INFORMATIE AVOND JONGEREN BEDEVAART LOURDES.

Inmiddels is bekend dat er in 2020  een jongerenbedevaart naar Lourdes gaat plaats vinden. De financiën zijn binnen en wij gaan ons nu voorbereiden op de bedevaart. Velen denken dat dit een bedevaart voor de jongeren van Rock Solid is, jongeren die niet zijn aangesloten bij Rock Solid  kunnen zich aansluiten bij deze bedevaart.

Wij willen met een groep van 30 jongeren naar Lourdes, deze groep zal door 10 personen begeleid worden. Inmiddels hebben zich 23 jongeren aangemeld. Er zijn nog jongeren die nadenken of ze mee kunnen i.v.m. het examenjaar waarin ze zitten. Er is nog ruimte voor jongeren die mee willen.

Als er jongeren zijn die nieuwsgierig zijn naar Lourdes,  een week met elkaar willen optrekken, hun eigen geloof willen beleven, plezier met elkaar willen maken, pak de kans om met ons mee te gaan naar Lourdes.

Voor wie meegaan en mogelijk mee willen is er een infoavond op vrijdag 29 November, deze avond zal om 19.00 uur beginnen in de dagkapel van Geesteren. Daar zal de nodige info worden gegeven en zullen wij het programma zover  bekend gaan presenteren. Deze avond is voor jongeren en ouders en verzorgers

De bedevaart zal gaan plaats vinden van vrijdag 24 april t/m vrijdag 30 april 2020.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

Weekend van de diaconie 2019 in de H. Antonius Abt in Vriezenveen

Komende zaterdag 16 november 2019 om 19:00 uur wordt er tijdens de viering van het diaconaal weekend aandacht besteed aan onze boeren. Het thema van deze viering “IS DE OOGST ZO GEWOON” zal hier uitvoerig onder de aandacht worden gebracht.

De kerk wordt mooi aangekleed, waarbij de aandacht voor de natuur voorop staat.

Kinderen van de St. Antoniusschool hebben een prachtig doek beschilderd. Dit doek zal voorin de kerk hangen.

De liturgie tijdens deze avond is door de leden van het Diaconaal Beraad samengesteld.

Jongeren van Rock Solid hebben een aantal boerenbedrijven bezocht. Zij zullen na afloop van de viering iedereen iets te drinken aanbieden met een traktatie. Ook zal er een lekker hapje zijn.

Alles in het teken van onze boeren.

 

We nodigen u van harte uit en hopen dat u in grote getale komt om deze bijzondere viering bij te wonen.

Het weekend van de Diaconie in de H. Pancratius parochie staat dit jaar in het teken van:
Hart voor boeren’.

Ben jij ook zo benieuwd wat er gebeurt op de boerderij?
Meld je dan aan via mail: jeugdkerk@hpancratius.nl en ga mee naar de familie Scholten Linde op 16 november a.s.

Wandelen op de grens

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis staan we stil bij de teksten uit de bijbel, maar ook van “de Heiligen” van onze tijd. Het jaarthema “Brood om te delen, brood om te leven” zal in de teksten doorklinken. Dit keer wandelen we in “De Bergvennen” bij Lattrop (ca. 7km). Na de wandeling eten we samen een broodmaaltijd in de pastorie van Ootmarsum.

Wanneer: 29 december, 13.00 uur tot ca 18.00 uur.

Startpunt: Parkeerplaats bij de klootschietbaan in Lattrop, Frensdorferwerg, ter hoogte van de Bergvennenweg. Naar Ootmarsum maken de deelnemers gebruik van eigen vervoer.

Kosten: € 7,50 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst i.v.m. de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

Centrale parochieavond!

Op woensdag 20 november wordt – voor de derde keer op rij – de Centrale Parochieavond gehouden. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd bij Zaal Morshuis in Albergen. Het bestuur hoop op een goede opkomst.

Naast de algemene zaken als een kort verslag en financiën, zal er iets worden gepresenteerd dat onze parochie “ingrijpend zal veranderen” Maakt dit u nieuwsgierig, mis deze avond dan niet!

Verder wil het bestuur graag – onder leiding van een externe begeleider – met u van gedachten wisselen over “Mijn kerk 2030”. Hoe ziet onze gezamenlijke toekomst in 2030 eruit?
Welke veranderingen staan op stapel? Wat doet er voor onze parochianen toe? En hoe kunnen wij ook in 2030 samen kerk zijn? Kortom: noteer deze datum alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent!
Van harte welkom!

 

“Samen geloven” in de H. Pancratius Parochie

 

Eindelijk is het dan zover; de levensbeschouwelijke kalender “Samen geloven” is klaar!

Sinds juni 2018 zijn vier jonge moeders: Wendy Haarhuis, Moniek Peulken, Dorien Nijkamp, Colinda Stolp en pastoraal werker Christianne Saris bij elkaar gekomen om deze kalender samen te stellen voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/ verzorgers.

Het is een leuke kleurrijke kalender geworden met prachtige tekeningen en plaatjes, bijbel verhalen, liedjes, gebedjes en doe tips. Iedere maand heeft een thema, bij dat thema is door  illustrator Lies Kuipers een bijpassende tekening gemaakt.

 

Thema’s zijn : een nieuw begin, iedereen hoort erbij, zorg voor elkaar, nieuw leven, liefde, kracht , groeien en bloeien, vrije tijd, samenwerken, dankbaarheid, thuis is meer dan een huis, donker en licht. Bij ieder thema is een passend bijbel verhaal, gebedje, gedichtje, liedje of activiteit gezocht. De kalender heeft een handzaam formaat en is op tafel neer te zetten. Zo hebben kinderen en hun ouders, grootouders, of verzorgers iedere week een leuke handreiking om even stil te staan bij het leven en het op een gelovige manier te bekijken.

Een leuk cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis.

 

De kalender is te bekijken op de parochieavond van 20 november bij Morshuis in Albergen.

Vanaf 1 december is de kalender voor 3 euro te koop bij de secretariaten van onze parochie. Bij het parochiecentrum Tubbergen kunt u de kalender kopen op dinsdag, woensdag en donderdag.  Daarnaast is de kalender te verkrijgen op de kerstmarkt in Geesteren op 8 december 2019 en vanaf 22 december bij de kinderkerk. Maar ook via de leden van de werkgroep kan een kalender gekocht worden.

Van harte welkom!

 

Hartelijke groeten,

Mede namens de werkgroep,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

In memoriam Agnes Brunsman

Op 21 oktober overleed op 64-jarige leeftijd onze medeparochiaan Agnes Brunsman – Ensink. Na een zeer druk bezochte avondwake en een uitvaart in besloten kring heeft Agnes op 25 oktober jl. haar laatste rustplaats gevonden op ons parochiekerkhof.

 

Agnes Ensink werd – samen met haar tweelingbroer Frans – op 25 augustus 1955 geboren in Weerselo. Ze groeide op in een warm gezin met 10 broers en zussen.  Een gezin waar met de boerenleenbank van vader en het café van moeder de nodige reuring was, waarin zij zich bijzonder thuis voelde.

 

Op haar 17e verhuisde ze naar Oldenzaal waar ze de opleiding Z-verpleegkundige volgde. Met haar huisgenoten bouwde ze vriendschappen voor het leven op.

 

Ze ontmoette Jan Brunsman bij van Olffen in Weerselo, liefde op het eerste gezicht. Liefde voor het leven… Het verlies van Frans was een grote slag voor haar, maar ze ging niet bij de pakken neer zitten. Ze maakte er wat van!

 

Na haar huwelijk met Jan verhuisde ze naar de Pollen, waar ze de trotse ouders werden van Elsa, Hugo en Vincent. Zoals ze binnen haar gezin optimisme en gezelligheid uitstraalde, zo bracht ze dezelfde positiviteit over op haar omgeving en haar werkkring.

 

Zo’n 4 jaar geleden werd Agnes getroffen door kanker. Optimistisch als ze was ging ze de strijd aan. Tegenslag op tegenslag volgde, maar steeds opnieuw wist ze – na een aanvankelijke teleurstelling – de ‘knop weer om te zetten’. Bewonderenswaardig! Agnes kreeg tijdens haar ziekte terug wat zij gegeven had: liefde en genegenheid. Maar ook de reuring waar ze van leefde.

 

Op 21 oktober overleed Agnes, het was genoeg geweest.

 

Wij wensen haar familie en vrienden alle kracht om in haar geest verder te kunnen.

 

 

 

DEC 2019 A-JAAR INGANG NIEUWE ROOSTER
datum tijd viering voorganger koor Bijzonderheden
woe 4-dec 09.30 x x
2e weekend
Za 7 dec 19.00 euch LINH clavis s
woe 11-dec 09.30 x x
Adventsviering wordt boekje aangeleverd
za 14 dec 19.00 w en c THONI samenzang
woe 18-dec 09.30 euch Linh
4e weekend
zo 22 dec 09.00 euch PIKKEMAAT gemengd koor
Kerstavond
di 24-12-2019 21.00 euch PIKKEMAAT clavis a+i
Kerstmis
woe 25-12-2019 09.00 w en c THONI gemengd koor
za
26-dec geen viering
za 28 dec viering alleen in Tubbergen

Pastoraal artikel oktober 2019

Mijn kerk 2030

Al enige jaren is binnen de gemeente Tubbergen het proces gaande van ‘Mijn Dorp 2030’, waarin nagedacht, gesproken wordt én keuzes gemaakt worden ten aanzien van de toekomstige leefbaarheid van alle negen kerkdorpen. Het is mooi om te zien hoe alle generaties aangesproken worden om hierin mee te denken en te doen. Ook diverse leden van onze geloofsgemeenschappen zijn er nauw bij betrokken.

In dezelfde lijn zouden we voor onze parochie ook kunnen spreken over ‘Mijn Kerk 2030’: hoe ziet over 10 jaar onze parochie eruit? Hoeveel pastores zijn er dan nog werkzaam? En welke kerken zijn er dan nog open? Deze en nog meer vragen spelen al veel langer en worden ook ingegeven door de realiteit; de vanzelfsprekendheid van pastores, vrijwilligers, kerkbezoek of deelname aan de sacramenten is niet meer en zal naar verwachting steeds verder afnemen. Deze ontwikkelingen nopen ons om erover te spreken én keuzes te gaan maken, misschien zelfs wel eerder dan voor mogelijk werd gehouden.

Volgende maand – om precies te zijn op woensdag 20 november – zullen deze ontwikkelingen in het aanstaande decennium van onze parochie centraal staan op onze Centrale Parochieavond. Een externe begeleider, mevr. Bernadet Albers, zal ons in gesprek brengen met elkaar over de toekomst van onze parochie en ons soms zelfs confronteren (“Het is vijf óver twaalf”). Van belang is om ons bewust te zijn van de huidige situatie en vóóruit te kijken naar ‘Mijn Kerk 2030’ – op welke wijze en in welke vorm willen wij dán samen kerk zijn? Wees dus van harte welkom, praat en denk mee op onze Centrale Parochieavond op woensdag 20 november om 19.30 uur (inloop vooraf) in Zaal Morshuis te Albergen!

Pastoor Casper Pikkemaat

P.S. Al in een eerder stadium is aangekondigd, dat er iets gepresenteerd zal worden dat onze parochie ‘ingrijpend’ zal doen veranderen J…Mis dit moment niet!

INFORMATIEBLAD,  HET BELLETJE

 

KLIK HIER VOOR BELLETJE 4 (oktober – november 2019)


Veranderingen van weekendvieringen per 1-12-2019

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; met ingang van 1 december 2019 zal er een aantal veranderingen plaatsvinden in het rooster van de weekendviering.

Wellicht heeft u het stuk op onze site al gelezen geschreven door Pastoor Pikkemaat. Daarin schrijft hij dat na onderzoek van het aantal kerkbezoekers geconcludeerd wordt dat in de parochie slechts 5% van de parochianen de weekendvieringen bezoekt. Dit geringe percentage kan vragen oproepen wanneer het in verhouding wordt gezien met de andere verantwoordelijkheden die de leden van het pastorale team hebben en de kosten die elke viering óók met zich meedraagt. Daarnaast moet men rekening  houden met de kwetsbaarheid van onze voorgangers en vrijwilligers; in bepaalde situaties zijn grenzen al bereikt.

Dit alles heeft gemaakt dat het bestuur besloten heeft, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar het rooster van vieringen per locatie is gewijzigd. Het bestuur hoopt dat met deze veranderingen meer ruimte komt voor andere pastorale verplichtingen en nieuwe initiatieven, voor de opbouw van onze H. Pancratius parochie.

Hoe ziet dit er voor de locatie Vriezenveen uit?

Ieder 2e en 4e weekend van de maand zal er op onze locatie een van de pastores uit het pastoresteam voorgaan.
Het 1e en 3e weekend zullen we t/m december opvangen met iemand van de parochiële werkgroep of bij een bijzondere viering (advent) een lid van het pastoresteam. Hoe dit na december gaat hoort u van ons.
Mocht er een 5e weekend zijn dan kunt u samen met andere locaties vieren in Tubbergen.

We snappen dat deze verandering zorgt voor verwarring maar we proberen u zo goed mogelijk (via mail of papier) op de hoogte te houden van de vieringen in Vriezenveen. Achterin de kerk zullen we een rooster ophangen en neerleggen welke u kunt meenemen. Voor de eerste maand hebben we alvast een rooster bijgevoegd. Zodra er meer bekend is zullen we u via mail het rooster toesturen of neerleggen achterin de kerk.

Deze verandering heeft o.a. consequenties voor u als parochiaan, maar ook voor onze kosters, koren, dirigent, organisten, misdienaars, lectoren, kindernevendienst maar ook zeker voor de misintenties. Om dit op een waardige manier te kunnen blijven doen, willen wij u vragen bij twijfels of vragen contact op te nemen met Ivonne Stege tel; 06-10603236. U kunt haar ook altijd tijdens de openingstijden van het secretariaat (vrijdagochtend  10.30- 11.30 uur) bereiken.

Het laatste “Belletje”

Mede door het beperkte aantal vrijwilligers die het “Belletje”mogelijk maken, zijn we genoodzaakt u te melden dat dit het laatst “Belletje”is. We houden u middels het Kompas, mededelingen in de kerk, de mail en social media op de hoogte van nieuws en vieringen in onze locatie. We bedanken de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het “Belletje”.

Bij vragen en of opmerkingen horen wij graag van u. Op zondag 27 oktober is er na afloop van de viering onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om vragen te stellen.

Vriendelijke groet,
Beheerscommissie locatie Vriezenveen

Ben Spenkelink, Hendrie Huls, Annette Oosterhof en Marloes Aman

ROOSTER VAN VIERINGEN VOOR DE MAAND NOVEMBER

 

Dag en datum Tijdstip Voorganger
Zaterdag 2-11-2019 19.00 uur Allerzielen Avondwakewerkgroep met Clavis
Zondag 10-11-2019 9.00 uur Eucharistieviering Pastor Linh met het gemengd koor
Zaterdag 16-11-2019 19.00 uur W en C -viering Diaken Huitink
Woensdag 20-11-2019 09.30 uur Eucharistie in het  parochiezaaltje Pastor Linh
Zondag 24-11-2019 9.00 uur Eucharistie Ceciliafeest Pastoor Pikkemaat met gemengd koor
Woensdag 27-11-2019

 

9.30 uur in de Vriezenhof Pastor Linh

 

Klik hier voor Belletje 9 (juni/juli/aug/sept/okt 2019)

Klik hier voor Belletje 8 (14 april / 29 juni 2019)

(april 2018) De BEL wordt HET BELLETJE

Nieuws en informatie van de Vriezenveense geloofsgemeenschap wordt vanaf april 2018 verwoord in een Nieuwsbrief, Het Belletje genoemd. Vanaf Pancratiusdag zal informatie ook worden verspreid via een parochiemagazine in kleur.

Op zondag 2 september wordt het nieuwe parochieblad van de Heilige Pancratiusparochie gepresenteerd. Dit blad komt in de plaats van het huidige Pancratius Nieuws. Het blad wordt vooralsnog vijf keer per jaar uitgegeven. Het wordt een eigentijds informatief blad met onderwerpen die in de kerk en in de samenleving actueel zijn.
Daarnaast vindt u in het blad informatie over onze parochie, activiteiten voor jong en oud, teksten ter bezinning, een overzicht van de weekendvieringen en nog veel meer. Alle geloofsgemeenschappen hebben een eigen pagina voor lokaal nieuws, voor verhalen en interviews en/of voor teksten ter overweging.

“Het Belletje” is specifiek locatienieuws met artikelen van derden, voor zover niet gepubliceerd in het nieuwe parochiemagazine.

Het parochiemagazine en “Het Belletje” worden samengesteld en verspreid door een grote groep vrijwilligers. Abonnees betalen een bijdrage in de kosten van papier en kopieerwerk. Op dit moment kost een abonnement € 7,50 per jaar. Een abonnement per e-mail is kosteloos. Hiervoor ontvangt u 5x het parochiemagazine en ongeveer 6x Het Belletje. 

Wilt u een abonnement op “Het Belletje” incl. het parochiemagazine (op papier of digitaal)?
Heeft u een reactie op of een artikel? Heeft u een artikel voor “Het Belletje” ?
Mail dan naar 
mariposa05071@gmail.com 

Een kleine 200 parochianen ontvangen Het Belletje per e-mail. De overige 180 abonnees ontvangen de BEL nog via een bezorger. Ook het parochiemagazine is per e-mail of in de brievenbus te ontvangen. Geef uw keuze door, voor zover u dat nog niet heeft gedaan.