DIACONALE JAARKALENDER 2018                           WERKPLAN DIACONIE             

 

Diaconie is zorg voor mensen, het woord betekent letterlijk: zorg, hulp, dienstbaarheid.

Het uitgangspunt voor alle diaconie ligt in het leven van Jezus Christus: in zijn woorden en zijn daden. Hij is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. Dit houdt in dat de kerk zich in al haar geledingen bewust is van haar diaconale missie en daar ook naar handelt. Dit vraagt om voortdurende bezinning op de diaconie,  om deze goed te vertalen in concreet en helder handelen in het eigen geloofsleven en in sociaal en maatschappelijk handelen.

Binnen onze parochie willen we ons richten op de doelgerichte diaconie, de relatie-gerichte diaconie en de spirituele weg van de diaconie.

Doelgerichte diaconie is gericht op het praktische doen: het oplossen of verzachten van problemen, het wegnemen van onrecht, het bevorderen van barmhartigheid en verzoening. 

Relatiegerichte diaconie legt nadruk op het aandachtig en toegewijd zijn aan de ander om zo te leren zien wat er bij de ander op het spel staat en om te begrijpen wie jij voor die ander kunt zijn.

Spirituele weg van de diaconie legt nadruk op de weg om te groeien in geloof, te groeien als mens in navolging van Jezus. Je ziet de ander, raakt bewogen en in toewijding probeer je de ander te helpen en nabij te zijn.