Stichting Zes Generaties

Beroemde Glazenierskunst
St, -Pancratiusbasiliek Tubbergen

De kostbare gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn vervaardigd door vijf generaties van de glazeniersfamilie Nicolas in een tijdsbestek van 126 jaar.
Bij de ingebruikname van de kerk in 1897 werden in het priesterkoor al ramen geplaatst uit het atelier van Nicolas en Zonen uit Roermond.
In 1954 werd met de komst van Joep Nicolas duidelijk dat men een bijzonder iemand had uitgenodigd, die opmerkte dat de werken in het priesterkoor afkomstig waren van zijn vader en grootvader.

De eerste gebrandschilderde ramen in Tubbergen worden in 1897 bij de afronding van de bouw van de nieuwe kerk aangebracht. Het zijn er zeven: drie brede of ‘dubbele’ ramen in het koor, vier smalle of ‘enkele’ in de kapellen aan weerszijden van het koor. Rond 1975 heeft men de vier smalle ramen uit de zijkapellen samengevoegd tot twee dubbele. Ze zijn toen in het priesterkoor geplaatst. De taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn ver- vaardigt in het atelier van Frans sr. (geb. 1826) en zijn zoon Charles Nicolas (geb. 1859) te Roermond. De twee ramen met afbeeldingen van de acht heiligen zouden hoofdzakelijk het werk zijn geweest van Charles en Frans jr. (geb. 1855).

 

Joep Nicolas, de zoon van Charles, (geb. 1897) te Roer- mond. Vanaf 1939 werkt Joep vanuit New York. Hij woont daar met zijn vrouw, de Belgische beeldhouwster Suzanne Nys. Zij heeft de kruiswegstaties in de basiliek ontworpen. In de jaren vijftig krijgt Joep de opdracht voor acht ramen in Tubbergen met voorstellingen uit de Apocalyps. Het eerste dat hij bij binnenkomst van de kerk in Tubbergen opmerkt, is dat de koorramen van de hand van zijn vader en grootvader zijn.
Vanaf dit moment begint de generatiegedachte te leven.

 

Sylvia Nicolas (geb. 1928) en Joep Nicolas van Ronkenstein (geb. 1933), neef van de familie, vertegenwoordigen de vierde generatie van de glazeniersfamilie Nicolas. Sylvia is de dochter van Joep Nicolas en Suzanne Nicolas-Nys. Zij woont sinds 1968 in de Verenigde Staten, waar zij ook de ramen voor Tubbergen ontwerpt. Zij keert later terug naar Venlo om ze in atelier Geutjes te schilderen. Behalve Sylvia behoort ook Joep Nicolas van Ronkenstein tot de meest belangrijke leerlingen van Joep Nicolas. Na 1983 werkt hij voornamelijk als beeldhouwer.

 

Diego Semprun Nicolas (geb. 1954) is sinds 1990 werkzaam als glazenier, eerder als assistent bij zijn moeder Sylvia Nicolas, maar al vrij snel met eigen werk. In 1995 ontwerpt hij het raam De Goede Herder voor de St.-Pancratiuskerk.
Hij maakt in 1996 nog eens vijf ramen voor deze kerk.
Twee jaar later vestigt hij zijn atelier op verzoek van Stichting Glasrijk Tubbergen in het dorp.

 

 

Zachary P White is de kleinzoon van schrijfster en dichteres Claire Nycolas-White,
die weer de zus is van Sylvia Nicolas, de moeder van Diego Semprun-Nicolas.
Zachary leerde het brandschilderen van Diego. Hij heeft het raam in het torenportaal vervaardigd.
Het thema is gebaseerd op het wapen van de basiliek gecombineerd met het Bijbelverhaal over de vijf broden en de twee vissen.


Informatie

Achter in de Basiliek is een uitgebreide informatiezuil te vinden, ook kunt u voor € 1,00 een flyer meenemen en daarmee de ramen bekijken.
Ook is het mogelijk om een boekje aan te schaffen voor € 10,00
Wilt een rondleiding?
Neem dan contact op met Marianne van Wegen, tel. 0546-622338

Over de Stichting:
Op 3 november 1972 wordt de Stichting Vier Generaties opgericht.
Op 6 februari 1997 wordt de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Vijf Generaties.
Op 11 december 2022 is het de Stichting Zes Generaties geworden.


Rechtspersoon
RSIN:                                                 806345044
Rechtsvorm:                                       Stichting
Statutaire naam:                                Stichting Vijf Generaties
Statutaire zetel:                                Tubbergen
Bezoekadres:                                     Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoonnummer:                              0546621238
Datum akte van oprichting:              03-11-1972
Datum akte laatste:                           06-02-1997
Statutenwijziging
Activiteiten:                                       SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties, Instandhouding kerkramen, Sint Pancratius Basiliek

Bestuurders
Naam:                                                Johan Brouwers
Geboortedatum Datum:                    11-05-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Voorzitter
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Marianne van Wegen
Geboortedatum Datum:                    25-03-1952
In functie:                                          29-05-2008
Titel:                                                  Secretaris
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Naam:                                                Angelique Fiselier
Geboortedatum Datum:                    08-08-1969
In functie:                                          01-10-2015
Titel:                                                  Penningmeester
Bevoegdheid:                                    Gezamenlijk bevoegd

Beleidsplan
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers inclusief het bestuur.
Wat het bestuur en vrijwilligers doen is het promoten van de unieke situatie dat in een gebouw alle gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door een Familie glaskunstenaars over vijf generaties.
Van de geringe opbrengst uit het geven van rondleidingen en de verkoop van boekjes en flyers worden de kosten gedekt van de boekjes en flyers en blijft er een kleine reserve over om zoals in het verleden de presentatie zuilen in de ruimte onder de toren te bekostigen.
Ook zijn er plannen om een digitale rondleiding mogelijk te maken.

Website informatie financieel