KOREN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

MULTIPLE VOICES
Het koor is opgericht in het voorjaar van 1966. Bij de plechtige communie was een koor nodig en vanuit de lagere school werd door docent dhr. Nelissen een koor samengesteld uit de kinderen van de 6e klas.

Dat koor is onder zijn leiding blijven bestaan en werd het Jongerenkoor Tubbergen. In al die jaren is het koor blijven bestaan, maar zoals dat gaat met een jongerenkoor, wel steeds met een wisselende bezetting. De begeleiding heeft altijd bestaan uit piano en drum, en dan aangevuld met verschillende (blaas)instrumenten.

Eind jaren 90 werd het steeds moeilijker de ‘jonge jongeren’ bij het koor te krijgen en daarom werd toen besloten de leeftijd naar boven vrij te geven. Op dat moment is de naam van het jongerenkoor veranderd in Multiple Voices, wat staat voor een meervoudigheid van stemmen.
Momenteel bestaat het koor dan ook uit zo’n 30 leden van 30 tot bijna 60 jaar, dat in een zeer gezellige sfeer een zeer wisselend repertoire uitvoert. Er wordt eens in de 2 of 3 weken gezongen in de Pancratiusbasiliek in de viering van zondagmorgen 10.30 uur,  zo af en toe is dat dan een eigen themaviering.

Op woensdagavond is de repetitie van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Er wordt fanatiek geoefend, en eens per maand gaat het koor na de repetitie even een drankje nuttigen. Mocht je zin hebben te gaan zingen bij dit koor dan kun je gerust komen kijken op de woensdagavond, je mag ook contact opnemen met dirigente Petra Kramer, tel: 0546-623430 (na 18.00 uur)

De samenstelling van ons bestuur is;
Voorzitter: Cyril Lucas
Penningmeester: Francoise Haarhuis.
Secretaris: Astrid Lucas
Lid: Elsbeth Olde Hampsink
Lid: Karin Grootelaar.
PANCRATIUS BASILIEKKOOR 

Het Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen is een gemengd dames en heren kerkkoor.
Het koor is opgericht in 1915.
Er zijn ongeveer 50 actieve leden, verdeeld over 4 stemgroepen.

Wekelijks worden door het koor de eucharistievieringen verzorgd.  Afwisselend wordt gezongen door het gemengde koor dan wel door de “Schola Cantorum” welke een geheel Gregoriaanse Mis verzorgt.  De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. De term gregoriaans is een verwijzing naar paus Gregorius en wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie.

Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden o.a. reizen gemaakt naar Rome en Beijing en daar een aantal vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter en in Beijing o.a. in de Nederlandse Ambassade. Regelmatig verzorgt het koor – met name rond de Kerst –met veel succes concerten met koren uit de regio.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wil je graag zingen, heb je in het verleden al eerder gezongen en wil je graag de draad weer oppakken, houd je daarnaast ook van een gezelligheid, kom dan geheel vrijblijvend een keer op de wekelijkse repetitieavond. Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur. Dirigent van het koor is Jeroen Hulshof.
Jeroen studeerde piano en orgel aan het conservatorium te Enschede. Hij volgde vele masterclasses en heeft in het verleden diverse prijzen gewonnen o.a. op het Prinses Christina Concours. Hij heeft een diverse beroepspraktijk en werkt veel met zangers, koren en andere instrumentalisten en geeft pianoles aan zowel kinderen als volwassenen.

Het bestuur van het Sint Pancratius Basiliekkoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:             Jos Frons                tel. nr. 06-40098612
Penningmeester: Jan Hesselink          tel. nr. 06-51561479
Vice- voorzitter
Secretaris:             Ton van Lint          tel. nr. 06-50481947
Bestuurslid:          Lucie Veldhuis       tel. nr. 0546-622649
Bestuurslid:          Meriam Andringa  tel. nr. 0546-622251

Voor inlichtingen, neem gerust contact op met een van de bestuursleden