Aanmelden weekendvieringen

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen teruggebracht wordt tot dertig personen.

Online reserveren

Voor het weekend van 24 en 25 oktober kan, online gereserveerd worden via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl via de knop “Meevieren”. (In de loop van de week is de link werkzaam, houdt u hiervoor de website in de gaten). U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” u de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst). U noteert vervolgens uw naam, achternaam en telefoonnummer en emailadres in de daarvoor bestemde vakjes. U kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten. U kruist het vakje aan dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens.

Dan klikt u op de knop “versturen”

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website. De contactgegevens van onze lokale secretariaten zijn bekend middels de verschillende informatiebladen.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

Vieringen ook te zien via kerktelevisie

De kerkvieringen in Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen, Vasse, Mariaparochie (binnenkort) en Vriezenveen zijn ook via de kerktelevisie te zien.  Ga dan eerst naar de website van onze parochie: www.hpancratius.nl en klik op de knop “KerkTV” . Daarna klikt u op de knop waar uw geloofsgemeenschap op vermeld staat en gaat u vervolgens naar de kerk van uw keuze. U drukt dan op “rechtstreeks” of “herhaling”.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

Wij hopen op uw begrip en wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Pastoraal team H. Pancratius Parochie

Tubbergen, 15 oktober 2020

De corona besmettingen zijn flink toegenomen, de maatregelen zijn aangescherpt. Kan het vormen op 21 november doorgaan? Dat is de vraag die wij dinsdagavond na het bekend worden van de nieuwe maatregelen hebben gesteld. Is het verantwoord om de kinderen op zondag 15 november voor te bereiden, is de Vormselviering verantwoord en wat is mogelijk? Kan het Vormen voor de kinderen uit Vasse, Reutum, Fleringen, Albergen en Mariaparochie doorgaan?

Samen komen in de kerk kan en mag met maximaal 30 personen, onze groep vormelingen is groter dan is toegestaan. Dat geeft aan dat het niet mogelijk is om samen te komen in de kerk. Er zijn koren die zouden zingen en voorlopig zijn gestopt, ook zij zijn niet beschikbaar. Ouders vragen is dit verantwoord?

Wij willen als kerk onze verantwoordelijkheid nemen, onze burgermeester heeft het advies gegeven om scherp te blijven, de corona maatregelen zijn er niet voor niets. Ze roept op om de corona maatregelen na te leven. Ook dit hebben wij in ons besluit mee genomen. Samen hebben wij een wel overwogen besluit genomen.

De voorbereiding op 15 november en het vormen op 21 november zullen niet door gaan.

Wij begrijpen dat vormelingen teleurgesteld zijn dat het niet door kan gaan, wij willen jullie het sacrament volwaardig meegeven, met voorbereiding, met een viering en een feestelijk moment thuis.

Wanneer gaat er wel gevormd worden?

Wij kiezen ervoor om deze groep vormelingen te laten Vormen in het voorjaar van 2021. Wij houden u op de hoogte wanneer dat plaats gaat vinden.

Mocht u vragen hebben over het besluit dat genomen is dan kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06 – 20432661.

Pas goed op u zelf, neem afstand, draag een mondkapje, we doen het voor elkaar!

Hartelijke groeten namens de werkgroepen Vormsel,

Diaken B. Huitink

 

Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te voeren. Dit betekent dat voor de komende weekenden het aantal aanwezigen per viering teruggebracht wordt tot dertig personen.

 

Weekend 17 en 18 oktober

Parochianen die de vieringen van aankomend weekend in de kerk wensen mee te vieren, kunnen zich daarvoor aanstaande vrijdagmorgen van 9.30uur tot 10.30uur alleen telefonisch (niet per email) aanmelden via het eigen lokale secretariaat; de contactgegevens zijn bekend via de informatiebladen en zijn te vinden op de locatiepagina’s van deze website. Het kan betekenen dat mensen teleurgesteld kunnen worden, wanneer het maximale aantal personen van dertig is bereikt.

 

Met ingang van weekend 24 en 25 oktober

Voor de daaropvolgende weekenden kan er alleen online gereserveerd worden via deze website van onze parochie. Daarop zal duidelijk worden aangegeven hoe er gereserveerd kan worden. Parochianen die een viering willen bijwonen en zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat. Een medewerk(st)er maakt dan de reservering via onze website.

 

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van het mondkapje is verplicht bij bewegingen van de kerkgangers: bij binnenkomst tot aan de zitplaats, bij de communiegang en bij het uitgaan van de kerk. Mocht men niet de beschikking hebben over een mondkapje, krijgt men er een bij het binnengaan van de kerk.

In de afgelopen week hebt u kunnen volgen dat er overleggen zijn gevoerd tussen minister Grapperhaus en de verschillende kerken, naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Als gevolg daarvan hebben de Nederlandse Bisschoppen, vrijdagavond laat, alle parochies gevraagd om zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Klik hier voor het persbericht.

Als H. Pancratius parochie kunnen wij voor dit weekend het maximale aantal van dertig personen niet garanderen; het zou bijvoorbeeld bij de deuren van onze kerken tot onwenselijke teleurstellingen kunnen komen. Wij hebben er als pastoraal team dan ook voor gekozen om dat dit weekend nog niet in te laten gaan, maar wel de kerkbezoekers daar zelf een afweging in te laten maken. Daartoe ontvangen zij bij binnenkomst de mededeling, die onderaan dit bericht te lezen is.

Ten aanzien van uitvaarten (die ook onder liturgievieringen vallen) hebben wij besloten om – bij nieuwe uitvaarten – een maximum van 30 aanwezigen te hanteren; onze pastorale weekwacht is daarvan op de hoogte gesteld. Reeds aangenomen en voorbereide uitvaarten vallen nog buiten de nieuwe aanpassingen.

Het pastoraal team heeft in de komende dagen steeds overleg over de consequenties en de maatregelen voor bijvoorbeeld de aankomende weekendvieringen, voor Allerzielen, voor uitvaarten, doopsels, Eerste Heilige Communies en vormsels. Vriendelijk verzoek om de berichtgevingen daaromtrent in de gaten te houden.

Alles bij elkaar is het pijnlijk om dit te moeten doen, we deden het zo goed samen. Tegelijkertijd hebben wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Langs deze weg danken de leden van het pastoraal team en parochiebestuur alle betrokkenen hartelijk voor hun inzet en flexibiliteit!

URGENTE MEDEDELING

 

Hier onder staat de “Nieuwsbrief” als tekst

Nieuwsbrief
commissie van beheer
locatie Vasse oktober 2020

Waarom deze nieuwsbrief?

Als commissie van beheer (CvB) willen we de inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de kerk in Vasse in deze coronatijd.

Het parochie bestuur heeft besloten de kerk in Vasse te sluiten. Wat betekent dat voor de geloofsgemeenschap?

Het parochiebestuur heeft op 14 september 2020 een voorgenomen besluit, om zes van de negen kerken in de parochie met ingang van 2025 te sluiten, bekend gemaakt. Bij die zes kerken hoort ook de kerk in Vasse. Het besluit is tot stand gekomen op grond van een aantal argumenten:

 • het aantal kerkgangers is te laag
 • het aantal sacramentsbedieningen neemt af
 • er zijn te weinig vrijwilligers
 • het pastoraal team is te klein
 • geen sluitende begroting door afnemende financiën

Het exacte moment van sluiting van de kerk in Vasse is nog niet bekend. Na sluiting blijft het secretariaat van Vasse in stand. Verdere zaken worden door de centrale parochie geregeld. Er zal één centrale begroting gemaakt worden, er zal één centrale ledenadministratie zijn (Actie Kerkbalans).

De begraafplaats blijft open en valt onder het beheer van de centrale parochie. Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit dat na sluiting er geen erediensten in de kerk in Vasse zullen worden gevierd. Voor het bijwonen van de eredienst kunnen we de kerk in Tubbergen, Geesteren of Mariaparochie bezoeken. Ook de eredienst van de begrafenis zal in één van deze drie kerken plaatsvinden, waarna de ter aarde bestelling wel op de begraafplaats in Vasse kan plaatsvinden.

Wat is de rol van de Commissie van Beheer ten aanzien van het sluiten van de kerk in Vasse?

We hebben het parochiebestuur laten weten het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit.

Het parochiebestuur heeft naar de geloofsgemeenschap uitgedragen dat de kerk open blijft zolang er voldoende kerkgangers zijn, er voldoende vrijwilligers zijn en er voldoende inkomsten zijn in de eigen locatie. Voor wat betreft het aantal kerkgangers doet onze geloofsgemeenschap het niet slechter dan de drie locaties die open blijven, we hebben voldoende vrijwilligers in onze parochie (zelfs twee voorgangers) en onze geloofsgemeenschap heeft voldoende inkomsten uit de Actie Kerkbalans en andere bronnen. We hebben daarom het parochiebestuur gevraagd het besluit te herzien.

Mocht het zo ver komen dat onze kerk toch wordt gesloten is het standpunt van de CvB dat zij de geloofsgemeenschap zal moeten begeleiden naar een toekomst waarbij twee vragen centraal staan:

 1. Hoe gaan we als geloofsgemeenschap zonder de kerk als middelpunt verder?
  We vinden het van belang dat we ons geloof kunnen blijven uitdragen waarbij het omzien naar elkaar niet mag worden vergeten. Welke vorm dat moet gaan krijgen is op dit moment onduidelijk. Kunnen we na sluiting van de kerk daar toch nog bijeenkomen om te vieren in woord en gebed? Kan dat ook op een andere locatie? Als het gaat om de toekomst van de geloofsgemeenschap zijn we samen met het parochiebestuur aan zet. Vanuit het parochiebestuur wordt een participatie traject opgestart.
 2. Wat gaan we doen met het kerkgebouw?
  Deze vraag gaat verder dan de grens van de geloofsgemeenschap, deze vraag gaat de gehele dorpsgemeenschap aan. De CvB onderhoudt daarom contact met de dorpsraden van Vasse en Manderveen. Of het participatie traject van het parochiebestuur ook in deze vraag voorziet is niet duidelijk. We zullen hierin samen moeten optrekken met de dorpsraden om het proces voor de herbestemming van ons kerkgebouw vorm te geven.

 

Wat heeft de commissie van beheer het laatste jaar op de agenda gehad? 

Naast het regelen van de lopende zaken in onze geloofsgemeenschap hebben we een aantal speerpunten op onze agenda gehad het afgelopen jaar.

De erfenis van de familie Mensen, de Veelboer aan de Broekdijk 73
Wij hebben de juridische betekenis van de erfenis onderzocht. Er is contact geweest met notarissen en juristen. We hebben dit onderzoek gedeeld met het parochiebestuur. Zij hebben de bevindingen laten toetsen door het bisdom en komen tot dezelfde conclusie: de erfenis van de familie Mensen moet gebruikt worden voor de restauratie van het kerkgebouw in Vasse. Verder geeft het parochiebestuur aan dat de huidige situatie, dat de boerderij aan de Broekdijk 73 gebruikt wordt door de scouting vereniging, van belang is voor de jeugd in onze dorpsgemeenschap en indirect ook voor de leefbaarheid in het dorp. Zij steunen ons om voor de toekomst een plan uit te werken waarbij de scouting vereniging gebruik blijft maken van de boerderij, zonder dat onrecht wordt gedaan aan de erfenis van de familie Mensen. We zijn in gesprek met het parochiebestuur en met de scouting vereniging om dit plan concreet te maken.

Informatie avond dorpsgemeenschap
Op de laatste parochie avond van de locatie Vasse (mei 2019) heeft zich een groep gemeld die zich zorgen maakte over de toekomst van de kerk, met name over roerende en onroerende zaken, die met de fusie in 2010 onder algemene titel zijn over gegaan naar de centrale parochie. Het parochie bestuur is in gesprek gegaan met deze groep, wij zijn als CvB aangeschoven. Uiteindelijk zijn we zonder het parochiebestuur verder in gesprek gegaan met deze groep met als doel een informatie avond voor de dorpsgemeenschap te organiseren. Met thema “de toekomst van de kerk in Vasse”. We hebben daarbij steun gezocht bij de organisatie Eeckhof. Met behulp van een kleine denktank, bestaande uit mensen van de dorpsraad, stichting het Eschhoes en scouting, is een plan voor een informatie avond in elkaar gezet. Op deze avond willen we informatie geven en met de dorpsgenoten samen nadenken over de toekomst van de kerk. Door het bekend worden van het voorgenomen besluit tot sluiting van onze kerk is deze geplande informatie avond opgeschort.

Contact met de gemeente Tubbergen
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Tubbergen ten aanzien van mogelijkheden tot inbreiding in Vasse. Wij hebben in die gesprekken steeds een totaal plan voor ogen gehad in plaats van ver te gaan tot versnippering. Vooral de onzekerheid met betrekking tot de toekomst van de kerk heeft ons standpunt hierin bepaald. De gemeente beschikt op dit moment over financiële middelen, die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, om het proces van herbestemming kerkelijk erfgoed te borgen. Leegkomende kerkgebouwen kunnen een maatschappelijke invulling krijgen en zijn op die manier van belang leefbaarheid in het dorp. Wij zijn in gesprek met het parochiebestuur en de gemeente om deze financiële middelen aan te wenden.

Hoe gaan we verder?
Als CvB vinden we het belangrijk om met de dorpsgenoten in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk en het kerkgebouw.

Op 19 oktober organiseert het parochiebestuur een informatieavond in onze kerk. We verwachten dat deze informatieavond goed bezocht gaat worden, gezien de betrokkenheid en samenhang in ons dorp. We willen u hierbij ook adviseren, indien mogelijk, deze avond te bezoeken.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail
secretaris.vasse@hpancratius.nl of telefonisch op nummer
0541-680163 dagelijks tussen 18:00 -20:00 uur.

In de loop van dit kalenderjaar willen we het proces gaan opstarten om in gesprek te gaan met de dorpsgenoten. Met als doel ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van ons kerkgebouw en daar draagvlak voor creëren. We gaan daarbij optrekken met de dorpsraden

Het besluit om de kerk in Vasse te sluiten zien we niet terug gedraaid worden, hoe spijtig we dit ook vinden. We vinden het belangrijk dat, als de kerk sluit, deze weer terug gegeven wordt aan het dorp. Mogelijk blijft een deel van de kerk gebruikt worden door de geloofsgemeenschap, maar ook als er een maatschappelijke invulling komt, die de leefbaarheid in het dorp ten goede komt, vinden we dat van belang. We willen daarom samen met andere geloofsgemeenschappen op een positieve wijze de huidige bestuurders van de parochies, als verlengstuk van het bisdom, hiertoe proberen te bewegen.

Om het cultureel erfgoed in Vasse te behouden willen we een stichting in het leven roepen die als doel heeft het behouden van het kerkgebouw in Vasse. Een baken in ons dorp, ‘samen de schouders eronder”

“Samen de schouders eronder”

Commissie van beheer locatie Vasse

voorzitter: Jos Olde Loohuis
secretaris: Veronic Lummen
budgethouder: Bernadette Weersink
gebouwen beheer: Jan Lansink
catechese/diaconie: Elise Booijink
liturgie: Annet Lansink 

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Vasse 19 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

 Kerken dicht

Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:

 1. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)
 2. Simon en Judas kerk in Reutum
 3. Pancratius kerk in Fleringen
 4. Pancratius kerk in Langeveen
 5. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 6. Antonius Abt kerk in Vriezenveen

Intensief proces

Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

Informatieavond maandag 19 oktober a.s.

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 19 oktober a.s.  in de kerk in Vasse om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:   secretaris.vasse@hpancratius.nl

of via 0541-680163 dagelijks tussen 18.00-20.00 uur

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 Zondag 11 oktober 09.00 uur Eucharistieviering.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Herman Wenneger, Herman Nijhuis, Siny Dijkers, vader en zoon Booijink (Kemper).

Int.: Pastor Hein Booijink, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie Droste, Marietje Rolefes-Stopel, Herman Booijink (Kemper), Marie Booijink-Heerink, Hein Meijer, Bertus Bos, Harry Booijink.

 Woensdag 14 oktober GEEN viering.

 Weekend 17/18 oktober GEEN viering.

Woensdag 21 oktober GEEN viering.

 Zaterdag 24 oktober 19.00 uur Gebedsdienst door de Parochiële Werkgroep.

Voorganger: Johan Steggink.

Jaarg.: Jos Weersink.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie en Annie Bossink-Booijink, Jan Oude Luttikhuis (Kapper) en Mieke Hamse, Hein Meijer, Harry Booijink, overl.fam.leden Koopman-Sand.

 KOREN

Weekend 17/18 okt.: geen

Za 24 okt. 19.00 uur: geen.

 LECTOREN

Weekend 17/18 okt.: geen

Za. 24 okt. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.

 ACOLIET

Weekend 17/18 okt.: geen

Za. 24 okt. 19.00 uur: geen

 COLLECTANTEN

Weekend 17/18 okt.: geen

Za. 24 okt. 19.00 uur: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Weekend 17/18 okt.: geen.

Za. 24 okt. 19.00 uur: Jan Veldhuis.

SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Collecte 26-09                                   €      127,70

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 oktober zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk  Mander.

De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

 Afgelasting diaconaal weekend

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente. Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan. Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland. Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Beste parochianen,

De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente. Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe.

Dit betekent dat we als pastoraal team het niet verantwoord achten om het diaconaal weekend op 14 en 15 november aanstaande door te laten gaan. Zodra het mogelijk is om de beoogde diaconale activiteiten omtrent het weekend uit te voeren zal er een nieuwe datum worden gepland.

Het is jammer dat deze beslissing moet worden genomen maar het is de beste oplossing in deze onzekere periode. Gezondheid gaat echter voor en boven alles.

Hopend op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg

Wat gebeurt er met uw kerk?

Informatieavond kerk Vasse 19 oktober aanstaande

Wellicht hebt u reeds gehoord en gelezen over de laatste ontwikkelingen binnen onze parochie.

Op dinsdag 15 september jl. hebben het parochiebestuur en het pastoraal team – na een flinke periode van voorbereiding – bekendgemaakt dat er een voorgenomen besluit is met betrekking tot de toekomst van de kerkgebouwen in de H. Pancratius parochie.

Kerken dicht
Met ingang van 2025 zullen nog drie kerkgebouwen binnen de gehele parochie open zijn, te weten de H. Pancratius kerk in Geesteren, de Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk in Mariaparochie en de H. Pancratius basiliek in Tubbergen.

De volgende zes kerken zullen voor 2025 aan de eredienst onttrokken worden:

 1. Pancratius kerk in Albergen (hierover is reeds gecommuniceerd)
 2. Simon en Judas kerk in Reutum
 3. Pancratius kerk in Fleringen
 4. Pancratius kerk in Langeveen
 5. Pancratius en H. Joseph kerk in Vasse
 6. Antonius Abt kerk in Vriezenveen

Intensief proces
Dit proces is pijnlijk en confronterend voor parochianen en vrijwilligers, lokale bestuurders, het pastoraal team en het parochiebestuur. Er zal emotie zijn, verdriet en bij menigeen roept dit ook vragen op. Niet alleen over de achtergronden van dit voorgenomen besluit, maar ook: hoe moet het nu verder? Naast alle emoties, biedt die vraag ook ruimte voor een uitdagend perspectief – geloof is immers niet van steen!

Informatieavond maandag 19 oktober a.s.
Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op maandag 19 oktober a.s.  in de kerk in Vasse om 19.00 uur.

Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding
Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen.
Aanmelden kan via: secretaris.vasse@hpancratius.nl   of via 0541-680163 dagelijks tussen 18.00-20.00 uur

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Beste parochianen,

Een dubbel gevoel!

Afgelopen week ging ik met een dubbel gevoel de parochie in, begin van de week was bekend gemaakt dat zes van onze kerken aan de eredienst worden onttrokken. Parochianen waren geraakt en dat hoorde ik aan verschillende reacties: de jus gaat eraf, het is afbraak, kom je straks als pastor nog in ons dorp voor huisbezoek, we zijn er nog niet klaar mee, was ook een gehoorde reactie. Allemaal reacties die duiden op diepe teleurstelling, begrijpelijk. Vorige week woensdagavond mocht ik samen met werkgroepen een informatie avond voor aankomende vormelingen en ouders verzorgen, er zaten 50 vormelingen met  één vader of moeder. Dezelfde ochtend had in de Tubantia gestaan: de Pancratius kerk sluit zes van heer negen kerken. Daar sta je dan! Ik heb die avond aangegeven aan ouders dat ik er met een dubbel gevoel stond, kerken worden aan de eredienst onttrokken en ik moet kinderen en ouders meenemen richting het Vormsel. Deze avond heb ik mijn gevoel geuit, ook teleurgesteld te zijn in wat ons overkomt. Aangegeven dat het parochiebestuur en pastoraal team niet over een nacht ijs zijn gegaan. Deze avond heb ik aangegeven: het gaat ondanks kerksluitingen door, kinderen worden gevormd, ook in de toekomst.  Vrijdagavond, twee dagen later, kwamen vijftien kinderen zich melden voor een nieuw initiatief: Rock Solid Junior. Ook dat was dubbel, kinderen meenemen in geloof, op een eigentijdse manier. Het waren enthousiaste ouders en kinderen die wij ontmoeten. Toen ik thuis kwam dacht ik: ondanks verdriet en teleurstellingen bouwen wij aan onze kerk. Laten wij het bouwwerk van de laatste vijf jaar niet vergeten, de kinderkerk, de Jeugdkerk, Rock Solid en nu weer een nieuwe uitbouw: Rock Solid Junior. U zult zeggen: mooi wat jij schrijft, onze kerk wordt ons afgenomen, wij moeten een gebouw los laten dat onze ouders gebouwd hebben, hier liggen de scharniermomenten van ons leven, gedoopt, getrouwd en afscheid genomen, samen gevierd. Dat doet uiteraard pijn, dat voelen wij ook.

Laten wij samen ook naar de toekomst kijken, naar generaties die gaan komen, het zijn uw kinderen en kleinkinderen. Vaak hoor ik: ik hoop dat onze kleinkinderen het geloof meekrijgen. Dat is het nieuwe bouwen, dat kost tijd, energie en inspiratie. Wij bouwen buiten de kerkmuren, dat is ook kerk zijn.  Wij willen absoluut onze oudere parochianen niet vergeten, ouderen waar de kerk nog dierbaar voor is, deze groep willen wij ook nabij blijven.

Het was niet gemakkelijk om na afgelopen week een artikel te schrijven, ik heb een poging gedaan om te schrijven over het verdriet, het dubbele gevoel wat ons raakt, maar ook voorzichtig schrijven over het bouwen richting de toekomst, voor de generaties die gaan komen. Laten wij de toekomst samen dragen.

Wij wensen u sterkte en kracht toe.

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink

Zaterdag 26 september 19.00 uur Eucharistieviering (oogstdankdag) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bertus Bos, Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Jan en Truus Ensink-Borggreve, Hein Meijer, o.o. Oude Luttikhuis-Wiegink, Jos, Jan en Riek Weersink-Demmer, overl.fam.leden Koopman-Sand.

 Woensdag 30 september GEEN viering.

 Vrijdag 2 oktober 13.00 uur Huwelijksviering van Evelien en Wouter Leemhuis-Pol m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

 Weekend 3/4 oktober GEEN viering.

 Woensdag 7 oktober GEEN viering.

 Zondag 11 oktober 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Herman Wenneger, Herman Nijhuis, Siny Dijkers.

Int.: Pastor Hein Booijink, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Bennie Droste, Marietje Rolefes-Stopel.

 KOREN

Vrij. 2 okt. 13.00 uur: Dameskoor.

Weekend 3/4 okt.: geen

Zo. 11 okt: Herenkoor.

 LECTOREN

Weekend 3/4 okt.: geen

Zo. 11 okt.: Wilma Kempers.

 ACOLIET

Weekend 3/4 okt.: geen

Zo. 11 okt.: geen.

 COLLECTANTEN

Weekend 3/4 okt.: geen

Zo 11 okt.: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Weekend 3/4 okt.: geen.

Zo. 11 okt.: Johan Steggink / Jan Veldhuis.

 COLLECTES

Collecte 13-09                                   €      45,02

SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 oktober zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wij Mander. De contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

 OOGSTDANKDAG:

Zaterdag 26 september a.s. zal oogstdankdag worden gevierd in de parochiekerk van Vasse.

Pastoor Pikkemaat zal voorgaan tijdens deze plechtige viering.

De aanvang van deze viering is ’s avonds om 19.00 uur met medewerking van het dameskoor en tevens de fanfare  St. Cecilia.

De kerk zal worden versierd in het teken van oogstdankdag.

Na afloop van de viering wordt  iedereen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij Gasterij de Bakker.

Deze oogstdankdag is niet alleen bedoeld voor de agrariërs, maar echter voor alle parochianen, zowel uit Vasse, Mander, Hezingen als Manderveen. De organisatie is in handen van LTO-Noord.

Wij hopen U in groten getale te mogen begroeten!

Sam`s Kledingsactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op onderstaande locatie.

 • Vrijdag 9 oktober de gehele dag
 • Zaterdag 10 oktober tot 12 uur

Fam. Nijhuis, De schoolkolk 3, 7661 RW Vasse

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS!

 Kinderkerk en Rock Solid H. Pancratius kerk openen het werkjaar. Een nieuw begin.

Zo voelde het vrijdag 11 september en zondag 13 september bij de start van een nieuw werkjaar, na  een lange periode van Corona en na vakantie kwamen kinderen, jongeren en ouders weer samen. Het voelde fijn om weer samen te komen, het voelde als een nieuw begin. Onze locatie was niet zoals gebruikelijk de dagkapel in Geesteren, we kwamen samen in de pastorietuin van Langeveen. Door de grote opkomst moesten we op een veilige 1,5 meter afstand vieren. Dat was op het grote grasveld mogelijk, velen waren niet eerder in deze mooie tuin geweest en keken zich de ogen uit.

Rock Solid het jongerenpastoraat.

De groep jongeren was bijna compleet, en we begonnen met een eigentijdse viering met als thema jouw nieuwe begin. Daar waren ook ouders en gezinsleden bij uitgenodigd. We waren samen met een groep van 75 personen. Rock Solid had iets te vieren, het 1e lustrum werd gevierd, 5 jaar geleden is Rock Solid klein begonnen. We zijn  gegroeid naar een mooie groep met jongeren.  Daar zijn we trots op, wat ooit met een roepstem is begonnen is uitgegroeid tot een groep die de roepstem hebben gevolgd. De volgelingen zijn de jongeren van Rock Solid, de volgelingen zijn de vrijwilligers die zich inzetten voor de jongeren. Na de viering werd dan ook een grote taart aangesneden waar we samen van hebben gesmuld. Er waren ook nieuwe jongeren die kwamen kennismaken, een zevental jongeren zijn nieuwsgierig en voelden zich thuis.

Na de taart werden ouders naar huis gestuurd en was er een spooktocht door het donkere Langeveen. Wat kwamen de jongeren tegen, spoken die hun de schrik op het lijf wilden jagen, dat is de spoken gelukt. Wat mooi om te zien dat de oudere jongeren de jongsten bij de hand namen, in bescherming namen. Dat is tekent voor deze groep jongeren, het is naast jongerenpastoraat een vriendengroep, vrienden zijn er voor elkaar. De nieuwe jongeren die vroegen of ze terug mochten komen. Ze zijn in oktober weer van harte welkom om elkaar nog beter te leren kennen.

Rock Solid saai?

Nee, het is levendig, het sluit aan bij de leefwereld van jongeren. De vrijdagavond is de kerkgang voor deze groep jongeren, niet op zondag maar op de vrijdag. Jongeren die bij Rock Solid zijn geweest komen terug, voor vele jongeren lijkt het saai omdat het van de kerk is. Kerk kan ook levendig zijn voor onze jeugd en jongeren. Jongeren die willen komen kennis maken, wees welkom, meld je aan via de mail rocksolid@hpancratius.nl

De kinderkerk.

Twee dagen later op zondagmorgen is het grasveld in de tuin van Langeveen wederom ruim bezet, dit keer geen jongeren, het zijn kleinste kinderen met hun ouders, het is tijd voor kinderkerk. De kinderkerk was nog nooit zo goed bezocht als deze keer, wat een geluk dat we in de tuin zaten, het had niet in de dagkapel van Geesteren gepast. Het blijkt dat ouders de kinderen geloof willen meegeven op een laag drempelige manier. Dat doen wij bij de kinderkerk. De kerk is groeiende vanaf de onderkant, daar bouwen wij aan onze kerk. In de kinderkerk vieren wij, het is ook ontmoeten van ouders,  kinderen die samen kleuren, samen creatief bezig zijn. Dit keer was er ondersteuning van jongeren van Rock Solid, een drietal jongeren die kwamen helpen met de creatieve activiteit. De volgende kinderkerk is zondag 1 november, daar gaan wij aandacht besteden aan Allerzielen, dat is de 1e keer dat wij deze viering in het programma hebben opgenomen. Volgt u ons ook via op sociale media.

Droom.

Wij hebben een droom, dromen zijn er om uit te laten komen. Onze droom, een parochieel kinderkoor in het leven te roepen. De laatste kinderkoren zijn nog in leven, wij moeten oppassen dat deze niet verloren gaan, dat kan ons zomaar gaan gebeuren. In mijn droom zie ik een parochieel kinderkoor in de vieringen van de kinderkerk zingen, ik zie ze komen zingen bij activiteiten van de Jeugdkerk. Hoe zie ik dat voor mij? Een keer per maand op een middag samen zingen op een centrale plaats in de parochie met een neven activiteit.

Zingen maakt blij, dat willen wij kinderen graag meegeven en laten ervaren, de kinderkerk en Jeugdkerk leeft, hoe mooi om daar een levendig kinderkoor bij te hebben. Een grote droom, wie wil mij helpen om dit op te zetten?

Bestaande kinderkoren kunnen blijven bestaan, het is niet de bedoeling om deze op te heffen, deze kunnen naast het parochieel kinderkoor blijven bestaan, mogelijk kunnen ze onderdeel worden van het parochieel kinderkoor.

Kinderen die belangstelling hebbenom te komen zingen  kunnen zich aanmelden via de mail b.huitink@hpancratius.nl

Jeugdkerk.

Zondag 27 september opent de Jeugdkerk haar werkjaar met een wandelviering, wij wandelen vanaf de kroezeboom in Fleringen een rondje van twee kilometer met onderweg onderdelen van vieren, zingen en bidden. Deze wandelviering begint om 10.30 uur graag aanmelden via de mail jeugdkerk@hpancratius.nl

Informatie

Voor informatie over de kinderkerk, jeugdkerk en Rock Solid kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl

 

Prijswinnaars kleurwedstrijd bij jubileum H. Pancratius Parochie

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Pancratius Parochie is er een kleurplaat uitgereikt aan de kinderen in de basisschool leeftijd, waarmee ze een prijs konden winnen.

Inmiddels zijn alle kleurplaten binnengekomen en heeft de werkgroep Pancratiusdag de mooiste kleurplaten uitgekozen.

De winnaars zijn: Lynn Mollink uit Langeveen

Tess Oude Koehorst uit Geesteren

Jorieke Nijhuis uit Mariaparochie

Sam Braakhuis uit Vasse

Luc Hartman uit Reutum

Lotte Beuzel uit Manderveen

Isa Verver uit Albergen

Evy Wiegerink uit Tubbergen

Lynn Stokvis uit Fleringen

Victoria Coronel uit Vriezenveen

De leden van de werkgroep Pancratiusdag  hebben de prijs , een cadeaubon van zeven euro vijftig die bij Top 1 Toys en andere winkels in te leveren is, bij de kinderen thuis bezorgd.

Wij feliciteren de winnaars van harte en wensen hen veel plezier met de prijs! Werkgroep Pancratiusdag

 

 

Hulp bieden aan  Katharina en Nikos Katsouris. Doet u mee?

Het migranten en vluchtelingen opvangkamp Moria op Lesbos is, zoals u in de media heeft kunnen horen en lezen, compleet door brand verwoest. Zo’n 12.000 mensen – onder wie 4.200 kinderen en 407 alleenreizende kinderen – zijn in één klap dakloos geworden en moeten nu noodgedwongen op straat en in het open veld slapen. De chaos is groot. Het echtpaar Katharina en Nikos Katsouris dat op Lesbos een restaurant bezit koken al een hele periode alleen nog maar voor vluchtelingen uit het kamp Moria. Samen met vrijwilligers bereiden zij van ’s ochtends vroeg maaltijden en zorgen tot diep in de nacht voor de distributie. Op dit moment verzorgen zij rond de 1500 maaltijden per dag. Deze maaltijden worden gratis uitgedeeld aan de vluchtelingen. Sommigen van hen hebben in geen drie dagen gegeten. Een zeer schrijnende situatie. Het restaurant van dit echtpaar draait volledig op donaties. Katharina is geïnterviewd over haar werk door Radio 2. Misschien heeft u de uitzending wel gehoord.

Jeanet Versteeg, uit Tubbergen, die als vrijwilliger een aantal keren op Lesbos is geweest heeft inmiddels een actie opgezet zodat mensen geld kunnen doneren voor voedsel voor dit echtpaar zodat ze kunnen blijven koken en zo de ergste nood kunnen ledigen. (zie de website RTV-Oost en ‘Op en rond de Essen’.)

Op facebook kunt u meer informatie vinden over het werk van Katharina en Nikos voor de vluchtelingen.  Zie de pagina: ‘Home for all’. Hier kunt u dagelijks lezen hoe dit bijzondere echtpaar mensen bijstaat. Dit is letterlijk het uitvoeren van de bijbelse werken van barmhartigheid. De hongerigen voeden en de dorstigen te drinken geven. Ook u kunt helpen. U kunt een gift overmaken zodat Katharina en Nikos tezamen met vrijwilligers door kunnen gaan met deze goede werken. Het geld dat binnenkomt wordt dezelfde avond overgemaakt aan het echtpaar. Geld doneren kan via NL 28 ABNA 0510514936 tnv J.T. Versteeg o.v.v. noodhulp Lesbos Moria.

 

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. De haven en andere essentiële infrastructuur is vernietigd. De ramp komt bovenop de voedselschaarste die al ontstaan was door de lockdowns. Ruim 80 procent van de graanvoorraad lag opgeslagen in de vernietigde silo’s.

Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Paus Franciscus heeft de wereld opgeroepen tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen op hun beurt  in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook vragen zij een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Dat kan op twee manieren:

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet. Hartelijk dank voor uw gaven

Bestuursoverdracht Parochiële Caritas Instelling (PCI) Heilige Pancratius Parochie

Vrijdag vier september jongstleden vond de bestuursoverdracht plaats van de Parochiële Caritas Instelling H. Pancratius parochie.

Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest namen voorzitter Henny oude Geerdink en penningmeester Ronald Lenferink vier september afscheid van de PCI. Korte lijntjes en praktisch de zaken benaderen, direct handelen waar nodig; dit was de wijze waarop beide heren, samen met Ilse Hofman en voorheen Tony Maathuis, graag werkten.

De PCI wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt er gekeken of een beroep is gedaan, of mogelijk is, op reguliere hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, de PCI in beeld. De zorg voor elkaar kan financieel van aard zijn, maar ook materieel. Meestal gaat het om een eenmalige hulpverstrekking om de ergste nood te verhelpen.

In de afgelopen acht jaren hebben beide heren altijd discreet en respectvol hun werkzaamheden vorm gegeven. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij diegenen die een steuntje in de rug konden gebruiken en wensen hen succes bij hun verdere werkzaamheden.

Ellen Veenhuis-Sonder uit Geesteren is inmiddels benoemd tot secretaris van de PCI. Ilse Hofman (voorheen secretaris) zal benoemd worden tot de nieuwe voorzitter en Edwin Plegt uit Tubbergen is voorgedragen als nieuwe penningmeester. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe functie. Wilt u meer weten over de PCI? In alle kerken van onze parochie ligt inmiddels de vernieuwde folder.

Heeft u een vraag of verzoek dat u wilt voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de PCI via pci@hpancratius.nl

 

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

 

Jaargedachtenissen en misintenties welke niet zijn voorgelezen omdat er vanwege Corona in de kerk geen weekendvieringen mogelijk waren.

Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein en Marie Schurink-Vrerink, Hein Meijer, Gerard Steggink (M’veen), Fien Blankenvoort-Hamer, Bennie Droste, Toon Blankenvoort, Marie Oude Luttikhuis-Klein Haarhuis, Jan Boerrigter, overl fam leden Koopman-Sand, overl fam leden Boksebeld-Oude Vrielink, Gerard Nordemeule, Sinie Dijkers-Koopman, Manny Sanderink-Weersink, Jan Hulskotte, Wim Dijkhuis en Linda en John, Johan Groothuis, o.o. Braakhuis-Oude Klieverink en familie, o.o. Stevelink-Lansink, o.o. Nijhuis-Heerink, Bernard en Aleida Engbers-Eidhof, Bernardo Engbers, o.o. Bouhuis-Kristen en zoon Herman Bouhuis, Overleden leden KBO, o.o. Teikotte-Kuiper en Jan Teikotte, Harrie en overl fam leden Teikotte-Benerink, Herman Nijhuis, Jan en Annie Nijhuis-Boerrigter, Harrie Groothuis, o.o. Groothuis-Veelers, Jan Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel, Anna Gezina Bouhuis-Kirsten, Jan Nijhuis, Gerard Kempers, Johannes Albertus Kempers, Santje en Toon Pegge-Kempers, Annie Kempers-Lansink, Jan OudeLuttikhuis en Mieke Hamse, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Zuster Maria Wenneger, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, overl fam leden Lenferink-Krikhaar, overl fam leden Kempers-Steffens, Johannes Bernardus Oude Luttikhuis, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink  en overl fam leden, Rutger Hamse, o.o. Booijink-Hesselink, overl fam leden Koopman-Sand, Bennie en Annie Bossink-Booijink, Riet Kamphuis-Krakers, Johannes Antonius Droste, Jan Oude Vrielink, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte, Gerard Bouhuis, Santje Lohuis-Rolefes, Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Gerard Wenneger, Marie Teikotte-Kuipers, Herman Droste, Zuster Maria Wenneger, Annie Kempers-Lansink, Pastor Hein Booijink, Herman Bouhuis, Truus Wenneger-Meijer, Herman Wenneger Truus en Gerard Wenneger.

 

 

Kleine moeite, groot plezier

Beste parochianen,

U kent het wel, iemand komt met een leuk voorstel en je voelt daar helemaal niets voor omdat je in je eigenbeleving hier nog veel te jong voor bent. Of je wijst het voorstel af, want wat moeten anderen wel niet denken als ze je zien of horen.

Zo verging het ook de moeder van een vriendin. Haar moeder had al een aantal maanden niet meer gefietst. Gezien haar gezondheid was dit niet meer vertrouwd. Maar omdat ze zo van fietsen hield had de dochter een duofiets geregeld. Het dorp waar haar ouders woonden had namelijk een duofiets ter beschikking.

En zo gebeurde het dat een aantal weken geleden op een mooie zomermiddag de dochter de duofiets bij haar ouders voor de deur parkeerde. En waar de moeder eerst nog zei: ‘Dit is iets voor oude mensen, nam ze uiteindelijk toch plaats op de fiets. De vader had een mooie route uitgestippeld, rondom het dorp. Rustig wegen, weinig verkeer en zo ging men op weg.

En wat was het genieten.  Moeder en dochter praatten onderweg honderduit. Ze kwamen op plekken waar beiden al jaren niet meer waren geweest. Af en toe stopten ze even om wat te drinken of om de natuur wat beter te bekijken. Vervolgens ging men nog even langs het kerkhof waar in het opgeknapte kapelletje even werd gebeden en een kaarsje werd aangestoken.

Op de terugweg kwamen ze langs de boerderij van de kleinzoon. In de duofiets over het erf, langs de stallen waar de kalveren lagen en waar een aantal koeien ‘droog’ stonden.  Het was volop genieten. Met de zon op het gezicht, de wind door de haren en in prettig gezelschap vloog de middag voorbij.

Bij het terugbrengen van de fiets vertelde de vrijwilliger bij het innamepunt het volgende: Een man die altijd motor had gereden en dit nu vanwege zijn gezondheid niet meer kon, had zich door zijn kinderen laten overhalen om de duofiets eens te proberen. En sinds jaren voelde hij weer de wind in het gezicht zoals hij dit ook altijd voelde als hij motor reed. Na dat ene ritje op de duofiets was hij helemaal om en had de smaak te pakken en nu reserveerde hij de fiets met regelmaat.

Ook in de gemeente Tubbergen/ Twenterand zijn duofietsen beschikbaar. Wellicht een idee om ook eens iemand te verrassen en mee uit te nemen. Het spreekwoord: ‘Kleine moeite, groot plezier’, is dan vast en zeker van toepassing.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Zondag 13 september (Ziekenzondag) 09.00 uur Gebedsdienst m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

Jaarg.:  overl.fam.leden Weersink-Schutte, Johan Hulsmeijers.

 Woensdag 16 september GEEN viering.

 Weekend 19/20 september GEEN viering.

 Woensdag 23 september GEEN viering.

 Zaterdag 26 september 19.00 uur Eucharistieviering (oogstdankdag) m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Int.: Jan Oude Vrielink.

 KOREN

Weekend19/20 sept: geen

Za. 26 sept.: Dameskoor.

 LECTOREN

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: Johan Steggink.

 ACOLIET

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: Hennie Engbers.

 COLLECTANTEN

Weekend 19/20 sept.: geen

Za. 26 sept.: collectegeld in schaaltje achterin de kerk.

 KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Weekend 19/20 sept.: geen.

Za. 26 sept.: Jan Veldhuis

 SPREEKUUR

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.

Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig.

COLLECTES

Uitvaart Riek Weersink / Chris Wolters / Bertus Bos  €     102,05

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 27 oktober zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wij Mander. DE contactpersoon voor deze wijk is Ria Kemna, tel. nr. 680294.

 Oecumenische vredesbijeenkomst stopt

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men in Nederland begonnen met het organiseren van vredesbijeenkomsten. Er was toen in ons land veel discussie over de kernwapenwedloop. Er waren in het land grote demonstraties waaronder ook deelnemers uit Twente. Ook in de kerken hield deze thematiek veel mensen bezig. In het openluchttheater in Hertme organiseerde het toenmalige dekenaat Twente vanuit de Zwanenhof in Zenderen twee jaar lang in de vredesweek bijeenkomsten.

Er werd een oecumenische werkgroep vredesweek opgericht. Jaarlijks werd er in de vredesweek een oecumenische viering gehouden. Diverse sprekers werden uitgenodigd,  deze spreker bezocht vaak in de weken ervoor basisscholen in de parochie Zo kon er ook richting kinderen en hun ouders reclame gemaakt worden voor de bijeenkomsten. Een aantal jaren geleden werden de vieringen vervangen door bijeenkomsten.

Nu bijna 40 jaar later komt er een eind aan deze traditie van samenkomen. De reden hiervoor is dat het bezoekersaantal van de bijeenkomst elk jaar minder wordt. Daarnaast is de bemensing van de werkgroep een groot probleem. Nadat een aantal werkgroepleden zijn gestopt zijn er meerdere pogingen gedaan om de werkgroep weer op sterkte te krijgen. Helaas is dit niet gelukt. Wanneer blijkt dat de animo voor de bijeenkomsten afneemt en er niemand bereid is om zitting te nemen in de werkgroep is de tijd rijp, om hoe spijtig ook, te stoppen met de bijeenkomsten en de werkgroep op te heffen.

Echter, vrede dichtbij en wereldwijd blijft een actueel thema, nu de vredesbijeenkomsten onder de Kroezeboom stoppen. Daarom zullen de PKN kerk Tubbergen alsmede de Missie-Ontwikkeling- Vrede (MOV) werkgroepen en het pastoraal team van de H. Pancratius parochie zullen aandacht blijven schenken aan dit zo belangrijke thema.

Met vriendelijke groet, mede namens de oecumenische vredeswerkgroep

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie

Sam`s Kledingsactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op onderstaande locatie.

 • Vrijdag 9 oktober de gehele dag
 • Zaterdag 10 oktober tot 12 uur

Fam. Nijhuis

De schoolkolk 3

7661 RW Vasse

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS!

 

Geen bijeenkomsten KBO Vasse tot december 2020

de KBO Vasse zou normaal gesproken donderdag 17 september van start gaan.

Maar door het Corona virus leven we nu in een nieuw normaal. Gezien de huidige situatie rondom het Coronavirus heeft het bestuur van de KBO Vasse dan ook besloten om tot december géén bijeenkomsten of excursies te houden. Als KBO hebben we toch vooral te doen met leden, welke allemaal behoren tot de risicogroep. Daarom kunnen we het als bestuur niet verantwoorden om de gezondheid van onze leden in gevaar te brengen.

De ontwikkelingen rondom het Corona virus worden door het bestuur nauwlettend gevolgd.

Graag zouden we als bestuur onze leden weer op donderdag 17 december willen begroeten op onze Kerstmiddag.

Of de omstandigheden dit dan toelaten, is nog geheel onzeker!

Het bestuur zal haar leden hierover vroegtijdig per brief informeren!

Terugblik tienjarig jubileum H. Pancratius Parochie

Met veel voldoening kijkt de werkgroep Pancratiusdag en het pastoraal team terug op het afgelopen weekend waarin het tienjarig jubileum van de H. Pancratius Parochie is gevierd. Bij de churchquiz waren er deelnemers uit alle dorpen en keken er 168 mensen mee via kerktelevisie. Het koor Nouveau uit Reutum zong hele mooie en toepasselijke liederen, zoals “ “Ik hoor bij U” “Leun op mij” en “Kracht van uw liefde”.   De drie prijzen gingen naar Ans ter Wee, Irma Bekhuis en de heren Thöni. Na afloop kreeg de werkgroep vele positieve reacties over quiz.

De eucharistieviering werd door 432 mensen gevolgd. Er waren 100 aanwezigen in de kerk en thuis  werd deze viering via de kerktelevisie nog eens door door 332 mensen bekeken.  In de kerk hing een gedeelte van de mooie kleurplaten die de kinderen van de basisscholen uit de parochie hadden gemaakt. De lezingen , gebeden en liederen waren heel passend bij het thema “De kracht van verbondenheid”. Diaken Huitink verzorgde de overweging en vergeleek de parochie met een huis dat bedoeld was om geluk te brengen aan de bewoners , maar dat , net als een woonhuis, in de loop der jaren af en toe verbouwd moest worden, om het nog passend te laten zijn. Hij gaf ook aan dat de parochie trots mocht zijn op alle projecten die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en op de inzet van zoveel vrijwilligers op allerlei gebied. Hij verwees hiervoor naar het jubileumnummer van het parochieblad Kompas dat onlangs is uitgekomen en waar foto’s in staan van alle activiteiten en festiviteiten van de afgelopen tien jaar.

Bij de voorbeden kwam de saamhorigheid in de parochie goed naar voren. De gebeden werden uitgesproken door zeven vertegenwoordigers van parochiële werkgroepen, afkomstig uit de hele parochie en van verschillende leeftijden.

Net als in de viering op voorgaande Pancratiusdagen had pastoraal werker Christianne Saris nog een gesprekje met een vrijwilliger uit de parochie voor wie het thema van de viering veel betekent. Dit keer was Ingrid Knoef uit Geesteren daarvoor uitgenodigd. Zij is moeder van zes kinderen en werkt volop mee in haar melkveebedrijf in het buitengebied van Geesteren. Daarnaast is ze  lid van de werkgroep gezinsvieringen in Geesteren en van de werkgroep jeugdkerk van de parochie .Zij gaf aan dat geen mens zonder verbondenheid kan. Dat we elkaar nodig hebben en het onze opdracht is om er voor elkaar te zijn. Zij gaf aan dat ze zich bij alle geloofsgemeenschappen thuis voelt en nooit een barrière gevoeld heeft om naar een andere kerk te gaan. Ze haalt haar inspiratie uit haar geloof, dat gevoed wordt door het leven op de boerderij en de mensen in haar leven. Ze gaf voor de toekomst haar wens mee die afkomstig was van pastor Heuven : “Wees een zegen voor elkaar, dan zijn we gezegende mensen”.

In de viering werd ook teruggeblikt op de  fietstochten die voor het jubileum van de parochie zijn uitgezet. Deze zijn door velen gefietst en zeer gewaardeerd. Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg maakte in de viering bekend wie de winnaar is van de bijbehorende prijsvraag: Alphons Leus uit Geesteren.

Na de viering was er tijd voor ontmoeting op het plein voor de kerk en werd er opgepaste afstand nagepraat met koffie, thee en een feestelijke traktatie. Dominee Esther Scheer-Weijenberg overhandigde pastoraal werker Christianne Saris  een bon voor “oecumenische appelboom”. Hierbij werd de wens uitgesproken dat de H. Pancratius Parochie in de wereld en samenleving mag zijn als een mooie boom : stevig geworteld, met takken die naar de hemel reiken. Een boom waaraan goede vruchten mogen groeien en waarvan de bladeren mensen beschutting zullen bieden. Ze gaf verder aan dat de Protestantse gemeente Tubbergen en de H. Pancratius Parochie goede buren zijn , die elkaar weten te vinden en samen hebben opgetrokken. De dominee sprak de wens uit dat dit door mag gaan in de toekomst en dat de parochie en de protestantse gemeente samen verder kunnen groeien en bloeien.

Met deze mooie afsluitende woorden ging iedereen voldaan naar huis.

Hartelijke groeten,

Werkgroep Pancratiusdag:

Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder, Anne Bossink, pastoraal werker Christianne Saris

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling

vanuit de Sint-Simon en Judaskerk te Tilligte

Dit najaar, zat. 3 okt. vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep

‘De kerk uitlopen’. Er wordt (met in achtneming van alle corona maatregelen) gewandeld vanuit Tilligte met als thema: ‘Herfstdraden’

Zaterdag 3 okt, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij de Sint-Simon en Judaskerk aan de Ootmarsumsestraat 140, te Tilligte

Na een kort ontvangstmoment in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door prachtige omgeving van dit kleine dorp tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals u van ons gewend bent, wordt op ‘n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor uitleg en/of meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen,

e-mail: vangalenmarjan@gmail.com

Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.