PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

De door het bestuur van de H. Pancratius parochie bevestigde leden van de pastoraatsgroep zijn als het ware oog en oor binnen de locatie. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap en kunnen bij hun werkzaamheden rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.
Het blijft echter een wederzijds gebeuren of te wel als geloofsgemeenschap moet U zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die U graag met iemand wilt delen, dan kunt U zich tot de leden van de pastoraatsgroep wenden.

Voor mailbericht aan een van de pastoraatsgroepleden, gebruik dan E-Mail; info.tubbergen@hpancratius.nl

De groep bestaat uit de volgende parochianen:
Annemarie Huiskes, voorzitter, werkveld vrijwilligers, tel. 0546-624906
Anne Bossink, werkveld diaconie, tel. 0546-622710
Brigitte Olthof-Hollink, werkveld diaconie, tel. 0546-622774