Het Aartsbisdom Utrecht organiseert vanaf de Eerste zondag van de Advent 2019 (1 december) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. De hoop is dat na dit themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen. Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes verspreid. Deze zijn ook in onze H. Pancratius parochie verkrijgbaar.

De leden van het pastorale team hebben dit themajaar aangegrepen door verschillende activiteiten rondom de eucharistie op de agenda te zetten. Deze vindt u in het overzicht hieronder. Eveneens stellen wij de beschikbare documenten omtrent het Jaar van de Eucharistie beschikbaar.


Zondag 9 februari 2020 – 10.30 – Basiliek te Tubbergen
Eucharistieviering en lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in de het dagelijkse leven
Voor meer informatie: klik hier

Donderdag 28 mei 2020 – 19.30 uur – Plechelmus parochie
mgr Woorts geeft een lezing over de Eucharistie in de kunst

 


 

 

 

Aartsbisdom Officiele site van Aartsbisdom Utrecht

 • Dag van het Jodendom: Exodus en een nieuwe start
  by carolinewenting on 17 januari 2020 at 13:05

  De Dag van het Jodendom op 17 januari 2020 staat in het teken van bevrijding en vrijheid. Een joodse en een katholieke geestelijk verzorger die beiden werken in de gevangenis, zijn speciaal voor deze dag naar het Exodushuis in Utrecht gekomen. In het huis wonen mensen die vrij zijn gekomen uit de gevangenis. Ze krijgen Het bericht Dag van het Jodendom: Exodus en een nieuwe start verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Benoemd: Functionaris Gegevensbescherming
  by carolinewenting on 16 januari 2020 at 16:47

  Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke Kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: “Ga met de gegevens van je Het bericht Benoemd: Functionaris Gegevensbescherming verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Ruim 1.400 kerkgangers over het belang van hun kerk
  by rolandenthoven on 15 januari 2020 at 15:20

  Ruim 1.400 kerkgangers deden mee aan de Peiling Actie Kerkbalans 2020, een online enquête, waarin respondenten dertien waarden een cijfer konden geven. Op deze manier hebben zij laten weten wat zij belangrijk vinden in hun kerk. De uitkomsten van de peiling worden op 17 januari gepresenteerd in het Museum Catharijneconvent. “Met de peiling willen we Het bericht Ruim 1.400 kerkgangers over het belang van hun kerk verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Mgr. Woorts bij officiële opening VNB-kantoor
  by rolandenthoven on 13 januari 2020 at 16:32

  Bedevaartorganisatie VNB opende op zaterdag 11 januari officieel het nieuwe kantoor in Tilburg, in het Generalaat van de Fraters van Tilburg. Na de Eucharistieviering met mgr. Woorts (bisschop-referent voor de bedevaarten) als hoofdcelebrant, verrichte burgemeester Theo Weterings de officiële openingshandeling. Mgr. Woorts zegende vervolgens de burelen, waarna drie korte lezingen en een receptie volgden. De Het bericht Mgr. Woorts bij officiële opening VNB-kantoor verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Kloosterweekend voor jongeren in Weert
  by carolinewenting on 10 januari 2020 at 16:43

  Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 24 t/m 26 januari een kloosterweekend bij de Zusters Birgittinessen in Weert. Het thema is ‘Gods roeping voor jouw leven’. “Op vrijdagavond kun je om 18.00 uur aansluiten bij de avondmaaltijd en zondag rond 13.00 uur is het weer afgelopen. Ben je nog nooit of niet zo Het bericht Kloosterweekend voor jongeren in Weert verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Uitgave over vrouwelijke religieuze leven
  by rolandenthoven on 8 januari 2020 at 15:27

  Er is een nieuwe uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie verschenen, een speciale editie met daarin drie teksten over het vrouwelijke religieuze leven. Deze editie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Kerkelijke Documentatie nr. 2 2019 is nu te bestellen. Deze speciale uitgave is samengesteld Het bericht Uitgave over vrouwelijke religieuze leven verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Priesterroepingen centraal tijdens gebedsdag
  by rolandenthoven on 7 januari 2020 at 15:46

  De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht organiseert tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) zes keer een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor de roeping tot het priesterschap. Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen. De eerste gebedsdag was op 4 januari Het bericht Priesterroepingen centraal tijdens gebedsdag verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Het jaar 2019 van paus Franciscus in beeld
  by rolandenthoven on 6 januari 2020 at 15:55

  Katholiekleven.nl is het multimediakanaal van de Nederlandse bisschoppen. In december 2019 blikte de website van katholiekleven.nl terug op het jaar van paus Franciscus. Wat deed hij? Welke reizen maakte hij? En waar vroeg de paus aandacht voor? Katholiekleven.nl zette zijn activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van prachtige foto’s. In januari reisde paus Het bericht Het jaar 2019 van paus Franciscus in beeld verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • 4 januari: ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’
  by carolinewenting on 28 december 2019 at 15:40

  De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de Roepingenraad in die periode op zes zaterdagen op zes verschillende locaties (verdeeld over de drie vicariaten) een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. De eerste bijeenkomst is Het bericht 4 januari: ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’ verscheen eerst op Aartsbisdom.

 • Kerst- en Nieuwsjaarwens Utrechtse bisschoppen
  by rolandenthoven on 24 december 2019 at 09:00

  Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zijn hulpbisschoppen Th. Hoogenboom en H. Woorts en de medewerkers van het Aartsbisdom Utrecht wensen u van harte een Zalig Kerstmis en Gods zegen voor 2020: “Wij zijn dankbaar voor de vele Kerstwensen die ons zijn gestuurd. Helaas is het niet altijd mogelijk om persoonlijk al deze wensen te beantwoorden. Het bericht Kerst- en Nieuwsjaarwens Utrechtse bisschoppen verscheen eerst op Aartsbisdom.