Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

Archief voor categorie: Over ons

7

Folder Pastorale Zorg

Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving. In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor […]

8

Tarieven

TARIEVEN H. PANCRATIUS PAROCHIE PER 1 JUNI 2024 S A C R A M E N T E N  H. Doopsel (inclusief doopkaars en oorkonde) € 50 1e H. Communie € 30 H. Vormsel € 30 Huwelijks- of jubileumviering inclusief parochieel koor € 400 Jubileumviering in reguliere viering € 100 A F S C H […]

9

Vlindertuin

VLINDERTUIN   In Tubbergen op de begraafplaats De Esch aan de Prins Bernhardstraat bevindt zich een Vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit tot stand gekomen. Zaterdag 22 oktober 2011 is de Vlindertuin met vlinderboom ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De Vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste […]

10

Kroezeboom

De Kroezeboom op de Fleringer-Es. De Kroezeboom op de Fleringer Es, is blijkens onderzoek (o.m. van de bomenstichting) een van de oudste eiken van Nederland. De Bomenstichting heeft in haar register voor Monumentale Bomen vermeld dat de boom vermoedelijk tussen 1400 en 1600 is aangeplant. Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. die […]