INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur
voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of via https://hpancratius.nl/tubbergen/misintenties-tubbergen  

Openingstijden: woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl 

Klik hier voor “Informatieblad nr. 08 van 13 april tot 26 april 2024″

Klik hier voor “Informatieblad nr. 07 van 30 maart tot 12 april 2024″

Of lees het nieuwste Informatieblad hieronder! 

Start werkzaamheden restauratie dak Basiliek

Binnenkort wordt begonnen met de restauratie van het dak van de basiliek.
Volgens de planning beginnen de werkzaamheden ongeveer in week 20 (half mei).

De gevolgen hiervan zijn dat er naast de toren een steiger komt te staan,
waar we waarschijnlijk enige hinder van gaan ondervinden.