Tubbergen actueel

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk donderdagmorgen 11.30 uur voorafgaande…

Van werkgroep gezinsviering: Kerstmis 2019

Van de werkgroep gezinsviering: Kerstmis 2019 Dit jaar is er geen gezinsviering in de Basiliek te Tubbergen met Kerstmis, maar zal er tijdens de kerstviering op dinsdag 24-12 om 18.30 uur met het koor Multiple Voices een kindernevendienst…

Gulden mis in de Basiliek

Gulden Mis in Basiliek Naar aloude gewoonte zal in de St. Pancratius Basiliek de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur, m.m.v. Multiple Voices en de voorganger is dan pastoor…

Gift 'Sportief Bewegen Natuurlijk' voor dak reparatie!

,
Gift Sportief Bewegen Natuurlijk voor dak reparatie Pancratiusbasiliek. Stichting 'Sportief Bewegen Natuurlijk' organiseert jaarlijks een aantal wandel- en fietsactiviteiten in de gemeente Tubbergen: de Essenwandeltocht, de Tubbergse Fiets4Daagse…

St. Pancratius Basiliekkoor zingt in Weihnachtsoratorium

WEIHNACHTSORATORIUM IN TWENTE MET HET ST. PANCRATIUS BASILIEKKOOR   Op 19 december wordt in Oldenzaal weer het beroemde Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitgevoerd op initiatief van de Stichting Twentse Matthäus Passion.…

Nieuw parochie logo gepresenteerd

, , , , , , , , , , ,
Op de Centrale Parochieavond 20 november j.l. is het nieuwe logo voor onze H. Pancratius parochie gepresenteerd. Dit beeldmerk is gecreëerd door Coen Droste van Visual Marketing in Geesteren en zal in de loop van de komende weken en maanden…

Adventsactie

Beste parochianen, Alle MOV groepen van de parochie Tubbergen bereiden zich voor op de Adventsactie 2019. Het doel van het Adventsproject 2019 is het verbeteren van de geboortezorg in Somalie. Als MOV-groep van de geloofsgemeenschap Tubbergen…

WIJZIGING WEEKENDVIERINGEN PER 1 DECEMBER

, , , , , , , , , , ,
Beste parochianen, Graag vragen wij jouw aandacht voor het volgende: met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar d.i. 1 december 2019 zal een aantal veranderingen optreden in het rooster van de weekendvieringen. In de afgelopen maanden zijn…

Verklaring beheercommissies H. Pancratius parochie

, , , , , , , , , ,
In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z'n geheel en de locaties in het bijzonder.…

BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

,
DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK Beste parochianen In december 2018 is de actie: De basiliek luidt de noodklok gestart. Via de pers en ons parochieblad hebben we een oproep gedaan om ons financieel te steunen zodat het dak van onze basiliek…