DE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERCOMMISSIE MARIAPAROCHIE ZIET ER ALS VOLGT UIT:

 

Naam                        Telefoon        Werkveld
Hr. H. Wanschers 0546-707012  Voorzitter
Mw. C. Letteboer-Oude Vrielink 0546-866788 communicatie/registratie
Hr. J. Lamtink 0546-863556 financieel beheer
Mw. S. Avenhuis-Timmerhuis 0546-642737 liturgie
Mw. R. Weiden 0546-867130 diaconie
Mw. Y. van Langen-Even 0546-491499 catechese
Hr. B. Timmerhuis 0546-865456 beheer