DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER IN MARIAPAROCHIE ZIET ER ALS VOLGT UIT:

COMMISSIE VAN BEHEER
Naam Telefoon Werkveld
Vacant Voorzitter
Hr. A. Woesthuis 06-55384799 Communicatie / registratie
Hr. J. Lamtink 0546-863556 Budgethouder
Mw. E. Rijnders 06-16454754 Liturgie
Vacant Diaconie
Mw. Y. van Langen-Even 0546-491499 Catechese
Hr. J. Rijnders 06-23465860 Onderhoud/Beheer
Mw. A. Kampkuiper 0546-861371 Notuliste