GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216
Openingstijden: donderdagmorgen van 09.00-10.30 uur

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Aanvragen vieringen:
Bij voorkeur via mail: info.geesteren@hpancratius.nl of telefonisch op donderdagmorgen tussen 09.00-10.30 uur; tel. 0546-631216.

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Ziekte: indien u bezoek wenst te ontvangen van een pastor van het pastorale team dan kunt u dit doorgeven aan een pastor of aan het parochiesecretariaat.

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
NL43 RABO 0115 7924 49 t.n.v. H. Pancratius Geesteren