TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

 


Tarieven H. Pancratius parochie per 1 januari 2021!

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor  € 400,00
Jubileumviering in reguliere viering  € 100,00
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart  € 400,00
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00
Ter aarde bestelling

Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium

€ 100,00

 

€ 100,00

Crematie  € 150,00
Avondwake  € 250,00
Gebruik aula per dag Als mensen gebruik maken van diensten van de kerk dan geldt een max. tarief van € 300,00. Als mensen alleen gebruik maken van de aula dan geldt een tarief van
€ 100,00 per nacht.
€ 100,00
Graf delven vw Basistarief. Meerkosten worden apart verrekend. € 375,00
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf € 700,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf € 400,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf € 400,00
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00
Onderhoud begraafplaats  Per jaar  € 5,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200,00
Ruiming graf kind  € 125,00
 
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100) € 1250,00
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00
Plaatsen urn in/op
bestaand graf *4
Bij plaatsing op graf
dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking
€ 150,00
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1,00
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60,00
Lokaal parochieblad  € 0,25
Kerk TV KerkTV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’verbonden zijn met de bedekking van
het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

vw = volwassene