Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

Archief voor categorie: Actief in geloof

2

Inzameling levensmiddelen broodnodig!

Beste parochianen, Een aantal weken geleden vertelde Anne Lansink, sociaal werker armoede van de gemeente Tubbergen, dat er in de eerste maanden van 2022  twintig tot dertig procent meer aanmeldingen bij de voedselbank waren binnengekomen. Met name de stijgende energieprijzen zijn hier debet aan. En het is wel duidelijk dat de energieprijzen voorlopig nog niet […]

4

Steun het werk van de PCI – H. Pancratius

De PCI is er voor mensen in nood. Iedere hulpvraag wordt discreet en respectvol behandeld. U kunt ons bereiken via pci@hpancratius.nl of telefonisch via de weekwacht van de H. Pancratius parochie, bereikbaar op 06-20430155. Wilt u een gift overmaken om het werk van de PCI te steunen, dan kan dat op bankrekeningnummer NL23 RABO 0151 4292 51 […]

5

PCI H. Pancratius biedt steun in onzekere tijden

In deze onzekere tijden worden mensen hard geraakt door omzet- of inkomstenverlies ten gevolge van de coronamaatregelen. PCI H. Pancratius wil omzien naar mensen, ongeacht hun levensovertuiging, die in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te raken hierdoor. Voor mensen in een dergelijke knelsituatie kan de PCI hulp bieden. Tegelijkertijd wordt gekeken of een beroep […]

6

Pastorale zorg

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving. In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor […]

7

Diaconale jaarkalender 2023 H. Pancratius parochie

Diaconale jaarkalender 2023 H Pancratius parochie Week 1 1 januari: wereld vrededag https://rkdocumenten.nl/thema/thema_24-wereld-vrede-dag-1-januari-nl/ Boodschappenmand 2 Boodschappenmand 3 Boodschappenmand 4 15 tot en met 22 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen Boodschappenmand 5 Boodschappenmand 6 6 februari: diaconaal beraad Langeveen 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel 11 februari: Wereldziekendag Boodschappenmand 7 Boodschappenmand 8 20 […]

9

Missie Guatamala

H. Pancratius parochie ondersteund Inge Kuiphuis Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis uit Geesteren als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Tot en met februari 2017 wordt zij nog uitgezonden via Mensen met een Missie. Per 1 maart 2017 zet ze haar werk voort met ondersteuning van onze parochie en de Week Nederlandse […]