TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP MARIAPAROCHIE.

Tarieven H. Pancratius parochie met ingang van 2019

 

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50.-
1e H. Communie  € 30.-
H. Vormsel  € 30.-
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100.-
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400.-
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125.-
Ter aarde bestelling  € 100.-
Pastorale begeleiding plaatsing  € 100.-
urn in colombarium
Crematie  € 150.-
Avondwake  € 250.-
Gebruik aula per dag Met een maximum van €300  € 100.-
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/
grafrechten/
bewaarrechten
Grafrechten 20 jaar vw € 600.-
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 300.-
Grafrechten 20 jaar kind € 300.-
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 150.-
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100.-
Ruiming graf vw  € 200.-
Ruiming graf kind  € 125.-
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  €1250.-
urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 350.-
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100.-
Plaatsen urn in/op bestaand graf Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking  € 150.-
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100.-
Intenties Misintentie  € 10.-*2
Jaargedachtenis  € 10.-
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars  € 0,50
Dunne witte kaars  € 0,50
Graflicht  € 1,50
Devotiekaars  € 5.-
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60.-
Abonnement lokaal parochieblad € 10,00
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1.-
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*uniforme collectes binnen parochie vw = volwassene
*4 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.