KERKGESCHIEDENIS H. PANCRATIUS GEESTEREN.

Tot 1576 behoorde Geesteren kerkelijk bij Ootmarsum, daarna bij Tubbergen. Van 1634 tot 1670 werden vanwege de Reformatie bijeenkomsten onder de Kroezeboom van Fleringen gehouden. Daarna ging men kerken in Vriezenveen, waar pastoor Schurink kerkdiensten hield in het ouderlijk huis. Vanaf 1708 was Gerardus Coesvelts de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen.

In 1717 stelde de familie Eijlers (Vermolen), met goedvinden van de Drost, onder pastoor Johannes Leurs, een schuur beschikbaar om er kerkdiensten te houden en een veld om de overledenen te begraven.

In 1746 kwam pastoor Henricus Cramer, die de kerk verplaatste naar de vroegere “Veldstegge” op grond van Maathuis (Mensman) waar een “schaopschot” werd omgebouwd tot een kerkhuis.

In 1762 werd Albertus Meijer, afkomstig van: “Erve Meijer” te Geesteren, aangesteld als kapelaan en in 1768 als pastoor. Hij bouwde de eerste stenen kerk en pastorie. Ook begon hij met het opzetten van doop en huwelijksboeken. In 1797 kwam er een kerkhof.

In 1814 werd Herman Kock uit Denekamp de nieuwe pastoor en hij bouwde met 8000 dukaten van Koning Willem 1 een nieuwe kerk op de plek waar nu de winkel van schoenmaker Elferink staat. (In de woning van de Fam. Elferink zitten tot op de dag van vandaag nog enkele ramen uit de voormalige waterstaatskerk). De Romeinse cijfers van de gedenksteen naast de huidige kerk wijzen op dit bouwjaar.

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt, in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in Neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie.

In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, “de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht.

In 2003 heeft het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan, op het kerkgebouw, toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: “hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners”.

Pastoor Th. H.P. Munsterhuis uit het Twentse Saasveld werd in 1999 geïnstalleerd in Geesteren, waarna in 2003 de Parochie een samenwerkingsverband aanging met de acht buurtparochies, te weten: Albergen, Fleringen, Langeveen, Maria-Parochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Per 01 december 2008 aanvaardt Munsterhuis de Pastoorsbenoeming van het Parochieverband Maria Vlucht te Overdinkel.

Op 06-06-2010 wordt de zelfstandige Parochie van de H. -Pancratius Geesteren onderdeel van de Pancratius Parochie Tubbergen.

Voortaan te noemen als: Pancratius Parochie, geloofsgemeenschap Geesteren.

In1708 was Gerardus Coesvelt de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen, dat houdt in dat er in Geesteren 300 jaar aaneengesloten een pastoor is geweest. De gemiddelde verblijfsduur komt dan neer op 16 jaar en twee maanden.

J.P. Leurs 1717 1746
H. Cramer 1746 1768
A. Meijer 1768 1814
H.Kock 1814 1851
J. Rientjes 1851 1883
J.A.H.Dericks 1883 1891
A.G.H. Pondes 1891 1901
Th. A. Smit 1901 1905
H.A.P.C. van der Waarden 1905 1910
J.Harzing 1910 1922
J.B. de Graaff 1922 1931
A. Th. G. Hamers 1931 1942
A.J. Mulder 1942 1963
A.J. Kempers 1963 1968
G.M. Kolkman 1968 1988
J.J. M. Smits 1988 1998
Th. H.P. Munsterhuis 1999 2008