COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP VASSE

Jos Olde Loohuis, voorzitter
j.oldeloohuis@canisius.nl, tel.nr. 06-13 26 37 77

Elise Booijink, algemeen lid
booij365@planet.nl, tel.nr. 06-23 64 43 47

Jan Lansink, gebouwenbeheer
jjs.lansink@gmail.com, tel.06-13 15 05 13

Bernadette Weersink, budgethouder
bimweersink@gmail.com, tel.06-22 56 33 52

Annet Lansink, algemeen lid
familielansink@outlook.com, tel. 06-30911607