Tubbergen actueel

Aanmelden weekendvieringen

, , , , , , , , , , ,
Aanmelden weekendvieringen Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen…

Heilige Pancratius parochie scherpt corona maatregelen aan

, , , , , , , , , ,
Nu het aantal besmettingen in Twente drastisch is toegenomen en de katholieke kerken is geadviseerd het aantal kerkgangers te beperken, heeft het pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie besloten deze adviezen over te nemen en uit te…

Update "De basiliek luidt de noodklok"

Update ‘De basiliek luidt de noodklok ‘. Inmiddels is het al enige tijd  geleden dat wij voor het laatst een update hebben gegeven over de restauratie van het dak van de Pancratius basiliek in Tubbergen. De actie ‘De basiliek…

Aanpassingen corona maatregelen H. Pancratius parochie

, , , , , , , , , , ,
In de afgelopen week hebt u kunnen volgen dat er overleggen zijn gevoerd tussen minister Grapperhaus en de verschillende kerken, naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze…

Informatieblad

INFORMATIEBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN Ons “Informatieblad” verschijnt eens per twee weken. Kopij voor het eerstvolgende informatieblad kunt u, bij voorkeur digitaal, aanleveren tot uiterlijk woensdagmorgen 11.00 uur voorafgaande…

Afgelasting diaconaal weekend

, , , , , , , , ,
Beste parochianen, De coronabesmettingen grijpen razendsnel om zich heen. Inmiddels staat de gemeente Tubbergen in de top 3 van besmettingen in Twente. Ook in de gemeente Twenterand nemen de besmettingen toe. Dit betekent dat we als pastoraal…

H. Vormsel viering 31 oktober gaat niet door

, , , , , ,
Tubbergen 7 oktober 2020 Beste Vormelingen, ouders, verzorgers. Het vormsel zit er aan te komen, 25 oktober staat de voorbereiding dag met vormelingen gepland, een week later 31 oktober zouden de kinderen gevormd gaan worden. De corona…

Ruiming graven kerkhof!

Ruiming graven: Half oktober zullen op het kerkhof achter de basiliek een aantal graven geruimd worden. (Bij goed weer zal dit op 14 oktober plaatsvinden.) Hiervan zijn de grafrechten verlopen en de nabestaanden hebben hiervoor toestemming…

Oktober Wereldmissiemaand

Oktober Wereldmissiemaand. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de corona pandemie in West-Afrika wil Missio…

Vastenactieproject - Zomeractie

, , , , , , , , , , , ,
Vastenactieproject ‘Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala’ gaat over in  de zomeractie De reden hiervoor is dat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk was om in de vastenperiode in alle locaties van onze parochie…