28 mei was er in de Mariaparochie op de eerste Pinksterdag weer een buitenviering.

Het weer was ons goed gezind, de zon scheen en de vogels floten er lustig op los.

Voor iedereen die dat wilde was er gelegenheid om een kaarsje op te steken.

 

Er was een grote opkomst voor de viering.

Pastoraalwerker Saris ging voor in de viering en Cantabilé zorgde

voor de muzikale ondersteuning.

Het was een mooie viering.

 

Na de viering kon men genieten van koffie, thee en ranja voor de kinderen

met een plak cake.

Daar werd massaal gebruik van gemaakt en kon men even gezellig bijkletsen.

Daarna ging iedereen weer tevreden huiswaarts.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

 

Of klik hier voor de foto’s.

 

Om 19.00 uur werd in de Mariaparochie een viering verzorgt door de parochiële werkgroep.

 

Aan het begin en op het einde van de viering werd een gedicht voorgelezen door Hans Liefrink de voorzitter van de dorpsraad.

 

Na de viering dragen Floor en Teun van de basisschool de krans naar het monument.

Daarna kan iedereen meelopen naar het monument.

Buiten was de muziekkapel de Eendracht al aan het spelen.

Even voor 20.00 uur werd de Taptoe gespeeld waarna men twee minuten stil was.

Daarna werd door de Eendracht het Wilhelmus gespeeld.

De krans werd gelegd door Floor en Teun,

Iedereen die dat wilde konden ook bloemen bij het monument leggen.

Nadien kon men naar de Haambrink voor een kopje koffie of thee.

 

Voor foto’s zie fotogalerij.

Of klik hier voor de foto’s.

Er was een oproep geplaats in De Spits voor jong en

oud om te helpen voor een extra schoonmaak beurt van het kerkgebouw.

Er werd begonnen vanaf 13.00 uur ’s middags en ’s avonds vanaf 18.30 uur.

De kosters waren ’s morgens al begonnen aan de bovenkant van het kerkgebouw

met ragen.

 

Toen de eerste vrijwilligers kwamen was er al een grote klus geklaard.

Er was een goede opkomst aan vrijwilligers om te helpen.

 

De banken werden schoongemaakt, de knielkussens werden geklopt,

het kaarsenvet werd verwijderd, het koper werd gepoetst.

Er werd gestofzuigd en gedweild.

 

Tussen de werkzaamheden door werd er ook genoten van een welverdiend

kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.

 

Daarna werden de werkzaamheden af gemaakt.

De kussen werden weer in de banken gehangen en de knielbanken werden weer

naar beneden geklapt.

 

Aan het eind van de middag was alles klaar zodat men ’s avonds niet terug

hoefde te komen.

Alles ziet er weer spik en span uit.

Iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd hartelijk dank voor jullie inzet.

 

Zie voor foto’s fotogalerij.

 

Of klik hier om de foto’s te bekijken.

 

 

De Actie Kerkbalans – de grootste jaarlijkse inzamelingsactie onder de leden van de geloofsgemeenschappen – wordt in H. Pancratius parochie van 3 tot en met 16 april aanstaande gehouden.

Het parochiebestuur en de lokale commissies van beheer bevelen deze actie van harte aan, om onder andere de pastorale zorg voor alle negen geloofsgemeenschappen draaiende te kunnen houden. Naast de kosten voor de pastorale zorg zijn er de nodige uitdagingen gezien bijvoorbeeld de hoge energiekosten van de gebouwen, het  onderhoud van de begraafplaatsen en gebouwen en de inflatie waarmee we te maken hebben.

Om een levende gemeenschap te kunnen zijn met elkaar kunnen we niet zonder de jaarlijkse bijdrage van onze parochianen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de eigen gemeenschap en van jong tot oud.  De afgelopen jaren is flink ingezet op het bereiken van onze kinderen, jongeren en jonge ouders. Met uw steun kunnen we dit werk voortzetten en samen een levendige parochie vormen. Helpt u ons bouwen aan de kerk van morgen?

De Heilige Pancratius parochie dankt u bij voorbaat voor uw gift.

Op 19 maart was er weer vrijwilligersfeest voor de vrijwilligers van Mariaparochie.

Het feest is gehouden bij Bistro Kampkuiper.

In De Spits was een oproep geplaatst dat men zich kon opgeven.

Er was in groten getale gehoor aan gegeven.

 

Men begon met koffie, thee met verschillende lekkernijen erbij.

Eline Reinders nam namens de Commissie van Beheer het woord.

Omdat de Commissie van Beheer geen voorzitter meer heeft, was zij daartoe aangewezen.

Zij hete iedereen van harte welkom en was blij te zien dat men in groten getale er gehoor aan had gegeven.

Of men nu veel of weinig vrijwilligerswerk deed iedereen was een bedankje waard.

We moeten het samen doen en een ieder op zijn eigen manier, voor of achter de schermen.

Ook werd Kampkuiper bedankt voor het meedenken aan dit feest.

Zij wenste verder iedereen een gezellig samenzijn.

 

Daarna werden de nodige drankjes uitgeserveerd en ging men gezellig met elkaar in gesprek.

Ondertussen werd door het personeel van Kampkuiper een welgevulde stamppotbuffet neer gezet.

Waarna de Commissie van Beheer met het buffet als eerste kon beginnen, de rest kon zich er vanzelfsprekend bij aansluiten.

 

Na dien werd er nog koffie geschonken met een bonbon erbij.

Daarna keerde iedereen voldaan huiswaarts.

Voor foto’s zie fotogalerij.

Of klik hier om de foto’s te bekijken.

In 2018 is binnen de gehele H. Pancratius parochie gestart met het aanbieden van KerkTV. Geïnteresseerde parochianen konden hiervoor een abonnement afsluiten.

Gedurende de coronapandemie is – in verband met de beperkende maatregelen ten aanzien van het kerkbezoek – besloten KerkTV volledig open te zetten en beschikbaar te stellen aan al onze parochianen. Nu de pandemie onder controle lijkt en beheersbaar is zal KerkTV met ingang van 1 februari 2023 alleen nog middels de afsluiting van een abonnement toegankelijk zijn. Dit in verband met enerzijds de kosten die er aan verbonden zijn (iedere kijker kost geld, of het nu een live uitzending of een herhaling betreft) en anderzijds het feit dat het van belang is om als parochie en geloofsgemeenschappen samen te blijven komen.

Met de komst van pastoor Hermens is het aantal vieringen in de locaties behoorlijk opgeschroefd, zowel in het weekend als door de week.

U bent van harte welkom in één van onze kerken. Dat we door de ontmoeting en het samen vieren levende gemeenschappen mogen zijn en ons verbonden weten met elkaar.

Parochianen die reeds in het bezit waren van een abonnement worden via een brief geïnformeerd dat de halfjaarlijkse incasso’s weer als vanouds plaats zullen vinden.

Parochianen die nog geen abonnement hebben en er graag één af zouden willen sluiten kunnen zich hiervoor aanmelden bij het centraal secretariaat via tel.nr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

De kosten voor een abonnement voor KerkTV bedragen per halfjaar €30.

Hartelijke groet

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Welkom op de pagina voor het Synodale Proces 2021-2023!

Uitkomsten raadpleging voor de synode voor een synodale kerk 2021-2023

Vanaf Pinksteren staat het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode op de website van het Aartsbisdom Utrecht.

Hierin staat vermeld wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

De uitkomsten van de diocesane fase van de synode zullen worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

De uitkomsten van de raadpleging in onze parochie zijn verwerkt in het diocesane verslag dat u hieronder kunt lezen.

Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht

 

Op de website ronddespits.nl kunt u de Spits online lezen.