GELOOFSGEMEENSCHAP MARIAPAROCHIE.

Locatieadres:
Mariaparochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Ootmarsumsestraat 496
7603 NN  Almelo
tel. 0546-861110
Bankrekeningnr: IBAN NL37RABO 013.21.02.137

Secretariaat:
Het secretariaat wordt op dinsdag en vrijdag ochtend van 08:30 uur tot 11:30 uur bemand door
Mw. Elly Harmelink. tel: 0546-861110   fax: 0546-868807
Heeft u een bericht of vraag voor het secretariaat Mariaparochie?
Neem dan contact op via E-mail info.mariaparochie@hpancratius.nl

Het secretariaat bevindt zich in de pastorie en is te bereiken via de Mariaborg.

Pastorie:
De pastorie is te bereiken op tel: 0546-873936

Secretariaat:
Mw. Carla Letteboer- Oude Vrielink
Stobbengoor 48
7614 LL  Mariaparochie
tel: 0546-866788
e-mail: Carlaletteboer@home.nl

Info Rond de Spits:
Eindredactie, locatiesecretariaat, tel: 0546-861110                                         
Redactieadres, Ootmarsumsestraat 496,  7603 NN  Almelo
Kopij kan ingeleverd worden tot dinsdag 11:30 in de brievenbus van de Mariaborg.
Deze kunt u vinden tegenover de garage van de pastor.

Penningmeester;    Mw. C. Haarhuis-Alberink       tel: 0546-866965
Bezorging           ;   Mw. R. Weiden-Hesselink       tel: 0546-867130
Hr. H. Smook      ;   tel: 0546-873500
Hr. G. Evers         ;   tel: 0546-441263

Het parochieblad wordt tweewekelijks huis aan huis bezorgd. 

Abonnementen: Mw. Ria Weiden-Hesselink, de kosten bedragen 10 euro per jaar.

Kerkbijdrage:  Mw. Elise Goossen-Haarhuis    telf: 0546 – 873252

Ledenadministratie:  Mw. Monique Bloemendaal  telf: 0546-866934             

Kerkhofadministartie   Mw. Ellie Harmelink     telf: 0546 – 861110