BEGRAAFPLAATSEN
Onze ‘Kerkhofcommissie’, heeft de zorg voor het onderhoud van onze begraafplaatsen en de indeling ervan. Ook is er een urnenplateau aanwezig!
Voor informatie over de begraafplaats kan men contact opnemen met Patrick Kok, tel. 06-39287513 van de ‘Commissie van Beheer’.

Voor Reglement begraafplaatsen, Voorschriften graftekens en Grafakte – Klik hierAULA
De Aula van onze kerk bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
Om naderhand de familie in de condoleanceruimte condoleren met hun verlies.
Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen. Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar. Hiervoor kan men contact opnemen met:
Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen tel. 0546-624818MEDEDELINGEN OVER ONZE BEGRAAFPLAATSEN

De locatie Tubbergen van onze H. Pancratius parochie beschikt sinds 26 augustus 2010 over 2 begraafplaatsen en wel het “parochiële kerkhof” nabij de kerk aan het Pastoor Vredendaalpad en de nieuwe begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat welke de naam “De Esch” heeft gekregen.
Wij achten het van belang om met betrekking tot het gebruik van de beide begraafplaatsen het volgende onder uw aandacht te brengen.
Vanaf 01-01-2021 is het bestuurlijk en reglementair vastgestelde beleid dat op de begraafplaats de Esch in principe alleen nog bijzettingen (2e begraving in één graf) in bestaande graven, kunnen plaatsvinden van overledenen met een 1e of 2e graad familierelatie tot de eerst begravene (echtgenote, echtgenoot, ouder, kind, broer, zus). Alle overige begravingen zullen op het  parochiële kerkhof (nabij de kerk) plaats vinden.
Uitstrooien van de as na een crematie is op beide begraafplaatsen mogelijk.

Het parochiële kerkhof bij de kerk heeft een urnenwand waar u de urn in kunt plaatsen.

De vlinderboom op de begraafplaats de Esch blijft ook.

Voor begrafenissen op beide begraafplaatsen gelden dezelfde tarieven en grafrechten.
Voor bezoekers van “De Esch” die voor begrafenissen of voor ander bezoek gebruik maken van autovervoer is het van belang om te weten dat de parkeerplaats is afgesloten met een automatisch afsluitbare poort. Deze poort wordt tijdens reguliere openingstijden (overdag) automatisch geopend door op te rijden tot vlak voor de poort. Voor voetgangers en fietsers is een looppoort naast de hoofdpoort beschikbaar. Beide poorten zijn tijdens de nachtelijke uren automatisch gesloten, zodat dan de toegang tot de begraafplaats en de parkeerplaats niet mogelijk is.
Wij vertrouwen met vorenstaande informatie de nodige duidelijkheid te hebben verstrekt over het beleid ten aanzien van het gebruik van onze begraafplaatsen, waarvan wij hopen dat ze – ook in de toekomst – een waardige rustplaats zullen zijn voor onze dierbare overledenen.URNENWAND.

Na een lange tijd van voorbereiding is op zondag 13 november, de urnenmuur en het strooiveld op ons parochiële kerkhof achter de basiliek ingezegend door onze nieuwe pastoor Pikkemaat. We zijn erg blij dat door de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven deze urnenwand gerealiseerd kon worden. Op de urnenmuur staat een beeldje, de Wachter, aangeboden door Harrie Lenferink. Onder het beeldje staat een tekst van Jesaja: Wachter, wat is er van de nacht? Het antwoord op deze indringende vraag is: ‘De wachter zei: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht’. De profeet wil daarmee zeggen: in de weg van het volhardend vragen naar de Heer en Zijn licht, in de weg van de omkeer naar Hem, in de weg van het komen tot Hem zal de nacht verdwijnen en het licht heerlijk stralen. Aan de achterkant staat de tekst: Het is de Heer die op U wacht. Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze urnenwand geplaatst kon worden. Wil men gebruik maken van de urnenwand, dan zijn de kosten hiervoor, € 1.250,00. Hiermee zijn de urn-grafrechten voor een periode van 20 jaar voldaan. Na deze periode heeft men de mogelijkheid deze rechten met 10 jaar te verlengen. Een plek in de urnenmuur heeft ruimte voor twee urnen en evt. 2 kinder-urnen. Ervoor is een kleine ruimte voor het plaatsen van een klein kaarsje. (dus niet voor bloemstukjes). Voor het plaatsen van de urn moet vooraf contact worden opgenomen met het locatiesecretariaat. Zowel op het kerkhof achter de Basiliek als op kerkhof “De Esch” is er nu de mogelijkheid om rond de Calvarieberg de as van een overledene te verstrooien. Wil men de as van een overledene verstrooien, dan kan men contact opnemen met het secretariaat (tel: 0546-621238). Tijdens het uitstrooien zal een lid van de kerkhofcommissie aanwezig zijn. De kosten voor het verstrooien van de as is: € 100,00. Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.VLINDERTUIN

 Inzegening van de vlindertuin
Met de aanleg van de nieuwe begraafplaats in Tubbergen is rekening gehouden
met een plekje voor een vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit plan gerealiseerd. Zaterdagmiddag 22 oktober 2011 is de nieuwe vlindertuin met vlinderboom op de begraafplaats De Esch ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op veel begraafplaatsen geen plek.MONUMENT INDIËGANGERS

“Ze moesten weg en ze bleven weg”
De gemeente Tubbergen kende nog geen monument voor gesneuvelde Indiëgangers.
Daarin is woensdagavond 15-08-2012 verandering gebracht en klonk voor het eerst The Last Post ter nagedachtenis van de vier in Nederlands-Indië (thans Indonesië) omgekomen Tubbergse Indiëstrijders. En onthulden betrokken families officieel een gedenksteen.
Het monument is aangebracht in de muur van de pastorietuin, tegenover de ingang van de begraafplaats achter de Pancratius basiliek.

Het gaat in de gemeente Tubbergen om:
B.H. Hannink (Mander).
J.H. Kroezen (Geesteren).
G.J. Mensink (Tubbergen).
J.A.H.J. Oerbekke (Harbrinkhoek).

Na contact met de desbetreffende families, is gebleken dat er ook nu nog veel verborgen leed heerst. Met name voor wat betreft de zin en de onzin van die gevoerde strijd. Het was duidelijk dat er een zekere behoefte was aan erkenning. en dat heeft geresulteerd in de onthulling van deze gedenksteen.