Doop

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voorbereiding

In elke geloofsgemeenschap van onze H. Pancratius parochie vinden er doopvieringen plaats.Voorafgaand aan de doop wordt de ouders verwacht op een voorbereidingsavond. We hopen dat de keus voor de doop een bewuste keuze is. Samen met andere doopouders wordt op deze avond hierbij stil gestaan. Ook worden praktische zaken behandeld. Deelname is verplicht.

Aanmelden

Met ingang van 2015 is het aanmelden van dopelingen voor alle negen kerken van onze parochie centraal geregeld. Aanmelden kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het centraal secretariaat van de parochie: mailadres zie onderaan het gedownloade doopformulier.Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de doopvoorbereiding.

Mocht de datum van uw voorkeur in de eigen locatie vol zijn of wilt u uw kind op een gunstiger moment laten dopen, dan hebt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie. U volgt dan ook de bijbehorende doopvoorbereiding. Aansluiten bij een andere locatie kan alleen als daar een week voorafgaand aan de doopvoorbereiding nog plek is. Dopelingen uit de eigen geloofsgemeenschap gaan altijd voor.

 

Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst van ingevulde doopformulieren. Een aanmelding is pas definitief nadat u een bevestiging van het centraal secretariaat hebt ontvangen. 

Verdere informatie ontvangt u van de werkgroep doopvoorbereiding van de geloofsgemeenschap waar uw kind gedoopt wordt. Informatie m.b.t. de kosten: klik hier. Over de wijze van betalen wordt u door uw eigen geloofsgemeenschap geïnformeerd.

 

DOOPDATA


Kring 1 (Albergen, Fleringen, Reutum)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Kulturhus De Spil Fleringen (pastor Meupelenberg)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

 

Albergen

In Albergen is de doopwerkgroep niet op voldoende sterkte om doopouders voor te kunnen bereiden op de doop.
Om die reden kan er
in Albergen tijdelijk niet gedoopt worden.
Er wordt op dit moment gezocht naar nieuwe leden voor de werkgroep.
Zodra de doopwerkgroep op sterkte is, wordt er weer in Albergen gedoopt en worden de doopdata op de website geplaatst.
Tot die tijd kunnen ouders uit Albergen kun kindje voor de doop aanmelden in één van de andere locaties.
Ben je of ken je iemand die zich voor ca. 10 uur per jaar in wil inzetten voor de doopvoorbereiding? Meld je aan via het doopformulier hierboven.
Het zou fijn zal als er ook in Albergen weer kinderen gedoopt kunnen worden.


Fleringen (doopviering 12:00 uur*, pastor Meupelenberg)
* Tijd doop 10:30 uur indien er geen dopelingen in Reutum zijn

Zondag 23 september (dinsdag 4 september)


Reutum
(doopviering 10:30 uur, pastor Meupelenberg)

Zondag 25 november (dinsdag 16 oktober)
 

Kring 2 (Geesteren, Mariaparochie, Tubbergen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Tubbergen (pastoor Pikkemaat)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

 

Geesteren (doopviering 12:15 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 4 november (doopvoorbereiding woensdag 17 oktober)

 

Tubbergen (doopviering 13:30 uur, pastoor Pikkemaat)

Zondag 14 oktober - datum nog niet bekend (doopvoorbereiding woensdag 19 september)
Zondag 4 november (doopvoorbereiding woensdag 17 oktober)

 

Mariaparochie (doopviering 11:30 uur, pastor Linh)

Zondag 16 september (doopvoorbereiding woensdag 5 september)
Zondag 21 oktober (doopvoorbereiding woensdag 19 september)
Zondag 11 november (doopvoorbereiding woensdag 17 oktober)

 

 

Kring 3 (Langeveen, Vasse, Vriezenveen)
Doopvoorbereiding 20:00 uur Parochiecentrum Langeveen (diaken Huitink)
Maximaal 3 dopelingen per viering.

 
Langeveen (doopviering 12:00 uur, diaken Huitink)

Zondag 14 oktober (doopvoorbereiding donderdag 20 september)

 

Vasse (doopviering 10:30 uur, diaken Huitink)

Zondag 14 oktober (doopvoorbereiding donderdag 20 september)
Zondag 25 november (doopvoorbereiding donderdag 8 november)

 

Vriezenveen (doopviering 12:00 uur, diaken Huitink)

Zondag 25 november (doopvoorbereiding donderdag 8 november)