COMMISSIE VAN BEHEER GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H.Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (de penningmeester), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De beheerscommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                    Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                                  Algemene zaken
7678 AA Geesteren
gpolimulder@gmail.com

Mw. C. Masselink                                                                                  Communicatie
De Boschsnieder 17                                                                              Secretaris
7678 DG Geesteren
masselinkcilia@gmail.com

Mw. J. Kokhuis-Kuipers                                                                         Diaconie
Delenweg  7-a
7678 TE Geesteren
jbmkokhuis@outlook.com

Hr. R. Bekhuis                                                                                     Gebouwenbeheer
De Hof 3                                                                                                onderhoud
7678 DK Geesteren
rinie.lidwienbekhuis@outlook.com

Mw. A. Groothuis                                                                                   Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren

Mw. C. Kemna                                                                                        Catechese
Boschsnieder 13
7678 DG Geesteren
cheryl_kemna@hotmail.com

Verantwoording
De locatieraad legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid aan het parochiebestuur en de parochianen.

Vergaderingen
De locatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode.