Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames-en-herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er in de kerk een sacramentsprocessie met vaandels gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.

 


INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken.
Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk dinsdagmorgen 11.30 uur voorafgaande het eerstvolgend informatieblad bij het secretariaat Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, Tel. 0546 – 621238
of via E-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur.
Wilt u ons Informatieblad in uw mailbox ontvangen, om toch geïnformeerd te zijn, mail naar; info.tubbergen@hpancratius.nl


INFORMATIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE ST. PANCRATIUSBASILIEK TUBBERGEN

Jaargang 52 nr. 18                                                                  15 september tot 28 september 2018

———————————————————————————————————————————-

HET GEHEIM VAN WINNEN OF VERLIEZEN.

Vreugde en verdriet horen bij het menselijk bestaan, zo zeggen wij. En zó is het ook eenmaal met ons mens-zijn: beperkt en kwetsbaar, broos en betrekkelijk, zoekend en steeds onderweg…. Die gewone mensen zijn we allemaal! En als geloofsgemeenschap beoefenen we dagelijks het pastoraat van zoveel vreugde en verdriet bij mensen/ bij elkaar, van zowel lachen als huilen met anderen/ met elkaar. Wij delen het leven samen. In dat pastoraat van het meeleven in het verdriet bijvoorbeeld, leren we ontdekken dat ieder mens er verschillend op reageert: sommigen krijgen het moeilijk met hun geloof en door hun Godsrelatie, anderen ervaren juist God erin te ontmoeten en tot Hem te kunnen bidden. Ze groeien door de ellende heen in hun band met God de Schepper. Ook putten ze kracht uit het leven van Jezus die zelf het lijden niet uit de weg is gegaan, maar zijn eigen kruisweg heeft aanvaard ten einde toe. “Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden”. Zó zegt Jezus tegen ons tijdens de woorddienst in de viering van de aanstaande zondag. En zó heeft Hij ons geleerd dat ook het lijden zin kan hebben. Bovendien leren wij ook ontdekken dat wij een goede geloofsgemeenschap moeten blijven vormen, opdat niemand zijn of haar verdriet alleen moet dragen, maar samen met anderen kan delen. Een gemeenschap waarin we dankzij het levendige netwerk van onze vrijwilligers elkaar kunnen opvangen in moeilijke tijden. Een gemeenschap van samen delen, samen leven en samen kerk-zijn. Zo’n gemeenschap kan zeker voor iedereen een bron van steun en verbondenheid betekenen. Mogen wij allen steeds dieper doordringen in het geheim van Jezus’ kruisweg, die tot onze redding geworden is, en Hem die het leven van ons leven is.

Pastor Linh

LITURGISCHE VIERINGEN:

Vierentwintigste Zondag door het jaar
Zo. 16 september 10.30 uur    Eucharistieviering m.m.v. Multiple Voices
Voorganger Pastor Huisman

Zo. 16 september 13.30 uur     Doopviering

Vr. 21 september 09.00 uur     Eucharistieviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vijfentwintigste Zondag door het jaar
Za. 22 september 19.00 uur     Gebedsviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger Parochiële werkgroep

Zo. 23 september 10.30 uur     Gezinsviering start nieuwe schooljaar m.m.v. kinderkoor de Notenkrakers
Voorganger pastor Heuven

Vr. 28 september 09.00 uur     Woord en Communieviering in de dagkapel
Voorganger parochiële werkgroep Na afloop inloopochtend.

Zesentwintigste Zondag door het jaar
Zo. 30 september 10.30 uur     Eucharistieviering m.m.v. Pancratiuskoor.
Voorganger pastor Oude Vrielink

Wo. 03 oktober    19.00 uur      Marialof m.m.v. Pancratiuskoor
Voorganger pastoor Pikkemaat

Vr. 05 oktober      09.00 uur      Eerste vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger pastoor Pikkemaat

Zevenentwintigste Zondag door het jaar
Zo. 07 oktober     10.30 uur      Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor
Voorganger Pastor Huisman

Zo. 07 oktober      13.30 uur      Doopviering

Overzicht van alle vieringen in onze parochie kunt u vinden op: www.hpancratius.nl

JAARGEDACHTENIS WEEKEND  15 – 16  SEPTEMBER 2018

Martin Bekhuis; Benny Stamsnijder; Mien Hollink-Overkempe; Ben Geuke; Gerard Geuke.

INTENTIES WEEKEND  15 – 16  SEPTEMBER 2018

Zondag 16 september 10.30 uur:
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; Gerard en Jan Mensink; overleden familie Kempers; ouders Borggreve-Veldhuis; overleden familie Geuke-Oude Geerdink; Harry Bekhuis; Marie Asbreuk-Rolefes;  Henk Bekhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Herman en Wendel Nijhof; Ben Wentrup; overleden familie Kempers; Gerard en Marietje Steggink; ouders Fleerkotte; Wim Fleerkotte; Annie Bekhuis-Maathuis; Thea de Wit-Gielen; overleden familie Olde Hampsink; Jan en zonen Réne en Wim Oude Vrielink.

Vrijdag 21 september  09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.

JAARGEDACHTENIS WEEKEND 22 – 23   SEPTEMBER 2018
Hermanus Wenneger; Maria van der Wal-Nollen; Frans Holsink; Jan Boerrigter; Anton Morskieft.

INTENTIES WEEKEND  22 – 23 SEPTEMBER 2018

Zaterdag   22 september 19.00 uur:
Ouders Hollink-Overkempe.

Zondag  23 september  10.30 uur;
Lambertus Eshuis; Geertruida Eshuis-Schoemaker; opa Verdegaal; Gerard en Jan Mensink; ouders Borggreve-Veldhuis; Jan en Annie Rolefes-Hesselink; Gerard en Marietje Steggink; ouders van Wal-Nollen; Hendrik van der Wal; ouders Wenneger-Lummen en Gerard Wenneger; Bernardus Hesselink; Gerard Engbers; Johanna Maria Mensink-Bolscher; Annie Bekhuis-Maathuis; Johan Masselink; Jan ter Haar; Thea de Wit-Gielen; Riky Geuke-Geerdink; Frans Holsink; Jan Lenferink; Jan Boerrigter; Gerard Hofhuis.

Vrijdag 28 september 09.00 uur:
Voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze leven en het pastoraat.

WIJ GEDENKEN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN:

30 augustus 2018       Mini Oude Vrielink-Kuiphuis          Vasse                  87 jaar

31 augustus 2018       Truus Wonink-Klaassen                  Albergen            83 jaar

01 september 2018    Gerard Hemmer                              Geesteren          79 jaar

02 september 2018    Louis Wulferink                               Geesteren          81 jaar

05 september 2018    Gerard Blankenvoort                      Vasse                  68 jaar

06 september 2018   Truus Meen                                       Fleringen            83 jaar

07 september 2018    Amadé Baecke                                 Tubbergen         86 jaar

08 september 2018    Sien Oude Geerdink- Oude Nijeweeme     Geesteren          94 jaar

09 september 2018    Bertus von Piekartz                         Mariaparochie  88 jaar

10 september 2018    Mark Peulken                                   Reutum              40 jaar

 

Op 15 en 16 september is de Vredesweekcollecte
NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Vredesweek collecte Pax Utrecht

BELANGRIJKE OPROEP CONTACTGEGEVENS PAROCHIANEN
Als kerk willen wij de hedendaagse moderne communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk benutten en daarmee zo dicht mogelijk bij onze parochianen staan.
Vanwege de komst van een nieuw administratiesysteem voor alle parochies, is het van groot belang om ook via uw e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer met u in contact te blijven. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om deze gegevens via onze website (www.hpancratius.nl) of via email naar ons locatie mailadres (info.tubbergen@hpancratius.nl) digitaal door te willen geven, dan wel mondeling/schriftelijk bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

Hartelijke dank voor uw medewerking!


GOSPELVIERING
Het is zomervakantie maar achter de schermen wordt gewerkt aan de Gospelviering, deze Gospelviering zal plaats vinden op zaterdag 22 september in de kerk van Langeveen. De viering heeft als thema: “ontmoeten”, het Gospelkoor Vision uit Vriezenveen zal deze avond ons gastkoor zijn. Er is volop afstemming met het koor over de liederen die zullen aansluiten bij het thema. Het koor zal  o.a. zingen: wie is God, 10.000 redenen, droom durf doe.  Deze viering zal een bijzondere gebedsviering gaan worden.
Ontmoeten is een onderdeel van het dagelijkse leven, ontmoeten is een onderdeel van ons gelovig leven, het is ontmoeting met elkaar, het is ontmoeten met God. Deze avond zal er een viering zijn waar we elkaar mogen ontmoeten, ook stil staan bij dit thema, wat betekent ontmoeten in onze samenleving. Er zullen een tweetal gastsprekers zijn die vertellen over ervaringen over ontmoeten.
Mensen mogen zelf ook een bijdrage leveren in de vorm van een kort gebed rond het thema ontmoeten. Deze gebeden zullen in het begin van de viering worden uitgesproken, zodat ze mee worden genomen in de viering zelf. Het gebed mag uit maximaal vier regels bestaan, deze kunt u voor de viering  achter in de kerk inleveren. Maak gebruik van deze mogelijkheid, geef woorden aan uw gebed over ontmoeten.
Er wordt achter de schermen gewerkt aan deze viering, wees welkom op zaterdag 22 september om 19.00 uur in de kerk van Langeveen.
Hartelijke groeten namens de werkgroep anders vieren,

Jan, Ineke, Ans en Diaken Huitink.


VIERING OP DE ZATERDAGAVOND 

Beste medeparochianen.
De afgelopen winter hebben we regelmatig kerktellingen gehouden bij de weekendvieringen. Hieruit is gebleken dat de belangstelling voor de veertiendaagse zaterdagavond viering erg gering is. Gemiddeld komen er 15 á 20 personen. De werkgroep woord- en gebedsvieringen is erg druk met de voorbereiding van een mooie viering. De koren luisteren dit op met hun gezangen. Toch hebben we als beheercommissie in overleg met de werkgroep, de koren en het parochiebestuur besloten om deze viering te laten vervallen en wel met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar 1 december 2018.
Het is geen makkelijke beslissing, maar in onze ogen wel verantwoord.
Dit houdt niet in dat er nooit meer een viering op de zaterdagavond zal zijn.
Bij bijzondere gelegenheden, zoals het St. Ceciliafeest, het weekend waar zondags het H. Vormsel of de Eerste H. Communie wordt toegediend of bij een speciale themaviering kan er op de zaterdagavond gevierd worden.
Dit zal altijd ruim op tijd in ons informatieblad vermeld worden.
We begrijpen dat we de vaste groep bezoekers teleurstellen maar hopen tevens dat u begrip voor ons besluit heeft.

Beheercommissie van de geloofsgemeenschap Tubbergen


STEUN ONZE BASILIEK!!!
De eerste fase van de restauratie van ons kerkgebouw is afgerond.
Het dak van de sacristie is vernieuwd, er zijn nieuwe goten en regenpijpen geplaatst, de meterkast van de basiliek is vernieuwd en de pastorie wordt binnenkort van nieuwe ramen voorzien. Er is een planning opgesteld om de komende jaren de hoognodige herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren.
DAT KOST EEN GROTE HOEVEELHEID GELD!!
Geld, dat de Geloofsgemeenschap van Tubbergen moet opbrengen.
De Commissie van Beheer heeft een aantal voorstellen gedaan aan het Parochiebestuur om de financiering van de meerjarenplanning mogelijk te maken. Een van die voorstellen betreft een Maandelijkse Collecte, waar de Geloofsgemeenschap de mogelijkheid heeft zelf bij te dragen. Onze Pastoor heeft met dit voorstel ingestemd.
IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND ZAL DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE WORDEN GERESERVEERD VOOR DE RESTAURATIE VAN ONZE BASILIEK.
Wij roepen U op om deze collecte extra te gedenken en uw gulle bijdragen te geven. De commissie van beheer zal u telkenmale op de hoogte stellen van de hoogte van de opbrengst en van de “totaalstand”, via ons informatieblad.
Er wordt nog nagedacht om in ons kerkgebouw een thermometer te plaatsen, waar u de stand van inkomsten kunt aflezen.
Wij zullen u op de hoogte houden van verdere voorstellen die ons restauratiefonds van geld moeten voorzien.
Nu roepen wij u op om met ingang van oktober de maandelijkse collecte VOOR DE RESTAURATIE VAN ONZE BASILIEK ruimhartig te gedenken!!!
De Commissie van beheer is overtuigd van u aller medewerking om gezamenlijk ons fraaie kerkgebouw in stand te houden, en is u dankbaar voor uw hulp!!
Namens de Commissie van Beheer,

Mw. J.M.J. van Wegen-van Tongeren,
Voorzitter.


NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR:
Gezien de veelheid aan taken en het feit dat het steeds moeilijker is en wordt om bestuursleden voor het parochiebestuur te vinden, heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een adviseur voor het parochie-bestuur. Net voor de zomervakantie heeft Jan de Wit te kennen gegeven zijn werkzaamheden binnen de beheercommissie Tubbergen te beëindigen. Het bestuur heeft daarop besloten Jan de Wit te polsen voor de functie van adviseur. Na een goede overweging heeft Jan aangegeven deze functie te aanvaarden. Datum van benoeming is 15 september 2018.
De adviseur is er ter ondersteuning van het bestuur voor juridische zaken en onder andere voor de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten behorend bij het nieuwe huishoudelijk reglement van het parochiebestuur. Het bestuur hoopt met deze aanstelling haar daadkracht te vergroten en de vele taken tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

Brigitte Holtschlag,

vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius


KEVELAERLOF IN DE ST. NICOLAASKERK TE DENEKAMP
Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.
Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.
Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.
Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.
Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.

 

VREDESBIJEENKOMST KROEZEBOOM FLERINGEN.
Zondag 16 september aanstaande organiseert de oecumenische werkgroep vredesbijeenkomst van de H. Pancratius parochie Tubbergen en de PKN kerk Tubbergen/ Bruinehaar, in samenwerking met de Regio MOV, een samenzijn onder de aloude Kroezeboom te Fleringen. Bij slecht weer vindt de bijeenkomst een kwartier later plaats in de RK kerk te Fleringen aan de Oldenzaalseweg.
Thema: Huis van vrede.
Spreker: Mw. J. Versteeg.
Zij zal die middag ervaringen met u delen die zij heeft opgedaan tijdens haar bezoek aan het echtpaar Nikos en Katerina Katsouris op Lesbos. Dit echtpaar biedt mensen uit de vluchtelingenkampen in hun restaurant dagelijks een gratis maaltijd aan.
Hun huis wordt hierdoor een ‘Home for all’, a home for a day. Het geeft vluchtelingen weer even een gevoel van ‘thuis te zijn, al is het maar voor één dag’.
De muziek en zang wordt verzorgd door het Liturgiekoor uit Langeveen onder leiding van Mw. B. van de Aast.
Aan het eind van de bijeenkomst zullen vredesduiven worden losgelaten.
Aanvang bijeenkomst: 14.30 uur.
Wees allen van harte welkom.

Oecumenische werkgroep vredesweek

 

HUIS VAN SPIRITUALITEIT

Woensdag 19 september opening nieuw seizoen Huis van Spiritualiteit “Sprekend verleden, actueler dan ooit”
m.m.v. Vivace en het themakoor Lattrop o.l.v. Dennis Oude Nijeweme.
Op woensdagavond 19 september openen we het vijfde seizoen van het Huis van Spiritualiteit in kloosterkapel bij de zusters Franciscanessen.
Speciaal voor deze lustrumbijeenkomst hebben we Mink de Vries uitgenodigd.
Mink is onder andere diaconaal – en jongerenwerker, bestuurder, coördinator Gemeenschapskringen en docent Levensbeschouwing en maatschappijleer. En hij is bijzonder geïnteresseerd in de vernieuwingsbeweging die gesticht is door Geert Groote binnen de rooms-katholieke kerk, die de moderne Devotie genoemd wordt. Aanleiding tot het ontstaan van deze hervormingsbeweging in de middeleeuwen waren de misstanden onder de geestelijkheid, de kerkelijke leiding en de samenleving. In Twente zijn nog veel sporen van deze beweging te vinden.
Is deze beweging iets van lang geleden? Nee, integendeel, in onze tijd wordt deze beweging herontdekt door ondernemers, gezondheidsinstellingen, geestelijken, bestuurders en onderwijsinstellingen, van laag naar hoog. Naast Geert Groote is ook Thomas a Kempis met de Navolging van Christus wereldwijd bekend. Zijn Navolging wordt weer in het hele land gelezen. Welke boodschap kan deze beweging hebben voor ons in deze tijd?

 

WEEKWACHT
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met het telefoonnummer 06 – 20 43 01 55

BEZOEK PASTOR BIJ ZIEKENHUISOPNAME
Indien u of een van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van een pastor tijdens verblijf in het ziekenhuis of elders, dan kunt u of een huisgenoot / familielid dit doorgeven aan de weekwacht.

WEBSITE van de H. Pancratius parochie: www.hpancratius.nl

KERK TV
Heeft u interesse voor KerkTV dan kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat via telnr. 06-33564002 of via email info@hpancratius.nl

ADRESGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Secretariaat: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen,
Tel. 0546 – 62 12 38
E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 11.30 uur

Pastorie: Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Kostersteam: B. Bekhuis, Tel. 0546 – 62 12 75 of 06 – 38 29 09 79
E-mail: bbekhuis14@gmail.com

BANKGEGEVENS BEHEERSCOMMISSIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
NL84 RABO 015.14.04.194 t.n.v. Locatieraad Tubbergen
NL68 RABO 015.14.28.344 t.n.v. Kerkbalans Tubbergen

INFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” (parochieblad) mee te nemen uit de basiliek wanneer er een nieuwe uitgave uitkomt, maar toch geïnformeerd wil zijn over het locatienieuws. We sturen het u graag per mail!
Meld u aan bij info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven. Wijzigt uw mailadres laat het ons ook weten om in contact te blijven!


CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op:
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

COLOFON PASTORES

C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Maandag afwezig
Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen. Telefoon: 06-52648770
E-mail: pastoor.pikkemaat@hpancratius.nl

Nguyen Ngoc Linh, priester
Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Telefoon: 0546-873936
E-mail: pastor.linh@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20432661
E-mail: diaken.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20486904
E-mail: pastor.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandag, dinsdag, donderdag
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen Telefoon: 06-20428594
E-mail: pastor.saris@hpancratius.nl


BEHEERSCOMMISSIE VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN:

J.M.J. van Wegen-van Tongeren, voorzitter,
tel. 0546 – 62 23 38, e-mail mariannevanwegen@telfort.nl

Th. Masselink, secretaris,
tel. 0546 – 62 29 53, e-mail secretaris.tubbergen@hpancratius.nl

M.E.J. Lenferink-Meulenbroek, budgethouder,
tel. 0546 – 62 13 74, e-mail lenferinkmarian@gmail.com

Dr. mr. drs. J.J. de Wit, gebouwenbeheer,
tel. 0049-5942 989424, e-mail drjjdwit@icloud.com


PASTORAATSGROEP:

Mevr. A. Huiskes-Pipers, voorzitter, werkveld vrijwilligers,
tel. 0546 – 62 49 06, e-mail: annemariehuiskes@gmail.com
Mevr. M. Siegerink-Velnaar, werkveld liturgie,

tel. 0546 – 62 25 91, e-mail: mariettesiegerink@hotmail.com
Mevr. A. Bossink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 10, e-mail: a.bossink@zorgaccent.nl .

Mevr. B. Olthof-Hollink, werkveld diaconie,
tel. 0546 – 62 27 74, e-mail: brigitteolthof@cs.com
Mevr. A. Lucas, werkveld catechese,
tel. 0546 – 62 19 68, e-mail: astrid73lucas@gmail.com

 

KOPY SECRETARIAAT

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt op 29 september 2018
Wilt u zo vriendelijk zijn uw kopij voor ons informatieblad en uw misintenties voor de periode van 29 september tot 12 oktober 2018 op te geven bij het secretariaat op dinsdag tussen 09.00 uur en 11.30 uur tot uiterlijk 27 september om 11.30 uur
Dit kan per E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl , in brievenbus op huisnummer 70, of inleveren op het Parochiecentrum, Grotestraat 70, Tubbergen Tel.: 0546-621238.
Het verschuldigde bedrag, € 8,- voor een misintentie en/of € 10,- voor een jaargedachtenis, kunt u contant bijvoegen in een enveloppe of overmaken op nr. NL84 RABO 0151.4041.94 t.n.v. de Beheers- commissie. Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.


 

 

Nieuwsbrief nr. 175, 12 september 2018

Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 175 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over een studiemiddag over interculturele dialoog op scholen, de vernieuwde website van de Dag van het Jodendom, de september-editie van bisdomblad ‘Op Tocht’ en de Willibrordprocessie die op zondag 9 september door de Utrechtse binnenstad trok. Veel leesplezier!

 

Verklaring bisschoppen over maatregelen seksueel misbruik

“Naar aanleiding van recente nieuwe publicaties over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania en eerder al in Australië ervaren veel gelovigen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse bisschoppen delen in die pijn en schaamte,” zo staat in een verklaring die de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 10 september heeft uitgebracht.

Lees meer

 

 

Heiligverklaring aartsbisschop Romero: landelijke viering

Ter gelegenheid van de heiligverklaring op 14 oktober 2018 van de in 1980 in El Salvador doodgeschoten aartsbisschop Oscar Romero, vindt er op zaterdag 13 oktober in Utrecht een Eucharistieviering plaats voor mensen uit heel Nederland. Deze H. Mis in de Dominicuskerk (Händelstraat) begint om 14.00 uur. Celebrant is Mauricio Meneses, priester van het Aartsbisdom Utrecht en afkomstig uit Colombia. De voertaal is Nederlands en Spaans. Na de viering is er een Nederlandstalige lezing over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero.

Lees meer

 

 

Gratis download: zo ziet kerkgebouw er uit

Katholiekleven.nl heeft 8.000 brochures over het kerkgebouw verstuurd aan ruim vijftig rooms-katholieke parochies en parochiekernen die zich opmaken voor ‘Back to Church: Kerkproeverij’ (15-16 september). Ook in het Aartsbisdom Utrecht doen diverse parochies mee met dit initiatief. Zo organiseert de parochie Licht van Christus na de viering voor de gasten een gezellig samenzijn met de pastoor en medekerkgangers.

Lees meer

Download ‘katholiek leven vandaag’

Het septembernummer van ‘katholiek leven vandaag’, de nieuwsbrief van katholiekleven.nl, besteedt onder meer aandacht aan een jaar lang rozenkransgebed, een podcast over de WJD in Panama en de boodschap van de paus voor de Werelddag van de Armen (18 november 2018). Plus: de aankondiging van de infographic die katholiekleven.nl voor 7 oktober maakt, wanneer de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans wordt gevierd.

Lees meer

 

 

Vernieuwde website Dagvanhetjodendom.nl

De website voor de Dag van het Jodendom is vernieuwd. Hiermee beogen de Bisschoppenconferentie en de Katholieke Raad voor het Jodendom nieuws en achtergrondinformatie over de dialoog tussen joden en christenen beter zichtbaar te maken. De Dag van het Jodendom vindt ieder jaar plaats rondom 17 januari, zo ook in 2019. Op de site wordt in deze periode aandacht gegeven aan activiteiten die in het kader van deze dag plaatsvinden in de Nederlandse bisdommen. Elk bisdom heeft een eigen pagina met nieuws en informatie.

Lees meer

 

 

Studiemiddag NKSR over interculturele dialoog op scholen

De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) organiseert donderdag 20 september een landelijke studiemiddag over de interculturele dialoog op scholen. De bijeenkomst in het Adelbert College te Wassenaar wordt geopend door mgr. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam en namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie portefeuillehouder voor het katholiek onderwijs.

Lees meer

 

Kloosternacht voor jongeren in Oosterhout

De drie kloosters in het Brabantse Oosterhout organiseren in de nacht van zaterdag 13 en zondag 14 oktober a.s. voor de vierde keer een jongerenkloosternacht. Deze kloosternacht is bedoeld voor jongeren van 16-35 jaar en duurt van 19.00 uur tot 7 uur. Het programma bestaat uit elementen als ontmoeting, zang en muziek, power-point, gebed, stilte en wandelen door de wijngaard en de kloostergang. Er wordt per deelnemer een kleine bijdrage à € 5 gevraagd.

Lees meer

 

 

Septembernummer ‘Op Tocht’ onderweg naar abonnees

De septembereditie van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschijnt eind deze week. In dit nummer onder meer: het ‘zomeroverzicht 2018’ met nieuwsberichten uit de vakantieperiode, een bijdrage van pastoor Monninkhof over een recent Vaticaans document over geloof en sport, de pelgrimage van een aantal jonge dominicanen dwars door het Aartsbisdom Utrecht, de column van kardinaal Eijk (ditmaal over het inspirerende voorbeeld van kandidaat-zalige Alphons Ariëns), Wereldmissiemaand en nieuws over de aanstaande bisdombedevaart naar het Heilig Land.

Klik hier voor de column
Klik hier voor een abonnement op ‘Op Tocht’ of om dit nummer na te bestellen

 

 

Vormelingendag 2019 vicariaten Arnhem en Utrecht

De vicariaten Arnhem en Utrecht organiseren op zondag 31 maart weer een gezamenlijke Vormelingendag in Amersfoort. De dag begint met een Eucharistieviering, aansluitend is er een vossenjacht met daarmee de kans om met enkele heiligen kennis te maken en met vormelingen uit diverse parochies. Vicaris mgr. Woorts en vicaris Pauw nodigen de vormelingen uit hun vicariaten uit naar deze dag te komen: “Alles staat klaar voor jou! Dat wil je toch niet missen?! Graag tot ziens op 31 maart!”

Klik hier voor de uitnodiging

 

 

Tarcisiusdag op 6 oktober: aanmelden kan nog!

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 6 oktober weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun begeleiders, die dag van harte welkom in Utrecht. Daar is na een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal een speurtocht door de stad. De dag eindigt bij het bisschopshuis, waar drinken en broodjes klaar staan. De dag wordt afgesloten in de tuin van de bisschop. Aanmelden voor de Tarcisiusdag is nog mogelijk.

Meer informatie en aanmelden

 

 

Emeritus pastoor Kemperman overleden

Te Mijdrecht is op 11 september overleden de zeereerwaarde heer Antonius Aloysius Kemperman, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Steenderen op 6 februari 1922. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1948 was hij achtereenvolgens kapelaan te Ulft (H. Antonius), Apeldoorn (H. Theresia), Vinkeveen, Doetinchem en Arnhem (H. Nicolaas). Met ingang 7 juli 1964 volgde zijn benoeming als bouwpastoor van de nieuwe parochie Christus Koning te Velp.

Lees meer

 

 

Pater J.J. Sturkenboom s.d.b. overleden

Te Wijchen is op 26 augustus pater Ko Sturkenboom s.d.b. overleden. Jacobus Johannes Sturkenboom s.d.b. werd geboren te Houten op 13 september 1935. Op 16 augustus 1960 is hij te Twello ingetreden bij de Salesianen van Don Bosco. Zijn priesterwijding vond plaats op 19 april 1969 te ‘s-Heerenberg. Vanaf 1 september 1988 is hij ruim twintig jaar werkzaam geweest in het Aartsbisdom Utrecht als pastor in de Theresiaparochie te Apeldoorn binnen de Interparochiële Vereniging Apeldoorn.

Lees meer

 

 

‘Volg je hart’: kloosterweekend voor jongeren

Voor het kloosterweekend trekken de deelnemers dit jaar over de grens van het Aartsbisdom Utrecht naar de Norbertijnen. Voor hen is de leefregel van Sint Augustinus heel belangrijk. Augustinus was een bijzonder mens die in zijn zoektocht naar geluk misschien wel heel dicht bij ons staat. Stap even uit je dagelijkse bezigheden en vind tijd voor jezelf. Leef mee op het ritme van het kloosterleven en ontdek met Augustinus wat gelukkig maakt.

  • Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD  Heeswijk
  • Aankomst: vrijdag 9 november 16.00 uur
  • Vertrek: zondag 11 november 15.00 uur
  • Eigen bijdrage: 50 euro p.p.
  • Begeleiding: Vicaris Hans Pauw en JPU

Aanmelden vóór 25 oktober via: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of de Facebookpagina van ‘Jong Aartsbisdom’

 

 

Willibrordprocessie staat stil bij Apostel der Nederlanden

In de binnenstad van Utrecht vond op 9 september de zestiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie plaats. Na afloop was er een vesperviering in de St. Catharinakathedraal, eindpunt van de processie, met als agens mgr. Hoogenboom. De start was traditiegetrouw bij het beeld van de heilige Willibrord op het Janskerkhof. Daar benadrukte pastoor Boogers van de organiserende Salvatorparochie dat Willibrord de eerste bisschop was die hier het Evangelie heeft verkondigd, “hij is dan ook de patroonheilige van Utrecht en Nederland.”

Lees meer

 

 

St. Gerardus bedevaart Overdinkel: ‘Hoop doet leven’

‘Hoop doet leven’ is het thema van de 106de St. Gerardus Majella bedevaart, op 21 oktober in Overdinkel (parochie Maria Vlucht). Pastor Willy Rekveld: “Al ruim honderd jaar gaan mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan.” Ter voorbereiding is er een Gerardus Triduüm (18-20 oktober), met elke dag een viering en ontmoeting. Op 21 oktober is om 11.00 uur de Plechtige Eucharistieviering met daarna de processie en om 15.00 uur het Sluitingslof. Meer info: parochiecentrum Gerardus Majellakerk, tel.: 053 5381304 (10-11.30 uur).

 

 

Doopvont H.Hartkerk Deventer naar binnentuin stadskerk

De doopvont van de onlangs verkochte H.Hartkerk te Deventer is overgebracht naar de binnentuin van de Broederenkerk in diezelfde stad. De doopvont stamt vermoedelijk uit de beginjaren van de H.Hartkerk, gesticht in 1904, en is het laatste stuk inventaris wat door de parochie uit het pand werd gehaald. In de historische binnentuin aan de Broederenstraat heeft het een prominente plek gekregen. Vicaris Cornelissen (pastoor te Deventer) wil in de toekomst de mogelijkheid bieden om in deze bijzondere omgeving van de historische stadstuin kinderen te laten dopen. Foto: Ronald Damen

 

 

Video: Dit is O.L.V. van Renkum

Het Gelderse Renkum wordt wel ‘het Lourdes van boven de rivieren’ genoemd. Alles draait om een bijzonder beeldje van Maria van Renkum. Op katholiekleven.nl vertelt pastoor Ten Have over de omzwervingen die het beeldje maakte en hoe het werd verwelkomd toen het weer thuiskwam in Renkum.

Lees meer / bekijk de video

 

 

Voorlichtings- en opleidingsbijeenkomsten Nieuwe Automatisering Parochies

De conversie van parochies naar de nieuwe automatisering voor parochies, Exact Online en DocBase, is in volle gang. Steeds meer parochies maken gebruik van de nieuwe software. Dat betekent ook dat er vragen zijn over het gebruik en de werking van de beide pakketten. Daarom worden er in september en oktober drie landelijke voorlichtings- en opleidingsbijeenkomsten georganiseerd.

 

 

Bisdombedevaart naar het Heilig Land en Jordanië

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 12-21 november 2018 een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land. Deze pelgrimage staat onder (pastorale) leiding van mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Bijzonder element van deze bedevaart zijn de ‘Nederlandse Dagen’ (met als motto ‘Shalom’) in het Heilig Land.

Lees meer

 

 

Facebook
Website

 

Geachte allen overver, thuisblijvers

Een derde nieuwsbrief van mijn kant. Binnen de eenheid wordt ook een nieuwsbrief gemaakt, maar in deze wat meer ‘eigen’ belevingen.

Er zijn al weer acht weken voorbij en over twee weken hebben we de midterm dag. Dan wordt er een balk door midden gezaagd en dan is de uitzending ‘door midden’. Een rare traditie, maar de balk mocht ik verzinnen en maken. We hebben als NSE (National Support Element) een spin als symbool, met acht verschillende taken (de poten). Dus heb ik met wat houtbewerking en hulp van de Genisten een spin gemaakt, laten verven en opgeleukt met een paar ogen en een groot web.

 

Maar er gebeurt ook wel veel. Er zijn helaas veel slachtoffers te betreuren van het Afghaanse leger en politie. De gewonden komen binnen op de Role2, dat is het ziekenhuis hier op het kamp, en dan moet iedereen meteen aan de slag, ook de militairen die wel wat meer hebben gehad aan opleiding als EHBO. Dat is soms zwaar werk voor ze. Dat bespreken we dan, wanneer het weer wat rustiger is.

Afgelopen week mochten de militairen de poort niet uit vanwege dreigingen van de Taliban. Dit had verband met de cartoonwedstrijd. Dat is vervelend, want dan kunnen de adviseurs en militairen hun werk niet doen. Dan komen ze wat vaker langs bij mij en dat is prima.

En we horen hier behoorlijk veel over aanslagen in het noorden van Afghanistan. Raar dat het relatief dichtbij is, maar op het kamp is het wel rustig. Er vliegen wel wat vaker helikopters over en de bewaking is wat meer, net als de controles. Ik mag niet met een wapen rondlopen (en dat is maar goed ook).

Afgelopen weken is mij vaak gevraagd waarom ik geen wapen heb. Mijn antwoord in een stukje ter overdenking was:

‘Neen, ik mag niet schieten, tenzij het een schietgebed betreft’. Dat is eigenlijk een oude uitdrukking. Een kort gebed dat op elk moment van de dag gedaan kan worden. Een (schiet)gebed of bidden werkt voor mij in elk geval wel. Het geeft tenminste rust en troost.

En toen ik mee mocht met een Dingo was mijn rol duidelijk en werd mij gezegd: ‘Laag blijven en ‘luchtsteun’ geven. Dan doen wij ons werk!’

Ik weet ook wel dat ik mij niet met operationele zaken dien te bemoeien, maar een offensief met schietgebeden kan best wel helpen. Dit zijn dan korte geestelijke verzuchtingen, uitroepen en smeekbedes, niet te verwarren met wat we noemen het ‘achteruit bidden’ wat ook wel ten gehore wordt gebracht als er iets aan de hand is en dit ‘achteruit bidden’ kan wel een afschrikwekkende werking hebben op de omgeving, maar ik wil het niet tot de wapens rekenen.

Schietgebeden horen er, volgens mij, wel bij. Ze zijn kort en duidelijk en met weinig woorden. Of ze verhoord worden en wanneer ze verhoord worden heeft te maken met het richten net als met andere wapens. Waarop richt jij jouw aandacht. Het schieten van schietgebeden heeft niets te maken met raken of missen van een doel, maar veelmeer op de kracht waarmee het gebed wordt afgevuurd …. Een vurig verlangen naar bescherming, kracht, moed en troost.

Verder ben ik bezig met de bezinning voor te bereiden, die ik op de vrijdagmorgen doe, en doe dat inmiddels ook voor de Amerikanen op het kamp naast het onze, dan moet je heel wat poorten door, maar ik word dan gereden!

Uiteraard blijven we ook sporten, telkens komt er weer een sport bij, maar ik doe rustig aan en blijf gewoon fietsen op de hometrainer en soms hardlopen, badminton of volleybal.

Of een ochtend slopen. Er moest een dak uit elkaar en met het juiste gereedschap lukt het zelfs mij wel. Wel een beetje verbrand in de zon, want nu nog is het tegen de 40 graden, ’s nachts koelt het af tot 25 graden. Wel wat koeler dan een paar weken geleden.

En ik heb een mooi project van een BBQ gemaakt, namelijk er een wegkapelletje van te maken. Voordat de militairen de poort uitgaan, kunnen ze een kaarsje opsteken. Ik heb een beeldje opgestuurd gekregen en nu nog een mooi dak en een kastje voor de kaarsjes. En zo gaan de dagen voorbij, met veel gesprekken, met veel ontmoetingen op soms bijzondere plaatsen.

 

 

 

Groet Aal Jean-Paul                                              Masar-e-Sharif, sept 2018

Postadres:
Aalm. Thöni, J.P.W.
V 322701
1 (NLD) RSM NSE11
NAPO 80
3509 VP Utrecht

 

 

NIEUWSBRIEF NSGV

LIEDDAG

R.K. Parochie  Paus Johannes XXIII 

Locatie: Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming te Houten 

zaterdag 6 oktober 2018

Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen!

Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden.

Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor onze lieddag.

LAAT U VERRASSEN!

Dirigent:            Tom Löwenthal

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur.

Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.

De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur.

Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen.

Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen.

Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen.

U kunt zich voor deze lieddag aanmelden – ( vol is helaas vol ) – per e-mail: lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep)