COMMISSIE VAN BEHEER GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM EN HAARLE

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H. Pancratiusparochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken.

De taken van de beheercommissie zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten en het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatiebezittingen zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie wat betreft de profielen beheer en gebouwen, gemeenschapsopbouw en financiën.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de beheercommissie deeltaken op het gebied van financiën (budgethouder), beheer en onderhoud en gemeenschapsopbouw.

Namen van bestuursleden beheercommissie: 

Voorzitter Vacant    
Secretaresse Mw. Marga Nijhuis 0541-670473 Secretariaat
Penningmeester Hr. Frans Lansink 0541-670321 Financiële zaken
Algemeen lid Mw. Siny Poppink 0541-662780 Gebouwen en beheer