Aanstaande donderdagavond 6 februari, vindt er in Vasse een informatieavond plaats o
ver de parochiële bedevaart naar Lourdes die van  23 april tot 2 mei plaatsvindt en
waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

De avond begint met een Mariaviering in de kerk, waarin pastor Saris zal voorgaan.
Aansluitend zal in het parochiezaaltje informatie gegeven worden over de komende reis.
Van harte welkom aanstaande donderdagavond om  19.00 uur in de kerk van Vasse.

 

Kerk schoonmaken.

Op 21 januari was het weer zover, de jaarlijkse kerk schoonmaak.

Vele handen maken licht werk en het is ook gezellig om het samen te doen.

Ragen, soppen, kloppen, poetsen, stofzuigen en schrobben, alles werd schoon gemaakt.

Niet alleen de kerk, ook de kapel werd niet vergeten.

Natuurlijk was er tussen door ook tijd om samen koffie te drinken met iets lekkers erbij.

Wanneer het werk is gedaan en alles blinkt weer mooi dan ga je met een voldaan gevoel huiswaarts.

Allen hartelijk dank voor de hulp.

Kijk voor foto’s onder fotogalerij.

 

Actie Kerkbalans 2020

In de week van 20 januari zal de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gaan. Dé belangrijkste inkomstenbron voor onze geloofsgemeenschappen en daarmee zeer bepalend voor de toekomst van onze kerken en het faciliteren van de benodigde pastorale zorg.

In de loop van 2019 heeft de overgang naar een nieuw automatiseringsprogramma plaatsgevonden. Helaas kan het zo zijn dat hierdoor niet alle uitnodigingen voor deelname aan de actie Kerkbalans correct verstuurd worden. Indien dit zich voordoet in uw specifieke geval dan vragen wij uw begrip hiervoor en willen wij u vragen dit door te geven via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.

Net als voorgaande jaren zal samen met de protestantse kerk de aftrap worden gedaan. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 januari om 12.00 uur in Tubbergen. Allereerst worden de klokken van de protestantse kerk geluid waarna die van de katholieke kerk volgen. Ter afsluiting is er gezamenlijke koffie in het parochiecentrum in Tubbergen. Bij deze bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kijk voor foto’s in fotogalerij.

Sfeervolle kerstviering Zonnebloem en Senioren Harbrinkhoek-Mariaparochie.

 

De Zonnebloem en Senioren hebben ook dit jaar

weer één gezamenlijk kerstviering georganiseerd

voor de ouderen in de dorpsgemeenschap

Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Bij Restaurant  Kampkuiper werden de ruim 70 gasten

om half twee welkom geheten door   Oald’n Roop’

van twee midwinterhoornblazers en vervolgens door

Ceciel Lenferink namens de twee organiserende verenigingen.

 

In de zeer feestelijk aangeklede zaal wachtte de gasten

een kopje koffie met iets lekkers er bij.

Om half drie ging pastor Linh voor in de kerstviering die

mede door zang van het dames- en herenkoor

en de mooie lezingen, heel sfeervol was.

Na afloop van de viering was iedereen ruimschoots

in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even bij te praten

over hetgeen hem of haar bezig hield,

uiteraard  onder het genot van een drankje en hapje.

Deze sfeervolle middag werd na een heerlijke

driegangen maaltijd afgesloten met het uitspreken

van een kerstgedachte en dankwoord

voor ieders aanwezigheid en medewerking,

maar tevens ook de wens  dat het naderende Kerstfeest

betekenisvol mag zijn en het nieuwe jaar 2020 vrede,

vreugde en gezondheid mag brengen aan alle mensen dichtbij en ver weg.

Het was een zeer geslaagde middag.

Aangeleverd namens de zonnebloem.

Voor foto’s, zie fotogalerij.

Afscheid kinderkoor.

Na 18 jaar trouwe dienst, nemen Ine Morshuis

en Anne Lenferink afscheid van het kinderkoor.

Op 24 december was hun laatste uitvoering.

 

Kijk voor foto’s onder fotogalerij.

Cantabilé brengt Scrooge tot leven in Mariaparochie

 

Op vrijdagavond 13 december heeft het koor Cantabilé haar jaarlijkse kerstconcert gehouden.

Rode draad bij dit concert was het verhaal van Charles Dickens over de vrek Scrooge.

Het verhaal begint op kerstavond,

waar we de onbarmhartige, kille Scrooge zien.

Hij wordt gewaarschuwd door zijn overleden compagnon Marley,

hij krijgt nog één kans om zijn leven te beteren.

In de kerstnacht krijgt hij bezoek van 3 geesten.

De geesten nemen Scrooge mee naar het verleden,

geven hem een kijkje in het heden en laten hem tenslotte zien

wat zijn toekomst is.

Scrooge is erg onder de indruk van wat hij heeft gezien

en besluit zijn leven te beteren.

Op de ochtend van eerste kerstdag staat hij als een ander mens op.

Hij maakt zijn gebrek aan naastenliefde meer dan goed

en draagt daarmee de ware kerstgedachte uit.

 

De scenes uit het verhaal werden tijdens de voorstelling voorgelezen, ondersteund met door het koor gemaakte filmopnames en live toneel. Tussen de scenes door bracht Cantabilé liederen

uit haar kerstrepertoire ten gehore.

Er was een uiteenlopend scala van liederen,

van Stille Nacht tot Christmas Lights (Coldplay).

 

Graag willen we iedereen bedanken

die voor- en achter de schermen heeft geholpen

om deze avond mogelijk te maken!

Cantabilé kijkt terug op een geweldige avond!

Wij wensen u allen fijne feestdagen, een gelukkig 2020

en hopen u bij een van onze volgende optredens te zien!

Aangeleverd door Linda Weerink.

 

Kijk voor foto’s in fotogalerij.

 

 

 

 

Beste parochianen,

Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn diaken Bert Huitink en ondergetekende – op elke locatie afzonderlijk – in gesprek geweest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen, koren, commissies en parochianen. Het thema ‘weekendvieringen’ is daarin onderwerp van gesprek geweest en heeft een brede aanleiding.

In het jaar 2017 heeft er over een periode van drie maanden een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal kerkbezoekers. Uit de verzamelde gegevens valt te concluderen dat in onze H. Pancratius parochie slechts 5% van de parochianen onze weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast hebben wij rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt. Eveneens hebben wij het moment in aanmerking te nemen waarop pastor Linh met emeritaat gaat (mei 2020) – zijn beschikbaarheid voor de weekendvieringen komt dan in een andere verhouding te staan.

Dit alles heeft gemaakt dat het onze verantwoordelijkheid is om de organisatie van de weekendvieringen ter sprake te brengen. Na de consultatieronde in februari en maart, heeft dit geresulteerd in een besluitvorming binnen het pastorale team, die ook teruggekoppeld is aan de betrokkenen in de maanden juni en juli.

Hoe ziet met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van weekendvieringen eruit? Er wordt uitgegaan van een basisrooster voor vier weekenden (over de invulling in een vijfde weekend wordt nog nagedacht), per locatie:

  • Twee weekenden per maand worden ingevuld door leden van het pastorale team.

Er wordt getracht om één daarvan een eucharistieviering te laten zijn.

  • De keuze over de invulling van de andere twee weekenden maakt de locatie zelf.

Er kan besloten worden om één of twee weekenden geen viering te houden ofwel deze in te vullen met een woord- en communieviering door een lid van de werkgroep vrijwillige voorgangers.

Zoals de naam ‘basisrooster’ al impliceert, zullen er natuurlijk altijd bijzonderheden zijn (zoals vieringen van de Eerste H. Communie of H. Vormsel, kerkelijke feestdagen en themaweekenden) die dit basisrooster doen veranderen. Niettemin hopen wij dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Met een hartelijke groet,

Namens het pastorale team H. Pancratius,

Pastoor Casper Pikkemaat

 

 

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019