COMMISSIE VAN BEHEER GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De commissie van beheer bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                  Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                               Algemene zaken
7678 AA Geesteren
gpolimulder@gmail.com
Tel. 06-51612860
0546-631914

Mw. M. Oude Voshaar                                                                         Communicatie
Witteveensweg 24a                                                                            Secretaris
7678 RG Geesteren
info.geesteren@hpancratius.nl

Hr. H. Hemmer                                                                                   Budgethouder
Mensinkkamp 33
7678 BD Geesteren
bugethouder.geesteren@hpancratius.nl

Hr. R. Haarhuis                                                                                    Gebouwenbeheer
Witteweg 13a                                                                                     Onderhoud
7679 VT Langeveen
rickhaarhuis@hotmail.com

Mw. A. Groothuis                                                                                  Pastoraatsgroep Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren
agnesgroothuis@gmail.com

Mw. S. Hilberink                                                                                  Pastoraatsgroep Diaconie
Brummelhuisstraat 9
7678 BX Geesteren
renesimonehilberink@outlook.com

Pastoraatsgroep Catechese is bereikbaar via secretaris:
info.geesteren@hpancratius.nl