Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

Archief voor categorie: Over ons

2

Folder Pastorale Zorg

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving. In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor […]

3

Tarieven

Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 1 oktober 2021 Eventuele toelichting enkel tarief*1 Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00 1e H. Communie € 30,00 H. Vormsel € 30,00 Huwelijksviering/-jubileumviering € 400,00 Jubileumviering in reguliere viering € 100,00 Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger Crematieplechtigheid met […]

4

Vlindertuin

VLINDERTUIN   In Tubbergen op de begraafplaats De Esch aan de Prins Bernhardstraat bevindt zich een Vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit tot stand gekomen. Zaterdag 22 oktober 2011 is de Vlindertuin met vlinderboom ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De Vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste […]

5

Kroezeboom

De Kroezeboom op de Fleringer-Es. De Kroezeboom op de Fleringer Es, is blijkens onderzoek (o.m. van de bomenstichting) een van de oudste eiken van Nederland. De Bomenstichting heeft in haar register voor Monumentale Bomen vermeld dat de boom vermoedelijk tussen 1400 en 1600 is aangeplant. Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. die […]

6

Voorkeursparochiaan

Voorkeursparochiaan De H. Pancratius parochie kent haar grenzen Een parochie is veel meer dan een groep mensen, die toevallig rond een kerkgebouw of in hetzelfde dorp wonen. Datzelfde geldt voor geloofsgemeenschappen binnen de parochie. Gemeenschap ontstaat daar waar een gemeenschappelijk belang mensen met elkaar verbindt. De geografische grenzen van onze parochie en haar geloofsgemeenschappen liggen […]

7

Begraafplaatsen – kerkhof

Begraafplaatsen H. Pancratius parochie Voor informatie over (verlenging) grafrechten kunt u contact opnemen met de centrale begraafplaats administratie: telefoon: 06-17808864 dinsdag en woensdag van 09.00-13.00 uur.  BEGRAAFPLAATSREGELEMENT In onderstaand overzicht vindt u per locatie de voorschriften graftekens Albergen Voorschriften graftekens         Fleringen Voorschriften graftekens         Geesteren  Voorschriften graftekens   […]

8

Beleid, missie en visie

Pastoraal beleidsplan H. Pancratius parochie 2015-2018 Inleiding                      In het eerste beleidsplan 2010 – 2015 zijn hoofdlijnen voor het pastorale beleid uitgezet. Intussen hebben we nieuwe inzichten opgedaan, hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Die willen we in dit nieuwe plan meenemen. In onze ogen is de parochie meer dan alleen een service-instituut, een onderneming of bedrijf met […]

10

Patroonheilige

Uit een voornaam geslacht in Phrygie (Klein-Azie) werd Pancratius geboren rond het jaar 290. Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder en zijn vader stierf het jaar  daarop. Hij werd door zijn oom Dionysius geadopteerd en rond het jaar 303 vertrokken zij naar Rome. Keizer Diocletianus heerste over het keizerrijk en de christenvervolging was op haar hoogtepunt. Het geloof in Christus stond gelijk aan het doodvonnis. Pancratius was van deze redenering niet onder […]