GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

E-mailadres website Geesteren ;

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Openingstijden:
Woensdagmorgen van 09:00 uur tot 11:00 uur

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Anvragen vieringen:
H. Hoefnagels, 06-11170786

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Uitvaartverzorging:
R. + J. Hams, Vriezenveen, tel. 0546-561351

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
Algemeen NL50RABO0115702016
Kerkbijdrage NL43RABO0115792449