COMMISSIE VAN BEHEER TUBBERGEN

Dhr. Peter Kooiker, – Voorzitter tel. 06-10638508

Dhr. Th. Masselink, – Secretaris tel. 06-48810939

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek – Budgethouder tel. 0546-621374

Dhr. Patrick Kok,  – Gebouwenbeheer, tel. 06-39287513


FUNCTIEBESCHRIJVING COMMISSIE VAN BEHEER

Doelstelling: het besturen van de geloofsgemeenschap conform burgerlijk- en kerkelijk recht
c.q. kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Taken: Algemeen
het zorgen voor de continuïteit van de geloofsgemeenschap;

het zorgen voor een kwalitatief goede beleving van de locatie bij de parochianen;
het zorgen voor een goede betrokkenheid van de parochianen bij de geloofsgemeenschap;
het vaststellen van beleid en vervolgens ondersteunen van en toezien
op de uitvoering van het vastgestelde beleid, kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Overleg en Samenwerking:
De Commissie van Beheer vergadert regelmatig, legt verantwoording af aan de parochianen op de locatieavond, overlegt met Parochiebestuur, het Bisdom en onderhoudt contacten met de gemeente Tubbergen, de Hervormde kerk Tubbergen en andere besturen met name binnen de geloofsgemeenschap Tubbergen.