeft als thema meegekregen: ‘Vrijwilligers? – Buitengewoon!’

Onze parochie telt vele vrijwilligers. Dit is een grote zegen.

Al deze mannen en vrouwen, jongeren en kinderen, leveren stuk voor stuk een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van onze kerk. Met hart en ziel geven zij betekenis aan hun gelovig leven én aan dat van anderen. Zij doen dit naar eigen vermogen en talenten. Op een eerlijke, oprechte, kritische, volhardende en gedreven wijze laten zij telkens weer zien dat de kerk hen aan het hart gaat. En dat is in een tijd waarin de kerk het niet gemakkelijk heeft bijzonder, ja zelfs buitengewoon! Op 10 en 11 november delen we pluimen uit als dank en als waardering voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerk en voor ons geloof. De basisscholen uit onze parochie laten op geheel eigen wijze zien hoe waardevol zij de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk vinden. Wees allen van harte welkom!

Informatie over de aanvang van de vieringen: zie de website: www.hpancratius.nl , het parochiemagazine Kompas, en het weekblad ‘Op en rond de Essen’.

Namens de werkgroep diaconaal weekend en het diaconaal beraad, pastor Jacqueline Meupelenberg; 06-20486904

JONGERENBEDEVAART NAAR LOURDES 2020.

Voor 2020 staat de jongeren bedevaart naar Lourdes op het programma., nu denkt u misschien, jongeren naar Lourdes? Dat kwam van de jongeren zelf: kunnen wij ook naar Lourdes? Natuurlijk kan dat, wij willen graag jongeren meenemen naar Lourdes, hun bekend maken met het verhaal van Lourdes. Voor jongeren is Lourdes ook aantrekkelijk, wij nemen hen graag mee. Voordat we kunnen gaan moet er wel veel gebeuren. Hiervoor is een werkgroep opgericht die samen met jongeren aan de slag gaan. De financiële kosten zijn daar een onderdeel van. Jongeren moeten geld gaan verdienen om naar Lourdes te kunnen. U zult jongeren tegen komen die geld proberen te verdienen voor de reis naar Lourdes. Op verschillende plekken kunt u ze tegen komen, op de kerstmarkt, of aan de deur voor een flessenactie. De jongeren krijgen anderhalf jaar de tijd om geld in te zamelen om de kosten voor Lourdes te drukken. Wij hopen op uw medewerking. Langzaam gaan we warm draaien om jongeren in beweging te zetten. Er zullen veel vragen zijn van jongeren, van ouders: hoe gaat dat dan allemaal, hoe komen ze in Lourdes, wie begeleid de jongeren. Daarvoor komen info avonden. De 1e staat gepland op vrijdag 8 februari om 19.00 uur 2019 in de kerk van Vriezenveen. Via parochiebladen zal ik u namens de werkgroep en jongeren regelmatig op de hoogte houden van wat we doen, hoe we dit samen oppakken. Mocht u al vragen hebben, u kunt bellen met ondergetekende 06-20432661.

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart Lourdes,

Diaken Bert Huitink.

ZONDAG 28 okt. en 4 nov. 2018 Jaargang 45, week 44 en 45

 

 

Beste parochianen,

Als we in deze tijd van het jaar een wandeling maken door de natuur dan zie je de mooie herfstkleuren om je heen, je wandelt door de vallende bladeren. Met een mooie najaarszon kun je genieten van de mooie natuur. In de herfst wordt de ballast vóór de winter afgelegd. In de herfst schept de natuur elk jaar weer uiterlijke beelden, zij legt al haar bonte kleuren af. Het wordt donker, koud en stil. Het planten- en dierenleven trekt zich terug. Wanneer je als mens afstemt op deze cyclus dan ga je mee naar ‘binnen’. Ook de mensen trekken zich terug uit de ‘samenleving’, zijn meer naar binnen gericht.

Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en je naar binnen te keren, door stille overdenking en meditatie.

De herfst gaat over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen, langzaam één voor één, zo mogen wij dat ook doen. Voor mensen is dit een tijd om te overdenken wat wij los willen laten. Daarmee komt een mens bij zich zelf terecht, bij het dagelijkse leven dat ook bestaat uit loslaten, maar ook over de nieuwe ruimte die in het leven komt. Het is als met de tijd die wij hebben in ons dagelijkse leven, vaak is onze tijd gevuld met drukke bezigheden. Als je in jou tijd onbelangrijke zaken kunt loslaten, dan komt er weer ruimte en tijd om die weer in te vullen. Loslaten is het moeilijkste in een mensenleven, vaak denken wij dat wij alles moeten vast houden en mee doorgaan. Wij zouden in de periode van de herfst ons “doen” moeten overdenken. Stel je de vraag: is het allemaal van nut? Kan ik de tijd beter inhoud geven? Als Diaken overdenk ik dat ook, moet ik overal bijzitten, moet ik bij groepen zitten om te vergaderen. Kan ik ook wat loslaten? Als er nieuwe tijd komt dan komen er weer ideeën, of er komt ruimte voor ideeën die er al zijn.

Als de herfst haar bladeren laat vallen, dan mogen wij als mens oude bladeren in ons leven laten vallen, om weer ruimte te zoeken om in het voorjaar weer tot bloei te komen.

Hartelijke groeten, Diaken B. Huitink

 

Zondag 28 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Int.: Herman Wenneger.

 

Woensdag 31 oktober 09.00 uur Woord- en Communieviering door de Parochiële Werkgroep in de Aula.

Voorganger: Jan Veldhuis.

 

Vrijdag 2 november 19.00 uur Allerzielen Woord- en Communieviering (Requiemviering) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Saris.

Jaarg.:  Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Minie Arends-Veelers, Gerard Meijer, Marie Nordemeule-Kreuwel, Marcel Nijhuis, Gerard Kempers Manderveen.
Int.: Pastor Hein Booijink, Gerard Kempers en overl.fam.leden Kempers, Jan en Annie Meen-Hesselink, Lidy Tulk-Leussink, Jan Steggink (M’veen), Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, o.o. Hesselink-Blankenvoort, Harry Booijink, overl.fam.leden Mulstege en Groothuis, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Zr. Maria Wenneger, Jan Hulskotte, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Ben en Marie Hansté-Alberink, Sinie Dijkers-Koopman, Jos Weersink, Johan Groothuis, Jan Schulten en Ine Borghuis, o.o. Dijkers-Hansté, o.o. Bolscher-Heesink en Henk en Huub, Herman Hemmer, Hendrijk en Marie Hesselink-Bekhuis, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Jan Reekers en Theo Rozendaal, o.o. Booijink-Heerink en Jan, Herman Booijink (Kemper), o.o. Braakhuis-Klieverink, o.o. Stevelink-Lansink, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof, o.o. Wigger-Booijink, Theo Wigger, Siny Wigger, Marietje Rolefes-Stopel, Bernard en Marie Veer-Weersink, Riet Kamphuis-Krakers, o.o. Teikotte Kuiper en Jan Teikotte, Jan Oude Vrielink, Bennie Droste, Herman Droste, Hendrika Droste-Boerrigter, Johannes Antonius Droste, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Harrie en overl.fam.leden Teikotte-Benerink, Bernard en Lien Boksebeld-Oude Vrielink, overl.fam.leden Wenneger, o.o. Braakhuis-Hesselink, Herman en Truus Huisken-Vrerink, o.o. Booijink-Hesselink, Henk Vrerink, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink en overl.fam.leden, Rutger Hamse, over.fam.leden, Manny Sanderink-Weernink, Marie Schurink-Vrerink, Thijs Veer, Hendrik en Aleida Paalhaar-Horst, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Harrie Oude Luttikhuis, Jan en o.o. Alberink-Hansté, o.o. Kempers-Masselink, Jan Kempers, Gerard Kempers, Dionne Meijer-Boswerger, overl.fam.leden ter Heijne,overl.fam.leden ten Berge-a/d Stegge, Gerard Michorius, Gerrit Franke, o.o. Steggink-Kamphuis, Frans, Gijs en Hein Reinerink, Jan en Lijs Fleerkotte-Niemeijer, Jos Bolscher, Jan en Annie Blankenvoort-Eppink, Frans en Hermine Droste, o.o. Droste-Vleerbos,, o.o.van der Aa-Bodde, Jan en Truus  Ensink-Borggreve, Jan en Sieny Booijink-Alberink, Bernard en An Pegge, Bernard en Feem Blankenvoort -ten Dam, Jan en Annie Oliemulder-Blankenvoort, Ruud Bos en overl.fam.leden Bos -Huis in ’t Veld, overl.fam.leden Nordemeule, overl.fam.leden Ensink.

 

Zaterdag 3 november 18.30 uur zingt het Dameskoor in de viering op het Meulenbelt te Tubbergen.

Zaterdag 3 november 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Huisman.

Int.: o.o. Wigger-Booijink en zoon Theo, Hein Meijer, Harrie Kempers, Ben en Marie Hansté-Alberink.

 

Woensdag 7 november 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 

Zondag 11 november 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Diaken Huitink.

Jaarg.: Gerhard Lenferink.

Int.: Herman Wenneger, Hein Meijer, Harry Booijink, Ben en Marie Hansté-Alberink, Jan van der Ham.

 

KOREN

Vrij. 2 nov. 19.00 uur: Dames- en Herenkoor.

Za. 3 nov. 19.00 uur: Herenkoor.

Zo. 11 nov. 09.00 uur: Dameskoor.

 

LECTOREN

Vrij. 2 nov. 19.00 uur: Lies aan de Stegge.

Za. 3 nov. 19.00 uur: Marieke Hansté.

Zo. 11 nov. 09.00 uur: Wilma Kempers.

 

ACOLIET

Vrij. 2 nov. 19.00 uur: Bernard Jacobs.

Za. 3 nov. 19.00 uur: geen.

Zo. 11 nov. 09.00 uur: geen.

 

COLLECTANTEN

Vrij. 2 nov. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa,

Harrie Pegge.

Za. 3 nov. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

Zo. 11 nov. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.

 

KOSTERS

Vrij. 2 nov. 19.00 uur: Ine Bos.

Za. 3 nov. 19.00 uur: Johan Steggink.

Zo. 11 nov. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 

SPREEKUUR

Dinsdagmorgen van 09.00 u.-11.00 u. door Annie Schepers.

 

COLLECTES

Plaatsengeld 14 okt.   €       43,80      Eigen kerk 14 okt.      €      34,68

Plaatsengeld 20 okt.   €       51,50      Eigen kerk 20 okt.      €      20,80

Avondwake/uitvaart Herman Wenneger                              €    287,89

 

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 november zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

 

KERKRADIO

In de maand september is bij de gebruikers van de kerkradio de jaarlijkse bijdrage van de rekening afgeschreven. Nu is er dit jaar een fout ontstaan, omdat ons tarief van 90 euro naar 60 euro is gegaan. Dit is centraal in de parochie op één bedrag gezet. Vandaar dat u in oktober weer 30 euro teruggestort hebt gekregen omdat per ongeluk het oude bedrag nog geïnd was. Mocht u over een en ander nog vragen hebben dan hoor ik dat graag van u.

Namens de beheercommissie Vasse, Bernadette Weersink budgethouder (06-22563352)

 

ACTIVITEITENKALENDER

NOVEMBER 2018

02             Allerzielen

07             Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

07             Ledenavond (KPOV)

15             Ledenmiddag (KBO)

17             Elfde van de Elfde (aftreden prins, sik, schoolprins en
schoolprinses) bij café Bolscher (Carnavalsver.

de Spekscheeters)

20-21       Kamp Welpen (Scouting)

21             Dorpshuiskamer

23             Toneelvoorstelling 20.00 uur bij Tante Sien; ook voor KBO-leden (Toneelvereniging)

24             Toneelvoorstelling 20.00 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

27             Heitje voor een karweitje (Scouting)

DECEMBER 2018

01             Toneelvoorstelling 20.00 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

02             Toneelvoorstelling 19.30 uur bij Tante Sien (Toneelver.)

05             Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel

08             Verkoop kerstbakjes (Volleybalver. de Eschsstars)

12             Kerstavond (KPOV)

19             Dorpshuiskamer

20             Kerstmiddag (KBO)

27             Oliebollenmixtoernooi (Handbal)

28             Gemeentelijke zaalvoetbaaltoernooien J019, J017, J015,
J011 (VMC)

31             Oliebollenactie (Scouting)

 

PLUS PUB Quiz

De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 15 november a.s. De Activiteitencommisie van de SV Vasse organiseert in samenwerking met de Heemkunde evenals vorig jaar de PUB Quiz. Hierbij worden de KBO-leden wederom getest, hoe het staat met hun kennis over o.a. Vasse (Vrogger).

Het wordt zeker weer een hele leuke en gezellige middag. Mis dit dus niet. Locatie: Café Bolscher. Aanvang: 14.00 uur

Toneelavond

Ook dit jaar komt de Toneelvereniging Vasse weer met een prachtig toneelstuk op de planken. Op vrijdag 23 november a.s. vindt de eerste uitvoering plaats. Deze is tevens bestemd voor KBO-leden, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Ria Rolefes (0546-221 233).

Locatie: Tante Sien in Vasse.   Aanvang: 20.00 uur

 

 

 

 

Cursus “omgaan met dementie” voor mantelzorgers in gemeente Tubbergen

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Het thuis verzorgen en begeleiden van een persoon met dementie ervaren velen dan ook als een zware taak. Voor SIZ Twente is dat aanleiding om in samenwerking met de Dementieketen Twente de mantelzorgers te ondersteunen met het aanbieden van een cursus. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn; Wat is dementie; verloop van dementie; welzijn van de mantelzorger; het netwerk en de belevingsgerichte benadering. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met deze ingrijpende ziekte kunnen omgaan. Deelnemers van deze cursus ontmoeten daarnaast lotgenoten die voor een naaste met dementie zorgen. Daardoor kunnen zij persoonlijke ervaringen en praktische tips uitwisselen. Bij de cursus is een ervaren cursusleider, casemanager dementie en psycholoog  betrokken. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie in de thuissituatie.

Waar:

‘t Oale Roadhoes Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen

Wanneer:

Op de maandagavond van 19.00 tot 21.00: 19 november, 26 november,10 december, 17 december, 7 januari en 14 januari.

Informatie en aanmelden:

Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Aanmelden kan via:

aanmelden@siztwente.nl of 085 – 7731720. Als u niet kunt op de genoemde data en u heeft wel belangstelling, of u heeft behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer: 085-7731720 (tussen 9.00 en 13.00 uur).

 

 

 

 

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

In het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu wederom een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 8 november a.s.

Diaken Huitink vertelt over de diverse activiteiten voor kinderen en jongeren binnen onze parochie zoals de Kinderkerk, Jeugdkerk en Rock Solid. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn wederom van harte welkom op:

Datum:                      Donderdag 08-11-2018

Thema:                      Activiteiten kinderen en jongeren in de H. Pancratius parochie

Verzorgd door:         Diaken Huitink

Tijd:                           09.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                      € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                        Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809