Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

Archief voor categorie: Actief in geloof

2

Steun het werk van de PCI – H. Pancratius

De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155. Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 […]

3

PCI H. Pancratius biedt steun in onzekere tijden

In deze onzekere tijden, waarin we afstand moeten houden van elkaar, het coronavirus de samenleving stillegt en het onzeker is hoe en wanneer deze weer opgestart wordt, worden mensen hard geraakt door omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van de coronamaatregelen. PCI H. Pancratius wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn […]

4

Pastorale zorg

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving. In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor […]

5

Diaconale jaarkalender 2021 H. Pancratius parochie

Diaconale jaarkalender 2021 H Pancratius parochie Tubbergen Week 1 1 januari: wereld vrede dag 2 3 4 17 tot en met 24 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen 5 6 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel 7 11 februari: Wereldziekendag 8 17 februari: Start Vastenactie 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid 9 […]

7

Missie Guatamala

H. Pancratius parochie ondersteund Inge Kuiphuis Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Tot en met februari 2017 wordt zij nog uitgezonden via Mensen met een Missie. Per 1 maart 2017 zet ze haar werk voort met ondersteuning van onze parochie en de Week Nederlandse […]

9

Derde Wereld (MOV)

MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE in de Heilige Pancratiusparochie De werkgroepen Missie – Ontwikkeling – Vrede  (MOV) zijn in onze parochie volop vertegenwoordigd. Elke geloofsgemeenschap heeft een werkgroep of coördinator. Twee keer per jaar komen de afgevaardigden van de MOV samen in het parochiële (regio-)overleg. Doelstelling: De werkgroepen proberen door middel van diverse acties/ bijeenkomsten aandacht te vragen voor missie, […]

10

Vrijwilligers

Kerkopbouw met vrijwilligers is een kwestie van aandacht en een goede organisatie. Vrijwilligers zoeken niet een gedetailleerd plan, maar ze vragen wel om duidelijke taken en een erkende plek. Daarom zijn zowel de parochie als de vrijwilligers gebaat bij een werkbare structuur en een positief klimaat.