Beste medeparochianen,

 

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk,

een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie.

 

In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van onze

Pancratiusparochie alvast kennis mogen maken.

 

Per 1 november aanstaande zal pastoor Hermens deel uitmaken van ons pastoraal team.

Pastoor Hermens heeft in 2005 zijn priesterwijding ontvangen.

Hij is momenteel pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

 

De installatieviering zal op dinsdag 15 november plaatsvinden in de basiliek in Tubbergen

.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en hopen op een goede samenwerking met pastoor Hermens.

 

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratiusparochie

 

Ook dit jaar hebben de bloemendames en een dame van LTO de kerk weer versierd voor oogstdankdag van 2022.

Dames dank voor jullie bijdrage voor de versiering dit jaar.

 

Zie voor foto’s fotogalerij.

 

Of klik hier om de foto’s te kijken.

 

 

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

Na twee jaar van coronaregels was dit jaar weer de buitenviering van Pinksteren op de eerste Pinksterdag in Mariaparochie.

Het weer was de aanwezigen goed gezind.

De opkomst was groot en de viering werd muzikaal ondersteund door Cantabilé.

 

De viering werd voor gegaan door Pastoraalwerker Meupelenberg.

 

Tijdens de viering werd de Paaskaars gedoofd door Johan Goossen (voorzitter van: de Commissie van Beheer.)

 

Het was een mooie viering waarbij de vogels er lustig op los zongen.

 

Na de viering was (voor zover er genoeg waren) voor de aanwezigen een duifje met een spreuk eraan.

 

Nadien was er voor wie dat wilde koffie, thee en ranja met iets lekkers erbij, zodat er nog even een gezellig samen zijn was.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te kijken.

Van 4 t/m 17 april aanstaande houdt de Heilige Pancratius parochie haar jaarlijkse Actie Kerkbalans onder de leden van de negen geloofsgemeenschappen. Voor deze grote inzamelingsactie wordt parochianen gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen om de pastorale zorg in de parochie draaiende te houden: aandacht voor de kwetsbare mens en op de scharniermomenten van het leven, aandacht voor de jonge kerk en alle mogelijke middelen om de parochie zichtbaar te houden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen van harte deze actie aan en hoopt dat met de bijdrage van de parochianen de negen geloofsgemeenschappen in dit deel van ons land kunnen blijven schitteren. De Heilige Pancratius parochie spreekt de erkentelijkheid uit wanneer parochianen hun vrijwillige bijdrage doen en dankt hen bij voorbaat voor elke gift.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans ontvangen parochianen via de vrijwilligers die huis-aan-huis dit aan hen overhandigen.

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.