School gebouwd in Guatemala met dank aan Vastenactie 2023

De vastentijd ligt net achter ons. Traditiegetrouw zetten veel kerken zich tijdens de vastentijd in om geld in te zamelen voor de Vastenactie.
Vorig jaar, in 2023, zamelden de Pancratius parochie, Lumen Christi en Plechelmus geld in voor de bouw van een school en de aanpak van geweld tegen kinderen in Guatemala. Wat er met dit geld is gedaan leest u hier.

Nueva Primavera is een dorpje dat nog maar enkele jaar bestaat, en dat midden tussen de koffieplantages ligt in het Midden-Amerikaanse Guatemala. Het dorpje bestaat uit families die voorheen zelf op een koffieplantage woonden en werkten en die na een langdurig conflict met de plantage-eigenaar een stuk van de koffieplantage kregen toegewezen.

Landarbeidersbeweging MTC heeft de bewoners van dit dorp al jaren ondersteund. Eerst met juridische advies bij het conflict met de plantage-eigenaar en later met het opzetten van een nieuw dorp. Zo heeft MTC geholpen bij de organisatie van basisvoorzieningen, zoals de aanvraag van een leraar bij het Ministerie van Onderwijs. Er stond op dat moment een zeer eenvoudig schoolgebouw van houten planken en stukken golfplaat. Hierdoor was het tijdens regen niet mogelijk om er les te geven.

Met de donatie van de Vastenactie 2023 is er een nieuwe school gebouwd met twee leslokalen. Hierbij is gebruik gemaakt van lokale materialen en het is gemaakt op een aardbevingsbestendige manier. Bij de bouw van de school hebben 25 families, onder leiding van een lokaal wooncomité, geholpen met de werkzaamheden. Daarnaast hebben ze een financiële bijdrage gekregen van de gemeente en hebben enkele familieleden die in de VS wonen een donatie gedaan. Hierdoor kunnen nu 28 kinderen uit de gemeenschap naar school in sterk verbeterde omstandigheden.

Met hulp van de donaties heeft MTC ook trainingen gegeven over geweld tegen kinderen. Via de vrouwenraad van MTC zijn ouders van schoolgaande kinderen, leraren en schooldirecties uit 11 gemeentes van departement San Marcos geïnformeerd over hoe ze signalen van geweld tegen kinderen kunnen herkennen en welke acties ze hierop kunnen ondernemen. Dit is helaas maar al te nodig. Zo kwamen deelnemers van de trainingen met verschillende praktijkvoorbeelden. Helaas is geweld tegen kinderen niet van de ene op de andere te stoppen. Daarom zal MTC komend jaar via de vrouwenraden en de ouderraden op scholen het thema onder de aandacht proberen te houden en ze  begeleiden bij acties om het geweld te doen stoppen.

Namens landarbeiders beweging MTC, hartelijk dank voor de donaties aan het Vastenactieproject 2023, in het bijzonder dank aan de parochies H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, de Aloysiusschool Geesteren, de Mariaschool Vasse en Kindcentrum Trotz in Vriezenveen.